System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Sławomir Kotylak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: ekonomia i finanse (100 %)
Jednostka: Instytut Ekonomii i Finansów
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 59 pozycji bibliograficznych
15 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wyzwania kreatywnej gospodarki, 2016. Joanna Markiewicz, Sławomir Kotylak, Ewelina Szczech-Pietkiewicz, Warszawa : Wydaw. NaukoweTexter Sp. z o.o. 183 s. , ISBN: 9788377905470, https://www.texterbooks.com/pl/p/Wyzwania-kreatywnej-gospodarki/135
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13233] [data modyf: 25-08-2016 09:35]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Analiza uwarunkowań rozwoju sektora przemysłów kreatywnych w Polsce, Sławomir Kotylak
// W: Kreatywność w praktyce biznesowej [ebook], 2017. / red. J. Bieńkowska, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego (Zarządzanie), s. 27--44, ISBN: 9788380886148
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.18778/8088-614-8.04   (pkt: 20)
[WZCZ-20055] [data modyf: 23-05-2019 16:46]
[20] [1]
[2] Zrównoważony rozwój w transporcie lotniczym na przykła dzie lotniska w Babimoście, Katarzyna Huk, Karolina Binek, Maciej Król, Katarzyna Fedro, Sławomir Kotylak
// W: Współczesne trendy w logistyce : Zrównoważony rozwój, 2017. / pod red. Krzysztofa Witkowskiego, Katarzyny Huk i Agnieszki Perzyńskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--21, ISBN: 9788394467227
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19294] [data modyf: 04-06-2019 12:02]
[9] [0,45]
[3] "Cyfrowa gospodarka" szansą na rozwój innowacyjności na poziomie regionalnym, Sławomir Kotylak, Sławomir Nikiel, Krzysztof Witkowski
// W: Lubuskie w Unii Europejskiej : doświadczenia, dylematy i perspektywy rozwoju, 2016. / pod red. Waldemara Sługockiego, Warszawa : Dom Wydawniczy ELIPSA, s. 76--89, ISBN: 9788380171275
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18551] [data modyf: 02-01-2017 12:34]
[4] The importance of wine procedures for the CCI sector in Spain and Poland on the example of selected areas - comparative analysis, Sławomir Kotylak, Adriana Mendia, Antonio Queimaňo
// W: Modern economic issues and problems, 2016. / eds. A. Sokół, A. Drab-Kurowska, S. Y. Kasian, Bratislava : Kartprint, s. 56--68, ISBN: 9788089553372
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17952] [data modyf: 13-06-2016 09:52]
[5] Comparative analysis of cultural and creative industries in selected cities in Turkey and Poland, Sławomir Kotylak, Mustafa Egri
// W: Market in the modern economy : management - processes, 2014. / ed. N. Drelukiewicz, A. Memepel-Śnieżyk, A. Sokół, A. Sołoma, Bratysława : Kartprint, s. 73--80, ISBN: 9788089553273
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16462] [data modyf: 27-08-2015 09:58]
[6] Przemysł kreatywny - nowa era twórczej równowagi, Sławomir Kotylak
// W: Przemysł kreatywny : ekonomia na styku kultury i biznesu, 2013. / red. J. Stankiewicz, Z. Binek, S. Kotylak, Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., s. 7--19, ISBN: 8360289322
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16007] [data modyf: 27-08-2015 08:59]
[7] Liberaryzacja europejskiego rynku usług pocztowych, Sławomir Kotylak
// W: Społeczeństwo informacyjne : wizje i determinanty rozwoju, 2009. / pod red. C. Halesa, Rzeszów : Wydawnictwo MAX, s. 237--251, ISBN: 9788361483403
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11169] [data modyf: 01-07-2009 13:54]
[8] Control and audit in the context of post office economic functioning, Sławomir Kotylak
// W: Future role of postal services in the face of new market conditions and communication technologies, 2008. / ed. by L. Švadlenka, D. Salava, J. Morkus, Pardubice : University of Pardubice, s. 78--81, ISBN: 9788073951443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11282] [data modyf: 15-09-2009 12:37]
[9] Zarządzanie projektem edukacyjnym, Sławomir Kotylak
// W: Edukacja w gospodarce opartej na wiedzy : wybrane zagadnienia, 2008. / pod red. M. Fic, Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 89--100, ISBN: 9788374812146
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10434] [data modyf: 19-09-2008 14:41]
[10] Rola kontroli w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Sławomir Kotylak
// W: Zarządzanie jest sztuką : czyli innowacyjna edukacja w województwie lubuskim, 2007. / red. D. Fic, I. Politowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 184--200, ISBN: 9788374811118
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9222] [data modyf: 13-07-2007 11:41]
[11] Edukacja w zakresie audytu w kontekście potrzeb rynku, Sławomir Kotylak
// W: Wpływ edukacji na rozwój społeczno-ekonomiczny w warunkach globalizacji, 2006. / red. D. Fic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 316--328, ISBN: 8374810368
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8492] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Badania efektywności szkoleń jako elementu procesu edukacji menadżera, Sylwia Gudzowska, Sławomir Kotylak
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 177--186, ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6849] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Kontrola wewnętrzna jako integralna część zarządzania szkołą, Sławomir Kotylak
// W: Edukacja globalna i regionalna - jej rozwój i instytucjonalizacja=Global and Regional Education - its Development and Institutonalization, 2004. / red. Daniel Fic, Zielona Góra : Drukarnia Wydaw. "Druk-Ar", s. 187--193, ISBN: 838832781X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6850] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Kontrola zamówień publicznych sektora finansów publicznych w Polsce w latach 1998-2002, Sławomir Kotylak
// W: Edukacja i gospodarka w społeczeństwie informacyjnym, 2004. / red. D. Fic, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 69--79, ISBN: 838832778X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6779] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] E-biznes szansą rozwoju MŚP, Marcin Kęsy, Sławomir Kotylak
// W: Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003. / red. nauk. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 237--243, ISBN: 8389321378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5914] [data modyf: 18-07-2003 09:21]
[16] Edukacja z zakresu audytu i kontroli wewnętrznej w Polsce, Sławomir Kotylak
// W: Edukacja menedżerska i szkolenie pracowników w warunkach globalizacji, 2003. / red. D. Fic, Głogów : Drukarnia Wydawnictwo "Druk-Ar", s. 139--147, ISBN: 8388327690
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5980] [data modyf: 25-09-2003 14:15]
[17] Kontrola w jednostkach samorządowych z wykorzystaniem systemów informatycznych, Sławomir Kotylak
// W: Multimedia w biznesie : gospodarka elektroniczna, multimedialne technologie informacyjne, zarządzanie informacją, nauczanie poprzez multimedia, 2003. / red. nauk. L. Kiełtyka, Kraków : Kantor Wydaw. ZAKAMYCZE (Zarządzanie, Ekonomia, Marketing), s. 171--186, ISBN: 8373332944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6176] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Zarządzanie ryzykiem informatycznym, Sławomir Kotylak, Marcin Kęsy
// W: Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003. / red. nauk. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 147--154, ISBN: 8389321378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5909] [data modyf: 17-07-2003 14:13]
[19] Dopasowanie polskiego ustawodawstwa do wymogów UE w zakresie kompatybilności elektromagnetycznej urządzeń telekomunikacyjnych, Sławomir Kotylak
// W: Rynek usług łączności a globalizacja gospodarki, 2002. , Szczecin : Fundacja na rzecz Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 293--297, ISBN: 8389142090
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5247] [data modyf: 28-11-2002 13:14]
[20] Formy opodatkowania działalności gospodarczej w MŚPH, Sławomir Kotylak
// W: Wybrane problemy rozwoju handlu detalicznego w warunkach globalizacji i regionalizacji, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Organon (Phare), s. 92--98, ISBN: 8387294225
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5027] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Innowacyjność gospodarki w świetle krajowych programów operacyjnych realizowanych w Polsce w ramach polityki spójności Unii Europejskiej w latach 2004-2020 / Sławomir Kotylak, Waldemar Sługocki, 2018. Ekonomiczne Problemy Usług, nr 2(131/1), 169--182, ISSN: 1896-382X, , eISSN: 2353-2866, bibliogr. summ. .- podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: European Union, Unia Europejska, competetiveness, economy, gospodarka, innovation, innowacyjność, konkurencyjność, operational program, program operacyjny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.18276/epu.2018.131/1-17
[AWCZ-22890] [data modyf: 26-06-2018 12:05]
[4] [0,5]
[2] Analiza form organizacyjno-prawnych prowadzenia działalności gospodarczej w kontekście przedsiębiorstw sektora przemysłów kreatywnych / Sławomir Kotylak, 2017. Ekonomiczne Problemy Usług: Obszary gospodarki elektronicznej, nr 1(126), t. 1, 157--168, ISSN: 1896-382X, , eISSN: 2353-2866, bibliogr. tab. wykr. summ. .- podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: creative industry, economics and management, entrepreneurship in the CCI sector, przedsiębiorczość w sektorze CCI, przemysł kreatywny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.18276/epu.2017.126/1-17
[AWCZ-22732] [data modyf: 10-05-2018 16:22]
[8] [1]
[3] Assessment of customer satisfaction with logistics service in the light of the results of the research / Piotr Kułyk, Mariola Michałowska, Sławomir Kotylak, 2017. Management Vol. 21, no. 1, 205--222, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: benefits and costs of service, customer service, elementy logistycznej obsługi klienta, korzyści i koszty z obsługi, logistic customer service strategies, logistic elements of customer service, obsługa klienta, strategie logistycznej obsługi klienta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0089
[AWCZ-21511] [data modyf: 28-08-2018 12:00]
[4] [0,33]
[4] Kształtowanie relacji z klientami w sektorze przemysłów kreatywnych / Sławomir Kotylak, Mariola Michałowska, 2016. Zeszyty Naukowe Uczelni Jana Wyżykowskiego. Studia z Nauk Społecznych, Nr 9, 317--328, ISSN: 2082-7547, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: creative industries, cultural industries, customer relations, przemysł kultury, przemysły kreatywne, relacje sektorowe, relacje z klientami, sectoral relationships
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-21206] [data modyf: 28-03-2017 10:15]
[5] Sektor przemysłów kreatywnych elementem zmian w e-gospodarce - ujęcie ekonomiczne / Sławomir Kotylak, 2016. Ekonomiczne Problemy Usług: Obszary gospodarki elektronicznej, nr 123, 235--244, ISSN: 1896-382X, , eISSN: 2353-2866, bibliogr. tab. wykr. summ. .- podwójna afiliacja
Słowa kluczowe: creative industry, digital media, economics and management, ekonomia i gospodarka, media cyfrowe, new technologies, nowoczesne technologie, przemysł kreatywny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.18276/epu.2016.123-22
[AWCZ-20146] [data modyf: 07-03-2017 11:40]
[6] The economic role cultural and creative industry in Europe in the years of crisis 2008-2012 / Sławomir Kotylak, 2016. Business and Management Review Vol. 7, no. 5, 205--211, ISSN: 2047-2854, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cultural and creative industry, world economic crisis
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20196] [data modyf: 27-06-2016 10:33]
[7] Coaching culture in the context of the emergence of creative class / Sławomir Kotylak, Mariola Michałowska, Wiesław Danielak, 2015. Management Vol. 19, no. 2, 52--66, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: coaching culture, creative class, creative industry, klasa kreatywna, kultura coachingu, przemysł kreatywny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)    DOI: 10.1515/manment-2015-0013
[AWCZ-19834] [data modyf: 17-02-2016 12:16]
[8] Forming relationships on the e-commerce market as a basis to build loyalty and create value for the customer. Empirical findings / Mariola Michałowska, Sławomir Kotylak, Wiesław Danielak, 2015. Management Vol. 19, no. 1, 57--72, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: customer, e-commerce, internet shops, klient, lojalność, loyalty, relacje, relationships, sklepy internetowe, tworzenie wartości, value creation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19389] [data modyf: 08-10-2015 11:46]
[9] Analyse of relations between control, controlling and audit / Sławomir Kotylak, 2010. Management Vol. 14, no 1, 248--261, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15176] [data modyf: 15-11-2010 10:02]
[10] Analysis model of control and audit influence on the economic aspect of enterprise's business / Sławomir Kotylak, 2009. Management Vol. 13, no 2, 152--163, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14607] [data modyf: 20-04-2010 15:55]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ocena wpływu wdrażania regionalnych strategii innowacji na rozwój przemysłów kreatywnych / Waldemar Sługocki, Sławomir Kotylak // W: Studia Ekonomiczne. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego w Katowicach .- 2018, Nr 351, s. 95--109, ISSN: 2083-8611, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: creative industries, determinanty rozwoju innowacyjności, innovation strategy, przemysły kreatywne, regionalization, strategia innowacji,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10685] [data modyf: 02-07-2018 11:44]
[2] How the On-demand Economy Can Change Logistics and Supply Chain Management? / Krzysztof Witkowski, Sławomir Nikiel, Sławomir Kotylak // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, s. 433--443, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Internet of Things (IoT), On-demand economy, e-commerce, logistics,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10485] [data modyf: 28-02-2017 18:04]
[3] Potencjał klasy kreatywnej jako elementu strategii rozwoju zrównoważonego na przykładzie wybranych obszarów miejskich / Sławomir Kotylak // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 417, s. 75--85, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: creative class, creative industry, klasa kreatywna, przemysł kreatywny, rozwój zrównoważony, strategia rozwoju obszarów miejskich, sustainable development, urban areas development strategy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.417.08
[AWI-10398] [data modyf: 23-08-2016 12:57]
[4] Analiza wybranych segmentów branży elektronicznej rozrywki jako elementów rozwoju przemysłu kreatywnego w Polsce / Sławomir Kotylak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2015, nr 852(117), s. 369--382, ISSN: 1640-6818, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Internet, branża elektronicznej rozrywki, creative industries, electronic entertainment branch, electronic industry, gospodarka elektroniczna, przemysł kreatywny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWI-10254] [data modyf: 08-10-2015 12:06]
[5] Kreatywność w marketingu produktów sektora przemysłów kreatywnych / Sławomir Kotylak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu .- 2015, nr 866(39), s. 133--142, ISSN: 1509-0507, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: creative thinking, creativeness, cultural and creative industry, kreatywność, marketing, product, produkt, przemysł kreatywny, twórcze myślenie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/pzfm.2015.39-11
[AWI-10289] [data modyf: 17-11-2015 15:06]
[6] Problemy klasyfikacyjne działalności przedsiębiorstw sektora przemysłu kreatywnego w modelach porównawczych gospodarek europejskich / Sławomir Kotylak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2014, nr 808(112), T. 1, s. 331--340, ISSN: 1896-382X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: NACE, PKD, classification of activity, creative industry, culture industry, klasyfikacja działalności, przemysł kreatywny, przemysł kultury, sektor kultury,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10099] [data modyf: 24-08-2015 15:18]
[7] Przemysł kreatywny jako element gospodarki elektronicznej / Sławomir Kotylak(*) // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2013, nr 763(105), s. 715--728, ISSN: 1896-382X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10101] [data modyf: 24-08-2015 14:41]
[8] Przemysł kreatywny jako element marketingu terytorialnego / Sławomir Kotylak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Problemy Zarządzania, Finansów i Marketingu .- 2013, nr 775(30), s. 85--98, ISSN: 1509-0507, rys. summ.
Słowa kluczowe: creative industries, gospodarka, market, marketing terytorialny, place marketing, product, produkt, przemysł kreatywny, region, rynek,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9732] [data modyf: 24-08-2015 14:43]
[9] Znaczenie sektora kreatywnego w polityce regionu / Sławomir Kotylak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2013, nr 793(107), s. 149--170, ISSN: 1896-382X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: creative and cultural industries, new economy, polityka regionów, przemysł kreatywny, regional politics, sektor kreatywny,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-10100] [data modyf: 24-08-2015 14:41]
[10] Analiza sieci społecznych (SNA) jako narzędzie audytu rozwoju komunikacji społeczeństwa informacyjnego / Sławomir Kotylak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2011, Nr 650 (67), s. 161--168, ISSN: 1896-382X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-9044] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] Organizacja kontroli w działalności pocztowej na przykładzie ppup Poczta Polska / Sławomir Kotylak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Łączności .- 2011, Nr 672 (12), s. 223--238 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9317] [data modyf: 17-09-2014 12:23]
[12] Oddziaływanie mediów na kreowanie marki i wizerunku regionu / Sławomir Kotylak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2010, nr 595 (55), s. 133--143, ISSN: 1896-382X, rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8747] [data modyf: 25-10-2010 17:47]
[13] Kontrola społeczna administracji w kontekście rozwoju społeczeństwa informacyjnego / Sławomir Kotylak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług(nr 35) .- 2009, nr 544, s. 121--135, ISSN: 1896-382X, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8415] [data modyf: 01-07-2009 11:13]
[14] Kontrola wewnętrzna warunkiem sprawnego zarządzania administracją publiczną / Sławomir Kotylak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2009, nr 573 (45), s. 309--319, ISSN: 1896-382X, bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8548] [data modyf: 16-02-2010 14:26]
[15] Metody oceny ekonomicznych skutków kontroli i audytu usług / Sławomir Kotylak // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Ekonomiczno-Społecznej w Ostrołęce .- 2008, nr 6, s. 97--104, ISSN: 2391-9167, bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8141] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Rynek usług pocztowych - istota i funkcje / Sławomir Kotylak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2008, nr 497, s. 319--325, ISSN: 1640-6818, tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-8171] [data modyf: 19-06-2008 15:32]
[17] Specyfika działalności państwowego przedsiębiorstwa użyteczności publicznej Poczta Polska w gospodarce rynkowej / Sławomir Kotylak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług .- 2008, nr 519, s. 335--351, ISSN: 1640-6818, rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-8260] [data modyf: 11-12-2008 10:04]
[18] Multimedialne techniki prezentacji doświadczeń z zakresu kompatybilności elektromagnetycznej / Sławomir Kotylak // W: Uniwersytet Szczeciński. Materiały-Konferencje .- 2002, nr 70, s. 159--163 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5868] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The impact of infrastructural development on the sector of creative and cultural industries, 2017. Sławomir Kotylak, Krzysztof Małachowski // W: 6th Central European Conference in Regional Science Engines of Urban and Regional Development - CERS 2017. Banská Bystrica, Słowacja Banská Bystrica : Faculty of Economics, Matej Bel University, 2017, s. 756--766, ISBN: 9788055713359
Słowa kluczowe: commercialization of culture, infrastructural development, sector development factors, sector of creative industries

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23012] [data modyf: 10-05-2018 15:01]
[0] [0]
[2] Control during project execution on the base of the project elevating the language skills of employed people in the Lubuskie Voivodeship, 2009. Sławomir Kotylak // W: 8-th European Conference of Young Research and Scientific Workers - TRANSCOM 2009. Žilina, Słowacja Žilina : University of Žilina, 2009, Section 2 : Economics and Management, s. 185--191
Słowa kluczowe: control, management, project

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22242] [data modyf: 19-09-2016 14:50]
[3] Control and audit in the context of post office economic functioning, 2008. Sławomir Kotylak // W: Future role of postal services in the face of new market conditions and communication technologies : proceedings of the IPoCC conference. Pardubice, Czechy Pardubice : Avon s.r.o., 2008, s. 153--157, ISBN: 9788090423305
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18967] [data modyf: 04-11-2008 14:23]
[4] Problemy kontroli w kontekście innowacyjnego zarządzania, 2007. Sławomir Kotylak // W: Zarządzanie jest sztuką : innowacyjne metody identyfikacji i rozwiązywania problemów zarządzania. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2007, s. 41--47, ISBN: 9788374811316
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18655] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Elementy audytu i kontroli realizacji strategii rozwoju Poczty Polskiej, 2004. Renata Mrozowska, Sławomir Kotylak // W: Model organizacyjno-ekonomiczny funkcjonowania "Grupy Kapitałowej" Poczty Polskiej : XI Sympozjum Poczty Polskiej. Szczecin, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2004, s. 495--501, ISBN: 8392132009
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18670] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Zarządzanie ryzykiem informatycznym w projektach E-learningowych, 2003. Sławomir Kotylak, Anna Góralewska-Słońska // W: Techniczne i ekonomiczne uwarunkowania rozwoju państw Europy Środkowo-Wschodniej. Stan, perspektywy, możliwości, szanse, zagrożenia : Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Wyższa Szkoła Biznesu, 2003, s. 73--81, ISBN: 8388991051
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15516] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Język F jako pierwszy i ostatni język programisty, 1999. Sławomir Kotylak // W: Technologia informatyczna w edukacji i przygotowaniu zawodowym : VI Ogólnopolska konferencja naukowa. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, 2000, Materiały : Konferencje, s. 91--96
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14061] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Język programowania F w edukacji, 1999. Sławomir Kotylak // W: Problemy edukacji w okresie transformacji systemowej w Polsce : III konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : ORGANON, 1999, s. 316--321, ISBN: 8387294063
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14281] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Przemysł kreatywny : ekonomia na styku kultury i biznesu / (Red.) Janina Stankiewicz, Zbigniew Binek, Sławomir Kotylak .- Zielona Góra : Wydaw. MAjUS s.c., 2013, 168 s. .- ISBN: 8360289322
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5199] [data modyf: 02-09-2015 16:39]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski