System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Marcin Jarnut
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (100 %)
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 94 pozycji bibliograficznych
16 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Energooszczędne i aktywne systemy budynkowe : techniczne i eksploatacyjne aspekty implementacji miejscowych źródeł energii elektrycznej, 2013. Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 202 s. , ISBN: 9788378421030, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11761] [data modyf: 02-09-2015 11:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Systemy monitorowanua energii w zarządzaniu przedsiębiorstwem, Marcin Jarnut, Dariusz Przybyłek
// W: Zdalne odczyty : kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane, 2015. / red. M. Węgrzyn, J. Jabłoński, M. Nowakowski, Legionowo : Wydaw. BTC, s. 111--122, ISBN: 9788364702051
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17200] [data modyf: 05-10-2015 12:29]
[2] Control and application of parallel active compensators, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek
// W: Power theories for improved power quality, 2014. / ed. G. Benysek, M. Pasko, [Pekin] : China Machine Press, s. 157--171, ISBN: 9787111442301
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16199] [data modyf: 27-08-2015 10:10]
[3] Minimalizacja dynamicznego oddziaływania farmy wiatrowej na sieć dystrybucyjną w układzie sprzęgania z zasobnikiem energii, Jacek Bojarski, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek
// W: Energetyka prosumencka : pierwsza próba konsolidacji, 2014. / red. nauk. J. Popczyk, R. Kucęba, K. Dębowski, W. Jędrzejczyk, Częstochowa : Sekcja Wydaw. Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej, s. 148--152, ISBN: 9788363500924
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16385] [data modyf: 27-08-2015 09:56]
[4] Wpływ Rozwiązań Sieci Inteligentnych na Poprawę Efektywności Rozdziału Energii Elektrycznej i Redukcję Emisji CO, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek
// W: Polska w Unii Europejskiej : gospodarka - energetyka - region, 2014. / red. E. Jakubowski, W. Sługocki, Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 217--243, ISBN: 9788380170254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16495] [data modyf: 27-08-2015 12:07]
[5] Control and application of parallel active compensators, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek
// W: Power theories for improved power quality, 2012. / ed. G. Benysek, M. Pasko, London : Springer (Power Systems), s. 169--185, ISBN: 9781447127854    DOI: 10.1007/978-1-4471-2786-4
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[WZCZ-14434] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Odnawialne i kogeneracyjne źródła energii pomocniczej dla obiektów budowlanych w skali mikro, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek
// W: Generacja rozproszona w nowoczesnej polityce energetycznej - wybrane problemy i wyzwania, 2012. , Warszawa : Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, s. 86--94, ISBN: 9788393479740
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15056] [data modyf: 31-01-2013 09:50]
[7] Power electronics systems to improve the quality of delivery of electrical energy, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Jacek Rusiński
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 471--507, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9212] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bateryjny układ redukcji mocy szczytowej podstacji trakcyjnej z ograniczeniem dwuprogowym / Marcin Szott, Szymon Wermiński, Marcin Jarnut, Jacek Kaniewski, 2020. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12, 35--39, ISSN: 0033-2097, , eISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bateryjny system magazynowania energii, battery energy storage system, ograniczenie dwuprogowe, podstacja trakcyjna, train substation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.15199/48.2020.12.06
[AWCZ-25484] [data modyf: 21-08-2020 09:18]
[5] [0,25]
[2] C-exact Hypergraphs in Concurrency and Sequentiality Analyses of Cyber-Physical Systems Specified by Safe Petri Nets / Remigiusz Wiśniewski, Monika Wiśniewska, Marcin Jarnut, 2019. IEEE Access Vol. 7, iss. 1, 13510--13522, ISSN: 2169-3536, , eISSN: 2169-3536, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2893284         Cytowania wg Scopus: 8 [26-10-2020]
[AWCZ-23493] [data modyf: 19-03-2019 09:02]
[100] [1]
[3] Hardware and Software Implementation of Decentralized Active Demand Response (DADR) System Supporting Primary Regulation / Robert Smoleński, Grzegorz Benysek, Piotr Leżyński, Marcin Jarnut, 2019. IEEE Transactions on Smart Grid Vol. 10, iss. 5, 4806--4815, ISSN: 1949-3053, , eISSN: 1949-3061, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: decentralized system, demand response, demand size management, primary regulation, system stability
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1109/TSG.2018.2868821         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-23059] [data modyf: 14-10-2019 11:38]
[50] [0,25]
[4] Application of Stochastic Decentralized Active Demand Response (DADR) System for Load Frequency Control / Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Szymon Wermiński, 2018. IEEE Transactions on Smart Grid Vol. 9, no. 2, 1055--1062, ISSN: 1949-3053, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1109/TSG.2016.2574891         Cytowania wg Scopus: 22 [26-10-2020]
[AWCZ-20121] [data modyf: 23-04-2018 12:13]
[11,25] [0,25]
[5] Voltage conditioner & power flow controller based on bipolar matrix-reactance choppers / Jacek Kaniewski, Paweł Szcześniak, Marcin Jarnut, Zbigniew Fedyczak, 2018. International Journal of Electrical Power and Energy Systems Vol. 94, 256--266, ISSN: 0142-0615, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC-AC converters, Flexible AC transmission systems, Phase control, Power control, Power quality, Voltage control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ijepes.2017.07.014         Cytowania wg Scopus: 3 [26-10-2020]
[AWCZ-21585] [data modyf: 02-08-2017 12:50]
[13,33] [0,33]
[6] Comparative analysis of selected energy storage technologies for prosumer owned microgrids / Marcin Jarnut, Szymon Wermiński, Bartosz Waśkowicz, 2017. Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 74, 925--937, ISSN: 1364-0321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Flow batteries, Microgrid, Small-scale energy storage
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.rser.2017.02.084         Cytowania wg Scopus: 22 [26-10-2020]
[AWCZ-21202] [data modyf: 27-03-2017 13:21]
[22,5] [0,5]
[7] Demand side management using DADR automation in the peak load reduction / Szymon Wermiński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, 2017. Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 67, 998--1007, ISSN: 1364-0321, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Decentralized demand side management, Load shifting, Peak load reduction, Power system efficiency, Thermostatically controlled loads
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.rser.2016.09.049         Cytowania wg Scopus: 18 [26-10-2020]
[AWCZ-20431] [data modyf: 23-02-2017 10:35]
[15] [0,33]
[8] Decentralized active demand response (DADR) system for improvement of frequency stability in distribution network / Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, Marcin Jarnut, Robert Smoleński, 2016. Electric Power Systems Research Vol. 134, 80--87, ISSN: 0378-7796, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: decentralized system, demand management, system stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.epsr.2016.01.007         Cytowania wg Scopus: 14 [26-10-2020]
[AWCZ-19725] [data modyf: 25-08-2016 11:06]
[9] Distributed active demand response system for peak power reduction through load shifting / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Szymon Wermiński, Jacek Bojarski, 2016. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 64, no. 4, 925--936, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: demand-side management, load shifting, power system, thermostatic devices
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/bpasts-2016-0101         Cytowania wg Scopus: 4 [26-10-2020]
[AWCZ-20786] [data modyf: 04-01-2017 14:02]
[10] AC-AC power electronic converters without DC energy storage: a review / Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski, Marcin Jarnut, 2015. Energy Conversion and Management Vol. 92, 483--497, ISSN: 0196-8904, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC-AC converters, Matrix converters, power electronics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.enconman.2014.12.073         Cytowania wg Scopus: 31 [26-10-2020]
[AWCZ-18781] [data modyf: 21-08-2015 10:16]
[11] Hybrid voltage sag/swell compensators : a review of hybrid AC/AC converters / Jacek Kaniewski, Paweł Szcześniak, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, 2015. IEEE Industrial Electronics Magazine Vol. 9, no. 4, 37--48, ISSN: 1932-4529, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1109/MIE.2015.2404350         Cytowania wg Scopus: 26 [26-10-2020]
[AWCZ-19390] [data modyf: 15-01-2016 17:47]
[12] AC/DC/DC interfaces for V2G applications - EMC issues / Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski, 2013. IEEE Transactions on Industrial Electronics Vol. 60, no. 3, 930--935, ISSN: 0278-0046, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electromagnetic compatibility (EMC), filters, interference elimination, rectifiers, vehicles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1109/TIE.2012.2188876         Cytowania wg Scopus: 25 [26-10-2020]
[AWCZ-17836] [data modyf: 20-08-2015 11:57]
[13] Electric vehicle charging infrastructure in Poland / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, 2012. Renewable and Sustainable Energy Reviews Vol. 16, no 1, 320--328, ISSN: 1364-0321, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: charging terminal, electric vehicle, renewable energy sources
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.rser.2011.07.158         Cytowania wg Scopus: 37 [26-10-2020]
[AWCZ-16002] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] CM voltage compensation in AC/DC/AC interfaces for smart grids / Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski, 2011. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 59, no 4, 513--523, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, distributed system, electromagnetic compatibility, power electronic interface
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 8 [26-10-2020]
[AWCZ-16153] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[15] Wykorzystanie mikroźródeł OZE oraz mikrokogeneracyjnych CHP jako źródeł energii pomocniczej / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Paweł Szcześniak, Grzegorz Misztal, Piotr Ziembicki, Tadeusz Kuczyński, 2011. Przegląd Budowlany, nr 5, 74--79, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15717] [data modyf: 08-06-2011 12:49]
[16] Zastosowanie układów energoelektronicznych w technologii SmartGrid i V2G (Vehicle To Grid) / Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, 2010. Przegląd Elektrotechniczny, nr 6, 93--96, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14862] [data modyf: 01-02-2011 12:04]
[17] Sterowanie równoległym, napięciowym kondycjonerem energii / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 149--154, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: controlling, energy conditioning, kondycjonowanie energii, model transmitancyjny, sterowanie, transmittance model
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13986] [data modyf: 01-02-2011 12:18]
[18] Power quality conditioners with minimum number of current sensors requirement / Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, 2008. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 295--298, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: active filter, bilans mocy, filtr aktywny, kondycjonowanie jakości energii, power balance, power quality conditioner
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 10 [26-10-2020]
[AWCZ-13445] [data modyf: 01-02-2011 12:17]
[19] System bilansowania energii dla użytkowników indywidualnych / Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, 2008. Przegląd Elektrotechniczny, nr 4, 17--19, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bilansowanie energii, compensation, energy balancing, enrgy conditioning, kompensacja, kondycjonowanie energii
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12965] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Interconnection of the customer-side resources using single phase VAPF / Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, 2007. Przegląd Elektrotechniczny, nr 10, 59--65, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: distributed generation, generacja rozproszona, jakość energii, power quality
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[AWCZ-12394] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Superkondensatorowy zasobnik energii do współpracy ze stabilizatorem napięcia przemiennego / Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, 2006. Przegląd Elektrotechniczny, nr 7/8, 129--132, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bateria superkondensatorów, stabilizator napięcia przemiennego, ultracapacitor bartery, voltage source inverter, zasobnik energii
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11029] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Transformerless 1-phase active power line conditioners / Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Ryszard Strzelecki, 2004. Tehnična Elektrodinamika : Problemi sucasnoi elektrotehniki, nr 7, 93--99 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 10 [26-10-2020]
[AWCZ-9649] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Voltage source power line conditioners / Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Emil Kot, 2004. Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej T. 10, z. 1/2, 13--24 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: active line conditioners, aktywne kondycjonery, current harmonic compensation, falownik napięcia, falownik wielopoziomowy, jakość energii, kompensacja harmonicznych prądu, kompensacja mocy biernej, multilevel conventer, power quality, reactive power compensation, voltage source converter
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10094] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Bilansowanie energii elektrycznej w instalacjach użytkowników końcowych / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut // W: Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej - (Studia i Materiały ; 30) .- 2010, Nr 64, s. 535--543, ISSN: 1733-0718, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: generacja rozproszona, jakość energii,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8869] [data modyf: 25-03-2011 09:57]
[2] Static and dynamic properties of the 1-phase voltage source active power filter / Ryszard Strzelecki, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Elektrotechnika .- 2004, nr 214, s. 141--152 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6852] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Energy storage system for peak-power reduction of traction substation, 2018. Marcin Jarnut, Jacek Kaniewski, Volodymyr Protsiuk // W: Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering - i-MITEL 2018. Sulęcin, Polska New York : IEEE Xplore, 2018, s. 1--5
Słowa kluczowe: energy storage, magazyn energii, peak power reduction, podstacja trakcyjna, redukcja obciążeń szczytowych, traction substation

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/IMITEL.2018.8370468   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [26-10-2020]
[KONF-23007] [data modyf: 23-10-2019 14:39]
[5] [0,33]
[2] Stacja transformatorowa z wyjściowym obwodem LVDC do zasilania infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych, 2018. Marcin Jarnut, Jacek Kaniewski // W: Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice - i-MITEL 2018 : X Jubileuszowa konferencja naukowo-techniczna "Innowacje szansą rozwoju gospodarki". Sulęcin, Polska Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski, 2018, s. 41--42, ISBN: 9781538646670 .- [Dokument elektroniczny]
Słowa kluczowe: DC voltage microgrid, EV charging infrastructure, hybrid transformer substation, hybrydowa stacja transformatorowa, mikrosieć DC, systemy ładowania EV

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23006] [data modyf: 27-04-2018 14:21]
[0] [0]
[3] A comparative study on DSM services employing distributed energy resources: energy storage and direct load control, 2017. Marcin Jarnut, Robert Smoleński, Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski // W: 6th International Conference on Electrical Engineering and Informatics - ICEEI 2017. Langkawi, Malezja [B. m.], 2017, s. 1--5
Słowa kluczowe: demand side response, direct load control, energy storage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-22846] [data modyf: 05-12-2017 10:04]
[0] [0]
[4] The study of smart distribution transformer based on a bipolar matrix chopper, 2017. Jacek Kaniewski, Marcin Jarnut, Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak // W: 11th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering - CPE-POWERENG 2017. Cadiz, Hiszpania New York : IEEE, 2017, s. 282--287, ISBN: 9781509049622
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [26-10-2020]
[KONF-22732] [data modyf: 02-10-2017 17:40]
[3,75] [0,25]
[5] Experimental investigation on properties of small-scalle flow battery, 2016. Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Szymon Wermiński, Bartosz Waśkowicz // W: IEEE 2nd Annual Southern Power Electronics Conference - SPEC 2016. Auckland, Nowa Zelandia - : IEEE Conference Publications, 2016, s. 1--6, ISBN: 9781509015450
Słowa kluczowe: energy storage, flow batteries, microgrid, prosumer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-22504] [data modyf: 09-02-2017 09:14]
[6] Properties of small-scalle flow battery for prosumer-owned microgrid, 2016. Marcin Jarnut, Szymon Wermiński, Jacek Kaniewski, Bartosz Waśkowicz // W: Industrial Electronics Conference - IECON 2016 : 42nd annual conference. Florence, Włochy [B. m.] : IEEE, 2016, s. 1--5, ISBN: 9781509034741
Słowa kluczowe: energy storage, flow batteries, microgrid, prosumer

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-22342] [data modyf: 12-10-2017 14:51]
[7] Zabezpieczenia przed pracą wyspową w mikroinstalacjach prosumenckich, 2016. Marcin Jarnut, Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski, Grzegorz Benysek // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje szansą rozwoju gospodarki - i-MITEL 2016 [Dokument elektroniczny] : IX konferencja naukowo-techniczna. Łagów, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--10, ISBN: 9788375187755
Słowa kluczowe: mikroinstalacje prosumenckie, odnawialne źródła energii, zabezpieczenie przed pracą wyspową

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22122] [data modyf: 29-04-2016 13:01]
[8] Zasobniki energii z akumulatorami przepływowymi typu ZnBr, 2016. Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Jacek Kaniewski, Szymon Wermiński // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje szansą rozwoju gospodarki - i-MITEL 2016 [Dokument elektroniczny] : IX konferencja naukowo-techniczna. Łagów, Polska [B. m.] : [B. w.], 2016, s. 1--10, ISBN: 9788375187755
Słowa kluczowe: akumulatory przepływowe, odnawialne źródła energii, zasobniki energii

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22121] [data modyf: 29-04-2016 12:59]
[9] Mikroinstalacja prosumencka w trybie semi off-grid, 2015. Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Jacek Kaniewski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2015 [Dokument elektroniczny] : XII konferencja naukowa. Łódź, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1--7, ISBN: 9788372836977
Słowa kluczowe: interfejs energoelektroniczny, mikroinstalcja prosumencka, power electronic interface, prosumer-owned microgrid, renewable energy sources, źródła odnawialne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22022] [data modyf: 08-12-2015 16:08]
[10] Semi off-grid as the new mode of operation of prosumer owned microgrids, 2015. Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Jacek Kaniewski // W: IEEE Conference on Energy Conversion - CENCON 2015. Johor Bahru, Malezja [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1--6, ISBN: 9781479985975
Słowa kluczowe: Off-Grid, On-Grid, distrubuted generation, microgrid, power electronic interface

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[KONF-21959] [data modyf: 12-10-2017 14:50]
[11] Systemy zarządzania energią w przedsiębiorstwach, 2015. Marcin Jarnut // W: Kryptologia a biznes - bezpieczeństwo stosowane : zdalne odczyty : II konferencja naukowo-przemysłowa. Zielona Góra - Nowy Kisielin, Polska [b. m.], 2015, s. 1--14 .- [postery]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21897] [data modyf: 07-10-2015 12:59]
[12] Three-phase power flow controler with AC/AC converter based on matrix-reactance chopper, 2015. Jacek Kaniewski, Paweł Szcześniak, Marcin Jarnut // W: 9th International Conference on Compatibility and Power Electronics - CPE 2015. Lisbon, Portugalia New York : IEEE, 2015, s. 210--215, ISBN: 9781479963010
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CPE.2015.7231074   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [26-10-2020]
[KONF-21786] [data modyf: 06-03-2017 09:15]
[13] Trójfazowy sterownik rozpływu mocy z dwubiegunowym przekształtnikiem matrycowo-reaktancyjnym, 2015. Jacek Kaniewski, Paweł Szcześniak, Marcin Jarnut // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2015 [Dokument elektroniczny] : XII konferencja naukowa. Łódź, Polska [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 1--6, ISBN: 9788372836977
Słowa kluczowe: AC/AC converter, jakość energii, kontrola przepływu mocy, matrix-reactance chopper, power flow control, power quality, przekształtnik AC/AC, sterownik matrycowo-reaktancyjny

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22021] [data modyf: 08-12-2015 16:05]
[14] Badania właściwości zdecentralizowanego systemu sterowania popytem w aspekcie poprawy stabilności dynamicznej sieci dystrybucyjnych, 2014. Jacek Bojarski, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: Postępy w Elektrotechnice Stosowanej - PES-9 : IX ogólnopolska konferencja naukowo-techniczna. Kościelisko, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2014, s. 177--180, ISBN: 9788392765370
Słowa kluczowe: częstotliwość, demand response, dynamic stability, frequency, stabilność dynamiczna, zarządzanie popytem

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21538] [data modyf: 25-08-2015 12:29]
[15] Compensation of CM voltage in systems consisting of interleaved AC-DC converters, 2014. Robert Smoleński, Marek Jasiński, Marcin Jarnut, Jacek Bojarski, Carlo Cecati // W: IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics - ISIE 2014. Istanbul, Turcja [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1996--2001, ISBN: 9781479923991
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[KONF-21752] [data modyf: 25-08-2015 12:44]
[16] Energy management solutions for Polish prosumer systems, 2014. Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Szymon Wermiński // W: 3rd International Conference on Smart Grids and Green IT Systems - SMARTGREENS 2014 [Dokument elektroniczny]. Barcelona, Hiszpania Setúbal : SciTePress - Science and Technology Publications, 2014, s. 107--112, ISBN: 9789897580253
Słowa kluczowe: advanced metering infrastructure, energy management, energy storage, renewable energy sources

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-21276] [data modyf: 10-03-2017 15:32]
[17] Mikroinstalacje OZE w systemie dystrybucyjnym nN, 2014. Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje kierunkiem rozwoju elektrotechniki XXI w. - i-MITEL 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII konferencja naukowo-techniczna. Lubniewice, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 1--12, ISBN: 9788393721641
Słowa kluczowe: Grid Tied solution, Off Grid, distribution grid, microinstallation, mikroistalacja, odnawialne źródła energii (OZE), renewable energy sources (RES), sieć dystrybucyjna, układy Grid Tied, układy Off Grid

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21271] [data modyf: 07-09-2015 16:46]
[18] CM voltage compensator for DC/DC converters, 2013. Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Jacek Bojarski // W: Compatibility and Power Electronics - CPE 2013 [Dokument elektroniczny] : international conference - workshop. Ljubljana, Słowenia New York : IEEE Xplore, 2013, s. 264--268, ISBN: 9781467349116
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [26-10-2020]
[KONF-20896] [data modyf: 23-10-2019 12:33]
[19] Koncepcja energoelektronicznego interfejsu sieciowego do systemów prosumenckich, 2012. Marcin Jarnut // W: Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki - PPEEm 2012 : materiały XV jubileuszowego sympozjum. Gliwice, Polska Gliwice : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 2012, Archiwum Konferencji PTETiS, Vol. 32, s. 54--59, ISBN: 9788393542710
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20589] [data modyf: 07-01-2013 12:23]
[20] Compensation of CM voltage in interfaces for LV distributed generation, 2011. Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Adam Kempski, Grzegorz Benysek // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC 2011. Long Beach, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 351--356 [CD-ROM], ISBN: 9781457708107
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [26-10-2020]
[KONF-20124] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych jako element sieci Smart Grid, 2011. Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: Podstawowe problemy energoelektroniki, elektromechaniki i mechatroniki. PPEEm2011 : materiały XIV sympozjum. Wisła, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 197--200, ISBN: 8392224299
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20229] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[22] Power electronics interfaces for low voltage distribution generation - EMC issues, 2011. Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski // W: Compatibility and Power Electronics - CPE 2011 : 7th international conference-workshop. Tallinn, Estonia [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 107--112 [CD-ROM], ISBN: 9781424488049
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20069] [data modyf: 11-07-2011 15:11]
[23] Zastosowanie układów energoelektronicznych w technologii SmartGrid i V2G, 2010. Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice - i-MITEL 2010 : VI lubuska konferencja naukowo-techniczna. Przyłęsko k. Gorzowa Wlkp., Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2010, s. 169--176, ISBN: 9788374813273 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: SmartGrid, distribution grids, electrical vehicles, pojazdy elektryczne, power electronics converters, przekształtniki energoelektroniczne, sieci dystrybucyjne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19567] [data modyf: 12-05-2010 13:33]
[24] Ancillary services to grids provided with distributed generation, 2009. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Robert Smoleński, Bartosz Maciejewski // W: Compatibility and Power Electronics - CPE 2009 : 6th International Conference - Workshop : conference proceedings. Badajoz, Hiszpania Badajoz : IEEE Seccion Espana, 2009, s. [6 s.] CD-ROM, ISBN: 9781424428564
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-19378] [data modyf: 06-03-2013 12:28]
[25] System bilansowania energii dla użytkowników końcowych, 2009. Ryszard Strzelecki, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce : XII międzynarodwa konferencja naukowo-techniczna. Kazimierz Dolny, Polska Zielonka : APS Energia Sp. z o.o., 2009, s. 11.1--11.8, ISBN: 8391870936
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19111] [data modyf: 30-03-2009 14:19]
[26] Integration of distributed generation with electrical power system, 2008. Ryszard Strzelecki, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: Nowoczesne urządzenia zasilające w energetyce : XI międzynarodwa konferencja naukowo-techniczna. Zakopane, Polska Warszawa : APS Energia Sp. z o.o., 2008, s. 10.1--10.9, ISBN: 839187091X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[KONF-18743] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] Power quality conditioners with minimum number of current sensor requirement, 2008. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut // W: Proceedings of the International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2008 : IX conference-seminar. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. [4] CD-ROM, ISBN: 9781424421305
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [26-10-2020]
[KONF-18848] [data modyf: 22-07-2008 11:46]
[28] System bilansowania energii dla użytkowników indywidualnych, 2008. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut // W: Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2008 : V Lubuska konferencja naukowo-techniczna. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski, 2008, s. 231--236, ISBN: 8392218213 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19004] [data modyf: 20-11-2008 10:00]
[29] Exercise bike powered electric generator for fitness club appliances, 2007. Ryszard Strzelecki, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: 12th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2007. Aalborg, Dania [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [8] CD-ROM, ISBN: 9789075815108
Słowa kluczowe: MOSFET, converter circuit, energy storage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [26-10-2020]
[KONF-18467] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Interconnection of the customer-side resources using single phase VAPF, 2007. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut // W: Compatibility in Power Electronics - CPE 2007 : 5th International Conference-Workshop. Gdańsk, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 2007, s. [7] CD-ROM, ISBN: 142441055X
Słowa kluczowe: distributed generation, power quality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18388] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Multifunction power quality conditioner, 2006. Marcin Jarnut // W: 1st. International Conference for Young Researchers in Computer Science, Control, Electrical Engineering and Telecommunications - ICYR : abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2006, s. 32--33
Słowa kluczowe: power quality, uninterruptible power supply, voltage restorer

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18427] [data modyf: 29-06-2007 12:16]
[32] Properties, simulation and experimental investigation of the series-parallel active power filters, 2005. Ryszard Strzelecki, Jacek Rusiński, Marcin Jarnut // W: 11th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2005. Dresden, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [9] CD-ROM, ISBN: 9075815085
Słowa kluczowe: Unified Power Flow Controller (UPFC), active filter, power conditioning, power factor correction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [26-10-2020]
[KONF-17305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Symmetrical power line conditioner - basic properties, 2005. Ryszard Strzelecki, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: 4th International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE 2005. Gdynia, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 2005, s. [7] CD-ROM, ISBN: 8374210753
Słowa kluczowe: FACTS, active power, reactive power, series compensation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [26-10-2020]
[KONF-17112] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Three-phase active power filter using the sliding DFT control algorithm, 2005. Krzysztof Sozański, Marcin Jarnut // W: 11th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2005. Dresden, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [10] CD-ROM, ISBN: 9075815085
Słowa kluczowe: DSP, active filter, harmonics, power factor correction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [26-10-2020]
[KONF-17306] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Voltage power line conditioner - voltage restoring mode, 2005. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Krzysztof Sozański, Marcin Jarnut, Jacek Rusiński // W: 11th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2005. Dresden, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [8] CD-ROM, ISBN: 9075815085
Słowa kluczowe: active filter, dynamic voltage restorer, power factor correction

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [26-10-2020]
[KONF-17304] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Modified voltage source active power filter, 2004. Ryszard Strzelecki, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: 11th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC 2004. Riga, Łotwa Riga : [brak wydawcy], 2004, s. [ 5 ] CD-ROM, ISBN: 9984320332
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16503] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Voltage power line conditioner VPLC - input power factor correction solutions, 2004. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut // W: Baltic Electronics Conference - BEC 2004 : Proceedings of the 9th Biennial. Tallinn, Estonia Tallinn : Tallinn University of Technology, 2004, s. 339--342, ISBN: 9985594622
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16839] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Voltage source conditioners property, 2004. Ryszard Strzelecki, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: Unconventional Elektromechanical and Electrical Systems - UEES '04 : Sixth international conference. Alushta, Ukraina [B. m.] : [brak wydawcy], 2004, s. 767--772 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: active power conditioners, power factor correction, stability analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16922] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] 1-Phase active power line conditioner, 2003. Ryszard Strzelecki, Henryk Supronowicz, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek // W: 10th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2003. Toulouse, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [8] CD-ROM, ISBN: 9075815077
Słowa kluczowe: active filters, harmonics, power quality

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15829] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Active power filter - new control system and topology, 2003. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Jacek Rusiński, Marcin Jarnut, Grzegorz Meckien // W: AES 2003 Broadening the Horizons : News ideas, new applications, new markets for marine electrical technologies. Edinburgh, Wielka Brytania London : [brak wydawcy], 2003, s. 99--106
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-15371] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Aktywne kondycjonery energii dla indywidualnych użytkowników, 2003. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut // W: Postępy w Elektrotechnice Stosowanej - PES-4. Kościelisko, Polska Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003, T. 1, s. 27--34, ISBN: 8319716112
Słowa kluczowe: filtry aktywne, układy kondycjonowania energii elektrycznej

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16047] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Control strategies comparison in single phase shunt active power filter, 2003. Marcin Jarnut // W: Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : The 4th Research Symposium of Young Scientists. Tallin, Estonia Tallin : Tallin Technical University, 2003, s. 63--68, ISBN: 9985690273
Słowa kluczowe: active power, active power filter, non-active power, reactive power

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15566] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Multilevel voltage source power quality conditioner, 2003. Ryszard Strzelecki, Marcin Jarnut, Emil Kot, Adam Kempski, Grzegorz Benysek // W: 2003 IEEE 34th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '03. Acapulco, Meksyk Piscataway : IEEE Operations Center, 2003, s. 1043--1048 [CD-ROM], ISBN: 0780377559
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [26-10-2020]
[KONF-15675] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Sterowane źródła napięcia w układach kondycjonowania energii, 2003. Grzegorz Benysek, Ryszard Strzelecki, Marcin Jarnut, Emil Kot // W: Postępy w Elektrotechnice Stosowanej - PES-4 : [Wybrane zagadnienia elektrotechniki i elektroniki - WZEE 2003]. Jadwisin, Polska Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2003, T. 2, s. 287--294, ISBN: 8319716112
Słowa kluczowe: harmoniczne, kompensacja równoległa, kompensacja szeregowa

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16049] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] Sterowanie w prostym układzie kondycjonera napięcia sieci, 2003. Ryszard Strzelecki, Henryk Dębicki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut // W: Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki - PPEE 2003 : materiały X sympozjum. Wisła, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, Archiwum Konferencji PTETiS.- Vol. 18, s. 91--94, ISBN: 8391599175
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16083] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[46] Transformerless 1-phase Active Power Line Conditioners, 2003. Ryszard Strzelecki, Henryk Tunia, Marcin Jarnut, Grzegorz Meckien, Grzegorz Benysek // W: 2003 IEEE 34th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '03. Acapulco, Meksyk Piscataway : IEEE Operations Center, 2003, s. 321--326 [CD-ROM], ISBN: 0780377559
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15673] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Układ kompensacji równoległej ze źródłem prądowym oraz ze źródłem napięciowym - porównanie wybranych wyników badań, 2003. Marcin Jarnut // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2003 : VI krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2003, T. 1, s. 173--178, ISBN: 8391271129
Słowa kluczowe: filtr aktywny, kompensator równoległy, współczynnik mocy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16053] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[48] Voltage source power line conditioners, 2003. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Emil Kot // W: 3rd International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE 2003. Gdańsk-Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2003, s. 152--161 [CD-ROM], ISBN: 8388317032
Słowa kluczowe: active line conditioners, current harmonic compensation, multilevel converter, power quality, reactive power compensation, voltage source converter

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15577] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Właściwości statyczne i dynamiczne filtru aktywnego typu VPLC z dodawczym źródłem napięciowym, 2003. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Henryk Dębicki // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2003 : VI krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2003, T. 2, s. 569--574, ISBN: 8391271129
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16056] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[50] Aktywne układy kondycjonowania energii - nowa perspektywa elektroenergetyki, 2002. Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Jacek Rusiński, Ryszard Strzelecki, Grzegorz Meckien // W: Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2002 : II Lubuska Konferencja Naukowo Techniczna. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2002, s. 19--30
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14810] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] New concept of the parallel Active Power Filtering, 2002. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Jacek Rusiński, Marcin Jarnut // W: Baltic Electronics Conference - BEC 2002 : Proceedings of the 8th Biennial. Tallinn, Estonia Tallinn : Tallinn Technical University, 2002, s. 381--384, ISBN: 9985592921
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15064] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids : raport podsumowujący / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Robert Smoleński, -- [et. al.] .- - : ATKearney, 2013 ; 47s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids : raport technologiczny / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Robert Smoleński .- - : ATKearney, 2013 ; 88s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Specyfikacja funkcjonalna i techniczna modułu SmartHAN : część sprzętowa (uzupełnienie o obszar energetyczny) / Marcin Jarnut, Jacek Kaniewski, Grzegorz Benysek .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Elektrycznej, 2013 ; 45s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Koncepcja rozwoju "Inteligentnych Sieci Energetycznych" / Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Elektrycznej, 2012 ; [22]s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Ekspertyza nt. jakości zasilania w Swedwood Poland Sp. z o.o., Oddział Fabryki WEST w Zbąszynku / Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Elektrycznej, 2010 ; 146s. Raport: [B. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Filtr zaburzeń wspólnych generowanych w układach z dwukierunkowymi przekształtnikami energoelektronicznymi / Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski .- Numer : P.396815 .- Data zgłoszenia : 31-10-2011
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Filtr zaburzeń wspólnych generowanych w układach z dwukierunkowymi przekształtnikami energoelektronicznymi / Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski .- Numer : P.396815 .- Data zgłoszenia : 31-10-2011 .- Data udzielenia : 18-08-2015
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[3] Układ kompensacji prądu zaburzeń wspólnych / Adam Kempski, Grzegorz Benysek, Robert Smoleński, Marcin Jarnut .- Numer : P.394306 .- Data zgłoszenia : 22-03-2011 .- Data udzielenia : 19-12-2014
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[4] Układ kompensacji prądu zaburzeń wspólnych / Adam Kempski, Grzegorz Benysek, Robert Smoleński, Marcin Jarnut .- Numer : 394306 .- Data zgłoszenia : 22-03-2011
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[5] Sposób i układ równoległego kompensowania mocy biernej i mocy odkształcenia / Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut .- Numer : 364507 .- Data zgłoszenia : 21-01-2004 .- Data udzielenia : 03-11-2009
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski