System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Maria Mrówczyńska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 144 pozycji bibliograficznych
60 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Pomiary sytuacyjne w praktyce inzynierskiej, 2019. Ireneusz Wyczałek, Maria Mrówczyńska, Artur Plichta, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej 109 s. , ISBN: 9788377755358, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-14930] [data modyf: 31-05-2019 12:00]
[46,4] [0,58]
[2] Budownictwo zrównoważone : wybrane aspekty projektowe i wykonawcze, 2017. Krzysztof Pawłowski, Paweł Krause, Małgorzata Sztubecka, Szymon Topoliński, Magdalena Nakielska, Adam Bujarkiewicz, Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki . T. 1, Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego 105 s. , ISBN: 9788365603296,
Kod: MON-W1    BibTeX   (pkt: 80)
[WZ-13973] [data modyf: 24-05-2019 12:02]
[28] [0,35]
[3] Od pomysłu do przemysłu : lubuskie OZE w świetle wymogów unijnych na tle doświadczeń litewskich, 2015. Abdrahman Alsabry, Anna Bazan-Krzywoszańska, Robert Chełmiński, Arkadiusz Denisiewicz, Ireneusz Łoziński, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Zbigniew Szczerba, Zielona Góra : SABA-SUN 137 s. , ISBN: 9788394245603, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12628] [data modyf: 10-07-2015 10:49]
[4] Studium nad doborem metod inteligencji numerycznej do rozwiązywania problemów z geodezji inżynieryjnej, 2015. Maria Mrówczyńska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 150 s. , ISBN: 9788378421580,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12516] [data modyf: 28-08-2015 09:10]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Unmanned Aerial Vehicles as a Supporting Tool of Classic Land Surveying in Hard-to-Reach Areas, Maria Mrówczyńska, Bartłomiej Grzelak, Jacek Sztubecki
// W: VIII International Scientific Siberian Transport Forum : TransSiberia 2019, 2020. / eds. Z. Popovic, A. Manakov, V. Breskich . Vol. 1, Cham : Springer Nature Switzerland (Advances in Intelligent Systems and Computing 1115), s. 717--729, ISBN: 9783030379155
Kod: MOR-WI    BibTeX    DOI: 10.1007/978-3-030-37916-2_70   (pkt: 20)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[WZCZ-21273] [data modyf: 07-01-2020 14:06]
[11,6] [0,58]
[2] Wykorzystanie bezzałogowych statków powietrzynych w budowlanym procesie inwestycyjnym, Maria Mrówczyńska, Bartłomiej Grzelak
// W: Cyfryzacja w budownictwie i architekturze, 2019. / red. nauk. W. Drozd, P. Kozioł, K. Zima, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN SA, s. 55--66, ISBN: 9788301208356
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21083] [data modyf: 24-09-2019 09:41]
[14,2] [0,71]
[3] Zastosowanie modelu neuronowo-rozmytego Takagi-Sugeno w wyznaczaniu przemieszczeń obiektów budowlanych, Maria Mrówczyńska
// W: Awarie budowlane : zapobieganie, diagnostyka, naprawy, rekonstrukcje : monografia, 2019. / red. nauk. M. Kaszyńska, Szczecin : Wydaw. Uczelniane Zachodniopomorskiego Uniwersytetu Technologicznego, s. 425--428, ISBN: 9788376632865
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20930] [data modyf: 06-06-2019 12:30]
[20] [1]
[4] Noise Level Assessment with the Application of Support Vector Machines (SVM), Possible Impact on Health - on the Example of the Spa Park in Inowrocław, Anna Bazan-Krzywoszańska, P. Bejga, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, H. Kalandyk
// W: Health problems in Ukraine and Poland, 2017. / ed. O. Lyubinets, K. Sigit, Lviv : Editorial House of the Lviv Regional Charity Fund "Medicine and Law", s. 120--136, ISBN: 9789662019315
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19971] [data modyf: 05-06-2019 13:51]
[1] [0,2]
[5] Rozwój usług logistycznych w województwie lubuskim - stan i perspektywy rozwoju, Krzysztof Witkowski, Agnieszka Perzyńska, Katarzyna Huk, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba
// W: Systemy logistyczne w gospodarowaniu, 2017. / red. nauk. K. Witkowski, S. Saniuk, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 181--194, ISBN: 9788394467210
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19450] [data modyf: 29-05-2019 14:42]
[4,73] [0,24]
[6] Stymulowanie efektywności energetycznej budynków oraz zarządzanie ryzykiem inwestowania w OZE w polityce zrównoważonego rozwoju miast, na przykładzie Zielonej Góry, Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Technological innovations and sustainability development in architecture and construction, 2017. / sci. ed. J. Sokołowska-Moskwiak, Racibórz : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, s. 441--457, ISBN: 9788364423581
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19621] [data modyf: 05-06-2019 12:22]
[1,25] [0,25]
[7] Lubuski model współpracy nauki z biznesem, Andrzej Łączak(*), Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Zarządzanie organizacjami w przestrzeni publiczno-prywatnej, 2016. / red. nauk. Joanna Nowakowska-Grunt, Ireneusz Miciuła, Katowice : Wydaw. Naukowe SOPHIA, s. 49--65, ISBN: 9788365357328
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18090] [data modyf: 15-11-2018 11:10]
[8] Pozycja gminy w polityce zrównoważonego rozwoju energetyki w kontekście realizacji strategii Europa 2020, Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Andrzej Łączak(*), Marta Skiba
// W: Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy gmin i województw, 2016. / red. nauk. E. Sobczak, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej, s. 168--184, ISBN: 9788378145547
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18723] [data modyf: 15-11-2018 11:11]
[9] Przyszłość budownictwa energooszczędnego w świetle nowej perspektywy finansowej Unii Europejskiej (2014-2020) na przykładzie miasta Zielona Góra, Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Marta Skiba
// W: Wybrane problemy budownictwa, 2015. / red. nauk. J. Sobczak-Piąska, Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, s. 65--75, ISBN: 9788364235719
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17145] [data modyf: 15-11-2018 11:17]
[10] Sieć geodezyjna swobodna w aspekcie definiowania modelu przemieszczeń pionowych, Maria Mrówczyńska
// W: Budownictwo ogólne : zagadnienia konstrukcyjne, materiałowe i cieplno-wilgotnościowe w budownictwie, 2015. / red. nauk. A. Dylla, Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, s. 97--104, ISBN: 9788364235610
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16982] [data modyf: 27-08-2015 12:45]
[11] Strategia ewolucyjna (\mi + \lambda) jako metoda optymalizacji numerycznej, Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski
// W: Budownictwo ogólne, 2013. , Bydgoszcz : Wydaw. Uczelniane Uniwersytetu Technologiczno-Przyrodniczego, s. 61--69, ISBN: 9788361314639
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15430] [data modyf: 26-08-2015 14:00]
[12] Sieci neuronowe jako narzędzie do predykcji przemieszczeń, Maria Mrówczyńska, Agnieszka Tokarz-Janczarska
// W: Inżynieryjne zastosowania geodezji, 2012. / red. A. Plichta, I. Wyczałek, Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, s. 151--159, ISBN: 9788377752043
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15318] [data modyf: 06-05-2013 14:15]
[13] Charakterystyka nierównomiernych osiadań obiektu budowlanego posadowionego na gruntach ekspansywnych, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Maria Mrówczyńska
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 4, 2008. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 119--130, ISBN: 9788374811439
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9928] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wykorzystanie sieci neuronowej typu Hopfielda do rozpoznania dynamiki zjawiska nierównomiernych osiadań budowli posadowionych na gruntach ekspansywnych, Józef Gil, Maria Mrówczyńska
// W: Wykorzystanie metod geodezyjnych w ocenie stanu geometrycznego budowli, 2008. / red. K. Kłosek, W. Prószyński, Gliwice : Wydaw. Politechniki Śląskiej, s. 47--57, ISBN: 9788373355149
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10636] [data modyf: 05-12-2008 09:40]
[15] Calculating the unequal building settlements localised on the expansive grounds in regard to changes of soil moisture, Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski
// W: Environmental effects on buildings, structures, materials and people, 2007. / ed. by A. Flaga, T. Lipecki, Lublin : Lublin University of Technology, s. 369--378, ISBN: 9788374970327
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9865] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Wyznaczanie nierównomiernych osiadań budynku posadowionego na gruntach ekspansywnych, Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski
// W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych. T. 3, 2007. / red. T. Biliński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 307--316, ISBN: 9788374810753
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8916] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] An Innovative Decision Support System to Improve the Energy Efficiency of Buildings in Urban Areas / Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2020. Remote Sensing Vol. 12, iss. 2, 1--19, ISSN: 2072-4292, , eISSN: 2072-4292, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Geographic Information System, energy efficiency of buildings, energy potential, multi-criteria analysis, renewable energy sources, smart city, urban analysis
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 100)    DOI: 10.3390/rs12020259         Cytowania wg Scopus: 3 [26-10-2020]
[AWCZ-24817] [data modyf: 13-01-2020 15:39]
[33,33] [0,33]
[2] City as a System Supported by Artificial Intelligence / Anna Bazan-Krzywoszańska, Robert Lach, Maria Mrówczyńska, 2020. Urban and Regional Planning Vol. 5, no. 2, 32--39, ISSN: 2575-1689, , eISSN: 2575-1697,
Słowa kluczowe: 3D/4D City Models, Big Data, City Space Management, CityGML, GIS, SDI
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.11648/j.urp.20200502.11
[AWCZ-25222] [data modyf: 03-05-2020 10:53]
[1,67] [0,33]
[3] Compression of results of geodetic displacement measurements using the PCA method and neural networks / Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki, Andrzej Greinert, 2020. Measurement Vol. 158, 1--12, ISSN: 0263-2241, , eISSN: 1873-412X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PCA method, geodetic displacement measurements, neural networks
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.measurement.2020.107693         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-25036] [data modyf: 13-03-2020 09:48]
[200] [1]
[4] Household standards and socio-economic aspects as a factor determining energy consumption in the city / Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Małgorzata Sztubecka, 2020. Applied Energy Vol. 264, 1--15, ISSN: 0306-2619, , eISSN: 1872-9118, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Energy efficiency strategies (EES), Geographic information systems (GIS), Household standards, Radial neural networks, Renewable energy source (RES), Urban city structure
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 200)    DOI: 10.1016/j.apenergy.2020.114680         Cytowania wg Scopus: 3 [26-10-2020]
[AWCZ-24997] [data modyf: 25-02-2020 15:31]
[66,67] [0,33]
[5] Noise as a Factor of Green Areas Soundscape Creation / Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Michael Mathias, 2020. Sustainability Vol. 12, no. 3, 1--18, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: acoustic, fuzzy cognitive map, soundscape, sustainable development, urban planning
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su12030999         Cytowania wg Scopus: 2 [26-10-2020]
[AWCZ-24901] [data modyf: 03-02-2020 17:26]
[24,75] [0,35]
[6] The Impact of the Process of Academic Education on Differences in Landscape Perception between the Students of Environmental Engineering and Civil Engineering / Andrzej Greinert, Maria Mrówczyńska, 2020. Land Vol. 9, iss. 6, 1--27, ISSN: 2073-445X, , eISSN: 2073-445X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: landscape education, landscape perception, technical and environmental engineering
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/land9060188         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-25373] [data modyf: 10-06-2020 10:22]
[49,5] [0,71]
[7] The use of classical methods and neural networks in deformation studies of hydrotechnical objects / Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki, Małgorzata Sztubecka, Izabela Skrzypczak, 2020. Open Geosciences Vol, 12, iss. 1, 718--725, ISSN: 2391-5447, , eISSN: 2391-5447, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligence, displacements survey, hydro structures
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1515/geo-2020-0022
[AWCZ-25586] [data modyf: 31-08-2020 13:21]
[20] [0,5]
[8] The Use of Plant Biomass Pellets for Energy Production by Combustion in Dedicated Furnaces / Andrzej Greinert, Maria Mrówczyńska, Radosław Grech, Wojciech Szefner, 2020. Energies Vol. 13, iss. 2, 1--17, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. fot. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ash from biomass combustion, energy from biomass, pellets
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en13020463         Cytowania wg Scopus: 4 [26-10-2020]
[AWCZ-24856] [data modyf: 25-08-2020 13:22]
[140] [1]
[9] GIS technology, 3D models and mathematical models as a tool for assessing development capabilities of flood risk land to make arrangements of municipal planning documents / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Sławomir Tront, 2019. Journal of Ecological Engineering Vol. 20, iss. 1, 25--33, ISSN: 2299-8993, , eISSN: 2299-8993, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: 3D models, GIS, development of flood risk areas, local law, municipal spatial planning, neural networks, sustainable development
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.12911/22998993/93866         Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-22971] [data modyf: 08-10-2019 10:52]
[16,33] [0,41]
[10] Study on the Possibilities of Natural Use of Ash Granulate Obtained from the Combustion of Pellets from Plant Biomass / Andrzej Greinert, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner, 2019. Energies Vol. 12, iss. 13, 1--19, ISSN: 1996-1073, , eISSN: 1996-1073, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ash granulation, biomasa, combustion of biomass pellets, use of ash
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/en12132569         Cytowania wg Scopus: 3 [26-10-2020]
[AWCZ-24225] [data modyf: 04-07-2019 13:27]
[140] [1]
[11] The Use of Artificial Intelligence as a Tool Supporting Sustainable Development Local Policy / Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Przemysław Bejga, 2019. Sustainability Vol. 11, no. 15, 1--17, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Support Vector Machines, acoustic space, healthcare facilities, noise, preventive healthcare, socio-environmental vulnerability, spatial policy
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su11154199         Cytowania wg Scopus: 9 [26-10-2020]
[AWCZ-24282] [data modyf: 05-08-2019 14:19]
[18,07] [0,26]
[12] The Use of Waste Biomass from the Wood Industry and Municipal Sources for Energy Production / Andrzej Greinert, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner, 2019. Sustainability Vol. 11, no. 11, 1--19, ISSN: 2071-1050, , eISSN: 2071-1050, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: energy from biomass, municipal waste, pellets, wood waste
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/su11113083         Cytowania wg Scopus: 7 [26-10-2020]
[AWCZ-24126] [data modyf: 04-06-2019 09:42]
[40,41] [0,58]
[13] Various presentation of noise perception in Bydgoszcz green areas / Małgorzata Sztubecka, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2019. Architecture Civil Engineering Environment No. 3, 113--120, ISSN: 1899-0142, , eISSN: 1899-0142, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Acoustic climate, Fuzzy logic cognitive map, Green areas, Mental map, Noise
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.21307/ACEE-2019-041
[AWCZ-24570] [data modyf: 13-11-2019 12:15]
[5] [0,25]
[14] Analysis of principal components used for modelling changes in glacitectonically disturbed areas / Maria Mrówczyńska, 2018. Journal of Water and Land Development No. 39, 119--123, ISSN: 1429-7426, , eISSN: 2083-4535, bibliogr. fot. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: PCA transformation, geodesic monitoring, glacitectonically disturbed areas, grunty zaburzone glacitektonicznie, monitoring geodezyjny, przemieszczenia pionowe, transformacja PCA, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)    DOI: 10.2478/jwld-2018-0066         Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[AWCZ-23378] [data modyf: 29-11-2018 12:52]
[14] [1]
[15] Improving energy efficiency with the risk of investment of reference urban development of Zielona Góra / Maria Mrówczyńska, Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, 2018. Tehnički Vjestnik = Technical Gazette Vol. 25, no. 3, 916--922, ISSN: 1330-3651, , eISSN: 1848-6339, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.17559/TV-20161212120336         Cytowania wg Scopus: 4 [26-10-2020]
[AWCZ-21788] [data modyf: 20-02-2019 11:48]
[5,77] [0,29]
[16] Methods for determining potential sites for the location of logistics centres on the basis of multicriteria analysis / Krzysztof Witkowski, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, 2018. LogForum : Electronic Scientific Journal of Logistics Vol. 14, no. 3, 279--292, ISSN: 1895-2038, , eISSN: 1734-459X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: centra logistyczne, logistics centre, multi-criteria comparative analysis, planowanie przestrzenne, polityka regionalna, regional politics, space planning, wielokryterialna analiza porównawcza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.17270/J.LOG.2018.282
[AWCZ-22945] [data modyf: 16-07-2018 08:53]
[3,25] [0,25]
[17] Monitoring vertical displacements of an engineering object with masonry walls / Maria Mrówczyńska, Elżbieta Grochowska, Sławomir Gibowski, 2018. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 35, z. 65 (1/18), 53--62, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: engineering object, geodesic monitoring, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2018.6
[AWCZ-22860] [data modyf: 13-06-2018 13:05]
[3] [0,33]
[18] Ocena stanu prostoliniowości estakady suwnicowej w konstrukcji stalowej / Rafał Kubicki, Maria Mrówczyńska, 2018. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska Vol. 171(51), 1--9, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: control measurements of overhead cranes, crane gantry, estakada podsuwnicowa, linearity, pomiary kontrolne suwnic, prostoliniowość
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23513] [data modyf: 14-01-2019 11:23]
[3,5] [0,5]
[19] Social and Infrastructural Conditioning of Lowering Energy Costs and Improving the Energy Efficiency of Buildings in the Context of the Local Energy Policy / Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski, 2018. Energies Vol. 11, 1--16, ISSN: 1996-1073, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: energy efficiency of buildings, local energy policy, neural network, social-infrastructural correlation
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.3390/en11092302         Cytowania wg Scopus: 8 [26-10-2020]
[AWCZ-23040] [data modyf: 03-09-2018 10:16]
[6,45] [0,26]
[20] A policy of development of post-mining land on the example of Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, 2017. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 34, z. 64 (2/II/17), 121--130, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: dokumenty planistyczne, land use, planning documents, polityka miejska, post-mining areas and former mine sites, tereny pogórnicze i pokopalniane, urban policy, zagospodarowanie terenu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.7862/rb.2017.86
[AWCZ-21702] [data modyf: 28-08-2018 13:21]
[3] [0,33]
[21] Budowa numerycznego modelu terenu na potrzeby planowania przedsięwzięć budowlanych / Maria Mrówczyńska, 2017. Materiały Budowlane, nr 8, 116--117, ISSN: 0137-2971, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: geodetic measurements, neural networks, numerical terrain model, numeryczny model terenu, pomiary geodezyjne, sieci neuronowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.15199/33.2017.08.35
[AWCZ-21742] [data modyf: 02-10-2017 15:56]
[8] [1]
[22] Modeling the economic dependence between town development policy and increasing energy effectiveness with neural networks. Case study: The town of Zielona Góra / Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2017. Applied Energy Vol. 188, 356--366, ISSN: 0306-2619, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: energy efficiency increase in housing, energy poverty, multi-layer neural networks, radial neural networks, space policy, urban energy policy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.apenergy.2016.12.006         Cytowania wg Scopus: 24 [26-10-2020]
[AWCZ-20728] [data modyf: 19-12-2016 14:28]
[15] [0,33]
[23] Zastosowanie sieci neuronowej typu Hopfielda do wyznaczenia przemieszczeń pionowych obiektu mostowego / Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki, 2017. Izolacje : Budownictwo, Przemysł, Ekologia, nr 10, 102--104, ISSN: 1427-6682, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-22331] [data modyf: 09-02-2018 10:16]
[3] [0,5]
[24] Bezpieczna przestrzeń skustyczna w parku zdrojowym w oparciu o jego plan zagospodarowania / Małgorzata Sztubecka, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, 2016. Teka Komisji Architektury, Urbanistyki i Studiów Krajobrazowych PAN Nr 3, 91--101, ISSN: 1895-3980, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: development plan, environment design, green area, hałas, kształtowanie środowiska, miejscowy plan zagospodarowania, noise, przestrzeń akustyczna, soundscape, teren zielony
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21181] [data modyf: 17-03-2017 11:20]
[25] Chłonność terenów zieleni w mieście - studium przypadku miasta Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, 2016. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 33, z. 63 (2/I/16), 401--412, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: artificial neural networks, capacity, city, concentration, koncentracja, miasto, pojemność, sztuczne sieci neuronowe, urban indicators, wskaźniki urbanistyczne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20452] [data modyf: 11-10-2016 13:06]
[26] Deformacje konstrukcji komina stalowego w aspekcie zastosowania grupowej obróbki danych / Maria Mrówczyńska, 2016. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 33, z. 63 (2/I/16), 465--474, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligent, deviations from the vertical, group data handling, grupowa obróbka danych, sztuczna inteligencja, wychylenia od pionu
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-20454] [data modyf: 11-10-2016 13:40]
[27] Deformation monitoring of the steel cylinder of Czersko Polskie - a historical weir in Bydgoszcz / Jacek Sztubecki, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, 2016. Architecture Civil Engineering Environment No. 3, 105--110, ISSN: 1899-0142, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Deformation, Geometric assessment, Hydro-engineering structure, Steel structure, Weir
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20402] [data modyf: 27-09-2016 13:45]
[28] Economic conditions for the development of energy efficient civil engineering using RES in the policy of cohesion of the European Union (2014-2020). Case study: the town of Zielona Góra / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Andrzej Łączak(*), 2016. Energy and Buildings Vol. 118, 170--180, ISSN: 0378-7788, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: civil engineering, energy effectiveness, energy efficiency, local policy, renewable energy sources, structural funds
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1016/j.enbuild.2016.02.048         Cytowania wg Scopus: 12 [26-10-2020]
[AWCZ-19872] [data modyf: 15-11-2018 11:18]
[29] Elements of an algorithm for optimizing a parameter-structural neural network / Maria Mrówczyńska, 2016. Reports on Geodesy and Geoinformatics Vol. 101, iss. 1, 27--35, ISSN: 2391-8365, , eISSN: 2391-8152, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: deviations from the vertical, group data handling, neural networks
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)    DOI: 10.1515/rgg-2016-0019
[AWCZ-20295] [data modyf: 08-08-2016 15:30]
[30] Klasyfikacja przemieszczeń pionowych obiektów budowlanych z wykorzystaniem sieci neuronowej SVM / Maria Mrówczyńska, 2016. Materiały Budowlane, nr 11, 44--45, ISSN: 0137-2971, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: classification, klasyfikacja, neural network, przemieszczenia pionowe, sieci neuronowe, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20651] [data modyf: 02-12-2016 11:15]
[31] Model lokalizacji centrów logistycznych w województwie lubuskim z użyciem sieci nieliniowej SVM / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, 2016. Autobusy. Technika, Eksploatacja, Systemy Transportowe, nr 6, 1245--1249, ISSN: 1509-5878, , eISSN: 2450-7725, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20299] [data modyf: 09-08-2016 12:12]
[32] Potencjał rynkowy remontów energooszczędnych w budownictwie mieszkaniowym Zielonej Góry / Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2016. Budownictwo i Inżynieria Środowiska = Civil and Environmental Engineering Vol. 7, 111--117, ISSN: 2081-3279, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: miejska polityka energetyczna, polityka przestrzenna, sieci neuronowe radialne, wzrost efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20556] [data modyf: 04-11-2016 12:16]
[33] Potencjał termomodernizacji osiedli z wielkiej płyty na przykładzie budynków mieszkalnych w Zielonej Górze / Abdrahman Alsabry, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, 2016. Materiały Budowlane, nr 8, 84--85, ISSN: 0137-2971, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: GIS, basic map, budynki mieszkalne, city, efektywność energetyczna, energy efficiency, mapa zasadnicza, miasto, residential buildings, termomodernizacja, thermomodenization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-20386] [data modyf: 22-09-2016 13:32]
[34] Badania percepcji mieszkańców Zielonej Góry - mapy mentalne / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, 2015. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 32, z. 62 (4/15), 19--32, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, city image, mapy mentalne, mental maps, obraz miasta, percepcja, perception
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19940] [data modyf: 31-03-2016 12:43]
[35] Interaktywna mapa atrakcji turystycznych miasta Bydgoszcz jako przykład wykorzystania technologii informatycznych w procesie dydaktycznym szkół wyższych / Maria Mrówczyńska, Ewelina Staszczyk, 2015. TTS Technika Transportu Szynowego, nr 12, 2314--2318, ISSN: 1232-3829, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19914] [data modyf: 16-03-2016 14:06]
[36] Lokalizacja centrów logistycznych a regionalna polityka przestrzenna. Przypadek Świebodzina w województwie lubuskim / Anna Bazan-Krzywoszańska, Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, 2015. TTS Technika Transportu Szynowego, nr 12, 99--104, ISSN: 1232-3829, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19913] [data modyf: 15-11-2018 11:19]
[37] Połączenie terenów miasta i gminy Zielona Góra w świetle problemu rozlewania się miast / Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, 2015. Logistyka, nr 4, 2433--2441, ISSN: 1231-5478, bibliogr. plany. rys. summ. .- CD-ROM płyta nr 2
Słowa kluczowe: rozlewanie się miast, wskaźniki urbanistyczne, zrównoważony rozwój
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19541] [data modyf: 20-09-2017 14:22]
[38] Predykcja przemieszczeń pionowych na obszarze LGOM z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Maria Mrówczyńska, 2015. Przegląd Górniczy, nr 10, 37--41, ISSN: 0033-216X, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligence, geodetic surveys, ground deformation monitoring, monitoring deformacji terenu, pomiary geodezyjne, sztuczna inteligencja
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19559] [data modyf: 02-12-2015 11:33]
[39] Próba budowy katastru słonecznego na obszarze miasta Zielona Góra / Maria Mrówczyńska, Małgorzata Wawer, 2015. Czasopismo Inżynierii Lądowej, Środowiska i Architektury = Journal of Civil Engineering, Environment and Architecture T. 32, z. 62 (4/15), 321--333, ISSN: 2300-5130, , eISSN: 2300-8903, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: geographical information portal, insolation map, mapa nasłonecznienia, numerical land cover model, numeryczny model pokrycia terenu, portal geoinformacyjny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19941] [data modyf: 31-03-2016 12:51]
[40] The SVM method as an instrument for the classification of vertical displacements / Maria Mrówczyńska, 2015. Reports on Geodesy and Geoinformatics Vol. 98, 18--27, ISSN: 2391-8365, , eISSN: 2391-8152, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: classification, neural networks, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19224] [data modyf: 26-08-2015 15:51]
[41] Application of support vector machine in geodesy for the classification of vertical displacements / Maria Mrówczyńska, 2014. Computer Assisted Methods in Engineering and Science Vol. 21, 77--84, ISSN: 2299-3649, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: classification, displacements, linear SVM network
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)        Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-18530] [data modyf: 20-08-2015 12:34]
[42] Research on energy consumption in the city. A system of modelling potential for energy effectiveness using artificial intelligence / Maria Mrówczyńska, Abdrahman Alsabry, Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, 2014. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) Vol. 3, no. 5, 373--384, ISSN: 2319-5967, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: artificial intelligence, energy effectiveness, modeling, system of city
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18536] [data modyf: 21-02-2017 15:26]
[43] Sieć liniowa SVM do wyznaczenia przemieszczeń pionowych / Maria Mrówczyńska, 2014. Przegląd Geodezyjny, nr 3, 14--17, ISSN: 0033-2127, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-18117] [data modyf: 20-08-2015 14:07]
[44] The identification of parameters of a linear and a non-linear model of a kinematic measurement-control network / Maria Mrówczyńska, 2014. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, nr 13 (1-2), 37--48, ISSN: 1644-0668, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: kinematic model of a geodetic network, neural networks, vertical displacements
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-19159] [data modyf: 10-07-2015 13:04]
[45] Towards defining the reference system in geodetic vertical network used in study of displacements / Maria Mrówczyńska, 2014. International Journal of Engineering Science and Innovative Technology (IJESIT) Vol. 3, no. 6, 31--43, ISSN: 2319-5967, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Hopfield neural network, displacement models, geodesy
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18696] [data modyf: 21-02-2017 12:28]
[46] Analysis of the horizontal structure of a measurement and control geodetic network based on entropy / Maria Mrówczyńska, 2013. Geodesy and Cartography Vol. 62, no. 1, 23--31, ISSN: 2080-6736, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: 10.2478/geocart-2013-0002, amount of information, entropy, geodetic network
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-17463] [data modyf: 28-07-2015 12:21]
[47] Evolutionary strategy (\mi+\lambda) as an instrument for determining deformation parameters of steel structures / Maria Mrówczyńska, 2013. Reports on Geodesy and Geoinformatics Vol. 95, 23--35, ISSN: 0867-3179, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: evolutionary algorithms, regression
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-19225] [data modyf: 26-08-2015 15:51]
[48] Aproksymacja funkcji wielu zmiennych za pomocą sieci neuronowych i systemów rozmytych / Maria Mrówczyńska, 2012. Przegląd Geodezyjny, nr 2, 3--7, ISSN: 0033-2127, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-16349] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[49] Badanie intensywności przebiegu deformacji powierzchni terenu Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego w latach 1967-2008 z wykorzystaniem sieci neuronowej Hopfielda / Maria Mrówczyńska, 2012. Przegląd Górniczy, nr 7, 17--24, ISSN: 0033-216X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16609] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[50] Methods of artificial intelligence used for transforming a system of coordinates / Józef Gil, Maria Mrówczyńska, 2012. Geodetski List Vol. 66, no. 4, 321--336, ISSN: 0016-710X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: coordinate transformation, feed-forward neural networks, fuzzy networks, geodesy
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)        Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[AWCZ-17397] [data modyf: 10-07-2013 12:45]
[51] Sztuczne sieci neuronowe w zastosowaniu do budowy modelu geologicznego Pradoliny Głogowsko-Barudzkiej w okolicy Nowej Soli / Andrzej Kraiński, Maria Mrówczyńska, 2012. Przegląd Geologiczny T. 60, nr 12, 650--656, ISSN: 0033-2151, bibliogr. mapy. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: glaciotectonic depression, gradient methods of optimization, ice-marginal valley, neural networks
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16854] [data modyf: 04-01-2013 12:13]
[52] Neural networks and neuro-fuzzy systems applied to the analysis of selected problems of geodesy / Maria Mrówczyńska, 2011. Computer Assisted Mechanics and Engineering Sciences Vol. 18, no 3, 161--173, ISSN: 0010-1354, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: geodesy, neural networks, neuro-fuzzy systems
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)        Cytowania wg Scopus: 7 [26-10-2020]
[AWCZ-16467] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[53] Sieć neuronowa Hopfielda do wyznaczenia przemieszczeń i jako narzędzie przy renowacji budynków / Maria Mrówczyńska, 2011. Przegląd Budowlany, nr 4, 160--165, ISSN: 0033-2038, bibliogr. rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-15563] [data modyf: 25-03-2011 13:14]
[54] Wybrane modele opisu kinematyki zmian różnic wysokości punktów sieci geodezyjnej pod wpływem eksploatacji górniczej / Maria Mrówczyńska, 2011. Przegląd Geodezyjny, nr 3, 10--14, ISSN: 0033-2127, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-15588] [data modyf: 08-04-2011 10:12]
[55] Approximation abilities of neuro-fuzzy networks / Maria Mrówczyńska, 2010. Geodesy and Cartography Vol. 59, no 1, 13--27, ISSN: 2080-6736, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-15069] [data modyf: 09-10-2010 14:10]
[56] Identyfikacja układu odniesienia sieci niwelacyjnej obszaru Legnicko-Głogowskiego Okręgu Miedziowego / Maria Mrówczyńska, 2010. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, nr 9(4), 27--36, ISSN: 1644-0668, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: geometryczny model przemieszczeń, obserwacje odstające, układ odniesienia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-16060] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[57] Eksperyment numeryczny przekształcenia układu współrzędnych za pomocą sieci neuronowych i sytemów neuronowo rozmytych / Maria Mrówczyńska, 2009. Przegląd Geodezyjny, nr 12, 4--7, ISSN: 0033-2127, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-14473] [data modyf: 12-02-2010 14:11]
[58] Predykcja wychyleń od pionu komina stalowego z wykorzystaniem sieci neuronowych / Maria Mrówczyńska, 2009. Archiwum Instytutu Inżynierii Lądowej = Archives of Institute of Civil Engineering, nr 6, 39--47, ISSN: 1897-4007, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-15274] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[59] Deformacje konstrukcji komina stalowego w aspekcie wnioskowania logicznego / Maria Mrówczyńska, 2008. Przegląd Geodezyjny, nr 7, 6--8, ISSN: 0033-2127, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-13217] [data modyf: 10-09-2008 12:05]
[60] System neuronowo-rozmyty w zastosowaniu do badań deformacji konstrukcji / Maria Mrówczyńska, Józef Gil, 2008. Czasopismo Techniczne : Środowisko, z. 2-Ś, 215--221, ISSN: 1897-6336, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: deformacje, deformation, fuzzy logic, neural network, przybliżone wnioskowanie, system neuronowo-rozmyty
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13677] [data modyf: 02-04-2009 14:26]
[61] Estymacja błędów modelu powierzchni opisanych funkcjami kształtu za pomocą sieci neuronowych / Maria Mrówczyńska, 2007. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, nr 6 (1), 15--23, ISSN: 1644-0668, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: algorytmy gradientowe, approximation method, aproksymacja powierzchni, gradient methods of optimalization, neural networks, sieci neuronowe jednokierunkowe
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12269] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[62] Model ciągły sieci neuronowej typu Hopfielda w zastosowaniu do oszacowania stabilności punktów sieci geodezyjnej pionowej pomiarowo-kontrolnej / Józef Gil, Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski, 2007. Acta Scientiarum Polonorum. Geodesia et Descriptio Terrarum, nr 6 (4), 39--50, ISSN: 1644-0668, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lapunow's exponents, a system dynamics, atraktory, attractors, dynamika układu, wykładniki Lapunowa
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13008] [data modyf: 27-05-2008 15:36]
[63] Przemieszczenia budynku posadowionego na gruntach ekspansywnych / Józef Gil, Maria Mrówczyńska, 2002. Przegląd Geodezyjny, nr 2, 8--11, ISSN: 0033-2127, bibliogr. rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-7834] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Measurement data processing with the use of ART networks / Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 186--195, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ART neural networks, model predykcyjny, prediction model, przemieszczenia pionowe, sieci neuronowe ART, vertical displacements,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0029
[AWI-10713] [data modyf: 06-12-2018 14:23]
[2] Renewable energy sources in the Lubusz Voivodship (Poland). The present conditions and perspectives for development / Andrzej Łączak, Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 31--67, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lubuskie, Lubusz Voivodship, odnawialne źródła energii OZE, renewable energy sources,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0018
[AWI-10694] [data modyf: 11-09-2018 13:53]
[3] Realizacja nowych wymagań UE dotyczących wzrostu efektywności energetycznej dla budynków użyteczności publicznej w Polsce na przykładzie Zielonej Góry / Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Częstochowskiej. Budownictwo .- 2017, Nr 173, z. 23, s. 56--68, ISSN: 0860-7214, , eISSN: 0526-5916, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, budynki użyteczności publicznej, efektywność energetyczna, energy efficiency, public buildings,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)    DOI: 10.17512/znb.2017.1.06
[AWI-10668] [data modyf: 08-10-2018 11:55]
[4] Indicating vertical deviation of historical buildings using geodetic methods - case study of brick and wood tower in Nowe Miasteczko / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22, s. 127--135, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: geodetic measurements, pomiary geodezyjne, vertical deviation, wychylenia od pionu,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-5187
[AWI-10430] [data modyf: 08-11-2016 10:30]
[5] Klasyfikatory neuronowe typu SVM w zastosowaniu do klasyfikacji przemieszczeń pionowych na obszarze LGOM / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Instytutu Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN .- 2014, nr 86, s. 69--82, ISSN: 2080-0819, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: klasyfikacja, przemieszczenia pionowe, sieci neuronowe SVM,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9944] [data modyf: 29-07-2015 11:09]
[6] Methods of artificial intelligence used for transforming a system of coordinates / Maria Mrówczyńska // W: Problemy sovremennogo betona i železobetona - (Sbornik Naucnych Trudov) .- 2012, Vyp. 4, s. 6--19, ISSN: 2076-6033, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9566] [data modyf: 06-05-2013 13:58]
[7] Metody sztucznej inteligencji w zastosowaniu do przekształcenia układu współbieżnych / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej. Budownictwo i Inżynieria Środowiska(z.59 (nr 1/2012/II)) .- 2012, Nr 283, s. 207--216, ISSN: 0209-2646, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9399] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Prediction of deflection from flatness and a vertical position with the use of neural networks / Maria Mrówczyńska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 9, s. 73--81, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: deflections from flatness, neural networks, prediction,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9737] [data modyf: 13-12-2013 12:22]
[9] Selected models for the description of the kinematics of changes of height differences between points in a geodesic network under the influence of mining / Maria Mrówczyńska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2012, No. 8, s. 5--17, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: model of vertical displacements, neural networks, reference system,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9808] [data modyf: 27-02-2014 13:25]
[10] Wpływ ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego na tereny objęte planem / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2012, nr 145 (25), s. 5--15, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9457] [data modyf: 06-12-2012 11:52]
[11] Deformation of the structure of a bridge walkway under a load according to the Hopfield model / Maria Mrówczyńska // W: Reports on Geodesy .- 2011, no 1 (90), s. 323--330, ISSN: 08-3179, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9193] [data modyf: 16-09-2014 16:50]
[12] On solving selected problems of linear algebra by means of neural networks / Maria Mrówczyńska // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2011, No. 7, s. 5--17, ISSN: 2080-5187, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: linear algebra, linear systems, neural networks,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9242] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[13] Próba budowy modelu geologicznego pradoliny głogowsko-barudzkiej w okolicy Nowej Soli z wykorzystaniem sztucznych sieci neuronowych / Andrzej Kraiński, Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. Inżynieria Środowiska .- 2010, nr 139 (19), s. 47--66, ISSN: 1895-7323, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: depresja glacitektoniczna, gradient methods of optimalization, gradientowe metody optymalizacji, great-valley glacitectonic depression, neural networks, pradolina, sztuczne sieci neuronowe,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8689] [data modyf: 08-07-2010 11:50]
[14] Approximation abilities of neuro-fuzzy systems / Maria Mrówczyńska, Józef Gil // W: Reports on Geodesy .- 2009, no 2 (87), s. 283--290, ISSN: 0867-3179, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8546] [data modyf: 12-02-2010 13:08]
[15] Zagadnienie rozwiązywania wybranych zadań algebry liniowej za pomocą sieci neuronowych / Maria Mrówczyńska // W: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 54) .- 2009, nr 129, s. 97--102 bibliogr. tab. summ. .- + CD-ROM
Słowa kluczowe: algebra liniowa, sieci neuronowe, układy równań liniowych,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8547] [data modyf: 12-02-2010 14:16]
[16] The Hopfield neural network in the aspect of the stabilization of the displacement phenomenon / Józef Gil, Maria Mrówczyńska // W: Reports on Geodesy .- 2007, no 1, s. 75--80, ISSN: 08-3179, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8063] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] The use of neural networks for transforming coordinates / Józef Gil, Maria Mrówczyńska // W: Reports on Geodesy .- 2006, no 2, s. 145--152, ISSN: 08-3179, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7662] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Kompresja wyników eksperymentu na podstawie transformacji PCA / Maria Mrówczyńska // W: Prace Naukowe Instytutu Górnictwa Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 45) .- 2005, nr 114, s. 255--262 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7093] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] The diagnostic of non-random observation errors with regard to the estimation methods adopted effected by means of the procedure of intermediary variables / Maria Mrówczyńska // W: Reports on Geodesy .- 2005, no 3, s. 77--85, ISSN: 08-3179, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7206] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Sieci neuronowe o radialnych funkcjach bazowych w zastosowaniu do aproksymacji rzeźby terenu / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Budownictwo ; 102) .- 2004, z. 1644, s. 307--314 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6734] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Efektywność algorytmu propagacji wstecznej błędu z zastosowaniem nieliniowych funkcji aktywacji do aproksymacji rzeźby terenu / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Budownictwo ; 101) .- 2003, nr 1595, s. 271--278 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6305] [data modyf: 10-12-2003 12:44]
[22] Efektywność algorytmu propagacji wstecznej błędu z zastosowaniem nieliniowych funkcji aktywacji do aproksymacji rzeźby terenu / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Śląskiej - (Budownictwo ; 101) .- 2003, z.1595, s. 271--278 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6277] [data modyf: 28-11-2003 13:13]
[23] Niektóre zagadnienia związane z oszacowaniem przemieszczeń w ujęciu liniowym i nieliniowym / Sławomir Gibowski, Maria Mrówczyńska, Anna Wilusz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Rzeszowskiej - (Budownictwo i Inżynieria Środowiska ; 34) .- 2002, nr 195, s. 71--76 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5713] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Identyfikacja ruchu punktów kontrolowanych zlokalizowanych na budynku posadowionym na gruntach zaburzonych glacitektonicznie / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 30) .- 2001, nr 117, s. 121--129 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4551] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[25] Wybrane metody rozwiązywania zadań programowania nieliniowego bez ograniczeń / Józef Gil, Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 35) .- 2001, nr 127, s. 89--98 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3407] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[26] Próba określenia stabilności wybranych stacji permanentnych w Europie / Maria Mrówczyńska // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 33) .- 2000, nr 121, s. 117--127 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2401] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] The use of evolutionary algorithms for designing an optimum structure of a geodesic measurement and control network, 2018. Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // W: 64 Scientific Conference of the Committee for Civil Engineering of the Polish Academy of Sciences and the Science Committee of the Polish Association of Civil Engineers (PZITB)- KRYNICA 2018. Krynica, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2019, MATEC Web of Conferences, Vol. 262, s. 1--6
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/matecconf/201926207008   (pkt: 0)
[KONF-23379] [data modyf: 15-02-2019 13:26]
[0] [0]
[2] Approximation of the process of changes in deformation of land surface using artificial neural networks, 2018. Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // W: XXIIIrd Autumn School of Geodesy. Wałbrzych, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2018, s. 1--5, ISBN: 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20185500009   (pkt: 0)
[KONF-23223] [data modyf: 01-10-2018 12:26]
[0] [0]
[3] Green energy in municipal planning documents, 2018. Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : 6 International Conference of Science and Technology. Kraków, Polska Rzeszów, 2018, s. 20 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: green energy, municipal dokuments, pilot surveys, urban planning

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23080] [data modyf: 31-01-2019 11:36]
[0] [0]
[4] Green energy in municipal planning documents, 2018. Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka, Dorota Bazuń, Mariusz Kwiatkowski // W: E3S Web of Conference : 6 International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500006   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 5 [26-10-2020]
[KONF-23353] [data modyf: 01-02-2019 11:15]
[0] [0]
[5] Group method of data handling as a tool to determine vertical displacements, 2018. Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // W: World Multidisciplinary Civil Engineering - Architecture - Urban Planning Symposium - WMCAUS 2018. Prague, Czechy Bristol : IOP Publishing, 2018, IOP Conference Series: Materials Science and Engineering, Vol. 471, s. 1--8
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1088/1757-899X/471/5/052077   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-23069] [data modyf: 11-10-2019 14:02]
[0] [0]
[6] Projektowanie optymalnej struktury sieci geodezyjnej pomiarowo-kontrolnej z wykorzystaniem algorytmów ewolucyjnych, 2018. Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // W: 64. Konferencja Naukowa Komitetu Inżynierii Lądowej i Wodnej PAN oraz Komitetu Nauki PZITB - KRYNICA 2018. Krynica Zdrój, Polska Kraków : Politechnika Krakowska, 2018, s. 189--190, ISBN: 9788390981161
Słowa kluczowe: algorytmy ewolucyjne, optymalizacja, sieć pomiarowo-kontrolna

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23216] [data modyf: 28-09-2018 12:00]
[0] [0]
[7] Proposition of determination of displacements using the TDRA 6000 laser station, 2018. Jacek Sztubecki, Maria Mrówczyńska, Adam Bujarkiewicz // W: XXIIIrd Autumn School of Geodesy. Wałbrzych, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2018, s. 1--5, ISBN: 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20185500011   (pkt: 0)
[KONF-23224] [data modyf: 01-10-2018 12:30]
[0] [0]
[8] Searching for a city's new development areas, 2018. Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka // W: Modern cities. Infrastructure and environment - INFRAEKO 2018 : VI International Conference of Science and Technology :. Kraków, Polska Rzeszów : Rzeszów University of Technology, 2018, s. 102 .- [book of abstracts]
Słowa kluczowe: cities, fuzzy cognitive maps, urban planning

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23086] [data modyf: 31-01-2019 11:36]
[0] [0]
[9] Searching for new development in areas of the city, 2018. Marta Skiba, Anna Bazan-Krzywoszańska, Wojciech Eckert, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka // W: E3S Web of Conference : VI International Conference of Science and Technology INFRAEKO 2018 Modern Cities. Infrastructure and Environment. Kraków, Polska [b. m.], 2018, Vol. 45, s. 1--8 .- eISSN 2267-1242
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20184500080   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-23321] [data modyf: 01-02-2019 11:17]
[0] [0]
[10] The application of Airborne Laser Scaning for identifying old lignite workings - case study: the mine "Borussia? near Ośno Lubuskie (Western Poland), 2018. Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Maria Mrówczyńska // W: 4th Nationwide Scientific Conference on Engineering-Infrastructure-Mining - BIG 2018. Kraków, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2018, E3S Web of Conferences, Vol. 36, s. 1--8
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22980] [data modyf: 09-04-2018 12:35]
[0] [0]
[11] Deformation analysis of the Czersko Polskie roller dam steel drum using conventional geodetic methods and neural networks, 2017. Jacek Sztubecki, Maria Mrówczyńska, Małgorzata Sztubecka // W: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2017. Albena, Bułgaria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2017, Conference proceedings, Vol. 17, iss. 22, s. 211--218, ISBN: 9786197408027
Słowa kluczowe: deformation, geometric evaluation, neural networks, roller dam, steel structure

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/sgem2017/22/S09.026   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[KONF-22782] [data modyf: 20-10-2017 12:50]
[0] [0]
[12] Management of the post-mining areas in development policy of Zielona Góra (Poland), 2017. Maria Mrówczyńska, Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: 17th International Multidisciplinary Scientific Geoconference - SGEM 2017. Albena, Bułgaria Sofia : STEF92 Technology LTD., 2017, Conference proceedings, Vol. 17, iss. 12, s. 521--528, ISBN: 9786197105995
Słowa kluczowe: former mine sites, land use, planning documents, urban policy

Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.5593/sgem2017/12/S02.067   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-22771] [data modyf: 20-10-2017 12:43]
[0] [0]
[13] Prediction of vertical displacements in civil structures using artificial neural networks, 2017. Maria Mrówczyńska, Jacek Sztubecki // W: 10th International Conference on Environmental Engineering. Vilnius, Litwa Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2017, s. 1--7
Słowa kluczowe: displacement model, neural networks, surveying, vertical displacements

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[KONF-22627] [data modyf: 09-06-2017 11:22]
[0] [0]
[14] Sound influence on spa park perception in feelings of visitors, 2017. Małgorzata Sztubecka, Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: 10th International Conference on Environmental Engineering. Vilnius, Litwa Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2017, s. 1--7
Słowa kluczowe: acoustic climate, green area, noise, soundscape, spa park

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-22626] [data modyf: 09-06-2017 11:17]
[0] [0]
[15] Sustainable urban development on the example of the housing development of Zielona Góra (Poland), as a response to the climate policy of the European Union, 2017. Anna Bazan-Krzywoszańska, Maria Mrówczyńska, Marta Skiba, Małgorzata Sztubecka // W: 10th International Conference on Environmental Engineering. Vilnius, Litwa Vilnius : Vilnius Gediminas Technical University, 2017, s. 1--8
Słowa kluczowe: neural network, sustainable urban development, the local policy, the protection of the environment, urban structure

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22628] [data modyf: 09-06-2017 11:28]
[0] [0]
[16] Vertical Displacements Analysis of Measurements Achieved by Laser Station, 2017. Jacek Sztubecki, Adam Bujarkiewicz, Maria Mrówczyńska // W: World Multidisciplinary Earth Sciences Symposium - WMESS 2017. Praha, Czechy Bristol : IOP Publishing, 2017, s. 1--8
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1088/1755-1315/95/3/032003   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [26-10-2020]
[KONF-22888] [data modyf: 28-03-2018 11:32]
[5] [0,33]
[17] Modelling changes in the energy efficiency of buildings using neural networks on the example of Zielona Góra, 2016. Andrzej Łączak(*), Maria Mrówczyńska, Anna Bazan-Krzywoszańska, Marta Skiba // W: 1st International Conference on the Sustainable Energy and Environment Development - SEED 2016. Kraków, Polska Les Ulis : EDP Sciences, 2016, E3S Web of Conferences, Vol. 10, s. 1--9
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1051/e3sconf/20161000061   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-22305] [data modyf: 15-11-2018 11:21]
[18] Wyznaczanie wychyleń obiektów zabytkowych z wykorzystaniem metod geodezyjnych na przykładzie wieży o konstrukcji murowano drewnianej w Nowym Miasteczku, 2015. Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 125--126
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21726] [data modyf: 08-09-2015 13:51]
[19] SVM technique used for the classification of vertical displacements in geodesy, 2013. Maria Mrówczyńska // W: Proceedings of the ECCOMAS International Conference on Inverse Problems in Mechanics of Structures and Materials - IPM 2013. Rzeszów, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2013, s. 39--40, ISBN: 9788371997846
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20807] [data modyf: 07-09-2015 15:05]
[20] Neural networks and neuro-fuzzy systems to solve selected problems of geodesy, 2011. Maria Mrówczyńska // W: Scientific problems of civil engineering : proceedings of the 57th annual scientific conference. Rzeszów - Krynica, Polska Rzeszów : Oficyna Wydaw. Politechniki Rzeszowskiej, 2011, s. 280--281, ISBN: 9788371996719
Słowa kluczowe: geodesy, neural networks, neuro-fuzzy systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20420] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Approximation of multivariable functions by means of Wang-Mendel neuro-fuzzy system, 2009. Maria Mrówczyńska // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 317--318, ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: function aproximation, neural networks, neuro-fuzzy systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19204] [data modyf: 16-06-2009 12:45]
[22] Calculating the unequal building settlements localised on the expansive grounds in regard to changes of soil moisture, 2007. Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski // W: Environmental effects on buildings and people : actions, influences, interactions, discomfort : proceedings of the fifth symposium. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Lublin University of Technology, 2007, s. 201--204
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18539] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] The estimation of errors of area models described by the shape functions by the means of neural networks, 2007. Maria Mrówczyńska // W: Environment : Technology : Resources : proceedings of the 6th International Scientific and Practical Conference. Rezekne, Litwa Rezekne : Rezeknes Augstskola, 2007, s. 219--224, ISBN: 9789984779546
Słowa kluczowe: approximation method, gradient methods of optimization, neural networks

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-18580] [data modyf: 08-03-2018 10:22]
[24] Diagnostyka błędów nieprzypadkowych obserwacji w zależności od wybranych sposobów estymacji realizowanych procedurą zmiennych pośredniczących, 2005. Maria Mrówczyńska // W: Aktualne problemy Geodezji Inżynieryjnej : VII konferencja naukowo-techniczna. Warszawa/Białobrzegi, Polska [B. m.] : [brak wydawcy], 2005, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17093] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] The effectiveness of the learning algorithm of radial basis networks with relation to the transfer functions applied on the example of mapping of the lie land of Zielona Góra city, 2005. Maria Mrówczyńska // W: Environment : Technology : Resources : proceedings of the 5th International Scientific and Practical Conference. Rezekne, Litwa Rezekne : [brak wydawcy], 2005, s. 48--54, ISBN: 9984779068
Słowa kluczowe: radial basis networks, topographic profile representation, transfer functions

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [26-10-2020]
[KONF-17145] [data modyf: 02-07-2013 10:13]
[26] Charakterystyka dokładności wybranych metod interpolacji wysokości punktu w modelu powierzchni terenu, 2004. Maria Mrówczyńska // W: Geodezja - jej nauczanie i wykorzystanie w gospodarce : XX konferencja katedr i zakładów geodezji na wydziałach niegeodezyjnych. Warszawa, Polska Warszawa : Politechnika Warszawska, 2004, s. 211--217, ISBN: 8390937972
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16623] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[27] The influence of normalisation of an input vector on the effect of numerical procedure with the use of the backpropagation error method, 2004. Maria Mrówczyńska // W: JUNIORSTAV 2004 : 6. odborna konference doktorskeho studia. Brno, Czechy Brno : Vysoke uceni technicke, 2004, s. [7] CD-ROM, ISBN: 8021425601
Słowa kluczowe: input vector normalisation, neural network

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16183] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Efektywność i zbieżność metody propagacji wstecznej błędu w zastosowaniu do aproksymacji powierzchni terenu, 2003. Maria Mrówczyńska // W: Problemy automatyzacji w geodezji inzynieryjnej : VI Konferencja naukowo-techniczna. Białobrzegi, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2003, T. 2, s. 23--31, ISBN: 8390937972
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15485] [data modyf: 04-04-2003 14:28]
[29] Przyczyny nierównomiernych osiadań budynku posadowionego na gruntach zaburzonych glacitektonicznie, 2003. Agnieszka Gontaszewska-Piekarz, Maria Mrówczyńska // W: Aktualne problemy naukowo-badawcze budownictwa : Konferencja naukowo-techniczna. Olsztyn-Kortowo, Polska Olsztyn : [brak wydawcy], 2003, s. 93--99, ISBN: 8389112558
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15534] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Analiza zmian współrzednych wybranych stacji EUREF oraz ich wzajemnej stałości, 2000. Maria Mrówczyńska // W: 21. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 21. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, Budownictwo i Inzynieria Środowiska, s. 83--90
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8525] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
9. Patenty, wzory użytkowe (PAT-WZU)

[1] Paliwa stałe - logo / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner .- Numer : RCD 007403878 .- Data zgłoszenia : 15-12-2019 .- Zgłoszenie do EUIPO. Wniosek o zarejestrowanie wzoru użytkowego; T. Warężak, Instytut Nowych Technologii Inżynierii Środowiska, 67-100 Nowa Sól
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[2] Brown coal pellets / Andrzej Greinert, Jakub Kostecki, Maria Mrówczyńska, Wojciech Szefner .- Numer : 1498/2019/EP .- Data zgłoszenia : 13-12-2019 .- Wniosek o udzielenie patentu europejskiego. Wnioskodawca: T. Warężak, Instytut Nowych technologii Inżynierii Środowiska, 67-100 Nowa Sól
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[3] Dron / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski, Bartłomiej Grzelak, Jan Kazak, Jędrzej Wiler .- Numer : 005812799 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018
Kod: WZU    BibTeX   (pkt: 10)
[4] Sposób pozyskiwania i opracowania danych fotogrametrycznych zwłaszcza niskiego pułapu / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski, Bartłomiej Grzelak, Jan Kazak, Jędrzej Wiler .- Numer : P.427594 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)
[5] Zpusob získávání a zapracování fotogrammetrických dat, zajmena nízkých vrstev / Maria Mrówczyńska, Sławomir Gibowski, Bartłomiej Grzelak, Jan Kazak, Jędrzej Wiler .- Numer : D18102860 .- Data zgłoszenia : 30-10-2018 .- zgłaszający: Aeroklub Ziemi Lubuskiej
Kod: PAT-ZGLO    BibTeX   (pkt: 2)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski