System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Dariusz Michalski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 53 pozycji bibliograficznych
8 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wytrzymałość materiałów : ćwiczenia laboratoryjne - materiały pomocnicze, 2008. Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski, Paweł Jurczak, Jarosław Falicki, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 110 s. , ISBN: 8374811873, bibliogr. rys. tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8972] [data modyf: 04-03-2009 08:59]
[2] Wytrzymałość materiałów. Podręcznik akademicki : teoria, wzory i tablice do ćwiczeń laboratoryjnych, 2008. Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski, Paweł Jurczak, Jarosław Falicki, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 317 s. , ISBN: 8374811866, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-8971] [data modyf: 04-03-2009 08:56]
[3] Wytrzymałość materiałów, 2003. Edward Walicki, Małgorzata Ratajczak, Piotr Ratajczak, Dariusz Michalski . T. 1: Wprowadzenie teoretyczne do laboratorium, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 263 s. , ISBN: 8389321246, bibliogr. rys. tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6650] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Wytrzymałość materiałów, 2003. Edward Walicki, Małgorzata Ratajczak, Piotr Ratajczak, Dariusz Michalski . T. 2: Materiały pomocnicze do ćwiczeń laboratoryjnych, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 87 s. , ISBN: 8389321254, tab.
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6651] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Methods of optimizing the supply chain on the example of a selected enterprise, Piotr Kuryło, Joanna Cyganiuk, Adam Idzikowski, Dariusz Michalski, Anna Sobczyńska-Linke
// W: System safety: human - technical facility - environment : monograph, 2019. / eds. R. Ulewicz, R. R. Nikolić, Warszawa : De Gruyter Poland - Sciendo, s. 607--615, ISBN: 9783110605402
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.2478/czoto-2019-0077   (pkt: 20)
[WZCZ-21031] [data modyf: 09-09-2019 14:07]
[2] Procesy kontroli jakości na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, Piotr Kuryło, Dariusz Michalski, Aleksandra Moryń
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, 2017. / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 2, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, s. 91--102, ISBN: 9788365200099
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19756] [data modyf: 28-05-2019 18:10]
[3] Reverse engineering as a prototype manufacturing tool, Peter Trebuňa, Radko Popovič, Daniel Kottfer, Piotr Kuryło, Dariusz Michalski
// W: Metody i narzędzia w inżynierii produkcji, 2017. / red. T. Nahirny, T. Belica . T. 2, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, Rada Wydaw. Instytutu Informatyki i Zarządzania Produkcją, s. 145--158, ISBN: 9788365200099
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19759] [data modyf: 28-05-2019 18:10]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Methods of optimizing the supply chain on the example of a selected enterprise / Piotr Kuryło, Joanna Cyganiuk, Adam Idzikowski, Dariusz Michalski, Anna Sobczyńska-Linke, 2019. System Safety: Human - Technical Facility - Environment Vol. 1, no. 1, 607--615, ISSN: 2657-5450, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: logistics network, optimization, supply chain
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.2478/czoto-2019-0077
[AWCZ-23989] [data modyf: 08-10-2019 12:33]
[2] Couple-stress and surface roughness effects in curvilinear thrust bearings with a porous pad / Anna Walicka, Edward Walicki, Paweł Jurczak, Dariusz Michalski, 2008. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 13, no 2, 563--574, ISSN: 1425-1655, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Christensen stochastic model, couple stress, curvilinear surfaces, surface roughness, thrust bearings
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-13218] [data modyf: 10-09-2008 14:45]
[3] Determination of pressure drop in polymer flow in toroidal channels using the Herschel-Bulkley fluid model / Dariusz Michalski, 2007. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 12, no 1, 85--107, ISSN: 1425-1655, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Herschel-Bulkley fluid, polymer, toroidal channel
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12122] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Analysis of pressure drops in flow of polymer modeled as Ostwald-de Waele fluid in conical channels / Dariusz Michalski, Edward Walicki, Anna Walicka, Paweł Jurczak, 2006. Materialy Technologii Instrumenty T. 11, no 4, 12--16 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11628] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Analysis of pressure drops in the flow of a polymer modeled as a Bingham fluid in conical channels / Dariusz Michalski, Edward Walicki, Anna Walicka, Paweł Jurczak, 2006. Materialy Technologii Instrumenty T. 11, no 3, 17--21 tab. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11244] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Badania analityczne rozkładu ciśnienia w przepływie polimeru przy użyciu modelu płynu Binghama w kanałach stożkowych / Dariusz Michalski, Edward Walicki, Anna Walicka, Paweł Jurczak, 2006. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 45(37), nr 6 s, 152--154 bibliogr. rys. tab. .- VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 2006
Słowa kluczowe: czasopismo-konferencja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11195] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Badania analityczne rozkładu ciśnienia w przepływie polimeru przy użyciu modelu płynu Oswalda-de Waele w kanałach stożkowych / Dariusz Michalski, Edward Walicki, Anna Walicka, Paweł Jurczak, 2006. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 45(37), nr 6 s, 154--156 bibliogr. rys. tab.
Słowa kluczowe: czasopisma-konferencje
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11196] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Badanie teoretyczne nad przepływem zawiesiny opisanej modelem potęgowym w krzywoliniowym kanale z porowatą wkładką / Paweł Jurczak, Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski, 2006. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 45(37), nr 6s, 99--101 bibliogr. rys. wykr. .- VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 2006
Słowa kluczowe: czasopismo-konferencja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11193] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Efekty bezwładnościowe w przepływie zawiesiny opisanej modelem płynu z naprężeniami momentowymi przez kanał z porowatą wkładką / Paweł Jurczak, Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski, 2006. Inżynieria i Aparatura Chemiczna 45(37), nr 6s, 101--103 bibliogr. rys. wykr. .- VIII Ogólnopolska Konferencja Przepływów Wielofazowych, Gdańsk, 2006
Słowa kluczowe: czasopismo-konferencja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11194] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Flow of a couple-stress fluid in a curvilinear thrust bearing with one porous pad / Paweł Jurczak, Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski, 2006. Tribologia : Teoria i Praktyka R. 37, nr 3, 63--75, ISSN: 0208-7774, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: couple-stress fluid, curvilinear bearing, efekty bezwładnościowe, inertia effect, porous pad, płyn z naprężeniami momentowymi, squeeze film, wkładka porowata, wyciskany film, łożysko krzywoliniowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11178] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Influence of rheological parameters on the mechanical parameters of curvilinear thrust bearing with one porous wall lubricated by a couple stress fluid / Paweł Jurczak, Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski, 2006. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 11, no 2, 221--233, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: couple stress fluid, curvilinear bearing, inertia effect, porous pad, squeeze film
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11106] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Mechanical parameters of a curvilinear bearing with one porous pad lubricated by a power-law fluid / Paweł Jurczak, Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski, 2006. Zagadnienia Eksploatacji Maszyn Vol. 41, z. 2, 71--81 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: curvilinear bearing, efekty bezwładnościowe, inertia effect, porous pad, power-law fluid, płyn potęgowy, squeeze film, wkładka porowata, wyciskany film, łożysko krzywoliniowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-11172] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] The study of pressure drops in the flow of a polymer modeled as a Bingham fluid conical channels / Dariusz Michalski, Edward Walicki, Anna Walicka, Paweł Jurczak, 2006. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 11, no 2, 359--369, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Bingham fluid, conical channels, polymer, viscoplastic fluid
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11107] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Flow a couple-stress fluid through an annular curvilinear channel with one semi-porous wall / Paweł Jurczak, Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski, 2005. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 10, Special issue, 11--18, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: annular curvilinear channel, couple-stress fluid, pressure distribution
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10548] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Pressure drops in the flow through an annular die of a polymer modelled by a Herschel-Bulkley fluid / Dariusz Michalski, Edward Walicki, Anna Walicka, Paweł Jurczak, 2005. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 10, Special issue, 39--46, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Herschel-Bulkley fluid, annular spherical channel, pressure decrease, viscoplastic fluid
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10549] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Inertia effects in a curvilinear squeeze film bearing with one porous wall lubricated by a power-law fluid / Anna Walicka, Edward Walicki, Paweł Jurczak, Dariusz Michalski, 2003. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 8, no 1, 107--116, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: curvilinear bearing, inertia effect, non-Newtonian fluid, porous wall, squeeze film
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8986] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Mechanical parameters of a multilobe conical bearing with ferromagnetic lubricant / Edward Walicki, Anna Walicka, Paweł Jurczak, Dariusz Michalski, 2002. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 7, Special issue, 119--126, ISSN: 1425-1655, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Galerkin's method, conical bearing, ferromagnetic lubricant, inertia effect, mechanical parameters
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8441] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Flows of generalized second grade fluids in a circular pipe / Edward Walicki, Anna Walicka, Dariusz Michalski, Piotr Ratajczak, 1998. Les Cahiers de Reologie Vol. 16, no 1, 317--324 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-4143] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Metody optymalizacji łańcucha dostaw na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, 2017. Piotr Kuryło, Dariusz Michalski, Anna Sobczyńska-Linke // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23200] [data modyf: 25-09-2018 12:18]
[2] Procesy kontroli jakości na przykładzie wybranego przedsiębiorstwa, 2017. Piotr Kuryło, Dariusz Michalski, Aleksandra Moryń // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23192] [data modyf: 25-09-2018 11:57]
[3] Rekrutacja, selekcja i adaptacja personelu w przedsiębiorstwie, 2017. Dariusz Michalski, Piotr Kuryło, Radosław Paduchowicz // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23186] [data modyf: 25-09-2018 10:10]
[4] Zarządzanie relacjami z klientem - filozofia i jej znaczenie dla przedsiębiorstwa, 2017. Marta Ryczko, Dariusz Michalski, Piotr Kuryło // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23196] [data modyf: 25-09-2018 12:11]
[5] Mechanical parameters of a squeeze film biobearing lubricated by a synovial fluid, 2006. Paweł Jurczak, Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 2, s. 241--248, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18027] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Pressure distribution in the clearance of biobearing lubricated by a power-law fluid, 2006. Paweł Jurczak, Anna Walicka, Dariusz Michalski, Edward Walicki // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 2, s. 233--240, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18026] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Zastosowanie reologii w trybologii, 2006. Edward Walicki, Anna Walicka, Dariusz Michalski, Paweł Jurczak // W: Reologia - teoria, praktyka i zastosowanie : konferencja. Iwonicz Zdrój - Bóbrka, Polska Warszawa : EKMA, 2006, s. 65--127
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18074] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Analiza spadków ciśnienia w przepływie polimeru w kanałach klinowych, 2005. Dariusz Michalski, Edward Walicki, Anna Walicka // W: Mechanika ta informatika : materialiv III ukrain'sko-pol'skoi naukovoi konferencii molodych vcenich. Chmiel'nic'kij, Ukraina Chmiel'nic'kij : Chmiel'nic'kij nacional'nij universitet, 2005, s. 56--60
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17534] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Analiza spadków ciśnienia w przepływie polimeru w zakrzywionych kanałach pierścieniowych, 2005. Dariusz Michalski, Edward Walicki, Anna Walicka // W: Mechanika ta informatika : materialiv III ukrain'sko-pol'skoi naukovoi konferencii molodych vcenich. Chmiel'nic'kij, Ukraina Chmiel'nic'kij : Chmiel'nic'kij nacional'nij universitet, 2005, s. 63--69
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17536] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Analiza spadków ciśnienia w przepływie polimeru w zbieżnych kanałach stożkowych, 2005. Dariusz Michalski, Edward Walicki, Anna Walicka // W: Mechanika ta informatika : materialiv III ukrain'sko-pol'skoi naukovoi konferencii molodych vcenich. Chmiel'nic'kij, Ukraina Chmiel'nic'kij : Chmiel'nic'kij nacional'nij universitet, 2005, s. 60--63
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17535] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Analiza spadków ciśnienia w przepływie środka smarnego modelowanego płynem Binghama w łożysku kulistym, 2005. Dariusz Michalski, Edward Walicki, Anna Walicka, Paweł Jurczak // W: Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych : VII konferencja. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2005, s. 29--32, ISBN: 8390652331 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17541] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Analiza spadków ciśnienia w przepływie środka smarnego modelowanego płynem Ostwalda De Waele w łożysku kulistym, 2005. Dariusz Michalski, Edward Walicki, Anna Walicka, Paweł Jurczak // W: Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych : VII konferencja. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2005, s. 25--28, ISBN: 8390652331 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17540] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Analysis of pressure drops in the flow of a polymer modeled as a bingham fluid in conical channels, 2005. Dariusz Michalski, Edward Walicki, Anna Walicka, Paweł Jurczak // W: Polimernye Kompozity i Tribologija - POLIKOMTRIB-2005 : tezisi dokladov mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Gomel, Białoruś Gomel : [brak wydawcy], 2005, s. 281--282 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17529] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Analysis of pressure drops in the flow of a polymer modeled as an Ostwald-de Waele fluid in conical channels, 2005. Dariusz Michalski, Edward Walicki, Anna Walicka, Paweł Jurczak // W: Polimernye Kompozity i Tribologija - POLIKOMTRIB-2005 : tezisi dokladov mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Gomel, Białoruś Gomel : [brak wydawcy], 2005, s. 282--283 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17530] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Influence of rheological parameters on the pressure distribution in the clearance of a self-lubricated bearing with a porous pad lubricated by a power-law fluid, 2005. Paweł Jurczak, Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski // W: Polimernye Kompozity i Tribologija - POLIKOMTRIB-2005 : tezisi dokladov mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Gomel, Białoruś Gomel : [brak wydawcy], 2005, s. 279--280 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17527] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Mechanical parameters of thrust bearing with a porous pad lubricated by a couple stress fluid, 2005. Paweł Jurczak, Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski // W: Polimernye Kompozity i Tribologija - POLIKOMTRIB-2005 : tezisi dokladov mezdunarodnoj naucno-techniceskoj konferencii. Gomel, Białoruś Gomel : [brak wydawcy], 2005, s. 280--281 [abstr.]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17528] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Rozkład ciśnienia w szczelinie łożyska porowatego z wyciskanym filmem płynu newtonowskiego, 2005. Paweł Jurczak, Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski // W: Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych : VII konferencja. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2005, s. 13--16, ISBN: 8390652331 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17537] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Rozkład ciśnienia w szczelinie łożyska porowatego z wyciskanym filmem płynu potęgowego, 2005. Paweł Jurczak, Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski // W: Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych : VII konferencja. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2005, s. 17--20, ISBN: 8390652331 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17538] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Rozkład ciśnienia w szczelinie łożyska porowatego z wyciskanym filmem płynu z naprężeniami momentowymi, 2005. Paweł Jurczak, Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski // W: Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych : VII konferencja. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2005, s. 21--24, ISBN: 8390652331 .- + CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17539] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Flow of a couple-stress fluid in a curvilinear clearance with one porous wall, 2002. Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski, Paweł Jurczak // W: Proceedings of the 6th European Conference on Rheology - eurheo 2002. Erlangen, Niemcy Erlangen : Institute of Polymer Materials Friedrich-Alexander-University, 2002, s. 589--590
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15226] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Inertia effect in the flow of a power-law fluid in a curved squeeze film with one porous wall, 2002. Anna Walicka, Edward Walicki, Dariusz Michalski, Paweł Jurczak // W: Proceedings of the 6th European Conference on Rheology - eurheo 2002. Erlangen, Niemcy Erlangen : Institute of Polymer Materials Friedrich-Alexander-University, 2002, s. 585--586
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15224] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[22] Inertia effects in a curvilinear squeeze film bearing with one porous wall lubricated by a power-law fluid, 2002. Anna Walicka, Edward Walicki, Paweł Jurczak, Dariusz Michalski // W: 3rd AIMETA International Tribology Conference. Salerno, Włochy [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [9] CD-ROM
Słowa kluczowe: curvilinear bearing, inertia effect, non-Newtonian fluid, porous wall, squeeze film

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15263] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Performance of a curvilinear bearing with one porous wall lubricated by a couple-stress fluid, 2002. Anna Walicka, Edward Walicki, Paweł Jurczak, Dariusz Michalski // W: 3rd AIMETA International Tribology Conference. Salerno, Włochy [B.m.] : [brak wydawcy], 2002, s. [9] CD-ROM
Słowa kluczowe: couple stress fluid, curvilinear thrust bearing, porous wall, rotational inertia

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15266] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Pressure drops in the conical flow of a molten metal, 1998. Edward Walicki, Anna Walicka, Dariusz Michalski // W: Progress and Trends in Rheology V : Proceedings of the Fifth European Rheology Conference. Portorož, Słowenia Darmstadt : Steinkopff, 1998, s. 169--170, ISBN: 3798511284
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4542] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Analysis of a molten metal flow in the conical die, 1997. Edward Walicki, Anna Walicka, Dariusz Michalski // W: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, Sekcja 3 : Odlewnictwo, materiałoznawstwo, spawalnictwo, s. 175--180
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13880] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Inertia effect in a micropolar model of metal flow within casting dies, 1997. Anna Walicka, Dariusz Michalski // W: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, Sekcja 3 : Odlewnictwo, materiałoznawstwo, spawalnictwo, s. 163--168
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13874] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] The influence of wall's porosity on the pressure distribution in the curvilinear bearing lubricated by power - law fluid, 1997. Edward Walicki, Anna Walicka, Dariusz Michalski // W: Problemy niekonwencjonalnych układów łożyskowych : Zbiór prac konferencyjnych. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 1997, T. 3, s. 102--109, ISBN: 8390652331
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14366] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Matematyczne modelowanie przepływu polimerów w głowicach i kanałach form wtryskowych / Dariusz Michalski .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Mechaniczny, 2004 .- 247 s. / Promotor: prof. dr hab. inż. Edward Walicki
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski