System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Roman Kielec
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 93 pozycji bibliograficznych
17 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Człowiek - najlepsza inwestycja. Inwestycja w jakość : zarządzanie jakością : [dokument elektroniczny], 2014. Karol Dąbrowski, Roman Kielec, Sławomir Kłos, Justyna Patalas-Maliszewska, Katarzyna Skrzypek, Zielona Góra : 4system Polska 101 s. , ISBN: 978839314609, bibliogr. fot. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11982] [data modyf: 23-11-2015 13:17]
[2] Macierzowe planowanie procesów produkcyjnych w inżynierii współbieżnej, 2014. Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 176 s. , ISBN: 9788393384372, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12101] [data modyf: 26-08-2015 11:38]
[3] Komercjalizacja wyników badań naukowych. Wsparcie innowacyjnej przedsiębiorczości akademickiej, 2013. Karol Dąbrowski, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 100 s. , ISBN: 9788378421108, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11831] [data modyf: 23-11-2015 14:08]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Ocena zagrożeń na stanowisku pracownika produkcyjnego w branży meblarskiej, Roman Kielec, Paweł Kaźmierczak
// W: Inżynieria zarządzania : cyfryzacja produkcji. Aktualności badawcze 2, 2020. / red. nauk. R. Knosala, Warszawa : Polskie Wydaw. Ekonomiczne, s. 1157--1168, ISBN: 9788320824001
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21609] [data modyf: 05-08-2020 11:44]
[2] Proces produkcyjny prototypu deski z napędem spalinowym nowej generacji, Roman Kielec, Marcin Bac
// W: Inżynieria produkcji : metody i techniki usprawniania procesów produkcyjnych, 2019. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski . T. 16, Zielona Góra : Instytut Inżynierii Mechanicznej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 89--102, ISBN: 9788365200129
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21341] [data modyf: 10-02-2020 16:40]
[3] Analiza i prognozowanie procesu produkcyjnego na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Kamil Leksycki, Roman Kielec
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierri produkcji, 2017. / red. R. Knosala . T. 1, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 838--849, ISBN: 9788394128111
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18833] [data modyf: 05-06-2019 13:12]
[4] Prognozowanie gospodarcze dla usprawnienia procesu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa, Kamil Leksycki, Roman Kielec, Aleksandra Szułczyńska
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, 2017. / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 2, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, s. 111--122, ISBN: 9788365200099
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19757] [data modyf: 28-05-2019 18:10]
[5] Zastosowanie pełnowymiarowej analizy SWOT/TOWS do określenia strategii działania na przykładzie działu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa, Roman Kielec, Kamil Leksycki, Aleksandra Szułczyńska
// W: Instrumentarium zarządzania procesowego, 2017. / red. nauk. M. Kunasz, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski (Zarządzanie Procesami w Teorii i Praktyce 7), s. 100--114
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19631] [data modyf: 05-06-2019 12:27]
[6] Algorytmy genetyczne w optymalizacji procesów projektowo-konstrukcyjnych, Roman Kielec, Marcin Bac
// W: Inżynieria produkcji : bliżej praktyki, 2016. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, S. Kłos . T. 10, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--24, ISBN: 9788365200-01-3
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17769] [data modyf: 14-04-2016 11:52]
[7] Analiza i ocena prototypowego projektu automatycznego stanowiska do odmuchiwania elementów aluminiowych po obróbce skrawaniem w wybranym przedsiębiorstwie, Roman Kielec
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2016. / red. R. Knosala . T. 1, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 129--142, ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17839] [data modyf: 04-05-2016 14:17]
[8] Ocena wpływu składu chemicznego wybranych stopów na wartość temperatur w procesie krystalizacji z wykorzystaniem metody ATD, Roman Kielec, Kamil Leksycki
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2016. / red. R. Knosala . T. 1, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 707--718, ISBN: 9788394128104
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17840] [data modyf: 02-03-2017 13:15]
[9] Reorganizacja rzeczywistego procesu projektowo-konstrukcyjnego z wykorzystaniem programu Mag Projekt, Roman Kielec, Kamil Leksycki
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, 2016. / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 1, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 55--72, ISBN: 9788365200037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18785] [data modyf: 02-03-2017 13:19]
[10] Analiza i ocena modernizacji linii produkcyjnej dodatków wsadowych w procesie zawiesinowego wytopu miedzi, Roman Kielec, Jacek Walner
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2015. / red. R. Knosala, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 690--701, ISBN: 9788393039975
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16676] [data modyf: 27-08-2015 12:13]
[11] Analiza linii produkcyjnej dodatków wsadowych w procesie zawiesinowego wytopu miedzi, Roman Kielec, Jacek Walner
// W: Inżynieria produkcji : planowanie, modelowanie, symulacja [Dokument elektroniczny], 2015. / J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos . T. 9, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 89--104, ISBN: 9788393384389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16554] [data modyf: 27-08-2015 12:34]
[12] Methodology for production planning and evaluation of machining cells in a selected enterprise, Roman Kielec, Łukasz Soliński
// W: Zarządzanie przedsiębiorstwem [Dokument elektroniczny] : teoria i praktyka 2014, 2014. / red. P. Łebkowski, Kraków : Wydaw. AGH, s. 92--105, ISBN: 9788374647328
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16436] [data modyf: 27-08-2015 14:07]
[13] Analiza i ocena przebiegu procesu produkcyjnego urządzeń grzewczych, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Zarządzanie a inżynieria produkcji, 2013. / red. nauk. P. Łebkowski, Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, s. 141--156, ISBN: 9788374646635
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15674] [data modyf: 27-08-2015 09:32]
[14] Analiza kryteriów oceny wskaźników jakości wybranego procesu produkcyjnego, Roman Kielec
// W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji, 2013. / red. J. Matuszek, M. Gregor, B. Mičeta . R. 6, Bielsko-Biała : Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 65--80, ISBN: 9788363713348
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15216] [data modyf: 26-08-2015 13:52]
[15] Matrix method in rationalisation of spacial arranging of machines and devices, Roman Kielec, Łukasz Śmirski
// W: Selected economic and technological aspects of management, 2013. / ed. N. Iwaszczuk, Kraków : AGH University of Science and Technology Press, s. 192--199, ISBN: 9788374646048
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15409] [data modyf: 26-08-2015 14:04]
[16] Nowa metoda plnowania produkcji w przedsiębiorstwie Calesa Sp. z o.o., Roman Kielec, Łukasz Soliński
// W: Inżynieria produkcji : przykłady instrumentów zarządzania produkcją i usługami [dokument elektroniczny], 2013. / red. J. Patalas-Maliszewska, J. Jakubowski, S. Kłos, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, s. 76--88, ISBN: 9788393384334
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15744] [data modyf: 27-08-2015 09:01]
[17] Planning of load in particular machining cells in the enterprise Calesa Sp. z o.o., Roman Kielec, Łukasz Soliński
// W: Průmyslové inženýrství 2013, 2013. , Plzeň : Vydav. SmartMotion, s. 90--97, ISBN: 9788087539545
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15591] [data modyf: 11-08-2015 10:08]
[18] Praktyczne aspekty stosowania technik Lean Production, Michał Sąsiadek, Roman Kielec
// W: Zarządzanie a inżynieria produkcji, 2013. / red. nauk. P. Łebkowski, Kraków : Wydaw. Akademii Górniczo-Hutniczej, s. 129--139, ISBN: 9788374646635
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15673] [data modyf: 27-08-2015 09:32]
[19] Racjonalna metoda przestrzennego rozmieszczenia maszyn w wybranym przedsiębiorstwie produkcyjnym, Łukasz Śmirski, Roman Kielec
// W: Inżynieria produkcji : nauka, innowacje, przemysł, 2013. / red. nauk. J. Jakubowski, J. Patalas-Maliszewska, Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 119--126, ISBN: 9788393384310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15229] [data modyf: 26-08-2015 13:53]
[20] Wsparcie instytucjonalne komercjalizacji wyników badań naukowych, Josef Basl, Milan Edl, Michał Sąsiadek, Roman Kielec
// W: Metody i techniki zarządzania w inżynierii produkcji, 2013. / red. J. Matuszek, M. Gregor, B. Mičeta . R. 6, Bielsko-Biała : Wydaw. Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 203--212, ISBN: 9788363713348
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15218] [data modyf: 26-08-2015 13:52]
[21] System decyzyjny w optymalnym harmonogramowaniu procesów produkcyjnych, Roman Kielec, Milan Edl
// W: Innowacje w zarządzaniu i inżynierii produkcji, 2012. / red. R. Knosala, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 284--295, ISBN: 9788393039944
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14422] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[22] Rola instytucji badawczo-rozwojowych w kształtowaniu innowacyjności firm, Roman Kielec, Justyna Patalas-Maliszewska
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 1, 2009. / pod red. R. Knosali, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 493--501, ISBN: 9788392379775
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10853] [data modyf: 03-02-2009 13:11]
[23] Project task flow optimization and departmental flow analysis using design structure matrix and genetic algorithm, Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Design methods for industrial practice, 2008. / ed. by R. Rohatyński, P. Poślednik, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 287--294, ISBN: 9788374811897
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10432] [data modyf: 19-09-2008 13:24]
[24] Reorganizacja rzeczywistego procesu przemysłowego z wykorzystaniem macierzy zależności i algorytmu ewolucyjnego, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie, 2008. / red. R. Knosala . T. 1, Opole : Oficyna Wydaw. Polskiego Towarzystwa Zarządzania Produkcją, s. 541--549, ISBN: 9788392379737
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9707] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji procesu remontu maszyn, Taras Nahirnyy, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Zarządzanie organizacjami w gospodarce rynkowej, 2007. / red. W. Waszkielewicz, Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych AGH, s. 194--201, ISBN: 9788374641531
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9607] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Zwiększenie efektywności procesu produkcyjnego wzbogacania rudy miedzi na wybranym przykładzie przemysłowym, Roman Kielec, Anna Wincza
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, zastosowania, 2007. / red. J. Jakubowski, S. Saniuk, R. Stryjski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 81--100, ISBN: 9788374811347
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9687] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Komputerowe wspomaganie produkcji poprzez monitoring linii produkcyjnej, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu, 2006. / red. J. T. Duda, W. Waszkielewicz, Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych, s. 289--295, ISBN: 8374640960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8651] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Macierz zależności i algorytm ewolucyjny w planowaniu procesów produkcyjnych, Taras Nahirnyy, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Inżynieria produkcji : technologia, informacja, innowacja, 2006. / red. J. Mutwil, J. Jakubowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 109--122, ISBN: 8374810599
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8690] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[29] Optimization project task structure using design structure matrix and evolutionary algorithm, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Taras Nahirnyy
// W: Nowoczesne metody i techniki w zarządzaniu, 2006. / red. J. T. Duda, W. Waszkielewicz, Kraków : Redakcja Uczelnianych Wydaw. Naukowo-Dydaktycznych, s. 250--256, ISBN: 8374640960
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8650] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Implementation of the dependency matrix in the assembly process planning, Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek
// W: Computer integrated manufacturing : advanced design and management, 2003. / red. B. Skołud , D. Krenczyk, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 460--467, ISBN: 8320428505
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Porównanie metod planowania procesów projektowo-realizacyjnych, Ryszard Rohatyński, Roman Kielec
// W: Komputerowo zintegrowane zarządzanie. T. 2, 2003. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 316--323, ISBN: 8320428092
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5454] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Artificial evolution in design process optimization, Ryszard Rohatyński, Roman Kielec
// W: Computer integrated manufacturing. Vol. 2 : proceedings of the International Conference CIM 2001, 2001. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 139--150, ISBN: 8320426405
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2091] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza złożoności konstrukcji wyrobu z uwzględnieniem zasad DfA / Michał Sąsiadek, Roman Kielec, 2018. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 3, 19--23, ISSN: 1230-7661, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: analiza złożoności, complexity analysis, design for assembly, product simplifi cation, projektowanie dla montażu, uproszczenie wyrobu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23017] [data modyf: 27-08-2018 10:45]
[2] Dobór i ocena multidyscyplinarnych zespołów roboczych w innowacyjnych projektach na przykładzie Parku Naukowo-Technologicznego Uniwersytetu Zielonogórskiego Sp. z o.o. / Kamil Leksycki, Roman Kielec, 2018. Studia i Prace Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego, nr 51/2, 207--220, ISSN: 2450-7733, , eISSN: 2300-4096, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Myers-Briggs Type Indicator (MBTI), genetic algorithm (GA), innovative project management, management of multidisciplinary team, test osobowości Myers-Briggs (MBTI), zarządzanie innowacyjnym projektem, zarządzanie zespołem multidyscyplinarnym
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.18276/sip.2018.51/2-18
[AWCZ-23454] [data modyf: 07-01-2019 09:18]
[3] Macierzowa metoda planowania przedsięwzięć technicznych w budowie maszyn / Roman Kielec, Michał Sąsiadek, 2018. Technologia i Automatyzacja Montażu, nr 2, 6--10, ISSN: 1230-7661, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: budowa maszyn, coupling matrix, macierz sprzężeń, mechanical engineering, planning, planowanie, project management, zarządzanie projektem
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22858] [data modyf: 13-06-2018 09:14]
[4] Planowanie procesów produkcyjnych o charakterze iteracyjnym / Roman Kielec, 2009. Przegląd Mechaniczny, nr 11, 22--26, ISSN: 0033-2259, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14168] [data modyf: 27-11-2009 11:42]
[5] Racjonalizacja komputerowego wspomagania projektowania współbieżnego-metoda i przykład / Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, 2002. Systems : Journal of Transdisciplinary Systems Science Vol. 7, no 1spec. issue, 460--466 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Optymalizacja procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd rajdowy / Roman Kielec, Kamil Leksycki // W: Przedsiębiorczość i Zarządzanie .- 2016, T. 17, z. 12, cz. 2, s. 153--180, ISSN: 1733-2486, , eISSN: 2543-8190, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: decision-making system, dependence matrix, genetic algorithm, management, optimization,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWI-10508] [data modyf: 12-05-2017 09:39]
[2] Analiza i ocena jakości procesu spawania urządzeń grzewczych / Roman Kielec, Jarosław Nowaczyk // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika .- 2013, nr 288, s. 19--29, ISSN: 0209-2689, , eISSN: 2300-5211, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: FMEA, proces spawania, reorganizacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9698] [data modyf: 24-08-2015 14:56]
[3] Planowanie procesów produkcyjnych o charakterze iteracyjnym = Planning of iterative production processes / Roman Kielec // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Mechanika .- 2009, nr 261, s. 129--136, ISSN: 0209-2689, , eISSN: 2300-5211, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8410] [data modyf: 16-06-2009 09:22]
[4] MagProject u modeluvanni ta optimizacii planuvannâ virobničih procesiv / Taras Nahirnyy, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Fiziko-Matematične Modeljuvannâ ta Informacijni Tehnologii .- 2006, Vip. 4, s. 151--157, ISSN: 1816-1545, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: evolucijni algoritmi, matricâ zaležnosti, optimizaciâ, virobniči procesi,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Optymalne planowanie sekwencji montażu / Wojciech Babirecki, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 41) .- 2003, nr 84, s. 249--256 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6325] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Organizacja procesów obliczeniowych z zastosowaniem metody macierzowej / Wojciech Babirecki, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 41) .- 2003, nr 84, s. 139--144 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6328] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Racjonalizacja organizacji prac projektowo-realizacyjnych / Roman Kielec // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Opolskiej - (Mechanika ; 69) .- 2001, nr 271, s. 19--26 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3586] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Wpływ optymalizacji procesów projektowo-konstrukcyjnych na ochronę środowiska naturalnego / Piotr Kuryło, Roman Kielec, Stanisław Janik // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 174--179 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: algorytm ewolucyjny, ekologiczno-alternatywna technologia, ochrona środowiska, optymalizacja,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3361] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Influence of the Parameterization of Objective Function on the Assessment of the Production Process, 2019. Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Proceedings of the 33rd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Education Excellence and Innovation Management through Vision 2020. Granada, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2019, s. 7336--7345, ISBN: 9780999855126
Słowa kluczowe: dependency matrix, evolutionary algorithm, optimization, project planning

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23565] [data modyf: 13-01-2020 15:02]
[2] A Functional Analysis of Selected Transport Exchanges and Tendering Platforms in the Transport Orders Market, 2018. Waldemar Woźniak, Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Tomasz Wojnarowski // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5047--5055, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-23053] [data modyf: 28-01-2020 10:10]
[3] Adoption of the Evolutionary Algorithm to Automate the Scheduling of the Production Processes, 2018. Roman Kielec, Michał Sąsiadek, Waldemar Woźniak // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5039--5046, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[KONF-23096] [data modyf: 28-01-2020 10:09]
[4] Planning and Management of the Mechanical Assembly Sequences, 2018. Michał Sąsiadek, Roman Kielec, Waldemar Woźniak, Maciej Niedziela // W: Proceedings of the 31st International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Innovation Management and Education Excellence through Vision 2020. Milan, Włochy Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 4712--4719, ISBN: 9780999855102
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23051] [data modyf: 28-01-2020 10:09]
[5] Rationalization of Computer Assistance of Concurrent Designing- The Method and Example, 2018. Roman Kielec, Andrzej Szajna // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 6357--6363, ISBN: 9780999855119
Słowa kluczowe: computer support, dependency matrix, process optimization, rationalization of design

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-23432] [data modyf: 28-01-2020 10:06]
[6] The New Way of Maintenance and Service of the Production Lines with the Application of Augmented Reality and Artificial Intelligence, 2018. Andrzej Szajna, Roman Kielec // W: Proceedings of the 32nd International Business Information Management Association Conference - IBIMA : Vision 2020: Sustainable Economic Development and Application of Innovation Management from Regional expansion to Global Growth. Seville, Hiszpania Norristown : International Business Information Management Association (IBIMA), 2018, s. 5877--5885, ISBN: 9780999855119
Słowa kluczowe: AR glasses, Augmented Reality, artificial intelligence, maintenance of the factory

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 70)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-23431] [data modyf: 28-01-2020 10:06]
[7] Control process management by means of evolutionary algorithm, 2015. Roman Kielec, Michał Doligalski // W: Proceedings of the 2015 Federated Conference on Software Development and Object Technologies. Žilina, Słowacja Cham : Springer International Publishing, 2017, Advances in Intelligent Systems and Computing, Vol. 511, s. 133--141, ISBN: 9783319465357
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-319-46535-7_11   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-22073] [data modyf: 03-10-2017 09:36]
[8] Prognozowanie gospodarcze dla usprawnienia procesu produkcyjnego wybranego przedsiębiorstwa, 2017. Kamil Leksycki, Roman Kielec, Aleksandra Szułczyńska // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23202] [data modyf: 25-09-2018 12:24]
[9] Analiza reorganizacji planowania procesu projektowo-konstrukcyjnego na wybranym przykładzie, 2016. Roman Kielec, Kamil Leksycki // W: Metody i Narzędzia w Inżynierii Produkcji - MTPE' 16 [Dokument elektroniczny] : pierwsza międzynarodowa konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Informatyki i Zarządzania Produkcją, Wydział Mechaniczny Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, s. 77--90
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22432] [data modyf: 02-03-2017 13:14]
[10] Optymalizacja procesu projektowania i modyfikacji samochodu seryjnego w pojazd rajdowy, 2016. Roman Kielec, Kamil Leksycki // W: Logistics Systems in Economy - IT Solutions. Zielona Góra, Polska [B. m.] : --, 2016, s. 1 .- [Poster Session]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23206] [data modyf: 25-09-2018 13:02]
[11] Metodologia planowania produkcji i oceny gniazd obróbczych w wybranym przedsiębiorstwie, 2013. Roman Kielec, Łukasz Soliński // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XV międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków, Polska Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2013, s. 1
Słowa kluczowe: economy, ekonomia, gniazda obróbcze, machining cells, planowanie produkcji, production planning, productivity, produktywność

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21063] [data modyf: 04-09-2015 12:11]
[12] New method for engineering projects management with the use of evolutionary algorithm, 2013. Roman Kielec // W: 7th International Conference on Research and Practical Issues of Enterprise Information Systems - CONFENIS 2013. Prague, Czechy Linz : Trauner Verlag, 2013, s. 89--102, ISBN: 9783990330814
Słowa kluczowe: Design Structure Matrix (DSM), engineering design, evolutionary algorithm, optimization, process scheduling

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[KONF-21020] [data modyf: 25-08-2015 11:20]
[13] Analiza i ocena przebiegu procesu produkcyjnego urządzeń grzewczych, 2012. Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja. Kraków, Polska Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012, s. [14] CD-ROM
Słowa kluczowe: lean manufacturing, manufacturing process, mapowanie procesu, metody oceny, proces produkcyjny, urządzenia grzewcze

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20585] [data modyf: 04-01-2013 14:00]
[14] Matrix method in rationalisation of spacial arranging of machines and devices, 2012. Roman Kielec // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja. Kraków, Polska Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: layout, lean manufacturing, lean production, matrix

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20584] [data modyf: 04-01-2013 14:00]
[15] Praktyczne aspekty stosowania technik Lean Production, 2012. Michał Sąsiadek, Roman Kielec // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XIV międzynarodowa konferencja. Kraków, Polska Kraków : Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica, 2012, s. [10] CD-ROM
Słowa kluczowe: Lean Production, indicator OEE, poprawa procesów produkcyjnych, production processes improving, standardization, standaryzacja, wskaźnik OEE

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20587] [data modyf: 04-01-2013 14:14]
[16] Analýza a hodnocení skladovacích strategií, 2011. Pavel Strych, Milan Edl, Roman Kielec // W: Modelování a optimalizace podnikových procesů - MOPP 2011 : 13. ročnik mezinárodního semináře. Plzeň, Czechy Plzeň : [brak wydawcy], 2011, s. [12] [CD-ROM], ISBN: 9788026100607
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20194] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Ocena i wybór pracowników do realizacji nowych przedsięwzięć, 2010. Michał Sąsiadek, Roman Kielec // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XII międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2010, s. 108--113, ISBN: 9788374643726 .- +CD-ROM
Słowa kluczowe: wskaźnik typu Myers-Briggs (MBTI), zarządzanie personelem

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19704] [data modyf: 08-06-2011 11:10]
[18] Racjonalizacja produkcji koncentratu miedzi w O/ZWR Rejon Polkowice, 2009. Roman Kielec, Anna Wincza // W: Zarządzanie przedsiębiorstwem. Teoria i praktyka : XI międzynarodowa konferencja naukowa. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2009, s. 58--69 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19054] [data modyf: 03-11-2009 12:49]
[19] Evolutionary algorithms help managers to find optimum project schedule, 2005. Roman Kielec, Ryszard Rohatyński // W: Recent Developments in Artificial Intelligence Methods - AI-METH 2005. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2005, s. 99--102, ISBN: 8392160584
Słowa kluczowe: dependency matrix, evolutionary algorithm, project planning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17495] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Komputerowe wspomaganie algorytmizacji obliczeń elementów maszyn, 2005. Wojciech Babirecki, Roman Kielec, Piotr Kuryło // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XV Konferencja : zbiór referatów. Kazimierz Dolny, Polska Warszawa : Politechnika Warszawska, 2005, s. 9--16, ISBN: 8389703076
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17443] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Komputerowo wspomagane harmonogramowanie produkcji, 2005. Roman Kielec, Piotr Kuryło, Wojciech Babirecki // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XV Konferencja : zbiór referatów. Kazimierz Dolny, Polska Warszawa : Politechnika Warszawska, 2005, s. 161--168, ISBN: 8389703076
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17444] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Project task coordination using Design Structure Matrix and Genetic Algorithm, 2005. Łukasz M. Mazur, Shi-Jie Chen, Michał Sąsiadek, Roman Kielec, Waldemar Semik // W: Portland International Conference on Management of Engineering and Technology - PICMET '05 : Proceedings Technology Management : A unifying discipline for melting the boundaries. Portland, USA Portland : [brak wydawcy], 2005, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17370] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Wybrane komputerowe metody sterowania procesami odlewniczymi, 2005. Piotr Kuryło, Roman Kielec, Wojciech Babirecki // W: Metody i środki projektowania wspomaganego komputerowo : XV Konferencja : zbiór referatów. Kazimierz Dolny, Polska Warszawa : Politechnika Warszawska, 2005, s. 215--224, ISBN: 8389703076
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17445] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] A new tool for planning and scheduling in engineering design, 2004. Ryszard Rohatyński, Roman Kielec // W: Tools and Methods of Competitive Engineering - TMCE 2004 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Lausanne, Szwajcaria Rotterdam : Millpress, 2004, Vol. 2, s. 1145--1146 [abstr.], ISBN: 9059660242
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16856] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[25] Implementation of the dependence matrix in concurrent engineering problems, 2004. Roman Kielec, Wojciech Babirecki, Michał Sąsiadek // W: Engineering Design in Integrated Product Development - EDIPROD 2004 : fourth international seminar and workshop. Zielona Góra - Rydzyna, Polska Zielona Góra : University Press, 2004, s. 193--200, ISBN: 8389712261
Słowa kluczowe: assembly sequence, dependence matrix, design process, engineering calculations, planning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16659] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] A computer assisted assembly sequence planning in mechanical design, 2003. Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Methods of Artificial Intelligence - AI-METH 2003. Gliwice, Polska Gliwice : Silesian University of Technology, 2003, s. 255--258, ISBN: 8391463273 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: assembly planning, dependency matrix, design for assembly, evolutionary algorithm

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16011] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] New tools for planning integrated design processes, 2003. Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Modern Trends in Manufacturing : second international CAMT conference. Wroclaw, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 2003, s. 319--326, ISBN: 837085690X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [18-01-2021]
[KONF-15396] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Zastosowanie algorytmu ewolucyjnego do optymalizacji przemysłowych procesów realizacji, 2003. Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Sztuczna inteligencja : organizacje wirtualne : Materiały XIII Ogólnopolskiego Konwersatorium Szl-18'2003 (badania - zastosowania - rozwój). Siedlce, Polska Siedlce : Wydaw. Akademii Podlaskiej, 2003, s. 5--12, ISBN: 8370512739
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16145] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Implementation of matrix method and evolution algorithm for reorganization of design processes, 2002. Ryszard Rohatyński, Roman Kielec, Michał Sąsiadek // W: Engineering Design in integrated Product Development - EDIPROD 2002 : third international seminar and workshop. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002, s. 157--158, ISBN: 8389044854
Słowa kluczowe: Design Structure Matrix (DSM), engineering design, evolutionary algorithm, optimization, process scheduling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15032] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Wybrane metody optymalizacji w projektowaniu inżynierskim, 2001. Piotr Kuryło, Roman Kielec, Wojciech Babirecki, Stanisław Janik // W: Nove trendy v prevadzke vyrobnej techniky : IV. medzinarodna konferencia. Presov, Słowacja Presov : [brak wydawcy], 2001, s. 177--184
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14099] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Sztuczna ewolucja w zastosowaniu do optymalizacji procesu projektowania, 2000. Ryszard Rohatyński, Roman Kielec // W: Sztuczna Inteligencja - SzI-15 '2000 : IV Krajowa Konferencja Naukowa. Siedlce--Warszawa, Polska Sidlce : Wydaw.Akademii Podlaskiej, 2000, s. 89--97
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5022] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Nowa metoda organizacji procesu projektowania systemów technicznych, 1998. Ryszard Rohatyński, Roman Kielec // W: Sztuczna Inteligencja : III Ogólnopolska Konferencja im. Prof.dr hab.inż. Roberta Staniszewskiego. Siedlce - Warszawa, Polska Siedlce : [brak wydawcy], 1998, s. 177--184
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2503] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Realizacja parametrycznego konstruowania w wybranych systemach CAD/CAM, 1997. Roman Kielec // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 4 : Mechanika, s. 110--115
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14709] [data modyf: 17-04-2002 13:34]
[34] Charakterystyka wybranych systemów komputerowego wspomagania projektowania, 1996. Roman Kielec // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, T. 1 : Mechanika, s. 144--151
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15915] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Kryteria dla oceny komputerowych systemów wspomagających projektowanie, 1996. Ryszard Rohatyński, Roman Kielec // W: Sztuczna inteligencja i systemy hybrydowe - CIR-11' 96 : IX ogólnopolskie konwersatorium (cybernetyka-inteligencja-rozwój). Siedlce - Warszawa, Polska Siedlce : [brak wydawcy], 1996, s. 345--352
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21062] [data modyf: 29-11-2013 14:38]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Regionalna Sieć Transferu Technologii / (Red.) Józef Korbicz, Justyna Patalas-Maliszewska, Roman Kielec .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 66 s. .- ISBN: 9788374811453
Kod: ROZ-6    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4465] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Metoda planowania procesów projektowo-konstrukcyjnych z uwzględnieniem sprzężeń zwrotnych / Roman Kielec .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Mechaniczny, 2003 .- 153 s. / Promotor: prof. dr hab. inż Ryszard Rohatyński
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Fotobioreaktor / Grzegorz Szulc, Wojciech Szulc, Joanna Szulc, Roman Kielec .- Numer : P.420915 .- Data zgłoszenia : 21-03-2017
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Übersendung der gemäß Regel 19 (3) EPÜ vorgesehenen Angaben / Roman Kielec .- Numer : 15730547.5 - 1501 .- Data zgłoszenia : 06-05-2015
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[3] System połączonych technologii wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej / Grzegorz Szulc, Johan Hochreiter, Roman Kielec, -- [et. al.] .- Numer : P.408161 .- Data zgłoszenia : 09-05-2014
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[4] System połączonych technologii wytwarzania i wykorzystania energii odnawialnej / Grzegorz Szulc, Johan Hochreiter, Roman Kielec, -- [et. al.] .- Numer : PCT/PL2015/000076 .- Data zgłoszenia : 07-05-2014 .- Data udzielenia : 18-05-2015 .- [Patent Międzynarodowy]
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)
[5] Sposób wytwarzania ukształtowanego paliwa stałego z materiałów odpadowych / Grzegorz Depta, Roman Kielec, Barbara Tora, Wiesław A. Żmuda, Stanisław Budzyń .- Numer : 394987 .- Data zgłoszenia : 23-05-2011
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[6] Uchwyt przewodów / Roman Kielec .- Numer : 387465 .- Data zgłoszenia : 11-03-2009
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[7] Przelotowa głowica czyszcząca z przyspieszaczem talerzowym / Zygmunt Kotwicki, Roman Kielec .- Numer : 374132 .- Data zgłoszenia : 04-04-2005
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[8] Przelotowa głowica czyszcząca z przyspieszaczem talerzowym / Zygmunt Kotwicki, Roman Kielec .- Numer : 205832 .- Data zgłoszenia : 04-04-2005 .- Data udzielenia : 31-05-2010
Kod: PAT-INNE    BibTeX   (pkt: 15)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski