System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-01403: nie znaleziono danych. Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Dyscypliny naukowe:
Jednostka:
Błąd

Pojawił się nieobsługiwany w systemie SKEP błąd.
Skontaktuj się z administratorem systemu i przedstaw mu zaistniały problem.

100 ORA-06512: przy "SKIN.TOOLBOX", linia 1385 . Jednostka: SHOW.PUBLICATIONS_AUTHOR.kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski


Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Laboratorium miernictwa elektrycznego. Cz. 1, 1984. Jerzy Bolikowski, Kazimierz Kondek, Włodzimierz Kujanek, Wiesław Miczulski, Ryszard Rybski ; red. A. Wysocki., Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Uczelnianych Wyższej Szkoły Inżynierskiej 120 s. bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8172] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Badanie jednofazowego licznika indukcyjnego energii czynnej, Włodzimierz Kujanek
// W: Laboratorium metrologii elektrycznej : materiały pomocnicze. Cz. 3, 2000. / red. L. Furmankiewicz, Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, s. 69--86
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9499] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Badanie materiałów magnetycznie miękkich, Włodzimierz Kujanek
// W: Laboratorium metrologii elektrycznej : materiały pomocnicze. Cz. 3, 2000. / red. L. Furmankiewicz, Zielona Góra : Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, s. 87--109
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-9500] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Suwmiarka elektroniczna, 1985. Kazimierz Kondek, Włodzimierz Kujanek, Rudolf Sandecki // W: XVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM '85 : materiały konferencyjne. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1985, s. 142--145
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17737] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Przetwornik wartości skutecznej prądu z pośrednio grzanym termistorem, 1980. Włodzimierz Kujanek // W: Aparatura kontrolno-pomiarowa i regulacyjna : konferencja naukowa z okazji 15-lecia Instytutu Elektrotechniki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1980, s. 124--129
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18363] [data modyf: 21-05-2007 14:09]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski