System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Adam Kempski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (50 %)
Dyscyplina dodatkowa: inżynieria biomedyczna (50 %)
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 121 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Elektromagnetyczne zaburzenia przewodzone w układach napędów przekształtnikowych, 2005. Adam Kempski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 162 s. (Monografie T. 5), ISBN: 8389712709, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7315] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] EMC cases in distributed electrical power system, Adam Kempski, Robert Smoleński
// W: Power electronics in smart electrical energy networks, 2010. / eds. R. Strzelecki, G. Benysek, [Pekin] : China Machine Press, s. 123--145, ISBN: 9787111310792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12528] [data modyf: 04-01-2011 13:32]
[2] Quality problems in smart networks, Zbigniew Hanzelka, Adam Kempski, Robert Smoleński
// W: Power electronics in smart electrical energy networks, 2010. / eds. R. Strzelecki, G. Benysek, [Pekin] : China Machine Press, s. 89--122, ISBN: 9787111310792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12527] [data modyf: 04-01-2011 13:30]
[3] EMC cases in distributed electrical power system, Adam Kempski, Robert Smoleński
// W: Power electronics in smart electrical energy networks, 2008. / eds. R. Strzelecki, G. Benysek, London : Springer-Verlag (Power Systems), s. 147--173, ISBN: 9781848003170    DOI: 10.1007/978-1-84800-318-7
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[WZCZ-10520] [data modyf: 10-10-2008 14:15]
[4] Quality problems in smart networks, Zbigniew Hanzelka, Adam Kempski, Robert Smoleński
// W: Power electronics in smart electrical energy networks, 2008. / eds. R. Strzelecki, G. Benysek, London : Springer-Verlag (Power Systems), s. 107--146, ISBN: 9781848003170    DOI: 10.1007/978-1-84800-318-7
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[WZCZ-10519] [data modyf: 10-10-2008 14:13]
[5] Electromagnetic compatibility in power electronics, Adam Kempski, Robert Smoleński, Emil Kot
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 443--469, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [28-09-2020]
[WZCZ-9211] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Specific aspects of electromagnetic compatibility in power electronics, Adam Kempski
// W: Power electronics and electrical drives : selected problems, 2007. / ed. T. Orłowska-Kowalska, Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, s. 163--173, ISBN: 9788374933445
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9485] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analysis of Recovery Time of HTS Tapes with Electrical Insulation Layers for Supercoducting Fault Current Limiters under Load Conditions / Jacek Rusiński, Sylwia Hajdasz, Adam Kempski, 2019. IEEE Transactions on Applied Superconductivity Vol. 29, iss. 8, 1--10, ISSN: 1051-8223, , eISSN: 1558-2515, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: power system protection coordination, recovery time, superconducting fault current limiter, superconducting tapes
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.1109/TASC.2019.2952315         Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-24627] [data modyf: 22-11-2019 15:38]
[40,41] [0,58] / [40,41] [0,58]
[2] Coordination of overcurrent protection relays in networks with superconducting fault current limiters / Waldemar Rebizant, Krzysztof Solak, Bartosz Brusiłowicz, Grzegorz Benysek, Adam Kempski, Jacek Rusiński, 2018. International Journal of Electrical Power and Energy Systems Vol. 95, 307--314, ISSN: 0142-0615, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: overcurrent protection, protection coordination, superconducting fault current limiter
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.ijepes.2017.08.021         Cytowania wg Scopus: 17 [28-09-2020]
[AWCZ-21657] [data modyf: 25-04-2019 11:08]
[20] [0,5] / [40] [1]
[3] CM voltage compensators for power electronic interfaces / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński, Adam Kempski, Jarosław Luszcz, 2015. IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine Vol. 4, no. 1, 96--100, ISSN: 2162-2264, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1109/MEMC.2015.7098519         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-19071] [data modyf: 10-07-2015 13:27]
[4] Time-domain-based assessment of data transmission error probability in smart grids with electromagnetic interference / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Piotr Leżyński, 2014. IEEE Transactions on Industrial Electronics Vol. 61, no. 4, 1882--1890, ISSN: 0278-0046, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: communication, converters, electromagnetic compatibility (EMC)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1109/TIE.2013.2263772         Cytowania wg Scopus: 21 [28-09-2020]
[AWCZ-17837] [data modyf: 20-08-2015 12:37]
[5] AC/DC/DC interfaces for V2G applications - EMC issues / Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski, 2013. IEEE Transactions on Industrial Electronics Vol. 60, no. 3, 930--935, ISSN: 0278-0046, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electromagnetic compatibility (EMC), filters, interference elimination, rectifiers, vehicles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1109/TIE.2012.2188876         Cytowania wg Scopus: 25 [28-09-2020]
[AWCZ-17836] [data modyf: 20-08-2015 11:57]
[6] Conducted high frequency disturbances observed in electrical power systems with switch mode converters / Zbigniew Fedyczak, Adam Kempski, Robert Smoleński, 2013. Przegląd Elektrotechniczny Vol. 89, nr 6, 41--50, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: compensator, conducted electromagnetic interference, electrical power system, kompensator, przekształtnik energoelektroniczny o sterowaniu typu PWM, switch mode conwerter, system elektroenergetyczny, zaburzenia elektromagnetyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[AWCZ-17445] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[7] Pearson's random walk approach to evaluating interference generated by a group of converters / Jacek Bojarski, Robert Smoleński, Adam Kempski, Piotr Leżyński, 2013. Applied Mathematics and Computation Vol. 219, no. 12, 6437--6444, ISSN: 0096-3003, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pearson's random walk, converters, electromagnetic compatibility, interference
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.amc.2012.12.088         Cytowania wg Scopus: 11 [28-09-2020]
[AWCZ-17060] [data modyf: 16-11-2015 21:29]
[8] Wektorowa technika modulacji ograniczająca napięcie zaburzeń wspólnych w trójpoziomowym falowniku napięcia / Piotr Leżyński, Adam Kempski, Robert Smoleński, 2012. Przegląd Elektrotechniczny, nr 4b, 146--150, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: cascaded inverter, common mode interference, electromagnetic compatibility, falownik kaskadowy, kompatybilność elektromagnetyczna, modulacja wektorowa PWM, space vector modulation, zaburzenia wspólne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16436] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[9] CM voltage compensation in AC/DC/AC interfaces for smart grids / Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski, 2011. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 59, no 4, 513--523, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, distributed system, electromagnetic compatibility, power electronic interface
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 8 [28-09-2020]
[AWCZ-16153] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Determination of flux density produced by multilevel inverters in CM voltage filter / Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński, 2011. COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering Vol. 30, no 3, 1019--1034, ISSN: 0332-1649, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electric filters, electromagnetism, flux density, voltage
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1108/03321641111110960         Cytowania wg Scopus: 6 [28-09-2020]
[AWCZ-15726] [data modyf: 16-06-2011 13:44]
[11] Statistical approach to discharge bearing currents / Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, 2010. COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering Vol. 29, no 3, 647--666, ISSN: 0332-1649, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.1108/03321641011028233         Cytowania wg Scopus: 5 [28-09-2020]
[AWCZ-14979] [data modyf: 31-08-2010 13:58]
[12] Sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane w systemach zawierających przekształtniki energoelektroniczne / Robert Smoleński, Adam Kempski, 2010. Przegląd Elektrotechniczny, nr 2, 347--352, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, electromagnetic compatibility, falownik, inverter, kompatybilność elektromagnetyczna, modulacja pseudolosowa, random modulation, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14541] [data modyf: 01-02-2011 12:04]
[13] Wnikanie do sieci rozdzielczych SN zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych przez przekształtniki energoelektroniczne w sieciach nn / Robert Smoleński, Adam Kempski, Tomasz Tarczewski, 2010. Przegląd Elektrotechniczny, nr 6, 147--150, ISSN: 0033-2097, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14864] [data modyf: 01-02-2011 12:02]
[14] Aggregated conducted interferences generated by group of frequency converter-fed drives / Robert Smoleński, Adam Kempski, Grzegorz Benysek, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 10, 244--247, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, electromagnetic compatibility, falownik, induction motor, inverter, kompatybilność elektromagnetyczna, silnik indukcyjny, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-14124] [data modyf: 01-02-2011 12:02]
[15] Kompatybilność elektromagnetyczna układów energoelektronicznych / Adam Kempski, Robert Smoleński, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, 164--171, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, electromagnetic compatibility, filter, filtr, frequency converter, kompatybilność elektromagnetyczna, przemiennik częstotliwości, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14013] [data modyf: 01-02-2011 12:02]
[16] Zaburzenia przewodzone generowane przez grupę zasilaczy AC/DC z modulacją deterministyczną i pseudolosową / Robert Smoleński, Adam Kempski, Radosław Kasperek, Jacek Bojarski, Andrzej Sołtysiak, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 144--148, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, deterministic modulation, electromagnetic compatibility, kompatybilność elektromagnetyczna, modulacja deterministyczna, modulacja pseudolosowa, random modulation, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13985] [data modyf: 01-02-2011 12:18]
[17] Conditions of CM voltage cancellation in multilevel voltage inverters with conventional and improved carrier-based SVPWM / Adam Kempski, Robert Smoleński, Piotr Leżyński, 2008. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 275--278, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-13441] [data modyf: 01-02-2011 12:17]
[18] Method of selection of dv/dt for EMI current ringing attenuation / Adam Kempski, Robert Smoleński, 2008. Electrical Power Quality and Utilisation. Journal Vol. 14, no 2, 19--24 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DC chopper, conducted electromagnetic interferences, current ringing, flexible gate control
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-13863] [data modyf: 01-06-2009 14:48]
[19] Rozpływ zaburzeń generowanych przez czterokwadratowe przemienniki częstotliwości w sieciach lokalnych niskich napięć / Adam Kempski, Robert Smoleński, 2008. Przegląd Elektrotechniczny, nr 4, 20--23, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: common mode noise, conducted interferences, czterokwadrantowy przemiennik częstotliwości, electromagnetic compatibility, four-quadrant frequency converter, kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia przewodzone, zaburzenia wspólne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12967] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[20] Zaburzenia przewodzone w asynchronicznych napędach grupowych / Robert Smoleński, Adam Kempski, 2008. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 4, 146--147 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13035] [data modyf: 04-06-2008 11:16]
[21] Filtr napięcia zaburzeń wspólnych z sinusoidalnymi napięciami wyjściowymi w układach napędów przekształtnikowych / Adam Kempski, Robert Smoleński, 2007. Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, 54--56, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: common mode noise, differential mode noise, electromagnetic compatibility, falownik, filtr pasywny, inverter, kompatybilność elektromagnetyczna, passive filter, zaburzenia różnicowe, zaburzenia wspólne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12463] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Kompatybilność elektromagnetyczna czterokwadrantowego napędu przekształtnikowego w zakresie emisji zaburzeń przewodzonych / Robert Smoleński, Adam Kempski, 2007. Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, 79--81, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: common mode noise, czterokwadrantowy przemiennik częstotliwości, electromagnetic compatibility, filtr pasywny, four-quadrant frequency converter, kompatybilność elektromagnetyczna, passive filter, zaburzenia wspólne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12464] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[23] Decomposition of EMI noise into common and differential modes in PWM inverter drive system / Adam Kempski, Robert Smoleński, 2006. Electrical Power Quality and Utilisation. Journal Vol. 12, no 1, 53--58 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PWM inverter drive system, common mode, differential mode, electromagnetic compatibility
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Kompensacja napięcia zaburzeń na wyjściu wielopoziomowych falowników napięcia / Robert Smoleński, Adam Kempski, 2006. Przegląd Elektrotechniczny, nr 7/8, 86--89, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: common mode noise, electromagnetic compatibility, falownik wielopoziomowy, filtr pasywny, kompatybilność elektromagnetyczna, multilevel inverter, passive filter, zaburzenia wspólne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11024] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Prądy łożyskowe w układach napędowych z falownikami PWM / Adam Kempski, Robert Smoleński, 2006. Napędy i Sterowanie, nr 12, 48--53 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-12166] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Statistical model of electrostatics discharge hazard in bearings of induction motor fed by inverter / Adam Kempski, Robert Smoleński, Jacek Bojarski, 2005. Journal of Electrostatics Vol. 63, 475--480 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bearing currents, hazard, induction motor, inverter, statistical model
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10304] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Analiza pracy falowników napięcia z twardą i miękką komutacją w kontekście kompatybilności elektromagnetycznej / Szymon Schmidt, Adam Kempski, 2004. Przegląd Elektrotechniczny, nr 6, 620--623, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, miękka komutacja, twarda komutacja, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9639] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Rozpływ zaburzeń przewodzonych przy pracy równoległej przekształtnikowych układów napędowych / Adam Kempski, Sebastian Stanny, 2004. Przegląd Elektrotechniczny, nr 6, 589--592, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: kompatybilność elektromagnetyczna, układ napędowy, zaburzenia elektromagnetyczne, zaburzenia wspólne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9634] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[29] Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC) zewnętrzna i wewnętrzna systemów zawierających przekształtniki energoelektroniczne / Adam Kempski, 2003. Pomiary, Automatyka, Kontrola, nr 2-3, wyd. spec., 33--36, ISSN: 0032-4140, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ-0    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8745] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Capacitively coupled discharging currents in bearings of induction motor fed from PWM (pulsewidth modulation) invertes / Adam Kempski, 2001. Journal of Electrostatics Vol. 51-52, 416--423 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: EDM, elektrostatic discharge, induction motor
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-6730] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] A new way of solving the problem of the thin dielectric films de-electrization / Adam Kempski, Stanisław Iwan, 1990. Materials Science Vol. 16, no 1-3, 65--71 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10262] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] An application of field probe to measure the height of the column of conducting liquid / Stanisław Iwan, Adam Kempski, 1990. Materials Science Vol. 16, no 1-3, 109--112 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10263] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Prądy łożyskowe w układach napędowych z falownikami PWM / Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne .- 2006, nr 74, s. 75--80 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7453] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Analiza i modelowanie rozpływu prądów zaburzeń wspólnych w układach napędowych z falownikami PWM / Adam Kempski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka(100) .- 2003, nr 927, s. 212--224 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6236] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Wpływ impedancji pasywnych filtrów EMC na częstość występowania i amplitudy prądów łożyskowych w układach napędowych PWM / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka(100) .- 2003, nr 927, s. 275--282 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6238] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Common mode voltage in VSI PWM induction motor drive system - the consequences and methods of mitigation / Adam Kempski, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej(16) .- 2001, s. 53--58, ISSN: 2353-1290, bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-3547] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] O czynnikach właściwej współpracy maszy elektrycznych i przekształtników statycznych / Grzegorz Benysek, Adam Kempski, Tadeusz Kurowski, Robert Smoleński // W: Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej - (Studia i Materiały ; 20) .- 2000, Vol. 48, s. 326--334, ISSN: 1733-0718, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: filtr wejściowy, filtr wyjściowy, napięcie niezrównoważenia, prąd niezrównoważenia,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2663] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Metody eliminacji napięcia zakłóceń wspólnych w układach napędowych zasilanych z falowników PWM / Adam Kempski, Ryszard Strzelecki // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej - (Elektryka ; 93) .- 1999, Nr 818, s. 85--94 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2664] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Analiza trwałości izolacji poddanej starzeniu złożonemu cieplno-elektrycznemu w oparciu o wyznaczoną powierzchnię życia / Krzysztof Chudziński, Stanisław Iwan, Adam Kempski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 14) .- 1990, nr 93, s. 107--117 bibliogr. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7216] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Zmiany wytrzymałości elektrycznej folii polietylenoreftalanowej PET poddanej elektryzacji ulotowej / Krzysztof Chudziński, Stanisław Iwan, Adam Kempski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektryka ; 14) .- 1990, nr 93, s. 99--106 bibliogr. wykr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7215] [data modyf: 04-01-2006 12:43]
[9] Analiza pracy układu sonda-próbka dielektryczna na modelu o elementach skupionych / Stanisław Iwan, Adam Kempski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 12) .- 1986, nr 78, s. 37--42 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7212] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Jednoczesny, bezkontaktowy pomiar gęstości powierzchniowych ładunku / Stanisław Iwan, Adam Kempski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 12) .- 1986, nr 78, s. 23--27 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7210] [data modyf: 04-01-2006 12:22]
[11] Możliwości zastosowania woltomierza elektrostatycznego do badania rozkładu potencjału w dielektrykach ceramicznych / Stanisław Iwan, Adam Kempski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Elektrotechnika ; 12) .- 1986, nr 78, s. 29--35 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7211] [data modyf: 04-01-2006 12:25]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analysis of recovery time under load conditions and energy dissipation of superconducting tapes with electrical insulation for SFCL applications, 2019. Jacek Rusiński, Sylwia Hajdasz, Adam Kempski // W: Progress in Applied Electrical Engineering - PAEE 2019. Kościelisko, Polska New York : IEEE Xplore, 2019, s. 1--5, ISBN: 9781728120539
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/PAEE.2019.8788992   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[KONF-23485] [data modyf: 23-10-2019 14:35]
[0] [0] / [0] [0]
[2] Operational degradation of HTS tape parameters used in SFCL and its impact on the coordination of power system protection, 2019. Sylwia Hajdasz, Jacek Rusiński, Adam Kempski // W: Modern Electric Power Systems - MEPS '19 : international conference. Wrocław, Polska Wrocław : Wrocław University of Science and Technology, 2019, s. 1--7
Słowa kluczowe: Superconducting Fault Current Limiter, Superconducting tapes, power system protection coordination

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23567] [data modyf: 24-10-2019 12:29]
[0] [0] / [0] [0]
[3] Study of HTS 2G superconductor tapes properties for applications in SFCL, 2018. Sylwia Hajdasz, Adam Kempski, Jacek Rusiński // W: Innovative Materials and Technologies in Electrical Engineering - i-MITEL 2018. Sulęcin, Polska New York : IEEE Xplore, 2018, s. 1--6
Słowa kluczowe: Superconducting Fault Current Limiter, Superconducting tapes

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/IMITEL.2018.8370467   (pkt: 15)
[KONF-23005] [data modyf: 23-10-2019 14:39]
[5] [0,33] / [5] [0,33]
[4] A study of the superconducting fault current limiter application in a MV network with distributed energy sources, 2017. Adam Kempski, Jacek Rusiński // W: Progress in Applied Electrical Engineering (PAEE) : 2017. Zakopane-Kościelisko, Polska [b. m.] : IEEE Explore, 2017, s. 1--7, ISBN: 9781538615287
Słowa kluczowe: distributed power generation, renewable energy sources, superconducting devices

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/PAEE.2017.8008999   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[KONF-22713] [data modyf: 12-10-2017 10:56]
[7,5] [0,5] / [7,5] [0,5]
[5] A New Control Method of energy conversion for the Cascaded Voltage Source Inverter, 2014. Piotr Leżyński, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM 2014 : International Symposium. Ischia, Włochy [b. m.] : IEEE Conference Publications, 2014, s. 757--781, ISBN: 9781479947508
Słowa kluczowe: DC-AC power conversion, inverters, pulse width modulated inverters, pulse width modulation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[KONF-21387] [data modyf: 02-09-2015 11:48]
[6] Wpływ pseudolosowych technik modulacji na wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej falowników napięcia, 2014. Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje kierunkiem rozwoju elektrotechniki XXI w. - i-MITEL 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII konferencja naukowo-techniczna. Lubniewice, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 1--8, ISBN: 9788393721641
Słowa kluczowe: falowniki napięcia, kompatybilność elektromagnetyczna EMC, modulacja PWM

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21274] [data modyf: 07-09-2015 16:46]
[7] Wpływ zaburzeń przewodzonych generowanych przez układy energoelektroniczne na niezawodność transmisji danych PLC, 2014. Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Zbigniew Sadowski // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje kierunkiem rozwoju elektrotechniki XXI w. - i-MITEL 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII konferencja naukowo-techniczna. Lubniewice, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 1--9, ISBN: 9788393721641
Słowa kluczowe: Power Line Communication (PLC), kompatybilność elektromagnetyczna, przekształtnik energoelektroniczny, transmisja danych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21275] [data modyf: 07-09-2015 16:46]
[8] Analiza kompatybilności elektromagnetycznej systemu transmisji danych przez sieć elektroenergetyczną (PLC), 2013. Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Adam Kempski, Jan Szlaski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2013 [Dokument elektroniczny]. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2013, s. 1--6, ISBN: 9788372835734
Słowa kluczowe: conducted disturbances, electromagnetic compatibility, kompatybilność elektromagnetyczna, komunikacja PLC, power line communication, zaburzenia przewodzone

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21073] [data modyf: 07-09-2015 12:35]
[9] Conducted high frequency disturbances observed in electrical power systems with switch mode converters, 2013. Zbigniew Fedyczak, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th conference - seminar. Zielona Góra, Polska [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2013, s. 1--10, ISBN: 9788393721603
Słowa kluczowe: compensator, conducted electromagnetic interference, electrical power system, switch mode converter

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20908] [data modyf: 07-09-2015 12:25]
[10] Wpływ zaburzeń elektroenergetycznych przewodzonych generowanych przez interfejsy energoelektroniczne na niezawodność transmisji danych, 2013. Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński, Adam Kempski, Katarzyna Cieniak, Zbigniew Sadowski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2013 [Dokument elektroniczny]. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2013, s. 1--4, ISBN: 9788372835734
Słowa kluczowe: data transmission, electromagnetic compatibility, interference, kompatybilność elektromagnetyczna, power electronic converter, przekształtnik energoelektroniczny, transmisja danych, zaburzenie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21071] [data modyf: 07-09-2015 12:35]
[11] Aggregated conducted interferences generated by group of asynchronous drives with deterministic and Random modulation, 2012. Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Jarosław Luszcz // W: Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility - APEMC 2012. Singapore, Singapur [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 293--296, ISBN: 9781457715587
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[KONF-20566] [data modyf: 07-01-2014 14:08]
[12] EMI generated by power electronic interfaces in smart grids, 2012. Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński // W: International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE 2012. Rome, Włochy [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [5]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[KONF-20568] [data modyf: 07-12-2012 12:22]
[13] Sterowanie przekształcaniem energii w falowniku kaskadowym, 2012. Piotr Leżyński, Adam Kempski // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : nauka dla przemysłu - przemysł dla nauki - i-MITEL 2012 : VII lubuska konferencja naukowo-techniczna. Przyłęsko k. Gorzowa Wlkp., Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [7] CD-ROM, ISBN: 9788374814744
Słowa kluczowe: falownik kaskadowy, modulacja PWM, przekształcanie energii DC/AC

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20330] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[14] Compensation of CM voltage in interfaces for LV distributed generation, 2011. Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Adam Kempski, Grzegorz Benysek // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC 2011. Long Beach, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 351--356 [CD-ROM], ISBN: 9781457708107
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [28-09-2020]
[KONF-20124] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] Power electronics interfaces for low voltage distribution generation - EMC issues, 2011. Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski // W: Compatibility and Power Electronics - CPE 2011 : 7th international conference-workshop. Tallinn, Estonia [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 107--112 [CD-ROM], ISBN: 9781424488049
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20069] [data modyf: 11-07-2011 15:11]
[16] Sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane przez grupę napędów asynchronicznych z modulacją deterministyczną i pseudolosową, 2011. Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Jarosław Łuszcz // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2011 : X krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2011, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9788372834393
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20185] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Wektorowa technika modulacji ograniczająca napięcie zaburzeń wspólnych w trójpoziomowym falowniku napięcia, 2011. Piotr Leżyński, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2011 : X krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2011, s. [5] CD-ROM, ISBN: 9788372834393
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20187] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Zero CM voltage multilevel inverters for smart grid applications, 2011. Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC 2011. Long Beach, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 448--453 [CD-ROM], ISBN: 9781457708107
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[KONF-20125] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Determination of flux density produced by multilevel inverters in common mode voltage filter, 2010. Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński // W: Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2010 : XXI symposium. Dortmund and Essen, Niemcy Poznań : PTETiS Publishers, 2010, s. 27--28, ISBN: 9788392134084
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19725] [data modyf: 26-08-2010 11:33]
[20] Wnikanie do sieci rozdzielczych SN zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych przez przekształtniki energoelektroniczne w sieciach nn, 2010. Robert Smoleński, Adam Kempski, Tomasz Tarczewski // W: Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice - i-MITEL 2010 : VI lubuska konferencja naukowo-techniczna. Przyłęsko k. Gorzowa Wlkp., Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2010, s. 361--367, ISBN: 9788374813273 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: MV overhead line, conducted interferences, electromagnetic compatibility, frequency converter, kompatybilność elektromagnetyczna, linia napowietrzna SN, przemiennik częstotliwości, zaburzenia przewodzone

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19570] [data modyf: 12-05-2010 14:13]
[21] Aggregated conducted EMI generated by group of frequency converter-fed drives, 2009. Robert Smoleński, Adam Kempski, Grzegorz Benysek // W: Compatibility and Power Electronics - CPE 2009 : 6th International Conference - Workshop : conference proceedings. Badajoz, Hiszpania Badajoz : IEEE Seccion Espana, 2009, s. [5 s.] CD-ROM, ISBN: 9781424428564
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [28-09-2020]
[KONF-19379] [data modyf: 06-03-2013 12:30]
[22] Sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane w systemach zawierających przekształtniki energoelektroniczne, 2009. Robert Smoleński, Adam Kempski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2009 : IX krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2009, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9788372833198
Słowa kluczowe: conducted interferences, electromagnetic compatibility, falownik, inverter, kompatybilność elektromagnetyczna, modulacja pseudolosowa, random modulation, zaburzenia przewodzone

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19396] [data modyf: 25-11-2009 10:20]
[23] Conditions of CM voltage cancellation in multilevel voltage inverters with conventional and improved carrier-based SVPWM, 2008. Adam Kempski, Robert Smoleński, Piotr Leżyński // W: Proceedings of the International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2008 : IX conference-seminar. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. [4] CD-ROM, ISBN: 9781424421305
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18849] [data modyf: 18-05-2009 13:19]
[24] Rozpływ zaburzeń generowanych przez czterokwadrantowe przemienniki częstotliwości w sieciach lokalnych niskich napięć, 2008. Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2008 : V Lubuska konferencja naukowo-techniczna. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski, 2008, s. [7] CD-ROM, ISBN: 8392218213
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18763] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Zaburzenia przewodzone w asynchronicznych napędach grupowych, 2008. Robert Smoleński, Adam Kempski // W: Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2008 : V Lubuska konferencja naukowo-techniczna. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski, 2008, s. 219--222, ISBN: 8392218213 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18765] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Method of selection of dv/dt for EMI current ringing attenuation, 2007. Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Compatibility in Power Electronics - CPE 2007 : 5th International Conference-Workshop. Gdańsk, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 2007, s. [5] CD-ROM, ISBN: 142441055X
Słowa kluczowe: current ringing, electromagnetic conductive interference, flexible gate control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18386] [data modyf: 19-06-2007 12:38]
[27] EMI noise splitting into common and differential modes in PWM inverter drive system, 2005. Adam Kempski // W: 4th International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE 2005. Gdynia, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 2005, s. [4] CD-ROM, ISBN: 8374210753
Słowa kluczowe: PWM inverter drive system, common mode, differential mode, electromagnetic compatibility

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [28-09-2020]
[KONF-17114] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Falowy charakter prądów zaburzeń w przekształtnikowych układach napędowych, 2005. Adam Kempski // W: Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki - PPEE 2005 : materiały XI sympozjum. Wisła, Polska [B.m.] : [brak wydawcy], 2005, Archiwum Konferencji PTETIS - Vol. 20, s. 104--107, ISBN: 8391599191
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17000] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Mitigation techniques of conducted EMI in multilevel inverter drives, 2005. Adam Kempski, Robert Smoleński, Emil Kot // W: 4th International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE 2005. Gdynia, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 2005, s. [5] CD-ROM, ISBN: 8374210753
Słowa kluczowe: adjustable speed drive, common mode voltage, filter, multilevel inverter

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [28-09-2020]
[KONF-17115] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Series passive compensation of common mode voltage in multilevel inverter drives, 2005. Adam Kempski, Robert Smoleński, Emil Kot, Ryszard Strzelecki // W: 2005 IEEE 36th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '05. Recife, Brazylia [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [ 6 ] CD-ROM, ISBN: 0780390342
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [28-09-2020]
[KONF-17199] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Single-phase serial AC voltage controller based on bipolar PWM AC matrix-reactance chopper, 2005. Zbigniew Fedyczak, Leszek Frąckowiak, Maciej Jankowski, Adam Kempski // W: 11th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2005. Dresden, Niemcy [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [10] CD-ROM, ISBN: 9075815085
Słowa kluczowe: converter circuits, modelling, power conditioning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 14 [28-09-2020]
[KONF-17308] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Widmo zaburzeń przewodzonych w układach napędów przekształtnikowych, 2005. Adam Kempski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2005 : VII krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2005, T. 1, s. 267--272, ISBN: 8391271137
Słowa kluczowe: EMC, napęd przekształtnikowy, zaburzenia przewodzone

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Active and passive series compensation of common mode voltage in adjustable speed drive system, 2004. Adam Kempski, Robert Smoleński, Emil Kot, Zbigniew Fedyczak // W: 2004 IEEE Industry Applications Conference : 39th IAS Annual Meeting. Seattle, USA Seattle : [brak wydawcy], 2004, s. [ 7 ] CD-ROM
Słowa kluczowe: adjustable speed drive, common mode voltage, filter, multilevel inverter

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 15 [28-09-2020]
[KONF-16916] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] The influence of passive EMI filters on various aspects of electromagnetic compatibility, 2004. Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki // W: 2004 IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '04. Aachen, Niemcy Piscataway : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780384008
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16444] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Common mode voltage cancellation in systems containing 3-phase adding transformer with PWM excitation, 2003. Ryszard Strzelecki, Adam Kempski, Robert Smoleński, Grzegorz Benysek // W: 10th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2003. Toulouse, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9075815077
Słowa kluczowe: EMC/EMI, pulse width modulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15828] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Comparative analysis of passive methods of achieving of internal compatibility in modern ASD'S, 2003. Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki // W: 3rd International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE 2003. Gdańsk-Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2003, s. 248--253 [CD-ROM], ISBN: 8388317032
Słowa kluczowe: EMC/EMI, adjustable speed drives, passive filters, voltage source inverter

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15576] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Comparative investigation of active and passive methods of series compensation of common mode voltage in adjustable speed drive system, 2003. Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Electromagnetic Disturbances - EMD 2003 : XIII International Conference. Białystok, Polska Białystok : [brak wydawcy], 2003, s. [4] CD-ROM, ISBN: 838822946X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15858] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[38] Multilevel voltage source power quality conditioner, 2003. Ryszard Strzelecki, Marcin Jarnut, Emil Kot, Adam Kempski, Grzegorz Benysek // W: 2003 IEEE 34th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '03. Acapulco, Meksyk Piscataway : IEEE Operations Center, 2003, s. 1043--1048 [CD-ROM], ISBN: 0780377559
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 9 [28-09-2020]
[KONF-15675] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Statistical analysis of amplitudes and rate of bearing currents in PWM inverter fed drives, 2003. Jacek Bojarski, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Statistical Inference in linear Models - STATLIN '03 : international conference on mathematical statistics : abstracts. Będlewo, Polska Zielona Góra : University Publishing House, 2003, s. 20 [abstr.], ISBN: 8389321580
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16062] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Suppression of conducted EMI in four-quadrant AC drive system, 2003. Adam Kempski, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński, Grzegorz Benysek // W: 2003 IEEE 34th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '03. Acapulco, Meksyk Piscataway : IEEE Operations Center, 2003, s. 1121--1126 [CD-ROM], ISBN: 0780377559
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 19 [28-09-2020]
[KONF-15676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Common mode current paths and their modeling in PWM inverter-fed drives, 2002. Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki // W: 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference - PESC '02 : Conference proceedings. Cairns, Australia Piscataway : IEEE Service Center, 2002, Vol. 3, s. 1551--1556, ISBN: 078037262X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 39 [28-09-2020]
[KONF-14930] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Common mode currents in systems containing three-phase transformer fed-by PWM VSI, 2002. Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański // W: Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion - SPEEDAM 2002 : Proceedings. Ravello, Włochy Naples : [brak wydawcy], 2002, s. C2-31--36
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14884] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Conducted EMI in Four-Quadrant AC Drive System, 2002. Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki // W: Power Electronics and Motion Control - EPE-PEMC 2002 : 10th International Conference. Cavtat - Dubrovnik, Chorwacja [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [ 6 ] CD-ROM, ISBN: 9531840474
Słowa kluczowe: Adjustable speed drives, EMC/EMI

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15070] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[44] Digital control circuit for active power filter, 2002. Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki, Adam Kempski // W: Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion - SPEEDAM 2002 : Proceedings. Ravello, Włochy Naples : [brak wydawcy], 2002, s. C1-1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14883] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] Digital control circuit for active power filter with modified instantaneous reactive power control algorithm, 2002. Krzysztof Sozański, Ryszard Strzelecki, Adam Kempski // W: 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference - PESC '02 : Conference proceedings. Cairns, Australia Piscataway : IEEE Service Center, 2002, Vol. 2, s. 1031--1036, ISBN: 078037262X
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 20 [28-09-2020]
[KONF-14927] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
Pobierz pliki źródłowe >>>
[46] Statistical methods of bearing damage risk estimation in PWM inverter-fed drives, 2002. Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Ryszard Strzelecki // W: Probalistic Methods Applied to Power Systems - PMAPS 2002 : 7th International Conference. Naples, Włochy [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, Vol. 2, s. 991--996, ISBN: 8871466195
Słowa kluczowe: electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, electrostatic discharges, passive filters, pulse width modulated inverters

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] An AC voltage transformation circuits based on Zeta or Sepic PWM AC line conditioners, 2001. Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Leszek Frąckowiak, Adam Kempski // W: 9th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2001. Graz, Austria [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [11] CD-ROM
Słowa kluczowe: converter circuit, modelling, power conditioning

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10934] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[48] Bearing current path and pulse rate in PWM-inverter-fed induction motor, 2001. Adam Kempski, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński, Zbigniew Fedyczak // W: 2001 IEEE 32nd Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC : Conference Proceedings. Vancouver, Kanada Piscataway : IEEE Service Center, 2001, Vol. 4, s. 2025--2030
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 34 [28-09-2020]
[KONF-11199] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Bearing current pulse rate in standard PWM drives, 2001. Adam Kempski, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Marius Klytta // W: 9th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2001. Graz, Austria [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [11] CD-ROM
Słowa kluczowe: ASD drives, EDM, common mode current, common mode voltage, shaft voltage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10931] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[50] Reduction of the bearing current in PWM motor drives by means of common mode voltage cancellation, 2001. Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński, Adam Kempski // W: Electrical Power Quality and Utilisation - EPQU '01 : 6th International Conference. Cracow, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 439--444
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10891] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Three-phase transformer as a source of EMI currents in systems with PWM excitation, 2001. Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki, Tadeusz Kurowski // W: Power Electronics Devices Compatibility - PEDC 2001 : 2nd Conference. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Technical University Press, 2001, s. 111--116
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10911] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[52] Bearing currents in VSI PWM induction motor drive system and methods of their elimination, 2000. Ryszard Strzelecki, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Electrical Drives and Power Electronics - 11th EDPE : Proceedings 11th International Conference. Dubrovnik, Chorwacja Zagreb : KoREMA, 2000, s. 163--168
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9470] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[53] International compability of induction motor inverter drives, 2000. Adam Kempski, Robert Smoleński, Sławomir Piontek, Marius Klytta // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 255--258
Słowa kluczowe: Electromagnetic compatibility, bearing current, common mode voltage, distributed parameters system, induction motor, long line, shaft voltage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2641] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[54] Oddziaływanie indukcyjności dławika silnikowego na prądy łożyskowe w napędach falownikowych PWM, 2000. Adam Kempski, Robert Smoleński, Sławomir Piontek // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2000 : V Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 163--170
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8025] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[55] Conducted EMC effects on the motor - side of VSI-FED induction motor drives, 1999. Marius Klytta, Ryszard Strzelecki, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Power Electronics Devices Compatibility - PEDC '99 : International workshop on acoustic noise and other aspects of power electronics comatibility. Słubice, Polska Zielona Góra : Technical University Press, 1999, s. 38--51
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9252] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[56] Wpływ dużych odbiorników na zniekształcenia napięcia, 1998. Sławomir Piontek, Adam Kempski, Piotr Pasieka // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN '98 : IV Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 2, s. 376--385
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7922] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[57] Wpływ obciążenia na kształt widma przebiegów PWM z obwiednią sinusoidalną, 1995. Sławomir Piontek, Adam Kempski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE '95 : II konferencja. Łódź - Arturówek, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 1995, T. 2, s. 490--497, ISBN: 8390168251
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17566] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[58] Zastosowanie dyskretnego splotu zespolonego w analizie harmonicznej przebiegów odkształconych, 1995. Sławomir Piontek, Adam Kempski // W: Elektronika Prądów Niesinusoidalnych - EPN ' 95 : II konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSI, 1995, s. 163--170
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15622] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[59] Wpływ elektryzacji ulotowej na wytrzymałość elektryczną folii poliestrowej, 1987. Stanisław Iwan, Adam Kempski, Krzysztof Chudziński // W: Ładunek przestrzenny i zjawiska starzeniowe w dielektrykach : II sympozjum krajowe. Drzonków, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1987, s. 92--96
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17242] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[60] Wpływ starzenia złożonego cieplno-elektrycznego na wybrane parametry elektryczne folii PET, 1987. Adam Kempski, Stanisław Iwan, Krzysztof Chudziński // W: Ładunek przestrzenny i zjawiska starzeniowe w dielektrykach : II sympozjum krajowe. Drzonków, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1987, s. 113--117
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17244] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[61] Wykorzystanie powierzchni życia do analizy wyników pomiaru czasów życia izolacji przy naprężeniach złożonych cieplno-elektrycznych, 1987. Krzysztof Chudziński, Stanisław Iwan, Adam Kempski // W: Ładunek przestrzenny i zjawiska starzeniowe w dielektrykach : II sympozjum krajowe. Drzonków, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1987, s. 33--38
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17239] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Sposób neutralizacji cienkich folii dielektrycznych, 1985. Stanisław Iwan, Adam Kempski // W: Trzecia Konferencja Elektrostatyki - ELSTAT '85. Kraków, Polska Wrocław : Technical University Press, 1985, s. 185--188
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17570] [data modyf: 04-01-2006 13:35]
[63] Wybrane metody pomiarów stanu naelektryzowania folii dielektrycznych, 1985. Stanisław Iwan, Adam Kempski // W: Trzecia Konferencja Elektrostatyki - ELSTAT '85. Kraków, Polska Wrocław : Technical University Press, 1985, s. 113--116
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17569] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[64] Badanie rozkładu ładunku przestrzennego w dielektrykach stałych metodą sond napięciowych, 1984. Ryszard Kacprzyk, Adam Kempski // W: Ładunek przestrzenny w dielektrykach i jego wpływ na ich własności elektryczne : sympozjum ogólnokrajowe '84. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 60--72
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17248] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[65] Sondowe metody badań rozkładu ładunku przestrzennego na dielektrykach stałych, 1984. Ryszard Kacprzyk, Adam Kempski // W: Ładunek przestrzenny w dielektrykach i jego wpływ na ich własności elektryczne : sympozjum ogólnokrajowe '84. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 50--59
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17247] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Sposób przekształcenia energii dwóch źródeł napięcia stałego na energię prądu przemiennego / Piotr Leżyński, Adam Kempski .- Numer : P.397337 .- Data zgłoszenia : 12-12-2011 .- Zgłaszający: Uniwersytet Zielonogórski
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Sposób przekształcenia energii dwóch źródeł napięcia stałego na energię prądu przemiennego / Piotr Leżyński, Adam Kempski .- Numer : P.397337 .- Data zgłoszenia : 12-12-2011 .- Data udzielenia : 18-06-2015
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[3] Filtr zaburzeń wspólnych generowanych w układach z dwukierunkowymi przekształtnikami energoelektronicznymi / Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski .- Numer : P.396815 .- Data zgłoszenia : 31-10-2011 .- Data udzielenia : 18-08-2015
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[4] Filtr zaburzeń wspólnych generowanych w układach z dwukierunkowymi przekształtnikami energoelektronicznymi / Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski .- Numer : P.396815 .- Data zgłoszenia : 31-10-2011
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[5] Układ kompensacji prądu zaburzeń wspólnych / Adam Kempski, Grzegorz Benysek, Robert Smoleński, Marcin Jarnut .- Numer : P.394306 .- Data zgłoszenia : 22-03-2011 .- Data udzielenia : 19-12-2014
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[6] Układ kompensacji prądu zaburzeń wspólnych / Adam Kempski, Grzegorz Benysek, Robert Smoleński, Marcin Jarnut .- Numer : 394306 .- Data zgłoszenia : 22-03-2011
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski