System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Albert Lewandowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 37 pozycji bibliograficznych
1 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wdrożenie systemów CAX jako narzędzi wspomagających procesy projektowania, 2008. Julian Jakubowski, Grzegorz Maniarski, Albert Lewandowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 53 s. , ISBN: 9788374811958, rys. tab. wykr. .- zał. s. 27--53
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8801] [data modyf: 20-03-2009 10:09]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Właściwości tribologiczne żeliw nagniatanych w obecności preparatów eksploatacyjnych na bazie środków smarnych stałych i o działaniu chemicznym, Albert Lewandowski
// W: Implikacje w procesach wytwarzania : monografia, 2016. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 154--173, ISBN: 9788364249419
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18401] [data modyf: 17-11-2016 14:20]
[2] Ocena właściwości technologicznej warstwy wierzchniej żeliwa EN-GJSFP 450-10 modyfikowanej preparatami eksploatacyjnymi po obróbce nagniataniem, Albert Lewandowski
// W: Inżynieria warstwy wierzchniej : monografia, 2014. / red. T. Zaborowski, Gorzów Wlkp. : Instytut Badań i Ekspertyz Naukowych, s. 205--220, ISBN: 9788364249174
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16671] [data modyf: 27-08-2015 09:43]
[3] Ocena istotności statystycznej odwzorowania emisji w teście badawczym SET silników ZS pojazdów klasy HD w stosunku do testu ECE R49, Robert Barski, Mariusz Jenek, Albert Lewandowski
// W: Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ, 2009. / red. V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg, Moskva : MGTU Stankin (Proizvodstvo, Tehnologiâ, Ekologiâ - PROTEK 12), s. 252--264, ISBN: 9785702806440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11793] [data modyf: 01-03-2010 17:00]
[4] The idea of 3-phase test of Diesel engines for HD class vehicles and evaluation of static relevance of emission projection in a 3-phase test in relation to ECE R 49 test, Robert Barski, Albert Lewandowski, Mariusz Jenek
// W: Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ, 2009. / red. V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg, Moskva : MGTU Stankin (Proizvodstvo, Tehnologiâ, Ekologiâ - PROTEK 12), s. 265--277, ISBN: 9785702806440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11794] [data modyf: 01-03-2010 17:05]
[5] Wykorzystanie metody planowania badań G. Taguchi do analizy i optymalizacji procesu nagniatania żeliwa EN GJSFP 450-10, Eugene Feldshtein, Albert Lewandowski
// W: Upravlenie kačestvom mašinostroitel'nyh tehnologičeskih processov formoobrazovaniâ, 2009. / red. V. I. Serebrâkov, L. E. Švarcburg, Moskva : MGTU Stankin (Proizvodstvo, Tehnologiâ, Ekologiâ - PROTEK 12), s. 246--251, ISBN: 9785702806440
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11792] [data modyf: 01-03-2010 16:56]
[6] Ocena właściwości tribologicznych żeliwa EN GJLP-250 po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem środka smarnego, Albert Lewandowski
// W: Współczesne problemy w technologii obróbki przez nagniatanie, 2008. / red. W. Przybylski . T. 2, Gdańsk : Katedra Technologii Maszyn i Automatyzacji Produkcji, Wydział Mechaniczny Politechniki Gdańskiej, s. 209--218, ISBN: 9788388579325
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10871] [data modyf: 09-02-2009 12:08]
[7] Szlifowanie, Albert Lewandowski
// W: Wybrane zagadnienia z inżynierii wytwarzania : obróbka ubytkowa, 2008. / red. A. Laber, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 150--171, ISBN: 9788374811842
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10699] [data modyf: 30-12-2008 09:06]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] On the properties of PVD coating based on nanodiamond and molybdenum disulfide nanolayers and its efficiency when drilling of aluminium alloy / Alexandre Ph. Ilyuschenko, Eugene Feldshtein, Yuliya O. Lisovskaya, Ludmila V. Markova, Mikhail A. Andreyev, Albert Lewandowski, 2015. Surface & Coatings Technology Vol. 270, 190--196, ISSN: 0257-8972, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Burrs, Drilling, Molybdenum disulfide, Nanodiamond, PVD nanolayer coating, Wear
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.surfcoat.2015.03.004         Cytowania wg Scopus: 8 [23-11-2020]
[AWCZ-18934] [data modyf: 24-08-2015 13:15]
[2] Technological heredity when roller burnishing of ductile cast iron / Albert Lewandowski, Eugene Feldshtein, 2014. Journal of Scientific & Industrial Research Vol. 73, 559--565, ISSN: 0022-4456, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Taguchi method, ductile cast iron, roller burnishing, technological heredity
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)        Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[AWCZ-18261] [data modyf: 20-08-2015 14:45]
[3] Właściwości tribologiczne żeliwa EN-GJSFP-500-7 nagniatanego w obecności preparatów eksploatacyjnych na bazie środków smarnych stałych i o działaniu chemicznym / Albert Lewandowski, 2013. Tribologia : Teoria i Praktyka, nr 4, 67--84, ISSN: 0208-7774, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: burnishing process, cast iron, chropowatość powierzchni, exploration preparations, nagniatanie naporowe, preparaty eksploatacyjne, roughness of surface, surface layer, tribological wear, warstwa wierzchnia, zużycie tribologiczne, żeliwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17590] [data modyf: 20-08-2015 09:46]
[4] Wykorzystanie metody planowania badań G. Taguchi do analizy i optymalizacji procesu nagniatania żeliwa EN-GJLP-250 / Albert Lewandowski, 2013. Tribologia : Teoria i Praktyka, nr 2, 103--113, ISSN: 0208-7774, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cast iron, dodatki do olejów smarowych, exploitation additives, method G. Taguchi, metoda G. Taguchi, nagniatanie powierzchniowe, surface burnishing, surface layers, warstwa wierzchnia, żeliwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-17404] [data modyf: 20-08-2015 12:21]
[5] Ocena właściwości tribologicznych żeliwa EN-GJSFP 450-10 po obróbce nagniataniem, warunkowanych rodzajem środka smarnego / Albert Lewandowski, Stanisław Laber, Mariusz Jenek, 2005. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 36, nr 4, 157--165, ISSN: 0208-7774, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cast iron, chropowatość powierzchni, friction, nagniatanie powierzchniowe, surface plastic deformation process, surface roughness, tarcie, wear, zużycie, żeliwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10535] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Ocena właściwości tribologicznych żeliwa GJL-250 po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem środka smarnego / Albert Lewandowski, Stanisław Laber, Mariusz Jenek, 2004. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 35, nr 5, 137--144, ISSN: 0208-7774, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, nagniatanie powierzchniowe, preparaty eksploatacyjne, zużycie tribologiczne, żeliwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9996] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Wpływ preparatu eksploatacyjnego R-2000 na stan stereometryczny powierzchni w procesie tarcia żeliwa GJL-250 / Mariusz Jenek, Stanisław Laber, Albert Lewandowski, 2004. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 35, nr 5, 89--96, ISSN: 0208-7774, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, preparaty eksploatacyjne, zużycie tribologiczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9997] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ocena właściwości technologicznej warstwy wierzchniej modyfikowanej preparatami eksploatacyjnymi po obróbce nagniataniem żeliwa EN-GJS 600-3 / Albert Lewandowski // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ. Naučnye Trudy - (Sbornik Monografij ; no 11) .- 2008, T. 1, s. 205--210 bibliogr. tab. wykr. summ. .- Trudy meždunarodnoj konferencii "PROTEK '08"
Słowa kluczowe: chropowatość powierzchni, nagniatanie powierzchniowe, preparaty eksploatacyjne, warstwa wierzchnia, zużycie tribologiczne, żeliwo,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8230] [data modyf: 27-10-2008 12:14]
[2] Wykorzystanie aplikacji Visual Basic w technologicznym procesie zautomatyzowanego montażu przyrządów UPS / V. I. Serebrâkov, Albert Lewandowski // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ. Naučnye Trudy - (Sbornik Monografij ; no 11) .- 2008, T. 1, s. 227--232 bibliogr. rys. tab. summ. .- Trudy meždunarodnoj konferencii "PROTEK '08"
Słowa kluczowe: SolidWORKS, Visual Basic for Applications, oprzyrządowanie technologiczne, proces montażu, proces technologiczny, uniwersalne przyrządy obróbkowe - UPS,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8231] [data modyf: 27-10-2008 12:20]
[3] Ocena właściwości technologicznej warstwy wierzchniej modyfikowanej preparatami eksploatacyjnymi po obróbce nagniataniem żeliwa EN-GJLP 250 / Albert Lewandowski // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2007, no 10, s. 553--564 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: cast iron, chropowatość powierzchni, exploration preparations, nagniatanie powierzchniowe, preparaty eksploatacyjne, roughness of surface, surface layer, surface plastic deformation process, tribological wear, warstwa wierzchnia, zużycie tribologiczne, żeliwo,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8053] [data modyf: 22-01-2008 15:03]
[4] Program zautomatyzowanego montażu przyrządów UPS / Albert Lewandowski, Władimir Serebriakow // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2007, no 10, s. 565--572 bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7950] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Opracowanie metodyki procesu montażu UPS w trybie dialogowym / Albert Lewandowski, Władimir Serebriakow // W: Proizvodstvo : Tehnologiâ : Ekologiâ .- 2006, no 9, s. 609--617 bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7565] [data modyf: 13-10-2006 12:34]
[6] Uprocnenie poverchnosti kak odin iz sposobov ulucsenija frikcionnych svojstv cuguna / Stanisław Laber, Alicja Laber, Albert Lewandowski, Robert Kozdrach // W: Mašinostroenie : Respublikanskij Mežvedomstvennyj Sbornik Naučnyh Trudov .- 2002, nr 18, s. 402--407 bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5721] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Modyfikowanie warunków pracy węzłów skrawania niekonwencjonalnymi dodatkami niskotarciowymi / Stanisław Laber, Alicja Laber, Albert Lewandowski // W: Prace Wydziału Mechanicznego z zakresu Eksploatacji Maszyn .- 1998, s. 67--74 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2841] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analiza właściwości technologicznej warstwy wierzchniej modyfikowanej preparatami eksploatacyjnymi po obróbce nagniataniem żeliwa EN-GJLP 250, 2009. Albert Lewandowski, Mariusz Jenek, Robert Barski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 297--310, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19591] [data modyf: 01-06-2010 11:31]
[2] Analiza właściwości tribologicznych żeliw EN-GJLP 250, EN-GJSFP 450-10 po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem środka smarnego, 2009. Albert Lewandowski, Mariusz Jenek, Robert Barski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 289--297, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19590] [data modyf: 01-06-2010 11:27]
[3] Formirovanie poverhnostnogo sloâ, obuslovlennogo vidom smazočnogo sredstva, 2009. Mariusz Jenek, Robert Barski, Albert Lewandowski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 463--471, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19595] [data modyf: 01-06-2010 11:49]
[4] Ocena odwzorowania emisji w badawczym teście SET silników ZS pojazdów klasy HD w stosunku do testu ECE R49, 2009. Robert Barski, Mariusz Jenek, Albert Lewandowski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 310--323, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19592] [data modyf: 01-06-2010 11:34]
[5] The analysis of static relevance og the set test intended to test the toxicity of self-ignition engine on the basis of 13-phase test, 2009. Robert Barski, Albert Lewandowski, Mariusz Jenek // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 323--337, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19593] [data modyf: 01-06-2010 11:41]
[6] Vliânie vida smazočnogo sredstva na sostoânie ekspluatacionnogo poverhnostnogo sloâ, 2009. Mariusz Jenek, Robert Barski, Albert Lewandowski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu - Novomihajlovskij, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2009, Vyp. 11, s. 454--463, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19594] [data modyf: 01-06-2010 11:46]
[7] Wykorzystanie metody planowania badań G. Taguchi do analizy i optymalizacji procesu nagniatania żeliwa EN GJLP 250, 2009. Eugene Feldshtein, Albert Lewandowski // W: Projektowanie Procesów Technologicznych - TPP '09 : VI międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Poznań, Polska Poznań : Politechnika Poznańska, 2009, s. [8] CD-ROM
Słowa kluczowe: G. Taguchi, cast iron, exploitation additives, nagniatanie powierzchniowe, preparaty eksploatacyjne, surface burnishing, surface layers, żeliwo

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19548] [data modyf: 19-04-2010 11:56]
[8] Ocena właściwości technologicznej warstwy wierzchniej modyfikowanej preparatami eksploatacyjnymi po obróbce nagniataniem żeliwa EN-GJSFP 450-10, 2008. Albert Lewandowski // W: Tehnosfernaâ bezopasnost', nadežnost', kačestvo, energosberežnie : materialy ubilejnoj meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2008, Vyp. 10, s. 277--287, ISBN: 5890710362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19514] [data modyf: 01-03-2010 11:58]
[9] Ocena właściwości tribologicznych żeliw EN-GJLP 250, EN-GJSFP 450-10 po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem środka smarnego, 2008. Albert Lewandowski // W: Tehnosfernaâ bezopasnost', nadežnost', kačestvo, energosberežnie : materialy ubilejnoj meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2008, Vyp. 10, s. 269--277, ISBN: 5890710362
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19513] [data modyf: 01-03-2010 11:54]
[10] Ocena właściwości technologicznej warstwy wierzchniej modyfikowanej preparatami eksploatacyjnymi po obróbce nagniataniem żeliwa EN-GJSFP 450-10, 2007. Albert Lewandowski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2007, Vyp. 9, s. 386--398, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18644] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Ocena właściwości tribologicznych żeliw EN-GJLP 250, EN-GJSFP 450-10 po obróbce nagniataniem warunkowanych rodzajem środka smarnego, 2007. Albert Lewandowski // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2007, Vyp. 9, s. 398--406, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18645] [data modyf: 04-03-2011 09:15]
[12] Umien'šenie trudoemkosti processa proektirovaniâ universal'no-sbornyh prisposoblenij (USP), 2007. Albert Lewandowski, Władimir Serebriakow // W: Tehnosfernaâ bezopastnost', nadežnost', kačestvo, resursosbereženie : materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii. Rostov-na-Donu, Rosja Rostov-na-Donu : Rostovskij Gosudarstvennyj Stroitel'nyj Universitet, 2007, Vyp. 9, s. 98--104, ISBN: 5890710362
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18637] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Analiza wpływu preparatu eksploatacyjnego Motor Life na zmiany stanu powierzchni w procesie tarcia żeliwa GJL-250, 2005. Mariusz Jenek, Stanisław Laber, Albert Lewandowski // W: X Jubileuszowy kongres eksploatacji urządzeń technicznych. Stare Jabłonki, Polska Radom : Wydaw. Instytutu Technologii Eksploatacji-Państwowego Instytutu Badawczego, 2005, s. 189--195, ISBN: 8372044554
Słowa kluczowe: EDS, SEM, preparaty eksploatacyjne, zużycie tribologiczne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17508] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Technological preparation of the automated designing of process of assembly universal adaptations of machinetools, 2004. Władimir Serebriakow, Albert Lewandowski, P. Chmelevich // W: Proizvodstvo : Technologija : Ekologija - PROTEK 2004 : trudy mezdunarodnoj konferencii. Moskva, Rosja Moskva : MGTU "Stankin", 2004, T. 2, s. 427--431, ISBN: 5803702080
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16573] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Modyfikowanie warunków pracy węzłów skrawania dodatkiem niskotarciowym MILITEC-1, 1998. Albert Lewandowski // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 4 : Mechanika, s. 62--66
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7833] [data modyf: 01-01-2002 00:00]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski