System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Robert Szulim
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 82 pozycji bibliograficznych
14 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Dostępne bazy danych, Robert Szulim, Dominik Wachla
// W: Metodyka heurystycznego modelowania obiektów i procesów dynamicznych w diagnostyce i sterowaniu, 2014. / red. W. Moczulski, K. Ciupke, Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (Biblioteka Problemów Eksploatacji), s. 143--172, ISBN: 9788377892558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16434] [data modyf: 27-08-2015 12:08]
[2] Sekwencje dynamicznych stwierdzeń rozmytych, Robert Szulim
// W: Metodyka heurystycznego modelowania obiektów i procesów dynamicznych w diagnostyce i sterowaniu, 2014. / red. W. Moczulski, K. Ciupke, Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (Biblioteka Problemów Eksploatacji), s. 121--140, ISBN: 9788377892558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16433] [data modyf: 27-08-2015 12:08]
[3] Weryfikacja metod, Dominik Wachla, Piotr Tomasik, Robert Przystałka, Robert Szulim
// W: Metodyka heurystycznego modelowania obiektów i procesów dynamicznych w diagnostyce i sterowaniu, 2014. / red. W. Moczulski, K. Ciupke, Radom : Wydaw. Naukowe Instytutu Technologii i Eksploatacji - Państwowy Instytut Badawczy (Biblioteka Problemów Eksploatacji), s. 173--253, ISBN: 9788377892558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16435] [data modyf: 27-08-2015 12:08]
[4] Application of the DiaSter system, Michał Syfert, Paweł Chrzanowski, Bartłomiej Fajdek, Maciej Ławryńczuk, Piotr Marusak, Krzysztof Patan, Tomasz Rogala, Andrzej Stec, Robert Szulim, Piotr Tomasik, Dominik Wachla, Marcin Witczak
// W: Modeling, diagnostics and process control : implementation in the DiaSter system, 2010. / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Berlin : Springer-Verlag, s. 295--367, ISBN: 9783642166525    DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[WZCZ-12476] [data modyf: 13-12-2010 11:31]
[5] Knowledge discovery in databases, Wojciech Moczulski, Robert Szulim, Piotr Tomasik, Dominik Wachla
// W: Modeling, diagnostics and process control : implementation in the DiaSter system, 2010. / eds. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Berlin : Springer-Verlag, s. 119--152, ISBN: 9783642166525    DOI: 10.1007/978-3-642-16653-2
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [26-10-2020]
[WZCZ-12474] [data modyf: 13-12-2010 10:45]
[6] Odkrywanie wiedzy w bazach danych, Wojciech Moczulski, Robert Szulim, Piotr Tomasik, Dominik Wachla
// W: Modelowanie, diagnostyka i sterowanie nadrzędne procesami : implementacja w systemie DiaSter, 2009. / red. J. Korbicz, J. M. Kościelny, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne (Monografie T. 14), s. 139--185, ISBN: 9788320436129
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11361] [data modyf: 21-10-2009 09:55]
[7] Odkrywanie wiedzy z baz danych dla potrzeb diagnostyki i sterowania w systemie DIASTER, Wojciech Moczulski, Piotr Tomasik, Dominik Wachla, Robert Szulim
// W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki, 2009. / red. Z. Kowalczuk, Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka), s. 65--76, ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11310] [data modyf: 01-10-2009 14:19]
[8] Technologie informacyjne w systemie monitorowania radiologicznego, Emil Michta, Robert Szulim
// W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki, 2009. / red. Z. Kowalczuk, Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka), s. 209--216, ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11311] [data modyf: 01-10-2009 14:20]
[9] Using time series approximation methods in the modelling of industrial objects and processes, Wiesław Miczulski, Robert Szulim
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 157--174, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9200] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Case-based control using fuzzy representations of dynamic processes, Wojciech Moczulski, Robert Szulim
// W: Issues in intelligent systems. Paradigms, 2005. , Warszawa : Akademicka Oficyna Wydaw. EXIT (Problemy Współczesnej Nauki - Teoria i Zastosowania : Informatyka), s. 143--154, ISBN: 838767490711
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7755] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Zintegrowany system monitorowania bramek dozymetrycznych, Emil Michta, Robert Szulim
// W: Perspektywy i rozwój systemów ratownictwa, bezpieczeństwa i obronności w XXI wieku, 2004. / red. Z. Kitowski, J. Lisowski, Gdynia : Akademia Marynarki Wojennej, s. 449--456, ISBN: 8387280720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6792] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Mining knowledge about process control in industrial databases, Robert Szulim, Wojciech Moczulski
// W: Intelligent information processing and web mining : Proceedings of the International IIS : IIPWM'03 Conference held in Zakopane, 2003. / red. M.A. Kłopotek, S.T. Wierzchoń, K. Trojanowski, Berlin : Springer-Verlag (Advances in Soft Computing), s. 331--340, ISBN: 3540008438
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5863] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Dedykowany system WWW w modułach cyfrowych zabezpieczeń i pomiarów / Robert Szulim, Beata Zięba, Władysław Sieluk, 2018. Przegląd Elektrotechniczny R. 94, nr 11, 17--20, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: WWW, control-measurement systems, energy protection systems, systemy pomiarowo-sterujące, systemy zabezpieczeń energetycznych
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2018.11.04         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-23269] [data modyf: 08-11-2018 12:09]
[2] Load Shedding Analysis in Local Energy Management Systems / Adam Markowski, Emil Michta, Robert Szulim, 2017. Przegląd Elektrotechniczny R. 93, nr 1, 285--289, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: BEMS - Buildings Energy Management Systems, Budynkowe systemy zarządzania energią, EMC - Energy Management Controller, Sterownik do zarządzania energią
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2017.01.68         Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[AWCZ-20990] [data modyf: 06-02-2017 14:28]
[3] Multiplatform dedicated control ? measurement systems / Robert Szulim, Maria Szperkowska, Władysław Sieluk, 2016. Measurement Automation Monitoring Vol. 62, no. 7, 241--244, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: control-measurement systems, multiplatform systems, radiation monitoring systems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20988] [data modyf: 06-02-2017 14:11]
[4] The Azure platform in measuring - control systems based on Internet of Things concept / Robert Szulim, Adam Markowski, Emil Michta, 2016. Measurement Automation Monitoring Vol. 62, no. 7, 245--247, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Cloud Computing, Control-Measurement Systems, Internet of Things
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20989] [data modyf: 06-02-2017 14:17]
[5] Communication structures and rule based energy management in AMI systems / Adam Markowski, Emil Michta, Robert Szulim, 2014. Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, 170--175, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: AMI, Communication Structures, Energy Management, Struktury komunikacyjne, Zarządzanie energią
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 2 [26-10-2020]
[AWCZ-18548] [data modyf: 21-08-2015 09:33]
[6] Inteligentne podstacje elektroenergetyczne / Emil Michta, Robert Szulim, Adam Markowski, Wiesław Miczulski, 2014. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 42--44, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: IEC 61850, computer networks, podstacje energetyczne, power substations, sieci komputerowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18549] [data modyf: 21-08-2015 09:33]
[7] Wykorzystanie aparatury EAZ do eliminowania niekorzystnych zjawisk w sieciach średnich napięć z generacją rozproszoną / Maria Szperkowska, Władysław Sieluk, Robert Szulim, 2014. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 60, nr 11, 988--990, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: CZIP-PRO 1 E, distributed energy sources protection, generacja rozproszona, zabezpieczenia energetyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18892] [data modyf: 21-08-2015 09:32]
[8] Zastosowanie rozwiązań programowych standardu IEC 61850 typu Open - Source do integracji systemów pomiarowo-sterujących / Robert Szulim, 2014. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 48--50, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: IEC 61850, Open-Source solutions, gateway, biblioteki Open - Source, integracja urządzeń pomiarowo-sterujących
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18550] [data modyf: 21-08-2015 09:34]
[9] Integracja systemów pomiarowo-sterujących z urządzeniami Video IP / Robert Szulim, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 9, 798--800, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Video IP devices, measurement and control systems, systemy pomiarowo-sterujące, urządzenia Video IP
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16994] [data modyf: 29-01-2013 09:30]
[10] Zintegrowany cyfrowy system zabezpieczeń i pomiarów dla rozdzielni średniego napięcia / Maria Szperkowska, Władysław Sieluk, Robert Szulim, 2012. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 58, nr 9, 795--797, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: cyfrowy system zabezpieczeń stacji średniego napięcia, digital protection system for medium-voltage stations
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16993] [data modyf: 29-01-2013 09:27]
[11] Ochrona radiologiczna portów lotniczych / Emil Michta, Robert Szulim, 2011. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 57, nr 11, 1304--1306, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: stacjonarne monitory promieniowania, systemy monitorowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16106] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[12] Rozproszony system pomiarowo-rejestracyjny z komunikacją przewodową i bezprzewodową / Robert Szulim, Tadeusz Zborowski, 2011. Napędy i Sterowanie, nr 5, 90--92 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15764] [data modyf: 16-09-2014 13:34]
[13] Stacjonarne monitory promieniowania radioaktywnego w systemie kontroli radiologicznej / Maria Szperkowska, Emil Michta, Robert Szulim, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 11, 1287--1289, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: monitoring systems, radiation detectors, stacjonarne monitory promieniowania, systemy monitorowania
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15248] [data modyf: 17-12-2010 12:28]
[14] Technologia zmiennych sieciowych w rozproszonych systemach pomiarowo-kontrolnych / Robert Szulim, 2010. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 56, nr 11, 1318--1320, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: distributed systems, network variables, systemy rozproszone, zmienne sieciowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15251] [data modyf: 18-12-2010 09:53]
[15] Application of knowledge discovery methods in diagnostics of standard frequency generator / Wiesław Miczulski, Robert Szulim, 2009. Przegląd Elektrotechniczny R. 85, nr 6, 136--143, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: metoda regresji, niestabilność generatora, szeregi czasowe, średnia ruchoma
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13957] [data modyf: 01-02-2011 12:01]
[16] Przetwarzanie rozproszone w bezprzewodowych sieciach czujnikowych / Emil Michta, Piotr Powroźnik, Robert Szulim, 2008. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 54, nr 6, 350--352, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13137] [data modyf: 24-07-2008 09:33]
[17] Metoda pozyskiwania wiedzy do prowadzenia złożonego procesu technologicznego / Robert Szulim, Wojciech Moczulski, 2005. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 145--147, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: drążenie danych, rozumowanie oparte na przykładach, systemy doradcze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10359] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] System zdalnego monitorowania bramek dozymetrycznych PM 5000 / Emil Michta, Robert Szulim, 2005. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 9, wyd. spec., 303--305, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: bramki dozymetryczne, dosimeter gates, internet technology, remote monitoring, technologie internetowe, zdalne monitorowanie
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10853] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] On case-based control of dynamic industrial processes with the use of fuzzy representation / Wojciech Moczulski, Robert Szulim, 2004. Engineering Applications of Artificial Intelligence Vol. 17, 371--381, ISSN: 0952-1976, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: case-based reasoning, evolutionary tuning, fuzzy representation, fuzzy similarity measure, industrial processe, open-loop control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 7 [26-10-2020]
[AWCZ-10028] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Technologie internetowe w systemie monitorowania bramek dozymetrycznych / Emil Michta, Robert Szulim, 2004. Pomiary, Automatyka, Robotyka, nr 7-8, 138--141, ISSN: 1427-9126, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9714] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Technologie internetowe w rozproszonych systemach pomiarowo-sterujących / Emil Michta, Robert Szulim, 2003. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2-3, wyd. spec., 47--52, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8748] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Systemy pomiarowo-sterujące z wbudowanymi serwerami WWW / Emil Michta, Robert Szulim, 2002. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7-8, 77--80, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8533] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Wbudowane serwery WWW / Emil Michta, Robert Szulim, 2002. Studia Informatica Vol. 23, no 2B, 121--132, ISSN: 1642-0489, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8435] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Komputerowo wspomagane monitorowanie przejścia granicznego / Emil Michta, Artur Hołodok, Robert Szulim, 1998. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 3, 54--56, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-3541] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Distributed system of border crossing radiometric monitoring / Emil Michta, Robert Szulim // W: Zeszyty Naukowe Akademii Marynarki Wojennej .- 2008, R. 49, nr 172 K/2, s. 127--132, ISSN: 0860-889X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: border-crossing, dosimeter gates, monitoring,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8177] [data modyf: 24-07-2008 15:02]
[2] Metoda pozyskiwania wiedzy z danych pomiarowych do wspomagania prowadzenia złożonego procesu technologicznego / Robert Szulim // W: Prace Komisji Metrologii Oddziału PAN w Katowicach - (Konferencje ; 9) .- 2005, s. 251--262 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7298] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Badania symulacyjne algorytmu zarządzania energią w gospodarstwach domowych, 2020. Piotr Powroźnik, Wiesław Miczulski, Robert Szulim // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 89--92, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23681] [data modyf: 01-09-2020 14:21]
[2] Flood embankments monitoring system, 2020. Emil Michta, Krzysztof Piotrowski, Piotr Powroźnik, Ryszard Rybski, Robert Szulim, Urszula Kołodziejczyk, Jakub Kostecki // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 65--68, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23677] [data modyf: 01-09-2020 14:08]
[3] Koncepcja systemu pomiarowego do diagnozowania dzieci z rozwojowym zaburzeniem koordynacji, 2020. Dariusz Eljasz, Wiesław Miczulski, Piotr Powroźnik, Łukasz Sobolewski, Robert Szulim // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 21--24, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23669] [data modyf: 01-09-2020 12:34]
[4] Mobile application to support maintenance of wireless sensor networks, 2020. Krzysztof Piotrowski, Igor Koropiecki, Przemysław Zielony, Piotr Powroźnik, Robert Szulim // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2020 : XIII Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Metrologii, Elektroniki i Informatyki, 2020, s. 81--84, ISBN: 9788395771606
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23679] [data modyf: 01-09-2020 14:17]
[5] Emulating energy grids using the e-balance emulator, 2018. Krzysztof Piotrowski, Piotr Powroźnik, Wiesław Miczulski, Robert Szulim // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 115--118, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23167] [data modyf: 14-09-2018 14:03]
[6] Internet rzeczy. Architektura i model referencyjny, 2018. Adam Markowski, Emil Michta, Robert Szulim // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 83--86, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23161] [data modyf: 14-09-2018 13:47]
[7] Koncepcja systemu monitorowania instalacji ściekowych, 2018. Wiesław Miczulski, Robert Szulim, Łukasz Kędziora // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 103--106, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23166] [data modyf: 14-09-2018 14:01]
[8] Technologie internetowe w systemie zabezpieczeń i pomiarów, 2018. Robert Szulim, Beata Zięba(*), Władysław Sieluk // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 139--142, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23172] [data modyf: 14-09-2018 14:12]
[9] Zarządzanie energią przy zastosowaniu algorytmu EMZE, 2018. Piotr Powroźnik, Wiesław Miczulski, Robert Szulim, Krzysztof Piotrowski // W: Systemy Pomiarowe w Badaniach Naukowych i w Przemyśle - SP 2018 : XII Konferencja Naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, s. 127--130, ISBN: 9788378423284
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23169] [data modyf: 14-09-2018 14:07]
[10] IoT-based flood embankments monitoring system, 2017. Emil Michta, Robert Szulim, A. Sojka-Piotrowska, K. Piotrowski // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017, Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--8, ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: clouds, computer security, control systems, data communications, floods, network security, sensors

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2280830   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[KONF-22702] [data modyf: 19-10-2017 12:42]
[11] Reduction of peak energy demand based on smart appliances energy consumption adjustment, 2017. Piotr Powroźnik, Robert Szulim // W: Photonics Applications in Astronomy, Communications, Industry and Hight Energy Physics Experiments 2017. Wilga, Polska Bellingham : Society of Photo-Optical Instrumentation Engineers. SPIE, 2017, Proceedings of SPIE, Vol 10445, s. 1--11, ISBN: 9781510613546
Słowa kluczowe: clouds, peak energy, smart appliances energy

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1117/12.2280730   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[KONF-22701] [data modyf: 19-10-2017 12:42]
[12] Wieloplatformowe dedykowane systemy pomiarowo-sterujące, 2016. Robert Szulim, Maria Szperkowska, Władysław Sieluk // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 145--148, ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22190] [data modyf: 20-06-2016 12:40]
[13] Wykorzystanie platformy Azure do budowy systemów pomiarowo-sterujących w koncepcji internetu przedmiotów, 2016. Adam Markowski, Emil Michta, Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 : XI konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 105--108, ISBN: 9788378422440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22183] [data modyf: 20-06-2016 12:30]
[14] Communication structures and time dependency analysis in Buildings Energy Management Systems, 2015. Adam Markowski, Emil Michta, Robert Szulim // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12th conference - seminar. Łagów, Polska Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1--5, ISBN: 9781479984152
Słowa kluczowe: Buildings Energy Management Systems, Energy Management Controller

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISNCC.2015.7174714   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-21784] [data modyf: 07-09-2016 12:21]
[15] Architektura komunikacyjna inteligentnych podstacji elektroenergetycznych, 2014. Wiesław Miczulski, Robert Szulim, Adam Markowski, Emil Michta // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 91--94, ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21327] [data modyf: 02-09-2015 12:32]
[16] Instrumenty wspomagające eliminowanie niekorzystnych zjawisk występujących w sieciach średnich napięć wskutek przyłączania lokalnych źródeł energii, 2014. Maria Szperkowska, Władysław Sieluk, Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 115--118, ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21329] [data modyf: 02-09-2015 12:32]
[17] Integracja urządzeń pomiarowo-sterujących za pomocą programów bibliotecznych standardu IEC 61850 typu Opec-Source, 2014. Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa : materiały konferencyjne. Łagów, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2014, s. 135--138, ISBN: 9788378421276
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21334] [data modyf: 02-09-2015 12:34]
[18] Communication structures and data processing in AMI systems, 2013. Adam Markowski, Emil Michta, Robert Szulim // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th conference - seminar. Zielona Góra, Polska [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2013, s. 1--6, ISBN: 9788393721603
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [26-10-2020]
[KONF-20905] [data modyf: 07-09-2015 12:25]
[19] CZIP-PRO - nowa generacja systemu cyfrowych zabezpieczeń i pomiarów dla rozdzielni SN, 2012. Maria Szperkowska, Władysław Sieluk, Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 119--122, ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20377] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Zastosowanie urządzeń Video IP w systemach pomiarowo sterujących, 2012. Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012, s. 123--126, ISBN: 9788378420071
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20378] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] System kontroli radiologicznej na lotniskach, 2011. Emil Michta, Robert Szulim // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2011. Waplewo, Polska Warszawa : Wojskowa Akademia Techniczna, 2011, s. 84 [abstr.], ISBN: 9788361486992
Słowa kluczowe: stacjonarne monitory promieniowania, systemy radiologiczne

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19981] [data modyf: 08-06-2011 09:59]
[22] Rozproszony system nadzorowania stacjonarnych monitorów promieniowania, 2010. Maria Szperkowska, Emil Michta, Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 159--162, ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19722] [data modyf: 18-08-2010 10:29]
[23] Rozproszony system nadzoru urządzeń z wykorzystaniem technologii zmiennych sieciowych, 2010. Robert Szulim // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 163--166, ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19723] [data modyf: 18-08-2010 10:30]
[24] System pomiarowo-rejestracyjny z komunikacją przewodową i bezprzewodową w sieci rozproszonych przetworników obiektowych, 2010. Robert Szulim, Tadeusz Zborowski // W: Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 167--170, ISBN: 9788374813341
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19724] [data modyf: 18-08-2010 10:33]
[25] Using case based reasoning methods to process diagnosis in diaster system, 2009. Robert Szulim, Piotr Tomasik // W: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods - AI-METH 2009. Gliwice, Polska Gliwice : Centre of Excellence AI-METH at Silesian University of Technology, 2009, s. 293--304, ISBN: 8360759154
Słowa kluczowe: artificial intelligence, case-based reasoning, process diagnosis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19389] [data modyf: 24-11-2009 11:54]
[26] Using case-based reasoning to process state diagnosis, 2009. Robert Szulim // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2009. Gliwice, Polska Gliwice : Centre of Excellence AI-METH at Silesian University of Technology, 2009, s. 53--54, ISBN: 8360759162
Słowa kluczowe: case-based reasoning, fault detection, process state diagnosis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19388] [data modyf: 24-11-2009 11:54]
[27] The usage of statistical methods in the preparation process of measurement data to build data models, 2007. Wiesław Miczulski, Maciej Cepowski, Robert Szulim // W: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods - AIM-ETH 2007. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2007, s. 135--145, ISBN: 8360759049
Słowa kluczowe: concentration analysis, multidimensional data analysis, statistical methods

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18557] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] On quality of measurement data in the process of knowledge acquisition, 2005. Adam Markowski, Wiesław Miczulski, Robert Szulim // W: 14th IMEKO Symposium on New Technologies in Measurement and Instrumentation : 10th Workshop on ADC Modelling and Testing. Gdynia, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 2005, Vol. 1, s. 171--174, ISBN: 8389786370
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[KONF-17389] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] A method of mining knowledge to aid control of complex industrial processes, 2004. Robert Szulim, Wojciech Moczulski // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2004. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2004, s. 149--150, ISBN: 8392160509 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: Case-Based Reasoning, evolutionary tuning, expert system, fuzzy representation of processes, similarity measure

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16883] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] An evolutionary algorithm for improving fuzzy modeller of industrial processes, 2003. Robert Szulim, Wojciech Moczulski // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2003. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2003, s. 307--310, ISBN: 8391463273 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: artificial intelligence, evolutionary algorithms, expert systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16013] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Dedykowane serwery WWW w rozproszonych systemach pomiaroro-sterujących, 2003. Emil Michta, Leszek Furmankiewicz, Robert Szulim, Adam Markowski // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2003 : VI Szkoła - Konferencja. Waplewo, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2003, T. 2 : Referaty, s. 201--208, ISBN: 8389399008
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16186] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Koncepcja systemu doradczego do wspomagania obsługi w prowadzeniu złożonego procesu przemysłowego, 2003. Robert Szulim // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP '03 : VI Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Władysławowo, Polska Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2003, s. 325--330, ISBN: 8391866300
Słowa kluczowe: hurtownie danych, systemy doradcze, zbiory rozmyte

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15795] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Zastosowanie heurystycznych metod modelowania w diagnostyce złożonego procesu przemysłowego, 2003. Wojciech Moczulski, Robert Szulim // W: Diagnostyka maszyn : XXX Jubileuszowe Ogólnopolskie Sympozjum. Węgierska Górka, Polska Katowice : DRUKARNIA B&Z s.c., 2003, s. 57, ISBN: 838692358X .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15422] [data modyf: 13-03-2003 11:49]
[34] AI-based of dynamic processes using knowledge discovered in industrial databases, 2002. Robert Szulim, Wojciech Moczulski // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2002. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2002, s. 417--420, ISBN: 8391463230
Słowa kluczowe: artificial intelligence, data warehouses, discover of dynamic knowledge

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15137] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Rozproszony system pomiarowo-sterujący do nadzorowania zbiorników ze słodem, 2001. Marek Florczyk, Emil Michta, Robert Szulim // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK 2001 : V Szkoła - Konferencja. Rynia k/Warszawy, Polska Warszawa : SOWA Sp z o.o., 2001, T. 2 : Referaty, s. 255--262
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] System zdalnego monitorowania zbiorników ze słodem, 2001. Emil Michta, Robert Szulim, Marek Florczyk // W: Diagnostyka Procesów Przemysłowych - DPP 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna. Łagów Lubuski, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 331--336 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10714] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[37] System ekspertowy wspomagający prowadzenie procesu redukcji żużla, 2000. Jerzy Bolikowski, Maciej Cepowski, Emil Michta, Wiesław Miczulski, Robert Szulim // W: Inżynieria wiedzy i systemy ekspertowe : IV krajowa konferencja naukowa. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2000, T. 2, s. 229--236
Słowa kluczowe: akwizycja wiedzy, systemy ekspertowe, systemy monitorowania, wspomaganie prowadzenia procesów technologicznych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8737] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Zintegrowany system monitorowania przejścia granicznego, 1998. Emil Michta, Janusz Kaczmarek, Artur Hołodok, Robert Szulim // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW '98 : IV Konferencja : Zintegrowane Systemy Informatyczne : Efekty Wdrożeń Projektów Celowych. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Akademia Techniczno-Rolnicza, 1998, s. 379--386, ISBN: 8390859947
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6542] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Komputerowe wspomaganie monitorowania przejścia granicznego, 1997. Emil Michta, Artur Hołodok, Robert Szulim // W: Metrologia Wspomagana Komputerowo - MWK '97 : III szkoła-konferencja. Zegrze, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 1997, s. 83--88
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15537] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2016 / (Red.) Robert Szulim .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016 .- ISBN: 9788378422440
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5531] [data modyf: 20-01-2017 12:13]
[2] XLVII Międzyuczelniana Konferencja Metrologów - MKM'2015 / (Red.) Robert Szulim .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015 .- ISBN: 9788378421931
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5386] [data modyf: 08-12-2015 17:10]
[3] Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2014 : X konferencja naukowa / (Red.) Robert Szulim .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014 .- ISBN: 9788378421276
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5297] [data modyf: 02-09-2015 16:45]
[4] Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2012 : IX konferencja naukowa / (Red.) Robert Szulim .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2012 .- ISBN: 9788378420071
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5295] [data modyf: 09-03-2015 16:28]
[5] Systemy pomiarowe w badaniach naukowych i w przemyśle - SP 2010 : VIII konferencja naukowa / (Red.) Robert Szulim .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010 .- ISBN: 9788374813341
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5296] [data modyf: 09-03-2015 16:31]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski