System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Elżbieta Sidorowicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: matematyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 41 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Equitable improper choosability of graphs / Ewa Drgas-Burchardt, Hanna Furmańczyk, Elżbieta Sidorowicz, 2020. Theoretical Computer Science Vol. 844, 34--45, ISSN: 0304-3975, , eISSN: 1879-2294, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Equitable choosability, Hereditary classes, d-degenerate graph
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.tcs.2020.08.001         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25733] [data modyf: 20-10-2020 14:30]
[50] [0,5]
[2] Graph classes generated by Mycielskians / Mieczysław Borowiecki, Piotr Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt, Elżbieta Sidorowicz, 2020. Discussiones Mathematicae : Graph Theory Vol. 40, no. 4, 1163--1173, ISSN: 1234-3099, , eISSN: 2083-5892, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Mycielski graphs, chromatic number., graph coloring
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.7151/dmgt.2345         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25734] [data modyf: 20-10-2020 14:36]
[24,75] [0,35]
[3] Independent (k + 1)-domination in k-trees / Mieczysław Borowiecki, Anna Fiedorowicz, Elżbieta Sidorowicz, Zsolt Tuza, 2020. Discrete Applied Mathematics Vol. 284, 99--110, ISSN: 0166-218X, , eISSN: 1872-6771, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: 2-tree, Independent 3-domination, Independent domination, k-domination
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1016/j.dam.2020.03.019         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25946] [data modyf: 14-12-2020 11:29]
[35] [0,5]
[4] Sum-list colouring of unions of a hypercycle and a path with at most two vertices in common / Ewa Drgas-Burchardt, Elżbieta Sidorowicz, 2020. Discussiones Mathematicae : Graph Theory Vol. 40, no. 3, 893--917, ISSN: 1234-3099, , eISSN: 2083-5892, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: for- bidden hypergraphs, hypergraphs, induced hereditary classes, sum-list colouring
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.7151/dmgt.2312         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-25137] [data modyf: 02-04-2020 11:23]
[35] [0,5]
[5] Connected domination game / Mieczysław Borowiecki, Anna Fiedorowicz, Elżbieta Sidorowicz, 2019. Applicable Analysis and Discrete Mathematics Vol. 13, iss. 1, 261--289, ISSN: 1452-8630, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.2298/AADM171126020B         Cytowania wg Scopus: 8 [01-03-2021]
[AWCZ-23290] [data modyf: 27-09-2019 14:18]
[40,41] [0,58]
[6] Dynamic F-free Coloring of Graphs / Piotr Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz, 2018. Graphs and Combinatorics Vol. 34, 457--475, ISSN: 0911-0119, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Graph coloring, Greedy algorithm, Grundy number, Improper coloring, Subcoloring
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s00373-018-1886-8         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-22527] [data modyf: 17-04-2018 12:56]
[14,14] [0,71]
[7] Equitable List Vertex Colourability and Arboricity of Grids / Ewa Drgas-Burchardt, Janusz Dybizbański, Hanna Furmańczyk, Elżbieta Sidorowicz, 2018. Filomat Vol. 32, no. 18, 1--31, ISSN: 0354-5180, , eISSN: 2406-0933,
Słowa kluczowe: equitable choosability, equitable list vertex arboricity, grids
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.2298/FIL1818353D         Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-23598] [data modyf: 29-01-2019 14:14]
[8,84] [0,35]
[8] P-apex graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt, Elżbieta Sidorowicz, 2018. Discussiones Mathematicae : Graph Theory Vol. 38, 323--349, ISSN: 1234-3099, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: forbidden subgraphs, hypergraphs, induced hereditary classes of graphs, transversal number
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.7151/dmgt.2041         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-22526] [data modyf: 04-07-2018 14:16]
[5] [0,33]
[9] Rainbow connections in digraphs / Elżbieta Sidorowicz, Eric Sopena, 2018. Discrete Applied Mathematics Vol. 243, 248--261, ISSN: 0166-218X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Digraphs, Rainbow connection, Rainbow vertex-connection, Total rainbow connection
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.dam.2018.01.014         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-22565] [data modyf: 08-11-2018 13:57]
[17,68] [0,71]
[10] Strong rainbow connection in digraphs / Elżbieta Sidorowicz, Eric Sopena, 2018. Discrete Applied Mathematics Vol. 238, 133--143, ISSN: 0166-218X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Digraphs, Strong rainbow connection, Tournaments
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.dam.2017.12.017         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-22173] [data modyf: 20-03-2018 14:27]
[17,68] [0,71]
[11] The neighbour-sum-distinguishing edge-colouring game / Olivier Baudon, Jakub Przybyło, Mohammed Senhaji, Elżbieta Sidorowicz, Eric Sopena, Mariusz Woźniak, 2017. Discrete Mathematics Vol. 340, 1564--1572, ISSN: 0012-365X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Edge-weighting, Neighbour-sum-distinguishing edge-colouring, Neighbour-sum-distinguishing edge-colouring game
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.disc.2017.02.019         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-22085] [data modyf: 11-12-2017 11:11]
[10,21] [0,41]
[12] Acyclic colorings of graphs with bounded degree / Anna Fiedorowicz, Elżbieta Sidorowicz, 2016. Science China - Mathematics Vol. 59, no. 7, 1427--1440, ISSN: 1674-7283, , eISSN: 1869-1862, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: acyclic coloring, bounded degree graph, computational complexity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11425-016-5126-5         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-20513] [data modyf: 19-10-2016 14:24]
[13] The Relaxed Game Chromatic Number of Graphs with Cut-Vertices / Elżbieta Sidorowicz, 2015. Graphs and Combinatorics Vol. 31, no. 6, 2381--2400, ISSN: 0911-0119, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Colouring game, Relaxed colouring game
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s00373-014-1522-1         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-18745] [data modyf: 30-11-2015 14:51]
[14] A feedback vertex set of 2-degenerate graphs / Mieczysław Borowiecki, Ewa Drgas-Burchardt, Elżbieta Sidorowicz, 2014. Theoretical Computer Science Vol. 557, 50--58, ISSN: 0304-3975, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: 2-Degenerate graphs, Decycling set, Feedback vertex set
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.tcs.2014.08.016         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-18535] [data modyf: 21-08-2015 09:53]
[15] Acyclic improper colouring of graphs with maximum degree 4 / Anna Fiedorowicz, Elżbieta Sidorowicz, 2014. Science China - Mathematics Vol. 57, no. 12, 2485--2494, ISSN: 1674-7283, , eISSN: 1869-1862, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: acyclic colouring, acyclic improper colouring, bounded degree graph, hereditary property
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s11425-014-4828-9         Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-18322] [data modyf: 21-07-2015 10:13]
[16] Global security in claw-free cubic graphs / Katarzyna Jesse-Józefczyk, Elżbieta Sidorowicz, 2014. Discrete Applied Mathematics Vol. 175, 11--23, ISSN: 0166-218X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: cubic graphs, dominating set, secure set
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.dam.2014.05.027         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-18324] [data modyf: 21-07-2015 10:01]
[17] On the relaxed colouring game and the unilateral colouring game / Elżbieta Sidorowicz, 2014. Graphs and Combinatorics Vol. 30, iss. 4, 1013--1036, ISSN: 0911-0119, bibliogr. rys.
Słowa kluczowe: colouring game, generalized colouring game, relaxed colouring game
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1007/s00373-013-1326-8         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-17367] [data modyf: 07-09-2015 12:51]
[18] Rainbow connection in oriented graphs / Paul Dorbec, I. Schiermeyer, Elżbieta Sidorowicz, Eric Sopena, 2014. Discrete Applied Mathematics Vol. 179, 69--78, ISSN: 0166-218X, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.dam.2014.07.018         Cytowania wg Scopus: 15 [01-03-2021]
[AWCZ-18370] [data modyf: 21-07-2015 10:01]
[19] Secure sets and their expansion in cubic graphs / Katarzyna Jesse-Józefczyk, Elżbieta Sidorowicz, 2014. Central European Journal of Mathematics Vol. 12, iss. 11, 1664--1673, ISSN: 1895-1074, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/s11533-014-0411-4         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-18325] [data modyf: 07-09-2015 13:16]
[20] On the non-(p-1)-partite Kp-free graphs / Kinnari Amin, Jill Faudree, Ronald J. Gould, Elżbieta Sidorowicz, 2013. Discussiones Mathematicae : Graph Theory Vol. 33, no. 1, 9--23, ISSN: 1234-3099, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Kp-saturated graphs, extremal problems, maximal Kp-free graphs
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.7151/dmgt.1654         Cytowania wg Scopus: 12 [01-03-2021]
[AWCZ-17105] [data modyf: 20-08-2015 09:55]
[21] Dynamic Coloring of Graphs / Piotr Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz, 2012. Fundamenta Informaticae Vol. 114, no 2, 105--128, ISSN: 0169-2968, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Grundy number, algorithms, critical graphs, graph coloring, graph product, greedy coloring, trees
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.3233/FI-2012-620         Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-16450] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[22] The complexity of some acyclic improper colourings / Mieczysław Borowiecki, Katarzyna Jesse-Józefczyk, Elżbieta Sidorowicz, 2011. Discrete Mathematics Vol. 311, no 8-9, 732--737, ISSN: 0012-365X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: acyclic colourings, graph algorithms, subcubic graphs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.disc.2011.01.023         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-15495] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[23] Acyclic colourings of graphs with bounded degree / Mieczysław Borowiecki, Anna Fiedorowicz, Katarzyna Jesse-Józefczyk, Elżbieta Sidorowicz, 2010. Discrete Mathematics and Theoretical Computer Science Vol. 12, no 1, 59--74, ISSN: 1462-7264, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: acyclic colouring, subcubic graph
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)        Cytowania wg Scopus: 4 [01-03-2021]
[AWCZ-14546] [data modyf: 09-03-2010 15:29]
[24] Colouring game and generalized colouring game on graphs with cut-verticles / Elżbieta Sidorowicz, 2010. Discussiones Mathematicae : Graph Theory Vol. 30, no 3, 499--533, ISSN: 1234-3099, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: colouring game, generalized colouring game
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15115] [data modyf: 22-10-2010 10:01]
[25] On extremal sizes of lokally k-tree graphs / Mieczysław Borowiecki, Piotr Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz, Zdzisław Skupień, 2010. Czechoslovak Mathematical Journal Vol. 60, 571--587, ISSN: 0011-4642, bibliogr. rys. summ. .- dr inż. Piotr Borowiecki - brak afiliacji UZ
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14825] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[26] Game list colouring of graphs / Mieczysław Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz, Zsolt Tuza, 2007. Electronic Journal of Combinatorics Vol. 14, no 1, 1--11, ISSN: 1077-8926, bibliogr. rys. summ. .- http://www.combinatorics.org/, [dostęp: 18.04.2007]
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-12048] [data modyf: 18-02-2020 09:16]
[27] Generalised game colouring of graphs / Mieczysław Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz, 2007. Discrete Mathematics Vol. 307, no 11-12, 1225--1231, ISSN: 0012-365X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: game reducible property, generalised game colouring, hereditary property
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 5 [01-03-2021]
[AWCZ-12050] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Size of weakly saturated graphs / Elżbieta Sidorowicz, 2007. Discrete Mathematics Vol. 307, no 11-12, 1486--1492, ISSN: 0012-365X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: hereditary properties, saturated graphs, weakly saturated graphs
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 6 [01-03-2021]
[AWCZ-12051] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] The game chromatic number and the game colouring number of cactuses / Elżbieta Sidorowicz, 2007. Information Processing Letters Vol. 102, no 4, 147--151, ISSN: 0020-0190, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: combinatorial problems, competitive algorithms, game chromatic number, game colouring number
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 11 [01-03-2021]
[AWCZ-12052] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Extremal bipartite graphs with a unique k-factor / Arne Hoffmann, Elżbieta Sidorowicz, Lutz Volkmann, 2006. Discussiones Mathematicae : Graph Theory Vol. 26, no 2, 181--192, ISSN: 1234-3099, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11304] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Marking games / Elżbieta Sidorowicz, 2006. Electronic Notes in Discrete Mathematics Vol. 24, 211--214 bibliogr. summ. .- http://www.elsevier.com/wps/find/journaldescription.cws_home/681020/description#description, [dostęp: 08-01-2007]
Słowa kluczowe: game colouring number, hereditary property, marking game
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-11305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Ramsey (K1,2 , K3) - minimal graphs / Mieczysław Borowiecki, I. Schiermeyer, Elżbieta Sidorowicz, 2005. Electronic Journal of Combinatorics Vol. 12, [1-15], ISSN: 1077-8926, bibliogr. summ. .- http://www.combinatorics.org/
Kod:
CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10677] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] On Ramsey minimal graphs / Mieczysław Borowiecki, Mariusz Hałuszczak, Elżbieta Sidorowicz, 2004. Discrete Mathematics Vol. 286, no 1-2, 37--43, ISSN: 0012-365X, bibliogr.
Słowa kluczowe: Ramsey-minimal graphs and 1-factor
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 10 [01-03-2021]
[AWCZ-9685] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[34] Some extremal problems of graphs with local constraints / Mieczysław Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz, 2002. Discrete Mathematics Vol. 251, 19--32, ISSN: 0012-365X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: extremal problems, graph, hereditary property, local property
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-8695] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Weakly P-saturated graphs / Mieczysław Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz, 2002. Discussiones Mathematicae : Graph Theory Vol. 22, no 1, 17--29, ISSN: 1234-3099, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: extremal problems, graph, hereditary property, weakly saturated graphs
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8347] [data modyf: 23-05-2002 10:51]
[36] Generalized domination, independence and irredudance in graphs / Mieczysław Borowiecki, Danuta Michalak, Elżbieta Sidorowicz, 1997. Discussiones Mathematicae : Graph Theory Vol. 17, no 1, 147--153, ISSN: 1234-3099, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: generalized dimination, hereditary property of graphs, independence and irredundance numbers
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-5192] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Efektywność algorytmów dynamicznego kolorowania grafów - zastosowania w sieciach optycznych WDM / Piotr Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Automatyka ; 144) .- 2006, nr 1727, s. 135--142 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7543] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Equitable d-degenerate Choosability of Graphs, 2020. Ewa Drgas-Burchardt, Hanna Furmańczyk, Elżbieta Sidorowicz // W: 31st International Workshop on Combinatorial Algorithms - IWOCA 2020. Bordeaux, Francja Cham : Springer Nature Switzerland, 2020, Lecture Notes in Computer Science 12126, s. 251--263, ISBN: 9783030489656
Słowa kluczowe: d-degenerate graph, equitable choosability

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-48966-3_19   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-23647] [data modyf: 10-06-2020 13:50]
[28,58] [0,41]
[2] Game list colouring of graphs, 2003. Mieczysław Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz // W: Colourings, Independence and Domination - CID : The tenth workshop on graph theory. Karpacz, Polska Zielona Góra : University Publishing House, 2003, s. 17 [abstr.], ISBN: 8389321629
Słowa kluczowe: game choice number, game list colouring

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16130] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Game partitions of graphs, 2003. Mieczysław Borowiecki, Elżbieta Sidorowicz // W: Colourings, Independence and Domination - CID : The tenth workshop on graph theory. Karpacz, Polska Zielona Góra : University Publishing House, 2003, s. 16 [abstr.], ISBN: 8389321629
Słowa kluczowe: game generalized colouring, hereditary property

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16129] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Własności ekstremalne grafów / Elżbieta Sidorowicz .- Politechnika Zielonogórska : Wydział Nauk Ścisłych, 2000 .- 81 s. / Promotor: prof. dr hab. Mieczysław Borowiecki
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski