System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Patrycja Łychmus
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 59 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Coaching oparty na wiedzy w treningach kierowniczych, 2010. Patrycja Łychmus, Warszawa : Wydaw. C.H. Beck Sp. z o.o. 144 s. , ISBN: 8788325515331, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9723] [data modyf: 26-08-2010 10:01]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Narracja XIII : "Jak szkolić? Oto jest pytanie...", Patrycja Łychmus
// W: Narracje biznesowe : modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie, 2015. / reżyseria - red. K. Perechuda, Warszawa : CeDeWu sp. z o.o., s. 67--69, ISBN: 9788375567687
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17418] [data modyf: 07-12-2015 10:44]
[2] Narracja XIV : "Telefony, telefony...", Patrycja Łychmus
// W: Narracje biznesowe : modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie, 2015. / reżyseria - red. K. Perechuda, Warszawa : CeDeWu sp. z o.o., s. 71--73, ISBN: 9788375567687
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17426] [data modyf: 07-12-2015 12:52]
[3] Narracja XV : "Mów do mnie jeszcze...", Patrycja Łychmus
// W: Narracje biznesowe : modelowanie przestrzeni wiedzy w przedsiębiorstwie, 2015. / reżyseria - red. K. Perechuda, Warszawa : CeDeWu sp. z o.o., s. 75--77, ISBN: 9788375567687
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17427] [data modyf: 07-12-2015 12:54]
[4] Tworzenie warunków sprzyjających realizacji permanentnego peer coachingu w organizacji poprzez kodeks etyczny (na podstawie badań empirycznych), Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska
// W: Koncepcje zarządzania współczesnymi organizacjami : monografia, 2014. / red. nauk. R. Kucęba, E. Kulej-Dudek, P. Pypłacz, K. Smoląg, Częstochowa : Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 112--123, ISBN: 9788363500696
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16059] [data modyf: 27-08-2015 11:27]
[5] Scenariusz XIX "Proszę, nie odchodź...", Patrycja Łychmus
// W: Teatr organizacji : Scenariusze komunikowania wiedzy, 2013. / pod red. Kazimierza Perechudy, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 75, ISBN: 9788376953052
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15847] [data modyf: 11-02-2014 12:55]
[6] Scenariusz XV "Trzeba iść z duchem czasu", Patrycja Łychmus
// W: Teatr organizacji : Scenariusze komunikowania wiedzy, 2013. / pod red. Kazimierza Perechudy, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 70--71, ISBN: 9788376953052
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15843] [data modyf: 11-02-2014 12:48]
[7] Scenariusz XVI "Klient nasz pan!", Patrycja Łychmus
// W: Teatr organizacji : Scenariusze komunikowania wiedzy, 2013. / pod red. Kazimierza Perechudy, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 72, ISBN: 9788376953052
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15844] [data modyf: 11-02-2014 12:50]
[8] Scenariusz XVII "Porozmawiajmy o projekcie...", Patrycja Łychmus
// W: Teatr organizacji : Scenariusze komunikowania wiedzy, 2013. / pod red. Kazimierza Perechudy, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 73, ISBN: 9788376953052
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15845] [data modyf: 11-02-2014 12:51]
[9] Scenariusz XVIII "Stary wyjadacz", Patrycja Łychmus
// W: Teatr organizacji : Scenariusze komunikowania wiedzy, 2013. / pod red. Kazimierza Perechudy, Wrocław : Wydawnictwo Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 74, ISBN: 9788376953052
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15846] [data modyf: 11-02-2014 12:54]
[10] Coaching umiejętności rozstrzygania dylematów etycznych jako technika wspomagająca przeciwdziałanie patologiom w organizacji, Patrycja Łychmus
// W: Wywiad i kontrwywiad gospodarczy wobec wyzwań bezpieczeństwa biznesu, 2010. / red. nauk. Jarosław Kaczmarek, Mirosław Kwieciński, Toruń : Wydawnictwo "Dom Organizatora", s. 193--206, ISBN: 9788372855138
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15848] [data modyf: 11-02-2014 13:04]
[11] Szkolenie pracowników w bankach. Stan i preferencje, Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus
// W: Organizacja w obliczu współczesnych wyzwań, 2010. / red. nauk. M. Geryk, Gdańsk : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 154--162, ISBN: 9788392688488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11837] [data modyf: 23-03-2010 10:49]
[12] Deficyt problematyki etyki biznesu w ofertach firm szkoleniowych, Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska
// W: Globalizacja a społeczne aspekty przeobrażeń i zmian organizacyjnych, 2009. / red. nauk. A. Potocki, Warszawa : Difin SA, s. 184--196, ISBN: 9788376411194
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11314] [data modyf: 02-10-2009 09:10]
[13] E-coaching jako technika wspierająca rozwój zawodowy pracowników bankowych w trudnych czasach, Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus
// W: E-gospodarka, e-społeczeństwo w Europie Środkowej i Wschodniej, 2009. / red. S. Partycki, Lublin : Wydaw. Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, s. 423--429, ISBN: 9788373638402
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11113] [data modyf: 02-06-2009 14:18]
[14] Etyczne postępowanie menedżerów w trakcie zwolnień pracowników szansą na poprawę bezpieczeństwa informacji w organizacji, Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska
// W: Zarządzanie organizacjami w warunkach konkurencyjnej gospodarki, 2009. / red. S. Lachiewicz, A. Zakrzewska-Bielawska, Łódź : Wydaw. Politechniki Łódzkiej (Monografie Politechniki Łódzkiej 1836), s. 198--205, ISBN: 9788373833051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11187] [data modyf: 28-08-2009 08:45]
[15] Możliwości wykorzystania technik szkoleniowych celem upowszechniania etyki podczas kształcenia pracowników, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus, Janina Stankiewicz
// W: Przedsiębiorstwo w warunkach globalnej konkurencji, 2009. / red. nauk. A. P. Balcerzak, E. Rogalska, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 197--208, ISBN: 9788376112749
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11260] [data modyf: 01-09-2009 14:19]
[16] Kształtowanie zachowań etycznych pracowników, Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus
// W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, 2008. / red. T. Sikora, Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, s. 464--474, ISBN: 9788392464662
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10580] [data modyf: 05-11-2008 09:55]
[17] Potrzebny zakres etycznych zachowań menadżerów dla rozwoju innowacyjności pracowników, Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus
// W: Organizacje w gospodarce innowacyjnej - aspekty społeczne, prawne, psychologiczne, 2008. / red. nauk. W. Pawnik, L. Zbiegień-Maciąg, Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych AGH, s. 493--499, ISBN: 9788374641692
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10298] [data modyf: 23-07-2008 09:29]
[18] Rozwijanie u pracowników pożądanych umiejętności zachowania się w sytuacjach konfliktowych poprzez wykorzystanie wybranych metod szkoleniowych, Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska
// W: Technologie i systemy komunikacji oraz zarządzania informacją i wiedzą, 2008. / red. L. Kiełtyka, Warszawa : Centrum Doradztwa i Informacji, s. 325--334, ISBN: 9788372518828
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9947] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] System badania potrzeb szkoleniowych służących rozwijaniu umiejętności zachowywania się pracowników w sytuacjach konfliktowych, Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska
// W: Problemy pracy kierowniczej we współczesnym przedsiębiorstwie, 2008. / red. nauk. K. Krzakiewicz, Poznań : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa. Oddział Poznań, s. 227--238, ISBN: 9788360585108
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10662] [data modyf: 10-12-2008 09:35]
[20] Więcej zachowań etycznych podczas zarządzania karierami pracowników w procesie restrukturyzacji przedsiębiorstwa, Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska
// W: Doskonalenie procesu zarządzania przedsiębiorstwem w obliczu globalizacji : z teorii i praktyki, 2008. / Oprac. i red. nauk. R. Borowiecki, A. Jaki, Kraków : Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 293--302, ISBN: 9788392779001
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10582] [data modyf: 05-11-2008 12:11]
[21] Możliwości kreowania marki w branży spożywczej w regionie lubuskim, Anetta Barska, Patrycja Łychmus
// W: Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza - aspekt regionalny i globalny, 2007. / red. G. Bartkowiak, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 157--160, ISBN: 9788389932037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10083] [data modyf: 06-05-2008 15:12]
[22] Znaczenie klimatu pracy w kreowaniu wizerunku przedsiębiorstwa, Anetta Barska, Patrycja Łychmus
// W: HRM w Polsce. Szanse i zagrożenia, 2007. / red. G. Bartkowiak, B. Balewski, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 39--47, ISBN: 9788389932020
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9631] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Kierownicy wobec sytuacji konfliktowych. Strategie radzenia z konfliktami, Patrycja Łychmus, Janina Stankiewicz
// W: Oblicza współczesnego zarządzania organizacją, 2005. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 61--70, ISBN: 8389712652
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7542] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Marketing personalny a realizacja wybranych funkcji kadrowych, Janina Stankiewicz, Piotr Kwiatkowski, Patrycja Łychmus
// W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, 2003. / red. L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik, Kraków : Wydaw. Poldex, s. 285--291, ISBN: 8388979124
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6088] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Zarządzanie zasobami ludzkimi w różnych typach przedsiębiorstw. Integracja ze strategią organizacji, Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Piotr Kwiatkowski
// W: Organizacje przyszłości : szanse i zagrożenia w kontekście integracji europejskiej, 2003. / red. L. Zbiegień-Maciąg, W. Pawnik, Kraków : Wydaw. Poldex, s. 293--302, ISBN: 8388979124
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6089] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Autonomous teams as a way to increase the engagement of nonprofit members (case study) / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska, 2019. Management Vol. 23, no. 1, 134--155, ISSN: 1429-9321, , eISSN: 2299-193X, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: associations, engagement, nonprofi t organizations, organizacje non profit, stowarzyszenia, zaangażowanie
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/manment-2019-0008
[AWCZ-24179] [data modyf: 10-10-2019 09:49]
[2] Co-Active Coaching Supporting the Development of Skills In Solving Ethical Dilemmas in Accounting and Finance-Related Professions / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus, 2019. Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie Vol. 20, iss. 4, 23--44, ISSN: 1899-8658, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: accounting and finance-related professions, co-active coaching, coaching, coaching koaktywny, ethics, etyka, zawody związane z rachunkowością i finansami
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.5604/01.3001.0014.0281
[AWCZ-25074] [data modyf: 25-03-2020 12:31]
[3] Bierność członków organizacji non profit jako przyczynek do badań nad ich satysfakcją i oczekiwaniami (studium przypadku) / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska, 2018. Przedsiębiorczość i Zarządzanie T. 19, z. 12, cz. 2, 203--217, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: association, expectations, nonprofit organization, passive attitude, satisfaction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-23982] [data modyf: 02-04-2019 12:27]
[4] Corporate core values and professional values of Generation Y from the perspective of the effectiveness of ethics programs / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, 2017. Management Vol. 21, no. 1, 95--110, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Generation Y, corporate core values, ethics program, pokolenie Y, program etyczny, wartości fimy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0082
[AWCZ-21508] [data modyf: 28-06-2017 09:47]
[5] Ethical choices and behavior of young people in the organization; influencing factors / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, 2016. Management Vol. 20, no. 2, 323--339, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ethical behavior, ethical choices, ethics, etyka, etyka indywidualna, individual ethics, wybory etyczne, zachowania etyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0068
[AWCZ-20800] [data modyf: 05-01-2017 11:36]
[6] Conditions necessary to maintain work-life balance of employees - in the light of the research results / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus, 2014. Management Vol. 18, no. 1, 326--340, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18122] [data modyf: 20-08-2015 14:09]
[7] WLB coaching jako narzędzie pomagające pracownikom w osiągnięciu równowagi między życiem prywatnym i zawodowym / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus, 2014. General and Professional Education, no. 4, 51--58, ISSN: 2084-1469, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: WLB coaching, coaching, work-life balance
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18850] [data modyf: 20-08-2015 12:26]
[8] Ethical code as a tool supporting building the company's reputation / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, 2011. Management Vol. 15, no 2, 50--61, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16146] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Forming the skills of adjudicating ethical dilemmas through cooperation based coaching / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, 2009. Management Vol. 13, no 1, 141--152, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13996] [data modyf: 08-09-2009 09:59]
[10] A code of ethics: a company's philosophy or a list of deontological obligations of an employee? / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, 2008. Management Vol. 12, no 1, 44--52, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13183] [data modyf: 02-09-2008 14:10]
[11] Chances for popularisation of an activite strategy of conflict management in an organization trough internal marketing / Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus, Janina Stankiewicz, 2006. Management Vol. 10, no 2, 59--65, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Types of changes in an organization and sources of conflicts / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, 2004. Management Vol. 8, no 1, 29--39, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11591] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Konflikty - zmiany - zagrożenie poczucia tożsamości / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, 2002. Management Vol. 6, no 2, 17--23, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11495] [data modyf: 05-10-2007 14:15]
[14] Przyczyny konfliktów między jednostkami organizacyjnymi na przykładzie przedsiębiorstw Środkowego Nadodrza / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, 2001. Management Vol. 5, no 2, 33--45, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11454] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Przyczyny konfliktów postrzegane przez menedżerów Polski północno-zachodniej / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, 2000. Management Vo. 4, no 2, 69--80, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11374] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Ujęcia konfliktu w organizacji we współczesnych orientacjach teoretycznych w socjologii / Patrycja Łychmus, 1998. Management, no 4, 27--35, ISSN: 1429-9321, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11418] [data modyf: 05-10-2007 14:26]
[17] Uwarunkowania procesu uczenia się pracowników / Patrycja Łychmus, 1997. Management, nr 2, 78--85, ISSN: 1429-9321, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11481] [data modyf: 05-10-2007 14:33]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Deficyty równowagi między pracą zawodową a życiem prywatnym i możliwości ograniczenia ich przez programy WLB / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu .- 2014, nr 8(46), s. 159--170, ISSN: 1643-7772, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: WLB programmes, programy WLB, równowaga między pracą zawodową a życiem prywatnym pracowników, work-life balance,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10041] [data modyf: 24-08-2015 15:18]
[2] Kodeks etyczny instrumentem upowszechniania i promowania etycznej kultury organizacyjnej wśród pracowników / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus // W: Zeszyty Naukowe Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego im. Adama Chętnika .- 2011, Z. 25, s. 653--661, ISSN: 0860-9608, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: code of ethics of the company, ethical organizational culture, ethics, etyczna kultura organizacyjna, etyka, kodeks etyczny firmy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9216] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Szanse upowszechniania programów etycznych wśród pracowników bankowych poprzez e-learning / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2011, Nr 660 (74), s. 581--593, ISSN: 1896-382X, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9129] [data modyf: 29-01-2013 14:04]
[4] Upowszechnianie etycznej kultury organizacyjnej w przedsiębiorstwie za pomocą programu etycznego / Patrycja Łychmus, Janina Stankiewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu .- 2011, nr 24, s. 119--129, ISSN: 1643-7772, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: etyczna kultura organizacyjna, etyka, program etyczny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9157] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Upowszechnienie wartości i norm społecznych wśród pracowników z wykorzystaniem kodeksu etycznego / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu .- 2010, nr 19, s. 167--180, ISSN: 1643-7772, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: etyka, kodeks etyczny, normy społeczne, wartości,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8777] [data modyf: 26-11-2010 11:24]
[6] Coaching wiedzy jako metoda wspomagająca rozwijanie kompetencji i postaw pracowników organizacji opartych na wiedzy / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Bankowej we Wrocławiu .- 2009, 12 (12), s. 135--143, ISSN: 1643-7772, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8486] [data modyf: 26-11-2010 11:20]
[7] Jak budować bądź podtrzymywać zaufanie klientów wobec banku poprzez jego pracowników? / Janina Stankiewicz, Hanna Bortnowska, Patrycja Łychmus // W: Prace i Materiały Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Gdańskiego .- 2009, nr 2/2, s. 605--612, ISSN: 1732-1565, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8445] [data modyf: 05-10-2009 12:10]
[8] Kodeks etyczny istotnym instrumentem chroniącym bezpieczeństwo informacji w mikro- lub małym przedsiębiorstwie / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus, Hanna Bortnowska // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2009, Nr 49, s. 342--350, ISSN: 1899-3192, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8398] [data modyf: 03-06-2009 14:06]
[9] Kształtowanie wizerunku zewnętrznego przedsiębiorstwa jako pracodawcy poprzez etyczne zarządzanie personelem / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2009, Nr 43, s. 157--163, ISSN: 1899-3192, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8402] [data modyf: 03-06-2009 14:26]
[10] Wspieranie zmian kultury organizacyjnej poprzez programy etyczne przedsiębiorstw / Janina Stankiewicz, Patrycja Łychmus // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2007, nr 1184, s. 406--412 bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-8019] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Funkcje konfliktów w przedsiębiorstwach, 2002. Patrycja Łychmus, Janina Stankiewicz // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : Konferencja naukowa. Garbicz, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Matematyczno-Ekonomicznych, 2002, T. 1, s. 309--319, ISBN: 8389042037
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15177] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Funkcje konfliktów w organizacjach - prezentacja wyników badań, 2001. Patrycja Łychmus // W: Przedsiębiorstwo u progu XXI wieku : Materiały II Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej. Zakopane, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2001, s. 329--334
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10651] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Kierowanie konfliktem w organizacji, 2000. Patrycja Łychmus, Piotr Kwiatkowski // W: II Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Jarosław, Polska Jarosław : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, 2000, s. 79--83, ISBN: 8388139126
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9590] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Wpływ zachowań autoprezentacyjnych na podejmowanie decyzji w zakresie selekcji i alokacji kadr, 2000. Piotr Kwiatkowski, Patrycja Łychmus // W: II Międzynarodowe Seminarium Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Jarosław, Polska Jarosław : Wydaw. Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Jarosławiu, 2000, s. 85--88, ISBN: 8388139126
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9591] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Model zarządzania strategicznego XYZ, 1995. Patrycja Łychmus, Karolina Mazur-Łukomska // W: 17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1995, T. 4 : Zarządzanie, s. 77--81
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15977] [data modyf: 15-12-2003 14:13]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] 15-lecie Wydziału Ekonomii i Zarządzania / (Red.) Anetta Barska, Patrycja Łychmus, Jolanta Skierska, Tomasz Łagutko .- Zielona Góra : Wydział Ekonomii i Zarządzania Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 101 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5767] [data modyf: 14-11-2018 10:03]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski