System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Łucja Frąckowiak-Iwanicka
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Katedra Energetyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Programowanie jakości kształcenia na kierunku energetyka w PWSZ w Sulechowie / Łucja Frąckowiak-Iwanicka(*), Julian Jakubowski(*) // W: Prace Instytutu Politechnicznego PWSZ w Sulechowie .- 2016, [nr 1], s. 103--112 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10413] [data modyf: 15-09-2016 11:20]
[2] Znaczenie podstaw konstrukcji maszyn w procesie kształcenia inżynierów mechaników / Ryszard Rohatyński, Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Henryk Zawartko // W: Zeszyty Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej - (Budowa i Eksploatacja Maszyn ; 8) .- 2003, z. 5, s. 77--84 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6202] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Algorytm ewolucyjny w zadaniu optymalnej syntezy mechanizmów dźwigniowych / Ryszard Rohatyński, Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Prace Naukowe Instytutu Konstrukcji i Eksploatacji Maszyn Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 25) .- 2002, nr 85, s. 309--316 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5771] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Wyzwania edukacyjne wobec inżynierów konstruktorów / Ryszard Rohatyński, Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Roman Sobczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Mechanika ; 69) .- 2001, nr 271, s. 463--470 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3588] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Metoda tribologicznych badań łożysk ślizgowych pracujących w warunkach ruchu nieustalonego / Łucja Frąckowiak-Iwanicka // W: Prace Wydziału Mechanicznego w zakresie Podstaw Konstrukcji Maszyn .- 2000, s. 61--66 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2908] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Poszukiwanie nowych rozwiązań konstrukcyjnych w łożyskowaniu ślizgowym / Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Henryk Zawartko // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Mechanika ; 20) .- 1994, nr 105, s. 75--81 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6633] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analiza uszkodzeń złożonego urządzenia technicznego na przykładzie przenośnika zgrzebłowego, 2007. Marek Malinowski, Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Ryszard Gołąbek // W: XXIII Sympozjon Podstaw Konstrukcji Maszyn. Rzeszów - Przemyśl, Polska Rzeszów : [brak wydawcy], 2007, T. 1 : Projektowanie maszyn. Metodologia, metody numeryczne, konstrukcje biomechaniczne, nowe konstrukcje, s. 337--345 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18550] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Analiza dynamiczna wału sprężyście zawieszonego - część I, 2006. Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 1, s. 75--80, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18011] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Analiza dynamiczna wału sprężyście zawieszonego - część II, 2006. Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 1, s. 81--87, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18012] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Analiza oporów ruchu węzła kinematycznego wału sprężyście zawieszonego, 2006. Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 1, s. 211--216, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18015] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Analiza rozwiązania konstrukcyjnego węzła kinematycznego wału sprężyście zawieszonego, 2006. Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Tomasz Klekiel // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 1, s. 217--222, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18016] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Programowanie jakości kształcenia na Wydziale Mechanicznym Politechniki Zielonogórskiej, 1999. Ryszard Rohatyński, Łucja Frąckowiak-Iwanicka, Rajmund Papiór // W: V Spotkanie Dziekanów Wydziałów Mechanicznych. Kielce, Polska Kielce : [brak wydawcy], 1999, s. [7] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2361] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Elastyczny system studiów dwustopniowych na Wydziale Mechanicznym Politechniki Zielonogórskiej, 1998. Ryszard Rohatyński, Łucja Frąckowiak-Iwanicka // W: IV Spotkanie Dziekanów Wydziałów Mechanicznych. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1998, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2401] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski