System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Aleksandra Rzepka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Degrees of the approximation of integrable functions by some special matrix means of Fourier series / Radosława Kranz, Aleksandra Rzepka, Ewa Sylwestrzak-Maślanka, 2019. Publications de l'Institut Mathématique (Beograd): Nouvelle série Vol. 105, iss. 119, 39--47, ISSN: 0350-1302, , eISSN: 0350-1302, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Fourier series, degree of approximation, matrix means
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2298/PIM1919039K         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24127] [data modyf: 04-06-2019 10:49]
[2] Degrees of the approximations by some special matrix means of conjugate Fourier series / Radosława Kranz, Aleksandra Rzepka, Ewa Sylwestrzak-Maślanka, 2019. Demonstratio Mathematica Vol. 52, iss. 1, 116--129, ISSN: 0420-1213, , eISSN: 2391-4661, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Fourier series, degree of approximation, matrix means
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/dema-2019-0014         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-23992] [data modyf: 08-10-2019 12:37]
[3] On the approximation of integrable functions by some special matrix means of Fourier series / Radosława Kranz, Aleksandra Rzepka, 2017. Demonstratio Mathematica Vol. 50, 351--359, ISSN: 0420-1213, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Fourier series, degree of approximation, matrix means
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.2478/dema-2017-0034
[AWCZ-22306] [data modyf: 06-02-2018 16:26]
[4] On the approximation of functions from Lp by some special matrix means of Fourier series / Radosława Kranz, Aleksandra Rzepka, 2015. Fasciculi Mathematici Nr 55, 81--90, ISSN: 0044-4413, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Fourier series, degree of approximation, matrix means
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/fascmath-2015-0016
[AWCZ-21023] [data modyf: 13-02-2017 13:43]
[5] On the approximation of conjugate functions from Lp some special matrix means of conjugate Fourier series / Radosława Kranz, Aleksandra Rzepka, 2014. Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae Vol. 54, no 2, 191--202, ISSN: 2080-1211, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Fourier series, conjugate function, degree of approxomation, matrix means
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18756] [data modyf: 21-07-2015 10:11]
[6] Duality theory of spaces of vector-valued continous functions / Marian Nowak, Aleksandra Rzepka, 2005. Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae Vol. 46, no 1, 55--73 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: locally solid topologies, strict topologies, vector measures, vector-valued continuous functions, weak-star compactness
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10267] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Locally solid topologies on spaces of vector-valued continuous function / Marian Nowak, Aleksandra Rzepka, 2002. Commentationes Mathematicae Universitatis Carolinae Vol. 43, no 3, 473--483 summ.
Słowa kluczowe: Dini topologies, locally solid topologies, strict topologies, vector-valued continuous function
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8627] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Topologie lokalnie solidne na przestrzeniach ciągłych funkcji wektorowych / Aleksandra Rzepka .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Matematyki, 2003 .- 57 s. / Promotor: prof. dr hab. Marian Nowak
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski