System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Krzysztof Kula
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 48 pozycji bibliograficznych
23 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] On the delamination problem in fiber reinforced shells, Krzysztof Kula, Rainer Schlebusch, Mieczysław Kuczma, Bernd W. Zastrau
// W: Advances in the mechanics of inhomogeneous media, 2010. / ed. by Cz. Woźniak, M. Kuczma, R. Świtka, K. Wilmański, Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 311--321, ISBN: 9788374813365
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12122] [data modyf: 12-07-2010 13:47]
[2] Applications and mechanics of fibre-reinforced composites, Krzysztof Kula, Mieczysław Kuczma, Rainer Schlebusch, Bernd W. Zastrau
// W: Ein anderes Europa : Innovation - Anstöße - Tradition in Mittel- und Osteuropa : Dokumentation zum 3. Sächsischen Mittel- und Osteuropatag, 2007. / Hrsg. von W. Schmitz, Dresden : w.e.b. Universitätsverlag & Buchhandel Eckhard Richter & Co. OHG, s. 580--588, ISBN: 9783939888079
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12138] [data modyf: 15-07-2010 12:27]
[3] Modelling of failure in the fibre-composite plates, Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula
// W: Selected topics in the mechanics of inhomogeneous media, 2006. , Zielona Góra : University of Zielona Góra, s. 157--168, ISBN: 8374810653
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9115] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Zastosowanie metody elementów skończonych w mechanice płyt włóknokompozytowych, Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula
// W: Problemy budownictwa : Księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Tadeusza Bilińskiego, 2003. / red. nauk R. Świtka, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 349--369, ISBN: 8389321483
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5925] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Influence of reinforcement Type on Flexural Behaviour of Reinforced Concrete Beams / Przemysław Stroński, Wojciech Błażejewski, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Grzegorz Lesiuk, Jose Correia, 2020. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Forensic Engineering, 1, ISSN: 2043-9903, , eISSN: 2043-9911, .- [ahead of print]
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-25094] [data modyf: 26-03-2020 14:14]
[2,86] [0,14]
[2] Experimental Investigation of Concrete with Recycled Aggregates for Suitability in Concrete Structures / Arkadiusz Denisiewicz, Małgorzata Śliwa, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, 2019. Applied Sciences Vol. 9, 1--14, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: concrete, laboratory tests, recycling aggregate
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app9235010         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-24624] [data modyf: 21-11-2019 14:26]
[20,21] [0,29]
[3] Weakened Zones in Wood - Based Composite Beams and Their Strengthening by CFRP: Experimental, Theoretical, and Numerical Analysis / Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, 2019. Engineering Transactions, 1--14, ISSN: 0867-888X, , eISSN: 2450-8071, bibliogr. rys. wykr. summ. .- [online first]
Słowa kluczowe: CFRP, FEM, laboratory tests, strengthening, wood-based composite beam
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.24423/EngTrans.874.20190712         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-24400] [data modyf: 04-10-2019 16:02]
[6,67] [0,33]
[4] On numerical simulation of interlaminar failure of composites / Krzysztof Kula, Rainer Schlebusch, Bernd W. Zastrau, Mieczysław Kuczma, 2008. PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics Vol. 8, 10221--10222, ISSN: 1617-7061, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])    DOI: 10.1002/pamm.200810221
[AWCZ-14898] [data modyf: 15-07-2010 11:03]
[5] Modelling of composite plates including damage / Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula, 2006. PAMM Proceedings in Applied Mathematics and Mechanics Vol. 6, no 1, 175--176, ISSN: 1617-7061, bibliogr. rys. wykr. summ. .- http://www3.interscience.wiley.com/cgi-bin/jhome/91016652, [dostęp: 11-04-2007]
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11987] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Influence of silica fume addition on selected properties of fine-grained concrete / Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Grzegorz Kwiatkowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 166--176, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania laboratoryjne, beton drobnoziarnisty, fine-grained concrete, laboratory tests, pył krzemionkowy, silica fume,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0044
[AWI-10727] [data modyf: 03-01-2019 12:09]
[2] Influence of steel and polypropylene fibers addition on selected properties of fine-grained concrete / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Marcin Pasula // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (4), s. 138--148, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania laboratoryjne, beton drobnoziarnisty, fibers, fine-grained concrete, laboratory tests, włókna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0057
[AWI-10731] [data modyf: 03-01-2019 14:40]
[3] Relaksacja belek z płyt wiórowych - analiza wyników badań rozpoznawczych / Tomasz Socha, Krzysztof Kula // W: Quaterly of Environmental Engineering and Design = Zeszyty Naukowe UZ. Inżynieria Środowiska .- 2018, Nr 169 (49), s. 4--11, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: liniowa lepkosprężystość, materiały drewnopochodne, reologia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10697] [data modyf: 10-10-2019 16:19]
[4] Relaxation of chipboard beams - analysis of results of exploratory research / Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Arkadiusz Denisiewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 196--203, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: linear viscoelasticity, liniowa lepkosprężystość, materiały drewnopochodne, relaksacja, relaxation, reologia, rheology, wood-based materials,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0030
[AWI-10708] [data modyf: 14-11-2018 11:37]
[5] Problem of delamination in RC beams strengthened by FRP with rheological model of adhesive leyer / Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 103--110, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: ABAQUS, CFRP, FRP, MES, beton, cohesive element, concrete, delamination, kompozyty, konstrukcje warstwowe, pełzanie, reologia, rhelogical model of epoxy, solid-shell element, stal, wzmacnianie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0055
[AWI-10466] [data modyf: 10-02-2017 12:55]
[6] Renovation and strengthening of wooden beams with CFRP bands including the rheological effects / Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22(3), s. 93--102, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: ABAQUS, CFRP, composites, crowling, drewno, inkluzja żywiczna, kompozyty, konstrukcje warstwowe, layered structures, pełzanie, reologia, resin inclusion, rheologhy, strengthening, wood, wzmacnianie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0038
[AWI-10433] [data modyf: 15-11-2016 13:13]
[7] Elastic analysis of thin fiber-reinforced plates / Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2005, no 1, s. 117--134, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bending of anisotropic plate, elastic solution, fibre-composite layered plate, finite element method,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-6972] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Analiza płyt warstwowych z zastosowaniem MES / Krzysztof Kula // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Budownictwo ; 102) .- 2004, z. 1644, s. 241--248 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6733] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Numerical homogenization of UHPC, 2019. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma, Tomasz Socha, Krzysztof Kula // W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics - PCM-CMM-2019. Kraków, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1
Słowa kluczowe: FEM, Numerical homogenization, RVE, UHPC

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23529] [data modyf: 04-10-2019 16:13]
[0] [0]
[2] Numerical modelling and laboratory tests of wooden trusses girders reinforced by composites, 2019. Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Wojciech Błażejewski, Grzegorz Lesiuk // W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics - PCM-CMM-2019. Kraków, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1
Słowa kluczowe: CFRP, FEM, Full Scale Test, Wooden Trusses, composite fibers

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23530] [data modyf: 04-10-2019 16:30]
[0] [0]
[3] Rheology of wooden beams and wood-based materials reinforced with composites, 2019. Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Wojciech Błażejewski, Grzegorz Lesiuk // W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics - PCM-CMM-2019. Kraków, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1
Słowa kluczowe: CFRP, rheology, viscoelastic models, wood relaxation, wood-based materials

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23531] [data modyf: 04-10-2019 16:34]
[0] [0]
[4] Structural integrity assessment of wooden trusses strengthened with CFRP composite patches, 2019. Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Wojciech Blazejewski, Grzegorz Lesiuk // W: First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components - IRAS 2019 : book of abstracts. Porto, Portugalia Porto : Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia, 2019, s. 133, ISBN: 9789727522590
Słowa kluczowe: CFRP patches, Finite Element Model, Full Scale Test, Numerical Analysis, Wooden Trusses

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23521] [data modyf: 16-09-2019 11:56]
[0] [0]
[5] Modeling of microstructure and numerical homogenization of wood, OSB, fiber composite in the Abaqus system, 2018. Arkadiusz Denisiewicz, Wojciech Błażejewski, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Grzegorz Lesiuk // W: Modelling of Microstructured Media V. Lodz, Polska Lodz : Lodz University of Technology, 2018, s. 22--24, ISBN: 9788372839428
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23279] [data modyf: 21-11-2018 10:29]
[0] [0]
[6] Modelling of microstructure and numerical homogenization of ultra-high performance concrete (UHPC) in the Abaqus system, 2018. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Modelling of Microstructured Media V. Lodz, Polska Lodz : Lodz University of Technology, 2018, s. 25--26, ISBN: 9788372839428
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23280] [data modyf: 21-11-2018 11:16]
[0] [0]
[7] Analiza numeryczna belki zespolonej z drewna i materiałów drewnopochodnych wzmacnianej lokalnie taśmami CFRP, 2017. Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 97--98, ISBN: 9788394795108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22687] [data modyf: 11-08-2017 12:20]
[0] [0]
[8] Analiza porównawcza pracy belek o różnych przekrojach z drewna i materiałów drewnopochodnych, 2017. Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16, ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22810] [data modyf: 06-11-2017 14:58]
[0] [0]
[9] Badania doświadczalne i numeryczne zespolonych belek z drewna i materiałów drewnopochodnych, 2017. Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16, ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22809] [data modyf: 06-11-2017 15:23]
[0] [0]
[10] Koncepcja dźwigara zespolonego drewniano-betonowo-włóknokompozytowego, 2017. Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 103--104, ISBN: 9788394795108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22688] [data modyf: 11-08-2017 12:26]
[0] [0]
[11] Numerical analysis of the wood-base composite beam strengthened in the weakened zones by CFRP, 2017. Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2, ISBN: 9788379472642
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22777] [data modyf: 18-10-2017 15:28]
[0] [0]
[12] Numeryczna analiza zespolonego dźwigara drewniano-betonowego-CFRP, 2017. Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16, ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22808] [data modyf: 06-11-2017 14:59]
[0] [0]
[13] Renowacja i wzmacnianie drewnianych belek taśmami CFRP z uwzględnieniem zjawisk reologicznych, 2015. Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 101--102
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21721] [data modyf: 08-09-2015 13:50]
[14] Rheology of wooden beams reinforced by CFRP with dicontinuities, 2015. Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Continuous Media with Microstructure - CMwM 2015 : international conference. Łagów, Polska Poznań : Publishing House of Poznań University of Technology, 2015, s. 47--48, ISBN: 9788377753569
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21678] [data modyf: 08-09-2015 13:48]
[15] Rheology of wooden beams reinforced by CFRP with discontinuities, 2015. Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015, Vol. 2, s. 759--760, ISBN: 9788393210763
Słowa kluczowe: ABAQUS, CFRP, UMAT subroutine, creep, delamination, displacements analysis, finite element methods, rheology

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21930] [data modyf: 14-10-2015 13:04]
[16] Modelling od delamination in RC beams strengthened by FRP, 2013. Krzysztof Kula // W: 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2013 : short papers. Poznań, Polska Poznań : Institute of Structural Engineering, Poznań University of Technology, 2013, s. 1--2, ISBN: 9788389333513
Słowa kluczowe: FRP, cohesive element, concrete, delamination, solid-shell element

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21092] [data modyf: 04-09-2015 12:09]
[17] Numeryczne modelowanie delaminacji w belkach żelbetowych wzmacnianych taśmami włóknokompozytowymi, 2013. Krzysztof Kula // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, s. 49--50, ISBN: 9788378420811
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20865] [data modyf: 25-08-2015 11:27]
[18] Problem delaminacji w konstrukcjach betonowych wzmacnianych włóknokompozytami, 2010. Krzysztof Kula // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : III konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 61--62, ISBN: 9788374823389
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19654] [data modyf: 12-07-2010 13:09]
[19] Analiza delaminacji w płaskich dźwigarach powierzchniowych, 2008. Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula, Rainer Schlebusch, Bernd W. Zastrau // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : II konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 63--64, ISBN: 9788374811682
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19086] [data modyf: 19-02-2009 12:11]
[20] Numerical simulation of thin composite structures with delamination, 2007. Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula, Rainer Schlebusch, Bernd W. Zastrau // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2007 : 17 international conference. Łódź-Spała, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2007, s. [7] CD-ROM, ISBN: 9788392398226
Słowa kluczowe: cohesive element, delamination, layered composite, solid-shell finite element

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18462] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Modelling of composite plates including damage, 2006. Krzysztof Kula, Mieczysław Kuczma // W: 77th Annual Meeting of the Gesellschaft für Angewandte Mathematik und Mechanik e.V. : book of abstracts. Berlin, Niemcy Berlin : [brak wydawcy], 2006, s. 98
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17712] [data modyf: 01-03-2016 09:35]
[22] Modelowanie niszczenia w płytach włóknokompozytowych, 2005. Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : streszczenia referatów. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 65--66, ISBN: 8389712644
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17046] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Stateczność początkowa płyt włóknokompozytowych, 2005. Romuald Świtka, Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : streszczenia referatów. Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, s. 103--104, ISBN: 8389712644
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17050] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Analysis of the elastic composite plates by the finite elements method, 2003. Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula // W: Effective use of building materials : workshop. Sopot, Polska Gdańsk : [brak wydawcy], 2003, s. 135--138, ISBN: 8391969401
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16019] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Analiza sprężystych płyt włóknokompozytowych metodą elementów skończonych, 2002. Romuald Świtka, Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula // W: Konstrukcje zespolone : VI Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002, T. 1 : Referaty, s. 195--204
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14892] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Analiza parametryczna płyty włóknokompozytowej podpartej przegubowo na całym obwodzie - rozwiązanie Naviera w postaci podwójnego szeregu Fouriera, 2000. Krzysztof Kula // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, Budownictwo i Inżynieria Środowiska, s. 222--229
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8727] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Badanie wytrzymałości na ścinanie dyblo-kotwo-łączników o grubości 5,5mm oraz 7,5mm / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć, Bartłomiej Wieczorek .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2020 ; 1--18s. Raport: IB-3/2020
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Badanie nośności belek z profili zimnogiętych SIGMA / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Paweł Błażejewski, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć, Bartłomiej Wieczorek .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2019 ; 1--60s. Raport: IB-11/2019
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Badanie stateczności i wytrzymałości belek z perforowanych profili zimnogiętych SIGMA / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Paweł Błażejewski, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2019 ; 1--44s. Raport: IB-5/2019
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Badanie sztywności, wytrzymałości na rozciąganie i nośności belek z profili zimnogiętych Sigma o rozpiętości 6m / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Paweł Błażejewski, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2019 ; 1--29s. Raport: IB-10/2019
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Nieliniowa analiza płyt włóknokompozytowych / Krzysztof Kula .- Uniwersytet Zielonogórski : Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska, 2007 .- 104 s. / Promotor: dr hab. inż. Mieczysław Kuczma, prof. UZ
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski