System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Zbigniew Fedyczak
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria biomedyczna (100 %)
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 155 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Impulsowe układy transformujące napęcia przemienne, 2003. Zbigniew Fedyczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 154 s. (Monografie T. 4), ISBN: 8389321513, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6598] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Energoelektroniczne układy sterowania mocą prądu przemiennego, 1997. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek 177 s. , ISBN: 8371740506, bibliogr. rys. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3381] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Direct PWM AC choppers and frequency converters, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 393--424, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9209] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] New matrix-reactance frequency converters - conception description, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak
// W: Power electronics and electrical drives : selected problems, 2007. / ed. T. Orłowska-Kowalska, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 71--84, ISBN: 9788374933445
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9484] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Sterowanie impulsowymi sterownikami mocy prądu przemiennego o poprawionych właściwościach energetycznych, Ryszard Strzelecki, Radosław Kasperek, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Kobyłecki
// W: Sterowanie w napędzie elektrycznym i energoelektronice, 1999. , Lublin : Wydaw.Politechniki Lubelskiej (Postępy w Napędzie Elektrycznym i Energoelektronice), s. 299--307, ISBN: 8388110004
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1762] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Model Predictive Control of Hybrid Transformer with Matrix Converter / Paweł Szcześniak, Grzegorz Tadra, Zbigniew Fedyczak, 2020. Acta Polytechnica Hungarica Vol. 17, no. 1, 25--40, ISSN: 1785-8860, , eISSN: 1785-8860, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Matrix Converter, Model Predictive Control, Power Transformer, Voltage Compensator
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.12700/APH.17.1.2020.1.2         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-24769] [data modyf: 28-02-2020 08:35]
[40,41] [0,58]
[2] Model predictive control algorithm of AC voltage stabilizer based on hybrid transformer with a matrix converter / Paweł Szcześniak, Grzegorz Tadra, Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, 2019. Electric Power Systems Research Vol. 170, 222--228, ISSN: 0378-7796, , eISSN: 1873-2046, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Hybrid transformer, Matrix converter, Model predictive control, Power quality, Voltage compensator
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1016/j.epsr.2019.01.024         Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-23620] [data modyf: 07-10-2019 14:22]
[100] [1]
[3] Voltage conditioner & power flow controller based on bipolar matrix-reactance choppers / Jacek Kaniewski, Paweł Szcześniak, Marcin Jarnut, Zbigniew Fedyczak, 2018. International Journal of Electrical Power and Energy Systems Vol. 94, 256--266, ISSN: 0142-0615, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC-AC converters, Flexible AC transmission systems, Phase control, Power control, Power quality, Voltage control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ijepes.2017.07.014         Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-21585] [data modyf: 02-08-2017 12:50]
[40] [1]
[4] Comparative study of drive systems using vector-controlled PMSM fed by a matrix converter and a conventional frequency converter / Paweł Szcześniak, Konrad Urbański, Zbigniew Fedyczak, Krzysztof Zawirski, 2016. Turkish Journal of Electrical Engineering & Computer Sciences Vol. 24, 1516--1531, ISSN: 1300-0632, , eISSN: 1303-6203, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Drive systems, frequency converter, matrix converter, permanent-magnet synchronous motor, space vector modulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.3906/elk-1307-162         Cytowania wg Scopus: 10 [23-11-2020]
[AWCZ-19952] [data modyf: 05-04-2016 11:22]
[5] AC voltage transforming circuits in power systems / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, 2015. Przegląd Elektrotechniczny, nr 6, 8--17, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: AC/AC converters, jakość zasilania, power quality, power system, przekształtniki AC/AC, system elektroenergetyczny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2015.06.02         Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-19077] [data modyf: 24-08-2015 13:24]
[6] Model predictive control circuit of the current source matrix converter / Grzegorz Tadra, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, 2015. Journal of Power and Energy Engineering Vol. 3, no. 4, 136--145, ISSN: 2327-588X, , eISSN: 2327-5901, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC/AC frequency converters, current source matrix converter, predictive control strategy
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.4236/jpee.2015.34020
[AWCZ-19049] [data modyf: 21-02-2017 15:30]
[7] Modelling of voltage transfer function of the three-phase hybrid transformers with voltage or current source matrix converter / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski, 2015. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 133--138, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC/AC converter, matrix converter, przekształtnik matrycowy, przekształtniki typu AC/AC, three-phase transformer, transformator trójfazowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.15199/48.2015.11.34         Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-19510] [data modyf: 12-11-2015 18:57]
[8] AC voltage sag/swell compensator based on three-phase hybrid transformer with buck-boost matrix-reactance chopper / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Benysek, 2014. IEEE Transactions on Industrial Electronics Vol. 61, no. 8, 3835--3846, ISSN: 0278-0046, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC chopper, AC voltage stabilizer, AC-AC power conversion, power quality, voltage control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1109/TIE.2013.2288202         Cytowania wg Scopus: 62 [23-11-2020]
[AWCZ-17690] [data modyf: 20-08-2015 12:25]
[9] Application of the matrix converter to power flow control / Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak, 2014. Archives of Electrical Engineering Vol. 63, no. 3, 409--422, ISSN: 1427-4221, , eISSN: 2300-2506, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC systems, matrix converter, power flow
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.2478/aee-2014-0030         Cytowania wg Scopus: 6 [23-11-2020]
[AWCZ-18411] [data modyf: 07-03-2016 12:23]
[10] Three-phase hybrid transformer using matrix-chopper as an interface between two AC voltage sources / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, 2014. Archives of Electrical Engineering Vol. 63, no. 2, 197--210, ISSN: 1427-4221, , eISSN: 2300-2506, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: hybrid transformer, matrix chopper, power system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.2478/aee-2014-0016         Cytowania wg Scopus: 6 [23-11-2020]
[AWCZ-18317] [data modyf: 20-08-2015 12:39]
[11] Conducted high frequency disturbances observed in electrical power systems with switch mode converters / Zbigniew Fedyczak, Adam Kempski, Robert Smoleński, 2013. Przegląd Elektrotechniczny Vol. 89, nr 6, 41--50, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: compensator, conducted electromagnetic interference, electrical power system, kompensator, przekształtnik energoelektroniczny o sterowaniu typu PWM, switch mode conwerter, system elektroenergetyczny, zaburzenia elektromagnetyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[AWCZ-17445] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[12] Dynamic model of a space vector modulated Buck-Boost Matrix-Reactance Frequency Converter / Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski, 2013. Przegląd Elektrotechniczny, nr 12, 86--89, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: mathematical model, matrix-reactance frequency converter, matrycowo-reaktancyjne przemienniki częstotliwości, model matematyczny, modulacja wektora przestrzennego, space vector modulation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[AWCZ-17795] [data modyf: 20-08-2015 12:08]
[13] Matrix-reactance frequency converters using an low frequency transfer matrix modulation method / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, 2012. Electric Power Systems Research Vol. 83, no 1, 91--103, ISSN: 0378-7796, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC-AC power conversion, frequency conversion, pulse width modulated power converters
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.epsr.2011.09.017         Cytowania wg Scopus: 26 [23-11-2020]
[AWCZ-15978] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[14] Modeling and analysis of dynamic properties of the hybrid transformer with MRC / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, 2011. Przegląd Elektrotechniczny, nr 1, 45--50, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: control circuit, dynamics, dynamika, hybrid transformer, matrix-reactance chopper, sterownik matrycowo-reaktancyjny, transformator hybrydowy, układ sterowania
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[AWCZ-15378] [data modyf: 01-02-2011 12:19]
[15] Three-phase AC systems interfaced by current source matrix converter with Space Vector Modulation / Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Tadra, Paweł Szcześniak, 2011. Przegląd Elektrotechniczny, nr 1, 40--44, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC frequency converter, AC/AC transmission systems, current source matrix converter, przekształtnik matrycowy prądu, przemienniki częstotliwości, system przesyłowy AC/AC
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-15377] [data modyf: 01-02-2011 12:19]
[16] Implementacja przekształtnika matrycowego o modulacji wektorowej oraz czterostopniowej prądowej strategii komutacji / Grzegorz Tadra, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, 2010. Przegląd Elektrotechniczny, nr 2, 95--100, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC/AC converters, Matrix Converter, modulacja wektorowa, przekształtnik matrycowy, przekształtniki AC/AC, vector modulation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14537] [data modyf: 01-02-2011 12:03]
[17] Implementacja trójfazowego transformatora hybrydowego ze sterownikiem matrycowym / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Mirosław Łukiewski, 2010. Przegląd Elektrotechniczny, nr 2, 231--236, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC/AC converter, hybrid transformer, matrix chopper, przekształtnik prądu przemiennego, sterownik matrycowy, transformator hybrydowy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14539] [data modyf: 01-02-2011 12:03]
[18] Implementacja trójfazowych przemienników częstotliwości bazujących na topologii matrycowo-reaktancyjnego sterownika prądu przemiennego typu buck-boost / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Grzegorz Tadra, 2010. Przegląd Elektrotechniczny, nr 2, 148--153, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC/AC converter, matrix-converter, matrix-reactance frequency converter, matrycowo-reaktancyjny przemiennik częstotliwości, przekształtnik matrycowy, przekształtnik typu AC/AC
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14538] [data modyf: 01-02-2011 12:03]
[19] Modelling and analysis of matrix - reactance frequency converter based on Ćuk topology by DQ0 transformation / Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 2, 125--130, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DQ0 transformation, matrix converter, matrix-reactance frequency converter, matrycowo-reaktancyjny przemiennik częstotliwości, przekształtnik matrycowy, transformacja DQ0
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13581] [data modyf: 01-02-2011 12:17]
[20] Modelling and analysis of matrix-reactance frequency converters using voltage source matrix converter and LF transfer matrix modulation method / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 138--143, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC/AC converter, matrix converter, matrix-reactance chopper, matrix-reactance frequency converter, matrycowo-reaktancyjny przemiennik częstotliwości, przekształtnik matrycowy, przekształtnik typu AC/AC, sterownik matrycowo-reaktancyjny
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[AWCZ-13984] [data modyf: 01-02-2011 12:18]
[21] Modelling and analysis of three-phase hybrid transformer using matrix-reactance chopper / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 2, 100--105, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC/AC converter, D-Q transformation, averaged state-space method, hybrid transformer, metoda uśrednionych zmiennych stanu, przekształcenie D-Q, przekształtnik AC/AC, transformator hybrydowy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 12 [23-11-2020]
[AWCZ-13579] [data modyf: 01-02-2011 12:05]
[22] Steady and transient states modelling methods of matrix-reactance frequency converter with buck-boost topology / Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, 2009. COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering Vol. 28, no 3, 626--638, ISSN: 0332-1649, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: circuit theory, electrical enginneering, voltage
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1108/03321640910940891         Cytowania wg Scopus: 21 [23-11-2020]
[AWCZ-13978] [data modyf: 31-08-2009 12:43]
[23] Analiz ustanovivšihsâ processov v matričnom preobrazovatele / Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, 2008. Tehnična Elektrodinamika : Problemi sucasnoi elektrotehniki, no 1, 91--96 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC matrix-reactance converter, complex method, steady-state
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13149] [data modyf: 25-07-2008 10:12]
[24] Analysis of transient and steady-state processes in three-phase symmetric matrix-reactance converter system / Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, 2008. Tehnična Elektrodinamika : Silova elektronika ta energoefektivnist', no 2, 104--109 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: matričnyj reaktivnyj trehfaznyj preobrazovatel', perehodnye processy
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13331] [data modyf: 28-10-2008 13:57]
[25] Koncepcja układu sterowania do przekształtnika matrycowego o bezpośrednim sterowaniu wektorowym / Grzegorz Tadra, Zbigniew Fedyczak, 2008. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 10, 18--21 bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13358] [data modyf: 06-03-2009 12:12]
[26] Modelling and analysis of a three-phase quadrature phase shifter with a hybrid transformer / Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, 2008. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 269--274, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: hybrid transformer, matrix chopper, przesuwnik fazowy, quadrature phase shifter, sterownik matrycowy, transformator hybrydowy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 11 [23-11-2020]
[AWCZ-13440] [data modyf: 01-02-2011 12:17]
[27] Nowa rodzina przemienników częstotliwości prądu przemiennego bazujących na topologiach jednobiegunowych sterowników matrycowo-reaktancyjnych / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Igor Korotyeyev, 2008. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 308--315, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: matrix converter, matrix-reactance chopper, matrix-reactance frequency converter, matrycowo-reaktancyjny przemiennik częstotliwości, przekształtnik matrycowy, sterownik matrycowo-reaktancyjny
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13446] [data modyf: 01-02-2011 12:17]
[28] Steady and transient states analysis of matrix-reactance frequency converter based on boost PWM AC matrix-reactance chopper / Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, 2008. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 279--284, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: d-q transformation, matrix converter, matrix-reactance frequency converter, matrycowo-reaktancyjny przemiennik częstotliwości, przekształtnik matrycowy, transformacja d-q
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[AWCZ-13443] [data modyf: 01-02-2011 12:17]
[29] A serial AC voltage controller using bipolar matrix-reactance chopper / Zbigniew Fedyczak, Leszek Frąckowiak, Maciej Jankowski, 2006. COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering Vol. 25, no 1, 244--258, ISSN: 0332-1649, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electrical equipment, modelling, voltage fluctuations
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 5 [23-11-2020]
[AWCZ-10762] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Jednofazowy transformator hybrydowy o topologii z dwubiegunowym sterownikiem matrycowo-reaktancyjnym / Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski, 2006. Przegląd Elektrotechniczny, nr 7/8, 80--85, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: hybrid transformer, matrix-reactance chopper, sterownik matrycowo-reaktancyjny, transformator hybrydowy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11023] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Koncepcja matrycowo-reaktancyjnego przemiennika częstotliwości o topologii typu Ćuk / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, 2006. Przegląd Elektrotechniczny, nr 7/8, 42--47, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: averaged state space method, matrix converter, matrix-reactance chopper, matrix-reactance frequency converter, matrycowo-reaktancyjny przemiennik częstotliwości, metoda uśrednionych zmiennych stanu, przekształtnik matrycowy, sterownik matrycowo-reaktancyjny
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11022] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Koncepcja matrycowo-reaktancyjnego przemiennika częstotliwości typu Zeta / Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, 2006. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 3, 26--29 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10807] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Modelling and analysis of the quadrature-booster phase shifter with PWM AC biopolar matrix-reactance chopper and passive load / Zbigniew Fedyczak, Maciej Jankowski, Paweł Szcześniak, 2006. Electrical Power Quality and Utilisation. Journal Vol. 12, no 2, 83--93 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC power system, PWM AC matrix chopper, phase shifter
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12174] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Steady-state modelling of basic unipolar PWM AC line matrix-reactance choppers / Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, 2005. COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering Vol. 24, no 1, 55--68, ISSN: 0332-1649, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: alternating current, circuits, electrical equipment, modelling
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 13 [23-11-2020]
[AWCZ-10091] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Steady state modelling of the bipolar PWM AC line matrix-reactance choppers based on Ćuk topologies / Zbigniew Fedyczak, 2003. Archives of Electrical Engineering Vol. 52, no 3, 303--316, ISSN: 1427-4221, , eISSN: 2300-2506, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PWM AC line matrix-reactance choppers, bipolar Ćuk topologies
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9296] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Rascet perechodnych processov v preobrazovateljach peremennogo toka / Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, 2002. Tehnična Elektrodinamika : Silova elektronika ta energoefektivnist', no 1, 43--46 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PWM AC line conditioner, averaged state space method, transient behaviour
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8464] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Single-phase AC/AC semiconductor transformer topologies and applications / Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Marius Klytta, 2002. Technicna Elektrodinamika, no 1, 29--34 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6909] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Four-terminal chain parameters of averaged AC models of non-isolated matrix-reactance PWM AC line conditioners / Zbigniew Fedyczak, 2001. Archives of Electrical Engineering Vol. 50, no 4, 395--409, ISSN: 1427-4221, , eISSN: 2300-2506, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-6930] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[39] Ispol'zovanie metoda usrednenija peremennych sostojanija dlja analiza ustanovivsichsja processov v preobrazovateljach peremennogo toka / Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, 2001. Tehnična Elektrodinamika : Silova elektronika ta energoefektivnist', no 1, 40--45 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PWM AC line conditioners, averaged state-space method errors
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4844] [data modyf: 29-04-2008 14:35]
[40] Jednofazowy kompensator mocy biernej o topologii przekształtnika Ćuka / Zbigniew Fedyczak, 2001. Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej T. 7, z. 1, 111--120 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4301] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Ocenka primenimosti matoda usredienija peremennych sostojanija dlja rasceta preobrazovatelej peremennogo toka / Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, 2000. Tehnična Elektrodinamika : Silova elektronika ta energoefektivnist', no 2, 89--92 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: PWM AC line converters, averaged state space method, state space method
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3764] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Step down-up matrix converter / Krzysztof Skórski, Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński, 2000. Tehnična Elektrodinamika : Problemi sucasnoi elektrotehniki, no 8, 47--50 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PWM AC line power controllers, averaged state-space model, step down-up AC line converter
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3961] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[43] Three-phase PWM AC line conditioner based on cuk converter topology used to var compensation / Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Radosław Kasperek, Krzysztof Skórski, 2000. Tehnična Elektrodinamika : Silova elektronika ta energoefektivnist', no 2, 42--47 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PWM AC power controller, averaged state-space model, step down-up AC line converter
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3964] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[44] Analiz ustanovibsegosja processa v preobrazovateljach peremennoj struktury / Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, 1999. Technicna Elektrodinamika : Sistemy elektrozivlennaja elektrotechnicnich ustanovok i kompleksiv, 31--34 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Lapunov's transformation, PWM AC line converters, expanding of differential equation
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3767] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[45] Sirotno-impul'snye preobrazovateli peremennogo toka : osnovnye topologii i svojstva / Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, 1999. Technicna Elektrodinamika : Sistemy elektrozivlennaja elektrotechnicnich ustanovok i kompleksiv, 22--26 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: PWM AC line converters, matrix and hybrid semiconductor autotransformers
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3765] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Sirotno-impul'snye preobrazovateli peremennogo toka : vybrannye primenenija / Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, 1999. Technicna Elektrodinamika : Sistemy elektrozivlennaja elektrotechnicnich ustanovok i kompleksiv, 27--30 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: PWM AC line converters, matrix and hybrid semiconductor autotransformers
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3766] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Właściwości energetyczne układów z impulsowymi sterownikami prądu przemiennego przy nadążnej regulacji prądu odbiornika / Zbigniew Fedyczak, Radosław Kasperek, Krzysztof Skórski, 1999. Jakość i Użytkowanie Energii Elektrycznej T. 5, z. 1, 49--54 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3461] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] Three-phase PWM ac line conditioners based on boost and buck-boost converters / Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, 1998. Technicna Elektrodinamika : Silovaja elektronika i energoeffektivnost' T. 1, no 2, 104--107 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: SIP peremennogo naprjazenija, kljuce dvuchstronnoj provodimosti, metod usrednenych peremennych sostajanija
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-4023] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[49] Impusowe sterowniki mocy prądu przemiennego / Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, 1997. Elektronizacja : podzespoły i zastosowania elektroniki, nr 7-8, 9--15 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5129] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Przykłady implementacji reprezentacji wektorowej sygnałów elektrycznych trójfazowych w stacjonarnym układzie współrzędnych typu α β 0 / Zbigniew Fedyczak(*) // W: Prace Instytutu Politechnicznego PWSZ w Sulechowie .- 2016, [nr 1], s. 23--37 bibliogr. rys. wykr. summ. .- afiliacja również PWSZ w Sulechowie
Słowa kluczowe: modelowanie sygnałów elektrycznych,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10410] [data modyf: 15-09-2016 12:37]
[2] A matrix reactance PWM AC line conditioner with ĆUK topology as a controlled reactance / Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Radosław Kasperek, Krzysztof Skórski // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej(16) .- 2001, s. 19--24, ISSN: 2353-1290, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-3546] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Przedmiot i stan badań naukowych w zakresie układów energoelektronicznych w Instytucie Inżynierii Elektrycznej Poliechniki Zielonogórskiej / Ryszard Strzelecki, Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Elektryka ; 38) .- 2000, s. 119--130 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2580] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Przekaźniki półprzewodnikowe R18 do włączania/wyłączania oraz zmiany kierunku wirowania silników indukcyjnych / Zbigniew Fedyczak, Jerzy Dobrzyński // W: Maszyny Elektryczne : Zeszyty Problemowe .- 1997, nr 54, s. 177--179 bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3666] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] AC Drives with Buck-Boost Voltage Switched Frequency Converters without DC Storage, 2018. Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Marius Klytta // W: International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM 2018. Amalfi Coast, Włochy New York : IEEE Conference Publications, 2018, s. 507--512
Słowa kluczowe: AC/AC converters, boost voltage frequency converters, converter fed AC drive systems, frequency converters without DC storage

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/SPEEDAM.2018.8445231   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-23071] [data modyf: 09-10-2018 10:41]
[5] [0,33]
[2] Buck-boost voltage frequency converters without DC storage for AC drives - general overview, 2017. Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Marius Klytta // W: Topical problems in the field of electrical and power engineering : doctoral school of energy and geotechnology III : 16th international symposium GUIDE. Pärnu, Estonia Tallin : Tallinn University of Technology, 2017, s. 15--20, ISBN: -
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22569] [data modyf: 22-03-2017 14:24]
[0] [0]
[3] The study of smart distribution transformer based on a bipolar matrix chopper, 2017. Jacek Kaniewski, Marcin Jarnut, Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak // W: 11th IEEE International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering - CPE-POWERENG 2017. Cadiz, Hiszpania New York : IEEE, 2017, s. 282--287, ISBN: 9781509049622
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [23-11-2020]
[KONF-22732] [data modyf: 02-10-2017 17:40]
[3,75] [0,25]
[4] Study of the Current Source Matrix Converter Using Model Predictive Control in AC Drive System, 2016. Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Tadra, Paweł Szcześniak // W: International Symposium on Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM 2016 : proceedings. Capri, Włochy - : IEEE Conference Publications, 2016, s. 913--918, ISBN: 9781509041817
Słowa kluczowe: AC drive system, current source matrix converter, model predictive control

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [23-11-2020]
[KONF-22236] [data modyf: 16-01-2017 10:34]
[5] AC voltage transforming circuits in power systems, 2015. Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12th conference - seminar. Łagów, Polska Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1--10, ISBN: 9781479984152
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISNCC.2015.7174721   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-21925] [data modyf: 07-09-2016 12:25]
[6] Modelling of voltage transfer function of the three-phase hybrid transformers with voltage or current source matrix converter, 2015. Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2015 [Dokument elektroniczny] : 12th conference - seminar. Łagów, Polska Piscataway : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 1--6, ISBN: 9781479984152
Słowa kluczowe: AC/AC converter, three-phase transformer, voltage or current source matrix converter

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/ISNCC.2015.7174701   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-21783] [data modyf: 07-09-2016 12:15]
[7] Alternative drive solution with matrix converter fed permanent magnet synchronous motor, 2014. Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak, Igor Korotyeyev, Marius Klytta // W: IEEE International Conference on Intelligent Energy and Power Systems : IEPS-2014. Kyiv, Ukraina Kyiv : National Technical University of Ukraine, 2014, s. 234--239, ISBN: 9781479922659 .- materiały dostępne również na CD-ROM
Słowa kluczowe: drive system, matrix converter, permanent magnet synchronous motor, space vector modulation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-21349] [data modyf: 02-09-2015 11:42]
[8] Modelling and analysis of three-phase hybrid transformer with buck-boost matrix-reactance chopper and active load, 2014. Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski, Paweł Szcześniak, Marius Klytta // W: Power Electronics and Applications - EPE' 14-ECCE Europe [Dokument elektroniczny] : 16th European Conference. Lappeenranta, Finlandia New York : IEEE, 2014, s. 1--10, ISBN: 978-1-4799-3015-9
Słowa kluczowe: AC/AC converter, Power conditioning, Three-phase system, Transformer, Voltage sag compensators

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/EPE.2014.6910987   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-21504] [data modyf: 06-03-2017 11:55]
[9] Aplikacja przekształtnika matrycowego do sterowania przepływem energii, 2013. Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2013 [Dokument elektroniczny]. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2013, s. 1--4, ISBN: 9788372835734
Słowa kluczowe: interfejs energoelektroniczny, matrix converter, power interfaces, przekształtnik matrycowy, sterowanie napięciowo zintegrowane, voltage oriented control

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21070] [data modyf: 07-09-2015 12:35]
[10] Conducted high frequency disturbances observed in electrical power systems with switch mode converters, 2013. Zbigniew Fedyczak, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th conference - seminar. Zielona Góra, Polska [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2013, s. 1--10, ISBN: 9788393721603
Słowa kluczowe: compensator, conducted electromagnetic interference, electrical power system, switch mode converter

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20908] [data modyf: 07-09-2015 12:25]
[11] Dynamic model of a space vector modulated Buck-Boost Matrix-Reactance frequency Converter, 2013. Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th conference - seminar. Zielona Góra, Polska New York : IEEE Xplore, 2013, s. 1--5, ISBN: 9781467363129
Słowa kluczowe: dynamic model, mathematical model d-q reference frame, matrix-reactance frequency converter, space vector modulation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20910] [data modyf: 23-10-2019 12:35]
[12] Modelling and basic properties of three-phase hybrid transformer with unsynchronized active load, 2013. Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th conference - seminar. Zielona Góra, Polska New York : IEEE Xplore, 2013, s. 1--6, ISBN: 9781467363129
Słowa kluczowe: hybrid transformer, matrix chopper, power system

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [23-11-2020]
[KONF-20909] [data modyf: 23-10-2019 12:35]
[13] Modelowanie i podstawowe właściwości transformatora hybrydowego z niesynchronizowanym obciążeniem aktywnym, 2013. Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2013 [Dokument elektroniczny]. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2013, s. 1--6, ISBN: 9788372835734
Słowa kluczowe: hybrid transformer, matrix chopper, power system, sterownik matrycowy, system elektroenergetyczny, transformator hybrydowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21074] [data modyf: 07-09-2015 12:35]
[14] A comparison of basic properties of the integrated and cascade matrix-reactance fraquency converters, 2012. Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Grzegorz Tadra, Marius Klytta // W: 15th International Power Electronics and Motion Control Conference and Exposition - EPE-PEMC 2012. Novi Sad, Serbia [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9781467319713
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20556] [data modyf: 15-09-2014 14:43]
[15] Modelowanie matrycowo-reaktancyjnych przemienników częstotliwości o modulacji wektorowej, 2011. Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Tadra // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2011 : X krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2011, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9788372834393
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20183] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Implementation of the current source matrix converter with space vector modulation, 2010. Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Tadra, Marius Klytta // W: 14th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC 2010. Ohrid, Republika Macedonii Skopje : [brak wydawcy], 2010, s. 97--102 [CD-ROM], ISBN: 9781424478545
Słowa kluczowe: AC/AC frequency converter, current source matrix converter

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 17 [23-11-2020]
[KONF-19783] [data modyf: 15-09-2014 14:55]
[17] Modeling and analysis of dynamic properties of the hybrid transformer with MRC, 2010. Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC : proceedings of the 2010 10th conference-seminar. Łagów, Polska Zielona Góra : Institute of Electrical and Electronics Engineering University of Zielona Góra, 2010, s. 74--79, ISBN: 9781424478941 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: AC/AC buck-boost converter, control circuit, dynamics, hybrid transformer, matrix-reactance chopper

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19644] [data modyf: 06-07-2010 13:27]
[18] Three-phase AC systems interfaced by current source matrix converter with space vector modulation, 2010. Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Tadra, Paweł Szcześniak // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC : proceedings of the 2010 10th conference-seminar. Łagów, Polska Zielona Góra : Institute of Electrical and Electronics Engineering University of Zielona Góra, 2010, s. 43--48, ISBN: 9781424478941 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: AC frequency converter, AC/AC transmission systems, current source matrix converter

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19642] [data modyf: 06-07-2010 13:27]
[19] Implementacja przekształtnika matrycowego o modulacji wektorowej oraz czterostopniowej prądowej strategii komutacji, 2009. Grzegorz Tadra, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2009 : IX krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2009, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9788372833198
Słowa kluczowe: AC/AC converters, Matrix Converter, modulacja wektorowa, przekształtnik matrycowy, przekształtniki AC/AC, vector modulation

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19391] [data modyf: 25-11-2009 09:59]
[20] Implementacja trójfazowego transformatora hybrydowego ze sterownikiem matrycowym, 2009. Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Mirosław Łukiewski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2009 : IX krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2009, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9788372833198
Słowa kluczowe: AC/AC converter, hybrid transformer, matrix chopper, przekształtnik prądu przemiennego, sterownik matrycowy, transformator hybrydowy

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19392] [data modyf: 25-11-2009 10:01]
[21] Implementacja trójfazowych przemienników częstotliwości bazujących na topologii matrycowo-reaktancyjnego sterownika prądu przemiennego typu buck-boost, 2009. Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Grzegorz Tadra // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2009 : IX krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2009, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9788372833198
Słowa kluczowe: AC/AC converter, matrix converter, matrix-reactance frequency converter, matrycowo-reaktancyjny przemiennik częstotliwości, przekształtnik matrycowy, przekształtnik typu AC/AC

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19393] [data modyf: 25-11-2009 10:06]
[22] Implementation of a three-phase hybrid transformer using a matrix chopper, 2009. Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak, Marius Klytta, Mirosław Łukiewski, Paweł Szcześniak // W: 13th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2009. Barcelona, Hiszpania [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. [10] CD-ROM, ISBN: 97889075815009
Słowa kluczowe: converter circuits, power conditioning

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[KONF-19305] [data modyf: 22-07-2014 10:12]
[23] Implementation of three-phase frequency converters based on PWM AC matrix-reactance chopper with buck-boost topology, 2009. Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Jacek Kaniewski, Grzegorz Tadra // W: 13th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2009. Barcelona, Hiszpania [B. m.] : [brak wydawcy], 2009, s. [10] CD-ROM, ISBN: 97889075815009
Słowa kluczowe: AC/AC converter, converter circuit, converter control, matrix converter, three-phase system

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-19304] [data modyf: 22-07-2014 10:16]
[24] Conception of the control circuit for matrix converter with space vector modulation, 2008. Grzegorz Tadra, Zbigniew Fedyczak // W: Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2008 : V Lubuska konferencja naukowo-techniczna. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski, 2008, s. 269--275, ISBN: 8392218213 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18767] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Generation of matrix-reactance frequency converters based on unipolar PWM AC matrix-reactance choppers, 2008. Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Igor Korotyeyev // W: 39th IEEE Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '08. Rhodes, Grecja [B. m.] : [brak wydawcy], 2008, s. 1821--1827 [CD-ROM], ISBN: 9781424416684
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-18843] [data modyf: 22-07-2014 10:17]
[26] Modelling and analysis of a matrix-reactance frequency converter based on buck-boost topology by DQ0 transformation, 2008. Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak, Marius Klytta // W: 13th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC 2008. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2008, s. 165--172 [CD-ROM], ISBN: 9781424417421
Słowa kluczowe: DQ0 transformation, matrix converter, matrix-reactance frequency converter

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 27 [23-11-2020]
[KONF-18912] [data modyf: 22-07-2014 10:19]
[27] Modelling and analysis of a three-phase quadrature phase shifter with a hybrid transformer, 2008. Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak // W: Proceedings of the International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2008 : IX conference-seminar. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9781424421305
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18846] [data modyf: 22-07-2008 11:42]
[28] Modelling and analysis of a three-phase quadrature phase shifter with a hybrid transformer, 2008. Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski // W: Sieci elektroenergetyczne w przemyśle i energetyce - SIECI 2008 : VI konferencja naukowo-techniczna. Szklarska Poręba, Polska Wrocław : Instytut Energoelektryki Politechniki Wrocławskiej, 2008, s. 425--432, ISBN: 9788392131557
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18928] [data modyf: 24-09-2008 14:33]
[29] Modelling and analysis of matrix-reactance frequency converter based on Ćuk topology by DQ0 transformation, 2008. Paweł Szcześniak, Zbigniew Fedyczak // W: Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2008 : V Lubuska konferencja naukowo-techniczna. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski, 2008, s. [12] CD-ROM, ISBN: 8392218213
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18766] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Modelling and analysis of three-phase hybrid transformer using matrix-reactance chopper, 2008. Jacek Kaniewski, Zbigniew Fedyczak // W: Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2008 : V Lubuska konferencja naukowo-techniczna. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski, 2008, s. [16] CD-ROM, ISBN: 8392218213
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18762] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] New family of matrix-reactance frequency converters based on unipolar PWM AC matrix-reactance choppers, 2008. Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Igor Korotyeyev // W: 13th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC 2008. Poznań, Polska Poznań : [brak wydawcy], 2008, s. 236--243 [CD-ROM], ISBN: 9781424417421
Słowa kluczowe: matrix converter, matrix-reactance chopper, matrix-reactance frequency converter

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 31 [23-11-2020]
[KONF-18911] [data modyf: 22-08-2014 12:34]
[32] Steady and transient state analysis of a matrix-reactance frequency converter based on a boost PWM AC matrix-reactance chopper, 2008. Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // W: Proceedings of the International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2008 : IX conference-seminar. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9781424421305
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [23-11-2020]
[KONF-18850] [data modyf: 22-08-2014 12:53]
[33] Steady and transient states modelling methods of matrix-reactance frequency converter with buck-boost topology, 2008. Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak // W: Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2008. Lille, Francja Poznań : PTETiS Publishers, 2008, s. 135--136, ISBN: 9788392134053
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18863] [data modyf: 06-08-2008 14:11]
[34] Modeling and analysis of three-phase hybrid transformer using matrix converter, 2007. Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski // W: Compatibility in Power Electronics - CPE 2007 : 5th International Conference-Workshop. Gdańsk, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 2007, s. [6] CD-ROM, ISBN: 142441055X
Słowa kluczowe: hybrid transformer, matrix converter, switched circuits

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 16 [23-11-2020]
[KONF-18387] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Single-phase hybrid transformer using matrix-reactance chopper with Ćuk topology, 2007. Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski, Marius Klytta // W: 12th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2007. Aalborg, Dania [B. m.] : [brak wydawcy], 2007, s. [10] CD-ROM, ISBN: 9789075815108
Słowa kluczowe: AC/AC converter, converter circuit, power conditioning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18468] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Koncepcja matrycowo-reaktancyjnego przemiennika częstotliwości typu Zeta, 2006. Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // W: Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2006 : IV Lubuska Konferencja Naukowo-Techniczna. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : [brak wydawcy], 2006, s. 41--46, ISBN: 8392218205 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17754] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Matrix-reactance frequency converter based on buck-boost topology, 2006. Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Marius Klytta // W: 12th International Power Electronics and Motion Control Conference - EPE-PEMC 2006. Portoroz, Słowenia [B. m.] : [brak wydawcy], 2006, s. 763--768 [CD-ROM], ISBN: 1424401216
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 24 [23-11-2020]
[KONF-17942] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] A comparison of basic properties of single-phase serial AC voltage controllers using bipolar PWM chopper, 2005. Zbigniew Fedyczak, Maciej Jankowski, Paweł Szcześniak // W: 11th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2005. Dresden, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [10] CD-ROM, ISBN: 9075815085
Słowa kluczowe: converter circuits, modelling, power conditioning

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [23-11-2020]
[KONF-17307] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Koncepcja matrycowo-reaktacyjnego przemiennika częstotliwości typu buck-bost, 2005. Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak, Maciej Jankowski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2005 : VII krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2005, T. 1, s. 101--106, ISBN: 8391271137
Słowa kluczowe: przekształtnik matrycowy, przemiennik częstotliwości matrycowo-reaktancyjny typu buck-boost

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17510] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Modeling and analysis of the quadrature - booster phase shifter with PWM AC bipolar MC and passive load, 2005. Zbigniew Fedyczak, Maciej Jankowski // W: 4th International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE 2005. Gdynia, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 2005, s. [8] CD-ROM, ISBN: 8374210753
Słowa kluczowe: PWM AC bipolar matrix chopper, quadrature-booster phase shifer

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17113] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Single-phase serial AC voltage controller based on bipolar PWM AC matrix-reactance chopper, 2005. Zbigniew Fedyczak, Leszek Frąckowiak, Maciej Jankowski, Adam Kempski // W: 11th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2005. Dresden, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [10] CD-ROM, ISBN: 9075815085
Słowa kluczowe: converter circuits, modelling, power conditioning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [23-11-2020]
[KONF-17308] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Study of matrix-reactance frequency converter with buck-boost topology, 2005. Zbigniew Fedyczak, Paweł Szcześniak // W: Power Electronics and Intelligent Control for Energy Conservation - PELINCEC 2005 : International Conference. Warsaw, Polska Warsaw : [brak wydawcy], 2005, s. [6] CD-ROM
Słowa kluczowe: averaged state space method, matrix converter, matrix-reactance chopper, matrix-reactance frequency converter

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-17452] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] A review of PWM AC voltage transforming circuits application, 2004. Zbigniew Fedyczak, Igor Korotyeyev, Ryszard Strzelecki // W: Unconventional Elektromechanical and Electrical Systems - UEES '04 : Sixth international conference. Alushta, Ukraina Szczecin : [brak wydawcy], 2004, s. [8] CD-ROM, ISBN: 8388764241
Słowa kluczowe: PWM AC matrix choppers (MC), PWM AC matrix-reactance choppers (MRC), circuit averaged models of MC or MRC

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16820] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] A serial AC voltage controller using bipolar Matrix -Rreactance Chopper, 2004. Zbigniew Fedyczak, Leszek Frąckowiak, Maciej Jankowski // W: Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2004 : XVIII Symposium. Poznań, Polska Poznań : PTETiS Publishers, 2004, s. 105--106, ISBN: 8390607468
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16468] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] Active and passive series compensation of common mode voltage in adjustable speed drive system, 2004. Adam Kempski, Robert Smoleński, Emil Kot, Zbigniew Fedyczak // W: 2004 IEEE Industry Applications Conference : 39th IAS Annual Meeting. Seattle, USA Seattle : [brak wydawcy], 2004, s. [ 7 ] CD-ROM
Słowa kluczowe: adjustable speed drive, common mode voltage, filter, multilevel inverter

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 15 [23-11-2020]
[KONF-16916] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Specificity of education in the field of power electronics among the Institute of Electrical Engineering University of Zielona Góra and Faculty of Electrical Engineering Gdynia Maritime Academy, 2004. Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Leszek Morawski // W: Topical problems of education in the field of electrical and power engineering : symposium. Kuressaare, Estonia Tallin : [brak wydawcy], 2004, s. 30--33, ISBN: 9985690303
Słowa kluczowe: creation stimulate, expertise, high level education, power electronics, problems laboratory

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16180] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Active power filter control algorithm based on filter banks, 2003. Krzysztof Sozański, Zbigniew Fedyczak // W: Bologna PowerTech - 2003 IEEE. Bologna, Włochy Bologna : [brak wydawcy], 2003, s. [5] CD-ROM, ISBN: 0780379683
Słowa kluczowe: active filters, digital filters, digital signal processors, harmonic analysis, harmonic distortion

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [23-11-2020]
[KONF-15672] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Bipolar PWM AC line matrix-reactance choppers - the steady state basic properties, 2003. Zbigniew Fedyczak, Igor Korotyeyev // W: 10th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2003. Toulouse, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [11] CD-ROM, ISBN: 9075815077
Słowa kluczowe: converter circuits, modelling, power conditioning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15830] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Steady state modelling and circuit functions of the bipolar PWM AC line matrix-reactance choppers, 2003. Zbigniew Fedyczak // W: 3rd International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE 2003. Gdańsk-Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2003, s. 206--213 [CD-ROM], ISBN: 8388317032
Słowa kluczowe: PWM AC line matrix-reactance choppers, circuital averaged models, four-terminal parameters

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15579] [data modyf: 04-06-2003 13:18]
[50] The DC/DC converters stability - a comparison of analysis methods, 2003. Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak // W: 10th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2003. Toulouse, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [5] CD-ROM, ISBN: 9075815077
Słowa kluczowe: converter control, modelling

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15831] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Three-phase AC/DC converter based on the topology of bipolar PWM AC-line matrix-reactance converter, 2003. Maciej Jankowski, Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak // W: Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : The 4th Research Symposium of Young Scientists. Tallin, Estonia Tallin : Tallin Technical University, 2003, s. 57--62, ISBN: 9985690273
Słowa kluczowe: Three-phase AC/DC converter, bipolar PWM AC-line matrix-reactance chopper (MRC)

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15565] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] Interline power flow controller - probabilistic approach, 2002. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Zbigniew Fedyczak, Jacek Bojarski // W: 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference - PESC '02 : Conference proceedings. Cairns, Australia Piscataway : IEEE Service Center, 2002, Vol. 2, s. 1037--1042, ISBN: 078037262X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 17 [23-11-2020]
[KONF-14928] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] Review of three-phase PWM AC/AC semiconductor transformer topologies and applications, 2002. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański // W: Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion - SPEEDAM 2002 : Proceedings. Ravello, Włochy Naples : [brak wydawcy], 2002, s. B5-19--24
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Single-phase PWM AC/AC semiconductor transformer topologies and applications, 2002. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek // W: 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference - PESC '02 : Conference proceedings. Cairns, Australia Piscataway : IEEE Service Center, 2002, Vol. 2, s. 1048--1053, ISBN: 078037262X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 39 [23-11-2020]
[KONF-14929] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Steady-state modelling of matrix-reactance PWM AC choppers, 2002. Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak // W: Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2002 : XVII Symposium. Leuven, Belgia Poznań : PTETiS Publishers, 2002, s. 175--178, ISBN: 839060745X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14925] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[56] Współczynnik mocy w układach z nie izolowanymi sterownikami matrycowymi prądu przemiennego, 2002. Zbigniew Fedyczak // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2002 : VI Szkoła - Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych UZ, 2002, s. 279--284, ISBN: 8389044501
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14862] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[57] An AC voltage transformation circuits based on Zeta or Sepic PWM AC line conditioners, 2001. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Leszek Frąckowiak, Adam Kempski // W: 9th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2001. Graz, Austria [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [11] CD-ROM
Słowa kluczowe: converter circuit, modelling, power conditioning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10934] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[58] An averaged AC models accuracy evaluation of non-isolated matrix-reactance PWM AC line conditioners, 2001. Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański // W: 9th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2001. Graz, Austria [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [11] CD-ROM
Słowa kluczowe: converter circuits, modelling, power conditioning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10933] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[59] Bearing current path and pulse rate in PWM-inverter-fed induction motor, 2001. Adam Kempski, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński, Zbigniew Fedyczak // W: 2001 IEEE 32nd Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC : Conference Proceedings. Vancouver, Kanada Piscataway : IEEE Service Center, 2001, Vol. 4, s. 2025--2030
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 34 [23-11-2020]
[KONF-11199] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[60] Digital control circuit for class-D audio power amplifier, 2001. Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak // W: 2001 IEEE 32nd Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC : Conference Proceedings. Vancouver, Kanada Piscataway : IEEE Service Center, 2001, Vol. 2, s. 1245--1250
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 17 [23-11-2020]
[KONF-10384] [data modyf: 15-09-2014 15:20]
[61] Modelowanie matrycowo-reaktancyjnych sterowników prądu przemiennego w stanie ustalonym, 2001. Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowa. Arturówek, Polska Łódź : Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 2001, T. 1, s. 277--284
Słowa kluczowe: dokładność modeli uśrednionych, metoda uśrednionych zmiennych stanu, sterownik prądu przemiennego

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11320] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Three-phase AC/AC semiconductor transformer topologies and applications, 2001. Zbigniew Fedyczak, Marius Klytta, Ryszard Strzelecki // W: Power Electronics Devices Compatibility - PEDC 2001 : 2nd Conference. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Technical University Press, 2001, s. 25--38
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10910] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[63] Topologie i aplikacje jednofazowych sterowników matrycowych i matrycowo-reaktancyjnych, 2001. Zbigniew Fedyczak, Marius Klytta, Ryszard Strzelecki // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2001 : V Krajowa Konferencja Naukowa. Arturówek, Polska Łódź : Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 2001, T. 1, s. 131--138
Słowa kluczowe: sterownik matrycowo-reaktancyjny, sterownik matrycowy, układy transformujące napięcie przemienne

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11299] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] UPFC with matrix converter, 2001. Ryszard Strzelecki, Adam Noculak, Henryk Tunia, Krzysztof Sozański, Zbigniew Fedyczak // W: 9th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2001. Graz, Austria [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [9] CD-ROM
Słowa kluczowe: active filters, distribution of electrical energy, power conditioning, power quality, power transmission

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10930] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[65] Ac voltage transformation circuits, 2000. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 289--294
Słowa kluczowe: AC line conditioners, PWM control, averaged state-space method

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2682] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[66] Basic properties of energy transfer in matrix-reactance PWM AC line conditioners based on Zeta or Sepic converter topologies, 2000. Leszek Frąckowiak, Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki // W: Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2000 : XVI Symposium. Kraków, Polska Poznań : PTETiS Publishers, 2000, s. 131--134
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9530] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[67] Design and solutions of active power filter, 2000. Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański, Zbigniew Fedyczak // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 295--299
Słowa kluczowe: Active power filters, digital signal processors

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2683] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[68] Energetyczny filtr aktywny o mocy 50 KVA, 2000. Marcin Jarnut, Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Krzysztof Sozański // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2000 : V Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 155--162
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8024] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[69] Modelowanie układów UPFC z przekształtnikami matrycowymi, 2000. Natalia Strzelecka, Zbigniew Fedyczak, Adam Noculak, Ryszard Strzelecki // W: Modelowanie i Symulacja - MiS 1 : Technika i ekologia : I Krajowa Konferencja. Kościelisko, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2000, T. 2, s. 179--184
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5544] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[70] Three-phase self-commutated static var compensator based on cuk converter topology, 2000. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Radosław Kasperek, Krzysztof Skórski // W: 2000 IEEE 31st Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC : Conference Proceedings. Galway, Irlandia Galway : [brak wydawcy], 2000, Vol. 1, s. 494--499
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [23-11-2020]
[KONF-9531] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[71] Analiz garmoniceskogo sostava tokov i naprjazenij v preobrazovateljach peremennogo toka, 1999. Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak // W: Power Electronics Devices Compatibility - PEDC '99 : International workshop on power electronics equipment for power quality improvement. Słubice, Polska Zielona Góra : Technical University Press, 1999, s. 38--47
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8864] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[72] Hybrydowe autotransformatory energoelektroniczne prądu przemiennego : Analiza harmonicznych metodą zmiennych stanu, 1999. Igor Korotyeyev, Zbigniew Fedyczak // W: Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki - PPEE '99 : Materiały VIII Sympozjum. Wisła, Polska Warszawa : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 1999, Archiwum Konferencji PTETiS, s. 322--327
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8887] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[73] Jednofazowy kompensator mocy biernej z hybrydowym sterownikiem prądu przemiennego o topologii Cuka, 1999. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE '99 : IV Krajowa Konferencja Naukowa. Łódź-Arturówek, Polska Łódź : Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 1999, T. 1, s. 149--154
Słowa kluczowe: hybrydowy sterownik prądu przemiennego (HSPP), kompensator mocy biernej

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9315] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[74] The load influence on energetic properties of three-phase PWM AC line conditioner based on CUK converter topology, 1999. Zbigniew Fedyczak, Igor Korotyeyev, Ryszard Strzelecki // W: Electrical Power Quality and Utilisation - EPQU '99 : 5th International Conference : Proceedings. Cracow, Polska Kraków : [brak wydawcy], 1999, s. 493--500
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4381] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[75] Three-phase PWM AC line conditioner based on the Cuk converter topology : study of the Basic energetic properties, 1999. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Skórski // W: 8th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE '99. Lausanne, Szwajcaria Lausanne : [brak wydawcy], 1999, s. [10] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9538] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[76] Three-phase PWM AC line boost and buck-boost conditioners under small quality factor circumstance, 1998. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki // W: Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC '98 : Proceedings of the XV Symposium. Liege, Belgia Poznań : Poznań University of Technology, 1998, s. 184--187, ISBN: 8390607433
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9490] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[77] Właściwości energetyczne układów z impulsowymi sterownikami prądu przemiennego przy nadążnej regulacji prądu odbiornika, 1998. Zbigniew Fedyczak, Radosław Kasperek // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN '98 : IV Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 1, s. 133--143
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7722] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[78] 3-fazowe inteligentne transformatory z modulacją dwubiegunową, 1997. Grzegorz Kobyłecki, Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Zbigniew Ratajczak // W: Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki - PPEE '97 : Materiały VII Sympozjum. Ustroń, Polska Warszawa : Komitet Organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 1997, Archiwum Konferencji PTETiS, s. 51--56
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11379] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[79] AC line power control methods in three-phase circuit, 1997. Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Kobyłecki, Radosław Kasperek // W: Electrical Power Quality and Utilisation - EPQU '97 : 4th International Conference : Proceedings. Cracow, Polska Cracow : [brak wydawcy], 1997, s. 225--232
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10430] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[80] Improvement methods of conversion quality in three-phase AC line power controllers-circuit topology and basic properties, 1997. Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Kobyłecki, Radosław Kasperek // W: Power Electronics and Applications - EPE '97 : 7th European Conference. Trondheim, Norwegia Brussels : EPE Association, 1997, Vol. 2 : Dialogue sessions, s. 940--945, ISBN: 9075815026
Słowa kluczowe: "intelligent" transformer AC line controller, AC line conditioner, PWM, thyristor

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11400] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[81] Impul'snye reguljatory mosnosti peremennogo toka uvelicivajuscie vychodnoe naprjazenie, 1997. Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Leszek Frąckowiak // W: Unconventional Elektromechanical and Electrical Systems - UEES '97 : Proceedings of the 3rd International Scientific and Technical Conference. Alushta, Ukraina Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1997, Vol. 2, s. 701--706
Słowa kluczowe: impul'snye reguljatory moscnosti, regulirovanie peremennogo naprjazenija, sirotno-impul'snye preobrazovateli peremennogo toka

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11599] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[82] Impulsowe sterowniki mocy prądu przemiennego podwyższające napięcie wyjściowe, 1997. Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak // W: Elektrotechnika Prądów Niesinusoidalnych - EPN '97 : III Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 2, s. 257--264
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11365] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[83] Sterowanie impulsowymi sterownikami mocy prądu przemiennego o poprawionych właściwościach, 1997. Ryszard Strzelecki, Radosław Kasperek, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Kobyłecki // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE '97 : III Krajowa Konferencja Naukowa. Arturówek, Polska Łódź : Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 1997, T. 2, s. 611--616
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11369] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[84] Experimental researchs on the AC/AC conversion quality of three-phase circuits with thyristor power controllers, 1996. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Edward Greczko // W: Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC '96 : XIV Symposium. Poznań, Polska Poznań : Poznań University of Technology, 1996, s. 291--296, ISBN: 8390607409
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15593] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[85] Nowa generacja impulsowych sterowników mocy prądu przemiennego?, 1996. Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak // W: Pomiary i sterowanie w procesach przemysłowych : II sympozjum. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, s. 88--107
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18404] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[86] Properties and structures of three-phase PWM AC power controllers, 1996. Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak // W: Power Electronics Specialists Conference - PESC' 96 : 27th Annual IEEE. Baveno, Włochy [B. m.] : IEEE Conference Publications, 1996, Vol. 1, s. 740--746, ISBN: 0780335007
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/PESC.1996.548664   (pkt: 15)
[KONF-21744] [data modyf: 26-05-2015 09:47]
[87] Analiza i badania harmonicznych generowanych przez impulsowe sterowniki mocy prądu przemiennego, 1995. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki // W: Elektronika Prądów Niesinusoidalnych - EPN ' 95 : II konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1995, s. 21--30
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15617] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[88] Badania eksperymentalne trójfazowego impulsowego sterownika mocy prądu przemiennego z tranzystorowymi łącznikami dwukierunkowymi, 1995. Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Radosław Kasperek // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE '95 : II konferencja. Łódź - Arturówek, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 1995, T. 2, s. 575--580, ISBN: 8390168251
Słowa kluczowe: przekształtnik AC/AC, łącznik tranzystorowy dwukierunkowy IGBT

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17567] [data modyf: 04-01-2006 13:05]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Dokumentacja dotycząca przeprowadzenia remontu elektrycznego układu zasilania induktorów pieca topielnego typu IŁK1-16M w Wydziale COM Huty Miedzi "Legnica" / Tadeusz Kurowski, Grzegorz Benysek, Jacek Bordych, Ryszard Brzeziński, Zbigniew Fedyczak, Artur Hołodok, Emil Kot, Zbigniew Psikus, Robert Smoleński, Radosław Staniec, Ryszard Strzelecki .- Politechnika Zielonogórska : Instytut Inżynierii Elektrycznej, 2001 ; nlb.s. Raport: I-178/2001, 61 WE
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Dokumentacja uproszczona wdrażanego do eksploatacji układu zasilania wzbudnika na oddziale Ciągłego Odlewania Miedzi w Hucie Miedzi "Legnica" / Tadeusz Kurowski, Ryszard Brzeziński, Zbigniew Fedyczak, Zbigniew Psikus, Radosław Staniec .- Politechnika Zielonogórska : Instytut Inzynierii Elektrycznej, 2000 ; nlb.s. Raport: [B. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Układ hybrydowego wielofazowego kompensatora przepięć i zapadów napięcia przemiennego / Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski .- Numer : P.399688 .- Data zgłoszenia : 27-06-2012
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Układ hybrydowego wielofazowego kompensatora przepięć i zapadów napięcia przemiennego / Zbigniew Fedyczak, Jacek Kaniewski .- Numer : 399688 .- Data zgłoszenia : 27-06-2012 .- Data udzielenia : 18-03-2016
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[3] Sposób i układ równoległego kompensowania mocy biernej i mocy odkształcenia / Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut .- Numer : 364507 .- Data zgłoszenia : 21-01-2004 .- Data udzielenia : 03-11-2009
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[4] Sposób równoległego kompensowania mocy biernej oraz układ równoległego kompensatora mocy biernej / Zbigniew Fedyczak .- Numer : P. 339096 .- Data zgłoszenia : 16-03-2000 .- Data udzielenia : 20-12-2006
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[5] Sposób ochrony przed przecięciami w trójfazowym przekształtniku prądu przemiennego i układ obejściowo-tłumiący do stosowania tego sposobu / Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak, Radosław Kasperek .- Numer : 315 306 .- Data zgłoszenia : 15-07-1996 .- Data udzielenia : 19-01-1998
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[6] Sposób sterowania mocy prądu przemiennego w trójfazowym urządzeniu wykonawczym i układ trójfazowego sterownika mocy prądu przemiennego / Henryk Tunia, Ryszard Strzelecki, Zbigniew Fedyczak .- Numer : 176 234 .- Data zgłoszenia : 24-01-1995 .- Data udzielenia : 03-12-1998
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[7] Trójfazowy układ impulsowego sterownika mocy prądu przemiennego / Zbigniew Fedyczak, Krzysztof Sozański, Elżbieta Chmielnik .- Numer : 171159 .- Data zgłoszenia : 14-04-1993 .- Data udzielenia : 28-03-1997
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski