System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Wiesław Miczulski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (50 %)
Dyscyplina dodatkowa: inżynieria biomedyczna (50 %)
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 93 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Pomiary impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych, 2000. Wiesław Miczulski, Zielona Góra : Wydaw. PZ 116 s. (Monografie 98), ISBN: 8385911170, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2320] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Metrologia elektryczna : Materiały pomocnicze. Cz. 2, 1999. Wiesław Miczulski, Zielona Góra : Wydaw. PZ 171 s. bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-1380] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Metrologia elektryczna : Materiały pomocnicze. Cz. 3, 1999. Wiesław Miczulski, Zielona Góra : Wydaw. PZ 146 s. bibliogr. rys. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-1381] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Laboratorium miernictwa elektrycznego. Cz. 1, 1984. Jerzy Bolikowski, Kazimierz Kondek, Włodzimierz Kujanek, Wiesław Miczulski, Ryszard Rybski ; red. A. Wysocki., Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Uczelnianych Wyższej Szkoły Inżynierskiej 120 s. bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8172] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] System pomiarowy do diagnozowania dzieci z zaburzeniem koordynacji ruchowej, Dariusz Eljasz, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, Łukasz Sobolewski, Robert Szulim
// W: Systemy Pomiarowe w teorii i w praktyce, 2020. / red. R. Rybski, Zielona Góra : Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 45--60, ISBN: 9788395771613
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21815] [data modyf: 07-12-2020 10:17]
[6,3] [0,32] / [6,3] [0,32]
[2] Using time series approximation methods in the modelling of industrial objects and processes, Wiesław Miczulski, Robert Szulim
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 157--174, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9200] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Zastosowanie metod statystycznych do budowy modelu złożonego procesu przemysłowego, Maciej Cepowski, Wiesław Miczulski
// W: Diagnostyka procesów i systemów, 2007. / red. J. Korbicz, K. Patan, M. Kowal, Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT, s. 69--76, ISBN: 9788360434314
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9327] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A New Autocalibration Procedure in Intelligent Temperature Transducer / Wiesław Miczulski, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski, 2019. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 68, iss. 3, 895--902, ISSN: 0018-9456, , eISSN: 1557-9662,
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1109/TIM.2018.2857901         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-23335] [data modyf: 12-03-2019 15:22]
[33,33] [0,33] / [100] [1]
[2] Algorithm for Predicting [UTC-UTC(k)] by Means of Neural Networks / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski, 2017. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 66, no. 8, 2136--2142, ISSN: 0018-9456,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1109/TIM.2017.2674778         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-21601] [data modyf: 11-08-2017 11:54]
[15] [0,5] / [15] [0,5]
[3] Application of neural networks for predicting selected time scales on the basis of UTC and UTCr scales / Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski, 2016. Przegląd Elektrotechniczny, nr 10, 258--261, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, UTC(k) timescale, atomic clock, predicting [UTC - UTC(k)], prognozowanie [UTC - UTC(k)], sieci neuronowe GMDH, skala czasu UTC(k), zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2016.10.58         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-20504] [data modyf: 18-10-2016 13:47]
[4] Dependence of mobile robot task scheduling on fitness functions / Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, 2014. Przegląd Elektrotechniczny, nr 7, 43--47, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: algorytmy heurystyczne, elastic task model scheduling, elastyczny model szeregowania zadań, heuristic algorithms, scheduling tasks, szeregowanie zadań
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-18482] [data modyf: 20-08-2015 12:36]
[5] Inteligentne podstacje elektroenergetyczne / Emil Michta, Robert Szulim, Adam Markowski, Wiesław Miczulski, 2014. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 42--44, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: IEC 61850, computer networks, podstacje energetyczne, power substations, sieci komputerowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18549] [data modyf: 21-08-2015 09:33]
[6] A new elastic scheduling task model in the node of a control and measurement system / Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, 2013. Metrology and Measurement Systems Vol. 20, no 1, 87--98, ISSN: 0860-8229, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: elastic scheduling task model, heuristic algorithms, measurement and control systems, task scheduling, time deadline fulfilment
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-17243] [data modyf: 20-08-2015 11:37]
[7] Integrated system for monitoring and control of the national time and frequency standard / Janusz Kaczmarek, Wiesław Miczulski, Mirosław Kozioł, Albin Czubla, 2013. IEEE Transactions on Instrumentation and Measurement Vol. 62, no. 10, 2828--2838, ISSN: 0018-9456, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: distributed measurement system, prediction methods, time and frequency standard, time scale
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-17523] [data modyf: 20-08-2015 09:52]
[8] Predicting corrections for the UTC(PL) based on the UTC Rapid scale / Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski, 2013. Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 6, 22--24, ISSN: 0033-2089, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-17506] [data modyf: 20-08-2015 08:47]
[9] Prediction of corrections for the Polish time scale UTC(PL) using artificial neural networks / Marcel Luzar, Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski, Józef Korbicz, 2013. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 61, no. 3, 589--594, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: atomic clock, national timescale, neural network, prediction methods
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/bpasts-2013-0060         Cytowania wg Scopus: 14 [01-03-2021]
[AWCZ-17631] [data modyf: 20-08-2015 09:50]
[10] Wpływ dodatkowych danych wejściowych w sieci neuronowej na wynik prognozowania poprawki dla krajowej skali czasu UTC(PL) / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski, 2013. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 59, nr 4, 312--315, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: atomic clock, national timescale UTC(PL), neural network, polska skala czasu UTC(PL), sieci neuronowe, zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17426] [data modyf: 20-08-2015 08:46]
[11] Influence of the GMDH neural network data preparation method on UTC(PL) correction prediction results / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski, 2012. Metrology and Measurement Systems Vol. 19, no 1, 123--132, ISSN: 0860-8229, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GMDH neural network, atomic clock, national timescale, time series analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-16553] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Analiza właściwości wybranych algorytmów heurystycznych zastosowanych w elastycznym modelu szeregowania zadań / Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, 2011. Przegląd Elektrotechniczny, nr 9a, 107--111, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: algorytmy heurystyczne, elastic task model scheduling, elastyczny model szeregowania zadań, heuristic algorithms, modyfikacja okresów zadań, szeregowanie zadań, task period modification, task scheduling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-15891] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[13] Application of the GMDH neural networks in prediction of corrections of the national time scale = Zastosowanie sieci neuronowych GMDH do prognozowania poprawek dla krajowej skali czasu / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski, 2011. Elektronika : Konstrukcje, Technologie, Zastosowania, nr 6, 45--47, ISSN: 0033-2089, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15778] [data modyf: 15-07-2011 14:20]
[14] Wpływ typu sieci neuronowej i sposobu przygotowania danych na wynik prognozowania poprawek UTC - UTC(PL) / Wiesław Miczulski, Maciej Cepowski, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 11, 1330--1332, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: atomic clock, neural networks, prediction, prognozowanie, sieci neuronowe, zegar atomowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15255] [data modyf: 18-12-2010 10:03]
[15] Application of knowledge discovery methods in diagnostics of standard frequency generator / Wiesław Miczulski, Robert Szulim, 2009. Przegląd Elektrotechniczny R. 85, nr 6, 136--143, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: metoda regresji, niestabilność generatora, szeregi czasowe, średnia ruchoma
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13957] [data modyf: 01-02-2011 12:01]
[16] Algorytm pracy symulatora bezprzewodowego rozproszonego systemu pomiarowo-sterującego z przetwarzaniem regułowym / Adam Markowski, Wiesław Miczulski, 2008. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 54, nr 6, 359--361, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13139] [data modyf: 24-07-2008 10:04]
[17] Badania symulacyjne rozproszonego systemu pomiarowo-sterującego / Adam Markowski, Wiesław Miczulski, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 257--260, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: analiza czasowa, discrete-event simulation, distributed measurement-control system, rozproszony system pomiarowo-sterujący, symulacja zdarzeń dyskretnych, timing analysis
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12346] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Internet remote laboratory system (IRLS) / Emil Michta, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, Dariusz Eljasz, 2007. International Journal of Computing Vol. 6, no 2, 16--21 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Web services, distant learning, remote laboratories
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12666] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Algorytm obliczania odchyleń radiowej częstotliwości wzorcowej od wartości nominalnej / Wiesław Miczulski, Albin Czubla, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, 39--41, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Kształcenie na odległość w laboratorium metrologii / Dariusz Eljasz, Tomasz Karczewski, Emil Michta, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 146--148, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Zastosowanie metod odkrywania wiedzy do obliczania odchyleń radiowej częstotliwości wzorcowej od jej wartości nominalnej / Wiesław Miczulski, Albin Czubla, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 10, wyd. spec., 92--95, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: clusterization method, data mining, metoda grupowania, metoda regresji liniowej, odkrywanie wiedzy, radiowa częstotliwość wzorcowa, regression line method, standard radio frequency
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11102] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Ocena wpływu parametrów przetworników I/U na błąd pomiaru tg\delta metodą PKPF / Włodzimierz Kulesza, Wiesław Miczulski, 2004. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 7-8, 75--78, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9708] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Wpływ nieliniowości elementów układu pomiarowego na błąd pomiaru impedancji / Wiesław Miczulski, 2004. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 7-8, 174--178, ISSN: 1427-9126, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9717] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Układy mostkowe z przetwarzaniem kątów przesunięć fazowych w pomiarach wielkości nieelektrycznych / Wiesław Miczulski, 2000. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 12, 17--21, ISSN: 0032-4140, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-3380] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Właściwości metrologiczne układu mostkowego do pomiaru impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych / Wiesław Miczulski, 2000. Metrologia i Systemy Pomiarowe T. 7, nr 4, 53--75 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3381] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Układy do pomiaru impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych / Wiesław Miczulski, 1998. Metrologia i Systemy Pomiarowe T. 5, z. 1-2, 81--95 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3382] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Pomiar impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych / Wiesław Miczulski, 1993. Metrologia i Systemy Pomiarowe, z. 16, 277--284 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10820] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wpływ sposobu przygotowania danych na wynik prognozowania poprawek dla UTC(PL) z zastosowaniem sieci neuronowej GMDH / Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 15) .- 2011, s. 164--167 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9011] [data modyf: 15-07-2011 14:07]
[2] Metody prognozowania państwowej skali czasu / Maciej Cepowski, Wiesław Miczulski, Albin Czubla // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 14) .- 2009, s. 12--15 bibliogr. rys. .- Materiały VII Konferencji Naukowo-Technicznej PPM'09
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8476] [data modyf: 04-11-2009 14:36]
[3] Błąd pomiaru impedancji elementów nieliniowych metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych / Wiesław Miczulski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 8) .- 2005, s. 153--160 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7229] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Laboratoria wirtualne w kształceniu na odległość / Emil Michta, Wiesław Miczulski // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 69--76 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7291] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Wpływ impedancji wejściowej przetwornika przesunięcie fazowe-cyfra na dokładność pomiaru impedancji / Wiesław Miczulski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej w Opolu - (Elektryka ; 40) .- 1994, nr 203, T. 2, s. 15--22 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7244] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Minimalizacja wpływu błędu wzorca pojemności na dokładność pomiaru [z] mostkiem quasi-zrównoważonym z przetwarzaniem kątów przesunięć fazowych / Wiesław Miczulski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 15) .- 1991, nr 95, s. 149--157 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7267] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Pomiar [z] metodą komparacji równoprądowej z przetwarzaniem kątów przesunięć fazowych / Wiesław Miczulski // W: Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 15) .- 1989, nr 33, s. 98--103 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: błąd pomiaru, pomiar [z], procedura autoadaptacji,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7254] [data modyf: 26-01-2006 14:28]
[8] Metoda mostka quasi-zrównoważonego do pomiaru [z] w układach z mikroprocesorem / Wiesław Miczulski // W: Prace Naukowe Politechniki Szczecińskiej .- 1988, nr 386, s. 257--260 bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7243] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Metoda komparacji równoprądowej modułu impedancji w układach pomiarowych z mikroprocesorem / Wiesław Miczulski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika .- 1987, nr 37, s. 235--240 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7252] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] O możliwości budowy elektronicznego licznika energii elektrycznej z permalojowym mnożnikiem cienkowarstwowym / Jerzy Bolikowski, Wiesław Miczulski, Ryszard Rybski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 10) .- 1980, nr 61, s. 25--45 bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7383] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Badania symulacyjne algorytmu zarządzania energią w gospodarstwach domowych, 2020. Piotr Powroźnik, Wiesław Miczulski, Robert Szulim // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 89--92, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23681] [data modyf: 01-09-2020 14:21]
[0] [0] / [0] [0]
[2] Koncepcja systemu pomiarowego do diagnozowania dzieci z rozwojowym zaburzeniem koordynacji, 2020. Dariusz Eljasz, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, Łukasz Sobolewski, Robert Szulim // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 21--24, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23669] [data modyf: 01-09-2020 12:34]
[0] [0] / [0] [0]
[3] A concept of a system monitoring the parameters of the dialysis apparatus, 2019. Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski, Sławomir Pilc, Joanna Wróbel, Jakub Szulc // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : Abstract Book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 110, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23563] [data modyf: 18-10-2019 12:06]
[0] [0] / [0] [0]
[4] Regional Teleradiology System, 2019. Emil Michta, Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : Abstract Book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, s. 112, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23562] [data modyf: 18-10-2019 12:01]
[0] [0] / [0] [0]
[5] Emulating energy grids using the e-balance emulator, 2018. Krzysztof Piotrowski, Piotr Powroźnik, Wiesław Miczulski, Robert Szulim // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 115--118, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23167] [data modyf: 14-09-2018 14:03]
[0] [0] / [0] [0]
[6] Koncepcja systemu monitorowania instalacji ściekowych, 2018. Wiesław Miczulski, Robert Szulim, Łukasz Kędziora // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 103--106, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23166] [data modyf: 14-09-2018 14:01]
[0] [0] / [0] [0]
[7] Wpływ sposobu połączenia termorezystancyjnego czujnika z przetwornikiem na wynik pomiaru temperatury, 2018. Wiesław Miczulski, Mariusz Krajewski, Sergiusz Sienkowski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 99--102, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23165] [data modyf: 14-09-2018 13:59]
[0] [0] / [0] [0]
[8] Zarządzanie energią przy zastosowaniu algorytmu EMZE, 2018. Piotr Powroźnik, Wiesław Miczulski, Robert Szulim, Krzysztof Piotrowski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 127--130, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23169] [data modyf: 14-09-2018 14:07]
[0] [0] / [0] [0]
[9] Korekcja błędów przetwornika wielkości nieelektrycznej z czujnikiem rezystancyjnym, 2016. Wiesław Miczulski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 109--112, ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22184] [data modyf: 20-06-2016 12:31]
[10] Methods of time series preparation based on UTC and UTCr scales for predicting the [UTC-UTC(PL)], 2015. Łukasz Sobolewski, Wiesław Miczulski // W: 8th Symposium on Frequency Standards and Metrology. Potsdam, Niemcy Bristol : IOP Publishing, 2016, Journal of Physics : Conference Series, Vol. 723, s. 1--7
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1742-6596/723/1/012040   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-22443] [data modyf: 06-03-2017 08:19]
[11] Neural model of a wind turbine, 2015. Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski, Carsten Croonenbroeck // W: XXI IMEKO World Congress Measurement in Research and Industry [Dokument elektroniczny]. Prague, Czechy Prague : Czech Technical University, 2015, s. 1--4, ISBN: 9788001057933
Słowa kluczowe: neural networks, predicting, wind turbine

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-21838] [data modyf: 15-09-2015 14:17]
[12] Architektura komunikacyjna inteligentnych podstacji elektroenergetycznych, 2014. Wiesław Miczulski, Robert Szulim, Adam Markowski, Emil Michta // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 91--94, ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21327] [data modyf: 02-09-2015 12:32]
[13] Wpływ dodatkowych danych wejściowych w sieci neuronowej na wynik prognozowania poprawki dla krajowej skali czasu UTC(PL), 2013. Wiesław Miczulski, Łukasz Sobolewski // W: VI kongres metrologii pod hasłem metrologia królową badań stosowanych. Kielce - Sandomierz, Polska Kielce : Wydaw. Politechniki Świętokrzyskiej, 2013, s. 33--34, ISBN: 9788363792404
Słowa kluczowe: atomic clock, national timescale UTC(PL), neural network, polska skala czasu (UTC(PL), sieci neuronowe, zegar atomowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20911] [data modyf: 25-08-2015 09:45]
[14] Analiza właściwości wybranych algorytmów heurystycznych zastosowanych w elastycznym modelu szeregowania zadań, 2011. Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2011. Waplewo, Polska Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011, s. 86 [abstr.], ISBN: 9788361486992
Słowa kluczowe: algorytmy heurystyczne, elastic task model scheduling, elastyczny model szeregowania zadań, heuristic algorithms, modyfikacja okresów zadań, szeregowanie zadań, task period modification, task scheduling

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19982] [data modyf: 08-06-2011 10:13]
[15] Wpływ struktury modelu neuronowego i sposobu przygotowania danych na wynik prognozowania poprawek UTC-UTC(PL), 2010. Wiesław Miczulski, Maciej Cepowski, Paweł Bohuszko, Michał Lorczak // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 111--114, ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19716] [data modyf: 18-08-2010 10:08]
[16] Zastosowanie sieci neuronowych do prognozowania państwowej skali czasu, 2009. Maciej Cepowski, Wiesław Miczulski // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XVII Sympozjum. Krynica, Polska Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2009, s. 141--150, ISBN: 9788361528128
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19308] [data modyf: 30-09-2009 13:33]
[17] The usage of statistical methods in the preparation process of measurement data to build data models, 2007. Wiesław Miczulski, Maciej Cepowski, Robert Szulim // W: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods - AIM-ETH 2007. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2007, s. 135--145, ISBN: 8360759049
Słowa kluczowe: concentration analysis, multidimensional data analysis, statistical methods

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18557] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] On quality of measurement data in the process of knowledge acquisition, 2005. Adam Markowski, Wiesław Miczulski, Robert Szulim // W: 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation : 10th Workshop on ADC Modelling and Testing. Gdynia, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 2005, Vol. 1, s. 171--174, ISBN: 8389786370
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-17389] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Ocena przydatności metody PKPF do pomiaru impedancji elementów nieliniowych, 2004. Wiesław Miczulski, Włodzimierz Kulesza // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIV Sympozjum. Krynica, Polska Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2004, s. 83--88, ISBN: 8391862445
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16628] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Wlaściwości metrologiczne układu do pomiaru tg\delta metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych, 2003. Włodzimierz Kulesza, Wiesław Miczulski // W: XXXV Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM 2003. Kraków, Polska Kraków : Wydawnictwo Katedry Metrologii AGH, 2003, s. 27--32, ISBN: 8391862410
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15785] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Zastosowanie metody PKPF w układzie mostka dwuprądowego, 2003. Włodzimierz Kulesza, Wiesław Miczulski // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : materiały XIII sympozjum. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Katedry Metrologii AGH, 2003, s. 245--254, ISBN: 8391862429
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15784] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Badania symulacyjne właściwości fazowych przetworników I/U, 2002. Włodzimierz Kulesza, Wiesław Miczulski // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : Materiały XII Sympozjum. Krynica, Polska Kraków : Wydaw. Zakładu Metrologii AGH, 2002, s. 169--174, ISBN: 8388309706
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15283] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Wpływ admitancji pasożytniczych na błąd pomiaru tg/delta metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych w układzie porównania prądów, 2001. Włodzimierz Kulesza, Wiesław Miczulski // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : Materiały XI Sympozjum. Krynica, Polska Kraków : Wydaw. Zakładu Metrologii AGH, 2001, s. 49--56
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10830] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[24] Correction procedures error of impedance measurement, 2000. Wiesław Miczulski // W: XVI IMEKO World Congress - IMEKO 2000 : Proceedings. Vienna, Austria Wien : Abteilung Austauschbau und Messtechnik, 2000, Vol. 4, s. 221--226 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: error correction procedures, impedance measurement

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4161] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Podstawy techniki eksperymentu w kształceniu inżynierów informatyków, 2000. Jerzy Bolikowski, Wiesław Miczulski, Bernard Baranowski // W: XXXII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM 2000. Rzeszów - Jawor, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2000, T. 1, s. 79--84
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7242] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] System ekspertowy wspomagający prowadzenie procesu redukcji żużla, 2000. Jerzy Bolikowski, Maciej Cepowski, Emil Michta, Wiesław Miczulski, Robert Szulim // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe : IV krajowa konferencja naukowa. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, T. 2, s. 229--236
Słowa kluczowe: akwizycja wiedzy, systemy ekspertowe, systemy monitorowania, wspomaganie prowadzenia procesów technologicznych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8737] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Układ antymostka z przetwarzaniem kątów przesunięć fazowych, 2000. Wiesław Miczulski, Zygmunt L. Warsza // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2000 : III Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 177-184
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7426] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Wyznaczanie składowej czynnej i biernej immitancji w układach z przetwarzaniem kątów przesunięć fazowych, 2000. Włodzimierz Kulesza, Wiesław Miczulski // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : Materiały X Jubileuszowego Sympozjum. Krynica Górska, Polska Kraków : Wydaw. Zakładu Metrologii AGH, 2000, s. 59--66
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5162] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[29] Diagnostyka stanu złożonych obiektów przemysłowych z wykorzystaniem systemów ekspertowych, 1999. Jerzy Bolikowski, Maciej Cepowski, Emil Michta, Wiesław Miczulski // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '99 : IV Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Kazimierz Dolny, Polska Warszawa : Instytut Automatyki i Robotyki Politechniki Warszawskiej, 1999, s. 179--184, ISBN: 8391238105
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1510] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Układy mostkowe z przetwarzaniem kątów przesunięć fazowych do współpracy z czujnikami, 1999. Wiesław Miczulski // W: Metrologia na usługach przemysłu : Konferencja Grantowa. Białystok, Polska Białystok : [brak wydawcy], 1999, s. 63--68
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5867] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[31] Wpływ admintancji wejściowej przetworników I/U na właściwości metrologiczne układu do pomiaru modułu admitancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych, 1999. Wiesław Miczulski, Włodzimierz Kulesza // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : Materiały IX Sympozjum. Krynica, Polska Kraków : Wydaw. Zakładu Metrologii AGH, 1999, s. 80--85
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5862] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[32] Czułość układów do pomiaru impedancji metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych, 1998. Wiesław Miczulski, Włodzimierz Kulesza // W: Modelowanie i symulacja systemów pomiarowych : Materiały VIII Sympozjum. Krynica, Polska Kraków : Wydaw. Zakładu Metrologii AGH, 1998, s. 232--239
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5843] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Impedance measurement by phase shift conversion, 1998. Wiesław Miczulski // W: 10th International Symposium on Development in Digital Measuring Instrumentation - ISDDMI '98 : 3rd Workshop on ADC Modelling and Testing : Proceedings. Naples, Włochy Naples : Faculty of Engineering, 1998, Vol. 2, s. 671--675
Słowa kluczowe: impedance measurement, phase shift measurement

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5625] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Koncepcja budowy wzorca współczynnika start tg \beta w oparciu o kondensator Thompsona-Lamparda, 1998. Janusz Guzik, Wiesław Miczulski // W: Krajowy Kongres Metrologii - KKM '98 : Nowe wyzwania i wizje metrologii : materiały. Gdańsk, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 1998, T. 3, s. 375--380
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5243] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Pomiar tg\delta metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych, 1998. Janusz Guzik, Wiesław Miczulski // W: Krajowy Kongres Metrologii - KKM '98 : Nowe wyzwania i wizje metrologii : materiały. Gdańsk, Polska Gdańsk : Politechnika Gdańska, 1998, T. 3, s. 242--249
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7262] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Sposoby realizacji pomiaru impedancji w układzie mostkowym metodą przetwarzania kątów przesunięć fazowych, 1998. Wiesław Miczulski, Włodzimierz Kulesza // W: XXX Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - XXX MKM. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998, s. 359--364, ISBN: 8387423866
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3761] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] System ekspercki wspomagający prowadzenie procesu odmiedziowania żużla zawiesinowego w piecu elektrycznym, 1998. Jerzy Bolikowski, Maciej Cepowski, Emil Michta, Wiesław Miczulski // W: Metalurgia miedzi - kierunki rozwoju : Międzynarodowa Konferencja. Świeradów Zdrój, Polska [B.m] : [brak wydawcy], 1998, s. 364--372
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7285] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Wybrane problemy projektowania systemów eksperckich wspomagających prowadzenie procesów technologicznych, 1998. Jerzy Bolikowski, Maciej Cepowski, Emil Michta, Wiesław Miczulski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP '98 : II Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, s. 25--36
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7442] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Metody korekcji błędu pomiaru impedancji w układzie mostkowym z przetwarzaniem kątów przesunięć fazowych, 1995. Wiesław Miczulski // W: XXVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM '95. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1995, T. 2, s. 256--261, ISBN: 8385911200
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15957] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Właściwości metrologiczne komparatora impedancji z przetwarzaniem kątów przesunięć fazowych, 1995. Wiesław Miczulski // W: XXVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM '95. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1995, T. 2, s. 262--267, ISBN: 8385911200
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15958] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[41] Cyfrowy układ zbierania danych i sterowania obiektem dynamicznym o stałych rozłożonych, 1992. Wiesław Miczulski, Andrzej Pieczyński // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : XII seminarium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1992, Metrologia i Systemy Pomiarowe ; nr 13, s. 55--64
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17625] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Measuring of the impedance module by use of the microprocesor quasi-balanced bridge, 1989. Wiesław Miczulski, Andrzej Pieczyński // W: Mikroelektronika : 5. celoštatna konferencia so zahraničnou účsastou. Bratislava, Słowacja Bratislava : Dom Techniky ČSVTS, 1989, s. 99--100
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18882] [data modyf: 03-09-2008 14:28]
[43] Właściwości metrologiczne grubowarstwowego czujnika wilgotności, 1985. Wiesław Miczulski // W: XVIII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM '85 : materiały konferencyjne. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1985, s. 178--181
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17739] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Komputerowe wspomaganie projektowania : Materiały pomocnicze do laboratorium / (Red.) Wiesław Miczulski .- Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, Cz. 1, 78 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-1260] [data modyf: 13-02-2008 09:13]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób pomiaru wielkości nieelektrycznej czujnikiem rezystancyjnym w układzie mostkowym / Wiesław Miczulski .- Numer : P.417026 .- Data zgłoszenia : 28-04-2016 .- Data udzielenia : 14-02-2018
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[2] Sposób pomiaru wielkości nieelektrycznej czujnikiem rezystancyjnym w układzie mostkowym / Wiesław Miczulski .- Numer : P.417026 .- Data zgłoszenia : 28-04-2016
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[3] Sposób prognozowania krajowej skali czasu / Maciej Cepowski, Wiesław Miczulski .- Numer : P 388209 .- Data zgłoszenia : 08-06-2009
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[4] Sposób pomiaru składowych immitancji / Wiesław Miczulski .- Numer : P.170219 .- Data zgłoszenia : 31-03-1993 .- Data udzielenia : 29-11-1996
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[5] Sposób pomiaru składowych immitancji / Wiesław Miczulski .- Numer : P.170228 .- Data zgłoszenia : 31-03-1993 .- Data udzielenia : 29-11-1996
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski