System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Tomasz Grzybowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Studium Wychowania Fizycznego i Sportu
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 10 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Pięćdziesiąt lat zielonogórskiego AZS, 2017. Radosław Domke, Tomasz Grzybowski, Zielona Góra : Klub Uczelniany Akademickiego Związku Sportowego Uniwersytetu Zielonogórskiego 163 s. , ISBN: 9788394764906,
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-13735] [data modyf: 31-05-2019 10:01]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] 10 lat kultury fizycznej na Uniwersytecie Zielonogórskim (2001-2011), Tomasz Grzybowski
// W: Kultura fizyczna w w Polsce Ludowej i w Trzeciej Rzeczypospolitej, 2012. / pod red. Leonarda Nowaka, Przemysława Pieczyńskiego, Renaty Urban, Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF (Z Najnowszej Historii Kultury Fizycznej w Polsce Tom X), s. 87--97, ISBN: 9788393027859
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14647] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Piłka siatkowa w Akademickim Związku Sportowym w latach 1924 - 2007, Tomasz Grzybowski
// W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 8, 2008. / pod red. Leonarda Nowaka, Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., s. 359--368, ISBN: 9788391128466
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11039] [data modyf: 20-04-2009 09:22]
[3] Piłka siatkowa, Tomasz Grzybowski
// W: 100 lat Klubu Sportowego "Posnania" 1907 - 2007, 2007. / pod red. Bernarda Woltmanna i Macieja Łuczaka, Poznań : PK "Posnania", s. 219--230, ISBN: 9788390663890
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11038] [data modyf: 17-04-2009 14:32]
[4] Pływanie, Tomasz Grzybowski
// W: 100 lat Klubu Sportowego "Posnania" 1907 - 2007, 2007. / pod red. Bernarda Woltmanna i Macieja Łuczaka, Poznań : PK "Posnania", s. 237--243, ISBN: 9788390663890
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11037] [data modyf: 16-04-2009 17:36]
[5] Piłka siatkowa w Zrzeszeniu Sportowym "Start" do 1989 roku, Tomasz Grzybowski
// W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 7, 2006. / pod red. Leonarda Nowaka, Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., s. 425--430, ISBN: 8391803236
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11041] [data modyf: 20-04-2009 09:37]
[6] Działalność Polskiego Związku Piłki Siatkowej na forum międzynarodowym w latach 1957 - 1978, Tomasz Grzybowski
// W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 6, 2004. / pod red. Leonarda Nowaka, Gorzów Wlkp. : Zamiejscowy Wydział Kultury Fizycznej poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., s. 321--337, ISBN: 8391803287
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11040] [data modyf: 20-04-2009 09:33]
[7] Polskie drużyny piłki siatkowej w europejskich rozgrywkach pucharowych w latach 1989-2000, Tomasz Grzybowski
// W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce. T. 5, 2002. / pod red. Bernarda Woltmanna, Gorzów Wlkp. : Instytut Wychowania Fizycznego Poznańskiej AWF w Gorzowie Wlkp., s. 483--489, ISBN: 8390663864
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5669] [data modyf: 20-04-2009 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Rozwój piłki siatkowej w Gorzowie Wlkp. w latach 1945 - 1997, 1997. Tomasz Grzybowski, Przemysław Pieczyński // W: Z najnowszej historii kultury fizycznej w Polsce : VI Ogólnopolska Konferencja Historyków Kultury Fizycznej Chycina 1997. Chycina, Polska Gorzów Wlkp. : Polskie Towarzystwo Naukowe Kultury Fizycznej, 1998, s. 139--144
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19130] [data modyf: 20-04-2009 09:46]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Haplotypy żółwia błotnego Emys orbicularis L. zidentyfikowane w regionie obejmującym geny: ND4, tRNA-His, tRNA-Ser, tRNA-Leu / Beata Prusak, Grzegorz Górecki, Tomasz Grzybowski, Sławomir Mitrus, Bartłomiej Najbar, Adam Hryniewicz, R. Wróblewski, R. Bochen, Grzegorz Grzybowski .- - : GenBank, 2011 ; nlb.s. Raport: HQ681921
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski