System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr inż. arch. Paweł Kochański
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Architektury i Urbanistyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 33 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Architektura nowoczesna a zabytki poprzemysłowe - kontrasty architektoniczne - przykłady z Zielonej Góry, Paweł Kochański
// W: Nowoczesność w architekturze : Ruda Śląska - nowoczesne miasto policentryczne, 2009. / red. J. Witeczek, Gliwice : Wydział Architektury Politechniki Śląskiej, s. 201--206, ISBN: 9788392823643
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11920] [data modyf: 24-05-2010 12:01]
[2] Rewitalizacja budynków pofabrycznych na przykładzie dawnych obiektów przemysłu włókienniczego, Paweł Kochański
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 5, 2009. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 259--266, ISBN: 9788374812399
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10971] [data modyf: 20-03-2009 10:29]
[3] Rewitalizacja starego miasta w Kożuchowie - nowe zdefiniowanie układu komunikacyjnego, Paweł Kochański
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, 2008. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 177--188, ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9929] [data modyf: 01-04-2008 15:42]
[4] Problemy rewitalizacji starego miasta w Żaganiu, Paweł Kochański
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, 2007. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 159--168, ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8909] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Problemy kształtowania komunikacji pieszej centrum miasta w procesie rewitalizacji Zielonej Góry, Paweł Kochański
// W: Problemy rewitalizacji w gospodarce przestrzennej XXI wieku, 2006. / red. W. Czarnecki, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 349--354, ISBN: 836043204X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8430] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Specyfika i znaczenie ulicy Reja w rozwoju przestrzennym Zielonej Góry w XX wieku, Paweł Kochański
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 2, 2006. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 213--223, ISBN: 8374810130
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8207] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Przestrzeń publiczna w historycznym centrum Zielonej Góry - geneza - rozwój - problemy rewitalizacji, Paweł Kochański
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 1, 2005. / red. Tadeusz Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 251--262, ISBN: 8389712482
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7208] [data modyf: 24-03-2005 14:35]
[8] Budynki szachulcowe w Zielonej Górze jako przykład architektury zastanej, Paweł Kochański
// W: Budownictwo drewniane w gospodarce przestrzennej europejskiego dziedzictwa, 2004. / red. W. Czarnecki, M. Proniewski, Białystok : Wydaw. Wyższej Szkoły Finansów i Zarządzania w Białymstoku, s. 133--138, ISBN: 8387256633
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6612] [data modyf: 27-04-2004 12:05]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Wpływ spontanicznej rewitalizacji obiektów poprodukcyjnych na wizerunek miasta - ulica Fabryczna w Zielonej Górze / Paweł Kochański, 2013. Przegląd Budowlany, nr 3, 65--68, ISSN: 0033-2038, bibliogr. fot.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17234] [data modyf: 20-08-2015 11:37]
[2] Architektura postindustrialna Zielonej Góry - detal architektoniczny w budynkach rewitalizowanych / Paweł Kochański, 2012. Czasopismo Techniczne : Architektura R. 109, z. 15, 279--284, ISSN: 0011-4561, fot. summ.
Słowa kluczowe: budynki poprodukcyjne, konserwacja zabytków, lofts, lofty, postindustrial heritage, renovation of monuments, revitalization, rewitalizacja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16805] [data modyf: 13-12-2012 13:24]
[3] Rewitalizacja przedwojennych obiektów poprzemysłowych w Zielonej Górze - stan zachowania, możliwości i zakres przekształceń, aktualne potrzeby / Paweł Kochański, 2011. Przegląd Budowlany, nr 4, 106--111, ISSN: 0033-2038, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15558] [data modyf: 25-03-2011 13:05]
[4] Modernizacja budynków pofabrycznych w Zielonej Górze - nowa estetyka starych dzielnic / Paweł Kochański, 2007. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 6-A, 278--283, ISSN: 1897-6271, fot. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-12526] [data modyf: 25-03-2008 14:42]
[5] Ceglana architektura staccji kolejowych województwa lubuskiego / Paweł Kochański, 2006. Rocznik Lubuski: Dziedzictwo kulturowe Środkowego Nadodrza, T. 32 cz. 1, 189--198, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11647] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Zielona Góra - miasto ogród : rzeczywistość czy marzenie / Paweł Kochański, 2005. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 11-A, 283--288, ISSN: 1897-6271, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10509] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Zabytkowe plany miast - dzieło urbanistyki czy dzieło sztuki / Paweł Kochański, 2004. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 10/A, 230--235, ISSN: 1897-6271, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9926] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Architektura współczesna a architektura zastana na Środkowym Nadodrzu. Czy istnieją historyczne i kulturowe granice architektury? / Paweł Kochański, 2003. Czasopismo Techniczne : Architektura, z. 8-A, 201--205, ISSN: 1897-6271, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-9244] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Audyty stanu degradacji budynków mieszkalnych w Europie. Baza danych, narzędzia i wyniki / Grzegorz Misztal, Paweł Kochański, 2003. Energia - Pieniądze i Środowisko, nr spec., 5--9 rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9188] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Komputerowy system wspomagania renowacji i termomodernizacji budynków / Tadeusz Biliński, Grzegorz Misztal, Paweł Kochański, 2001. Forum Budowlane, nr 12, 34--37 bibliogr. rys.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8325] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Specifics of formal and legal issues in processes of revitalizing post-industrial buildings / Paweł Kochański // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 69--77, ISSN: 2080-5187, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: obiekty poprzemysłowe, post-industrial buildings, revitalization, rewitalizacja,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0052
[AWI-10465] [data modyf: 10-02-2017 12:41]
[2] Energochłonność budynków - nowy parametr oceny wartości nieruchomości / Grzegorz Misztal, Paweł Kochański // W: Natura - (Monografie) .- 2005, z. 12, s. 101--112 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: budynki mieszkalne, oszczędność energii, wartość nieruchomości,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7193] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Komputerowe metody i narzędzia oceny stanu technicznego budynków oraz wspomagania decyzji o ich renowacji / Paweł Kochański, Grzegorz Misztal, Paweł Urbański // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Świętokrzyskiej - (Budownictwo ; 39) .- 2001, s. 239--250 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: renowacja, sieci neuronowe, stan techniczny, wspomaganie komputerowe,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3689] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] W poszukiwaniu regionalizmu Środkowego Nadodrza / Paweł Kochański // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 32) .- 1998, nr 120, s. 83--91 bibliogr. fot. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2282] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Specyfika zagadnień formalno-prawnych w procesach rewitalizacji obiektów poprzemysłowych, 2015. Paweł Kochański // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 79--80
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21717] [data modyf: 08-09-2015 13:50]
[2] Poszanowanie dziedzictwa materialnego i tradycji. Rewitalizacja w ścisłym centrum miasta - dawna wytwórnia winiaków Heinrich Raetsch w Zielonej Górze, 2014. Paweł Kochański // W: Rewitalizacja w polityce miejskiej : III kongres rewitalizacji miast. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2014, s. 27
Słowa kluczowe: dziedzictwo materialne, obiekty poprzemysłowe, rewitalizacja obszarów śródmiejskich

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21489] [data modyf: 07-09-2015 17:00]
[3] Spontaniczna rewitalizacja obiektór poprzemysłowych przy ul. Fabrycznej z Zielonej Górze - uwarunkowania, doświadczenia, wnioski, 2012. Paweł Kochański // W: II Kongres Rewitalizacji Miast. Kraków, Polska Kraków : [brak wydawcy], 2012, s. 45 .- [abstrakty]
Słowa kluczowe: lofty, obiekty poprzemysłowe, rewitalizacja

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20461] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Architekt na Wydziale Inżynierii Lądowej, 2002. Paweł Kochański, Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej : Architektura a nauka : Materiały VII Sympozjum. Rybna, Polska Gliwice : Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2002, s. 119--122, ISBN: 8391502511
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15035] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Komputerowe metody i narzędzia oceny stanu technicznego budynków oraz wspomagania decyzji o ich renowacji, 2001. Paweł Kochański, Grzegorz Misztal // W: Nowoczesne metody, instrumenty i technologie renowacji budynków i obszarów zabudowanych : materiały poseminaryjne. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydaw. Naukowo-Technicznych, 2002, s. 17--21
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15744] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Kształtowanie przestrzeni publicznej Starego Miasta w Zielonej Górze : metody - instrumenty - doświadczenia, 2002. Paweł Kochański, Sławomir Łotysz // W: Definiowanie przestrzeni architektonicznej : projektowanie architektury a teoria : Międzynarodowa konferencja naukowa Instytutu Projektowania Architektonicznego. Kraków, Polska Kraków : DjaF, 2002, s. 183--188, ISBN: 8386774231
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15388] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Naukowe poszukiwania wzorców dla architektury zachodniego pogranicza, 2002. Paweł Kochański // W: Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej : Architektura a nauka : Materiały VII Sympozjum. Rybna, Polska Gliwice : Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2002, s. 294--298, ISBN: 8391502511
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15036] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Współistnienie architektury z naturą na Środkowym Nadodrzu - przykłady Zielonej Góry, 2002. Paweł Kochański, Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Architektura współczesna wobec natury. Gdańsk, Polska Gdańsk : Wydział Architektury Politechniki Gdańskiej, 2002, s. 214--219, ISBN: 8390977583
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15508] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Architektura budynków małych stacji kolejowych Środkowego Nadodrza jako wyraz ówczesnej mody, 2001. Paweł Kochański // W: Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej : Moda w architekturze : Materiały VI Sympozjum. Rybna, Polska Gliwice : Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2001, s. 314--318
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11919] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Zmiana funkcji użytkowania historycznych obiektów przemysłowych - moda czy konieczność : Przykłady z Zielonej Góry, 2001. Paweł Kochański, Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej : Moda w architekturze : Materiały VI Sympozjum. Rybna, Polska Gliwice : Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2001, s. 319--322
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11920] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Aspekty socjologiczne rewitalizacji małych zespołów zabudowy na przykładzie kwartału śródmiejskiego w Zielonej Górze, 2000. Paweł Kochański, Sławomir Łotysz, Marta Skiba // W: Teoria a Praktyka w Architekturze Współczesnej : Gra o przestrzeń : Materiały V Sympozjum. Rybna, Polska Gliwice : Wydaw. Sympozjalne KUiA PAN, 2000, s. 117--120
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-11921] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski