System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Józef Czachorowski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 15 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Organizacja procesów inwestycyjno-budowlanych : Stan prawny na 01.01.2001, 2001. Tadeusz Biliński, Józef Czachorowski, Warszawa : Izba Projektowania Budowlanego 178 s. , ISBN: 8388053213, bibliogr. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2961] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[2] Z czego budujemy ? : materiały pomocnicze dla projektantów, inwestorów budowlanych i studentów, 2001. Józef Czachorowski, Marek Talaga, Zielona Góra : Zachodnie Centrum Organizacji 226 s. , ISBN: 8388673408, rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3481] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Problemy zawilgocenia murów budynków dworskich Środkowego Nadodrza / Józef Czachorowski, Beata Nowogońska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Budownictwo ; 39) .- 2001, s. 195--201 bibliogr. fot. rys. summ.
Słowa kluczowe: budynki dworskie, zawilgocenie, Środkowe Nadodrze,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3688] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[2] Stan prawny i organizacyjny budownictwa w Polsce i w Niemczech / Tadeusz Biliński, Józef Czachorowski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 34) .- 2000, nr 123, s. 41 -- 89 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1382] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Przedsiębiorstwa wykonawstwa inwestycyjnego - statystyka, organizacja, kierunki zmian / Józef Czachorowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 22) .- 1990, nr 91, s. 111--126 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7728] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Znaczenie dokumentacji technologiczno-organizacyjnej w procesach budowlanych / Andrzej Chrzanowski, Józef Czachorowski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 17) .- 1987, nr 79, s. 79--83 bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7746] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Analiza i ocena udziału projektanta i wykonawcy w procesach inwestycyjno-budowlanych w Polsce, 2001. Tadeusz Biliński, Józef Czachorowski // W: Technologia i organizacja budownictwa na progu XXI wieku : Konferencja naukowo-techniczna. Puławy, Polska Końskowola : PW "Elko", 2001, s. 11--20
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11479] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Jak powstały polskie prawo i przepisy budowlane, 2000. Tadeusz Biliński, Józef Czachorowski // W: Procesy Budowlane 2000 : Konferencja Naukowo-Techniczna : Realizacja procesów i obiektów budowlanych. Gliwice - Kokotek, Polska Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, 2000, s. 15--20
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-3941] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Projektant wiodącym uczestnikiem procesu budowlanego w RFN, 2000. Józef Czachorowski, Jerzy Wołczański // W: Technologia v Stavebnictve - TS : IV Odborna Konferencia s Medzinarodnou Ucastou : Zbornik. Stara Lesna, Słowacja Kosice : Technicka univerzita v Kosiciach, 2000, s. 10--14, ISBN: 8070995157
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4745] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Analiza stanu prawnego procesów budowlanych w Polsce i w RFN, 1999. Tadeusz Biliński, Józef Czachorowski // W: Procesy Budowlane : Konferencja Naukowo-Techniczna. Szczecin - Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1999, T. 2 : Sterowanie procesami inwestycyjnymi w budownictwie wodnym i morskim, s. 69--78
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-2721] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Building costs calculation in market economy conditions in Poland, 1998. Józef Czachorowski, Jerzy Wołczański // W: Problemy Ekonomiko-Social'nych Preobrazovanij v Uslovijach Perechoda k Rynočnym Otnosenijam : Materialy meždunarodnoj naučno-praktičeskoj konferencii po problemam ekonomiko-social'nych preobrazovanij v uslovijach perechoda k rynočnym otnosenijam. Biberach - Brest - Nottingem, Białoruś Brest : Bretskij Politechničeskij Institut, 1998, Cz. 2, s. 10--15
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4766] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Kontrakty budowlane jako podstawa ustalania cen robót budowlanych, 1998. Józef Czachorowski, Paweł Urbański // W: Ekologia w inżynierii procesów budowlanych : Konferencja Naukowa. Lublin - Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Politechnika Lubelska, 1998, T. 2, s. 163--171
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4722] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Stan prawny procesów budowlanych w Republice Federalnej Niemiec, 1998. Józef Czachorowski, Jerzy Wołczański // W: Ekologia w inżynierii procesów budowlanych : Konferencja Naukowa. Lublin - Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Politechnika Lubelska, 1998, T. 2, s. 155--162
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-4708] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Building costs calculation in market economy conditions in Poland, 1997. Józef Czachorowski, Paweł Urbański, Jerzy Wołczański // W: VI. Vedecka Konferencia : Zbornik prednasok. Bukovec, Słowacja Kosice : [brak wydawcy], 1997, Sekcia 10 : Technologia v stavebnictve, s. 78--82
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12099] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Organizacja przebudowy i kompleksowego remontu na Wiśle w Płocku, 1997. Józef Czachorowski, Stanisław Markuszewski, Włodzimierz Serafimowicz // W: Inżynieria Procesów Budowlanych - IPB : Konferencja Naukowo-Techniczna. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Oficyna Wydaw. OPO-TNOiK Sp. z o.o., 1997, s. 376--382
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-12102] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski