System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Ewa Ogiołda
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria środowiska, górnictwo i energetyka ( %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Środowiska
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 55 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Awarie sieci podciśnieniowej, ciśnieniowa i grawitacyjno - tłocznej a bezpieczeństwo środowiska gruntowego, Waldemar Uździcki, Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny], 2016. / red. P. Bachman, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, s. 67--74, ISBN: 9788394151621 iibnp.uz.zgora.pl/problemy_inzynierii_bezpieczenstwa_i_nauk_o_pracy
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18031] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[2] Badania efektywności energetycznej budynku z systemem technologiczno-pneumatycznym, Remigiusz Aksentowicz, Ewa Ogiołda
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny], 2016. / red. P. Bachman, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, s. 87--102, ISBN: 9788394151621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18034] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[3] Bezpieczeństwo systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie zmienności ciśnienia, Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Dariusz Kłonowski, Remigiusz Aksentowicz
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy. [T.] 3 [dokument elektroniczny], 2016. / red. P. Bachman, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy, s. 75--83, ISBN: 9788394151621
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18032] [data modyf: 08-07-2016 11:38]
[4] Analiza bezpieczeństwa systemu zaopatrzenia w wodę w aspekcie awaryjności sieci wodociągowej, Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Bartosz Dębicki, Remigiusz Aksentowicz
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. P. Bachman . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 39--46, ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17601] [data modyf: 17-02-2016 09:41]
[5] Badania efektywności energetycznej systemu technologiczno-pneumatycznego, Remigiusz Aksentowicz, Ewa Ogiołda
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. P. Bachman . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 63--73, ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17612] [data modyf: 17-02-2016 11:46]
[6] Badanie procesów pracy maszyn współpracujących z pneumatycznymi systemami odciągowymi pracującymi w warunkach zmiennych, Waldemar Uździcki, Ewa Ogiołda
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. P. Bachman . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 75--85, ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17614] [data modyf: 17-02-2016 11:48]
[7] Wykorzystanie programu Epanet do oceny bezpieczeństwa przeciwpożarowego w małych miejscowościach, Waldemar Uździcki, Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda, Michał Tesz
// W: Problemy inżynierii bezpieczeństwa i nauk o pracy [Dokument elektroniczny], 2015. / red. nauk. P. Bachman . T. 2, Zielona Góra : Wydaw. Instytutu Inżynierii Bezpieczeństwa i Nauk o Pracy Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 13--20, ISBN: 9788394151614
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17599] [data modyf: 17-02-2016 09:36]
[8] Uwarunkowania hydrologiczne województwa lubuskiego, Ewa Ogiołda
// W: Hydrologia w ochronie i kształtowaniu środowiska, 2010. / pod red. A. Magnuszewskiego . T. 2, Warszawa : Komitet Inżynierii Środowiska PAN (Monografie nr 69), s. 139--147, ISBN: 9788389293947
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12295] [data modyf: 21-10-2010 14:02]
[9] Wskaźniki niezawodności elastycznego systemu pneumatycznego odwiórowania wyposażonego w przetwornicę częstotliwości, Ewa Ogiołda
// W: Wpływ środowiska na zdrowie, zmęczenie i ryzyko zawodowe, 2002. , Zielona Góra : Instytut Podstaw Techniki UZ, Centrum Zastosowań Ergonomii, s. 39--45, ISBN: 8389044455
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5109] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Characteristics of water consumption in Chocianów, Parchów and Pogorzeliska, Lower Silesia province / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Przemysław Pietrzak, 2019. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 29, iss. 2, 13--21, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: irregularity of water consumption, water consumption, water supply system
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2019-0012
[AWCZ-24655] [data modyf: 03-12-2019 14:41]
[6,67] [0,33]
[2] Estimation of the hydraulic width of the subcatchment depending on the degree of detail of the drainage system model / Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda, Marcin Musielak, 2019. Civil and Environmental Engineering Reports Vol. 29, iss. 4, 128--140, ISSN: 2080-5187, , eISSN: 2450-8594, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: SWMM, drainage, modelling, runoff, storm water
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.2478/ceer-2019-0049
[AWCZ-24784] [data modyf: 10-01-2020 09:37]
[6,67] [0,33]
[3] Analiza warunków pracy systemu zaopatrzenia w wodę w Lubaniu woj. dolnośląskie / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Karol Wasiukiewicz, Arkadiusz Słowiński, 2015. Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach, nr 6, 50--52, ISSN: 1640-8160, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19188] [data modyf: 31-07-2015 14:34]
[4] Charakterystyka zużycia wody w Nowogrodzie Bobrzańskim / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Monika Walas, 2015. Rynek Instalacyjny, nr 11, 76--79, ISSN: 1230-9540, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-19933] [data modyf: 22-03-2016 09:41]
[5] Analiza warunków pracy zmodernizowanego systemu zaopatrzenia w wodę w Nowej Soli woj. lubuskie / Ewa Ogiołda, Bartosz Dębicki, 2014. Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach, nr 5, 32--34, ISSN: 1640-8160, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18338] [data modyf: 21-08-2015 09:16]
[6] Modernizacja systemu zaopatrzenia w wodę wsi Boszkowo / Ewa Ogiołda, Daria Hałupka, 2014. Rynek Instalacyjny, nr 6, 73--75, ISSN: 1230-9540, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18339] [data modyf: 21-08-2015 09:16]
[7] Dane meteorologiczne w procesie symulacji warunków pracy sieci deszczowej = Meteorological data in drainage system work conditions simulation / Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda, 2009. Instal : Teoria i Praktyka w Instalacjach, nr 12, 51--54, ISSN: 1640-8160, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14434] [data modyf: 02-02-2010 14:19]
[8] Obliczenia symulacyjne elastycznych systemów pneumatycznego odwiórowania / Ewa Ogiołda, 2007. Przemysł Drzewny, nr 1, 33--36, ISSN: 0373-9856, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12224] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Definicja i wskaźniki niezawodności elastycznych systemów pneumatycznego odwiórowania / Ewa Ogiołda, 2006. Przemysł Drzewny, nr 11, 31--33, ISSN: 0373-9856, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12225] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Zapobieganie pożarom i wybuchom w instalacjach odpylających przemysłu drzewnego / Ewa Ogiołda, Waldemar Uździcki, 1998. Przemysł Drzewny, nr 10, 7--10, ISSN: 0373-9856, bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7831] [data modyf: 15-01-2003 14:02]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Charakterystyka systemu zaopatrzenia w wodę w Babimoście / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Roksana Adam // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 168 (48), s. 45--54, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ciśnienie wody, pressure of water, prędkość przepływu, system wodociągowy, water supply system, water velocity,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10662] [data modyf: 19-03-2018 15:34]
[2] Influence of space-time heterogeneity of water consumption conditions on the parameters of a water supply system / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Maciej Babiuch // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 24 (1), s. 159--167, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: hydraulic parameters of water supply network, irregularity of water consumption, nierównomierność zużycia wody, parametry hydrauliczne sieci wodociągowej,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2017-0011
[AWI-10518] [data modyf: 19-06-2017 12:22]
[3] Modelling parameters characterizing selected water supply systems in lower Silesia province / Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2017, No. 27 (4), s. 67--75, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: EPANET program, ciśnienie wody, flow rate, system zaopatrzenia w wodę, water pressure, water supply system,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-10646] [data modyf: 21-02-2018 11:32]
[4] Modelowanie warunków pracy pompowni w systemach grawitacyjno-tłocznych / Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda, Marlena Kubiszyn // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2017, Nr 168 (48), s. 35--44, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: pompownie kanalizacyjne, punkty tłoczne, symulacja, warunki pracy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10661] [data modyf: 19-03-2018 15:25]
[5] Wpływ warunków geotechnicznych na awaryjność systemów odwodnień / Urszula Kołodziejczyk, Wiktor Kołodziejczyk, Lech Kuroczycki, Ewa Ogiołda // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2016, Nr 164 (44), s. 13--24, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: awarie budowlane, climate, construction emergencies, geotechnical conditions, klimat, warunki geotechniczne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10471] [data modyf: 28-02-2017 16:04]
[6] Charakterystyka zużycia wody w systemach wodociągowych "Turów" i "Serby" w gminie Głogów / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Renata Kłonowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska(nr 36) .- 2014, nr 156, s. 15--23, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr.
Słowa kluczowe: system zaopatrzenia w wodę, zapotrzebowanie w wodę, zużycie wody,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10147] [data modyf: 29-07-2015 11:02]
[7] System zaopatrzenia w wodę miasta Bytom Odrzański / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Renata Kłonowska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska(nr 36) .- 2014, nr 156, s. 24--33, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. tab.
Słowa kluczowe: obliczenia hydrauliczne, system zaopatrzenia w wodę, zużycie wody,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10146] [data modyf: 29-07-2015 11:02]
[8] Charakterystyka zużycia wody w systemach wodociągowych ?Wilków? i ?Borek? w gminie Głogów / Ewa Ogiołda, Maciej Kozaczek // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 69--77, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. wykr.
Słowa kluczowe: system zaopatrzenia w wodę, zapotrzebowanie na wodę, zużycie wody,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9851] [data modyf: 28-07-2015 13:17]
[9] Model symulacyjny kanalizacji podciśnieniowej w Lubiechowie / Ewa Ogiołda, Oswald Strycki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 152 (32), s. 78--87, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: kanalizacja podciśnieniowa, obliczenia symulacyjne,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9852] [data modyf: 28-07-2015 13:17]
[10] Ocena hydrauliczna warunków pracy sieci wodociągowej w Łężycy w gminie Zielona Góra / Ewa Ogiołda, Agata Uchman // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2013, nr 151 (31), s. 69--76, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9689] [data modyf: 28-07-2015 13:12]
[11] Peaking factors of dry weather flows in Głogów combined sewage system / Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 29--37, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: combined sewage system, dry weather flowrate, peaking factor,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9810] [data modyf: 27-02-2014 13:40]
[12] Peaking factors of dry weather flows in Głogów combined sewage system / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 29--37, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9811] [data modyf: 27-02-2014 14:33]
[13] Water supply system in Międzychód commune / Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Beata Leszczyńska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 39--46, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: hydraulic calculations, numerical simulation, water supply system,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9812] [data modyf: 27-02-2014 14:42]
[14] Meteorological data in the simulation of combined system work conditions / Jerzy Wira, Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 99--108, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: combined sewage system, rainfall-runoff phenomena, simulation,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9248] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Obliczenia symulacyjne sieci kanalizacyjnej w dzielnicy Głogowa / Ewa Ogiołda, Tomasz Powęski // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 144 (24), s. 81--91, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: combined sewers system, kanalizacja ogólnospławna, rainfall ? runoff, zależność opad ? odpływ,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9337] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Straty wody w systemie wodociągowym w Nowej Soli / Ewa Ogiołda, Bartosz Dębicki // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 144 (24), s. 92--102, ISSN: 1895-7323, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: straty wody, water losses, water supply, zaopatrzenie w wodę,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9338] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] System zaopatrzenia w wodę miasta Nowa Sól / Ewa Ogiołda, K. Gajda // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2011, nr 143 (23), s. 105--113, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: obliczenia hydrauliczne, system zaopatrzenia w wodę, zużycie wody,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9285] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Charakterystyka hydrologiczna jeziora Trześniowskiego i jeziora Łagowskiego (woj. lubuskie) / Ewa Ogiołda // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 33--41, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: hydrologia, hydrology, jakość wód, morfometric parameters, opady, parametry morfometryczne, precipitation, water quality,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8982] [data modyf: 07-07-2011 10:12]
[19] System zaopatrzenia w wodę w gminie Kotla / Ewa Ogiołda, Anna Gniewosz // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 140 (20), s. 26--32, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: hydraulic calculations, obliczenia hydrauliczne, system zaopatrzenia w wodę, water supply system,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8981] [data modyf: 07-07-2011 10:08]
[20] Ocena hydrauliczna warunków pracy istniejącej sieci wodociągowej w Krośnie Odrzańskim / Ewa Ogiołda, Małgorzata Kołoszyc // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 166--175, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: obliczenia hydrauliczne, sieć wodociągowa, system zaopatrzenia w wodę,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8672] [data modyf: 08-06-2010 11:45]
[21] System odprowadzania ścieków w Elektrowni Turów / Ewa Ogiołda, Sławomir Ławniczak // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2009, nr 136 (16), s. 176--183, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: system odprowadzania ścieków, wody deszczowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8674] [data modyf: 08-06-2010 12:16]
[22] Podstawy oceny niezawodności Elastycznych Systemów Pneumatycznego Odwiórowania / Ewa Ogiołda // W: Zastosowania Ergonomii .- 2002, nr 1-4, s. 125--132 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6114] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Struktura i wskaźniki niezawodności elastycznego systemu pneumatycznego odwiórowania / Ewa Ogiołda // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 10) .- 2000, nr 124, s. 133--143 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2435] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Własności opisujące elastyczne systemy pneumatycznego odwiórowania w aspekcie niezawodności / Ewa Ogiołda // W: Zastosowania Ergonomii .- 2000, nr 1-2, s. 13--21 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5289] [data modyf: 22-01-2003 12:52]
[25] Wpływ warunków pracy i wyposażenia instalacji pneumatycznego odwiórowania na wielkość wskaźników bezpieczeństwa / Ewa Ogiołda // W: Zastosowania Ergonomii .- 1999, nr 2/3, s. 215--222 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2948] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Problematyka zapylenia oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego i przeciwwybuchowego w zakładach przemysłu drzewnego / Ewa Ogiołda // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Inżynieria Środowiska ; 7) .- 1998, nr 116, s. 111--118 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2040] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Characteristics of the water supply system in Świebodzin, 2020. Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Aleksandra Gąsiorowska // W: Enviromental Engineering and Design : 4th conference : book of abstracts. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2020, s. 60, ISBN: 9788395003615
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23754] [data modyf: 02-12-2020 10:06]
[0] [0]
[2] Influence of irregularity of water consumption on water age in a water supply network, 2018. Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński // W: 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering - EKO-DOK 2018. Polanica-Zdrój, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2018, E3S Web of Conferences, Vol. 44, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184400132   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23076] [data modyf: 05-12-2018 11:36]
[7,5] [0,5]
[3] Modelling technique of interaction between pressure and gravity sewage systems, 2018. Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda // W: 10th Conference on Interdisciplinary Problems in Environmental Protection and Engineering - EKO-DOK 2018. Polanica-Zdrój, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2018, E3S Web of Conferences, Vol. 44, s. 1--9
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184400130   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23075] [data modyf: 05-12-2018 11:34]
[7,5] [0,5]
[4] The irregularity of water consumption in settlements with varying numbers of inhabitants, 2018. Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska Rzeszów, 2018, s. 78 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: irregullarity, water consumption, water supply system

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23085] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[0] [0]
[5] The irregularity of water consumption in settlements with varying numbers of inhabitants, 2018. Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500059   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[KONF-23362] [data modyf: 31-01-2019 12:34]
[0] [0]
[6] Verification of the combined sewage system simulation model based on the example of the city of Głogów, 2018. Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500058   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[KONF-23361] [data modyf: 31-01-2019 12:30]
[0] [0]
[7] Verification of the combined sewage system simulation model based on the example of the city of Głogów, 2018. Ireneusz Nowogoński, Ewa Ogiołda // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology : book of abstracts. Kraków, Polska Rzeszów, 2018, s. 77 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: calibration, combined sewer system, monitoring, rainfall-runoff modelling, simulation model

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23084] [data modyf: 31-01-2019 12:18]
[0] [0]
[8] Podsystem zaopatrzenia w wodę miasta Sulęcin, woj. lubuskie, 2015. Ewa Ogiołda, Ireneusz Nowogoński, Michał Tesz // W: Inżynieria i kształtowanie środowiska : II Konferencja Naukowo-Techniczna : książka abstraktów. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2015, s. 115, ISBN: 9788393761937
Słowa kluczowe: obliczenia hydrauliczne, zaopatrzenie w wodę

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21798] [data modyf: 17-07-2015 11:23]
[9] Zbiorniki na odpady ( silosy ) w instalacjach pneumatycznego odwiórowania, 1998. Ewa Ogiołda, Waldemar Uździcki // W: Ergonomiczne kształtowanie środowiska : XII Konferencja Naukowa : studia i materiały. Drzonków k. Zielonej Góry, Polska Zielona Góra : Centrum Zastosowań Ergonomii, 1998, s. 111--115
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6103] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Przewodnik terenowy : V międzynarodowa konfeencja "Ochrona i rekultywacja dorzecza Odry: węgiel brunatny surowcem Nadodrza" / (Red.) Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Ewa Ogiołda, Anna Asani .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2010, 28 s.
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4758] [data modyf: 07-07-2010 13:17]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski