System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. zw. dr hab. Michał Kisielewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: matematyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 160 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Set-Valued Stochastic Integrals and Applications, 2020. Michał Kisielewicz, Cham : Springer Nature Switzerland XII, 281 s. (Springer Optimization and Its Applications 157), ISBN: 978-3-030-40328-7, bibliogr. summ.
Kod: MON-W1    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-40329-4   (pkt: 80)
[WZ-15418] [data modyf: 09-07-2020 10:35]
[80] [1]
[2] Stochastic differential inclusions and applications, 2013. Michał Kisielewicz, New York : Springer 282 s. (Springer Optimization and Its Applications 80), ISBN: 9781461467557, bibliogr.
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-1-4614-6756-4   (pkt: 25)
[WZ-11622] [data modyf: 28-09-2016 13:54]
[3] Differential inclusions and optimal control, 1991. Michał Kisielewicz, Warszawa/Dordrecht : Państwowe Wydawnictwo Naukowe/Kluwer Academic Publishers 240 s. , ISBN: 8301095822, bibliogr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7193] [data modyf: 06-06-2005 15:00]
[4] Differential inclusions and optimal control, 1991. Michał Kisielewicz, Dordrecht : Kluwer Academic Publishers 260 s. (Mathematics and its Applications Vol. 44), ISBN: 9780792306757,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9056] [data modyf: 13-05-2009 09:30]
[5] Nonlinear Functional differential equations of neutral type, 1984. Michał Kisielewicz, Warszawa - Poznań : Państwowe Wydawnictwo Naukowe 97 s. , ISBN: 8301050438, bibliogr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7192] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Pewne własności równań różniczkowo-funkcyjnych o pochodnych cząstkowych typu hiperbolicznego, 1971. Michał Kisielewicz, Poznań - Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe 59 s. bibliogr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7191] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] General continuous selection theorem, Michał Kisielewicz
// W: Selected studies, physics-astrophysics, mathematics, history of science : a volume dedicated to the memory of Albert Einstein, 1982. / eds. T. M. Rassias, G. M. Rassias, Amsterdam : North-Holland Publishing Company, s. 197--203, ISBN: 0444861610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11048] [data modyf: 21-04-2009 12:57]
[2] On the non-convergence of successive approximations in the theory of ordinary differential equations, Michał Kisielewicz
// W: Ordinary and partial differential equations : proceedings of the fourth conference held at Dundee, Scotland, 1976. / eds. W. M. Everitt, B. D. Sleeman, Berlin : Springer-Verlag (Lecture Notes in Mathematics Vol. 564), s. 267--270, ISBN: 9783540080589    DOI: 10.1007/BFb0087320
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11031] [data modyf: 15-04-2009 09:48]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Integrable boundedness of set-valued stochastic integrals / Michał Kisielewicz, 2020. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 481, iss. 2, 1--9, ISSN: 0022-247X, , eISSN: 1096-0813, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Integrable boundedness of set-valued integrals, Itô set-valued integrals, Set-valued mappings, Set-valued stochastic processes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jmma.2019.123441
[AWCZ-24337] [data modyf: 05-08-2020 13:02]
[70] [1]
[2] Weak compactness of weak solutions sets to stochastic differential inclusions / Michał Kisielewicz, 2020. Stochastic Analysis and Applications Vol. 38, iss. 3, 506--526, ISSN: 0736-2994, , eISSN: 1532-9356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: set-valued mappings, set-valued stochastic integrals, weak compactness in distribution of sets of stochastic processes, weak convergence in distribution of sequences of stochastic processes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/7362944.2019.1702884
[AWCZ-24685] [data modyf: 05-08-2020 13:19]
[70] [1]
[3] Selection theorems for set-valued stochastic integrals / Michał Kisielewicz, Jerzy Motyl, 2019. Stochastic Analysis and Applications Vol. 37, iss. 2, 243--270, ISSN: 0736-2994, , eISSN: 1532-9356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: decomposable sets, set-valued integrals, set-valued mappings, set-valued stochastic processes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1080/7362944.2018.1551142         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-23597] [data modyf: 14-10-2019 09:51]
[35] [0,5]
[4] Weak solutions of set-valued stochastic differential equations / Michał Kisielewicz, Mariusz Michta, 2019. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 473, iss. 2, 1026--1052, ISSN: 0022-247X, , eISSN: 1096-0813, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: set-valued integrals, set-valued mappings, set-valued stochastic processes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2019.01.007         Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-23596] [data modyf: 18-12-2019 14:35]
[35] [0,5]
[5] Approximation theorems for set-valued stochastic integrals / Michał Kisielewicz, 2018. Stochastic Analysis and Applications Vol. 36, iss. 3, 495--520, ISSN: 0736-2994, , eISSN: 1532-9356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: approximation theorems, set-valued stochastic integrals, set-valued stochastic processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: doi.org/10.1080/07362994.2018.1426468         Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-22378] [data modyf: 05-08-2020 13:00]
[20] [1]
[6] Integrably bounded set-valued stochastic integrals / Michał Kisielewicz, Mariusz Michta, 2017. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 449, no. 2, 1892--1910, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Set-valued integral, Set-valued mapping, Set-valued stochastic process
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2017.01.013         Cytowania wg Scopus: 6 [23-11-2020]
[AWCZ-20943] [data modyf: 15-02-2017 11:58]
[20] [0,5]
[7] Properties of set-valued stochastic differential equations / Michał Kisielewicz, Mariusz Michta, 2016. Optimization Vol. 65, iss. 12, 2153--2169, ISSN: 0233-1934, , eISSN: 1029-4945, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: set-valued integral, set-valued mapping, set-valued stochastic process
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/02331934.2016.1245304         Cytowania wg Scopus: 6 [23-11-2020]
[AWCZ-20518] [data modyf: 23-02-2017 12:29]
[8] Relationship between attainable sets of functional and set-valued functional stochastic inclusions / Michał Kisielewicz, 2016. Stochastic Analysis and Applications Vol. 34, no. 6, 1094--1110, ISSN: 0736-2994, , eISSN: 1532-9356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: functional stochastic inclusions, set-valued functional inclusions, set-valued mappings, set-valued stochastic differential equations, set-valued stochastic integrals, stochastic differential inclusions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1080/07362994.2016.1208572         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-20410] [data modyf: 28-09-2016 14:02]
[9] Boundedness of set-valued stochastic integrals / Michał Kisielewicz, 2015. Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization Vol. 35, no. 2, 197--207, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Itô set-valued integral, integrably boundedness of set-valued integral, set-valued mapping, set-valued stochastic process
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7151/dmdico.1173
[AWCZ-20006] [data modyf: 25-04-2016 14:40]
[10] Continous \epsilon-selection theorems for almost lower semicontinous multifunctions and applications / Andrzej Kisielewicz, Michał Kisielewicz, 2015. Optimization Vol. 64, no. 8, 1725--1737, ISSN: 0233-1934, , eISSN: 1029-4945,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/02331934.2014.926360         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-18252] [data modyf: 20-08-2015 13:56]
[11] Existence of strong viable solutions of backward stochastic differential inclusions / Michał Kisielewicz, 2014. Fixed Point Theory Vol. 15, no. 1, 99--116, ISSN: 1583-5022, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: backward stochastic differential inclusions, measurable selection theorem, set-valued mappings, viability problem
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-17596] [data modyf: 20-08-2015 12:25]
[12] Martingale representation theorem for set-valued martingales / Michał Kisielewicz, 2014. Journal of Mathematical Analysis and Applications 409, 111--118, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: set-valued integrals, set-valued mappings, set-valued martingales, set-valued stochastic processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)        Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-17462] [data modyf: 21-07-2015 10:08]
[13] Properties of generalized set-valued stochastic integrals / Michał Kisielewicz, 2014. Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization Vol. 34, no., 131--147, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: set-valued integrals, set-valued mappings, set-valued stochastic processes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.7151/dmdidico.1155
[AWCZ-19278] [data modyf: 14-09-2015 11:09]
[14] Some properties of set-valued stochastic integrals of multiprocesses with finite Castaing representations : in honour to Professor Julian Musielak on the occasion of his 85th birthday / Michał Kisielewicz, 2013. Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae Vol. 53, no. 2, 113--126, ISSN: 2080-1211, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: set-valued integrals, set-valued mappings, set-valued stochastic processes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-17754] [data modyf: 20-08-2015 10:00]
[15] Some properties of set-valued stochastic integrals / Michał Kisielewicz, 2012. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 388, no 2, 984--995, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: set-valued integrals, set-valued mappings, set-valued stochastic processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2011.10.033         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-16204] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[16] Stochastic representation of partial differential inclusions / Michał Kisielewicz, 2009. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 353, no 2, 592--606, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: diffusion processes, existence and representation theorems, partial differential inclusions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 24)    DOI: 10.1016/j.jmaa.2008.12.022         Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[AWCZ-13554] [data modyf: 09-02-2009 13:14]
[17] Some optimal control problem for partial differential inclusions / Michał Kisielewicz, 2008. Opuscula Mathematica Vol. 28, no 4, 509--518, ISSN: 1232-9274, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: diffusion processes, existence theorems, partial differential inclusions
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13461] [data modyf: 18-12-2008 10:37]
[18] Weak compactness of weak solutions to backward stochastic differential inclusions / Michał Kisielewicz, 2008. Dynamic Systems and Applications Vol. 17, 351--370, ISSN: 1056-2176, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 6 [23-11-2020]
[AWCZ-13206] [data modyf: 05-09-2008 13:05]
[19] Backward stochastic differential inclusions / Michał Kisielewicz, 2007. Dynamic Systems and Applications Vol. 16, no 1, 121--140, ISSN: 1056-2176, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 9 [23-11-2020]
[AWCZ-12170] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Stochastic differential inclusions and diffusion processes / Michał Kisielewicz, 2007. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 334, no 2, 1039--1054, ISSN: 0022-247X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: diffusion processes, stochastic differential inclusions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 12 [23-11-2020]
[AWCZ-12265] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Tightness of continuous stochastic processes / Michał Kisielewicz, 2006. Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics Vol. 26, no 2, 151--162, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: continuous stochastic processes, weak compactness of sequences of stochastic processes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12168] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Continous selection theorems / Michał Kisielewicz, 2005. Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization Vol. 25, 159--163, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Fillipov's selection theorem, continous selection, set-valued mappings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10668] [data modyf: 15-12-2008 13:58]
[23] Weak compactness of solution sets to stochastic differential inclusions with non-convex right-hand sides / Michał Kisielewicz, 2005. Stochastic Analysis and Applications Vol. 23, 871--901, ISSN: 0736-2994, , eISSN: 1532-9356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: separable probability space, stochastic differential inclusions, stochastic processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 8 [23-11-2020]
[AWCZ-10117] [data modyf: 26-10-2005 10:38]
[24] Set valued approach to stochastic control : Part I (existence and regularity properties) / Michał Kisielewicz, Mariusz Michta, Jerzy Motyl, 2003. Dynamic Systems and Applications Vol. 12, no 3-4, 405--431, ISSN: 1056-2176, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-9401] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Set valued approach to stochastic control : Part II (viability and semimartingale issues) / Michał Kisielewicz, Mariusz Michta, Jerzy Motyl, 2003. Dynamic Systems and Applications Vol. 12, no 3-4, 433--466, ISSN: 1056-2176, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-9402] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Some applications of Girsanov theorem to the theory of stochastic differential inclusions / Michał Kisielewicz, 2003. Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization Vol. 23, 21--29, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Brownian motion, girsanov's theorem, stochastic differential inclusion, stochastic process, weak solution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9395] [data modyf: 15-12-2008 14:03]
[27] Controllability theorem for nonlinear dynamical systems / Michał Kisielewicz, 2002. Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization Vol. 22, no 2, 225--232, ISSN: 1509-9407, , eISSN: 2084-0365, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: boundary value problem, controllability, differential equation, differential inclusions
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8985] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Selection theorems for stochastic set-valued integrals / Michał Kisielewicz, 2001. Discussiones Mathematicae : Probability and Statistics Vol. 21, no 1, 63--75, ISSN: 1509-9423, , eISSN: 2084-0381, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: diagonal convexity, nonanticipated stochastic processes, selections, stochastic set-valued integrals
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-3300] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Weak compactness of solution sets to stochastic differential inclusions with convex right-hand sides / Michał Kisielewicz, 2001. Topological Methods in Nonlinear Analysis Vol. 18, no 1, 149--169, ISSN: 1230-3429, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-8022] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Stochastic differential inclusions / Michał Kisielewicz, 1999. Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions Vol. 19, no 1-2, 123--129, ISSN: 1234-3072, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: set-valued semimartingals, stochastic differentials, stochastic inclusions, stochastic processes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-2729] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Quasi-retractive representation of solution sets to stochastic inclusions / Michał Kisielewicz, 1997. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis Vol. 10, no 3, 227--238 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lower Semicontinuous Dependence of Solution Set , Retraction Theorem, Stochastic Inclusion
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-3280] [data modyf: 10-02-2007 13:34]
[32] Set - valued stochastic integrals and stochastic inclusions / Michał Kisielewicz, 1997. Stochastic Analysis and Applications Vol. 15, no 5, 783--800, ISSN: 0736-2994, , eISSN: 1532-9356, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: multivalued processes, stochastic inclusion, stochastic integrals
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 54 [23-11-2020]
[AWCZ-3260] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Some remarks on boundary value problem for differential inclusion / Michał Kisielewicz, 1997. Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions Vol. 17, no 1-2, 43--49, ISSN: 1234-3072, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: boundary value problem, differential inclusions, set valued integrals
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3240] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[34] Stochastic differential inclusions / Michał Kisielewicz, 1997. Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions Vol. 17, no 1-2, 51--65, ISSN: 1234-3072, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: continuous semimartingals, stochastic differential, stochastic inclusions, stochastic processes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-3241] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Set-valued stochastic integrals over martingale measures and stochastic inclusions / Michał Kisielewicz, Władysław Sosulski, 1995. Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods Vol. 15, no 2, 179--188, ISSN: 1234-3080, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: stochastic inclusion, stochastic integrals
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-5232] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Viability theorems for stochastic inclusions / Michał Kisielewicz, 1995. Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions Vol. 15, no 1, 61--74, ISSN: 1234-3072, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: optimal control, stochastic inclusions, stochastic processes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13834] [data modyf: 14-05-2009 14:21]
[37] Existence theorem for nonconvex stochastic inclusions / Michał Kisielewicz, 1994. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis Vol. 7, no 2, 151--159
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 8 [23-11-2020]
[AWCZ-13830] [data modyf: 14-05-2009 11:12]
[38] Generalized stochastic inclusions / Michał Kisielewicz, 1993. Revue Roumaine de Mathématiques Pures et Appliquées Vol. 38, no 5, 401--417 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10280] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Properties of solution set of stochastic inclusions / Michał Kisielewicz, 1993. Journal of Applied Mathematics and Stochastic Analysis Vol. 6, no 3, 217--236 bibliogr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 30 [23-11-2020]
[AWCZ-10236] [data modyf: 06-05-2009 09:14]
[40] Set-valued stochastic integrals and stochastic inclusions / Michał Kisielewicz, 1993. Discussiones Mathematicae Vol. 13, 119--126, ISSN: 0137-9747, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13765] [data modyf: 28-04-2009 12:51]
[41] Controllability theorems for neutral functional-differential inclusions / Michał Kisielewicz, 1991. Discussiones Mathematicae Vol. 11, 75--105, ISSN: 0137-9747, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13762] [data modyf: 28-04-2009 11:22]
[42] Existence of solutions of boundary value problems of differential inclusions / Michał Kisielewicz, Jerzy Motyl, 1991. Applied Mathematics and Computer Science Vol. 1, no 1, 117--126 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13763] [data modyf: 28-04-2009 11:27]
[43] Relaxation theorem for attainable set for systems described by neutral functional differential inclusions / Michał Kisielewicz, 1991. Discussiones Mathematicae Vol. 11, 107--121, ISSN: 0137-9747, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13764] [data modyf: 28-04-2009 12:05]
[44] Controllability of the neutral functional-differential inclusion with - M-dissipative right hand side / Jerzy Motyl, Michał Kisielewicz, 1990. Demonstratio Mathematica Vol. 23, no 2, 425--433, ISSN: 0420-1213, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13760] [data modyf: 14-05-2009 11:46]
[45] Existence of solutions of neutral functional-differential inclusions / Michał Kisielewicz, 1990. Discussiones Mathematicae Vol. 10, 77--97, ISSN: 0137-9747, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13165] [data modyf: 05-08-2008 14:58]
[46] Existence theorem for hyperbolic differential inclusion with Carathéodory right hand side / Marian Dawidowski, Michał Kisielewicz, Ireneusz Kubiaczyk, 1990. Discussiones Mathematicae Vol. 10, 69--75, ISSN: 0137-9747, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13164] [data modyf: 05-08-2008 14:56]
[47] Existence uniqueness and continous dependence of solutions of differential equations in Banach space / Michał Kisielewicz, 1989. Annales Polonici Mathematici Vol. 50, 117--128
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13754] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[48] Minimal selections and fixed point sets of multivalued contraction mappings in uniformly convex Banach spaces / Michał Kisielewicz, Lech Drewnowski, Longin Rybiński, 1989. Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae Vol. 29, 43--50, ISSN: 0373-8299, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13759] [data modyf: 03-06-2009 11:42]
[49] Subtrajectory integrals of set-valued functions and neutral functional differential inclusions / Michał Kisielewicz, 1989. Funkcjalaj Ekvacioj Vol. 32, no 2, 163--189
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13755] [data modyf: 27-04-2009 13:02]
[50] Some problems in optimal control theory of systems described by neutral functional-differential equations / Michał Kisielewicz, 1988. Discussiones Mathematicae Vol. 9, 135--173, ISSN: 0137-9747,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13753] [data modyf: 27-04-2009 12:53]
[51] Existence of optimal trajectory of Mayer problem for neutral functional-differential inclusions / Michał Kisielewicz, 1987. Lecture Notes in Economics and Mathematical Systems Vol. 304, 227--231
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13752] [data modyf: 27-04-2009 12:35]
[52] Approximating control problems for dynamical systems described by functional-differential equations of neutral type / Michał Kisielewicz, 1983. Discussiones Mathematicae Vol. 6, 115--133, ISSN: 0137-9747, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13743] [data modyf: 29-04-2009 12:54]
[53] Generalized fixed point theorem / Michał Kisielewicz, Longin Rybiński, 1983. Demonstratio Mathematica Vol. 16, no 4, 1037--1041, ISSN: 0420-1213, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13746] [data modyf: 04-05-2009 14:38]
[54] Generalized functional-differential equations of neutral type / Michał Kisielewicz, 1983. Annales Polonici Mathematici Vol. 42, 139--148
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13831] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[55] Generalized functional-differential equations of neutral type / Michał Kisielewicz, 1983. Annales Polonici Mathematici Vol. 42, 139--148
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13736] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[56] Generic properties of differential equations in separable Banach space / Michał Kisielewicz, 1983. Discussiones Mathematicae Vol. 6, 101--114, ISSN: 0137-9747, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13745] [data modyf: 29-04-2009 12:55]
[57] Some generic properties of functional-differential equations of neutre type / Michał Kisielewicz, 1983. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 97, no 1, 229--244, ISSN: 0022-247X, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-13744] [data modyf: 20-05-2009 13:32]
[58] An approximation theorem for vector-valued functions / Michał Kisielewicz, Z. Nowak, M. Przybyłowska, 1982. Functiones et Approximatio : Commentarii Mathematici Vol. 12, 55--61 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13742] [data modyf: 04-05-2009 14:03]
[59] Approximation theorem for multifunctions / Michał Kisielewicz, 1982. Discussiones Mathematicae Vol. 5, 89--93, ISSN: 0137-9747, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13735] [data modyf: 29-04-2009 12:21]
[60] Compatness and upper semicontinuity of solution set of generalized differential equation in separable Banach space / Michał Kisielewicz, 1982. Demonstratio Mathematica Vol. 15, no 3, 753--761, ISSN: 0420-1213, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13795] [data modyf: 04-05-2009 14:36]
[61] Generic properties of functional-differential equations of neutral type in separable Banach spaces / Michał Kisielewicz, 1982. Funkcialaj Ekvacioj. Serio Internacia Vol. 25, no 1, 19--32 bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10235] [data modyf: 03-06-2009 09:57]
[62] Multivalued differential equations in separable Banach spaces / Michał Kisielewicz, 1982. Journal of Optimization Theory and Applications Vol. 37, no 2, 231--249, ISSN: 0022-3239, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Banach spaces, differential equations, existence theorems, functional analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 38 [23-11-2020]
[AWCZ-13734] [data modyf: 21-04-2009 14:26]
[63] Successive approximations of functional differential equations of neutral type / Michał Kisielewicz, 1982. Discussiones Mathematicae Vol. 5, 77--88, ISSN: 0137-9747, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13733] [data modyf: 03-06-2009 09:59]
[64] Continuous dependence of solution sets for generalized differential equations of neutral type / Michał Kisielewicz, 1981. Atti della Accademia delle Scienze dell'Instituto di Bologna T. 8, nr 13, 191--195
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13729] [data modyf: 14-05-2009 12:24]
[65] On the trajectories of generalized functional-differential systems of neutral type / Michał Kisielewicz, 1981. Journal of Optimization Theory and Applications Vol. 33, no 2, 255--266, ISSN: 0022-3239,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-10234] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] The generic property of existence of solutions of differential equations in Banach space / Michał Kisielewicz, 1981. Bulletin de l'Académie Polonaise des Sciences (Seria: Série des Sciences Mathématiques, Astronomiques et Physiques) Vol. 29, no 5-6, 231--233
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 53 [23-11-2020]
[AWCZ-13732] [data modyf: 03-06-2009 11:47]
[67] Description of a class of multivalued differential equations with almost weakly stable trivial solution / Michał Kisielewicz, 1980. Annales Polonici Mathematici Vol. 38, no 2, 201--205
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13698] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[68] Existence of optimal controls for a class of hereditary systems / Michał Kisielewicz, 1980. Discussiones Mathematicae Vol. 3, 37--48, ISSN: 0137-9747, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13777] [data modyf: 29-04-2009 11:52]
[69] Existence theorem of generalized functional-differential equations of neutral type / Michał Kisielewicz, 1980. Journal of Mathematical Analysis and Applications Vol. 78, no 1, 173--182, ISSN: 0022-247X,
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-10233] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Non-uniqueness in the theory of differential equations with convex compact solutions / Michał Kisielewicz, 1980. Discussiones Mathematicae Vol. 3, 31--36, ISSN: 0137-9747, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13699] [data modyf: 29-04-2009 11:49]
[71] On the non-convergence of successive approximations in the theory of ordinary differential equations / Michał Kisielewicz, 1980. Discussiones Mathematicae Vol. 3, 25--29, ISSN: 0137-9747,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13700] [data modyf: 15-04-2009 14:41]
[72] Existence theorem for functional-differential relations / Teresa Janiak, Elżbieta Łuczak-Kumorek, Michał Kisielewicz, 1979. Demonstratio Mathematica Vol. 12, no 2, 411--420, ISSN: 0420-1213, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8426] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[73] On the non-convergence of successive approximations in the theory of the equation z"xy=f(x, y, z, z'x, z'y) / Michał Kisielewicz, 1979. Annales Polonici Mathematici Vol. 36, no 1, 85--93
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13697] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[74] Approximation theorem for set-valued functions / Michał Kisielewicz, 1977. Atti della Academia Nazionale dei Lincei (Seria: Rendiconti di Scienze Fiziche, Matematiche e Naturali) Vol. 61, no 5, 364--367
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13710] [data modyf: 14-05-2009 12:38]
[75] Existence theorem for functional-differential contingent equations / Michał Kisielewicz, Teresa Janiak, 1977. Annales Polonici Mathematici Vol. 35, nr 2, 159--166 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8513] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[76] On the non-convergence of successive approximations in the Darboux problem for the equation z"xy=f(x,y,z) / Michał Kisielewicz, 1977. Colloquium Mathematicum Vol. 38, 103--110, ISSN: 0010-1354, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13696] [data modyf: 15-04-2009 14:04]
[77] Description of a class of differential equations with set-valued solutions II / Michał Kisielewicz, 1976. Atti della Academia Nazionale dei Lincei (Seria: Rendiconti di Scienze Fiziche, Matematiche e Naturali) Vol. 58, no 3, 338--341
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13833] [data modyf: 14-05-2009 13:05]
[78] Description of a class of hereditary differential-integral equations with non-converging successive aproximations / Michał Kisielewicz, 1976. Funkcjalaj Ekvacioj Vol. 19, no 3, 259--300
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13694] [data modyf: 15-04-2009 10:14]
[79] Existence theorem for functional-differential equation with compact convex valued solutions / Michał Kisielewicz, Bazyli Serafin, Władysław Sosulski, 1976. Demonstratio Mathematica T. 9, nr 2, 229--237, ISSN: 0420-1213,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13690] [data modyf: 08-04-2009 14:22]
[80] Method of averaging for differential equations with compact convex valued solutions / Michał Kisielewicz, 1976. Rendiconti di Matematica (Seria: Seria VI) Vol. 9, nr 3, 1--12
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13691] [data modyf: 08-04-2009 14:32]
[81] Non-uniqueness of solutions of differential equations of the hyperbolic type / Michał Kisielewicz, 1976. Discussiones Mathematicae T. 21, z. 2, 41--46, ISSN: 0137-9747,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13689] [data modyf: 03-06-2009 10:23]
[82] Some properties of the set of solutions of partial functional-differential equation of the hyperbolic type / Michał Kisielewicz, 1976. Discussiones Mathematicae T. 21, z. 2, 31--39, ISSN: 0137-9747, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13774] [data modyf: 29-04-2009 11:39]
[83] The existence of solutions of hereditary systems of hyperbolic type / Michał Kisielewicz, Krystyna Grytczuk, 1976. Demonstratio Mathematica T. 9, nr 4, 545--561, ISSN: 0420-1213,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13695] [data modyf: 03-06-2009 12:12]
[84] Description of a class of differential equations with set-valued solutions I / Michał Kisielewicz, 1975. Atti della Academia Nazionale dei Lincei (Seria: Rendiconti di Scienze Fiziche, Matematiche e Naturali) Vol. 58, no 2, 158--162
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13832] [data modyf: 14-05-2009 12:51]
[85] Differentiability of solutions of hereditary differential equations / Michał Kisielewicz, 1975. Discussiones Mathematicae T. 21, z. 1, 31--42, ISSN: 0137-9747, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13799] [data modyf: 06-05-2009 11:56]
[86] Nekotorye voprosy ravnomernoj neustojčivosti obobscennyh sistem s posledejstviem / Michał Kisielewicz, 1975. Discussiones Mathematicae T. 21, z. 1, 43--48, ISSN: 0137-9747, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13800] [data modyf: 06-05-2009 12:00]
[87] On some application of Bogolubovs method for hyperbolic equations / Michał Kisielewicz, 1975. Annales Polonici Mathematici Vol. 30, no 3, 252--268
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13770] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[88] The Orlicz type theorem for differential-integral equations with a lagging argument / Michał Kisielewicz, 1975. Annales Polonici Mathematici Vol. 31, no 3, 65--71
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13771] [data modyf: 26-01-2011 11:11]
[89] Zbieżność kolejnych przybliżeń pewnego zagadnienia brzegowego z opóźniającym się argumentem / Michał Kisielewicz, 1975. Discussiones Mathematicae T. 21, z. 1, 49--54, ISSN: 0137-9747,
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13688] [data modyf: 08-04-2009 13:59]
[90] Some applications of the approximation theorem of Alexiewicz-Orlicz / Michał Kisielewicz, 1974. Demonstratio Mathematica Vol. 7, no 1, 59--71, ISSN: 0420-1213,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13769] [data modyf: 14-05-2009 13:13]
[91] Differencirujemost po funkcjonalnomu parametru rešenij differencjalnyh uravnienij s zapazdyvaniem / Michał Kisielewicz, 1970. Differncial'nye Uravneniâ T. 6, nr 9, 1606--1614
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13766] [data modyf: 03-06-2009 10:28]
[92] On the existence of solutions of differential integral equations with a lagging argument / Michał Kisielewicz, 1970. Annales Societatis Mathematicae Polonae : Commentationes Mathematicae (Seria: Series I) Vol. 13, 255--266, ISSN: 0373-8299,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13767] [data modyf: 28-04-2009 13:13]
[93] Teorema tipa N. N. Bogoljubova dlja hiperboličeskih uravnenij / Michał Kisielewicz, 1970. Ukrains'kij Matematičeskij Žurnal, nr 3, 365--370
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13768] [data modyf: 14-05-2009 13:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Strong and weak solutions to stochastic inclusions / Michał Kisielewicz // W: Banach Center Publication .- 1995, Vol. 32, s. 277--286 bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8386] [data modyf: 14-05-2009 11:06]
[2] O zastosowaniu metody kategorii Baire'a w teorii równań różniczkowych / Michał Kisielewicz, Władysław Sosulski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej .- 1984, nr 75, s. 69--74 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8367] [data modyf: 30-04-2009 09:37]
[3] The Kneser's type theorem for functional-differential equations of hyperbolic type / Michał Kisielewicz, Jan Straburzyński // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka ; 6) .- 1981, nr 55, s. 23--28 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8181] [data modyf: 21-04-2009 12:42]
[4] Existence theorem for functional - differential relations / Michał Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka ; 7) .- 1979, nr 62, s. 53--60 bibliogr. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8204] [data modyf: 02-10-2008 14:36]
[5] Bogolubov's type theorem for differential equation with compact convex valued solutions / Michał Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka ; 5) .- 1977, nr 45, s. 33--42 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6963] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Optimal control for a class of hereditary dynamical systems / Tadeusz Jóźwiak, Michał Kisielewicz, Elżbieta Łuczak-Kumorek // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka ; 5) .- 1977, nr 45, s. 17--32 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5667] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Określenie deformacji płaszcza bębna zgrzeblarki w oparciu o nierówność Gronwalla / F. Dziadosz, Tadeusz Jóźwiak, Michał Kisielewicz, R. Lipiec, Stanisław Mazur // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Techniki Wytwarzania ; 1) .- 1976, nr 34, s. 115--121 bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8345] [data modyf: 08-04-2009 14:10]
[8] Fixed point theorem for multivalued noncompact mappings / Michał Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka - Chemia ; 4) .- 1975, nr 31, s. 5--7 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8344] [data modyf: 03-06-2009 10:36]
[9] Teorema Knezera dlâ nekotorogo funkcional'no-differencial'nogo uravneniâ s častnymi proizvednymi giperboličeskogo tipa / Michał Kisielewicz // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Matematyka - Fizyka - Chemia ; 3) .- 1974, nr 22, s. 11--20 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8363] [data modyf: 03-06-2009 10:42]
[10] O istnieniu i jednoznaczności rozwiązań równań różniczkowych o pochodnych cząstkowych z opóźnionym argumentem / Michał Kisielewicz // W: Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego .- 1973, T. 12, z. 1, s. 71--83
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8384] [data modyf: 11-05-2009 11:46]
[11] Pewne własności podwójnej całki Stieltjesa / Michał Kisielewicz, Władysław Sosulski // W: Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego .- 1973, T. 12, z. 1, s. 91--105
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8385] [data modyf: 11-05-2009 12:31]
[12] Pewne zadanie brzegowe dla równań różniczkowych z opóźnionym argumentem typu A. D. Myszkisa / Michał Kisielewicz // W: Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego .- 1973, T. 12, z. 1, s. 85--89
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8383] [data modyf: 11-05-2009 11:43]
[13] Twierdzenie o istnieniu rozwiązania równania różniczkowego z opóźnionym argumentem / Michał Kisielewicz // W: Biuletyn Wyższej Szkoły Inżynierskiej .- 1969, nr 2, s. 37--50 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8360] [data modyf: 29-04-2009 10:11]
[14] Uwaga o istnieniu rozwiązania równania różniczkowego z opóźnionym argumentem / Michał Kisielewicz // W: Biuletyn Wyższej Szkoły Inżynierskiej .- 1969, nr 1, s. 53--56 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8357] [data modyf: 29-04-2009 10:01]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Inkluzje różniczkowe, 1994. Michał Kisielewicz // W: Poznańska Szkoła Matematyczna : sesja naukowa z okazji 75 rocznicy powstania Uniwersytetu w Poznaniu. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, 1995, s. 69--76
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19153] [data modyf: 18-05-2009 13:50]
[2] Weak compactness in spaces C(S,X), 1990. Michał Kisielewicz // W: Transactions of the Eleventh Prague Conference on Information Theory, Statistical Decison Functions, Random Processes. Prague, Czechy Prague : Academia Publishing House, 1992, s. 101--106
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19137] [data modyf: 28-04-2009 12:36]
[3] Ausbildungskonzeption für das Studium "Angewandte Mathematik" in der Fachrichtung "Grundprobleme der Technik" an der IHS Zielona Góra, 1989. Michał Kisielewicz, Silva Robak // W: Mikrorechner : studentische Ausbildung und industrielle Anwendung : 10. Wissenschaftliches Seminar. Ilmenau, Niemcy Ilmenau : Technische Hochschule, 1989, s. 15--19
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Existence of optimal control for system described by generalized functional-differential equations of neutral type, 1982. Elżbieta Łuczak-Kumorek, Michał Kisielewicz // W: 27. Internationales Wissenschäftliches Kolloquium. Ilmenau, Niemcy Ilmenau : Technische Hochschule, 1982, H. 5, s. 149--151
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19140] [data modyf: 05-05-2009 09:59]
[5] Controllability of generalized system, 1979. Michał Kisielewicz // W: Functional-differential system and related topics : proceedings of the first international conference. Błażejewko, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1980, s. 161--167
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19132] [data modyf: 20-04-2009 15:04]
[6] Existence of optimal control for system described by functionals-differential equations, 1979. Michał Kisielewicz // W: 24. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Niemcy Ilmenau : Technische Hochschule, 1979, s. 203--206
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19120] [data modyf: 03-06-2009 11:01]
[7] On the trajectories of generalized functional-differential control system, 1979. Michał Kisielewicz // W: 24. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Niemcy Ilmenau : Technische Hochschule, 1979, H. 4, s. 141--144
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19121] [data modyf: 15-04-2009 14:26]
[8] Description of a class of multivalued differential equations with almost weakly stable trivial solution, 1977. Michał Kisielewicz // W: Proceedings from the Uppsala 1977 International Conference on Diffrential Equations. Uppsala, Szwecja Uppsala : [brak wydawcy], 1977, s. 58--62
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19131] [data modyf: 20-04-2009 14:55]
[9] Description of a class of time-optimal control problems with non-uniqueness optimal controls, 1976. Michał Kisielewicz // W: 21. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Niemcy Ilmenau : Technische Hochschule, 1976, s. 203--205
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19119] [data modyf: 15-04-2009 14:13]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2009, Vol. 29 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4706] [data modyf: 02-03-2010 09:44]
[2] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2008, Vol. 28 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4573] [data modyf: 06-02-2009 12:03]
[3] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2007, Vol. 27, no 1-2 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4388] [data modyf: 06-02-2009 12:00]
[4] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2006, Vol. 26 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4307] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2005, Vol. 25 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4197] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2004, Vol. 24 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4095] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2003, Vol. 23
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4013] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2002, Vol. 22, no 1-2 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3873] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2001, Vol. 21, no 1-2 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3303] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[10] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions : Control and Optimization / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 2000, Vol. 20, no 1-2 .- ISSN: 1509-9407
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-1462] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1999, Vol. 19, no 1-2 .- ISSN: 1234-3080
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-1403] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[12] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1999, Vol. 19, no 1-2 .- ISSN: 1234-3072
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-1405] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1998, Vol. 18, no 1-2 .- ISSN: 1234-3080
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-1402] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1998, Vol. 18, no 1-2 .- ISSN: 1234-3072
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-1404] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1997, Vol. 17, no 1-2 .- ISSN: 1234-3080
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2442] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[16] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1997, Vol. 17, no 1-2 .- ISSN: 1234-3072
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2402] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1996, Vol. 16, no 1-2 .- ISSN: 1234-3080
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2362] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1996, Vol. 16, no 1-2 .- ISSN: 1234-3072
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2382] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Discussiones Mathematicae : Algebra and Stochastic Methods / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1995, Vol. 15, no 1-2 .- ISSN: 1234-3080
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Discussiones Mathematicae : Differential Inclusions / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Technical University Press, 1995, Vol. 15, no 1-2 .- ISSN: 1234-3072
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-2363] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Discussiones Mathematicae / (Red.) Andrzej Alexiewicz, Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Higher College of Engineering / T.Kotarbiński Pedagogical University, 1990, Vol. 10-11-12 .- ISSN: 0137-9747
Kod: RED-C-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4599] [data modyf: 14-05-2009 17:20]
[22] Differential equations and optimal control : proceedings of the seventh regional scientific conference of mathematicians / (Red.) Michał Kisielewicz, Władysław Sosulski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1989, 39 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4592] [data modyf: 27-04-2009 14:06]
[23] Differential equations and optimal control : proceedings of the sixth regional scientific session of mathematicians / (Red.) Michał Kisielewicz, Władysław Sosulski .- Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1986, 60 s.
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4429] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Differential equations and optimal control. Section: differential equations : proceedings of the fifth regional scientific session of mathematicians held in Żagań / (Red.) Michał Kisielewicz, Władysław Sosulski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1985, 106 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4602] [data modyf: 18-05-2009 17:28]
[25] Functional-differential system and related topics : proceedings of the fourth international conference / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : The Higher College of Engineering, 1985
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4597] [data modyf: 14-05-2009 13:57]
[26] Functional-differential system and related topics : proceedings of the third international conference / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : The Higher College of Engineering, 1983
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4596] [data modyf: 14-05-2009 13:54]
[27] Functional-differential system and related topics : proceedings of the second international conference held at Błażejewko / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Higher College of Engineering, 1981, 340 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4601] [data modyf: 14-05-2009 18:52]
[28] Functional-differential system and related topics : proceedings of the first international conference / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1980, 340 s.
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4588] [data modyf: 21-04-2009 11:38]
[29] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Matematyka - Fizyka nr 5 / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1977, nr 45
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4603] [data modyf: 18-05-2009 17:31]
[30] Discussiones Mathematicae / (Red.) Michał Kisielewicz, Aleksander Grytczuk, Mieczysław Borowiecki .- Warszawa - Poznań : PWN Oddz. w Poznaniu, 1975, z. 1, 71 s. .- Prace Lubuskiego Towarzystwa Naukowego T. 21
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4598] [data modyf: 14-05-2009 15:15]
[31] Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej : Matematyka - Fizyka - Chemia nr 4 / (Red.) Michał Kisielewicz .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1975, nr 31
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4600] [data modyf: 14-05-2009 17:55]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Existance of solutions of boundary problems for random differential inclusions / Michał Kisielewicz .- Higher College of Engineering : Institute of Mathematics, Physics and Chemistry, 1986 ; 30s. Raport: IM - 3 - 86
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Some method of numerical solving of some optimal control problems / Michał Kisielewicz .- Higher College of Engineering : Institute of Mathematics, Physics and Chemistry, 1986 ; 12s. Raport: IM-7-86
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Multivalued differential equations with compact right-hand side in Banach space / Michał Kisielewicz .- Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze : Instytut Matematyki i Fizyki, 1980 ; 20s. Raport: IF-9-80
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Approximation theorem for multifunctions / Michał Kisielewicz .- Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze : Instytut Matematyki i Fizyki, 1979 ; 8s. Raport: IF-4-79
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Existence and non-uniqueness of solutions of functional-differential equations of neutral type / Michał Kisielewicz .- Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze : Instytut Matematyki i Fizyki, 1979 ; 19s. Raport: IF-5-79
Kod:ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski