System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Robert Smoleński
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: automatyka, elektronika i elektrotechnika (100 %)
Jednostka: Instytut Automatyki, Elektroniki i Elektrotechniki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 119 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Conducted Electromagnetic Interference (EMI) in Smart Grids, 2014. Robert Smoleński, [Pekin] : China Machine Press 142 s. , ISBN: 9787111443261, bibliogr. rys. tab. wykr. .- [wyd. w jęz. chińskim]
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12098] [data modyf: 02-09-2015 11:29]
[2] Conducted electromagnetic interference (EMI) in smart grids, 2012. Robert Smoleński, London : Springer-Verlag 160 s. (Power Systems), ISBN: 9781447129592, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1007/978-4471-2960-8   (pkt: 25)
[WZ-10976] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] EMC cases in distributed electrical power system, Adam Kempski, Robert Smoleński
// W: Power electronics in smart electrical energy networks, 2010. / eds. R. Strzelecki, G. Benysek, [Pekin] : China Machine Press, s. 123--145, ISBN: 9787111310792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12528] [data modyf: 04-01-2011 13:32]
[2] Quality problems in smart networks, Zbigniew Hanzelka, Adam Kempski, Robert Smoleński
// W: Power electronics in smart electrical energy networks, 2010. / eds. R. Strzelecki, G. Benysek, [Pekin] : China Machine Press, s. 89--122, ISBN: 9787111310792
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12527] [data modyf: 04-01-2011 13:30]
[3] EMC cases in distributed electrical power system, Adam Kempski, Robert Smoleński
// W: Power electronics in smart electrical energy networks, 2008. / eds. R. Strzelecki, G. Benysek, London : Springer-Verlag (Power Systems), s. 147--173, ISBN: 9781848003170    DOI: 10.1007/978-1-84800-318-7
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[WZCZ-10520] [data modyf: 10-10-2008 14:15]
[4] Quality problems in smart networks, Zbigniew Hanzelka, Adam Kempski, Robert Smoleński
// W: Power electronics in smart electrical energy networks, 2008. / eds. R. Strzelecki, G. Benysek, London : Springer-Verlag (Power Systems), s. 107--146, ISBN: 9781848003170    DOI: 10.1007/978-1-84800-318-7
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[WZCZ-10519] [data modyf: 10-10-2008 14:13]
[5] Electromagnetic compatibility in power electronics, Adam Kempski, Robert Smoleński, Emil Kot
// W: Measurements models systems and design, 2007. / ed. by J. Korbicz, Warszawa : Wydaw. Komunikacji i Łączności, s. 443--469, ISBN: 9788320616446
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 10 [26-10-2020]
[WZCZ-9211] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] A novel method for EMI evaluation in random modulated power electronic converters / Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Hermes Loschi, Dave Thomas, Niek Moonen, 2020. Measurement Vol. 151, 1--9, ISSN: 0263-2241, , eISSN: 1873-412X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, power electronic converters, random modulation
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.measurement.2019.107098         Cytowania wg Scopus: 4 [26-10-2020]
[AWCZ-24447] [data modyf: 07-05-2020 13:26]
[100] [0,5]
[2] Aggregated Conducted Electromagnetic Interference Generated by DC/DC Converters with Deterministic and Random Modulation / Hermes Loschi, Robert Smoleński, Piotr Leżyński, Douglas Nascimento, Galina Demidova, 2020. Energies Vol. 13, iss. 14, 1--9, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: aggregated electromagnetic interference, conducted electromagnetic interference, electromagnetic compatibility, frequency beat, power electronic interfaces
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13143698         Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[AWCZ-25487] [data modyf: 23-07-2020 11:05]
[70] [0,5]
[3] Electromagnetic Compatibility Assessment in Multiconverter Power Systems - Conducted Interference Issues / Robert Smoleński, Piotr Leżyński, Jacek Bojarski, Wojciech Drozdz, Lok Choon Long, 2020. Measurement, 1--11, ISSN: 0263-2241, , eISSN: 1873-412X, bibliogr. rys. wykr. summ. .- [in press]
Słowa kluczowe: aggregated interference, electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, photovoltaic power plant, power electronic converters
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.measurement.2020.108119         Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[AWCZ-25411] [data modyf: 24-06-2020 08:47]
[100] [0,5]
[4] FPGA-Based System for Electromagnetic Interference Evaluation in Random Modulated DC/DC Converters / Hermes Loschi, Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Douglas Nascimento, Wojciech Sleszynski, 2020. Energies Vol. 13, iss. 9, 1--14, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DC-DC power converters, FPGA, conducted interference, electromagnetic compatibility, random modulation, systems control
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13092389         Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[AWCZ-25255] [data modyf: 13-05-2020 11:03]
[70] [0,5]
[5] Design and Implementation of a Fully Controllable Cyber-Physical System for Testing Energy Storage Systems / Piotr Leżyński, Paweł Szcześniak, Bartosz Waśkowicz, Robert Smoleński, Wojciech Drozdz, 2019. IEEE Access Vol. 7, 47259--47272, ISSN: 2169-3536, , eISSN: 2169-3536, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electrical engineering, electronic equipment testing, energy storage, power electronics, power engineering and energy, power system control
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.1109/ACCESS.2019.2907612         Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[AWCZ-23975] [data modyf: 07-10-2019 14:19]
[33,33] [0,33]
[6] Hardware and Software Implementation of Decentralized Active Demand Response (DADR) System Supporting Primary Regulation / Robert Smoleński, Grzegorz Benysek, Piotr Leżyński, Marcin Jarnut, 2019. IEEE Transactions on Smart Grid Vol. 10, iss. 5, 4806--4815, ISSN: 1949-3053, , eISSN: 1949-3061, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: decentralized system, demand response, demand size management, primary regulation, system stability
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1109/TSG.2018.2868821         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-23059] [data modyf: 14-10-2019 11:38]
[50] [0,25]
[7] Application of Stochastic Decentralized Active Demand Response (DADR) System for Load Frequency Control / Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Szymon Wermiński, 2018. IEEE Transactions on Smart Grid Vol. 9, no. 2, 1055--1062, ISSN: 1949-3053, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1109/TSG.2016.2574891         Cytowania wg Scopus: 22 [26-10-2020]
[AWCZ-20121] [data modyf: 23-04-2018 12:13]
[11,25] [0,25]
[8] Ship-to-Shore vs. Shore-to-Ship Synchronization Strategy / Robert Smoleński, Grzegorz Benysek, Mariusz Malinowski, Marcin Sedlak, Sebastian Stynski, Marek Jasinski, 2018. IEEE Transactions on Energy Conversion, 1--10, ISSN: 0885-8969, bibliogr. rys. tab. wykr. summ. .- [in press]
Słowa kluczowe: communication, converters, shore connection, synchronization
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1109/TEC.2018.2839702
[AWCZ-22783] [data modyf: 24-05-2018 17:42]
[20] [0,5]
[9] Decentralized active demand response (DADR) system for improvement of frequency stability in distribution network / Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski, Marcin Jarnut, Robert Smoleński, 2016. Electric Power Systems Research Vol. 134, 80--87, ISSN: 0378-7796, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: decentralized system, demand management, system stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)    DOI: 10.1016/j.epsr.2016.01.007         Cytowania wg Scopus: 14 [26-10-2020]
[AWCZ-19725] [data modyf: 25-08-2016 11:06]
[10] Diophantine equation based model of data transmission errors caused by interference generated by DC-DC converters with deterministic modulation / Jacek Bojarski, Robert Smoleński, Piotr Leżyński, Zbigniew Sadowski, 2016. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 64, no. 3, 575--580, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Diophantine equation, electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, power electronic converters
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1515/bpasts-2016-0064
[AWCZ-20051] [data modyf: 13-10-2016 09:45]
[11] CM voltage compensators for power electronic interfaces / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński, Adam Kempski, Jarosław Luszcz, 2015. IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine Vol. 4, no. 1, 96--100, ISSN: 2162-2264, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)    DOI: 10.1109/MEMC.2015.7098519         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-19071] [data modyf: 10-07-2015 13:27]
[12] Low frequency conducted emissions of grid connected static converters / Jarosław Luszcz, Robert Smoleński, 2015. IEEE Electromagnetic Compatibility Magazine Vol. 4, no. 1, 86--94, ISSN: 2162-2264, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1109/MEMC.2015.7098518         Cytowania wg Scopus: 6 [26-10-2020]
[AWCZ-19070] [data modyf: 22-02-2017 09:28]
[13] Time-domain-based assessment of data transmission error probability in smart grids with electromagnetic interference / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Piotr Leżyński, 2014. IEEE Transactions on Industrial Electronics Vol. 61, no. 4, 1882--1890, ISSN: 0278-0046, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: communication, converters, electromagnetic compatibility (EMC)
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1109/TIE.2013.2263772         Cytowania wg Scopus: 21 [26-10-2020]
[AWCZ-17837] [data modyf: 20-08-2015 12:37]
[14] AC/DC/DC interfaces for V2G applications - EMC issues / Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski, 2013. IEEE Transactions on Industrial Electronics Vol. 60, no. 3, 930--935, ISSN: 0278-0046, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electromagnetic compatibility (EMC), filters, interference elimination, rectifiers, vehicles
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 50)    DOI: 10.1109/TIE.2012.2188876         Cytowania wg Scopus: 25 [26-10-2020]
[AWCZ-17836] [data modyf: 20-08-2015 11:57]
[15] Conducted high frequency disturbances observed in electrical power systems with switch mode converters / Zbigniew Fedyczak, Adam Kempski, Robert Smoleński, 2013. Przegląd Elektrotechniczny Vol. 89, nr 6, 41--50, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: compensator, conducted electromagnetic interference, electrical power system, kompensator, przekształtnik energoelektroniczny o sterowaniu typu PWM, switch mode conwerter, system elektroenergetyczny, zaburzenia elektromagnetyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 2 [26-10-2020]
[AWCZ-17445] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[16] Pearson's random walk approach to evaluating interference generated by a group of converters / Jacek Bojarski, Robert Smoleński, Adam Kempski, Piotr Leżyński, 2013. Applied Mathematics and Computation Vol. 219, no. 12, 6437--6444, ISSN: 0096-3003, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pearson's random walk, converters, electromagnetic compatibility, interference
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.amc.2012.12.088         Cytowania wg Scopus: 11 [26-10-2020]
[AWCZ-17060] [data modyf: 16-11-2015 21:29]
[17] Wektorowa technika modulacji ograniczająca napięcie zaburzeń wspólnych w trójpoziomowym falowniku napięcia / Piotr Leżyński, Adam Kempski, Robert Smoleński, 2012. Przegląd Elektrotechniczny, nr 4b, 146--150, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: cascaded inverter, common mode interference, electromagnetic compatibility, falownik kaskadowy, kompatybilność elektromagnetyczna, modulacja wektorowa PWM, space vector modulation, zaburzenia wspólne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)
[AWCZ-16436] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[18] CM voltage compensation in AC/DC/AC interfaces for smart grids / Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski, 2011. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 59, no 4, 513--523, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, distributed system, electromagnetic compatibility, power electronic interface
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 30)        Cytowania wg Scopus: 8 [26-10-2020]
[AWCZ-16153] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Determination of flux density produced by multilevel inverters in CM voltage filter / Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński, 2011. COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering Vol. 30, no 3, 1019--1034, ISSN: 0332-1649, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: electric filters, electromagnetism, flux density, voltage
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1108/03321641111110960         Cytowania wg Scopus: 6 [26-10-2020]
[AWCZ-15726] [data modyf: 16-06-2011 13:44]
[20] Statistical approach to discharge bearing currents / Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, 2010. COMPEL : The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering Vol. 29, no 3, 647--666, ISSN: 0332-1649, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.1108/03321641011028233         Cytowania wg Scopus: 5 [26-10-2020]
[AWCZ-14979] [data modyf: 31-08-2010 13:58]
[21] Sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane w systemach zawierających przekształtniki energoelektroniczne / Robert Smoleński, Adam Kempski, 2010. Przegląd Elektrotechniczny, nr 2, 347--352, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, electromagnetic compatibility, falownik, inverter, kompatybilność elektromagnetyczna, modulacja pseudolosowa, random modulation, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14541] [data modyf: 01-02-2011 12:04]
[22] Wnikanie do sieci rozdzielczych SN zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych przez przekształtniki energoelektroniczne w sieciach nn / Robert Smoleński, Adam Kempski, Tomasz Tarczewski, 2010. Przegląd Elektrotechniczny, nr 6, 147--150, ISSN: 0033-2097, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-14864] [data modyf: 01-02-2011 12:02]
[23] Aggregated conducted interferences generated by group of frequency converter-fed drives / Robert Smoleński, Adam Kempski, Grzegorz Benysek, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 10, 244--247, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, electromagnetic compatibility, falownik, induction motor, inverter, kompatybilność elektromagnetyczna, silnik indukcyjny, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[AWCZ-14124] [data modyf: 01-02-2011 12:02]
[24] Kompatybilność elektromagnetyczna układów energoelektronicznych / Adam Kempski, Robert Smoleński, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, 164--171, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, electromagnetic compatibility, filter, filtr, frequency converter, kompatybilność elektromagnetyczna, przemiennik częstotliwości, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14013] [data modyf: 01-02-2011 12:02]
[25] Selected conducted electromagnetic interference issues in distributed power systems / Robert Smoleński, 2009. Bulletin of the Polish Academy of Sciences : Technical Sciences Vol. 57, no 4, 383--393, ISSN: 0239-7528, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, distributed power systems, electromagnetic compatibility, power converters, renewable energy systems
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)        Cytowania wg Scopus: 17 [26-10-2020]
[AWCZ-14392] [data modyf: 26-01-2011 11:13]
[26] Zaburzenia przewodzone generowane przez grupę zasilaczy AC/DC z modulacją deterministyczną i pseudolosową / Robert Smoleński, Adam Kempski, Radosław Kasperek, Jacek Bojarski, Andrzej Sołtysiak, 2009. Przegląd Elektrotechniczny, nr 8, 144--148, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: conducted interferences, deterministic modulation, electromagnetic compatibility, kompatybilność elektromagnetyczna, modulacja deterministyczna, modulacja pseudolosowa, random modulation, zaburzenia przewodzone
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-13985] [data modyf: 01-02-2011 12:18]
[27] Conditions of CM voltage cancellation in multilevel voltage inverters with conventional and improved carrier-based SVPWM / Adam Kempski, Robert Smoleński, Piotr Leżyński, 2008. Przegląd Elektrotechniczny, nr 11, 275--278, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])        Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[AWCZ-13441] [data modyf: 01-02-2011 12:17]
[28] Method of selection of dv/dt for EMI current ringing attenuation / Adam Kempski, Robert Smoleński, 2008. Electrical Power Quality and Utilisation. Journal Vol. 14, no 2, 19--24 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: DC chopper, conducted electromagnetic interferences, current ringing, flexible gate control
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-13863] [data modyf: 01-06-2009 14:48]
[29] Rozpływ zaburzeń generowanych przez czterokwadratowe przemienniki częstotliwości w sieciach lokalnych niskich napięć / Adam Kempski, Robert Smoleński, 2008. Przegląd Elektrotechniczny, nr 4, 20--23, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: common mode noise, conducted interferences, czterokwadrantowy przemiennik częstotliwości, electromagnetic compatibility, four-quadrant frequency converter, kompatybilność elektromagnetyczna, zaburzenia przewodzone, zaburzenia wspólne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12967] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Zaburzenia przewodzone w asynchronicznych napędach grupowych / Robert Smoleński, Adam Kempski, 2008. Wiadomości Elektrotechniczne, nr 4, 146--147 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13035] [data modyf: 04-06-2008 11:16]
[31] Filtr napięcia zaburzeń wspólnych z sinusoidalnymi napięciami wyjściowymi w układach napędów przekształtnikowych / Adam Kempski, Robert Smoleński, 2007. Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, 54--56, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: common mode noise, differential mode noise, electromagnetic compatibility, falownik, filtr pasywny, inverter, kompatybilność elektromagnetyczna, passive filter, zaburzenia różnicowe, zaburzenia wspólne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12463] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Kompatybilność elektromagnetyczna czterokwadrantowego napędu przekształtnikowego w zakresie emisji zaburzeń przewodzonych / Robert Smoleński, Adam Kempski, 2007. Przegląd Elektrotechniczny, nr 9, 79--81, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: common mode noise, czterokwadrantowy przemiennik częstotliwości, electromagnetic compatibility, filtr pasywny, four-quadrant frequency converter, kompatybilność elektromagnetyczna, passive filter, zaburzenia wspólne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12464] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[33] Decomposition of EMI noise into common and differential modes in PWM inverter drive system / Adam Kempski, Robert Smoleński, 2006. Electrical Power Quality and Utilisation. Journal Vol. 12, no 1, 53--58 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PWM inverter drive system, common mode, differential mode, electromagnetic compatibility
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11294] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Kompensacja napięcia zaburzeń na wyjściu wielopoziomowych falowników napięcia / Robert Smoleński, Adam Kempski, 2006. Przegląd Elektrotechniczny, nr 7/8, 86--89, ISSN: 0033-2097, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: common mode noise, electromagnetic compatibility, falownik wielopoziomowy, filtr pasywny, kompatybilność elektromagnetyczna, multilevel inverter, passive filter, zaburzenia wspólne
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11024] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Prądy łożyskowe w układach napędowych z falownikami PWM / Adam Kempski, Robert Smoleński, 2006. Napędy i Sterowanie, nr 12, 48--53 bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWCZ-12166] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Statistical model of electrostatics discharge hazard in bearings of induction motor fed by inverter / Adam Kempski, Robert Smoleński, Jacek Bojarski, 2005. Journal of Electrostatics Vol. 63, 475--480 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bearing currents, hazard, induction motor, inverter, statistical model
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])
[AWCZ-10304] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Disturbance effects by longer motor cables of VSI-FED drives / Marius Klytta, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński, 2000. Tehnična Elektrodinamika : Silova elektronika ta energoefektivnist', no 1, 9--12 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: asinchronnyj dvigatel', effekt dliinnoj linij, konduktivnye EMP, otrjazenija volny naprjazenija, tranzistornyj inventor s SIM
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3963] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Step down-up matrix converter / Krzysztof Skórski, Zbigniew Fedyczak, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński, 2000. Tehnična Elektrodinamika : Problemi sucasnoi elektrotehniki, no 8, 47--50 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PWM AC line power controllers, averaged state-space model, step down-up AC line converter
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3961] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[39] Passivnye i aktivnye fil'try v vychodnych celjach impul'snych stabilizatorov peremennogo naprjazenija / Edward Greczko, Grzegorz Benysek, Ryszard Branicki, Robert Smoleński, 1999. Technicna Elektrodinamika : Sistemy elektrozivlennaja elektrotechnicnich ustanovok i kompleksiv, 89--92 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: AC stabilizers, equivalent circuits, modulation type, passive and active filters
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3965] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Tranzistornyje preobrazovateli castoty dlja upravlenija asinchronnymi elektrodvigateljami / Ryszard Branicki, Zbigniew Psikus, Edward Greczko, Grzegorz Benysek, Robert Smoleński, Radosław Kasperek, 1999. Technicna Elektrodinamika : Sistemy elektrozivlennaja elektrotechnicnich ustanovok i kompleksiv, 99--102 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: asynchronous motor, frequency transformers, steer
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-3966] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Prądy łożyskowe w układach napędowych z falownikami PWM / Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Zeszyty Problemowe - Maszyny Elektryczne .- 2006, nr 74, s. 75--80 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7453] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Wpływ impedancji pasywnych filtrów EMC na częstość występowania i amplitudy prądów łożyskowych w układach napędowych PWM / Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Łódzkiej. Elektryka(100) .- 2003, nr 927, s. 275--282 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6238] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Common mode voltage in VSI PWM induction motor drive system - the consequences and methods of mitigation / Adam Kempski, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński // W: Zeszyty Naukowe Wydziału Elektrotechniki i Automatyki Politechniki Gdańskiej(16) .- 2001, s. 53--58, ISSN: 2353-1290, bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-3547] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] O czynnikach właściwej współpracy maszy elektrycznych i przekształtników statycznych / Grzegorz Benysek, Adam Kempski, Tadeusz Kurowski, Robert Smoleński // W: Prace Naukowe Instytutu Maszyn, Napędów i Pomiarów Elektrycznych Politechniki Wrocławskiej - (Studia i Materiały ; 20) .- 2000, Vol. 48, s. 326--334, ISSN: 1733-0718, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: filtr wejściowy, filtr wyjściowy, napięcie niezrównoważenia, prąd niezrównoważenia,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2663] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] A comparative study on DSM services employing distributed energy resources: energy storage and direct load control, 2017. Marcin Jarnut, Robert Smoleński, Grzegorz Benysek, Jacek Bojarski // W: 6th International Conference on Electrical Engineering and Informatics - ICEEI 2017. Langkawi, Malezja [B. m.], 2017, s. 1--5
Słowa kluczowe: demand side response, direct load control, energy storage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-22846] [data modyf: 05-12-2017 10:04]
[0] [0]
[2] Stress free shore to ship (S2SP) electrical power networks synchronization, 2016. Marcin Sedlak, Sebastian Styński, Mariusz Malinowski, Marek Jasiński, Grzegorz Benysek, Robert Smoleński // W: Proceedings of the 2016 10th International Conference on Compatibility, Power Electronics and Power Engineering (CPE-POWERENG). Bydgoszcz, Polska New York : IEEE, 2016, Book Series: Compatibility Power Electronics and Power Engineering, s. 244--249, ISBN: 97814673729230
Słowa kluczowe: power electronic converters, shore - to - ship, synchronization

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-22217] [data modyf: 13-02-2017 15:32]
[3] A New Control Method of energy conversion for the Cascaded Voltage Source Inverter, 2014. Piotr Leżyński, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Power Electronics, Electrical Drives, Automation and Motion - SPEEDAM 2014 : International Symposium. Ischia, Włochy [b. m.] : IEEE Conference Publications, 2014, s. 757--781, ISBN: 9781479947508
Słowa kluczowe: DC-AC power conversion, inverters, pulse width modulated inverters, pulse width modulation

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-21387] [data modyf: 02-09-2015 11:48]
[4] Compensation of CM voltage in systems consisting of interleaved AC-DC converters, 2014. Robert Smoleński, Marek Jasiński, Marcin Jarnut, Jacek Bojarski, Carlo Cecati // W: IEEE 23rd International Symposium on Industrial Electronics - ISIE 2014. Istanbul, Turcja [B. m.] : [brak wydawcy], 2014, s. 1996--2001, ISBN: 9781479923991
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[KONF-21752] [data modyf: 25-08-2015 12:44]
[5] Wpływ pseudolosowych technik modulacji na wybrane zagadnienia kompatybilności elektromagnetycznej falowników napięcia, 2014. Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje kierunkiem rozwoju elektrotechniki XXI w. - i-MITEL 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII konferencja naukowo-techniczna. Lubniewice, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 1--8, ISBN: 9788393721641
Słowa kluczowe: falowniki napięcia, kompatybilność elektromagnetyczna EMC, modulacja PWM

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21274] [data modyf: 07-09-2015 16:46]
[6] Wpływ zaburzeń przewodzonych generowanych przez układy energoelektroniczne na niezawodność transmisji danych PLC, 2014. Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Zbigniew Sadowski // W: Innowacyjne materiały i technologie w elektrotechnice : innowacje kierunkiem rozwoju elektrotechniki XXI w. - i-MITEL 2014 [Dokument elektroniczny] : VIII konferencja naukowo-techniczna. Lubniewice, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Wydział Elektrotechniki,Informatyki i Telekomunikacji, 2014, s. 1--9, ISBN: 9788393721641
Słowa kluczowe: Power Line Communication (PLC), kompatybilność elektromagnetyczna, przekształtnik energoelektroniczny, transmisja danych

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21275] [data modyf: 07-09-2015 16:46]
[7] Analiza kompatybilności elektromagnetycznej systemu transmisji danych przez sieć elektroenergetyczną (PLC), 2013. Piotr Leżyński, Robert Smoleński, Adam Kempski, Jan Szlaski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2013 [Dokument elektroniczny]. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2013, s. 1--6, ISBN: 9788372835734
Słowa kluczowe: conducted disturbances, electromagnetic compatibility, kompatybilność elektromagnetyczna, komunikacja PLC, power line communication, zaburzenia przewodzone

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21073] [data modyf: 07-09-2015 12:35]
[8] CM voltage compensator for DC/DC converters, 2013. Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Jacek Bojarski // W: Compatibility and Power Electronics - CPE 2013 [Dokument elektroniczny] : international conference - workshop. Ljubljana, Słowenia New York : IEEE Xplore, 2013, s. 264--268, ISBN: 9781467349116
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [26-10-2020]
[KONF-20896] [data modyf: 23-10-2019 12:33]
[9] Conducted high frequency disturbances observed in electrical power systems with switch mode converters, 2013. Zbigniew Fedyczak, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2013 [Dokument elektroniczny] : 11th conference - seminar. Zielona Góra, Polska [Zielona Góra] : [brak wydawcy], 2013, s. 1--10, ISBN: 9788393721603
Słowa kluczowe: compensator, conducted electromagnetic interference, electrical power system, switch mode converter

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20908] [data modyf: 07-09-2015 12:25]
[10] Wpływ zaburzeń elektroenergetycznych przewodzonych generowanych przez interfejsy energoelektroniczne na niezawodność transmisji danych, 2013. Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński, Adam Kempski, Katarzyna Cieniak, Zbigniew Sadowski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2013 [Dokument elektroniczny]. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2013, s. 1--4, ISBN: 9788372835734
Słowa kluczowe: data transmission, electromagnetic compatibility, interference, kompatybilność elektromagnetyczna, power electronic converter, przekształtnik energoelektroniczny, transmisja danych, zaburzenie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21071] [data modyf: 07-09-2015 12:35]
[11] Aggregated conducted interferences generated by group of asynchronous drives with deterministic and Random modulation, 2012. Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Jarosław Luszcz // W: Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility - APEMC 2012. Singapore, Singapur [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 293--296, ISBN: 9781457715587
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[KONF-20566] [data modyf: 07-01-2014 14:08]
[12] EMI generated by power electronic interfaces in smart grids, 2012. Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński // W: International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC EUROPE 2012. Rome, Włochy [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. [5]
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [26-10-2020]
[KONF-20568] [data modyf: 07-12-2012 12:22]
[13] Kompatybilność urządzeń elektronicznych a błądzenie losowe Pearsona, 2012. Jacek Bojarski, Robert Smoleński // W: XLI Konferencja Zastosowań Matematyki : konferencja ogólnopolska. Zakopane-Kościelisko, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2012, s. 3 .- [abstrakt]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20452] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] State of the art of active power electronic transformers for smart grids, 2012. Indrek Roasto, Enrique Romero-Cadaval, Joao Martins, Robert Smoleński // W: 38th Annual Conference of the IEEE Industrial Electronics Society - IECON 2012. Montreal, Kanada [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 5223--5228
Słowa kluczowe: AC-DC power converters, DC-DC power converters, electromagnetic compatibility, power electronics converters, power transformers, smart grids

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 13 [26-10-2020]
[KONF-20567] [data modyf: 15-09-2014 15:15]
[15] Voltage harmonic distortion measurement issue in smart-grid distribution system, 2012. Jarosław Luszcz, Robert Smoleński // W: Asia-Pacific International Symposium on Electromagnetic Compatibility - APEMC 2012. Singapore, Singapur [B. m.] : [brak wydawcy], 2012, s. 841--844, ISBN: 9781457715587
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 15 [26-10-2020]
[KONF-20565] [data modyf: 07-01-2014 14:12]
[16] Compensation of CM voltage in interfaces for LV distributed generation, 2011. Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Adam Kempski, Grzegorz Benysek // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC 2011. Long Beach, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 351--356 [CD-ROM], ISBN: 9781457708107
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 12 [26-10-2020]
[KONF-20124] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Power electronics interfaces for low voltage distribution generation - EMC issues, 2011. Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski // W: Compatibility and Power Electronics - CPE 2011 : 7th international conference-workshop. Tallinn, Estonia [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 107--112 [CD-ROM], ISBN: 9781424488049
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20069] [data modyf: 11-07-2011 15:11]
[18] Sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane przez grupę napędów asynchronicznych z modulacją deterministyczną i pseudolosową, 2011. Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Jarosław Łuszcz // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2011 : X krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2011, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9788372834393
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20185] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Wektorowa technika modulacji ograniczająca napięcie zaburzeń wspólnych w trójpoziomowym falowniku napięcia, 2011. Piotr Leżyński, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2011 : X krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2011, s. [5] CD-ROM, ISBN: 9788372834393
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20187] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Zero CM voltage multilevel inverters for smart grid applications, 2011. Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński // W: Proceedings of the IEEE International Symposium on Electromagnetic Compatibility - EMC 2011. Long Beach, USA [B. m.] : [brak wydawcy], 2011, s. 448--453 [CD-ROM], ISBN: 9781457708107
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[KONF-20125] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Determination of flux density produced by multilevel inverters in common mode voltage filter, 2010. Robert Smoleński, Adam Kempski, Jacek Bojarski, Piotr Leżyński // W: Electromagnetic Phenomena in Nonlinear Circuits - EPNC 2010 : XXI symposium. Dortmund and Essen, Niemcy Poznań : PTETiS Publishers, 2010, s. 27--28, ISBN: 9788392134084
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19725] [data modyf: 26-08-2010 11:33]
[22] Wnikanie do sieci rozdzielczych SN zaburzeń elektromagnetycznych przewodzonych generowanych przez przekształtniki energoelektroniczne w sieciach nn, 2010. Robert Smoleński, Adam Kempski, Tomasz Tarczewski // W: Innowacyjne Materiały i Technologie w Elektrotechnice - i-MITEL 2010 : VI lubuska konferencja naukowo-techniczna. Przyłęsko k. Gorzowa Wlkp., Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2010, s. 361--367, ISBN: 9788374813273 .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: MV overhead line, conducted interferences, electromagnetic compatibility, frequency converter, kompatybilność elektromagnetyczna, linia napowietrzna SN, przemiennik częstotliwości, zaburzenia przewodzone

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19570] [data modyf: 12-05-2010 14:13]
[23] Aggregated conducted EMI generated by group of frequency converter-fed drives, 2009. Robert Smoleński, Adam Kempski, Grzegorz Benysek // W: Compatibility and Power Electronics - CPE 2009 : 6th International Conference - Workshop : conference proceedings. Badajoz, Hiszpania Badajoz : IEEE Seccion Espana, 2009, s. [5 s.] CD-ROM, ISBN: 9781424428564
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [26-10-2020]
[KONF-19379] [data modyf: 06-03-2013 12:30]
[24] Ancillary services to grids provided with distributed generation, 2009. Ryszard Strzelecki, Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Robert Smoleński, Bartosz Maciejewski // W: Compatibility and Power Electronics - CPE 2009 : 6th International Conference - Workshop : conference proceedings. Badajoz, Hiszpania Badajoz : IEEE Seccion Espana, 2009, s. [6 s.] CD-ROM, ISBN: 9781424428564
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-19378] [data modyf: 06-03-2013 12:28]
[25] Sumaryczne zaburzenia przewodzone generowane w systemach zawierających przekształtniki energoelektroniczne, 2009. Robert Smoleński, Adam Kempski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE 2009 : IX krajowa konferencja naukowa. Łódź, Polska Łódź : Politechnika Łódzka, 2009, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9788372833198
Słowa kluczowe: conducted interferences, electromagnetic compatibility, falownik, inverter, kompatybilność elektromagnetyczna, modulacja pseudolosowa, random modulation, zaburzenia przewodzone

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19396] [data modyf: 25-11-2009 10:20]
[26] Conditions of CM voltage cancellation in multilevel voltage inverters with conventional and improved carrier-based SVPWM, 2008. Adam Kempski, Robert Smoleński, Piotr Leżyński // W: Proceedings of the International School on Nonsinusoidal Currents and Compensation - ISNCC 2008 : IX conference-seminar. Łagów, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2008, s. [4] CD-ROM, ISBN: 9781424421305
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18849] [data modyf: 18-05-2009 13:19]
[27] Rozpływ zaburzeń generowanych przez czterokwadrantowe przemienniki częstotliwości w sieciach lokalnych niskich napięć, 2008. Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2008 : V Lubuska konferencja naukowo-techniczna. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski, 2008, s. [7] CD-ROM, ISBN: 8392218213
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18763] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Zaburzenia przewodzone w asynchronicznych napędach grupowych, 2008. Robert Smoleński, Adam Kempski // W: Materiały i Technologie w Elektrotechnice - MITEL - 2008 : V Lubuska konferencja naukowo-techniczna. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Stowarzyszenie Elektryków Polskich Oddział Gorzowski, 2008, s. 219--222, ISBN: 8392218213 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18765] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Method of selection of dv/dt for EMI current ringing attenuation, 2007. Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Compatibility in Power Electronics - CPE 2007 : 5th International Conference-Workshop. Gdańsk, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 2007, s. [5] CD-ROM, ISBN: 142441055X
Słowa kluczowe: current ringing, electromagnetic conductive interference, flexible gate control

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18386] [data modyf: 19-06-2007 12:38]
[30] Mitigation techniques of conducted EMI in multilevel inverter drives, 2005. Adam Kempski, Robert Smoleński, Emil Kot // W: 4th International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE 2005. Gdynia, Polska Gdynia : [brak wydawcy], 2005, s. [5] CD-ROM, ISBN: 8374210753
Słowa kluczowe: adjustable speed drive, common mode voltage, filter, multilevel inverter

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [26-10-2020]
[KONF-17115] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Series passive compensation of common mode voltage in multilevel inverter drives, 2005. Adam Kempski, Robert Smoleński, Emil Kot, Ryszard Strzelecki // W: 2005 IEEE 36th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '05. Recife, Brazylia [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [ 6 ] CD-ROM, ISBN: 0780390342
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [26-10-2020]
[KONF-17199] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Active and passive series compensation of common mode voltage in adjustable speed drive system, 2004. Adam Kempski, Robert Smoleński, Emil Kot, Zbigniew Fedyczak // W: 2004 IEEE Industry Applications Conference : 39th IAS Annual Meeting. Seattle, USA Seattle : [brak wydawcy], 2004, s. [ 7 ] CD-ROM
Słowa kluczowe: adjustable speed drive, common mode voltage, filter, multilevel inverter

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 15 [26-10-2020]
[KONF-16916] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] The influence of passive EMI filters on various aspects of electromagnetic compatibility, 2004. Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki // W: 2004 IEEE 35th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '04. Aachen, Niemcy Piscataway : [brak wydawcy], 2004, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780384008
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16444] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Common mode voltage cancellation in systems containing 3-phase adding transformer with PWM excitation, 2003. Ryszard Strzelecki, Adam Kempski, Robert Smoleński, Grzegorz Benysek // W: 10th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2003. Toulouse, Francja [B. m.] : [brak wydawcy], 2003, s. [6] CD-ROM, ISBN: 9075815077
Słowa kluczowe: EMC/EMI, pulse width modulation

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15828] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[35] Comparative analysis of passive methods of achieving of internal compatibility in modern ASD'S, 2003. Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki // W: 3rd International Workshop Compatibility in Power Electronics - CPE 2003. Gdańsk-Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2003, s. 248--253 [CD-ROM], ISBN: 8388317032
Słowa kluczowe: EMC/EMI, adjustable speed drives, passive filters, voltage source inverter

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15576] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Comparative investigation of active and passive methods of series compensation of common mode voltage in adjustable speed drive system, 2003. Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Electromagnetic Disturbances - EMD 2003 : XIII International Conference. Białystok, Polska Białystok : [brak wydawcy], 2003, s. [4] CD-ROM, ISBN: 838822946X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15858] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Statistical analysis of amplitudes and rate of bearing currents in PWM inverter fed drives, 2003. Jacek Bojarski, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Statistical Inference in linear Models - STATLIN '03 : international conference on mathematical statistics : abstracts. Będlewo, Polska Zielona Góra : University Publishing House, 2003, s. 20 [abstr.], ISBN: 8389321580
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16062] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Statistical analysis of EDM currents in bearings of induction motor fed by PWM inverter, 2003. Robert Smoleński // W: Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : The 4th Research Symposium of Young Scientists. Tallin, Estonia Tallin : Tallin Technical University, 2003, s. 40--43, ISBN: 9985690273
Słowa kluczowe: bearing current, common mode voltage, shaft voltage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15562] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[39] Suppression of conducted EMI in four-quadrant AC drive system, 2003. Adam Kempski, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński, Grzegorz Benysek // W: 2003 IEEE 34th Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC '03. Acapulco, Meksyk Piscataway : IEEE Operations Center, 2003, s. 1121--1126 [CD-ROM], ISBN: 0780377559
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 19 [26-10-2020]
[KONF-15676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Common mode current paths and their modeling in PWM inverter-fed drives, 2002. Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki // W: 2002 IEEE 33rd Annual IEEE Power Electronics Specialists Conference - PESC '02 : Conference proceedings. Cairns, Australia Piscataway : IEEE Service Center, 2002, Vol. 3, s. 1551--1556, ISBN: 078037262X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 39 [26-10-2020]
[KONF-14930] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Common mode currents in systems containing three-phase transformer fed-by PWM VSI, 2002. Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki, Krzysztof Sozański // W: Power Electronics Electrical Drives Automation & Motion - SPEEDAM 2002 : Proceedings. Ravello, Włochy Naples : [brak wydawcy], 2002, s. C2-31--36
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14884] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[42] Conducted EMI in Four-Quadrant AC Drive System, 2002. Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki // W: Power Electronics and Motion Control - EPE-PEMC 2002 : 10th International Conference. Cavtat - Dubrovnik, Chorwacja [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [ 6 ] CD-ROM, ISBN: 9531840474
Słowa kluczowe: Adjustable speed drives, EMC/EMI

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15070] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[43] Statistical methods of bearing damage risk estimation in PWM inverter-fed drives, 2002. Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Adam Kempski, Ryszard Strzelecki // W: Probalistic Methods Applied to Power Systems - PMAPS 2002 : 7th International Conference. Naples, Włochy [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, Vol. 2, s. 991--996, ISBN: 8871466195
Słowa kluczowe: electromagnetic compatibility, electromagnetic interference, electrostatic discharges, passive filters, pulse width modulated inverters

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15075] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Bearing current path and pulse rate in PWM-inverter-fed induction motor, 2001. Adam Kempski, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński, Zbigniew Fedyczak // W: 2001 IEEE 32nd Annual Power Electronics Specialists Conference - PESC : Conference Proceedings. Vancouver, Kanada Piscataway : IEEE Service Center, 2001, Vol. 4, s. 2025--2030
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 34 [26-10-2020]
[KONF-11199] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[45] Bearing current pulse rate in standard PWM drives, 2001. Adam Kempski, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński, Jacek Bojarski, Marius Klytta // W: 9th European Conference on Power Electronics and Applications - EPE 2001. Graz, Austria [B.m.] : [brak wydawcy], 2001, s. [11] CD-ROM
Słowa kluczowe: ASD drives, EDM, common mode current, common mode voltage, shaft voltage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10931] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[46] Impact of inverter - motor supply path parameters on bearing currents in PWM inverter-fed drives, 2001. Robert Smoleński // W: Actual Problems of Electrical Drives and Industry Automation : The 3rd Research Symposium of Young Scientists. Tallinn, Estonia Tallinn : Tallinn Technical University, 2001, s. 53--56
Słowa kluczowe: bearing current, common mode voltage, shaft voltage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11279] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[47] Reduction of the bearing current in PWM motor drives by means of common mode voltage cancellation, 2001. Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński, Adam Kempski // W: Electrical Power Quality and Utilisation - EPQU '01 : 6th International Conference. Cracow, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2001, s. 439--444
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10891] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Three-phase transformer as a source of EMI currents in systems with PWM excitation, 2001. Adam Kempski, Robert Smoleński, Ryszard Strzelecki, Tadeusz Kurowski // W: Power Electronics Devices Compatibility - PEDC 2001 : 2nd Conference. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Technical University Press, 2001, s. 111--116
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10911] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Bearing currents in VSI PWM induction motor drive system and methods of their elimination, 2000. Ryszard Strzelecki, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Electrical Drives and Power Electronics - 11th EDPE : Proceedings 11th International Conference. Dubrovnik, Chorwacja Zagreb : KoREMA, 2000, s. 163--168
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9470] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[50] International compability of induction motor inverter drives, 2000. Adam Kempski, Robert Smoleński, Sławomir Piontek, Marius Klytta // W: Science Research Education - SRE 2000 : Proceedings of the Polish-German Symposium. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 2000, Part 1, s. 255--258
Słowa kluczowe: Electromagnetic compatibility, bearing current, common mode voltage, distributed parameters system, induction motor, long line, shaft voltage

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2641] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[51] Long line behaviour of motor cable in VSI - fed asynchronous drives, 2000. Marius Klytta, Ryszard Strzelecki, Robert Smoleński // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2000 : V Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 177--184
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8026] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[52] Oddziaływanie indukcyjności dławika silnikowego na prądy łożyskowe w napędach falownikowych PWM, 2000. Adam Kempski, Robert Smoleński, Sławomir Piontek // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN 2000 : V Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 163--170
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8025] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[53] Conducted EMC effects on the motor - side of VSI-FED induction motor drives, 1999. Marius Klytta, Ryszard Strzelecki, Adam Kempski, Robert Smoleński // W: Power Electronics Devices Compatibility - PEDC '99 : International workshop on acoustic noise and other aspects of power electronics comatibility. Słubice, Polska Zielona Góra : Technical University Press, 1999, s. 38--51
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9252] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[54] Proektirovanie impul'snych stbilizatorov peremennogo naprjazenija i umen'senie ich otricatel'nogo vozdejstvija na cet', 1999. Edward Greczko, Grzegorz Benysek, Robert Smoleński // W: Unconventional Elektromechanical and Electrical Systems - UEES '99 : Proceedings of the 4th International Conference. St.Petersburg, Rosja Szczecin : Wydaw. Politechniki Szczecińskiej, 1999, Vol. 2, s. 621--626
Słowa kluczowe: moduljacija, nassivnye i aktivnye fil'try, proektirovanie, reguljatory naprjazenija, schemy zamescenija

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9336] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[55] Projektowanie filtrów w obwodach impulsowych stabilizatorów napięcia przemiennego, 1999. Edward Greczko, Robert Smoleński, Eugeniusz Kaczmarek, Artur Baranowski // W: Sterowanie w Energoelektronice i Napędzie Elektrycznym - SENE '99 : IV Krajowa Konferencja Naukowa. Łódź-Arturówek, Polska Łódź : Instytut Automatyki Politechniki Łódzkiej, 1999, T. 1, s. 211--216
Słowa kluczowe: filtry, modulacja szerokości impulsów, stabilizatory

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9331] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[56] Zmniejszanie negatywnego oddziaływania przekształtników AC/AC na sieć zasilającą, 1999. Edward Greczko, Robert Smoleński, Grzegorz Benysek // W: Podstawowe Problemy Energoelektroniki i Elektromechaniki - PPEE '99 : Materiały VIII Sympozjum. Wisła, Polska Warszawa : Komitet organizacyjny Sympozjum PPEE i Seminarium BSE, 1999, Archiwum Konferencji PTETiS, s. 316--321
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9410] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[57] Stabilizatory napięcia przemiennego typu modulacyjnego, 1998. Edward Greczko, Robert Smoleński // W: Wiedza : Dialog : Decyzja - KDS '98 : VII Międzynarodowa Konferencja. Szczecin, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 1998, s. 151--158
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9432] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[58] Trójfazowy impulsowy regulator napięcia przemiennego obciążony silnikiem asynchronicznym, 1998. Edward Greczko, Robert Smoleński // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN '98 : IV Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 1, s. 173--181
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7782] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[59] Właściwości energetyczne optymalizowanego prądowego filtru hybrydowego dużych mocy, 1998. Tadeusz Kurowski, Grzegorz Benysek, Robert Smoleński // W: Elektrotechnika : Prądy Niesinusoidalne - EPN '98 : IV Szkoła-Konferencja. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 1, s. 227--235
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7803] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Assessment of conducted disturbances above 2 kHz in MV and LV power systems / Robert Smoleński, Piotr Leżyński, -- [et. al.] .- - : Cigre, 2020 ; 1--86s. Raport: WG C4.31 ; ISBN: 9782858735044
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids : raport podsumowujący / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Robert Smoleński, -- [et. al.] .- - : ATKearney, 2013 ; 47s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Infrastruktura Sieci Domowej (ISD) w ramach Inteligentnych Sieci / HAN within Smart Grids : raport technologiczny / Grzegorz Benysek, Marcin Jarnut, Robert Smoleński .- - : ATKearney, 2013 ; 88s. Raport: [br. nr]
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Dokumentacja dotycząca przeprowadzenia remontu elektrycznego układu zasilania induktorów pieca topielnego typu IŁK1-16M w Wydziale COM Huty Miedzi "Legnica" / Tadeusz Kurowski, Grzegorz Benysek, Jacek Bordych, Ryszard Brzeziński, Zbigniew Fedyczak, Artur Hołodok, Emil Kot, Zbigniew Psikus, Robert Smoleński, Radosław Staniec, Ryszard Strzelecki .- Politechnika Zielonogórska : Instytut Inżynierii Elektrycznej, 2001 ; nlb.s. Raport: I-178/2001, 61 WE
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Prądy łożyskowe i metody ich ograniczania w układach napędowych z przemiennikami częstotliwości PWM / Robert Smoleński .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Inżynierii Elekktrycznej, 2003 .- 126 s. / Promotor: dr hab. inż. Tadeusz Kurowski
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Filtr zaburzeń wspólnych generowanych w układach z dwukierunkowymi przekształtnikami energoelektronicznymi / Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski .- Numer : P.396815 .- Data zgłoszenia : 31-10-2011
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[2] Filtr zaburzeń wspólnych generowanych w układach z dwukierunkowymi przekształtnikami energoelektronicznymi / Robert Smoleński, Marcin Jarnut, Grzegorz Benysek, Adam Kempski .- Numer : P.396815 .- Data zgłoszenia : 31-10-2011 .- Data udzielenia : 18-08-2015
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[3] Układ kompensacji prądu zaburzeń wspólnych / Adam Kempski, Grzegorz Benysek, Robert Smoleński, Marcin Jarnut .- Numer : P.394306 .- Data zgłoszenia : 22-03-2011 .- Data udzielenia : 19-12-2014
Kod: PAT-UZ    BibTeX   (pkt: 25)
[4] Układ kompensacji prądu zaburzeń wspólnych / Adam Kempski, Grzegorz Benysek, Robert Smoleński, Marcin Jarnut .- Numer : 394306 .- Data zgłoszenia : 22-03-2011
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski