System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Mariusz Jenek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria mechaniczna (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 88 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Stan warstwy wierzchniej części maszyn po skrawaniu ostrzami z powłokami PVD : monografia, 2016. Mariusz Jenek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 190 s. , ISBN: 9788378422693, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13386] [data modyf: 17-11-2016 14:24]
[2] Podstawy obróbki jonowo-plazmowej narzędzi i elementów maszyn, 2015. Sergey N. Grigorev, Mariusz Jenek, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych 178 s. , ISBN: 9788364249129, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12952] [data modyf: 05-02-2016 14:19]
[3] Formirovanie poverhnostnogo sloâ i ekspluatacionnyh svojstov e'lementov v processe točeniâ rezcami s pokrytiâmi PVD : monografiâ, 2013. Mariusz Jenek, Moskva : MGTU Stankin 153 s. , ISBN: 9785702807416, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11665] [data modyf: 28-07-2015 11:09]
[4] Metrologia długości i kąta, 2012. Mariusz Jenek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 158 s. , ISBN: 9788378420163, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-11068] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Podstawy eksploatacji maszyn : materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych, 2004. Mariusz Jenek, Alicja Laber, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza UZ 82 s. , ISBN: 838932184X, rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7178] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Materiały pomocnicze : zbiór ćwiczeń do zajęć laboratoryjnych z przedmiotów Zastosowanie informatyki, Technika komputerowa dla studentów Wydziału Mechanicznego, 1998. Joanna Cyganiuk, Jolanta Furmankiewicz, Dariusz Jadach, Julian Jakubowski, Robert Janowski, Mariusz Jenek, Piotr Kuryło, Edward Słoński, Edward Tertel, Zielona Góra : - 112 s. rys. tab. wykr.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13842] [data modyf: 14-06-2017 12:46]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Chip Formation Analysis in Finish Turning of Alloy and PM Hardened Tool Steels Using Coated and Uncoated PBCN Tools, Michał Ociepa, Mariusz Jenek, O. V. Yagolnitser
// W: Proceedings of the 6th International Conference on Industrial Engineering (ICIE 2020), 2021. / eds. A. A. Radionov , V. R. Gasiyarov, Cham : Springer Nature Switzerland (Lecture Notes in Mechanical Engineering), s. 1--8
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-54817-9_115   (pkt: 20)
[WZCZ-21710] [data modyf: 12-10-2020 14:37]
[2] Analiza porównawcza stanu ostrzy skrawających z regularnego polikrystalicznego azotku boru po toczeniu wykończeniowym ulepszonych spiekanych stali narzędziowych, Michał Ociepa, Mariusz Jenek
// W: Ciepło w procesach technologicznych : monografia, 2020. / red. nauk. T. Zaborowski, Poznań : Komisja Inżynierii Powierzchni Polskiej Akademii Nauk, s. 5--18, ISBN: 9788366246195
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21856] [data modyf: 30-12-2020 11:01]
[14,2] [0,71]
[3] Analiza wpływu powłok przeciwzużyciowych na ostrzach skrawających na stan warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stali C45, Michał Ociepa, Mariusz Jenek, Maria Zhbankova
// W: Obróbka skrawaniem. Narzędzia i technologie dla przemysłu 4.0, 2018. / red. A. Zawada-Tomkiewicz, Koszalin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Koszalińskiej (Monografia 347), s. 63--70, ISBN: 9788373654952
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20358] [data modyf: 30-05-2019 16:27]
[11,6] [0,58]
[4] Wpływ rodzaju powłoki przeciwzużyciowej na parametry chropowatości powierzchni ostrzy skrawających z regularnego azotku boru (PCBN), Michał Ociepa, Mariusz Jenek
// W: Inżynieria produkcji : technologia, jakość, symulacja, 2018. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 15, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 25--34, ISBN: 9788365200112
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20637] [data modyf: 30-05-2019 17:44]
[14,2] [0,71]
[5] Określenie naprężeń w warstwie wierzchniej metodą dyfraktometrii rentgenowskiej, Eugene Feldshtein, Mariusz Jenek
// W: Ewaluacja naprężeń w materiałach : monografia, 2017. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. - Poznań : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 26--47, ISBN: 9788364249501
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19612] [data modyf: 05-06-2019 13:07]
[2,5] [0,5]
[6] Wpływ gazów technologicznych w procesie napawania na właściwości tribologiczne elementów, Mariusz Jenek, Jarosław Nowak
// W: Implikacje w procesach wytwarzania : monografia, 2016. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 6--14, ISBN: 9788364249419
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18400] [data modyf: 17-11-2016 14:17]
[7] Wpływ warunków wiercenia otworów przelotowych w stali X2CRNI18-9 na chropowatość powierzchni i dokładność kształtowo-wymiarową otworów, Mariusz Jenek
// W: Inteligentne technologie w kształtowaniu powierzchni, 2015. / red. nauk. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 52--64, ISBN: 9788364249341
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17570] [data modyf: 05-02-2016 14:28]
[8] Stan warstwy wierzchniej i właściwości tribologiczne elementów po obróbce skrawaniem warunkowane powłoką na narzędziu, Mariusz Jenek
// W: Inżynieria warstwy wierzchniej : monografia, 2014. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 33--48, ISBN: 9788364249174
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16670] [data modyf: 27-08-2015 09:43]
[9] Teoreretičeskie i eksperymental'nye issledovaniâ formirovaniâ poverhnostnogo sloâ detalej pri točenii tverdo splavnymi plastinami s pokrytiem na baze složnyh nitridov metallov, Mariusz Jenek
// W: Modelowanie warstwy wierzchniej : monografia, 2014. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 27--39, ISBN: 9788364249112
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16110] [data modyf: 27-08-2015 11:45]
[10] Sterowanie właściwościami eksploatacyjnymi elementów ze stali hartowanych obrobionych narzędziami z powłokami na bazie wieloskładnikowych azotków metali, Mariusz Jenek, Władimir Sieriebriakow, Leonid Shvartsburg
// W: Warstwa wierzchnia kształtowana technologicznie, 2012. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 63--73, ISBN: 9788393530960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15130] [data modyf: 12-02-2013 10:01]
[11] Badanie chropowatości powierzchni płytek narzędziowych i materiału obrabianego w procesie toczenia, Mariusz Jenek, W. Sieriebriakow
// W: Warstwa wierzchnia technologicznie kształtowana, 2011. / red. L. Dąbrowski, T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 29--38, ISBN: 9788393216697
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13722] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[12] Badanie wpływu grubości powłoki PVD na chropowatość powierzchni w procesie toczenia żeliwa, Mariusz Jenek
// W: Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ, 2011. / red. L. E. Švarcburg, Moskva : Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" (Monografiâ 14), s. 182--188, ISBN: 9785803704201
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12948] [data modyf: 16-06-2011 11:04]
[13] Badanie wpływu grubości powłoki PVD na chropowatość powierzchni w procesie toczenia żeliwa i stali, Mariusz Jenek, L. Szwarcburg, W. Sieriebriakow
// W: Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ, 2011. / red. L. E. Švarcburg, Moskva : Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" (Monografiâ 14), s. 166--170, ISBN: 9785803704201
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12939] [data modyf: 16-06-2011 11:04]
[14] Badanie wpływu rodzaju powłoki PVD na chropowatość powierzchni w procesie toczenia stali hartowanej, Mariusz Jenek, L. Szwarcburg, W. Sieriebriakow
// W: Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ, 2011. / red. L. E. Švarcburg, Moskva : Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" (Monografiâ 14), s. 177--181, ISBN: 9785803704201
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12942] [data modyf: 16-06-2011 11:04]
[15] Badanie wpływu rodzaju powłoki PVD na chropowatość powierzchni w procesie toczenia żeliwa, Mariusz Jenek, Robert Barski
// W: Proizvodstvo. Tehnologiâ. Ekologiâ, 2011. / red. L. E. Švarcburg, Moskva : Moskovskij Gosudarstvennyj Tehnologičeskij Universitet "Stankin" (Monografiâ 14), s. 171--176, ISBN: 9785803704201
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12940] [data modyf: 16-06-2011 11:04]
[16] Formirovanie kačestva poverhnosti v processe mechaničeskoj obraborki instrumentom s plastinami iz tverdogo splava s nanesennym na nich pokrytiâmi, V. I. Serebrâkov, Leonid E. Švarcburg, Mariusz Jenek
// W: Prolegomena bezpieczeństwa publicznego = Razmyslenija o publicnoi bezopasnosti = Consideration about the public safety, 2010. / red. nauk. T. Zaborowski, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 307--313, ISBN: 97883899320607
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12151] [data modyf: 15-10-2010 14:59]
[17] Badanie wpływu rodzaju i grubości powłoki PVD na chropowatość powierzchni w procesie toczenia stali, Mariusz Jenek
// W: Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ, 2009. / red. V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg, Moskva : MGTU Stankin (Proizvodstvo, Tehnologiâ, Ekologiâ - PROTEK 12), s. 239--245, ISBN: 9785702806440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11791] [data modyf: 01-03-2010 16:54]
[18] Ocena istotności statystycznej odwzorowania emisji w teście badawczym SET silników ZS pojazdów klasy HD w stosunku do testu ECE R49, Robert Barski, Mariusz Jenek, Albert Lewandowski
// W: Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ, 2009. / red. V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg, Moskva : MGTU Stankin (Proizvodstvo, Tehnologiâ, Ekologiâ - PROTEK 12), s. 252--264, ISBN: 9785702806440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11793] [data modyf: 01-03-2010 17:00]
[19] The idea of 3-phase test of Diesel engines for HD class vehicles and evaluation of static relevance of emission projection in a 3-phase test in relation to ECE R 49 test, Robert Barski, Albert Lewandowski, Mariusz Jenek
// W: Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ, 2009. / red. V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg, Moskva : MGTU Stankin (Proizvodstvo, Tehnologiâ, Ekologiâ - PROTEK 12), s. 265--277, ISBN: 9785702806440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11794] [data modyf: 01-03-2010 17:05]
[20] Obróbka otworów, Mariusz Jenek
// W: Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa, 2008. / red. A. Laber, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 111--149, ISBN: 9788374811842
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10698] [data modyf: 30-12-2008 09:03]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] The Phonomenon of Material Side Flow After Finish Turning of EN X153CrMoV12 Hardened on Polycrystalline Cubic Boron Nitrid / Michał Ociepa, Eugene Feldshtein, Mariusz Jenek, Kamil Leksycki, 2019. Journal of Superhard Materials Vol. 41, no. 4, 1--7, ISSN: 1063-4576, , eISSN: 1934-9408, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: PCBN, finish turning, hardened steel, material side flow, surface layer
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.3103/S1063457619040063         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-24277] [data modyf: 31-07-2019 13:53]
[11,55] [0,29]
[2] Analiza wpływu powłok przeciwzużyciowych na ostrzach skrawających na stan warstwy wierzchniej po toczeniu wykończeniowym stali C45 / Michał Ociepa, Mariusz Jenek, Maria Zhbankova, 2018. Mechanik nr 8-9, 698--700, ISSN: 0025-6552, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: CVD, PVD, finish turning, powłoki przeciwzużyciowe, surface layer, toczenie wykończeniowe, warstwa wierzchnia, wear-resistant coatings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.17814/mechanik.2018.8-9.109
[AWCZ-23069] [data modyf: 12-09-2018 11:31]
[3,67] [0,33]
[3] On the Wear Comparative Analysis of Cutting Tools Made of Composite Materials Based on Polycrystalline Cubic Boron Nitride when Finish Turning of AISI D2 (EN X153CrMoV12) Steel / Michał Ociepa, Mariusz Jenek, Eugene Feldshtein, 2018. Journal of Superhard Materials Vol. 40, no. 6, 396--401, ISSN: 1063-4576, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cBN coatings, cBN-L, finish turning, hardened steel, wear
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.3103/S1063457618060059         Cytowania wg Scopus: 1 [01-03-2021]
[AWCZ-23505] [data modyf: 10-01-2019 12:26]
[8,16] [0,41]
[4] Synthesis of hard-melting carbide, nitrite and intermetallic phases with surface electron-beam microalloying / Mariusz Jenek, Fedorov Sergey Voldemarovich, Min Htet Swe, 2016. Materials Science Forum Vol. 876, 25--35 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: aluminium alloy, electron beam, microalloying of surface, rapid steel, solid alloy
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)        Cytowania wg Scopus: 2 [01-03-2021]
[AWCZ-21111] [data modyf: 27-02-2017 15:16]
[5] Issledovanie formirovanija poverhnostnogo sloja detalej pri točenii tverdnospliavnymi plastinami s pokrytiem nitridami metallov / Mariusz Jenek, 2015. Tehnologiâ Mašinostroeniâ, no. 3, 18--23, ISSN: 1562-322X, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: coating PVD, cutting, modeling, surface kayer
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19128] [data modyf: 20-02-2017 09:19]
[6] Cienka struktura warstwy wierzchniej elementów z ulepszonej stali 40H po toczeniu wykończeniowym płytkami powlekanymi [Dokument elektroniczny] / Eugene Feldshtein, Mariusz Jenek, 2014. Mechanik nr 8-9, 453--460, ISSN: 0025-6552, bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-18403] [data modyf: 03-09-2015 11:56]
[7] Modernizacja trybotestera Amsler A-135 z wykorzystaniem komputerowych technik pomiarowych / Mirosław Żygadło, Mariusz Jenek, 2014. Przegląd Mechaniczny, nr 5, 42--46, ISSN: 0033-2259, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Amsler, computer measurement techniques, komputerowe techniki pomiarowe, tribotester, trybotester
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18232] [data modyf: 21-08-2015 09:40]
[8] On the fine structure of the surface layer upon the finish turning of parts of some structural materials / Eugene Feldshtein, Mariusz Jenek, 2014. Journal of Surface Investigation, X-ray, Synchrotron and Neutron Techniques Vol. 8, no. 5, 894--900, ISSN: 1027-4510, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EN-GJS 2131 alloyed cast iron, X-ray diffraction investigations, fine-structure parameters, grade St 40Kh quenched-and-tempered steel, ion-plasma sputtering, macrostresses, surface layers
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1134/S102745101405005X         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-18402] [data modyf: 20-08-2015 14:47]
[9] Tonkaâ struktura poverhnostnogo sloâ i tribologičeskie stojstva detalej iz ulučšennoi stali 40X posle čistovoj tokarnoj obrabotki rezcami s pokrytiâmi / Mariusz Jenek, Eugene Feldshtein, 2014. Metallofizika i Noveishie Tekhnologii Vol. 36, no. 9, 1259--1270, ISSN: 1024-1809, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-18554] [data modyf: 21-08-2015 09:35]
[10] Tribological characteristics of hardened-and-tempered structural steels turned by inserts covered with multicomponent PVD coatings / Mariusz Jenek, Eugene Feldshtein, 2014. Journal of Friction and Wear Vol. 35, no. 3, 229--235, ISSN: 1068-3666, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coating, friction, hardened-and-tempered steel, turning, wear
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3103/S1068366614030040         Cytowania wg Scopus: 3 [01-03-2021]
[AWCZ-18248] [data modyf: 20-08-2015 14:32]
[11] Vliănie parametrov rezca s pokrytiem na sostoănie obrabotannoj poverhnosti zakalennoj stali / Mariusz Jenek, L. E. Švarcburg, V. I. Serebrâkov, 2014. Tehnologiâ Mašinostroeniâ, no. 6, 14--18, ISSN: 1562-322X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coverage by PDV, process of turning, roughness of machined surface, tribological characteristics, turning of hardened steel
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18860] [data modyf: 21-08-2015 09:35]
[12] Issledovanie tribologičeskih svojstv detalej iz stali 30HGSA, obrabotannyh instrumentami s pokrytiâmi na baze mnogokomponentnyh nitridov metallov / Mariusz Jenek, 2013. Tehnologiâ Mašinostroeniâ, no 6, 13--17, ISSN: 1562-322X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coated on the tool material, process of turning, surface roughness
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17487] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[13] Influence of coatings based on multi-component metal nitrides on the chip-forming zone characteristics when turning hardened steel / Mariusz Jenek, 2012. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 17, no 2, 621--628, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: hardened steel, insert, multi-component coatings, turning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16573] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Vliânie pokrytij na baze mnogokomponentnyh nitridov metallov na stružkoobrazovanie pri točenii ulučšennyh stalej / Mariusz Jenek, Eugene Feldshtein, 2012. Vestnik Masinostroenija, nr 49, 71--75 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: multicomponent coating, refined steel, sharpening
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16760] [data modyf: 19-11-2012 16:43]
[15] Features of chip forming when turning hardened steel 30HGSA with inserts coated by multi-component metal nitrides / Mariusz Jenek, Eugene Feldshtein, 2011. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 16, no 2, 371--378, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: hardened steel, multi-component coatings, turning
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-15794] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[16] Badania wpływu preparatów eksploatacyjnych na zmianę własności smarnych olejów oraz właściwości tribologiczne żeliwa / Stanisław Laber, Mariusz Jenek, 2010. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 41, nr 6, 25--38, ISSN: 0208-7774, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15084] [data modyf: 14-10-2010 10:57]
[17] Vliânie sostava pokrytiâ instrumental'nyh plastin metodom PVD na šerohovatost' poverhnosti pri točenii stali / Mariusz Jenek, V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg, 2010. Tehnologiâ Mašinostroeniâ, no 8, 25--28, ISSN: 1562-322X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PVD coatings, cutting, surface layer, surface roughness
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15198] [data modyf: 25-11-2010 14:29]
[18] Charakterystyka warstwy wierzchniej stopu Ti6Al4V po odkształceniu przez gięcie / Agnieszka Kierzkowska, Elżbieta Krasicka-Cydzik, Mariusz Jenek, 2005. Inżynieria Biomateriałów = Engineering of Biomaterials R. 8, nr 47-53, 146--148, ISSN: 1429-7248, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10464] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Ocena właściwości tribologicznych żeliwa EN-GJSFP 450-10 po obróbce nagniataniem, warunkowanych rodzajem środka smarnego / Albert Lewandowski, Stanisław Laber, Mariusz Jenek, 2005. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 36, nr 4, 157--165, ISSN: 0208-7774, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cast iron, chropowatość powierzchni, friction, nagniatanie powierzchniowe, surface plastic deformation process, surface roughness, tarcie, wear, zużycie, żeliwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10535] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Modeling of heat change rules in plate bearings / Eugene Feldshtein, Mariusz Jenek, Radosław Maruda, 2004. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 9, no 2, 285--292, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, plate bearing, temperature calculation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9623] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Ocena właściwości tribologicznych żeliwa GJL-250 po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem środka smarnego / Albert Lewandowski, Stanisław Laber, Mariusz Jenek, 2004. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 35, nr 5, 137--144, ISSN: 0208-7774, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, nagniatanie powierzchniowe, preparaty eksploatacyjne, zużycie tribologiczne, żeliwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9996] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Wpływ preparatu eksploatacyjnego R-2000 na stan stereometryczny powierzchni w procesie tarcia żeliwa GJL-250 / Mariusz Jenek, Stanisław Laber, Albert Lewandowski, 2004. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 35, nr 5, 89--96, ISSN: 0208-7774, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, preparaty eksploatacyjne, zużycie tribologiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9997] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Modeling of laws governing heat transfer in sliding bearings / Eugene Feldshtein, Mariusz Jenek, 2003. Journal of Engineering Physics and Thermophysics Vol. 76, no 6, 1396--1400 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-9371] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Wpływ preparatów eksploatacyjnych na wybrane właściwości tribologiczne żeliwa / Mariusz Jenek, Stanisław Laber, 2002. Tribologia : Teoria i Praktyka, nr 4, 1163--1170, ISSN: 0208-7774, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: odporność na zużycie, preparaty eksploatacyjne, zużycie tribologiczne, żeliwo szare
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8458] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Badania porównawcze wybranych właściwości ostrzy skrawających z kutych, walcowanych i spiekanych stali szybkotnących / Maciej Jan Kupczyk, Jędrzej Komolka, Mariusz Jenek // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika .- 2017, nr 89 (3/17), s. 343--352, ISSN: 0209-2689, , eISSN: 2300-5211, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conventional and sintered high-speed steels, durability, friction coefficient, konwencjonalne i spiekane stale szybkotnące, objętość olejowa powierzchni, oil volume of surface, trwałość, współczynnik tarcia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10631] [data modyf: 28-11-2017 09:49]
[2] Zavisimost' šerohovatosti obrabotannoj poverhnosti ot vida pokrytiâ režuscego instrumenta = Dependence of surface roughness of machined surface of coating cutting tool / Mariusz Jenek, L. Szwarcburg, Władimir Serebriakow // W: Vestnik MGTU "Stankin" .- 2012, no 2 (20), s. 25--28 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: a roughness of a surface of materials process turning, plates by method CVD, steels and grey pig-iron by cutters,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9372] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Issledovanie tribologičeskih svojstv smazok s ekspluatacionnymi dobavkami / Mariusz Jenek // W: Vestnik MGTU "Stankin" .- 2009, no 1, s. 136--141 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: friction properties, lubricants, smazočnye materialy, tribologičeskie svojstva,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8395] [data modyf: 02-06-2009 11:57]
[4] Badania wpływu pokrycia na chropowatość powierzchni w procesie toczenia żeliwa / Mariusz Jenek, Grzegorz Maniarski, V. I. Serebrâkov, S. N. Grigor'ev // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ. Naučnye Trudy - (Sbornik Monografij ; no 11) .- 2008, T. 1, s. 200--204 bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- Trudy meždunarodnoj konferencii "PROTEK '08"
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8229] [data modyf: 27-10-2008 12:06]
[5] Badania wpływu pokrycia na zmniejszenie zużycia energii w procesie toczenia żeliwa / Mariusz Jenek, S. N. Grigor'ev, M. A. Volosova // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ. Naučnye Trudy - (Sbornik Monografij ; no 11) .- 2008, T. 1, s. 152--157 bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- Trudy meždunarodnoj konferencii "PROTEK '08"
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8228] [data modyf: 27-10-2008 11:24]
[6] Vliânie tolsciny pokrytiâ instrumenta na šerohovatost' poverhnosti pri čistovom frezerovanii / Mariusz Jenek, Władimir Serebriakow // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2007, no 10, s. 935--940 bibliogr. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7978] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Vliânie pokrytiâ na stereometriu poverhnostnogo sloâ i optimal'nyj režim cistovogo frezerovaniâ / Mariusz Jenek, Władimir Serebriakow, S. Grigorjev, I. Valueva // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2006, no 9, s. 596--600 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7564] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Badania właściwości tribologiczne warstwy wierzchniej z nanoszonymi pokryciami / S. Grigorjev, E. Chekalova, Mariusz Jenek, Władimir Serebriakow // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2005, no 8, s. 612--616 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7554] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Wpływ preparatu eksploatacyjnego R-2000 na stan powierzchni w procesie tarcia żeliwa GJL-250 / Mariusz Jenek, Władimir Serebriakow // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2005, no 8, s. 607--611 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7553] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Wykorzystanie właściwości warstwy wierzchniej odlewu z żeliwa sferoidalnego 500-7 / Piotr Kuryło, Stanisław Janik, Mariusz Jenek // W: Studia i Materiały - (Technologia Maszyn) .- 2002, T. 20, nr 1, s. 361--368 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: odporność na ścieranie, warstwa wierzchnia,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5768] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Badanie własności smarnych oleju bazowego modyfikowanego dodatkami smarnymi oraz preparatami eksploatacyjnymi / Mariusz Jenek, Alicja Laber // W: Prace Naukowe Politechniki Radomskiej - (Teoria i Praktyka) .- 2000, nr 1, s. 49--53 bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dodatki smarne, modyfikacja, oleje smarowe, preparaty eksploatacyjne, własności smarne,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1600] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Real-Time Simulation of Force Parameters for Diagnostics of Ceramic Tool Condition During Milling of High-Hardness Steel Parts, 2019. Marina A. Volosova, Vladimir D. Gurin, Anton E. Seleznev, Leonid E. Shvartsburg, Mariusz Jenek // W: IV International Conference Modeling of Nonlinear Processes and Systems - MNPS-2019. Moscov, Rosja Les Ulis : EDP Sciences, 2019, EPJ Web of Conferences, Vol. 224, s. 1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/epjconf/201922405004   (pkt: 0)
[KONF-23604] [data modyf: 07-01-2020 15:22]
[0] [0]
[2] Tehničeskie ograničeniâ po ispol'zovaniu kubičeskogo nitrida bora kak materiala dlâ instrumentov obespečivaiuscih vysokoe kačestvo poverhnosti v processe obrabotki ulučsennyh stalej bez ispol'zovaniâ COZH-obzor, 2019. Michał Ociepa, Mariusz Jenek // W: Tehnosfernaâ bezopasnost', nadežnost', kacestvo, energo - i resursosbereženie : materialy 21 mezdunarodnoi naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Donskoj Gosudarstvennyj Tehničeskij Universitet, 2019, Vyp. 21, s. 486--494, ISBN: 589070362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23625] [data modyf: 19-05-2020 09:05]
[0] [0]
[3] Analiz fiziko-himičeskih âvlenij, protekauscih v tehnologičeskih processah, pri obrabotke instrumentom s nanesënnym pokrytiem, 2010. Mariusz Jenek // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2010, Vyp. 12, s. 391--403, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19924] [data modyf: 04-03-2011 09:42]
[4] Analiza właściwości technologicznej warstwy wierzchniej modyfikowanej preparatami eksploatacyjnymi po obróbce nagniataniem żeliwa EN-GJLP 250, 2009. Albert Lewandowski, Mariusz Jenek, Robert Barski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 297--310, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19591] [data modyf: 01-06-2010 11:31]
[5] Analiza właściwości tribologicznych żeliw EN-GJLP 250, EN-GJSFP 450-10 po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem środka smarnego, 2009. Albert Lewandowski, Mariusz Jenek, Robert Barski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 289--297, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19590] [data modyf: 01-06-2010 11:27]
[6] Badanie wpływu rodzaju i grubości powłoki PVD na stan stereometryczny warstwy wierzchniej w procesie toczenia stali, 2009. Mariusz Jenek // W: Projektowanie Procesów Technologicznych - TPP '09 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Poznań, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, 2009, s. [10] CD-ROM
Słowa kluczowe: PVD coatings, chropowatość powierzchni, cutting, powłoka PVD, skrawanie, surface layer, surface roughness, warstwa wierzchnia

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19552] [data modyf: 19-04-2010 12:20]
[7] Formirovanie poverhnostnogo sloâ, obuslovlennogo vidom smazočnogo sredstva, 2009. Mariusz Jenek, Robert Barski, Albert Lewandowski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 463--471, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19595] [data modyf: 01-06-2010 11:49]
[8] Ocena odwzorowania emisji w badawczym teście SET silników ZS pojazdów klasy HD w stosunku do testu ECE R49, 2009. Robert Barski, Mariusz Jenek, Albert Lewandowski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 310--323, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19592] [data modyf: 01-06-2010 11:34]
[9] The analysis of static relevance og the set test intended to test the toxicity of self-ignition engine on the basis of 13-phase test, 2009. Robert Barski, Albert Lewandowski, Mariusz Jenek // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 323--337, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19593] [data modyf: 01-06-2010 11:41]
[10] Vliânie vida smazočnogo sredstva na sostoânie ekspluatacionnogo poverhnostnogo sloâ, 2009. Mariusz Jenek, Robert Barski, Albert Lewandowski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 454--463, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19594] [data modyf: 01-06-2010 11:46]
[11] Badania wpływu pokrycia na chropowatość powierzchni w procesie toczenia żeliwa, 2008. Mariusz Jenek, Grzegorz Maniarski, Władimir Serebriakow, S. N. Grigor'ev // W: Tehnosfernaâ bezopasnost', nadežnost', kačestvo, energosberežnie : materialy ubilejnoj meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2008, Vyp. 10, s. 225--229, ISBN: 5890710362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19512] [data modyf: 01-03-2010 11:34]
[12] Wpływ grubości i rodzaju pokrycia na chropowatość powierzchni przy frezowaniu wykańczającym żeliwa szarego, 2008. Mariusz Jenek, Władimir Serebriakow, Grzegorz Maniarski, S. N. Grigor'ev // W: Tehnosfernaâ bezopasnost', nadežnost', kačestvo, energosberežnie : materialy ubilejnoj meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2008, Vyp. 10, s. 220--225, ISBN: 5890710362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19511] [data modyf: 01-03-2010 11:31]
[13] Kačestvo poverhnosti i proizvoditel'nost' frezerovaniâ modificirovannymi frezami s nanesennym pokrytiem, 2007. Władimir Serebriakow, Mariusz Jenek // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2007, Vyp. 9, s. 361--367, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18642] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wpływ grubości i rodzaju pokrycia na chropowatość powierzchni przy frezowaniu wykańczającym żeliwa szarego, 2007. Mariusz Jenek, Władimir Serebriakow, Grzegorz Maniarski, S. Grigorjev // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2007, Vyp. 9, s. 375--381, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18643] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Vliânie tolsiny pokrytiâ na instrumente na šerehovatost' poverhnosti pri cistom frezirovaniu, 2006. Mariusz Jenek, Władimir Serebriakow // W: Tehnosfernaâ bezopasnost', nadežnost', kacestvo, energo - i resursosbereženie : sbornik naucnyh trudov i materialov Vserossijskoj naucno-prakticeskoj konferencii. Rostov-na-Donu, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2006, Vyp. 8, s. 572--577, ISBN: 5890710362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18141] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Vliânie tolsiny pokrytiâ tverdosplavnoj plastiny na dolgovecnost' instrumenta, 2006. Mariusz Jenek, Władimir Serebriakow, S. Grigorjev, S. Valueva // W: Tehnosfernaâ bezopasnost', nadežnost', kacestvo, energo - i resursosbereženie : sbornik naucnyh trudov i materialov Vserossijskoj naucno-prakticeskoj konferencii. Rostov-na-Donu, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2006, Vyp. 8, s. 551--554, ISBN: 5890710362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18140] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Analiza wpływu preparatu eksploatacyjnego Motor Life na zmiany stanu powierzchni w procesie tarcia żeliwa GJL-250, 2005. Mariusz Jenek, Stanisław Laber, Albert Lewandowski // W: X Jubileuszowy kongres eksploatacji urządzeń technicznych. Stare Jabłonki, Polska Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji-Państwowego Instytutu Badawczego, 2005, s. 189--195, ISBN: 8372044554
Słowa kluczowe: EDS, SEM, preparaty eksploatacyjne, zużycie tribologiczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17508] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Badania właściwości tribologiczne warstwy wierzchniej z nanoszonymi pokryciami, 2005. S. Grigorjev, E. Chekalova, Mariusz Jenek, Władimir Serebriakow // W: Proizvodstvo : Technologija : Ekologija - PROTEK 2005 : Sbornik naucnych trudov. Moskva, Rosja Moskva : MGGU "Stankin", 2005, T. 3, s. 612--616, ISBN: 580370282X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17353] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Wpływ preparatu eksploatacyjnego R-2000 na stan powierzchni w procesie tarcia żeliwa GJL-250, 2005. Mariusz Jenek, Władimir Serebriakow // W: Proizvodstvo : Technologija : Ekologija - PROTEK 2005 : Sbornik naucnych trudov. Moskva, Rosja Moskva : MGGU "Stankin", 2005, T. 3, s. 607--611, ISBN: 580370282X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17352] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Badanie preparatów eksploatacyjnych, 2001. Mariusz Jenek // W: 22. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 22. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2001, Mechanika, s. 149--152
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11061] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[21] Badanie współdziałania technologicznych dodatków smarnościowych z preparatami eksploatacyjnymi, 2001. Mariusz Jenek // W: IX Kongres eksploatacji urządzeń technicznych : Materiały konferencyjne. Krynica, Polska Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologii Eksploatacji, 2001, T. 1, s. 89--94
Słowa kluczowe: modyfikacja, oleje smarowe, preparaty eksploatacyjne, technologiczne dodatki smarne, własności smarne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11260] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[22] Efekty eksploatacyjne silnika spalinowego warunkowane rodzajem środka smarnego, 2000. Mariusz Jenek, Norbert Niedziela, Marcin Składanowski // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, Mechanika, s. 140--147
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8422] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Program komputerowy do badania odporności na zatarcie łożysk ślizgowych, 1998. Mariusz Jenek // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 4 : Zarządzanie, s. 146--150
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7834] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Konstrukcja, technologia, eksploatacja i ekologia w mechanice : III międzynarodowa konferencja studentów / (Red.) Mariusz Jenek, Robert Barski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011 .- ISBN: 9788374814096
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4912] [data modyf: 07-09-2011 11:11]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposob povyšeniă iznosostojkosti izdelij iz konstrukcionnyh stalej / Larisa Nikolaevna D'ăčkova, Aleksandr Fedorovič Il'uscenko, Eugene Feldshtein, Mariusz Jenek .- Numer : 20140129 .- Data zgłoszenia : 20-02-2014
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Sposob povyšeniă iznosostojkosti izdelij iz konstrukcionnyh stalej / Larisa Nikolaevna D'ăčkova, Aleksandr Fedorovič Il'uscenko, Eugene Feldshtein, Mariusz Jenek .- Numer : 20140129 .- Data zgłoszenia : 20-02-2014 .- Data udzielenia : 19-12-2016 .- [Zgłaszający: Gosudarstvennoe Naučnoe Učpeždenie "Institut Poroškovoj Metallurgii"]
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[3] Zestaw do odcinkowej stabilizacji kręgosłupa / Lechosław F. Ciupik, Jerzy Pieniążek, Daniel Zarzycki, Ryszard Graczyk, Bogumił Kozłowski, Mariusz Jenek .- Numer : 191388 .- Data zgłoszenia : 16-06-2000 .- Data udzielenia : 31-05-2006
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski