System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Anna Łobos (dawniej: Gondek)
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 91 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Efektywność działalności badawczo-rozwojowej i innowacyjnej w przedsiębiorstwie, Anna Łobos
// W: Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw, 2018. / red. nauk. K. Łobos, Warszawa : Difin, s. 214--225, ISBN: 9788380856035
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20174] [data modyf: 30-05-2019 14:37]
[2] Zarządzanie ryzykiem a efektywność ekonomiczna przedsiębiorstwa, Anna Łobos
// W: Podstawy kształtowania efektywności przedsiębiorstw, 2018. / red. nauk. K. Łobos, Warszawa : Difin, s. 186--213, ISBN: 9788380856035
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20173] [data modyf: 30-05-2019 14:37]
[3] Ryzyko informacyjne w procesie wyceny przedsiębiorstwa, Anna Łobos
// W: Wybrane problemy bezpieczeństwa państwa w aspekcie współczesnych zagrożeń, 2017. / red. nauk. G. Nakielski, K. Graczyk, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 139--150, ISBN: 9788378423096
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20020] [data modyf: 23-05-2019 15:54]
[4] Rozwój gospodarczy i brak nierówności społecznych - o połączeniu koniecznego z niemożliwym, Anna Łobos
// W: Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy, 2016. / red. A. Paszkowicz, B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 4), s. 80--92, ISBN: 9788387193836
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17847] [data modyf: 09-05-2016 13:09]
[5] Współpraca biznesu ze szkolnictwem na przykładzie firmy ZIEL-BRUK?, Anna Łobos, Edward Makarewicz
// W: Nierówności społeczne a rozwój gospodarczy, 2016. / red. A. Paszkowicz, B. Ślusarz, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Ekonomiczne (Zeszyty Naukowe Polskiego Towarzystwa Ekonomicznego w Zielonej Górze 4), s. 93--104, ISBN: 9788387193836
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17848] [data modyf: 09-05-2016 13:15]
[6] Bezpieczeństwo kadrowe w Wojewódzkim Sztabie Wojskowym w Zielonej Górze, Anna Łobos, Jarosław Siuda
// W: Współczesne aspekty bezpieczeństwa państwa, 2015. / red. nauk. K. Graczyk, G. Nakielski, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 113--128, ISBN: 9788378421672
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17394] [data modyf: 27-11-2015 16:54]
[7] Innowacje jako czynnik zwiększający wartość przedsiębiorstwa, Anna Łobos
// W: Współczesne instrumenty innowacji : zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych, 2015. / red. L. Kowalczyk, F. Mroczko, Wałbrzych : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości (Prace Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości z Siedzibą w Wałbrzychu T. 36(6)), s. 137--151, ISBN: 9788360904435
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17406] [data modyf: 02-12-2015 12:43]
[8] Metody prognozowania zmiennych wewnętrznych przedsiębiorstwa na podstawie szeregów czasowych, Anna Łobos
// W: Wycena przedsiębiorstw w procesie międzynarodowych fuzji i przejęć, 2015. / red. nauk. D. Ciesielska, K. Mazur, Warszawa : Wydaw. Poltext sp. z o.o., s. 83--111, ISBN: 9788375615548
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17347] [data modyf: 17-11-2015 13:05]
[9] Metodyka metaanalizy w naukach o zarządzaniu, Anna Łobos, Karolina Mazur
// W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 2015. / red. nauk. W. Czakan, Warszawa : Wolters Kluwer SA .- Wyd. 3 rozszerz., s. 140--166, ISBN: 9788326493270
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17343] [data modyf: 17-11-2015 12:50]
[10] Prognozy wykorzystywane w procesie wyceny, Anna Łobos
// W: Wycena przedsiębiorstw w procesie międzynarodowych fuzji i przejęć, 2015. / red. nauk. D. Ciesielska, K. Mazur, Warszawa : Wydaw. Poltext sp. z o.o., s. 65--82, ISBN: 9788375615548
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17346] [data modyf: 17-11-2015 13:17]
[11] Zmienność kursów walutowych a wycena przedsiębiorstwa w procesie międzynarodowych fuzji i przejęć, Anna Łobos
// W: Wycena przedsiębiorstw w procesie międzynarodowych fuzji i przejęć, 2015. / red. nauk. D. Ciesielska, K. Mazur, Warszawa : Wydaw. Poltext sp. z o.o., s. 203--211, ISBN: 9788375615548
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17350] [data modyf: 17-11-2015 13:15]
[12] Metodyka metaanalizy w naukach o zarządzaniu, Anna Łobos, Karolina Mazur
// W: Podstawy metodologii badań w naukach o zarządzaniu, 2013. / red. nauk. W. Czakon, Warszawa : Wolters Kluwer Polska Sp. z o.o. .- Wyd. 2 rozszerz. i uaktual., s. 68--91, ISBN: 9788326445033
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15755] [data modyf: 26-08-2015 14:12]
[13] Bezrobocie - czy rzeczywiście konieczność?, Anna Łobos
// W: Labor czy opus?** : Socjopedagogiczne konteksty ludzkiej pracy, 2012. / red. nauk. Anna Dobrychłop, Ewa Kowalska, Paweł Prüfer, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 247--264, ISBN: 9788378420453
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15091] [data modyf: 11-02-2013 12:47]
[14] Gerhard Hirschfelder i Joseph Wittig - fundamenty kultury zaufania na ziemi kłodzkiej, Anna Łobos
// W: Niemieckie dziedzictwo kulturowe : bariera czy pomost w stosunkach Polaków i Niemców?, 2012. / red. nauk. L. Koćwin, Nowa Ruda : Wydaw. "Maria", s. 31--47, ISBN: 9788362337729
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15756] [data modyf: 27-12-2013 12:24]
[15] Systemy społeczno-gospodarcze a zaufanie, Anna Łobos
// W: Zawirowania wokół zaufania** : wyobrażenia i rzeczywistość, 2011. / red. nauk. Paweł Prüfer, Janusz Mariański, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 75--91, ISBN: 9788374814430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14443] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Zastosowanie nowych technologii w obszarze bezpieczeństwa publicznego na przykładzie miasta Wałbrzycha, Anna Łobos, Tadeusz Tabaczniuk
// W: Bezpieczeństwo granic Rzeczypospolitej Polskiej, 2011. / red. nauk. A. Konopka, G. Sobolewski, Białystok : Wyższa Szkoła Administracji Publicznej im. Stanisława Staszica, s. 417--438, ISBN: 9788360772430
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12957] [data modyf: 16-06-2011 12:04]
[17] Bezrobocie w Polsce. Prognozy stopy bezrobocia w Polsce metodą analogii przestrzenno-czasowych, Anna Łobos
// W: Prolegomena bezpieczeństwa publicznego = Razmyslenija o publicnoi bezopasnosti = Consideration about the public safety, 2010. / red. nauk. T. Zaborowski, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 61--68, ISBN: 97883899320607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12148] [data modyf: 22-07-2010 13:03]
[18] Możliwości wspierania procesu decyzyjnego prognozami gospodarczymi, Anna Łobos
// W: Zarządzanie operacyjne w teorii i praktyce organizacji biznesowych, publicznych i pozarządowych. Podejście procesowe, 2010. / pod red. L. Kowalczyka, F. Mroczko, Wałbrzych : Wydaw. WWSZiP (Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości. Zarządzanie), s. 113--126, ISBN: 9788360904091
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12448] [data modyf: 08-12-2010 12:08]
[19] Prognozy liczby lekarzy na 1000 osób w Polsce w aspekcie bezpieczeństwa społecznego, Anna Łobos
// W: Współczesne problemy bezpieczeństwa = contemporary problems of security, 2010. / red. A. Gałecki, M. Dalecka, T. Tabaczniuk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 452--464, ISBN: 9788374813556
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12223] [data modyf: 29-09-2010 10:03]
[20] Analiza sygnałów ostrzegawczych dla polskiej gospodarki na podstawie dynamiki PKB, Anna Łobos
// W: Zagadnienia bezpieczeństwa publicznego : monografia, 2009. / red. nauk. T. Zaborowski, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 90--94, ISBN: 9788389932044
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11251] [data modyf: 28-08-2009 09:34]
[21] Etapy, metody i uwarunkowania procesu prognostycznego w przedsiębiorstwie, Anna Łobos
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii, 2009. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 63--72, ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11194] [data modyf: 23-07-2009 13:49]
[22] Logika demagogów i populistów - rozważania o zwodzeniu społeczeństw, Anna Łobos
// W: Problemy bezpieczeństwa współczesnego świata, 2009. / red. E. Trela-Mazur, Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, s. 99--108, ISBN: 9788373953420
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11823] [data modyf: 17-03-2010 13:07]
[23] O potrzebie prognozowania w przedsiębiorstwie, Anna Łobos
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii, 2009. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 55--62, ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11193] [data modyf: 23-07-2009 13:48]
[24] Prognozy przyrostu naturalnego dla Polski na tle krajów UE z użyciem metody analogii przestrzenno-czasowych - część druga, Anna Łobos
// W: Aporie ekologii pogranicza : monografia, 2009. / red. nauk. W. Wawrzyniec, T. Zaborowski, Zielona Góra : ZWSHiFM, s. 118--125, ISBN: 9788389932051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11347] [data modyf: 14-10-2009 10:46]
[25] Ścieżki wariantów odpowiedzi jako instrument kontrolny jakości kwestionariusza, Anna Łobos
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii, 2009. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 73--82, ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11195] [data modyf: 23-07-2009 13:39]
[26] Zastosowanie wybranych metod analitycznych i prognostycznych do przewidywania przyszłości gospodarstwa agroturystycznego, Anna Łobos
// W: Dylematy bezpieczeństwa publicznego i ekonomii, 2009. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 116--122, ISBN: 9788392510871
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11200] [data modyf: 23-07-2009 13:47]
[27] Bezpieczeństwo ekonomiczne Polski a prognozy PKB z użyciem metody analogii przestrzenno czasowych, Anna Łobos
// W: Problemy bezpieczeństwa publicznego, 2008. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 101--107, ISBN: 9788392510833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10334] [data modyf: 29-07-2008 14:35]
[28] Prognozy dynamiki PKB a bezpieczeństwo ekonomiczne Polski, Anna Łobos
// W: Problemy bezpieczeństwa publicznego, 2008. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 108--115, ISBN: 9788392510833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10335] [data modyf: 29-07-2008 14:37]
[29] Prognozy dynamiki realnego PKB w Polsce z wykorzystaniem metody analogowej + Forecast for real GDP growth rate in Poland with usage the analogy method, Anna Łobos
// W: Prognozowanie w zarządzaniu firmą = Forecasting for company management, 2008. / red. P. Dittman, J. Szanduła, Wrocław : Wydaw. Indygo Zahir Media, s. 205--210, ISBN: 9788392690207
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10046] [data modyf: 18-04-2008 12:49]
[30] Prognozy przyrostu naturalnego dla Polski na tle krajów UE z użyciem metody analogii przestrzenno-czasowych - część pierwsza, Anna Łobos
// W: Ekologia pogranicza - EP '08 : problemy społeczno-ekonomiczne, 2008. / red. R. Woźniak, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 108--119, ISBN: 139788392510840
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10441] [data modyf: 23-09-2008 11:32]
[31] Dane prognostyczne i ich źródła, Anna Łobos
// W: Rola informatyki w naukach ekonomicznych i społecznych, 2007. , Kielce : Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość (Zeszyty Naukowe/Świętokrzyskie Centrum Edukacji na Odległość 1), s. 61--72, ISBN: 8389274191
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9041] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Pułapka implikacji - rozważania o demagogii i populizmie, Anna Łobos
// W: Polska na początku XXI wieku : (państwo - politycy - mass media), 2007. / red. L. Koćwin, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania (Monografie - Prace Zbiorowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu), s. 41--50, ISBN: 9788387708504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10039] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Internetowe wsparcie procesu uczenia się globalnego języka, Anna Łobos
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 377--383, ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8496] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Otoczenie internetowe przedsiębiorstwa, Anna Łobos
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, 2006. / red. L. Koćwin, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 263--279, ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8229] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Polityka naukowa, naukowo-techniczna i innowacyjna a doświadczenia polskie, Anna Łobos
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, 2006. / red. L. Koćwin, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 317--334, ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8232] [data modyf: 03-04-2006 14:35]
[36] Przedsiębiorstwo w międzynarodowej polityce ekonomicznej - teoria i praktyka, Magdalena Balak-Hryńkiewicz, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos
// W: Przedsiębiorstwo w otoczeniu międzynarodowym, 2006. / red. L. Koćwin, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 63--91, ISBN: 83744810165
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8224] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Ruch turystyczny jako czynnik rozwoju miast, gmin i powiatów, Anna Łobos
// W: Strategie rozwoju lokalnego, 2006. / red. L. Jakubów, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania (Monografie - Prace Zbiorowe 2), s. 97--103, ISBN: 8387708321
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8423] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Using Internet for forecasting in enterprises, Paweł Dittmann, Anna Łobos
// W: Funkcjonowanie gospodarki polskiej w warunkach integracji europejskiej, 2006. , Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych, s. 244--250, ISBN: 8374640979
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8655] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Internet - nowe możliwości wspierania procesu decyzyjnego w przedsiębiorstwie na przykładzie województwa lubuskiego, Anna Gondek
// W: Wspieranie działalności małych i średnich przedsiębiorstw : specyficzne aspekty zarządzania małymi i średnimi przedsiębiorstwami, 2004. / red. M. Piałucha . T. 2, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania, s. 165--172, ISBN: 838770881X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6717] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Polityka naukowa, naukowo-techniczna i innowacyjna, Anna Gondek
// W: Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej, 2004. / red. L. Koćwin, Zielona Góra : Wydaw. "Maria", s. 217--230, ISBN: 8388842641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6988] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Prognozy ruchu przyjazdowego cudzoziemców do Polski, Anna Gondek, Zbigniew Binek
// W: Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej, 2004. / red. L. Koćwin, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu nr 16), s. 89--96, ISBN: 8387708860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6710] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Rola nauczania języków obcych na przykładzie studentów kierunku turystyka i rekreacja, Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Gondek
// W: Turystyka w strategii rozwoju miast i gmin Ziemi Kłodzkiej, 2004. / red. L. Koćwin, Wrocław : Wydaw. Wyższej Szkoły Zarządzania (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu nr 16), s. 97--106, ISBN: 8387708860
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6711] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Dylematy i szanse polskich MSP wobec przystąpienia do Jednolitego Rynku Unii Europejskiej, Anna Gondek, Lesław Koćwin
// W: Polskie przedsiębiorstwo na rynku Unii Europejskiej, 2003. / red. Z. Knecht, Wrocław : Wyższa Szkoła Zarządzania "Edukacja" (Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Zarządzania "Edukacja" we Wrocławiu nr 14), s. 181--194, ISBN: 8387708615
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6127] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Prasa lokalna jako instrument wsparcia edukacji regionalnej na przykładzie "Ziemi Kłodzkiej", Anna Gondek
// W: Globalny i regionalny wymiar edukacji, 2003. / red. nauk. D. Fic, Głogów : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 215--221, ISBN: 8388327674
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5997] [data modyf: 18-04-2006 09:47]
[45] Rodzaj decyzji jako kryterium wyboru metody prognozowania, Anna Gondek
// W: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 295--300, ISBN: 8389321335
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6021] [data modyf: 13-04-2006 14:11]
[46] Sztuczne sieci neuronowe szansą w prognozowaniu w przedsiębiorstwie działającym na jednolitym Rynku, Anna Gondek
// W: Małe i średnie przedsiębiorstwa w perspektywie integracji Polski z Unią Europejską, 2003. / red. M. Fic, P. Kużdowicz, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 233--239, ISBN: 8388327658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5850] [data modyf: 13-04-2006 14:10]
[47] Sztuczne sieci neuronowe szansą w prognozowaniu gospodarczym na przykładzie cen ropy naftowej notowanych na Giełdzie Londyńskiej, Anna Gondek
// W: Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej, 2002. . T. 1-2, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 159--166, ISBN: 8388842188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5238] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Warunki pozyskiwania dotacji z funduszy Unii Europejskiej, Anna Gondek
// W: Dostosowanie zarządzania polskimi przedsiębiorstwami i instytucjami non-profit do norm i standardów Unii Europejskiej, 2002. . T. 1-2, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 123--129, ISBN: 8388842188
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5235] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Serious accidents at work in Poland and forecasts using an adaptive model and the least square method / Anna Łobos, Monika Inków, 2015. Internal Security Vol. 7, no. 1, 177--191, ISSN: 2080-5268, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: adaptive model, forecast, least square method, serious accidents
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.5604/20805268.1192762
[AWCZ-20040] [data modyf: 06-05-2016 14:21]
[2] Diagnosis and forecasting of serious accidents at work in Poland / Anna Łobos, Anna Łoś-Tomiak, 2013. Internal Security Vol. 5, no. 2, 235--247, ISSN: 2080-5268, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: accidents at work, causes of work accidents, work accidents forecast
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18237] [data modyf: 20-08-2015 12:17]
[3] Forecasts an employment rate of older workers in Poland with time - area analogy method / Anna Łobos, 2013. Management Vol. 17, no. 1, 320--333, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: employment rate of older workers, forecast, prognoza, wskaźnik zatrudnienia starszych pracowników
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.2478/manment-2013-0022
[AWCZ-17422] [data modyf: 05-11-2018 14:53]
[4] Possibilities of usage meta-analysis method in economic research area / Anna Łobos, 2013. Management Vol. 17, no. 2, 117--126, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: badania ekonomiczne, economic research area, effect size, wielkość efektu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18032] [data modyf: 28-07-2015 12:35]
[5] Prognozowanie rodności w Polsce metodą analogii przestrzenno-czasowych / Anna Łobos, 2011. Wiadomości Statystyczne. The Polish Statistician R. 56, nr 2, 48--59, ISSN: 0043-518X, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15609] [data modyf: 15-04-2011 08:40]
[6] The forecasts of the population rate in Poland in the face of new economic and geopolitical circumstances / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos, 2011. Management Vol. 15, no 2, 432--443, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16183] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[7] The police officers rate in Poland and the EU countries as a measure of public safety. The attempt of the comparative analysis in the EU countries / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos, 2011. Management Vol. 15, no 1, 288--301, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15853] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[8] Visual monitoring versus managing the public safety using the example of Walbrzych / Anna Łobos, Tadeusz Tabaczniuk, 2011. Internal Security Vol. 3, iss. 2, 71--81, ISSN: 2080-5268, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-16479] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] Forecasts an unemployment rate in Poland with time - area analogy method / Anna Łobos, 2010. Management Vol. 14, no 1, 288--296, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15179] [data modyf: 15-11-2010 10:18]
[10] Job satisfaction, organizational commitment and job performance - partial meta-analysis / Anna Łobos, Karolina Mazur, 2010. Management Vol. 14, no 1, 143--157, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15172] [data modyf: 15-11-2010 09:23]
[11] Solutions for estimating the range of delay in time - area analogy method / Anna Łobos, 2010. Management Vol. 14, no 2, 161--170, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15362] [data modyf: 25-01-2011 10:38]
[12] The forecasts of the crime rate in Poland in the face of new economic and geopolitical circumstance / Magdalena Dalecka-Zaborowska, Anna Łobos, 2010. Management Vol. 14, no 2, 200--212, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15364] [data modyf: 25-01-2011 11:44]
[13] Connecting time-area analogy method to Delphic one / Anna Łobos, 2008. Management Vol. 12, no 1, 314--323, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13199] [data modyf: 02-09-2008 14:51]
[14] Determinants and forecasts for the success of the agritourist business / Anna Łobos, 2007. Management Vol. 11, no 2, 77--83, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12745] [data modyf: 13-02-2008 12:51]
[15] Possibility of sale forecasting with no historical data or low quality data / Anna Łobos, 2007. Management Vol. 11, no 1, 139--145, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12364] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Weryfikacja prognoz ruchu przyjazdowego cudzoziemców do Polski w 2006 roku / Anna Łobos, 2007. Gospodarka Rynek Edukacja, nr 12, 67--68 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12855] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] The inbound tourism forecasts with usage combinated prognosis / Anna Łobos, Lesław Koćwin, 2006. Management Vol. 10, no 1, 157--162, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11073] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Wyniki badań i prognozy na rok 2005 ruchu przyjazdowego cudzoziemców do Polski / Anna Łobos, 2006. Gospodarka Rynek Edukacja, nr 11, s. 43--46 bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10760] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[19] Możliwości wykorzystania portali i wortali do prognozowania w przedsiębiorstwie / Anna Łobos, 2005. Management Vol. 9, no 2, 165--172, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11615] [data modyf: 05-10-2007 14:11]
[20] Techniki finansowania Samorządowych Funduszy Pożyczkowych Polskiej Grupy Spółdzielni Pożyczkowych "KARBONA" / Anna Łobos, Lesław Koćwin, Julitta Koćwin, 2005. Management Vol. 9, no 2, 173--182, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11616] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] The verification of the inbound tourism forecasts to Poland in 2004 and forecasts for 2005 / Anna Łobos, Lesław Koćwin, 2005. Management Vol. 9, no 1, 109--116, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Instrumenty polityki naukowej, naukowo-technicznej i innowacyjnej a ich wpływ na działalność przedsiębiorstw / Anna Gondek, Lesław Koćwin, 2004. Management Vol. 8, no 2, 7--16, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11531] [data modyf: 05-10-2007 14:19]
[23] Josepha Wittiga sposób na nowoczesność / Anna Gondek, 2004. Ziemia Kłodzka, nr 158-160, 33--35 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10059] [data modyf: 13-04-2006 12:52]
[24] The growt of innovation as a raising the competitiveness factor in Polish enterprises / Anna Łobos, Lesław Koćwin, 2004. Management Vol. 8, no 1, 56--65, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11592] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Wykorzystanie w procesie decyzyjnym danych retrospektywnych i prospektywnych zamieszczanych w Internecie na przykładzie przedsiębiorstw województwa lubuskiego / Anna Gondek, 2004. Management Vol. 8, no 2, 149--156, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11538] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Wzrost innowacyjności jako czynnik podnoszący konkurencyjność / Anna Gondek, Lesław Koćwin, 2003. Gospodarka Rynek Edukacja, nr 8, 8--12 bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9438] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Muzyka ponad narodami - rozważania o tożsamości / Anna Gondek, 2002. Ziemia Kłodzka, nr 148, 16--17 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9007] [data modyf: 13-04-2006 12:52]
[28] Wielokulturowość jako pozytywny skutek globalizacji / Anna Gondek, Ludmiła Pawłowska, 2002. Ziemia Kłodzka, nr 147, 16--17 bibliogr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9005] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wartość jako kategoria łącząca teorie wzrostu gospodarczego z teoriami przedsiębiorstw / Anna Łobos // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia .- 2016, nr 1(79), s. 213--225, ISSN: 1733-2842, , eISSN: 2300-4460, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: a value ot the enterprise, growth in the economy, teorie przedsiębiorstw, theories of enterprises, wartość przedsiebiorstwa, wzrost gospodarczy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/frfu.2016.79-16
[AWI-10367] [data modyf: 09-05-2016 14:33]
[2] Mozliwości wykorzystania prognoz w procesie wyceny przedsiębiorstwa metodą EVA / Anna Łobos // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości .- 2014, T. 30, s. 573--582, ISSN: 2084-2686, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10012] [data modyf: 24-08-2015 15:23]
[3] Possibility of using meta-analysis in econometrics / Anna Łobos // W: Ekonometria = Econometrics .- 2013, 3 (38), s. 15--23, ISSN: 1507-3866, bibliogr. tab. summ. .- ISSN 1507-3866
Słowa kluczowe: econometrics, ekonometria, meta-analysis, metaanaliza, methodology,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-9875] [data modyf: 28-07-2015 13:18]
[4] Rozwój województwa lubuskiego po akcesji Polski do Unii Europejskiej / Anna Łobos // W: Ekonometria = Econometrics .- 2012, 4 (38), s. 69--80, ISSN: 1507-3866, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: miara Hellwiga, rozwój, województwo, wskaźnik, średnia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-9593] [data modyf: 05-05-2014 08:56]
[5] How to measure welfare of nation / Anna Łobos // W: Studia i Materiały - (Monografie) .- 2007, T. 25, nr 1, s. 274--278 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GDP, tangibles and intangibles, the ISEW, welfare,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7917] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Przydatność polskich danych internetowych w prognozowaniu / Anna Łobos // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2006, nr 1112, s. 207--218 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7632] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Rola Ziemi Kłodzkiej w budowaniu tożsamości regionalnej / Anna Gondek // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Nauki Społeczne ; 6) .- 2004, s. 143--148, ISSN: 2084-2686, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6806] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Wybrane aspekty wykorzystania Internetu w prognozowaniu w przedsiębiorstwie / Anna Gondek // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2003, nr 1001, s. 61--72 tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6696] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Dynamika sprzedaży wybranych programów edukacyjnych / Anna Gondek // W: Uniwersytet Szczeciński. Materiały-Konferencje .- 2002, nr 70, s. 301--307 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5871] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Wykorzystanie twierdzenia Kotielnikowa-Shannona w wyznaczaniu prognoz interpolacyjnych / Anna Gondek // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2001, nr 919, s. 227--232 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-5710] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Współczesna potrzeba autorytetu w kontekście uniwersalnego przesłania Josepha Wittinga, 2006. Anna Łobos // W: Joseph Witting a wyzwania współczesności = Joseph Witting und die Herausforderung der Gegenwart : [V polsko-niemieckie sympozjum wittigowskie]. Nowa Ruda, Polska Nowa Ruda : Wydaw. Ziemia Kłodzka, 2007, s. 233--238, ISBN: 9788360923054
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18761] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Czy Wittig jest odpowiedzią?, 2004. Anna Gondek // W: Joseph Wittig Człowiek - Religia - Kultura = Joseph Wittig Mensch - Religion - Kultur : IV Polsko-Niemieckie Sympozjum Wittigowskie = IV Deutsch-Polnisches Wittig-Symposium. Nowa Ruda, Polska Nowa Ruda : Wydawnictwo Maria, 2005, s. 205--214, ISBN: 8388842684
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16895] [data modyf: 13-04-2006 12:48]
[3] Mała muzyczna ojczyzna Josepha Wittiga, 2002. Anna Gondek, Ludmiła Pawłowska // W: Joseph Wittig i nasze czasy : Materiały z III Polsko-Niemieckiego Sympozjum Wittigowskiego. Nowa Ruda, Polska Nowa Ruda : Wydaw. Ziemia Kłodzka, 2002, s. 121--125, ISBN: 8391747255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15613] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Wykorzystanie sieci neuronowych w prognozowaniu gospodarczym, 2002. Magdalena Balak, Anna Gondek // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, Zarządzanie, s. 381--387, ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14749] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Zarządzanie funduszami unijnymi w Polsce na przykładzie programu Phare, 2002. Magdalena Balak, Anna Gondek // W: 23. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, Suplement, s. 65--70, ISBN: 8389044307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14947] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski