System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Danuta Michalak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 26 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] The binding number of k-trees, Danuta Michalak
// W: Fourth czechoslovakian symposium on combinatorics, graphs and complexity, 1992. , [B.m] : Elsevier Science Publishers B.V., s. 229--233
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[WZCZ-5499] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] On hallian digraphs and their binding number, Mieczysław Borowiecki, Danuta Michalak
// W: Combinatorics and graph theory, 1989. , Warszawa : Polish Scientific Publishers (Banach Center Publications Vol. 25), s. 33--37, ISBN: 8301093005
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7087] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Hereditarily dominated graphs / Danuta Michalak, 2007. Discrete Mathematics Vol. 307, no 7-8, 952--957, ISSN: 0012-365X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dominating set, dominating subgraph, induced forbidden subgraph
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-12065] [data modyf: 25-04-2007 12:59]
[2] Some properties of strong domination numbers of hypergraphs / Danuta Michalak, 2006. Ars Combinatoria Vol. 81, 193--200, ISSN: 0381-7032, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: domination number, hypergraph, independence number, irredundant number
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-12064] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Dominating bipartite subgraphs in graphs / Gabor Bacso, Danuta Michalak, Zsolt Tuza, 2005. Discussiones Mathematicae : Graph Theory Vol. 25, no 1-2, 85--94, ISSN: 1234-3099, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: bipartite graph, dominating set, dominating subgraph, forbidden induced subgraph, k-partite graph
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10595] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Domination, independence and irredundance with respect to additive induced-hereditary properties / Danuta Michalak, 2004. Discrete Mathematics Vol. 286, no 1-2, 141--146, ISSN: 0012-365X, bibliogr. rys.
Słowa kluczowe: domination number, hereditary property and induced-hereditary property, independence number, irredundance number
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 6 [23-11-2020]
[AWCZ-9684] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Generalized independance and domination in graphs / Mieczysław Borowiecki, Danuta Michalak, 1998. Discrete Mathematics Vol. 191, no 1-3, 51--56, ISSN: 0012-365X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Dominating set, Hereditary property of graphs, Independent set, Vertex partition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])
[AWCZ-1960] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Generalized domination, independence and irredudance in graphs / Mieczysław Borowiecki, Danuta Michalak, Elżbieta Sidorowicz, 1997. Discussiones Mathematicae : Graph Theory Vol. 17, no 1, 147--153, ISSN: 1234-3099, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: generalized dimination, hereditary property of graphs, independence and irredundance numbers
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5192] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] The binding numbers of some Cartesian products of graphs / Danuta Michalak, 1994. Discrete Mathematics Vol. 131, 363--366, ISSN: 0012-365X, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-8708] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] The f-binding numbers of graphs / Danuta Michalak, 1993. Discussiones Mathematicae Vol. 13, 57--60, ISSN: 0137-9747, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8707] [data modyf: 05-02-2003 14:11]
[9] The join of graphs and the binding minimality / Maria Kwaśnik, Danuta Michalak, 1989. Časopis pro Pěstování Matematiky Vol. 114, no 3, 262--275 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: binding number, join of graphs
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10017] [data modyf: 27-04-2010 10:02]
[10] Pseudobivariegated tress and strong unique independence tress / Danuta Michalak, 1988. Discussiones Mathematicae Vol. 9, 75--81, ISSN: 0137-9747, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10026] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] On the binding number of some hallian graphs / Mieczysław Borowiecki, Danuta Michalak, 1987. Applicationes Mathematicae Vol. 19, no 3-4, 363--370, ISSN: 1233-7234, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10027] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] On the binding number of line graphs and of product graphs / Maria Kwaśnik, Danuta Michalak, 1986. Discussiones Mathematicae Vol. 8, 17--30, ISSN: 0137-9747, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10024] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Some properties of total graphs of hypergraphs / Danuta Michalak, 1986. Discussiones Mathematicae Vol. 8, 31--36, ISSN: 0137-9747, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10025] [data modyf: 18-01-2005 13:38]
[14] Strong independence graphs of hypergraphs and middle graphs / Danuta Michalak, 1985. Discussiones Mathematicae Vol. 7, 79--82, ISSN: 0137-9747, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10023] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] The independence graphs of hypergraphs and middle graphs / Mieczysław Borowiecki, Danuta Michalak, 1985. Discussiones Mathematicae Vol. 7, 31--38, ISSN: 0137-9747, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10021] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] The point-coarseness of complete n-partite graphs / Danuta Michalak, 1985. Discussiones Mathematicae Vol. 7, 69--78, ISSN: 0137-9747, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10022] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] On line and middle graphs with point - coarseness number one / Danuta Michalak, 1983. Discussiones Mathematicae Vol. 6, 73--78, ISSN: 0137-9747, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10018] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] On line graphs with coarseness number 1 / Danuta Michalak, 1983. Discussiones Mathematicae Vol. 6, 65--72, ISSN: 0137-9747, bibliogr. rys.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10020] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] On middle and total graphs with coarseness number equal 1 / Danuta Michalak, 1983. Lecture Notes in Mathematics: Graph theory : proceedings of the conference Vol. 1018, 139--150 bibliogr. rys.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10637] [data modyf: 20-01-2006 12:39]
[20] Some properties of middle graphs of hypergraphs / Mieczysław Borowiecki, Danuta Michalak, 1983. Discussiones Mathematicae Vol. 6, 37--40, ISSN: 0137-9747, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10019] [data modyf: 18-01-2005 13:28]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Dominating bipartite subgraphs in graphs, 2003. Danuta Michalak // W: Colourings, Independence and Domination - CID : The tenth workshop on graph theory. Karpacz, Polska Zielona Góra : University Publishing House, 2003, s. 43 [abstr.], ISBN: 8389321629
Słowa kluczowe: dominating set, dominating subgraph, induced forbidden subgraph

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16135] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] The binding number of pseudobivariegared trees, 1989. Danuta Michalak // W: Graphs, hypergraphs and matroids III. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1989, s. 75--84
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16863] [data modyf: 19-01-2005 09:15]
[3] An algorithm for binding number of pseudobivariegated tress, 1988. Danuta Michalak // W: 33. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Niemcy Ilmenau : [brak wydawcy], 1988, s. 233--235
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16860] [data modyf: 18-01-2005 13:55]
[4] On the binding number of a graph, 1985. Danuta Michalak // W: Graphs hypergraphs and matroids : Proceedings of the Fifth Regional Scientific Session of Mathematicians. Żagań, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1985, Section: Graph theory, s. 45--48
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16862] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski