System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. zw. dr hab. inż. Krzysztof Gałkowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (100 %)
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 378 pozycji bibliograficznych
58 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Control systems theory and applications for linear repetitive processes, 2007. Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens, Berlin : Springer-Verlag 466 s. (Lecture Notes in Control and Information Sciences 349), ISBN: 9783540426639, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 254 [18-01-2021]
[WZ-7895] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] State-space realisations of linear 2-D systems with extensions to the general nD (n>2) case, 2001. Krzysztof Gałkowski, London : Springer-Verlag 230 s. (Lecture Notes in Control and Information Sciences 263), ISBN: 185233410X, bibliogr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2981] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Iterative Learning Control for a class of spatially interconnected systems, Błażej Cichy, Petr Augusta, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers
// W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017-the 19th Polish Control Conference, 2017. / eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Oprzędkiewicz, Paweł Skruch, Cham : Springer International Publishing (Advances in Intelligent Systems and Computing 577), s. 734--743, ISBN: 9783319606989
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-60699-6_71   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[WZCZ-19172] [data modyf: 29-05-2019 11:51]
[10] [0,5]
[2] Iterative Learning Control for a discretized sub-class of spatially interconnected systems, Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers
// W: Trends in Advanced Intelligent Control, Optimization and Automation : proceedings of KKA 2017-the 19th Polish Control Conference, 2017. / eds. Wojciech Mitkowski, Janusz Kacprzyk, Krzysztof Oprzędkiewicz, Paweł Skruch, Cham : Springer International Publishing (Advances in Intelligent Systems and Computing 577), s. 744--753, ISBN: 9783319606989
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-60699-6_72   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[WZCZ-19173] [data modyf: 29-05-2019 11:51]
[8,2] [0,41]
[3] Robust control of discrete linear repetitive processes with parameter varying uncertainty, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert
// W: Numerical linear algebra in signals, systems and control, 2011. / eds. P. Van Dooren et al., Berlin : Springer Science+Business Media B. V. (Lecture Notes in Electrical Engineering Vol. 80), s. 165--183, ISBN: 9789400706019
Kod: MOR-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-94-007-0602-6_9   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[WZCZ-13031] [data modyf: 03-02-2015 14:28]
[4] Control laws for discrete linear repetitive processes with smoothed previous pass dynamics, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers
// W: Topics in operator theory, 2010. / eds. J. A. Ball, V. Bolotnikov, J. W. Helton, L. Rodman, I. M. Spitkovsky . Vol. 2 : systems and mathematical physics, Basel : Birkhäuser Verlag (Operator Theory : Advances and Applications Vol. 203), s. 175--193, ISBN: 9783034601603
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[WZCZ-11817] [data modyf: 09-03-2010 15:03]
[5] Linear repetitive processes and multidimensional systems, Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 241--272, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9203] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Minimal state-space realization for a class of nD systems, Krzysztof Gałkowski
// W: Recent advances in operator theory and its applications, 2005. / eds.: M. A. Kaashoek, S. Seatzu, C. van der Mee, Basel : Birkhäuser Verlag (Operator Theory : Advances and Applications Vol. 160), s. 179--194, ISBN: 3764372907
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7688] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Multidimensional systems, signals, circuits, and repetitive processes: theory, applications, and future trends, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert
// W: Information processing and security systems, 2005. / ed. K. Saeed, J. Pejaś, New York : Springer, s. 283--302, ISBN: 9780387250915
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[WZCZ-7661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Multidimensional systems, repetitive processes : theory, applications and future trends, Krzysztof Gałkowski
// W: Computer information systems and applications. Vol. 2, 2004. , Białystok : University of Finance and Management, s. 23--33, ISBN: 8387256684
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6704] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Analysis and control of discrete linear repetitive processes with dynamic boundary conditions, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens
// W: Multidimensional signals, circuits and systems, 2001. , London : Taylor & Francis, s. 149--169, ISBN: 0415253632
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2060] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Control theory and applications for repetitive processes, David H. Owens, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski
// W: Advances in control : highlights of ECC '99, 1999. , London : Springer, s. 327--333, ISBN: 1852331224
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1320] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Derivation and reduction of the singular Fornasini-Marchesini state-space model for a class of multidimensional systems / Dongdong Zhao, Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Li Xu, 2020. IET Control Theory and Applications Vol. 14, iss. 4, 634--645, ISSN: 1751-8644, , eISSN: 1751-8652, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1049/iet-cta.2019.0543         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-25055] [data modyf: 24-03-2020 08:29]
[50] [0,5]
[2] Equivalence of wave linear repetitive processes and the singular 2-D Roesser state-space model / Mohamed S. Boudellioua, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2020. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 31, 103--116, ISSN: 0923-6082, , eISSN: 1573-0824, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: 2-D discrete systems, 2-D singular Roesser form, linear wave repetitive processes, system matrix, zero-coprime system equivalence
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s11045-019-00654-7         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24661] [data modyf: 23-03-2020 14:24]
[40,41] [0,58]
[3] Iterative Learning Control for a Class of Multivariable Distributed Systems With Experimental Validation / Sławomir Mandra, Krzysztof Gałkowski, Andreas Rauh, Harald Aschemann, Eric Rogers, 2020. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 1--12, ISSN: 1063-6536, , eISSN: 1558-0865, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Distributed parameter system, feedback control, iterative learning control (ILC), multivariable system, nonminimum phase system
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1109/TCST.2020.2982612
[AWCZ-25301] [data modyf: 26-05-2020 10:11]
[140] [1]
[4] Repetitive process based stochastic iterative learning control design for linear dynamics / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, 2020. Systems and Control Letters Vol. 137, 1--9, ISSN: 0167-6911, , eISSN: 1872-7956, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Iterative learning control design, Passivity, Repetitive processes, Stability
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2020.104625         Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-25300] [data modyf: 26-05-2020 10:00]
[100] [1]
[5] 2D Systems based Dynamic Iterative LearningControl Design with Experimental Validation on a3D Crane Model / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2019. IFAC-PapersOnLine Vol. 52, iss. 29, 332--337, ISSN: 2405-8963, bibliogr. rys. wykr. summ. .- 13th IFAC Workshop on Adaptive and Learning Control Systems ALCOS 2019
Słowa kluczowe: ILC, Iterative Learning Control, Linear Repetitive Processes, Linear Systems
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.12.695         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24853] [data modyf: 21-01-2020 12:47]
[6,67] [0,33]
[6] Characterization of a class of spatially interconnected systems (ladder circuits) using two-dimensional systems theory / Mohamed S. Boudellioua, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2019. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 24, no. 4, 1--13, ISSN: 0923-6082, , eISSN: 1573-0824, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: ladder circuit networks, spatially interconnected systems, two-dimensional systems, zero coprime system equivalence
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1007/s11045-019-00644-9         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-24660] [data modyf: 05-12-2019 13:23]
[40,41] [0,58]
[7] Finite frequency range iterative learning fault-tolerant control for discrete time-delay uncertain systems with actuator faults / Hongfeng Tao, Wojciech Paszke, Eric Rogers, Huizhong Yang, Krzysztof Gałkowski, 2019. ISA Transactions Vol. 95, 152--163, ISSN: 0019-0578, , eISSN: 1879-2022, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Iterative learning control, discrete time-delay systems, fault tolerant control, finite frequency range, repetitive processes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1016/j.isatra.2019.05.025         Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-24129] [data modyf: 22-04-2020 08:51]
[70] [0,5]
[8] Finite frequency range robust iterative learning control of linear discrete system with multiple time-delays / Hongfeng Tao, Wojciech Paszke, Huizhong Yang, Krzysztof Gałkowski, 2019. Journal of the Franklin Institute : Engineering and Applied Mathematics Vol. 356, 2690--2708, ISSN: 0016-0032, , eISSN: 1879-2693, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.jfranklin.2019.01.040         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-23797] [data modyf: 13-03-2019 12:36]
[50] [0,5]
[9] Iterative Learning Control with Input Saturation / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, 2019. IFAC-PapersOnLine Vol. 52, iss. 29, 338--343, ISSN: 2405-8963, bibliogr. wykr. summ. .- 13th IFAC Workshop on Adaptive and Learning Control Systems ALCOS 2019
Słowa kluczowe: design method, input saturation, iterative learning control, repetitive processes, state observer, vector Lyapuno
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.ifacol.2019.12.698         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-24854] [data modyf: 21-01-2020 13:06]
[5] [0,25]
[10] Performance-Enhanced Robust Iterative Learning Control With Experimental Application to PMSM Position Tracking / Sławomir Mandra, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Andreas Rauh, Harald Aschemann, 2019. IEEE Transactions on Control Systems Technology Vol. 27, iss. 4, 1813--1819, ISSN: 1063-6536, , eISSN: 1558-0865, bibliogr. summ.
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1109/TCST.2018.2816906
[AWCZ-24495] [data modyf: 26-05-2020 10:02]
[140] [1]
[11] 3-D modelling of rectangular circuits as the particular class of spatially interconnected systems on the plane / Dongdong Zhao, Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Li Xu, 2018. Multidimensional Systems and Signal Processing, 1--26, ISSN: 0923-6082, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Fornasini?Marchesini model, circuits distributed on the plane, spatially interconnected systems, system modelling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11045-018-0619-8         Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-23225] [data modyf: 23-10-2018 16:42]
[15] [0,5]
[12] Control Systems Analysis for the Fornasini-Marchesini 2D Systems Model - Progress after Four Decades / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, 2018. International Journal of Control Vol. 91, iss.12, 1--43, ISSN: 0020-7179, , eISSN: 1366-5820, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Fornasini-Marchesini models,, Roesser model, control design, control theoretic analysis, linear repetitive process model
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00207179.2018.1537004         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-23560] [data modyf: 21-01-2019 14:50]
[17,68] [0,71]
[13] Modified Newton method based iterative learning control design for discrete nonlinear systems with constraints / Hongfeng Tao, Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Hui-Zhong Yang, 2018. Systems and Control Letters Vol. 118, 35--43, ISSN: 0167-6911, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Constrained optimization, Discrete nonlinear systems, Iterative learning control, Modified Newton method
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2018.05.007         Cytowania wg Scopus: 11 [18-01-2021]
[AWCZ-22883] [data modyf: 25-06-2018 12:38]
[17,5] [0,5]
[14] Passivity based stabilization of repetitive processes and iterative learning control design / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2018. Systems and Control Letters Vol. 122, 101--108, ISSN: 0167-6911, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Iterative learning control design, Passivity, Repetitive processes, Stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2018.09.003         Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-23558] [data modyf: 21-01-2019 14:25]
[35] [1]
[15] Performance-Enhanced Robust Iterative Learning Control With Experimental Application to PMSM Position Tracking / Sławomir Mandra, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Andreas Rauh, Harald Aschemann, 2018. IEEE Transactions on Control Systems Technology, 1--7, ISSN: 1063-6536, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Iterative learning control (ILC), permanent magnet synchronous motor (PMSM), repetitive process stability theory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)        Cytowania wg Scopus: 22 [18-01-2021]
[AWCZ-23062] [data modyf: 10-09-2018 15:24]
[40] [1]
[16] Stabilization of two-dimensional nonlinear systems described by Fornasini-Marchesini and Roesser models / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2018. SIAM Journal on Control and Optimization Vol. 56, no. 5, 3848--3866, ISSN: 0363-0129, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: 2D systems, dissipativity, exponential stability, nonlinear systems, passivity, stabilization, stochastic stability, vector Lyapunov functions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1137/16M1076575         Cytowania wg Scopus: 8 [18-01-2021]
[AWCZ-23559] [data modyf: 21-01-2019 14:41]
[35] [1]
[17] Stochastic Stability of Some Classes of Nonlinear 2D Systems / P. V. Pakshin, J. P. Emelianova, M. A. Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2018. Automation and Remote Control Vol. 79, no. 1, 89--102, ISSN: 0005-1179, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: 2D systems, differential repetitive processes, discrete repetitive processes, passivity, stabilization, stochastic stability, vector Lyapunov function
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1134/S0005117918010083         Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-22532] [data modyf: 22-03-2018 12:35]
[3] [0,2]
[18] Stohastičeskaâ ustojčivost' nekotoryh klassov 2D-sistem / Pavel Pakshin, J. P. Emelianova, M. A. Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2018. Avtomatika i Telemehanika, No. 1, 113--129, ISSN: 0005-2310, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23061] [data modyf: 10-09-2018 15:16]
[1] [0,2]
[19] Two-dimensional (2D) systems approach to feedforward/feedback control of a class of spatially interconnected systems / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert, Eric Rogers, 2018. International Journal of Control, 1--3, ISSN: 0020-7179, , eISSN: 1366-5820, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: feedforward/feedback control, ladder circuits, robust control, spatially interconnected systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00207179.2018.1522451         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-23226] [data modyf: 23-10-2018 16:55]
[8,84] [0,35]
[20] Equivalent 2-D nonsingular Roesser models for discrete linear repetitive processes / Mohamed S. Boudellioua, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2017. International Journal of Control, 1-9, ISSN: 0020-7179, , eISSN: 1366-5820, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: input?output equivalence, 2-D discrete systems, 2-D non-singular Roesser form, linear repetitive processes, system matrix
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00207179.2017.1414307         Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-22451] [data modyf: 02-03-2018 09:50]
[14,43] [0,58]
[21] Iterative learning fault-tolerant control for differential time-delay batch processes in finite frequency domains / Hongfeng Tao, Wojciech Paszke, Eric Rogers, Hui-Zhong Yang, Krzysztof Gałkowski, 2017. Journal of Process Control Vol. 56, 112--128, ISSN: 0959-1524, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bath process, Fault tolerant control, Finite frequency range design, Iterative learning control, Time-delay systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.jprocont.2016.12.007         Cytowania wg Scopus: 42 [18-01-2021]
[AWCZ-21699] [data modyf: 25-09-2017 09:15]
[20] [0,5]
[22] On the connection between discrete linear repetitive processes and 2-D discrete linear systems / Mohamed S. Boudellioua, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2017. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 28, no. 1, 341--351, ISSN: 0923-6082, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: 2-D discrete systems, 2-D singular form, Invariant zeros, Linear repetitive processes, System matrix, Zero-coprime system equivalence
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11045-016-0454-8         Cytowania wg Scopus: 15 [18-01-2021]
[AWCZ-20945] [data modyf: 24-01-2017 14:23]
[30] [1]
[23] Robust guaranteed cost ILC with dynamic feedforward and disturbance compensation for accurate PMSM position control / Sławomir Mandra, Krzysztof Gałkowski, Harald Aschemann, 2017. Control Engineering Practice Vol. 65, 36--47, ISSN: 0967-0661, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Discrete linear repetitive process, Disturbance observer, Guaranteed cost control, Iterative learning control, Model uncertainty, Permanent magnet synchronous motor
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2017.05.004         Cytowania wg Scopus: 17 [18-01-2021]
[AWCZ-21579] [data modyf: 31-07-2017 14:39]
[35] [1]
[24] Dissipativity and stabilization of nonlinear repetitive processes / Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2016. Systems and Control Letters Vol. 91, 14--20, ISSN: 0167-6911, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2016.01.005         Cytowania wg Scopus: 26 [18-01-2021]
[AWCZ-20043] [data modyf: 09-05-2016 10:29]
[25] Experimentally verified generalized KYP Lemma based iterative learning control design / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, 2016. Control Engineering Practice Vol. 53, 57--67, ISSN: 0967-0661, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Experimental verification, Finite frequency range design, Iterative learning control, The generalized KYP lemma
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2016.04.011         Cytowania wg Scopus: 59 [18-01-2021]
[AWCZ-20388] [data modyf: 22-09-2016 13:43]
[26] Parameter-dependent Lyapunov function based robust iterative learning control for discrete systems with actuator faults / Jian Ding, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Hui-Zhong Yang, 2016. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing Vol. 30, 1714--1732, ISSN: 0890-6327, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: actuator faults, iterative learning control, linear matrix inequalities, polytopic uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1002/acs.2684         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-20042] [data modyf: 20-12-2016 13:29]
[27] Repetitive process based design and experimental verification of a dynamic iterative learning control law / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Weronika Nowicka, Eric Rogers, 2016. Control Engineering Practice Vol. 46, 157--165, ISSN: 0967-0661, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: experimental evaluation, iterative learning control, linear matrix inequality, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2015.10.007         Cytowania wg Scopus: 12 [18-01-2021]
[AWCZ-19584] [data modyf: 07-12-2015 16:42]
[28] Robust iterative learning control for batch processes with input delay subject to time-varying uncertainties / Shoulin Hao, Tao Liu, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, 2016. IET Control Theory and Applications Vol. 10, no. 15, 1904--1915, ISSN: 1751-8644, , eISSN: 1751-8652, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1049/iet-cta.2016.0077         Cytowania wg Scopus: 27 [18-01-2021]
[AWCZ-20392] [data modyf: 03-10-2016 14:55]
[29] Vector Lyapunov Functions for Stability and Stabilization of Differential Repetitive Processes / Krzysztof Gałkowski, M. A. Emelianov, P. V. Pakshin, Eric Rogers, 2016. Journal of Computer and Systems Sciences International Vol. 55, no. 4, 503--514, ISSN: 1064-2307, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1134/S1064230716040067         Cytowania wg Scopus: 10 [18-01-2021]
[AWCZ-20944] [data modyf: 24-01-2017 14:09]
[30] Vektornye funkcii Lâpunova v zadačah ustrojčivosti i stabilizacii differencial'nyh povtorâiuscihsâ processov / Krzysztof Gałkowski, M. A. Emelianov, P. V. Pakshin, Eric Rogers, 2016. Izvestiâ Ran. Teoriâ i Sistemy Upravlenia No. 4, 5--17, ISSN: 0002-3388, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.7868/S0002338816040065
[AWCZ-20946] [data modyf: 22-02-2017 11:33]
[31] Iterative learning control of an electrostatic microbridge actuator with polytopic uncertainty models / Błażej Cichy, Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Andreas Rauh, Harald Aschemann, 2015. IEEE Transactions on Control Systems Technology Vol. 23, no. 5, 2035--2043, ISSN: 1063-6536, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1109/TCST.2015.2394236         Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-19386] [data modyf: 02-11-2015 14:45]
[32] Multidimensional control systems: case studies in design and evaluation / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, K. L. Moore, P. H. Bauer, Łukasz Hładowski, Paweł Dabkowski, 2015. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 26, no. 4, 895--939, ISSN: 0923-6082, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11045-015-0341-8         Cytowania wg Scopus: 58 [18-01-2021]
[AWCZ-19480] [data modyf: 02-11-2015 14:59]
[33] New results on strong practical stability and stabilization of discrete linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Paweł Dabkowski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, 2015. Systems and Control Letters Vol. 77, 22--29, ISSN: 0167-6911, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Control law design, Kalman-Yakubovich-Popov lemma, Linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2014.12.009         Cytowania wg Scopus: 15 [18-01-2021]
[AWCZ-18950] [data modyf: 23-02-2017 10:01]
[34] Parameter-dependent Lyapunov functions in the robust control of discrete linear repetitive processes using previous pass-windowed information / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2015. ASCE-ASME Journal of Risk and Uncertainty in Engineering Systems. Part B: Mechanical Engineering Vol. 1, no. 2, 1--12, ISSN: 2332-9017, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: discrete linear repetitive processes, parameter-dependent Lyapunov functions, robust control
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1115/1.4029971         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-19387] [data modyf: 22-02-2017 12:41]
[35] Proportional plus integral control of ladder circuits modeled in the form of two-dimensional (2D) systems / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert, 2015. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 26, no. 1, 267--290, ISSN: 0923-6082, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 2D systems, Ladder circuits, PI control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1007/s11045-013-0256-1         Cytowania wg Scopus: 19 [18-01-2021]
[AWCZ-17849] [data modyf: 02-09-2015 14:06]
[36] Robust fault-tolerant iterative learning control for discrete systems via linear repetitive processes theory / Jian Ding, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Hui-Zhong Yang, 2015. International Journal of Automation and Computing Vol. 12, no. 3, 254--265, ISSN: 1476-8186, , eISSN: 1751-8520, bibliogr. tab. wykr. summ. .- Special Issue: Special Issue on Latest Advances in ILC/RLC Theory and Applications
Słowa kluczowe: discrete linear systems, fault-tolerant, iterative learning control, linear matrix inequality (LMI), linear repetitive processes
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1007/s11633-015-0883-0         Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-19385] [data modyf: 22-02-2017 12:35]
[37] Stability of nonlinear discrete repetitive processes with Markovian switching / Julia Emelianova, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2015. Systems and Control Letters Vol. 75, 108--116, ISSN: 0167-6911, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Markovian switching, iterative learning control, nonlinear repetitive processes, robust control, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2014.10.003         Cytowania wg Scopus: 19 [18-01-2021]
[AWCZ-19479] [data modyf: 02-11-2015 14:51]
[38] Stabilization of differential repetitive processes / M. A. Emelianov, P. V. Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2015. Automation and Remote Control Vol. 76, no. 5, 786--800, ISSN: 0005-1179, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1134/S0005117915050057         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-19478] [data modyf: 02-11-2015 10:14]
[39] 2D systems based robust iterative learning control using noncasual finite-time interval data / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2014. Systems and Control Letters Vol. 64, 36--42, ISSN: 0167-6911, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 2D systems, iterative learning control, noncasual data, robust control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2013.11.002         Cytowania wg Scopus: 38 [18-01-2021]
[AWCZ-18669] [data modyf: 20-08-2015 12:34]
[40] Stability of nonlinear 2D systems described by the continuous-time Roesser model / J. P. Emelianova, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2014. Automation and Remote Control Vol. 75, no. 5, 845--858, ISSN: 0005-1179, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1134/S000511791405004X         Cytowania wg Scopus: 26 [18-01-2021]
[AWCZ-18670] [data modyf: 20-08-2015 12:34]
[41] Ustrojčivost' dvumernyh nelinejnyh sistem opisyvaemyh nepreryvnoj model'u Roessera / J. P. Emelianova, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2014. Avtomatika i Telemehanika, No. 5, 50--66, ISSN: 0005-2310, bibliogr. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18671] [data modyf: 14-03-2017 09:51]
[42] A new procedure for the design of iterative learning controllers using a 2D systems formulation of processes with uncertain spatio-temporal dynamics / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Paweł Dąbkowski, Harald Aschemann, Andreas Rauh, 2013. Control and Cybernetics Vol. 42, no. 1, 9--26, ISSN: 0324-8569, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Crank-Nicolson discretization, iterative learning control, spatio-temporal dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-17440] [data modyf: 20-08-2015 08:46]
[43] Control law design for discrete linear repetitive processes with non-local updating structures / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, 2013. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 24, no. 4, 707--726, ISSN: 0923-6082, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: control law design, discrete linear repetitive processes, stability analysis
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-012-0199-y         Cytowania wg Scopus: 13 [18-01-2021]
[AWCZ-16912] [data modyf: 20-08-2015 10:07]
[44] Control of differential linear repetitive processes using strong practical stability and H-infinity disturbance attenuation / Paweł Dabkowski, Krzysztof Gałkowski, Olivier Bachelier, Eric Rogers, Michael Sebek, Anton Kummert, 2013. International Journal of Control Vol. 86, no. 4, 636--649, ISSN: 0020-7179, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 2D systems control, disturbance attenuation, stabilisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00207179.2012.756148         Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-17577] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[45] Iterative learning control based on relaxed 2-D systems stability criteria / Paweł Dabkowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Zhonglun Cai, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin, 2013. IEEE Transactions on Control Systems Technology Vol. 21, no. 3, 1016--1023, ISSN: 1063-6536, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 2-D systems design, iterative learning control, repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1109/TCST.2012.2198477         Cytowania wg Scopus: 23 [18-01-2021]
[AWCZ-17579] [data modyf: 20-08-2015 09:40]
[46] KYP lemma based stability and control law design for differential linear repetitive processes with applications / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, 2013. Systems and Control Letters Vol. 62, no. 7, 560--566, ISSN: 0167-6911, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kalman-Yakubovich-Popov lemma, differential linear repetitive processes, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.sysconle.2013.03.010         Cytowania wg Scopus: 26 [18-01-2021]
[AWCZ-17576] [data modyf: 20-08-2015 09:43]
[47] Robust finite frequency range iterative learning control design and experimental verification / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai, 2013. Control Engineering Practice Vol. 21, no. 10, 1310--1320, ISSN: 0967-0661, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kalman-Yakubovich-Popov lemma, controller design, iterative learning control, linear matrix inequalities, robust control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.conengprac.2013.05.011         Cytowania wg Scopus: 70 [18-01-2021]
[AWCZ-17580] [data modyf: 20-08-2015 09:40]
[48] Fractional and nD systems: a continuous case / Olivier Bachelier, Paweł Dabkowski, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert, 2012. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 23, 329--347, ISSN: 0923-6082, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: LMI, linear fractional degree systems, nD systems, stability, stabilization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-011-0149-0         Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-17581] [data modyf: 25-10-2013 13:01]
[49] Insufficiencies of practical BIBO stable n-D systems / Sam Schauland, Joerg Velten, Anton Kummert, Krzysztof Gałkowski, 2012. Multidimensional Systems and Signal Processing, [13], ISSN: 0923-6082, bibliogr. rys. wykr. summ. .- [online first]
Słowa kluczowe: Multidimensional digital filters, Multidimensional systems, Stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-012-0180-9         Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-16913] [data modyf: 14-01-2013 16:46]
[50] Iterative learning control for spatio-temporal dynamics using Crank-Nicholson discretization / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2012. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 23, 185--208, ISSN: 0923-6082, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Crank-Nicholson discretization, iterative learning control, linear matrix inequalities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-010-0132-1         Cytowania wg Scopus: 40 [18-01-2021]
[AWCZ-15119] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[51] Output information based iterative learning control law design with experimental verification / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin, 2012. Journal of Dynamic Systems, Measurement and Control - Transactions of the ASME Vol. 134, [10], ISSN: 0022-0434, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)        Cytowania wg Scopus: 28 [18-01-2021]
[AWCZ-16212] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[52] A 2D systems approach to iterative learning control for discrete linear processes with zero Markov parameters / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin, 2011. International Journal of Control Vol. 84, no 7, 1246--1262, ISSN: 0020-7179, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: experimental verification, iterative learning control, repetitive process
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00207179.2011.575799         Cytowania wg Scopus: 20 [18-01-2021]
[AWCZ-16078] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[53] An approach to iterative learning control for spatio-temporal dynamics using nD discrete linear systems model / Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, 2011. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 22, no 1-3, 83--96, ISSN: 0923-6082, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-010-0108-1         Cytowania wg Scopus: 26 [18-01-2021]
[AWCZ-15118] [data modyf: 28-03-2011 12:57]
[54] [eta_2/eta...]output information-based disturbance attenuation for differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, 2011. International Journal of Robust and Nonlinear Control Vol. 21, no 17, 1981--1993, ISSN: 1049-8923, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: disturbance attenuation, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1002/rnc.1672         Cytowania wg Scopus: 17 [18-01-2021]
[AWCZ-16206] [data modyf: 02-12-2019 14:26]
[55] Linear-quadratic parametrization of stabilizing controls in discrete-time 2D systems / Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2011. Automation and Remote Control Vol. 72, no 11, 2364--2378, ISSN: 0005-1179, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1134/S0005117911110117         Cytowania wg Scopus: 8 [18-01-2021]
[AWCZ-16209] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[56] On the stability and control of discrete linear systems with clock synchronisation errors / Marek Przedwojski, Krzysztof Gałkowski, Peter Bauer, Eric Rogers, 2011. International Journal of Control Vol. 84, no 9, 1491--1499, ISSN: 0020-7179, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: control, detection, stability, synchronisation errors
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1080/00207179.2011.604164         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-16079] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[57] Experimentally supported 2D systems based iterative learning control law design for error convergence and performance / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin, 2010. Control Engineering Practice Vol. 18, no 4, 339--348, ISSN: 0967-0661, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: LMIs, iterative learning control, robustness
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)        Cytowania wg Scopus: 169 [18-01-2021]
[AWCZ-14571] [data modyf: 23-03-2010 09:38]
[58] LMI based stability and stabilization of second-order linear repetitive processes / Paweł Dąbkowski, Krzysztof Gałkowski, Biswa Datta, Eric Rogers, 2010. Asian Journal of Control Vol. 12, no 2, 136--145, ISSN: 1561-8625, bibliogr. summ. .- Special Issue on "Recent Developments in Multidimensional Systems, Control and Signals - Theory and Applications
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1002/asjc.171         Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-14717] [data modyf: 30-04-2010 10:18]
[59] Modelling and control of bi-directional discrete linear repetitive processes / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2010. IEEE Transactions on Automatic Control Vol. 55, no 1, 230--235, ISSN: 0018-9286, , eISSN: 1558-2523, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: control, modelling, stability, uni- and bi-directional repetitive process
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 32)        Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-14544] [data modyf: 09-03-2010 14:06]
[60] On controllability and control laws for discrete linear repetitive processes / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2010. International Journal of Control Vol. 83, no 1, 66--73, ISSN: 0020-7179, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: 2D dynamics, controllability, repetitive processes, system theory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 27)    DOI: 10.1080/00207170903100206         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-14487] [data modyf: 25-02-2010 09:29]
[61] Robust control of distributed parameter mechanical systems using a multidimensional systems approach / Błażej Cichy, Petr Augusta, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Zdenek Hurak, 2010. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 58, no 1, 67--75, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 9)        Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-14877] [data modyf: 26-01-2011 11:14]
[62] Control and filtering for discrete linear repetitive processes with H\infty and l2-l\infty performance / Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, 2009. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 20, no 3, 235--264, ISSN: 0923-6082, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov method, control, discrete time, filtering, repetitve process
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1007/s11045-008-0061-4         Cytowania wg Scopus: 19 [18-01-2021]
[AWCZ-14055] [data modyf: 06-10-2009 12:51]
[63] Constrained optimal control theory for differential linear repetitive processes / M. Dymkov, Eric Rogers, S. Dymkou, Krzysztof Gałkowski, 2008. SIAM Journal on Control and Optimization Vol. 47, no 1, 396--420, ISSN: 0363-0129, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: constrains, optimal control, two-dimensional systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-12809] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] \eta2 and mixed \eta2 \eta\infty stabilization and disturbance attenuation for differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, James Lam, 2008. IEEE Transactions on Circuits and Systems I : Regular Papers Vol. 55, no 9, 2813--2826, ISSN: 1549-8328, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1109/TCSI.2008.922026         Cytowania wg Scopus: 13 [18-01-2021]
[AWCZ-13471] [data modyf: 02-12-2019 11:05]
[65] H\infty output feedback control for two-dimensional continuus systems / Shengyuan Xu, James Lam, Yun Zou, Zhiping Lin, Krzysztof Gałkowski, 2008. Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems (Seria: Series B : Applications and Algorithms) Vol. 14, [14], ISSN: 1492-8760, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: H\infty control, bounded realness, linear matrix inequality, output feedback, two-dimensional continuous systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-12808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Multi-machine operations medelled and controlled as switched linear repetitive processes / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2008. International Journal of Control Vol. 81, no 10, 1549--1567, ISSN: 0020-7179, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: control law design, multi-machine dynamics, repetitive dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1080/00207170701694277         Cytowania wg Scopus: 13 [18-01-2021]
[AWCZ-13211] [data modyf: 09-09-2008 11:55]
[67] On control laws for discrete linear repetitive processes with dynamic boundary conditions / Łukasz Hładowski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Virendra R. Sule, 2008. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 19, no 3-4, 477--488, ISSN: 0923-6082, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: behavioral approach, dynamic boundary conditions, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1007/s11045-007-0044-x         Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-12872] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[68] On the control of distributed parameter systems using a multidimensional systems setting / Błażej Cichy, Petr Augusta, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Zdenek Hurak, 2008. Mechanical Systems and Signal Processing Vol. 22, no 7, 1566--1581, ISSN: 0888-3270, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: control law design, distributed parameter systems, modelling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])    DOI: 10.1016/j.ymssp.2008.01.012         Cytowania wg Scopus: 19 [18-01-2021]
[AWCZ-13158] [data modyf: 30-07-2008 13:52]
[69] On the development of scilab compatible software for the analysis and control of repetitive processes / Łukasz Hładowski, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2008. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 18, no 3, 377--387, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: SCILAB, repetitive processes, simulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])    DOI: 10.2478/v10006-008-0034-7         Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-13346] [data modyf: 26-01-2011 11:08]
[70] Optimal control of non-stationary differential linear repetitive processes / S. Dymkou, M. Dymkov, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, 2008. Integral Equations and Operator Theory Vol. 60, 201--216 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: non-stationary dynamics, optimal control, repetitive dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-12807] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[71] Optimal control of wave linear repetitive processes / Michael Dymkov, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Siarhei Dymkou, 2008. Systems and Control Letters Vol. 57, no 11, 940--945, ISSN: 0167-6911, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: optimal control, repetitive dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-13343] [data modyf: 30-10-2008 10:12]
[72] PI output feedback control of differential linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2008. Automatica Vol. 44, no 5, 1442--1445, ISSN: 0005-1098, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: LMI, output controller design, repetitive dynamics, stability, stabilization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1016/j.automatica.2007.10.005         Cytowania wg Scopus: 17 [18-01-2021]
[AWCZ-13210] [data modyf: 09-09-2008 11:39]
[73] Robust H \infty filtering for uncertain differential linear repetitive processes / Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, 2008. International Journal of Adaptive Control and Signal Processing Vol. 22, iss. 3, 243--265, ISSN: 0890-6327, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1002/acs.966         Cytowania wg Scopus: 24 [18-01-2021]
[AWCZ-12981] [data modyf: 02-12-2019 12:06]
[74] Decoupling and iterative approaches to the control of discrete linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2007. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 18, no 4, 249--272, ISSN: 0923-6082, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 1D equivalent model, LMIs, dynamics decoupling, iterative stabilization, repetitive dynamics, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-12603] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[75] An LMI approach to the computation of lower bounds for stability margins of 2D discrete systems / Shengyuan Xu, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Zhiping Lin, 2006. Dynamics of Continuous, Discrete and Impulsive Systems (Seria: Series B : Applications and Algorithms) Vol. 13, 221--236, ISSN: 1492-8760, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: 2D discrete systems, linear matrix inequality (LMI), stability margin
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-10832] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[76] H [...] and guaranteed cost control of discrete linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2006. Linear Algebra and its Applications Vol. 412, no 2-3, 93--131, ISSN: 0024-3795, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: guaranteed cost control, linear matrix inequalities, linear repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])    DOI: 10.1016/j.laa.2005.01.037         Cytowania wg Scopus: 28 [18-01-2021]
[AWCZ-10770] [data modyf: 02-12-2019 11:55]
[77] H [...] control of differential linear repetitive process / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2006. IEEE Transactions on Circuits and Systems - II: Express Briefs Vol. 53, no 1, 39--44, ISSN: 1549-7747, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: differential repetitive processes, linear matrix inequalities
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1109/TCSII.2005.854313         Cytowania wg Scopus: 21 [18-01-2021]
[AWCZ-10771] [data modyf: 02-12-2019 11:19]
[78] PI control of discrete linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2006. Automatica Vol. 42, no 6, 877--880, ISSN: 0005-1098, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: LMI, controller design, repetitive dynamics, stability, stabilization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 28 [18-01-2021]
[AWCZ-10918] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[79] Relaxed pass profile controllability of discrete linear repetitive processes / Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens, Eric Rogers, 2006. International Journal of Control Vol. 79, no 8, 938--958, ISSN: 0020-7179, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[AWCZ-10969] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[80] Robust stabilization of discrete linear repetitive processes with switched dynamics / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, 2006. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 16, no 4, 441--462, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 2D systems, repetitive processes, stabilization, switched dynamics, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-11326] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[81] Stabilization of discrete linear repetitive processes with switched dynamics / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Driss Mehdi, Olivier Bachelier, Anton Kummert, 2006. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 17, no 2-3, 271--293, ISSN: 0923-6082, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: LMIs, repetitive processes, switched dynamics
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 8 [18-01-2021]
[AWCZ-10917] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[82] Control and disturbance rejection for discrete linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2005. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 16, no 2, 199--216, ISSN: 0923-6082, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: control, disturbance rejection, feedforward/feedback control, repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-10299] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[83] LMI-based analysis for continuous-discrete linear shift-invariant nD systems / Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, 2005. Journal of Circuits, Systems, and Computers Vol. 14, no 2, 307--332, ISSN: 0218-1266, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Linear Matrix Inequality (LMI), continuous-discrete (hybrid) systems, multidimensional (nD) systems, robust stability, robust stabilization, stability, stability margins, stabilization, stabilization to the prescribed stability margins, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 15 [18-01-2021]
[AWCZ-10331] [data modyf: 05-10-2006 11:58]
[84] Stability and stabilisation of acausal discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert, Błażej Cichy, Eric Rogers, 2005. PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics Vol. 5, no 1, 155--156, ISSN: 1617-7061, bibliogr. summ. .- http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/91016652">/, [dostęp: 11-10-2006]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11137] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] Control theory for a class of 2D continous-discrete linear systems / M. Dymkov, I. Gaishun, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens, 2004. International Journal of Control Vol. 77, no 9 spec. issue, 847--860, ISSN: 0020-7179, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9780] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[86] Guaranteed cost control of uncertain differential linear repetitive processes / Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2004. IEEE Transactions on Circuits and Systems - II Vol. 51, no 11, 629--634, ISSN: 1549-7747, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: differential repetitive processes, guaranteed cost control, two-dimensional (2-D) systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 28 [18-01-2021]
[AWCZ-9961] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[87] Output feedback control of discrete linear repetitive processes / Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2004. Automatica Vol. 40, 2167--2173, ISSN: 0005-1098, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: LMI, output controller design, repetitive dynamics, stability, stabilization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 48 [18-01-2021]
[AWCZ-9963] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[88] Robust output feedback stabilization for two-dimensional continuous systems in Roesser form / James Lam, Shengyuan Xu, Yun Zou, Zhiping Lin, Krzysztof Gałkowski, 2004. Applied Mathematics Letters Vol. 17, 1331--1341, ISSN: 0893-9659, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: linear matrix inequality, output feedback, robust stabilization, two-dimensional continous systems, uncertain systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 55 [18-01-2021]
[AWCZ-10051] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[89] Robust stability and stabilisation of 2D discrete state-delayed systems / Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Zhiping Lin, 2004. Systems and Control Letters Vol. 51, 277--291, ISSN: 0167-6911, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: discrete linear state-delayed 2D systems, linear matrix inequality, robust stability, stabilisation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 159 [18-01-2021]
[AWCZ-9483] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[90] Linear repetitive process control theory applied to a physical example / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Wojciech Paszke, David H. Owens, 2003. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 13, no 1, 87--99, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: LMIs, delay differential system, metal rolling, repetitive dynamics, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8932] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[91] LMI approach to stability analysis of three-dimensional systems / Krzysztof Gałkowski, Zhiping Lin, Shengyuan Xu, James Lam, 2003. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 51, no 4, 361--379, ISSN: 0239-7528, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: discrete systems, linear matrix inequality (LMI)), multidimensional systems, robust stability, stability margin, uncertain systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9329] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[92] LMI approach to state-feedback stabilization of multidimensional systems / Krzysztof Gałkowski, James Lam, Shengyuan Xu, Zhiping Lin, 2003. International Journal of Control Vol. 76, no 14, 1428--1436, ISSN: 0020-7179, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 40 [18-01-2021]
[AWCZ-9087] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[93] LMI based stability analysis and robust controller design for discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, James Lam, Eric Rogers, Shengyuan Xu, Bartłomiej Sulikowski, Wojciech Paszke, David H. Owens, 2003. International Journal of Robust and Nonlinear Control Vol. 13, no 13, 1195--1211, ISSN: 1049-8923, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: 2D linear systems, LMI, controller design, repetitive dynamics, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 44 [18-01-2021]
[AWCZ-9305] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[94] Positive real control of two-dimensional systems: Roesser models and linear repetitive processes / Shengyuan Xu, James Lam, Zhiping Lin, Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2003. International Journal of Control Vol. 76, no 11, 1047--1058, ISSN: 0020-7179, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 40 [18-01-2021]
[AWCZ-9088] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[95] Stability and control of differential linear repetitive processes using an LMI setting / Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, Shengyuan Xu, James Lam, David H. Owens, 2003. IEEE Transactions on Circuits and Systems - II: Analog and Digital Signal Processing Vol. 50, no 9, 662--666, ISSN: 1549-7747, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: controller design, linear matrix inequality design, repetitive dynamics, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 75 [18-01-2021]
[AWCZ-9184] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[96] Układy wielowymiarowe / Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Wojciech Paszke, 2003. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2-3, wyd. spec., 53--58, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8749] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[97] z - Transform and Volterra-operator based approaches to controllability and observability analysis for discrete linear repetitive processes / M. Dymkov, I. Gaishun, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens, 2003. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 14, no 4, 365--395, ISSN: 0923-6082, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Volterra operator, controllability, observability, repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 13 [18-01-2021]
[AWCZ-9094] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[98] Exponential stability of discrete linear repetitive processes / M. Dymkov, I. Gaishun, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2002. International Journal of Control Vol. 75, no 12, 861--869, ISSN: 0020-7179, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 18 [18-01-2021]
[AWCZ-8489] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[99] From continuous to discrete models of linear repetitive processes. / Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 2002. Archives of Control Sciences Vol. 12, no 1-2, 151--185, ISSN: 1230-2384, bibliogr. tab. wykr. summ. .- (Uwaga: w spisie treści i na ostatniej stronie okładki podano błędny tytuł artykułu)
Słowa kluczowe: MATLAB Toolbox, discretization, examples, linear repetitive processes
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-8492] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[100] LMIs-a fundamental tool in analysis and controller design for discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Shengyuan Xu, James Lam, David H. Owens, 2002. IEEE Transactions on Circuits and Systems - I: Fundamental Theory and Applications Vol. 49, no 6, 768--778 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: linear matrix inequalities, repetitive processes, stability and control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 98 [18-01-2021]
[AWCZ-8433] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[101] One-dimensional equivalent model and related approaches to the analysis of discrete nonunit memory linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Jeffrey Wood, S. E. Benton, David H. Owens, 2002. Circuits, Systems and Signal Processing Vol. 21, no 6, 525--534, ISSN: 0278-081X, , eISSN: 1531-5878, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: controllability, nonuit memory processes, one-dimensional equivalent model, repetitive dynamics, stability, two-dimensional linear systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[AWCZ-8651] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[102] Positive real control for uncertain two-dimensional systems / Shengyuan Xu, James Lam, Zhiping Lin, Krzysztof Gałkowski, 2002. IEEE Transactions on Circuits and Systems - I Vol. 49, no 11, 1659--1666 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Fornasini-Marchesini local state-space (FMLSS) model, linear matrix inequality (LMI), positive realness, state feedback, two-dimesional (2-D) systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 71 [18-01-2021]
[AWCZ-8564] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[103] Stability and controllability of a class of 2-D linear systems with dynamic boundary conditions / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens, 2002. IEEE Transactions on Circuits and Systems - I: Fundamental Theory and Applications Vol. 49, no 2, 181--195 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dynamic boundary conditions, repititive processes, stability, stabilization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 38 [18-01-2021]
[AWCZ-7876] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[104] A constructive approach to stabilizability and stabilization of a class of nD systems / Zhiping Lin, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, 2001. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 12, no 3-4, 329--343, ISSN: 0923-6082, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Gröbner bases, multidimensional systems, reduced minors, stabilizability, stabilization, variety
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 28 [18-01-2021]
[AWCZ-4928] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[105] Development of a Matlab Toolbox for a class of 2D linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens, 2001. Systems Analysis Modelling Simulation (SAMS) Vol. 39, 507--519 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: 1D LRP representation, 2-Dimensional system, 2D discretization, LRP controllability, MATLAB toolbox, linear repetitive process (LRP), repetitive/multipass system
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[AWCZ-1780] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[106] Minimal state-space realization for a class of linear, discrete, nD, SISO systems / Krzysztof Gałkowski, 2001. International Journal of Control Vol. 74, no 13, 1279--1294, ISSN: 0020-7179, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-4868] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[107] Stability and dynamic boundary condition decoupling analysis for a class of 2-D discrete linear systems / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens, 2001. IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems Vol. 148, no 3, 126--134 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[AWCZ-4724] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[108] A Perspective on Singularity in 2D Linear Systems / Krzysztof Gałkowski, 2000. Multidimensional Systems and Signal Processing Vol. 11, no 1-2, 83--108, ISSN: 0923-6082, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 2D systems, Elementary Operation Algorithm, descriptor models, discretization, repetitive processes, singular
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-1660] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[109] Higher order discretization of 2-D systems / Krzysztof Gałkowski, 2000. IEEE Transactions on Circuits and Systems - I: Fundamental Theory and Applications Vol. 47, no 5, 713--722 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: multivariable nD systems, repetitive processes
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 18 [18-01-2021]
[AWCZ-1720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[110] State-space realizations of MIMO 2D discrete linear systems-Elementary operation and variable inversion approach / Krzysztof Gałkowski, 2000. International Journal of Control Vol. 73, no 3, 242--253, ISSN: 0020-7179, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 11 [18-01-2021]
[AWCZ-1740] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[111] Analysis of properties of multitime-scale systems in 2D approach / Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, 1999. Lecture Notes in Control and Information Sciences: Progress in system and robot analysis and control design Vol. 243, 77--86 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-10632] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[112] Higher order discretisation methods for a class of 2-D continuous-discrete linear systems / Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens, Krzysztof Gałkowski, 1999. IEE Proceedings - Circuits, Devices and Systems Vol. 146, no 6, 315--320 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [15])        Cytowania wg Scopus: 10 [18-01-2021]
[AWCZ-1760] [data modyf: 11-02-2020 15:10]
[113] New 2D models and a transition matrix for discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 1999. International Journal of Control Vol. 72, no 15, 1365--1380, ISSN: 0020-7179, bibliogr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 36 [18-01-2021]
[AWCZ-1700] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[114] Non-standard State-space Models for 2D Systems / Krzysztof Gałkowski, Nikos Theodorou, Spyros Tzafestas, 1999. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Mathematics Vol. 47, no 1, 91--101, ISSN: 0239-7269, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: 2D systems, elementary operation approach, singularity
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-1680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[115] Matrix rank based conditions for reachability / controllability of discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 1998. Linear Algebra and its Applications Vol. 275--276, 201--224, ISSN: 0024-3795, bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 29 [18-01-2021]
[AWCZ-1661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[116] Basic systems theory for discrete linear repetitive processes using 2D Roesser model interpretations / Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, 1997. Applied Mathematics and Computer Science Vol. 7, no 1, 101--116 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5172] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[117] Control systems theory for linear repetitive processes - recent progress and open research problems / Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens, 1997. Applied Mathematics and Computer Science Vol. 7, no 4, 737--774 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5175] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Stability and controllability properties of extended discrete linear repetitive processes / Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, David H. Owens // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 47) .- 2001, T. 2, nr 103, s. 5--14 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 1D model, LMI, controllability, iterative learning control, multidimensional systems,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3320] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Application of the Dynamic Iterative Learning Control to the Heteroplanar Active Magnetic Bearing, 2020. Łukasz Hładowski, Arkadiusz Mystkowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Bing Chu // W: 21st IFAC World Congress (Virtual) - 2020. Berlin, Niemcy - : International Federation of Automatic Control, 2020, s. 1537--1542
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 20)
[KONF-23687] [data modyf: 14-09-2020 12:23]
[4] [0,2]
[2] Iterative Learning Control for Switched Systems in the Presence of Input Saturation, 2020. Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 21st IFAC World Congress (Virtual) - 2020. Berlin, Niemcy - : International Federation of Automatic Control, 2020, s. 1470--1475
Słowa kluczowe: input saturation, iterative learning control, repetitive processes, stability, switched systems, vector Lyapunov function

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 20)
[KONF-23686] [data modyf: 14-09-2020 12:23]
[5] [0,25]
[3] Modeling and control of multimass systems in terms of 2D systems, 2020. Bartłomiej Sulikowski, Łukasz Trzciński, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 15th International Conference Mechatronic Systems and Materials. MSM 2020. Białystok, Polska - : IEEE Xplore, 2020, s. 1--9, ISBN: 9781728169569
Słowa kluczowe: two dimensional displays , control systems, force, interconnected systems, springs, vehicle dynamics

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/MSM49833.2020.9202178   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23697] [data modyf: 25-09-2020 12:21]
[0] [0]
[4] Robust Iterative Learning Control for ladder circuits with mixed uncertainties, 2020. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: 16th International Conference on Control, Automation, Robotics and Vision - ICARCV 2020. Shenzhen, Chiny New York : IEEE Xplore, 2020, s. 932--937, ISBN: 9781728177090
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/ICARCV50220.2020.9305407   (pkt: 140)
[KONF-23778] [data modyf: 18-01-2021 14:35]
[70] [0,5]
[5] Constrained Observer Based Iterative Learning Control Design in the Repetitive Process Setting, 2019. Julia Emelianova, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: IEEE 58th Conference on Decision and Control - CDC 2019. Nice, Francja [b. m.] : IEEE, 2019, s. 6530--6535, ISBN: 978172113975
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 140)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23609] [data modyf: 21-01-2020 13:58]
[140] [1]
[6] Control for performance of ladder circuits with nonlinear elements, 2019. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: 18th European Control Conference - ECC 2019. Napoli, Włochy New York : IEEE Xplore, 2019, s. 1455--1460, ISBN: 9783907144008
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.23919/ECC.2019.8796309   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23569] [data modyf: 30-10-2019 12:20]
[0] [0]
[7] Dissipative Stabilization of Nonlinear Repetitive Processes with an Interative Learning Control Application, 2019. Julia Emelianova, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: American Control Conference - ACC 2019. Philadelphia, USA [b. m.] : IEEE Xplore, 2019, s. 2861--2866
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.23919/ACC.2019.8814401   (pkt: 0)
[KONF-23607] [data modyf: 21-01-2020 12:00]
[0] [0]
[8] Frequency Domain Design of a Robust Iterative Learning Control via Convex Optimization Techniques, 2019. Sławomir Mandra, Krzysztof Gałkowski, Harald Aschemann, Andreas Rauh // W: IEEE 58th Conference on Decision and Control - CDC 2019. Nice, Francja [b. m.] : IEEE, 2019, s. 5599--5604, ISBN: 978172113975
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 140)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23608] [data modyf: 21-01-2020 15:09]
[140] [1]
[9] Iterative Learning Control Design for Discrete Stochastic Linear systems, 2019. Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 18th European Control Conference - ECC 2019. Napoli, Włochy New York : IEEE Xplore, 2019, s. 3766--3771, ISBN: 9783907144008
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.23919/ECC.2019.8796042   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-23570] [data modyf: 31-10-2019 08:29]
[0] [0]
[10] A finite difference scheme for iterative learning control oriented modelling of physical systems described by PDEs in polar coordinates, 2018. Petr Augusta, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 23rd International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2018. Hong Kong, Chiny [B. m.] : --, 2018, s. 659--665
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23122] [data modyf: 10-09-2018 12:11]
[0] [0]
[11] Converse Stability Theorems for 2D Systems, 2018. Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 23rd International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2018. Hong Kong, Chiny [B. m.] : --, 2018, s. 666--670
Słowa kluczowe: Fornasini-Marchesini model, Multidimensional systems, Roesser model, converse stability theorems, vector Lyapunov functions

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23123] [data modyf: 10-09-2018 12:20]
[0] [0]
[12] Improved PI Based Indirect-Type ILC for Batch Processes with Time-Varying Uncertainties: A New Perspective, 2018. Shoulin Hao, Tao Liu, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // W: 37th Chinese Control Conference - CCC 2018. Wuhan, Chiny New York : IEEE Xplore, 2018, s. 2723--2728
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.23919/ChiCC.2018.8483321   (pkt: 15)
[KONF-23341] [data modyf: 23-10-2019 14:34]
[3,75] [0,25]
[13] Iterative Learning Control Design for Uncertain Time-Delay Systems by Generalized KYP Synthesis, 2018. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Hongfeng Tao, Krzysztof Gałkowski // W: 37th Chinese Control Conference - CCC 2018. Wuhan, Chiny New York : IEEE Xplore, 2018, s. 2854--2859
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.23919/ChiCC.2018.8484226   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23342] [data modyf: 23-10-2019 14:34]
[3,75] [0,25]
[14] Iterative learning control of a distributed heating system described by a non-minimum phase model, 2018. Sławomir Mandra, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Harald Aschemann, Andreas Rauh // W: Annual American Control Conference - ACC 2018. Milwaukee, USA [B. m.] : --, 2018, s. 5606--5611
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23131] [data modyf: 10-09-2018 15:07]
[0] [0]
[15] Iterative learning control of repetitive transverse loads in elastic materials, 2018. Maciej Patan, Krzysztof Patan, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 57th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2018. Miami Beach, USA New York : IEEE Xplore, 2018, s. 5270--5275
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2018.8619699   (pkt: 140)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-23331] [data modyf: 22-11-2019 13:08]
[70] [0,5]
[16] Passivity Based Iterative Learning Control Design in the Discrete Repetitive Process Setting, 2018. Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: European Control Conference - ECC 2018. Limassol, Cypr New York : IEEE Xplore, 2018, s. 2294--2299, ISBN: 9783952426999
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23128] [data modyf: 23-10-2019 14:34]
[3] [0,2]
[17] Reduction of Wave Linear Repetitive Processes to 2-D Singular State Space form, 2018. Mohamed S. Boudellioua, Krzysztof Gałkowski // W: 23rd International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2018. Hong Kong, Chiny [B. m.] : --, 2018, s. 677--682
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23125] [data modyf: 10-09-2018 12:33]
[0] [0]
[18] Stability analysis and stabilization of the subclass of symmetric spatially interconnected systems, 2018. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: 23rd International Symposium on Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2018. Hong Kong, Chiny [B. m.] : --, 2018, s. 671--676
Słowa kluczowe: ladder circuits, spatially interconnected systems, stability and stabilization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23124] [data modyf: 10-09-2018 12:28]
[0] [0]
[19] Stability and stabilization of differential repetitive processes with time-delays over finite frequency ranges, 2018. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Hongfeng Tao, Krzysztof Gałkowski // W: European Control Conference - ECC 2018. Limassol, Cypr New York : IEEE Xplore, 2018, s. 2272--2277, ISBN: 9783952426999
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23126] [data modyf: 23-10-2019 14:33]
[3,75] [0,25]
[20] A Practically Tractable Iterative Learning Control Scheme for a Circular Deformable Mirror, 2017. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Andreas Rauh, Harald Aschemann, Eric Rogers // W: 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2017. Zielona Góra, Polska New York : IEEE Xplore, 2017, s. 1--6, ISBN: 9781538612477
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22799] [data modyf: 23-10-2019 14:39]
[3] [0,2]
[21] Design of iterative learning control schemes for a class of spatially interconnected systems, 2017. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // W: 36th Chinese Control Conference - CCC 2017. Dalian, Chiny New York : IEEE Xplore, 2017, s. 3527--3532, ISBN: 9789881563934
Słowa kluczowe: active electrical ladder circuits, iterative learning control, spatially interconnected systems

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[KONF-22731] [data modyf: 23-10-2019 14:35]
[7,5] [0,5]
[22] Further Results on Dynamic Iterative Learning Control Law Design using Repetitive Process Stability Theory, 2017. Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2017. Zielona Góra, Polska New York : IEEE Xplore, 2017, s. 1--6, ISBN: 9781538612477
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22800] [data modyf: 23-10-2019 14:40]
[5] [0,33]
[23] Iterative Learning Control, a Linear Repetitive Process Approach - Basics and Applications, 2017. Krzysztof Gałkowski // W: 8th International Conference on Circuits, Systems, Control, Signals - CSCS' 17. Brasov, Rumunia [B. m.] : --, 2017, s. 1 http://www.wseas.org/wseas/cms.action?id=15905 .- [dostęp: 01.08.2017]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22681] [data modyf: 01-08-2017 10:26]
[0] [0]
[24] Iterative learning control applied to a deformable mirror, 2017. Błażej Cichy, Petr Augusta, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 36th Chinese Control Conference - CCC 2017. Dalian, Chiny New York : IEEE Xplore, 2017, s. 3485--3490, ISBN: 9789881563934
Słowa kluczowe: Crank-Nicolson discretization method, iterative learning control, thin plates

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22730] [data modyf: 23-10-2019 14:35]
[3,75] [0,25]
[25] Iterative Learning Control of a class of ladder circuits represented by descriptor systems, 2017. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2017. Zielona Góra, Polska New York : IEEE Xplore, 2017, s. 1--6, ISBN: 9781538612477
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22801] [data modyf: 23-10-2019 14:40]
[5] [0,33]
[26] Modeling and Iterative Learning Control of a Circular Deformable Mirror, 2017. Błażej Cichy, Petr Augusta, Krzysztof Gałkowski, Andreas Rauh, Harald Aschemann, Eric Rogers, Branislav Rehák // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017, IFAC-PapersOnline, Vol. 50, s. 3117--3122
Słowa kluczowe: control of partial differential equations, iterative learning control, linear systems, n-dimensional systems, stability of distributed parameter systems

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.319   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22679] [data modyf: 25-05-2018 09:00]
[2,14] [0,14]
[27] Pass profile exponential and asymptotic stability of nonlinear repetitive processes, 2017. Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017, IFAC-PapersOnline, Vol. 50, s. 4206--4211
Słowa kluczowe: nonlinear repetitive processes, pass profile asymptotic stability, pass profile exponential stability, vector Lyapunov functions

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.801   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22677] [data modyf: 25-05-2018 08:56]
[3] [0,2]
[28] Passivity Based Iterative Learning Control of Differential Systems, 2017. Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2017. Zielona Góra, Polska New York : IEEE Xplore, 2017, s. 1--6, ISBN: 9781538612477
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22802] [data modyf: 23-10-2019 14:40]
[3] [0,2]
[29] Reduction of discrete linear repetitive processes to nonsingular Roesser models via elementary operations, 2017. Mohamed S. Boudellioua, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017, IFAC-PapersOnLine, Vol. 50, s. 1865--1870
Słowa kluczowe: 2-D discrete systems, 2-D non-singular Roesser form, input-output equivalence, linear repetitive processes, system matrix

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.256   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[KONF-22680] [data modyf: 13-04-2018 11:37]
[5] [0,33]
[30] Reduction of Wave Linear Repetitive Processes to Singular Roesser Model Form, 2017. Krzysztof Gałkowski, Mohamed S. Boudellioua, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2017 : 22nd International conference : abstracts. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2017, s. 64--69, ISBN: 9781538624029
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-22712] [data modyf: 12-03-2018 11:42]
[5] [0,33]
[31] Robust finite frequency design of iterative learning control schemes, 2016. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 12th IFAC Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing - ALCOSP. Eindhoven, Holandia Amsterdam : Elsevier, 2017, IFAC PapersOnLine, Vol. 49, no. 13, s. 169--174
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2016.07.946   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-22897] [data modyf: 17-01-2018 12:12]
[5] [0,33]
[32] Stability analysis of 2D Roesser systems via vector Lyapunov functions, 2017. Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 20th World Congress the International Federation of Automatic Control. Toulouse, Francja Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2017, IFAC-PapersOnline, Vol. 50, s. 4126--4131
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2017.08.799   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22678] [data modyf: 25-05-2018 08:58]
[3,75] [0,25]
[33] Stability theory for a class of linear nonnegative multidimensional discrete systems, 2017. Ivan Gaishun, Michael Dymkov, Anatoly Astrovskii, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 10th International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2017. Zielona Góra, Polska New York : IEEE Xplore, 2017, s. 1--4, ISBN: 9781538612477
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22805] [data modyf: 23-10-2019 14:40]
[3] [0,2]
[34] An unconditionally stable approximation of a circular flexible plate described by a fourth order partial differential equation, 2016. Petr Augusta, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2016, s. 1039--1044, ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [18-01-2021]
[KONF-22248] [data modyf: 01-09-2017 11:26]
[35] Control of discretised sub-class of 2D systems, 2016. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski // W: 35th Chinese Control Conference - CCC 2016. Chengdu, Chiny New York : IEEE, 2016, s. 61--66
Słowa kluczowe: 2D systems, Control, Ladder circuits, Spatially interconnected systems

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ChiCC.2016.7553061   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22315] [data modyf: 05-06-2018 09:04]
[36] Design of iterative learning control schemes for systems with sector-bounded nonlinearities, 2016. Wojciech Paszke, Marcin Boski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2016, s. 76--81, ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22252] [data modyf: 01-09-2017 11:26]
[37] Generalized Kalman-Yakubovich-Popov Lemma based stability conditions for 2D linear systems, 2016. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: European Control Conference - ECC 2016. Aalborg, Dania New York : IEEE, 2016, s. 2608--2613, ISBN: 9781509025916
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-22359] [data modyf: 23-02-2017 09:27]
[38] Iterative learning control design based on feedback linearization and nonlinear repetitive process stability theory, 2016. Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 55th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2016. Las Vegas, USA New York : IEEE Xplore, 2016, s. 5478--5483, ISBN: 9781509018376
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2016.7799110   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[KONF-22467] [data modyf: 23-10-2019 14:30]
[39] Iterative Learning Control Laws with Full Dynamics, 2016. Łukasz Hładowski, Yiyang Chen, Weronika Nowicka, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: American Control Conference - ACC 2016. Boston, USA New York : IEEE Xplore, 2016, s. 6369--6374, ISBN: 9781467386821
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2016.7526671   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-22466] [data modyf: 23-10-2019 14:30]
[40] LMI-based gain scheduled ILC design for linear parameter-varying systems, 2016. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2016. Boston, USA New York : IEEE Xplore, 2016, s. 372--377
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2016.7524943   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22259] [data modyf: 23-10-2019 14:31]
[41] Robust iterative learning control laws with full dynamics, 2016. Łukasz Hładowski, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 55th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2016. Las Vegas, USA New York : IEEE Xplore, 2016, s. 2370--2375, ISBN: 9781509018376
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2016.7798617   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22468] [data modyf: 23-10-2019 14:30]
[42] Stability and stabilization of the subclass of 2D systems modeled as descriptor systems, 2016. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2016 : 21 international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE, 2016, s. 316--321, ISBN: 9781509018666
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22254] [data modyf: 01-09-2017 11:25]
[43] Weak stability of nonlinear repetitive processes, 2016. Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 55th IEEE Conference on Decision and Control - CDC 2016. Las Vegas, USA New York : IEEE Xplore, 2016, s. 5563--5568, ISBN: 9781509018376
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2016.7799124   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-22465] [data modyf: 23-10-2019 14:30]
[44] An unconditionally stable finite difference scheme systems described by second order partial differential equations, 2015. Petr Augusta, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Workshop on MultiDimensional (nD) Systems - nDS' 15. Vila Real, Portugalia Vila Real : ETC, Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro, 2015, s. 134--139, ISBN: 9789897042096
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[KONF-21904] [data modyf: 31-01-2017 11:52]
[45] Application specific stability of 3-D Roesser-like model realizations, 2015. Joerg Velten, Anton Kummert, Krzysztof Gałkowski // W: Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Workshop on MultiDimensional (nD) Systems - nDS' 15. Vila Real, Portugalia Vila Real : ETC, Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro, 2015, s. 110--115, ISBN: 9789897042096
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-21901] [data modyf: 31-01-2017 11:54]
[46] Design of iterative learning control schemes for systems with zero Markov parameters, 2015. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 54th IEEE Annual Conference on Decision and Control - CDC 2015. Osaka, Japonia New York : IEEE, 2015, s. 6083--6088, ISBN: 9781479978861
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2015.7403176   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22370] [data modyf: 08-03-2017 15:01]
[47] Dissipativity of nonlinear 2D systems, 2015. Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Modelling, Identification and Control of Nonlinear Systems - MICNON 2015 : 1st IFAC conference. Saint Petersburg, Rosja [B. m.] : [B. w.], 2015, s. 794--799
Słowa kluczowe: continuous Roesser systems, dissipativity, exponential stability, passivity, repetitive processes, stabilization

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1016/j.ifacol.2015.09.285   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-22025] [data modyf: 16-12-2015 11:33]
[48] Guaranteed cost iterative learning control - an application to control of permanent magnet synchronous motors, 2015. Sławomir Mandra, Krzysztof Gałkowski, Harald Aschemann, Andreas Rauh // W: Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Workshop on MultiDimensional (nD) Systems - nDS' 15. Vila Real, Portugalia Vila Real : ETC, Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro, 2015, s. 45--50, ISBN: 9789897042096
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [18-01-2021]
[KONF-21899] [data modyf: 31-01-2017 11:56]
[49] Output feedback control of discrete linear repetitive processes over finite frequency ranges, 2015. Wojciech Paszke, Marcin Boski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2015 : 20th International Conference. Miedzyzdroje, Polska Szczecin, 2015, s. 329--334, ISBN: 9781479987009 .- program and abstracts ISBN 978-83-7518-756-4; procedings: CD
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-21841] [data modyf: 30-05-2016 14:32]
[50] Reducing conservativeness in robust Iterative Learning Control (ILC) design using parameter-dependent Lyapunov functions, 2015. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: American Control Conference - ACC 2015. Chicago, USA New York : IEEE Xplore, 2015, s. 4898--4903, ISBN: 9781479986842
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2015.7172101   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-21891] [data modyf: 23-10-2019 14:30]
[51] Stability and stabilization of active ladder circuits modeled in the form of two-dimensional (2D) systems, 2015. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // W: Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Workshop on MultiDimensional (nD) Systems - nDS' 15. Vila Real, Portugalia Vila Real : ETC, Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro, 2015, s. 128--133, ISBN: 9789897042096
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21903] [data modyf: 31-01-2017 11:59]
[52] Stabilization of nonlinear 2D Fornasisni-Marchesini systems, 2015. Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Workshop on MultiDimensional (nD) Systems - nDS' 15. Vila Real, Portugalia Vila Real : ETC, Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro, 2015, s. 104--109, ISBN: 9789897042096
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21900] [data modyf: 31-01-2017 12:02]
[53] Stabilization of stochastic 2D Fornasini-Marchesini systems, 2015. Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Mikhail Emelianov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2015 IEEE 9th International Workshop on MultiDimensional (nD) Systems - nDS' 15. Vila Real, Portugalia Vila Real : ETC, Universidade de Trás-os-Montes e Alto douro, 2015, s. 122--127, ISBN: 9789897042096
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-21902] [data modyf: 31-01-2017 12:01]
[54] 2D systems based iterative learning control design for multiple-input multiple-output systems, 2014. Łukasz Hładowski, Than Van Dinh, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Chris T. Freeman // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 27--32, ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-21456] [data modyf: 02-09-2015 13:00]
[55] An algorithm for design of deadbeat controllers of spatially invariant systems, 2014. Petr Augusta, Krzysztof Gałkowski // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2014 : 19th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2014, s. 22--26, ISBN: 9781479950829 .- abstracts - ISBN: 978-83-75-697-0 ; pełne teksty na CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-21455] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[56] Design of iterative learning control algorithms by generalized KYP synthesis, 2014. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2014. Portland, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 4249--4254, ISBN: 9781479932726
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-21597] [data modyf: 25-08-2015 12:21]
[57] H-infinity based disturbance attenuation for iterative learning control, 2014. Krzysztof Gałkowski, Paweł Dabkowski, Eric Rogers // W: American Control Conference - ACC 2014. Portland, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 4231--4236, ISBN: 9781479932726
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21598] [data modyf: 25-08-2015 12:21]
[58] H-infinity based stabilization and disturbance attenuation for nonlinear differential repetitive processe with an iterative learning control application, 2014. Mikhail Emelianov, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014. Antibes, Francja New York : IEEE Xplore, 2014, s. 554--559, ISBN: 9781479974061
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21599] [data modyf: 23-10-2019 14:28]
[59] Passivity based stabilization of nonlinear 2D systems with application to iterative learning control, 2014. Julia Emelianova, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: The IEEE Multi-conference on Systems and Control - MSC 2014 : IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2014. Antibes, Francja New York : IEEE Xplore, 2014, s. 548--553, ISBN: 9781479974061
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-21600] [data modyf: 23-10-2019 14:29]
[60] Stability and stabilization of differential nonlinear repetitive processes with applications, 2014. Mikhail Emelianov, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 19th World Congress the International Federation of Automatic Control. Cape Town, RPA Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2014, IFACF Proceedings Volumens, Vol. 47, s. 5467--5472, ISBN: 1474-6670
Słowa kluczowe: iterative learning control, nonlinear repetitive processes, random failures, stability, uncertain parameters

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[KONF-21596] [data modyf: 16-03-2017 15:46]
[61] Vector Lyapunov function based stability of a class of applications relevant 2D nonlinear systems, 2014. Julia Emelianova, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 19th World Congress the International Federation of Automatic Control. Cape Town, RPA Amsterdam : Elsevier Science Publishers B. V., 2014, IFACF Proceedings Volumens, Vol. 47, s. 8247--8252, ISBN: 1474-6670
Słowa kluczowe: iterative learning control, nonlinear 2D systems, stability, vector Lyapunov functions

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 22 [18-01-2021]
[KONF-21595] [data modyf: 16-03-2017 15:45]
[62] Applications oriented stability theory for discrete linear repetitive processes, 2013. Paweł Dabkowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 111--116, ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-21010] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[63] Finite frequency domain design of dynamic controllers for differential linear repetitive processess, 2013. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2013. Washington, USA New York : IEEE Xplore, 2013, s. 3189--3194, ISBN: 9781479901784
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2013.6580321   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-21003] [data modyf: 23-10-2019 14:27]
[64] Iterative learning control design for stability and transient performance using differential linear repetitive process stability theory, 2013. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing. Caen, Francja Amsterdam : Elsevier, 2013, IFAC Proceedings Volumes, Vol. 46, iss. 11, s. 151--157
Słowa kluczowe: control law design, convergence, iterative learning control

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130703-3-FR-4038.00074   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-20997] [data modyf: 10-03-2017 08:29]
[65] Iterative learning control of the Electrostatic Microbridge Actuator, 2013. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Andreas Rauh, Harald Aschemann // W: European Control Conference - ECC 2013. Zürich, Szwajcaria New York : IEEE Xplore, 2013, s. 1192--1197, ISBN: 9781479901890
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[KONF-21004] [data modyf: 23-10-2019 14:27]
[66] Ladder circuits modeling and analysis in the framework of linear two-dimensional (2D) systems, 2013. Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Anton Kummert // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 151--156, ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21013] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[67] LMI-based design of robust iterative learning control schemes with finite frequency range tracking specifications, 2013. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: American Control Conference - ACC 2013. Washington, USA New York : IEEE Xplore, 2013, s. 6724--6729, ISBN: 9781479901784
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ACC.2013.6580893   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-21002] [data modyf: 23-10-2019 12:37]
[68] New KYP lemma based stability tests and control law design algorithms for differential linear repetitive processes, 2013. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 52nd IEEE Conference on Decision and Control - CSS. Florence, Włochy New York : IEEE, 2013, IEEE Conference on Decision and Control, s. 2109--2114, ISBN: 9781467357173
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-21105] [data modyf: 13-02-2017 12:12]
[69] Repetitive process control theory applied to the modeling and control of ladder circuits, 2013. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert, Eric Rogers // W: 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing. Caen, Francja Amsterdam : Elsevier, 2013, IFAC Proceedings Volumes, Vol. 46, iss. 11, s. 689--694
Słowa kluczowe: control law design, spatio-temporal dynamics, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130703-3-FR-4038.00078   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-20998] [data modyf: 10-03-2017 08:33]
[70] Robust stability of ladder circuits from the 2D systems point of view, 2013. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2013 [Dokument elektroniczny] : 18th international conference. Międzyzdroje, Polska New York : IEEE Xplore, 2013, s. 5--10, ISBN: 9781467355063
Słowa kluczowe: control law design, robust stability, spatio-temporal dynamics

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-20975] [data modyf: 23-10-2019 12:35]
[71] Stability and robustness of discrete linear repetitive processes in the finite frequency domain using the KYP lemma, 2013. Wojciech Paszke, Paweł Dabkowski, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 52nd IEEE Conference on Decision and Control - CSS. Florence, Włochy New York : IEEE, 2013, IEEE Conference on Decision and Control, s. 3421--3426, ISBN: 9781467357173
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/CDC.2013.6760407   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-21106] [data modyf: 09-03-2017 13:21]
[72] Stability and stabilization of nonlinear 2D Markovian Jump Systems with applications, 2013. Julia Emelianova, Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 11th IFAC International Workshop on Adaptation and Learning in Control and Signal Processing. Caen, Francja Amsterdam : Elsevier, 2013, IFAC Proceedings Volumes, Vol. 46, iss. 11, s. 695--700
Słowa kluczowe: Markovian jumps, iterative learning control, nonlinear 2D systems, nonlinear repetitive processes, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.3182/20130703-3-FR-4038.00124   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-20999] [data modyf: 10-03-2017 08:36]
[73] Stabilization and H-infinity control of 2D systems, 2013. Julia Emelianova, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 169--174, ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21015] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[74] Stabilization of a class of active ladder circuits based on a Wave Repetitive Process Approach by means of Multidimensional Wave Digital Filters, 2013. Tim Schwerdtfeger, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 151--156, ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-21014] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[75] The role of 2D linear systems theory in the design and experimental verification of iterative learning control algorithms, 2013. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 21st Mediterranean Conference on Control & Automation - MED 2013. Platanias-Chania, Grecja New York : IEEE Xplore, 2013, s. 782--787, ISBN: 9781479909971
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/MED.2013.6608812   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-21005] [data modyf: 23-10-2019 14:29]
[76] Two decades of research on linear repetitive processes part I: theory, 2013. Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 27--32, ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[KONF-21007] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[77] Two decades of research on linear repetitive processes part II: applications, 2013. Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, David H. Owens // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 121--126, ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[KONF-21011] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[78] Two-dimensional systems based iterative learning control for high-speed rack feeder systems, 2013. Wojciech Paszke, Harald Aschemann, Andreas Rauh, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 8th International Workshop on Multidimensional Systems - nDS' 13 [Dokument elektroniczny]. Erlangen, Niemcy Berlin : VDE VERLAG GMBH, 2013, s. 127--132, ISBN: 9783800735433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-21012] [data modyf: 07-09-2015 15:53]
[79] Experimentally verified iterative learning control based on repetitive process stability theory, 2012. Paweł Dabkowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Zhonglun Cai, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin, Zdenek Hurak, Anton Kummert // W: Proceedings of the American Control Conference - ACC 2012. Montreal, Kanada [Madison] : Omnipress, 2012, s. 604--609 [CD-ROM], ISBN: 9781457710940
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-20599] [data modyf: 14-01-2013 13:36]
[80] Iterative learning control under parameter uncertainty and failures, 2012. Pavel Pakshin, Julia Emelianova, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC 2012. Dubrovnik, Chorwacja [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 1249--1254
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[KONF-20602] [data modyf: 22-07-2014 09:08]
[81] New frequency domain based stability tests for 2D linear systems, 2012. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Paolo Rapisarda, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2012 : 17th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2012, s. 9--14 [CD-ROM], ISBN: 9788375184532
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-20477] [data modyf: 15-07-2013 11:21]
[82] On the control of discrete linear repetitive processes using previous pass windowed information, 2012. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2012 : 17th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk Sp.j., 2012, s. 52 [abstr.], ISBN: 9788375184532 .- + CD-ROM
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20478] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[83] Repetitive process based iterative learning control design using frequency domain analysis, 2012. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: IEEE International Conference on Control Applications - CCA 2012. Dubrovnik, Chorwacja [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 1479--1484, ISBN: 9781467345040
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [18-01-2021]
[KONF-20601] [data modyf: 22-07-2014 09:10]
[84] Repetitive process based iterative learning control for a two motors system, 2012. Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Lan Zhou, Yong He, Anton Kummert // W: IEEE International Conference on Control Applications - CCA 2012. Dubrovnik, Chorwacja [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 154--159, ISBN: 9781467345040
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-20603] [data modyf: 22-07-2014 09:09]
[85] Wave repetitive process approach to a class of ladder circuits, 2012. Bartosz Palucki, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert, Błażej Cichy // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2012. Seoul, Korea [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 950--953 [CD-ROM], ISBN: 9781467302173
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [18-01-2021]
[KONF-20600] [data modyf: 22-07-2014 09:32]
[86] 2D systems based iterative learning control revisited, 2011. Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: International Conference on Advanced Mechatronic Systems - 2011 ICAMechS. Zhengzhou, Chiny [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 175--180 [CD-ROM], ISBN: 9780955529375
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-20199] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[87] Absolute stability and stabilization of 2D Roesser systems with nonlinear output feedback, 2011. Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference 2011. Orlando, Fl, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 6736--6741, ISBN: 9781612847993
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[KONF-20246] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[88] Control of discrete linear repetitive processes using non-local previous pass information, 2011. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference 2011. Orlando, Fl, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 4023--4028, ISBN: 9781612847993
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-20245] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[89] Design of robust interative learning control schemes in finite frequency range, 2011. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: nDS 2011. International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Poitiers, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [6] .- [pamięć USB]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20248] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[90] Finite frequency range control law synthesis for differential linear repetitive processes, 2011. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: 50th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference 2011. Orlando, Fl, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 6037--6042, ISBN: 9781612847993
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-20244] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[91] Iterative learning control for discrete linear systems with zero Markov parameters using repetitive process stability theory, 2011. Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Zhonglun Cai, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin // W: IEEE International Symposium on Intelligent Control - ISIC. Denver, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 400--405
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-20269] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[92] Iterative learning control method for a single-phase inverter with sinusoidal output voltage, 2011. Rajmund Kulawinek, Krzysztof Gałkowski, Lech Grzesiak, Anton Kummert // W: Proceedings of the 37th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON 2011. Melborune, Australia [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 1337--1342 [CD-ROM]
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [18-01-2021]
[KONF-20204] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[93] Modeling and control of a sorption using 2D systems theory, 2011. Michael Dymkov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, V. Dymkou, S. Dymkou // W: nDS 2011. International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Poitiers, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. [5] .- [pamięć USB]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20251] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[94] Nowe metody badania stabilności klasy liniowych układów dwuwymiarowych, 2011. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: XVII Krajowa Konferencja Automatyki - KKA'2011. Kielce - Cedzyna, Polska Kielce : Politechnika Świętokrzysta, 2011, s. 557--566
Słowa kluczowe: liniowe nierówności macierzowe, liniowe procesy powtarzalne, liniowe ukłądy dwuwymiarowe, stabilność asymptotyczna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20243] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[95] Robust stabilization of repetitive processes with possible failures, 2011. Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 18th IFAC World Congress. Milano, Włochy [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2011, s. 2344--2349 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-20198] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[96] Smoothing Control of Discrete Linear Repetitive Processes, 2011. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of the 2011 Chinese Control and Decision Conference (CCDC). Mianyang, Chiny Mianyang : [brak wydawcy], 2011, s. CD-ROM : 3712--3717, ISBN: 9781424487363
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-20085] [data modyf: 05-08-2011 14:00]
[97] Stability and stabilization of systems modeled by 2D nonlinear stochastic Roesser models, 2011. Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: nDS 2011. International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Poitiers, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 5] .- [pamięć USB]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 16 [18-01-2021]
[KONF-20249] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[98] 2D systems theory applied to iterative learning control of spatio-temporal dynamics, 2010. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: IEEE Multi-conference on Systems and Control 2010. Yokohama, Japonia [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 404--409 [CD-ROM], ISBN: 9781424453634
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-19757] [data modyf: 22-11-2012 11:57]
[99] A new 2D systems approach applied to iterative learning control of spatio-temporal dynamics, 2010. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski // W: IEEE/ASME International Conference on Mechatronic and Embedded Systems and Applications 2010. QingDao, Chiny [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 582--587 [CD-ROM], ISBN: 9781424471027
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19752] [data modyf: 15-10-2010 11:04]
[100] A new approach to strong practical stability and stabilization of discrete linear repetitive processes, 2010. Paweł Dąbkowski, Krzysztof Gałkowski, Olivier Bachelier, Eric Rogers, James Lam // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2010 : 19th international symposium. Budapest, Węgry [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 311--317 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19754] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[101] An output control of a class of discrete second-order repetitive processes, 2010. Paweł Dąbkowski, Krzysztof Gałkowski, Biswa Datta // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2010 : 19th international symposium. Budapest, Węgry [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 781--787 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19756] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[102] Application specific stability of 2-D Roesser model realizations, 2010. Joerg Velten, Sam Schauland, Anton Kummert, Krzysztof Gałkowski // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems Nano-Bio Circuit Fabrics and Systems - ISCAS 2010. Paris, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 1001--1004
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[KONF-19888] [data modyf: 22-11-2012 12:02]
[103] Experimentally verified 2D systems theory based robust iterative learning control, 2010. Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin // W: Proceedings of the 2010 American Control Conference - ACC. Baltimore, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 3475--3480, ISBN: 9781424474257
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-19968] [data modyf: 22-11-2012 11:59]
[104] Iterative learning control: basics, applications and future directions, 2010. Krzysztof Gałkowski // W: International Conference on Power, Signals, Control and Computation - EPSCICON 2010 : compendium of abstracts. Kerala, Indie [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 54--55 [CD-ROM]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19753] [data modyf: 18-10-2010 09:36]
[105] LQ parametrization of robust stabilizing static output feedback controllers for 2D continuous Roesser models, 2010. Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2010 : 19th international symposium. Budapest, Węgry [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 641--645 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19755] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[106] On the design of ILC schemes for finite frequency range tracking specifications, 2010. Wojciech Paszke, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Proceedings of the 49th IEEE Conference on Decision and Control. Atlanta, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 6979--6984, ISBN: 9781424477449
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[KONF-19890] [data modyf: 22-11-2012 12:00]
[107] Switched differential linear repetitive processes, 2010. Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: IEEE Multi-conference on Systems and Control 2010. Yokohama, Japonia [B. m.] : [brak wydawcy], 2010, s. 410--415 [CD-ROM], ISBN: 9781424453634
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-19761] [data modyf: 22-11-2012 11:53]
[108] A 2D systems approach to iterative learning control with experimental validation, 2009. Łukasz Hładowski, Zhonglun Cai, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D systems, industrial robotics, iterative learning control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19407] [data modyf: 08-12-2009 12:18]
[109] A simplified approach to iterative learning control based on strong practical stability of repetitive processes, 2009. P. Dąbkowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2009 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Thessaloniki, Grecja Thessaloniki : [brak wydawcy], 2009, s. 95--100, ISBN: 9781424427987 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-19268] [data modyf: 22-11-2012 12:08]
[110] Computationally effective algorithms for investigation stability and stabilization of a class of Ill-conditioned second order differential linear repetitive processes, 2009. Paweł Dąbkowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Biswa Datta // W: Advanced Control and Diagnosis - ACD 2009 : 7th Workshop. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Institute of Control and Computation Engineering University of Zielona Góra, 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D information propagation, Lyapunov methods, control law design, linear systems stability theory, stability of hybrid systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19406] [data modyf: 08-12-2009 12:10]
[111] Dynamic programming for 2D discrete nonlinear systems, 2009. Michael Dymkov, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2009 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Thessaloniki, Grecja Thessaloniki : [brak wydawcy], 2009, s. 37--42, ISBN: 9781424427987 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-19266] [data modyf: 22-11-2012 12:11]
[112] Insufficiences of the practical BIBO stability concept with regard to signal processing systems, 2009. Sam Schauland, J. Velten, Anton Kummert, Krzysztof Gałkowski // W: Proceedings of the 2009 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Thessaloniki, Grecja Thessaloniki : [brak wydawcy], 2009, s. 73--77, ISBN: 9781424427987 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-19267] [data modyf: 22-11-2012 12:16]
[113] Iterative learning control for spatio-temporal dynamics in an nD systems setting, 2009. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 48th IEEE Conference on Decision and Control held jointly with 2009 28th Chinese Control Conference. Shanghai, Chiny [B. m.] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 4852--4857, ISBN: 9781424438723
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-19470] [data modyf: 29-01-2010 14:21]
[114] Iterative learning control for wave linear repetitive processes, 2009. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of the 2009 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems. Thessaloniki, Grecja Thessaloniki : [brak wydawcy], 2009, s. 107--112, ISBN: 9781424427987 .- + CD-ROM
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-19270] [data modyf: 22-11-2012 12:06]
[115] Iterative learning control of spatio-temporal dynamics with piece-wise constant actuation, 2009. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: International Conference on Signals, Systems and Automation. Vallabh Vidyanagar, Indie [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. [5] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19467] [data modyf: 29-01-2010 11:53]
[116] On the control discrete linear repetitive processes with smoothing effects, 2009. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2009 : 14th international conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2009, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: LMI, control law design, stability analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-19333] [data modyf: 07-10-2009 13:09]
[117] On the usability of practical stable n-D systems for signal processing applications, 2009. Sam Schauland, J. Velten, Anton Kummert, Krzysztof Gałkowski // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2009. Taipei, Tajwan [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 317--320
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[KONF-19274] [data modyf: 22-11-2012 12:15]
[118] Parametrization based synthesis of static feedback stabilizing controllers for uncertain discrete linear repetitive processes, 2009. Pavel Pakshin, Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers // W: 3rd IEEE Multi-conference on Systems and Control. Saint Petersburg, Rosja [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 962--967 [CD-ROM], ISBN: 9781424446025
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-19603] [data modyf: 22-11-2012 12:12]
[119] Repetitive process based iterative learning control designed by LMIs and experimentally verified on a gantry robot, 2009. Łukasz Hładowski, Zhonglun Cai, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul L. Lewin, Wojciech Paszke // W: American Control Conference - ACC 2009. St. Louis, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 949--954, ISBN: 9781424445240
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[KONF-19252] [data modyf: 22-11-2012 12:11]
[120] Stability and robustness of systems with synchronization errors, 2009. Marek Przedwojski, Krzysztof Gałkowski, Peter H. Bauer, Eric Rogers // W: American Control Conference - ACC 2009. St. Louis, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. 3262--3267, ISBN: 9781424445240
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-19275] [data modyf: 22-11-2012 12:13]
[121] Stability of a class of 2D linear systems with smoothing, 2009. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: ICIEA 2009 - 4th IEEE Conference on Industrial Electronics and Applications : programme and abstracts. Xi'an, Chiny - : [brak wydawcy], 2009, s. 47--52, ISBN: 9781424428007 .- CD-ROM - conference proceedings
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-19261] [data modyf: 05-08-2009 14:42]
[122] Using 2D systems theory do design iterative learning control laws with multiple reference signals, 2009. Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 48th IEEE Conference on Decision and Control held jointly with 2009 28th Chinese Control Conference. Shanghai, Chiny [B. m.] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2009, s. 4876--4881, ISBN: 9781424438723
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19469] [data modyf: 29-01-2010 14:16]
[123] A 2D systems approach to iterative learning control with experimental validation, 2008. Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Zhonglun Cai, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul Lewin // W: 17th World Congress of the International Federation of Automatic Control - IFAC '08. Seoul, Korea [B. m.] : International Federation of Automatic Control, 2008, s. 2832--2837 [CD-ROM], ISBN: 9781123478902
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 17 [18-01-2021]
[KONF-18985] [data modyf: 12-11-2008 12:52]
[124] A repetitive process approach to the control of self-servowriting in disk drives, 2008. Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers // W: 47th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. Cancun, Meksyk [Madison] : Omnipress, 2008, s. 2362--2367 [CD-ROM], ISBN: 9781424431243
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-19030] [data modyf: 30-12-2008 14:00]
[125] Constrained optimal control theory for differential linear repetitive processes, 2008. Michael Dymkov, Eric Rogers, Siarhei Dymkou, Krzysztof Gałkowski // W: 47th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. Cancun, Meksyk [Madison] : Omnipress, 2008, s. 263--268 [CD-ROM], ISBN: 9781424431243
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19031] [data modyf: 30-12-2008 14:03]
[126] Control of discrete linear repetitive processes with non-casual dynamics, 2008. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of the 27th Chinese Control Conference. Kunming, Chiny Beijing : Beihang University Press, 2008, s. 648--652 [CD-ROM], ISBN: 9787900719706
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18957] [data modyf: 29-10-2008 09:45]
[127] Parametrization of static feedback stabilizing controllers for uncertain discrete linear repetitive processes, 2008. Pavel Pakshin, Sergey Soloviev, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 14th International Congress of Cybernetics and Systems of World Organisation of Systems and Cybernetics - WOSC 2008. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 303--311 [CD-ROM], ISBN: 9788374934008
Słowa kluczowe: parameter uncertainty, parametrization, quadratic stability, repetitive process, stabilizing control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18956] [data modyf: 29-10-2008 09:25]
[128] Using 2D systems theory to design output signal based iterative learning control laws with experimental verification, 2008. Łukasz Hładowski, Zhonglun Cai, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Chris T. Freeman, Paul Lewin // W: 47th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. Cancun, Meksyk [Madison] : Omnipress, 2008, s. 3026--3031 [CD-ROM], ISBN: 9781424431243
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 19 [18-01-2021]
[KONF-19029] [data modyf: 30-12-2008 13:57]
[129] A new iterative learning control scheme for linear time-varying discrete systems, 2007. Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Paul Lewin, Chris T. Freeman // W: Third IFAC Workshop on Periodic Control Systems - 2007. Sankt-Peterburg, Rosja [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [4] .- http://www.ifac-papersonline.net/cgi-bin/links/page.cgi?g=Periodic_Control_Systems%2FThird_IFAC_Workshop_on_Periodic_Control_Systems__2007%2Findex.html;d=1, [dostęp: 27-02-2008]
Słowa kluczowe: iterative learning control, linear repetitive process

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-18694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[130] Control law design for switched repetitive processes with a metal rolling example, 2007. Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of 16th IEEE International Conference on Control Applications - CCA : part of IEEE Multi-conference on Systems and Control. Singapore, Singapur [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 700--705 [CD-ROM], ISBN: 1424404436
Słowa kluczowe: 2D systems, repetitive processes, stabilization, switched dynamics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[KONF-18602] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[131] Control of discrete linear repetitive processes with H\infty and l2 - l\infty performance, 2007. Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2007 American Control Conference - ACC. New York, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 6091--6096 [CD-ROM], ISBN: 1424409896
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18606] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[132] Discrete linear repetitive processes with smoothing, 2007. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of the 2007 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2007. Aveiro, Portugalia [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [5] CD-ROM, ISBN: 1424411122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[KONF-18610] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[133] Filtering of discrete linear repetitive processes with H\infty and l2 - l\infty performance, 2007. Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2007. New Orleans, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 593--596, ISBN: 1424409217
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18607] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[134] H\infty filtering for a class of 2D systems, 2007. Ligang Wu, James Lam, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: 15th European Signal Processing Conference - EUSIPCO 2007. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2007, s. 317--321 [CD-ROM], ISBN: 9788392134022
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18605] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[135] New a'causal output control for discrete linear repetitive processes, 2007. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, James Lam // W: IEEE International Conference on Control and Automation 2007. Guangzhou, Chiny [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 3191--3195 [CD-ROM], ISBN: 1424408180
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-18604] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[136] Observer-based control of differential linear repetitive processes, 2007. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of European Control Conference - ECC '97. Kos, Grecja [Athens] : EUCA, 2007, s. 3906--3911, ISBN: 9789608902855
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-18621] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[137] Observer-based control of differential linear repetitive processes, 2007. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: European Control Conference - ECC '07. Kos, Grecja [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. 3906--3911 [CD-ROM], ISBN: 9789608902855
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18603] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[138] Optimal control and optimization for a class of repetitive processes, 2007. E. Dymkov, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: Proceedings of the 2007 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2007. Aveiro, Portugalia [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [5] CD-ROM, ISBN: 1424411122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-18608] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[139] Stability of two-step repetitive processes based on a matrix formulation, 2007. Peter Steffen, Rudolf Rabenstein, Krzysztof Gałkowski // W: Proceedings of the 2007 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2007. Aveiro, Portugalia [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [6] CD-ROM, ISBN: 1424411122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-18611] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[140] Strong practical stability and control of discrete linear repetitive processes, 2007. P. Dąbkowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Proceedings of the 2007 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems - nDS 2007. Aveiro, Portugalia [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [6] CD-ROM, ISBN: 1424411122
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [18-01-2021]
[KONF-18609] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[141] An iterative learning control scheme for linear time-varying discrete systems, 2006. Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2006 : proceedings of the 12th IEEE international conference. Międzyzdroje, Polska [Szczecin] : PPH Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, 2006, s. 171--175 [CD-ROM], ISBN: 8360140936
Słowa kluczowe: control, generalised eigenvalue problem (GEVP), iterative learning control (ILC), nonstationarities decoupling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17937] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[142] An LMI technique for stability and stabilization of discrete-time second-order control systems, 2006. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Biswa Datta, Olivier Bachelier, Anton Kummert // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2006 : proceedings of the 17th international symposium. Kyoto, Japonia Kyoto : [brak wydawcy], 2006, s. 810--815 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17923] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[143] Delay-dependent stability condition for uncertain linear 2-D state-delayed systems, 2006. Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Anton Kummert // W: 45th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. San Diego, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 2783--2788 [CD-ROM], ISBN: 1424401712
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [18-01-2021]
[KONF-18135] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[144] Delay-dependent stability of 2-D state-delayed linear systems, 2006. Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Eric Rogers, Anton Kummert // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2006. Kos, Grecja [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 2813--2816 [CD-ROM], ISBN: 0780393902
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [18-01-2021]
[KONF-17794] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[145] Fractional polynomials and nD systems: a continous case, 2006. Krzysztof Gałkowski, Olivier Bachelier, Anton Kummert // W: 45th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. San Diego, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 2913--2917 [CD-ROM], ISBN: 1424401712
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18136] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[146] Output feedback/feedforward control of discrete linear repetitive processes for performance and disturbance rejection, 2006. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, Anton Kummert // W: Proceedings of the 2006 American Control Conference - ACC. Minneapolis, USA Minneapolis : [brak wydawcy], 2006, s. 5103--5108 [CD-ROM], ISBN: 1424402107
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-17925] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[147] Repetitive processes, Iterative Learning Control (ILC) or Filtering (ILF) - a two-dimensional framework, 2006. Krzysztof Gałkowski // W: Signal Processing 2006 : workshop proceedings. Poznań, Polska Poznań : Poznań University of Technology, 2006, s. 23--27, ISBN: 8391325172
Słowa kluczowe: 2D systems, ILC stabilization, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18002] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[148] SCILAB compatible software for analysis and control of repetitive processes, 2006. Łukasz Hładowski, Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the 2006 IEEE Conference on Computer-Aided Control Systems Design - CACSD. Munich, Niemcy Munich : [brak wydawcy], 2006, s. 3024--3029 [CD-ROM], ISBN: 0780397975
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[KONF-18067] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[149] Stability of differential linear repetitive processes with delays along two directions, 2006. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, James Lam, Shengyuan Xu // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2006 : proceedings of the 17th international symposium. Kyoto, Japonia Kyoto : [brak wydawcy], 2006, s. 816--820 [CD-ROM]
Słowa kluczowe: delay-dependent stability, differential repetitive processes, stability along the pass, two-dimensional systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17924] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[150] Stabilization of a class of uncertain "wave" discrete linear repetitive processes, 2006. Krzysztof Gałkowski, Błażej Cichy, Eric Rogers, James Lam // W: 45th IEEE Conference on Decision and Control Proceedings. San Diego, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 1435--1440 [CD-ROM], ISBN: 1424401712
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 20 [18-01-2021]
[KONF-18134] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[151] State feedback stabilization of a class of discrete semi-linear repetitive processes, 2006. Krzysztof Gałkowski, Łukasz Hładowski, Eric Rogers, Driss Mehdi, Olivier Bachelier, Błażej Cichy // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2006 : proceedings of the 17th international symposium. Kyoto, Japonia Kyoto : [brak wydawcy], 2006, s. 821--826 [CD-ROM]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17922] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[152] An approach to controllability and optimization problems for repetitive processes, 2005. M. Dymkov, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, S. Dymkou, David H. Owens // W: Ustoicivost" i processy upravlenija : mezdunarodnaja konferencija, posvjascennaja 75-letiju so dnja rozdenija V. I. Zubova. Sankt-Peterburg, Rosja Sankt-Peterburg : [brak wydawcy], 2005, T. 3, s. 1504--1515
Słowa kluczowe: algebraic-differential equations, control theory, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17270] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[153] Control of a class of "wave" discrete linear repetitive processes, 2005. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Proceedings of the 2005 IEEE International Symposium on Intelligent Control and 2005 Mediterranean Conference on Control and Automation. Limassol, Cypr Nicosia : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780389379
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 8 [18-01-2021]
[KONF-17264] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[154] Control of discrete linear repetitive processes with uncertain sampling period and application to a physical example, 2005. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, David H. Owens // W: The Fourth International Workshop on Multidimensional Systems - NDS 2005. Wuppertal, Niemcy Wuppertal : GMT Gesellschaft für Medizin und Technik, 2005, s. 148--153, ISBN: 3981029984 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-17260] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[155] Control of discrete linear repetitive processes with variable parameter uncertainty, 2005. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert, Eric Rogers // W: Proceedings of the Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2005. Barcelona, Hiszpania [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, Vol. 3, s. 37--42 [CD-ROM], ISBN: 9728865295
Słowa kluczowe: LMI, controller design, robust control, variable uncertainty

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17326] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[156] Controllability and quadratic stabilization of a class of discrete linear repetitive processes, 2005. Krzysztof Gałkowski, Błażej Cichy, Eric Rogers, G. Jank // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D systems, LMI, controllability, repetitive processes, spatio-temporal dynamics, stability and stabilization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-17295] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[157] Fractional polynomials and nD Systems, 2005. Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS. Kobe, Japonia Piscataway : [brak wydawcy], 2005, s. [4] CD-ROM, ISBN: 0780388356
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 22 [18-01-2021]
[KONF-17303] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[158] Further results on relaxed passprofile controllability of discrete linear repetitive processes, 2005. Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2005 : 11th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 8360140901
Słowa kluczowe: disturbance rejection, linear repetitive processes, relaxed pass profile controllability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17324] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[159] H2 control of differential linear repetitive processes, 2005. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 16th IFAC World Congress. Prague, Czechy [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: H2 control, differential linear repetitive processes, linear matrix inequalities

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-17294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[160] Java based toolbox for linear repetitive processes, 2005. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Proceedings of the Second International Conference on Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2005. Barcelona, Hiszpania [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, Vol. 1, s. 182--187 [CD-ROM], ISBN: 9728865295
Słowa kluczowe: 2D systems, Java, Toolbox, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[161] Mixed H2/H and robust control of differential linear repetitive processes, 2005. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, David H. Owens // W: Proceedings of the 44th IEEE Conference on Decision and Control and European Control Conference - CDC-ECC '05. Seville, Hiszpania [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780395689
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17559] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[162] Numerically efficient stabilization of switched repetitive processes, 2005. Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert // W: Computer Methods and Systems - CMS '05 : V konferencja. Kraków, Polska Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2005, Vol. 1 : Plenary lectures and special sessions, s. 217--222, ISBN: 8391642038
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17498] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[163] On the convergence of algebraic reconstruction methods for computer tomography, 2005. Fritz Boschen, Anton Kummert, Hans Herzog, Krzysztof Gałkowski // W: The Fourth International Workshop on Multidimensional Systems - NDS 2005. Wuppertal, Niemcy Wuppertal : GMT Gesellschaft für Medizin und Technik, 2005, s. 172--177, ISBN: 3981029984 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-17263] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[164] Proportional plus integral control and disturbance rejection for differential linear repetitive processes, 2005. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2005 American Control Conference. Portland, USA Portland : [brak wydawcy], 2005, s. 1782--1787 [CD-ROM], ISBN: 0780390997
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-17149] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[165] Proportional plus integral output control and disturbance rejection for discrete linear repetitive processes, 2005. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens, Wojciech Paszke // W: The Fourth International Workshop on Multidimensional Systems - NDS 2005. Wuppertal, Niemcy Wuppertal : GMT Gesellschaft für Medizin und Technik, 2005, s. 154--159, ISBN: 3981029984 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-17261] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[166] Switched differential linear repetitive processes, 2005. Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation - PELINCEC 2005 : International Conference. Warsaw, Polska Warsaw : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17450] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[167] The influence of feedback/feedforward control on relaxed pass profile controllability of discrete linear repetitive processes, 2005. Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert, David H. Owens // W: The Fourth International Workshop on Multidimensional Systems - NDS 2005. Wuppertal, Niemcy Wuppertal : GMT Gesellschaft für Medizin und Technik, 2005, s. 160--165, ISBN: 3981029984 .- + CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-17262] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[168] Discrete linear repetitive processes with uncertain discretization period, 2004. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: 5th International PhD Workshop on Systems and Control a Young Generation Viewpoint. Balatonfüred, Węgry Budapest : [brak wydawcy], 2004, s. [ 6 ] CD-ROM, ISBN: 9633113598
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16924] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[169] Further results on output feedback control of discrete linear repetitive processes, 2004. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: First International Conference in Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2004. Setubal, Portugalia [B. m.] : [brak wydawcy], 2004, Vol. 3, s. 264--269, ISBN: 9728865120
Słowa kluczowe: LMI, output controller design, repetitive dynamics, stability, stabilization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16599] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[170] H\infty control of differential linear repetitive processes, 2004. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2004 American Control Conference. Boston, USA Boston : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780383362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16571] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[171] LMI based output feedback control of discrete linear repetitive processes, 2004. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2004 American Control Conference. Boston, USA Boston : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780383362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-16569] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[172] Proportional plus integral control for a class of 2D linear systems, 2004. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2004 : Proceedings of the 10th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, Vol. 1 : Control theory : Control Engineering : Modeling and Simulation, s. 335--340, ISBN: 8388764098 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: 1D equivalent model, controller design, integral control, linear repetitive processes, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16549] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[173] Relaxed pass profile controllability of discrete linear repetitive processes, 2004. Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Synergies between information procesing and automation : 49. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Niemcy Aachen : Shaker Verlag, 2004, Vol. 1, s. 399--404, ISBN: 3832228241
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16636] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[174] Relaxed pass profile controllability of discrete linear repetitive processes, 2004. Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Workshop on Multimedia Communications and Services - MCS '04. Kraków, Polska Kielce : Świętokrzyska Academy, 2004, s. 37--42, ISBN: 8390389371
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16364] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[175] Stability analysis and simulations of a class of continuous linear 2D systems, 2004. Błażej Cichy, Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, G. Jank // W: First International Conference in Informatics in Control, Automation and Robotics - ICINCO 2004. Setubal, Portugalia [B. m.] : [brak wydawcy], 2004, Vol. 3, s. 282--287, ISBN: 9728865120
Słowa kluczowe: LMI, PDE, continuous sD systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16601] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[176] State feedback stabilization of a class of discrete-time, linear, time variant systems, 2004. Driss Mehdi, Olivier Bachelier, Krzysztof Gałkowski // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2004 : Proceedings Sixteenth International Symposium. Leuven, Belgia Leuven : [brak wydawcy], 2004, s. [5] CD-ROM, ISBN: 9056825178
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16597] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[177] State feedback stabilization of discrete linear repetitive processes with switched dynamics, 2004. Driss Mehdi, Olivier Bachelier, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2004 : Proceedings Sixteenth International Symposium. Leuven, Belgia Leuven : [brak wydawcy], 2004, s. [9] CD-ROM, ISBN: 9056825178
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16602] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[178] State feedback stabilization of discrete-time, linear, doubly switched systems, 2004. Jacek Bochniak, Krzysztof Gałkowski, Olivier Bachelier, Driss Mehdi, Anton Kummert // W: Synergies between information procesing and automation : 49. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Niemcy Aachen : Shaker Verlag, 2004, Vol. 1, s. 412--417, ISBN: 3832228241
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16637] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[179] State-space realizations, stability analysis and stabilization for discrete, linear, interval, 2-dimensional systems, 2004. Krzysztof Gałkowski // W: 12th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '04. Kusadasi - Aydin, Turcja [B.m.] : [brak wydawcy], 2004, s. [ 6 ] CD-ROM
Słowa kluczowe: Elementary Operation Algorithm, discrete systems, robust stability, two-dimensional systems, uncertain systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16430] [data modyf: 16-06-2004 09:08]
[180] A delay systems approach to linear differential repetitive processes: controllability and optimization, 2003. S. Dymkou, Eric Rogers, M. Dymkov, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: Time Delay Systems (TDS 2003) : 4th IFAC workshop. [B.m.], Francja [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-15806] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[181] Control of discrete linear repetitive processes with application to a material rolling process, 2003. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: European Control Conference - ECC '03. Cambridge, Wielka Brytania [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [ 6 ] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2Dsystems controller design, 2Dsystems stability, repetitive dynamics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-15747] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[182] Controllability and optimization for differential linear repetitive processes, 2003. S. Dymkou, Eric Rogers, M. Dymkov, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: 42nd IEEE Conference on Decision and Control. Maui, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM, ISBN: 078037925X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-16200] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[183] Discrete (Max,+) [(Min,+)] repetitive processes, 2003. Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : IV Krajowa konferencja. Kraków, Polska Kraków : Oprogramowanie Naukowo-Techniczne, 2003, s. 607--612, ISBN: 8391642011
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16076] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[184] Feedforward/feedback control of discretw linear repetitive processes with disturbances applied to a material rolling process, 2003. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Proceedings of the 2003 IEEE International Conference on Control Applications - CCA 2003. Istanbul, Turcja [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780377303
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15898] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[185] H\infty control of 2D linear state-delayed systems, 2003. Wojciech Paszke, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Eric Rogers // W: Time Delay Systems (TDS 2003) : 4th IFAC workshop. Paryż, Francja [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[186] H\infty control of discrete linear repetitive processes, 2003. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 42nd IEEE Conference on Decision and Control. Maui, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM, ISBN: 078037925X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[187] Matlab-based toolbox for analysing differential Linear Repetitive Processes, 2003. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 11th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '03. Rhodes, Grecja Rhodes : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9608770602
Słowa kluczowe: Matlab ODE Suite, Matlab toolbox, linear repetitive processes, ordinary differential equations

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15671] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[188] Repetitive processes - a way towards modelling hybrid systems, 2003. Łukasz Hładowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers // W: Computer Information Systems and Industrial Management Applications - CISIM '03. Elk, Polska Białystok : [brak wydawcy], 2003, s. 125--132, ISBN: 8387256552
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15877] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[189] Robust stabilization of discrete linear repetitive processes with application to a physical example, 2003. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 11th Mediterranean Conference on Control and Automation - MED '03. Rhodes, Grecja Rhodes : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9608770602
Słowa kluczowe: linear matrix inequalites, linear repetitive processes, metal rolling, robust stabilization

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15670] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[190] Stability and control of a physical class of 2D continuous-discrete linear systems using an LMI setting, 2003. Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2003 American Control Conference. Denver, USA Denver : [brak wydawcy], 2003, s. [1--6] CD-ROM, ISBN: 0780378962
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-15738] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[191] Stability and stabilisation of 2D discrete linear systems with multiple delays, 2003. Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski, James Lam, Shengyuan Xu, Eric Rogers, David H. Owens // W: Proceedings of the 2003 IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS 2003. Bangkok, Tajlandia [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [4] CD-ROM, ISBN: 0780377621
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-15805] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[192] 2D linear control systems - from theory to experiment to theory, 2002. Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens, Tarek Al-Towlem, J. D. Ratcliffe, Paul Lewin // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2002 : Fifteenth International Symposium. South Bend, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [15] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14966] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[193] Analiza osobliwych dyskretno-ciągłych liniowych procesów powtarzalnych z zastosowaniem LMI, 2002. Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 283--288, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: Osobliwe Liniowe Procesy Powtarzalne, regularyzacja, stabilizacja, stabilność, układy 2D

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14911] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[194] Application of 2D linear systems theory to iterative learning control - theory and experiments, 2002. Eric Rogers, Tarek Al-Towlem, James Radcliffe, Paul Lewin, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2002 : Proceedings of the 8th IEEE International Conference. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002, Vol. 1, s. 31--38, ISBN: 8388764519
Słowa kluczowe: 2D control systems, experimental verification, itearative learning control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14968] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[195] Delay differential control theory applied to differential linear repetitive processes, 2002. Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: 2002 American Control Conference. Anchorage, USA [B.m] : [brak wydawcy], 2002, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780372999
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[KONF-14840] [data modyf: 18-06-2002 14:28]
[196] LMI based stability analysis and controller design for a class of 2D continuous-discrete linear systems, 2002. Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 2002 American Control Conference. Anchorage, USA [B.m] : [brak wydawcy], 2002, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780372999
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [18-01-2021]
[KONF-14841] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[197] LMI based stability analysis for 2D continuous systems, 2002. Krzysztof Gałkowski // W: 9th IEEE International Conference on Electronics, Circuits and Systems - ICECS 2002 : Proceedings. Dubrovnik, Chorwacja [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [ 4 ] CD-ROM, ISBN: 0780375971
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 36 [18-01-2021]
[KONF-15069] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[198] Multi-time scale systems in the framework of linear repetitive processes, 2002. Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Wojciech Paszke, Krzysztof Gałkowski // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 277--282, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: linear repetitive processes, multi-time scale systems, multidimensional system

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14910] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[199] Optimal control a class of differential linear repetitive processes, 2002. S. Dymkou, Eric Rogers, M. Dymkov, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2002 : Fifteenth International Symposium. South Bend, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [8] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14965] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[200] Positive realness and the analysis of a class of 2D linear systems, 2002. Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, Shengyuan Xu, James Lam, Zhiping Lin, David H. Owens // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D linear systems, positive realness, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-14955] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[201] Stabilization and robust control of metal rolling modeled as 2D linear system, 2002. Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, David H. Owens // W: 15th Triennial World Congress of the International Federation of Automatic Control. Barcelona, Hiszpania Oxford : Pergamon, 2002, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D linear systems, metal rolling, robust control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14956] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[202] Stabilność ciągło-dyskretnych liniowych procesów powtarzalnych z niepewnością, 2002. Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, James Lam, Eric Rogers, David H. Owens // W: XIV Krajowa Konferencja Automatyki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2002, T. 1, s. 297--302, ISBN: 8389044609 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: liniowe nierówności macierzowe, liniowe procesy powtarzalne, niepewność, stabilność

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14914] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[203] Successive stabilization of a class of 2D systems, 2002. Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2002 : Fifteenth International Symposium. South Bend, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [5] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14967] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[204] A Volterra operator approach to the stability analysis of a class of 2D linear systems, 2001. M. Dymkov, I. Gaishun, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: European Control Conference - ECC '01. Porto, Portugalia Porto : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D systems, Volterra operators, repetitive processes, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[KONF-10959] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[205] Generalized discrete linear repetitive processes, 2001. Krzysztof Gałkowski, Bartłomiej Sulikowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2001 : Proceedings 7th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, Vol. 1 : Control Theory : Modeling and Simulation : CIM and Scheduling Problems : Neural Networks and Fuzzy Logic, s. 119--123
Słowa kluczowe: 1D model, controllability, model, multidimensional systems, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10671] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[206] LMI based stability analysis and controller design for a class of 2D discrete linear systems, 2001. Eric Rogers, James Lam, Krzysztof Gałkowski, Shengyuan Xu, Jeffrey Wood, David H. Owens // W: 40th IEEE Conference on Decision and Control : Proceedings. Orlando, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [18-01-2021]
[KONF-12945] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[207] Numeryczna analiza pewnych klas liniowych procesów powtarzalnych, 2001. Wojciech Paszke, Bartłomiej Sulikowski, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Metody i systemy komputerowe w badaniach naukowych i projektowaniu inżynierskim : III Krajowa Konferencja. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 375--380
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11342] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[208] On some aspects of discrete equivalents of differential linear repetitive processes, 2001. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 40th IEEE Conference on Decision and Control : Proceedings. Orlando, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-12943] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[209] On the observability properties of a class of 2D discrete linear systems, 2001. M. Dymkov, I. Gaishun, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: 40th IEEE Conference on Decision and Control : Proceedings. Orlando, USA [B.m] : [brak wydawcy], 2001, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-12944] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[210] On the structure of singular discrete linear repetitive processes, 2001. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 1st IFAC/IEEE Symposium on System Structure and Control 2001. Prague, Czechy Prague : Czech Technical University, 2001, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10732] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[211] The state space model of 'wave' linear repetitive processes, 2001. Krzysztof Gałkowski, Wojciech Paszke, Eric Rogers, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2001 : Proceedings of the 7th IEEE International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2001, Vol.1 : Control Theory : Modeling and Simulation : CIM and Scheduling Problems : Neural Networks and Fuzzy Logic, s. 131--135
Słowa kluczowe: discrete repetitive processes, stability analysis

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10672] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[212] 1D equivalent model and pass controllability of discrete non-unit memory linear repetitive processes, 2000. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, Vol. 1 : Control Theory : Control Engineering : Modelling : Simulation, s. 163--168
Słowa kluczowe: 1D equivalent models, pass controllability, repetitive processes

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1720] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[213] Controllability of discrete linear repetitive processes - A Volterra operator approach, 2000. M. Dymkov, I. Gaishun, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS 2000 : The fourteenth International Conference : Book of abstracts. Perpignan, Francja Perpignan : [brak wydawcy], 2000, s. 124 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D systems, Volterra operators, controllability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1762] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[214] Extensions to elementary operation algorithm in construction of nD Roesser model, 2000. Krzysztof Gałkowski // W: Multidimensional (nD) Systems - NDS-2000 : The Second International Workshop. Czocha Castle, Polska Zielona Góra : Technical University Press, 2000, s. 213--218
Słowa kluczowe: 2D/nD systems, Elementary Operation Algorithm, Linear repetitive processes, The Roesser model

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3681] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[215] Numerical analysis of a class of discrete-continous linear 2D systems, 2000. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Multidimensional (nD) Systems - NDS-2000 : The Second International Workshop. Czocha Castle, Polska Zielona Góra : Technical University Press, 2000, s. 237--243
Słowa kluczowe: Discretization, MATLAB Toolbox, Repetitive processes, Stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3641] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[216] Selected aspects of Matlab Based Toolbox for linear repetitive processes, 2000. Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 35--40
Słowa kluczowe: 1D LRP representation, 2-dimensional system, 2D discretization, LRP stability, MATLAB toolbox, linear repetitive process (LRP), repetitive/multpass system

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2541] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[217] Strong practical stability for a class of 2D linear systems, 2000. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: IEEE International Symposium on Circuits and Systems - ISCAS. Geneva, Szwajcaria [B.m.] : [brak wydawcy], 2000, s. [4] CD-ROM .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[KONF-3582] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[218] Volterra operator based observability theory for discrete linear repetitive processes, 2000. M. Dymkov, I. Gaishun, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: The 6th International Conference of Control, Automation, Robotics and Vision. Singapore, Singapur Singapore : [brak wydawcy], 2000, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9970] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[219] Dynamic process initial conditions in repetitive processes controllability and stability analysis, 1999. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: Information, Decision and Control - IDC '99 : Data and Information Fusion Symposium, Signal Processing and Communications Symposium and Decision and Control Symposium : Proceedings. Adelaide, Australia [B.m] : [brak wydawcy], 1999, s. 271--276
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3581] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[220] Equivalence of state space models for 2-D MIMO systems - elementary operations approach, 1999. Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki // W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Beijing, Chiny Oxford : International Federation of Automatic Control, 1999, Vol. D, s. 327--332
Słowa kluczowe: Control system analysis, Discrete-time systems, Linear multivariable systems, Matrix polynomial equations, Multidimensional systems, State-space realisation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3501] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[221] Higher order discretization of differential linear repetitive processes, 1999. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: 14th World Congress of IFAC International Federation of Automatic Control. Beijing, Chiny Oxford : International Federation of Automatic Control, 1999, Vol. D, s. 333--338
Słowa kluczowe: 2D linear systems, Repetitive dynamics, discrete approximations, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3521] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[222] Lyapunov stability theory for linear repetitive processes - the 1D equation approach, 1999. Eric Rogers, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: European Control Conference - ECC '99 : Summaries Volume. Karlsruhe, Niemcy Karlsruhe : [brak wydawcy], 1999, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: Linear Systems, Lyapunov Stability, Repetitive Dynamics

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-3481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[223] MATLAB based tools for 2D linear systems with application to iterative learning control schemes, 1999. Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: International Symposium on Computer Aided Control System Design : Proceedings of the 1999 IEEE. Hawai' i, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 1999, s. 410--415 .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-3701] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[224] Methods for the Discretization of a Class of 2D Continuous-Discrete Linear Systems, 1999. Artur Gramacki, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: 38th IEEE Conference on Decision and Control : Proceedings. Phoenix, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 1999, s. 3458--3463 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: discrete approximations, repetitive dynamics, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-3622] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[225] 1D model based stability analysis for a class of 2D linear systems, 1998. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Mathematical Theory of Networks and Systems - MTNS '98 : Proceedings of the Symposium. Padova, Włochy Padova : IL POLIGRAFO, 1998, s. 169--172, ISBN: 8871151178
Słowa kluczowe: 1D models, 2D systems, repetitive processes, stability theory/tests

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6068] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[226] 1D models for a class of 2D linear systems, 1998. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Multidimensional Systems : Problems and Solutions. London, Wielka Brytania London : Institution of Electrical Engineers, 1998, s. 11/1--4
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-3721] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[227] 2D information processing in the design of learning control schemes, 1998. N. Amann, David H. Owens, Eric Rogers, Krzysztof Gałkowski // W: Les Systemes Dynamiques Hybrides : 3eme Conference Internationale sur l'Automatisation des Processus Mixtes. Reims, Francja Reims : [brak wydawcy], 1998, s. 151--158
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3621] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[228] Controlling the dynamics of discrete linear repetitive processes by rejecting the effects of dynamic pass initial conditions, 1998. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: The First International Workshop on Multidimensional Systems - NDS-98. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1998, s. 63--66
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3541] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[229] Development of a Matlab Toolbox for a class of 2D linear systems, 1998. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Jarosław Gramacki, Artur Gramacki, David H. Owens // W: Trends in System Analysis and Control : Methods and Applications. Athens, Grecja Athens : [brak wydawcy], 1998, s. 163--172
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7222] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[230] Discrete linear repetitive processes with dynamic pass initial conditions, 1998. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: System - Modelling - Control : 9th International Symposium : Abstracts. Zakopane, Polska [B.m] : [brak wydawcy], 1998, s. 81 .- Pełne materiały na CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3601] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[231] On the stability properties of discrete approximations to the dynamics of differential linear repetitive processes, 1998. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Artur Gramacki, Jarosław Gramacki, David H. Owens // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998, Vol. 1: Control Theory : Modelling and Simulation, s. 135--139
Słowa kluczowe: discrete approximations, repetitive dynamics, stability

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[232] Secondary operation approach to 2D systems state-space realisations equivalence, 1998. Krzysztof Gałkowski // W: Computational Engineering in Systems Applications - CESA '98 : 2nd IMACS International Multiconference. Nabeul-Hammamet, Tunezja Lille : Ecole Centrale de Lille, 1998, s. 140 .- Pełne materiały na CD-ROM
Słowa kluczowe: 2D systems, Secondary operations

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2040] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[233] Stability theory for class of 2D linear systems with dynamic boundary conditions, 1998. Eric Rogers, Jarosław Gramacki, Krzysztof Gałkowski, David H. Owens // W: 37th IEEE Conference on Decision and Control : Final Program and Book of Abstracts. Tampa, Florida, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 1998, s. 2800--2805
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3561] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[234] Towards an applicable stability theory for 2D linear systems, 1998. Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, David H. Owens // W: Les Systemes Dynamiques Hybrides. Reims, Francja Reims : [brak wydawcy], 1998, s. 169--175
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[235] Multitime Scale Systems - the nD Approach, 1997. Krzysztof Gałkowski, Artur Gramacki // W: New Trends in Design of Control Systems - 2nd IFAC Workshop. Smolenice, Słowacja - : [brak wydawcy], 1997, s. 509-514
Słowa kluczowe: Fornasini-Marchesini model, Roesser model, discrete repetitive processes, multidimensional systems, multitime scale systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10431] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Multidimensional Systems and Signal Processing : special issue : Multidimensional systems theory and control / (Red.) Lorenzo Ntogramatzidis, Krzysztof Gałkowski .- New York : Springer, 2013, Vol. 24, no 4 .- ISSN: 0923-6082
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5140] [data modyf: 02-09-2015 16:38]
[2] Multidimensional Systems and Signal Processing / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Nicholas P. Karampetakis .- New York : Springer, 2012, Vol. 23, spec. iss
Kod: RED-S-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/s11045-011-0157-0    (pkt: 0)
[RED-4975] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[3] Asian Journal of Control : special issue on "Recent Developments in Multidimensional Systems, Control and Signals - Theory and Applications" / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers .- Singapore : John Wiley and Sons Asia Pte Ltd and Chinese Automatic Control Society, 2010, Vol. 12, no 2 .- ISSN: 1561-8625
Kod: RED-S-ANG    BibTeX    DOI: 10.1002/asjc.177    (pkt: 0)
[RED-4720] [data modyf: 30-04-2010 10:41]
[4] Proceedings of the 2009 International Workshop on Multidimensional (nD) Systems / (Red.) N. Karampetakis, Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers .- Thessaloniki : [B. w.], 2009
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4622] [data modyf: 28-08-2009 08:51]
[5] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. issue : Selected problems of computer science and control / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Jan Willems .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2008, Vol. 18, no 3 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4536] [data modyf: 31-10-2008 08:29]
[6] Multidimensional Systems and Signal Processing : Special issue: Recent advances in multidimensional systems and signals / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Eva Zerz .- New York : Springer, 2008, Vol. 19, no 3-4 .- ISSN: 0923-6082
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4538] [data modyf: 12-11-2008 14:18]
[7] Multidimensional Systems and Signal Processing : Special issue: Selected developments in multidimensional systems and signals / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers, Anton Kummert .- New York : Springer, 2006, Vol. 17, no 2-3 .- ISSN: 0923-6082
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4225] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] The Fourth International Workshop on Multidimensional Systems NDS 2005 / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Anton Kummert, Eric Rogers, J. Velten .- Wuppertal : GMT Gesellschaft für Medizin und Technik, 2005, 262 s. .- ISBN: 3981029984
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4139] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] International Journal of Control / (Red.) Krzysztof Gałkowski, V. Vinnikov .- Abingdon : Taylor&Francis, 2004, Vol. 77, no 9 spec. issue .- ISSN: 0020-7179
Kod: RED-C-JCR    BibTeX   (pkt: 2)
[RED-4065] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] International Journal of Applied Mathematics and Computer Science : Spec. issue : Multidimensional Systems nD and Iterative Learning Control / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Richard W. Longman, Eric Rogers .- Zielona Góra : University of Zielona Góra Press, 2003, Vol. 13, no 1 .- ISSN: 1641-876X
Kod: RED-S-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3930] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Multidimensional signal, circuits and systems / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Jeffrey Wood .- London : Taylor & Francis, 2001, 274 s. .- ISBN: 0415253632
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2001] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Multidimensional (nD) Systems - 2000 / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers .- Zielona Góra : Technical University Press, 2000, 276 s. .- ISBN: 8385911715
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-1800] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Multidimensional (nD) Systems - NDS '98 : The First International Workshop / (Red.) Krzysztof Gałkowski, Eric Rogers .- Zielona Góra : Technical University Press, 1998
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2000] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski