System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Artur Gramacki
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: informatyka techniczna i telekomunikacja (100 %)
Jednostka: Instytut Sterowania i Systemów Informatycznych
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 91 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Nonparametric Kernel Density Estimation and its Computational Aspects, 2018. Artur Gramacki, Cham : Springer International Publishing 176 s. (Studies in Big Data 37), ISBN: 9783319716886, bibliogr. rys. summ.
Kod: MON-W1    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-71688-6   (pkt: 80)
[WZ-14155] [data modyf: 30-05-2019 16:41]
[80] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Automatic Breast Cancer Diagnostics Based on Statistical Analysis of Shape and Texture Features of Individual Cell Nuclei, Artur Gramacki, Marek Kowal, Małgorzata Mazurkiewicz, Jarosław Gramacki, Anna Pławiak-Mowna
// W: Stochastic Models, Statistics and Their Applications : SMSA 2019, 2019. / eds. A. Steland, E. Rafajłowicz, O. Okhrin, Cham : Springer Nature Switzerland (Springer Proceedings in Mathematics & Statistics Vol. 294), s. 373--383, ISBN: 9783030286644
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-28665-1_28   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[WZCZ-21198] [data modyf: 31-10-2019 08:08]
[6,3] [0,32]
[2] Analiza wieloczynnikowa wybranych parametrów bloku gazowo-parowego, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki
// W: Systemy wykrywające, analizujące i tolerujące usterki, 2009. / red. Z. Kowalczuk, Gdańsk : Pomorskie Wydaw. Naukowo-Techniczne PWNT (Automatyka Informatyka - Technologie Informacyjne : Automatyka : Diagnostyka), s. 277--286, ISBN: 9788392680628
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11312] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[3] Złączenia wewnętrzne w bazach danych, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki
// W: Bazy danych - struktury, algorytmy, metody : architektura, metody formalne i eksploracja danych, 2006. / red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 225--236, ISBN: 8320616115
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8347] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[4] Złączenia zewnętrzne i hierarchiczne w bazach danych, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki
// W: Bazy danych - struktury, algorytmy, metody : architektura, metody formalne i eksploracja danych, 2006. / red. S. Kozielski, B. Małysiak, P. Kasprowski, D. Mrozek, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 237--248, ISBN: 8320616115
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8348] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Techniki tworzenia aplikacji internetowych dla bazy danych Oracle, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki
// W: Bazy danych - modele, technologie, narzędzia : analiza danych i wybrane zastosowania, 2005. , Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 317--328, ISBN: 8320615720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7489] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Wybrane systemy komputerowe na Uniwersytecie Zielonogórskim, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki
// W: Bazy danych - modele, technologie, narzędzia : analiza danych i wybrane zastosowania, 2005. , Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 289--299, ISBN: 8320615720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7488] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Analysis and control of discrete linear repetitive processes with dynamic boundary conditions, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens
// W: Multidimensional signals, circuits and systems, 2001. , London : Taylor & Francis, s. 149--169, ISBN: 0415253632
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2060] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Intermittent Hypoxic Exposure with High Dose of Arginine Impact on Circulating Mediators of Tissue Regeneration / Agnieszka Zembroń-Łacny, Artur Gramacki, Edyta Wawrzyniak-Gramacka, Anna Tylutka, Natalia Hertmanowska, Anna Kasperska, Miłosz Czuba, 2020. Nutrients Vol. 12, no. 7, 1--20, ISSN: 2072-6643, , eISSN: 2072-6643, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: athletes, growth factors, hydrogen peroxide, muscle damage, nitric oxide
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/nu12071933         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-25413] [data modyf: 03-12-2020 14:21]
[140] [1]
[2] Multi-classifier majority voting analyses in provenance studies on iron artefacts / Grzegorz Żabinski, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Ewelina Miśta-Jakubowska, Thomas Birch, Alexandre Disser, 2020. Journal of Archaeological Science 113, 1--15, ISSN: 0305-4403, , eISSN: 1095-9238, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: archaeological iron, classification, history of metallurgy, multivariate statistics, provenance studies, slag inclusions
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.jas.2019.105055         Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-24617] [data modyf: 19-11-2019 14:28]
[200] [1]
[3] FFT-Based Fast Bandwidth Selector for Multivariate Kernel Density Estimation / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, 2017. Computational Statistics and Data Analysis Vol. 106, 27--45, ISSN: 0167-9473, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Fast Fourier Transform, bandwidth selection, density derivative functionals, multivariate kernel density estimation, nonparametric estimation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.csda.2016.09.001         Cytowania wg Scopus: 13 [01-03-2021]
[AWCZ-20320] [data modyf: 05-01-2017 12:19]
[30] [1]
[4] FFT-Based Fast Computation of Multivariate Kernel Density Estimators with Unconstrained Bandwidth Matrices / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, 2016. Journal of Computational and Graphical Statistics 26, 2, 459--462, ISSN: 1061-8600, , eISSN: 1537-2715, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: fast Fourier transform, multivariate kernel density estimation, nonparametric estimation, unconstrained bandwidth matrices
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1080/10618600.2016.1182918         Cytowania wg Scopus: 9 [01-03-2021]
[AWCZ-20022] [data modyf: 28-04-2016 09:43]
[5] FPGA-Based Bandwidth Selection for Kernel Density Estimation Using High Level Synthesis Approach / Artur Gramacki, Marek Sawerwain, Jarosław Gramacki, 2016. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 64, iss. 4, 821--829, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FPGA, bandwidth selection, high level synthesis, kernel density estimation, plug-in selector
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/bpasts-2016-0091         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-20319] [data modyf: 05-01-2017 12:06]
[6] Differences in exterior conformation between primitive, Half-bred and Thoroughbred horses: anatomic-breeding approach / Marcin Komosa, Hieronim Frąckowiak, Halina Purzyc, Maria Wojnowska, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, 2014. Journal of Animal Science Vol. 91, no. 4, 1660--1668, ISSN: 0021-8812,
Słowa kluczowe: biometry, breed, conformation, exterior, horse
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.2527/jas.2012-5367         Cytowania wg Scopus: 14 [01-03-2021]
[AWCZ-17212] [data modyf: 02-09-2015 12:41]
[7] Graphics processing units in acceleration of bandwith selection for Kernel Density Estimation / Witold Andrzejewski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, 2013. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 23, no. 4, 869--885, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bandwith selection, graphics processing unit, kernel estimation, nonparametric estimation, probability density function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2478/amcs-2013-0065         Cytowania wg Scopus: 13 [01-03-2021]
[AWCZ-17770] [data modyf: 20-08-2015 12:12]
[8] Automatyczne tworzenie podsumowań metodami algebraicznymi / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, 2011. Pomiary, Automatyka, Kontrola Vol. 57, nr 7, 751--755, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: automatyczne podsumowywanie, generic text summarization, latent semantic analysis, przekształcenie SVD, sentence extraction, singular value decomposition, ukryta semantyka dokumentów
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15887] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
[9] Zastosowanie nieparametrycznych estymatorów jądrowych do analizy danych sondażowych / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, 2011. Metody Informatyki Stosowanej, nr 2, 37--43, ISSN: 1898-5297, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: kernel estimators, nonparametric estimation, opinion polls, probability density function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-16149] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
[10] Estymacja parametrów modeli regresyjnych w obecności nieklasycznych założeń / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, 2010. Metody Informatyki Stosowanej, nr 2, 31--43, ISSN: 1898-5297, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: autocorrelation of random errors, heteroscedasticity of random errors, linear regression, parameters estimation, static identification
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15210] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
[11] Implementacja usług biznesowych dla przemysłu z wykorzystaniem bazy danych SQL Server 2008 / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, 2010. Metody Informatyki Stosowanej, nr 3, 97--104, ISSN: 1898-5297, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: SQL Server 2008, business intelligence, data warehouse, enterprise resource planning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-15411] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
[12] Probability density functions for calculating approximate aggregates / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Witold Andrzejewski, 2010. Foundations of Computing and Decision Sciences Vol. 35, no 4, 223--240, ISSN: 0867-6356, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CUDA platform, approximate aggregates, approximate query processing, general processing on GPUs (GPGPU), graphics processing unit (GPU), kernel density estimation, probability density function
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15586] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
[13] Estymacja nieparametryczna wybranych parametrów bloku gazowo-parowego / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 454--456, ISSN: 0032-4140, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CHP, Elektrociepłownia Zielona Góra, combined heat and power plant, estymacja jądrowa, estymacja nieparametryczna, kernel estimation, nonparametric estimation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13897] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, 2009. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 7, 461--463, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CHP, NOx, NOx emission, combined heat and power plant, elektrociepłownia Zielona Góra, linear regession, regresja liniowa, szacowanie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13899] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Nowa metoda grupowania danych koszyka sklepowego / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 714--716, ISSN: 1230-3496, bibliogr. rys. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13076] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] Statystyczne odkrywanie zależności w danych / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, 2008. Przegląd Telekomunikacyjny i Wiadomości Telekomunikacyjne, nr 6, 711--713, ISSN: 1230-3496, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13075] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[17] Modelowanie typu Entity-Attribute-Value w bazach danych / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, 2007. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 5, 54--56, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: EAV, Entity-Attribute-Value, bazy relacyjne, database design, generic databases structures, generyczne struktury bazodanowe, projektowanie baz danych, relational databases
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12189] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[18] Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Model danych, zapytania przestrzenne / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., 91--93, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: GIS systems, bazy relacyjne, dane przestrzenne w bazach relacyjnych, digital maps, mapy cyfrowe, oracle spatial, relational databases, spatial data in relational databases, systemy klasy GIS
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11007] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[19] Dane przestrzenne w bazach relacyjnych. Wykorzystanie danych przestrzennych, systemy zarządzania danymi przestrzennymi / Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., 88--90, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: GIS systems, bazy relacyjne, dane przestrzenne w bazach relacyjnych, digital maps, mapy cyfrowe, oracle spatial, relational databases, spatial data in relational databases, systemy klasy GIS
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11006] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[20] Koncepcja systemu komputerowego wspomagającego przeprowadzanie testów wyboru / Artur Gramacki, Jacek Bieganowski, 2006. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 6, wyd. spec., 85--87, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: LaTeX, OMR, XML, aplikacja bazodanowa, credits, database system, egzamin, test exam, test wyboru, zaliczenie
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11005] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[21] From continuous to discrete models of linear repetitive processes. / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2002. Archives of Control Sciences Vol. 12, no 1-2, 151--185, ISSN: 1230-2384, bibliogr. tab. wykr. summ. .- (Uwaga: w spisie treści i na ostatniej stronie okładki podano błędny tytuł artykułu)
Słowa kluczowe: MATLAB Toolbox, discretization, examples, linear repetitive processes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8492] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[22] Stability and controllability of a class of 2-D linear systems with dynamic boundary conditions / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens, 2002. IEEE Transactions on Circuits and Systems - I: Fundamental Theory and Applications Vol. 49, no 2, 181--195 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dynamic boundary conditions, repititive processes, stability, stabilization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 38 [01-03-2021]
[AWCZ-7876] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Development of a Matlab Toolbox for a class of 2D linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens, 2001. Systems Analysis Modelling Simulation (SAMS) Vol. 39, 507--519 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: 1D LRP representation, 2-Dimensional system, 2D discretization, LRP controllability, MATLAB toolbox, linear repetitive process (LRP), repetitive/multipass system
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-1780] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Stability and dynamic boundary condition decoupling analysis for a class of 2-D discrete linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens, 2001. IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems Vol. 148, no 3, 126--134 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-4724] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] On a new method of discretization of differential linear repetitive processes / Artur Gramacki, 2000. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 48, no 4, 539--560, ISSN: 0239-7528, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: discretization, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-1900] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[26] Analysis of properties of multitime-scale systems in 2D approach / Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, 1999. Lecture Notes in Control and Information Sciences: Progress in system and robot analysis and control design Vol. 243, 77--86 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10632] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Higher order discretisation methods for a class of 2-D continuous-discrete linear systems / Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens, Krzysztof Gałkowski, 1999. IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems Vol. 146, no 6, 315--320 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-1760] [data modyf: 11-02-2020 15:10]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Matlab-based toolbox for analysing a class of linear systems / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Mechanicznego Politechniki Koszalińskiej .- 2010, nr 32, s. 25--32 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-6147] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Detection of epileptic seizures in EEG signals using deep learning techniques, 2019. Artur Gramacki, Krystian Dziędzioła, Jarosław Gramacki // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2019, s. 88, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23587] [data modyf: 04-12-2019 11:42]
[0] [0]
[2] Statistical analysis of the morphometric parameters of human cell nuclei, 2019. Artur Gramacki, Marek Kowal, Anna Pławiak-Mowna, Małgorzata Mazurkiewicz // W: 21st Polish Conference on Biocybernetics and Biomedical Engineering : abstract book. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2019, s. 93, ISBN: 9788388317163
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23588] [data modyf: 04-12-2019 11:49]
[0] [0]
[3] A Complete Efficient FFT-Based Algorithm for Nonparametric Kernel Density Estimation, 2017. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: 16th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2017. Zakopane, Polska Cham : Springer International Publishing, 2017, Lecture Notes in Artificial Intelligence, Vol. 10246, s. 62--73, ISBN: 9783319590592
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-59060-8_7   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-22951] [data modyf: 21-03-2018 12:46]
[7,5] [0,5]
[4] Automatyczne tworzenie podsumowań tekstów metodami algebraicznymi, 2011. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 167--172
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20031] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[5] Zastosowanie nieparametrycznych estymatorów jądrowych do analizy danych sondażowych, 2011. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 11 : materiały 8. konferencji naukowej. Karpacz, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 191--194
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20034] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[6] Analiza danych z użyciem modeli regresyjnych z naruszonymi założeniami, 2010. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 105--108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19674] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[7] Metody algebraiczne w zadaniach eksploracji danych na przykładzie automatycznego analizowania treści dokumentów, 2010. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XVI konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Kościelisko, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2010, s. 225--249
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19816] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[8] Przybliżone zapytania do baz danych z akceleracją obliczeń rozkładów prawdopodobieństwa, 2010. Witold Andrzejewski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XVI konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Kościelisko, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2010, s. 251--279
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19817] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[9] Redukcja liczebności zbiorów z wykorzystaniem systemu R, 2010. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XVI konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Kościelisko, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2010, s. 173--188
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19815] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[10] Usługi biznesowe w SQL Server 2008. Omówienie oraz przykład zastosowania w przemyśle, 2010. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 2010 : materiały 7. konferencji naukowej. Świnoujście, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 101--104
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19673] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[11] Wykorzystanie informacji o rozkładzie prawdopodobieństwa do wyznaczania przybliżonych wartości agregacji, 2010. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Technologie przetwarzania danych : III Krajowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, 2010, s. 270--283, ISBN: 9788320436822
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19696] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[12] Estymacja nieparametryczna wybranych parametrów bloku gazowo-parowego, 2009. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 159--161
Słowa kluczowe: CHP, Elektrociepłownia Zielona Góra, combined heat and power plant, estymacja jądrowa, estymacja nieparametryczna, kernel estimation, nonparametric estimation

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19238] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[13] Redukcja wymiarowości oraz wiaualizacja danych wielowymiarowych z wykorzystaniem projektu R, 2009. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XV konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Kościelisko, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2009, s. 207--228
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19382] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[14] Szacowanie emisji tlenków azotu (NOx) na podstawie danych eksploatacyjnych rzeczywistego obiektu przemysłowego, 2009. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 09 : materiały 6. konferencji naukowej : preprint. Rydzyna, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 162--164
Słowa kluczowe: CHP, NOx, NOx emission, combined heat and power plant, elektrociepłownia Zielona Góra, linear regression, regresja liniowa, szacowanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19239] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[15] Wykorzystanie projektu R w zadaniach eksploracji danych, 2009. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XV konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Kościelisko, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2009, s. 99--120
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19381] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[16] Koncepcja budowy sieci neuronowej do celów modelowania działania elektrociepłowni, 2008. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Adam Stürmer // W: Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce - SIECI 2008 : VI konferencja naukowo-techniczna. Szklarska Poręba, Polska Wrocław : Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 405--410, ISBN: 9788392131557
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18927] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[17] Wybrane metody redukcji wymiarowości danych oraz ich wizualizacji, 2008. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XIV konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Szczyrk, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2008, s. 229--249 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19000] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[18] Developer Suite 10g: Forms & Reports - krótki kurs dla administratorów i deweloperów, 2006. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XII konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Zakopane, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 116 .- http://www.ploug.org.pl/showhtml.php?file=konf_06/opisy_war [ Materiały warsztatów; Tutorial dla uczestników z przemysłu ]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18842] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
[19] Oracle Reports 9i/10g, XML Publisher - raportowanie w internecie, 2006. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XII konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Zakopane, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2006, s. 289--309
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18069] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[20] Oracle Secure Enterprise Search - omówienie oraz ocena praktycznej przydatności, 2006. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : XII konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Zakopane, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2006, s. 121--136
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[21] Secure Enterprise Search oraz Oracle Text - czyli jak efektywnie przeszukiwać oraz indeksować dane, 2006. Artur Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG. Zakopane, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 60 .- http://www.ploug.org.pl/showhtml.php?file=konf_06/opisy_war [ Materiały warsztatów; Tutorial dla uczestników z przemysłu ]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18841] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[22] Java based toolbox for linear repetitive processes, 2005. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2005. Barcelona, Hiszpania [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, Vol. 1, s. 182--187 [CD-ROM], ISBN: 9728865295
Słowa kluczowe: 2D systems, Java, Toolbox, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[23] Projekt oraz implementacja modułu wyszukiwarki dla systemu bibliograficznego, 2005. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Technologie przetwarzania danych : I Krajowa konferencja naukowa. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 453--464, ISBN: 8371433549
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17371] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[24] Zaawansowane przeszukiwanie baz danych - praktyczny przykład zastosowania, 2005. Artur Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS' 05 : materiały II konferencji naukowej. Złotniki Lubańskie, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 183--188, ISBN: 8389712628
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17186] [data modyf: 22-06-2005 11:40]
[25] Narzędzie HTML DB do szybkiego tworzenia aplikacji internetowych - omówienie oraz ocena praktycznej przydatności, 2004. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : X Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Kościelisko, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2004, s. 73--89
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[26] Połączenia - pułapki i nowe możliwości, 2004. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie - PLOUG : X Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE. Kościelisko, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2004, s. 259--277
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16678] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Przegląd metod budowy aplikacji użytkowych dla baz danych Oracle, 2004. Artur Gramacki // W: Informatyka - sztuka czy rzemiosło - KNWS '04 : materiały konferencji naukowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 99--104, ISBN: 8389712164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16788] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Stability analysis and simulations of a class of continuous linear 2D systems, 2004. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, G. Jank // W: First International Conference in Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2004. Setubal, Portugalia [B. m.] : [brak wydawcy], 2004, Vol. 3, s. 282--287, ISBN: 9728865120
Słowa kluczowe: LMI, PDE, continuous sD systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16601] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Koncepcja automatycznego tworzenia modułu auditingu w aplikacjach użytkowych, 2003. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: IX Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE : Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie. Kościelisko, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2003, s. 87--100 .- ISSN : 1641-2117
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15907] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[30] Matlab-based toolbox for analysing differential Linear Repetitive Processes, 2003. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 11th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '03. Rhodes, Grecja Rhodes : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9608770602
Słowa kluczowe: Matlab ODE Suite, Matlab toolbox, linear repetitive processes, ordinary differential equations

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15671] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[31] Multi-time scale systems in the framework of linear repetitive processes, 2002. Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 277--282, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: linear repetitive processes, multi-time scale systems, multidimensional system

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14910] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] System Komputerowej Ewidencji Publikacji SKEP oraz Komputerowy System Ewidencji Pracowników PERS na Uniwersytecie Zielonogórskim, 2002. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: VIII Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE : Systemy informatyczne. Projektowanie, implementowanie, eksploatowanie. Kościelisko, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2002, s. 315--331
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15081] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[33] Informatyzacja Politechniki Zielonogórskiej w oparciu o system ORACLE, 2001. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: VII Konferencja użytkowników i deweloperów ORACLE : Systemy informatyczne u progu nowego wieku - wydajność i bezpieczeństwo. Zakopane, Polska Warszawa : Stowarzyszenie Polskiej Grupy Użytkowników Systemu Oracle, 2001, s. 219--234
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11330] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[34] On some aspects of discrete equivalents of differential linear repetitive processes, 2001. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 40th IEEE Conference on Decision and Control : Proceedings. Orlando, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-12943] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[35] 1D equivalent model and pass controllability of discrete non-unit memory linear repetitive processes, 2000. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, Vol. 1 : Control Theory : Control Engineering : Modelling : Simulation, s. 163--168
Słowa kluczowe: 1D equivalent models, pass controllability, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Numerical analysis of a class of discrete-continous linear 2D systems, 2000. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Multidimensional (nD) Systems - NDS-2000 : The Second International Workshop. Czocha Castle, Polska Zielona Góra : Technical University Press, 2000, s. 237--243
Słowa kluczowe: Discretization, MATLAB Toolbox, Repetitive processes, Stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3641] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Selected aspects of Matlab Based Toolbox for linear repetitive processes, 2000. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 35--40
Słowa kluczowe: 1D LRP representation, 2-dimensional system, 2D discretization, LRP stability, MATLAB toolbox, linear repetitive process (LRP), repetitive/multpass system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2541] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Strong practical stability for a class of 2D linear systems, 2000. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS. Geneva, Szwajcaria [B.m.] : [brak wydawcy], 2000, s. [4] CD-ROM .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[KONF-3582] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Dynamic process initial conditions in repetitive processes controllability and stability analysis, 1999. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: Information, Decision and Control - IDC '99 : Data and Information Fusion Symposium, Signal Processing and Communications Symposium and Decision and Control Symposium : Proceedings. Adelaide, Australia [B.m] : [brak wydawcy], 1999, s. 271--276
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3581] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[40] Equivalence of state space models for 2-D MIMO systems - elementary operations approach, 1999. Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Beijing, Chiny Oxford : International Federation of Automatic Control, 1999, Vol. D, s. 327--332
Słowa kluczowe: Control system analysis, Discrete-time systems, Linear multivariable systems, Matrix polynomial equations, Multidimensional systems, State-space realisation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3501] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[41] Higher order discretization of differential linear repetitive processes, 1999. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Beijing, Chiny Oxford : International Federation of Automatic Control, 1999, Vol. D, s. 333--338
Słowa kluczowe: 2D linear systems, Repetitive dynamics, discrete approximations, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3521] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Lyapunov stability theory for linear repetitive processes - the 1D equation approach, 1999. Eric Rogers, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: European Control Conference - ECC '99 : Summaries Volume. Karlsruhe, Niemcy Karlsruhe : [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: Linear Systems, Lyapunov Stability, Repetitive Dynamics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-3481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] MATLAB based tools for 2D linear systems with application to iterative learning control schemes, 1999. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: International Symposium on Computer Aided Control System Design : Proceedings of the 1999 IEEE. Hawai' i, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 1999, s. 410--415 .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[KONF-3701] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Methods for the Discretization of a Class of 2D Continuous-Discrete Linear Systems, 1999. Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 38th IEEE Conference on Decision and Control : Proceedings. Phoenix, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 1999, s. 3458--3463 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: discrete approximations, repetitive dynamics, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-3622] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[45] Controlling the dynamics of discrete linear repetitive processes by rejecting the effects of dynamic pass initial conditions, 1998. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: The First International Workshop on Multidimensional Systems - NDS-98. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 63--66
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3541] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Development of a Matlab Toolbox for a class of 2D linear systems, 1998. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, David H. Owens // W: Trends in System Analysis and Control : Methods and Applications. Athens, Grecja Athens : [brak wydawcy], 1998, s. 163--172
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7222] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] On the stability properties of discrete approximations to the dynamics of differential linear repetitive processes, 1998. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998, Vol. 1: Control Theory : Modelling and Simulation, s. 135--139
Słowa kluczowe: discrete approximations, repetitive dynamics, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Algebra macierzy wielowymiarowych, cz. 1 : podstawowe definicje, wyznacznik, 1997. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 3 : Informatyka, s. 83--89
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13660] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Algebra macierzy wielowymiarowych, cz. 2 : podstawowe działania, 1997. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 3 : Informatyka, s. 90--94
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13661] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[50] Multitime Scale Systems - the nD Approach, 1997. Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki // W: New Trends in Design of Control Systems - 2nd IFAC Workshop. Smolenice, Słowacja - : [brak wydawcy], 1997, s. 509-514
Słowa kluczowe: Fornasini-Marchesini model, Roesser model, discrete repetitive processes, multidimensional systems, multitime scale systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10431] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Dwufazowe zatwierdzanie transakcji w systemach zarządzania rozproszonymi bazami danych, 1996. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, T. 4 : Informatyka, s. 55--62
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15941] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Metodologia tworzenia zaawansowanych aplikacji AM/FM/GIS na podstawie precyzyjnie zbudowanego zbioru reguł opisującego definiowane środowisko, 1996. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, T. 4 : Informatyka, s. 48--54
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15936] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[53] Technika AM/FM i GIS - nowe podejście do starych problemów energetyki, 1994. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: 16. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1994, T. 2 : Elektrotechnika i elektronika, s. 131--134
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18786] [data modyf: 10-06-2015 20:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Density estimations for approximate query processing on SIMD architectures / Witold Andrzejewski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki .- Politechnika Poznańska : Instytut Informatyki, 2013 ; 50s. Raport: RA-03/2013 ; http://arxiv.org/pdf/1505.01998v1.pdf
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Metody dyskretyzacji liniowych, różniczkowych procesów powtarzalnych / Artur Gramacki .- Politechnika Zielonogórska : Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji, 2000 .- 183 s. / Promotor: dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski, prof. PZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski