System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Tomasz Socha
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria lądowa i transport (100 %)
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 55 pozycji bibliograficznych
24 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Wykorzystanie tensometrii elektrooporowej w badaniach elementów drewnianych, Tomasz Socha, Mieczysław Kuczma, Martin Stockmann, Jochen Naumann
// W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych, 2011. / red. Z. Mielczarek, Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, s. 285--301, ISBN: 9788375183306
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14044] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Wyznaczanie parametrów modeli reologicznych drewna na podstawie doświadczalnej próby relaksacji, Tomasz Socha
// W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych, 2011. / red. Z. Mielczarek, Szczecin : Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe Zapol, Dmochowski, Sobczyk, Spółka Jawna, s. 303--314, ISBN: 9788375183306
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14045] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Reologiczna redystrybucja naprężeń w drewnianych belkach z wklejonym zbrojeniem kompozytowym, Tomasz Socha
// W: Problemy naukowo-badawcze budownictwa, 2007. / red. M. Broniewicz, J. A. Prusiel . T. 2 : Konstrukcje budowlane i inżynierskie, Białystok : Wydaw. Politechniki Białostockiej, s. 421--428, ISBN: 9788360200353
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9366] [data modyf: 26-09-2007 09:59]
[4] Ugięcia w lepkosprężystym pręcie wielomateriałowym, Tomasz Socha
// W: Konstrukcje zespolone, 2005. / red. T. Biliński . T. 7, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 383--393, ISBN: 8389712776
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7635] [data modyf: 20-09-2005 12:44]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Influence of Boundary Conditions on Numerical Homogenization of High Performance Concrete / Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, 2021. Materials Vol. 14, iss. 4, 1--18, ISSN: 1996-1944, , eISSN: 1996-1944, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: FEM, HPC, RVE, boundary conditions, concrete, numerical homogenization
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.3390/ma14041009
[AWCZ-26178] [data modyf: 22-02-2021 10:14]
[46,67] [0,33]
[2] Influence of reinforcement Type on Flexural Behaviour of Reinforced Concrete Beams / Przemysław Stroński, Wojciech Błażejewski, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Grzegorz Lesiuk, Jose Correia, 2020. Proceedings of the Institution of Civil Engineers - Forensic Engineering, 1, ISSN: 2043-9903, , eISSN: 2043-9911, .- [ahead of print]
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-25094] [data modyf: 26-03-2020 14:14]
[2,86] [0,14]
[3] Experimental Investigation of Concrete with Recycled Aggregates for Suitability in Concrete Structures / Arkadiusz Denisiewicz, Małgorzata Śliwa, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, 2019. Applied Sciences Vol. 9, 1--14, ISSN: 2076-3417, , eISSN: 2076-3417, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: concrete, laboratory tests, recycling aggregate
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.3390/app9235010         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-24624] [data modyf: 21-11-2019 14:26]
[20,21] [0,29]
[4] Weakened Zones in Wood - Based Composite Beams and Their Strengthening by CFRP: Experimental, Theoretical, and Numerical Analysis / Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, 2019. Engineering Transactions, 1--14, ISSN: 0867-888X, , eISSN: 2450-8071, bibliogr. rys. wykr. summ. .- [online first]
Słowa kluczowe: CFRP, FEM, laboratory tests, strengthening, wood-based composite beam
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.24423/EngTrans.874.20190712         Cytowania wg Scopus: 0 [01-03-2021]
[AWCZ-24400] [data modyf: 04-10-2019 16:02]
[6,67] [0,33]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Influence of silica fume addition on selected properties of fine-grained concrete / Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Grzegorz Kwiatkowski // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (3), s. 166--176, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania laboratoryjne, beton drobnoziarnisty, fine-grained concrete, laboratory tests, pył krzemionkowy, silica fume,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0044
[AWI-10727] [data modyf: 03-01-2019 12:09]
[2] Influence of steel and polypropylene fibers addition on selected properties of fine-grained concrete / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Marcin Pasula // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (4), s. 138--148, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: badania laboratoryjne, beton drobnoziarnisty, fibers, fine-grained concrete, laboratory tests, włókna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0057
[AWI-10731] [data modyf: 03-01-2019 14:40]
[3] Relaksacja belek z płyt wiórowych - analiza wyników badań rozpoznawczych / Tomasz Socha, Krzysztof Kula // W: Quaterly of Environmental Engineering and Design = Zeszyty Naukowe UZ. Inżynieria Środowiska .- 2018, Nr 169 (49), s. 4--11, ISSN: 1895-7323, bibliogr. fot. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: liniowa lepkosprężystość, materiały drewnopochodne, reologia,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-10697] [data modyf: 10-10-2019 16:19]
[4] Relaxation of chipboard beams - analysis of results of exploratory research / Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Arkadiusz Denisiewicz // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2018, No. 28 (2), s. 196--203, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: linear viscoelasticity, liniowa lepkosprężystość, materiały drewnopochodne, relaksacja, relaxation, reologia, rheology, wood-based materials,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.2478/ceer-2018-0030
[AWI-10708] [data modyf: 14-11-2018 11:37]
[5] Problem of delamination in RC beams strengthened by FRP with rheological model of adhesive leyer / Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 23, iss. 4, s. 103--110, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: ABAQUS, CFRP, FRP, MES, beton, cohesive element, concrete, delamination, kompozyty, konstrukcje warstwowe, pełzanie, reologia, rhelogical model of epoxy, solid-shell element, stal, wzmacnianie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0055
[AWI-10466] [data modyf: 10-02-2017 12:55]
[6] Renovation and strengthening of wooden beams with CFRP bands including the rheological effects / Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2016, No. 22(3), s. 93--102, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: ABAQUS, CFRP, composites, crowling, drewno, inkluzja żywiczna, kompozyty, konstrukcje warstwowe, layered structures, pełzanie, reologia, resin inclusion, rheologhy, strengthening, wood, wzmacnianie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)    DOI: 10.1515/ceer-2016-0038
[AWI-10433] [data modyf: 15-11-2016 13:13]
[7] Numerical analysis of deflections of multi-layered beams / Tadeusz Biliński, Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2014, No. 15, s. 33--42, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: ABAQUS, FEM, MES, composite materials, creep, drewno, kompozyty, konstrukcje warstwowe, multi-layered structures, pełzanie, reinforcing of structures, reologia, rheology, wood, wzmacnianie,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.1515/ceer-2014-0033
[AWI-10123] [data modyf: 24-08-2015 15:25]
[8] Rheological redistribution of stresses in multi-layered beams / Tomasz Socha // W: Civil and Environmental Engineering Reports .- 2010, no 5, s. 219--233, ISSN: 2080-5187, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: multi-layered structures, redistribution of stresses, rheology, viscoelasticity,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8922] [data modyf: 17-05-2011 12:55]
[9] Analiza reologicznych przyrostów ugięć zginanych belek drewnianych zbrojonych stalą z uwzględnieniem podatności i pełzania spoiny klejowej / Tomasz Socha // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 34) .- 2000, nr 123, s. 91 -- 100 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-1383] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Procesy reologiczne w konstrukcjach drewnopochodnych wzmacnianych taśmami kompozytowymi, 2020. Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Arkadiusz Denisiewicz, G. Lesiuk, W. Błażejewski // W: Konstrukcje zespolone : XII konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydział Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska, Instytut Budownictwa UZ, 2020, s. 37--38, ISBN: 9788394795139
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23784] [data modyf: 25-01-2021 09:33]
[0] [0]
[2] Numerical homogenization of UHPC, 2019. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma, Tomasz Socha, Krzysztof Kula // W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics - PCM-CMM-2019. Kraków, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1
Słowa kluczowe: FEM, Numerical homogenization, RVE, UHPC

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23529] [data modyf: 04-10-2019 16:13]
[0] [0]
[3] Numerical modelling and laboratory tests of wooden trusses girders reinforced by composites, 2019. Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Wojciech Błażejewski, Grzegorz Lesiuk // W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics - PCM-CMM-2019. Kraków, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1
Słowa kluczowe: CFRP, FEM, Full Scale Test, Wooden Trusses, composite fibers

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23530] [data modyf: 04-10-2019 16:30]
[0] [0]
[4] Rheology of wooden beams and wood-based materials reinforced with composites, 2019. Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Wojciech Błażejewski, Grzegorz Lesiuk // W: 4th Polish Congress of Mechanics and 23rd International Conference on Computer Methods in Mechanics - PCM-CMM-2019. Kraków, Polska [B. m.] : --, 2019, s. 1
Słowa kluczowe: CFRP, rheology, viscoelastic models, wood relaxation, wood-based materials

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23531] [data modyf: 04-10-2019 16:34]
[0] [0]
[5] Structural integrity assessment of wooden trusses strengthened with CFRP composite patches, 2019. Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Wojciech Blazejewski, Grzegorz Lesiuk // W: First International Symposium on Risk Analysis and Safety of Complex Structures and Components - IRAS 2019 : book of abstracts. Porto, Portugalia Porto : Universidade do Porto - Faculdade de Engenharia, 2019, s. 133, ISBN: 9789727522590
Słowa kluczowe: CFRP patches, Finite Element Model, Full Scale Test, Numerical Analysis, Wooden Trusses

Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23521] [data modyf: 16-09-2019 11:56]
[0] [0]
[6] Modeling of microstructure and numerical homogenization of wood, OSB, fiber composite in the Abaqus system, 2018. Arkadiusz Denisiewicz, Wojciech Błażejewski, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Grzegorz Lesiuk // W: Modelling of Microstructured Media V. Lodz, Polska Lodz : Lodz University of Technology, 2018, s. 22--24, ISBN: 9788372839428
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23279] [data modyf: 21-11-2018 10:29]
[0] [0]
[7] Modelling of microstructure and numerical homogenization of ultra-high performance concrete (UHPC) in the Abaqus system, 2018. Arkadiusz Denisiewicz, Mieczysław Kuczma, Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Modelling of Microstructured Media V. Lodz, Polska Lodz : Lodz University of Technology, 2018, s. 25--26, ISBN: 9788372839428
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23280] [data modyf: 21-11-2018 11:16]
[0] [0]
[8] Analiza numeryczna belki zespolonej z drewna i materiałów drewnopochodnych wzmacnianej lokalnie taśmami CFRP, 2017. Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 97--98, ISBN: 9788394795108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22687] [data modyf: 11-08-2017 12:20]
[0] [0]
[9] Analiza porównawcza pracy belek o różnych przekrojach z drewna i materiałów drewnopochodnych, 2017. Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16, ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22810] [data modyf: 06-11-2017 14:58]
[0] [0]
[10] Badania doświadczalne i numeryczne zespolonych belek z drewna i materiałów drewnopochodnych, 2017. Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16, ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22809] [data modyf: 06-11-2017 15:23]
[0] [0]
[11] Koncepcja dźwigara zespolonego drewniano-betonowo-włóknokompozytowego, 2017. Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: Konstrukcje zespolone : XI konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2017, s. 103--104, ISBN: 9788394795108
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22688] [data modyf: 11-08-2017 12:26]
[0] [0]
[12] Numerical analysis of the wood-base composite beam strengthened in the weakened zones by CFRP, 2017. Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Arkadiusz Denisiewicz // W: 22nd International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2017 : short papers. Lublin, Polska Lublin : Departament of structural Mechanics, Lublin University of Technology, 2017, s. 1--2, ISBN: 9788379472642
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22777] [data modyf: 18-10-2017 15:28]
[0] [0]
[13] Numeryczna analiza zespolonego dźwigara drewniano-betonowego-CFRP, 2017. Arkadiusz Denisiewicz, Krzysztof Kula, Tomasz Socha, Krystyna Urbańska // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VIII Sympozjum. Wrocław - Różanka, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydaw. Edukacyjne, 2017, s. 15--16, ISBN: 978837125273
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22808] [data modyf: 06-11-2017 14:59]
[0] [0]
[14] Renowacja i wzmacnianie drewnianych belek taśmami CFRP z uwzględnieniem zjawisk reologicznych, 2015. Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Renowacja budynków i modernizacja obszarów zabudowanych : VIII konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Instytut Budownictwa Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, s. 101--102
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21721] [data modyf: 08-09-2015 13:50]
[15] Rheology of wooden beams reinforced by CFRP with dicontinuities, 2015. Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: Continuous Media with Microstructure - CMwM 2015 : international conference. Łagów, Polska Poznań : Publishing House of Poznań University of Technology, 2015, s. 47--48, ISBN: 9788377753569
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21678] [data modyf: 08-09-2015 13:48]
[16] Rheology of wooden beams reinforced by CFRP with discontinuities, 2015. Krzysztof Kula, Tomasz Socha // W: 3rd Polish Congress of Mechanics and 21st International Conference on Computer Methods in Mechanics : short papers. Gdańsk, Polska Gdańsk : Polish Society of Theoretical and Applied Mechanics Grańsk Branch, 2015, Vol. 2, s. 759--760, ISBN: 9788393210763
Słowa kluczowe: ABAQUS, CFRP, UMAT subroutine, creep, delamination, displacements analysis, finite element methods, rheology

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21930] [data modyf: 14-10-2015 13:04]
[17] Numeryczna analiza ugięć belek warstwowych, 2014. Tadeusz Biliński, Tomasz Socha // W: Jubileuszowa X konferencja naukowa "Konstrukcje Zespolone". Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, s. 137--146, ISBN: 9788378421375
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21391] [data modyf: 07-09-2015 15:47]
[18] Ocena wpływu obciążeń długotrwałych na pracę drewnianych belek z wklejonym wzmocnieniem kompozytowym, 2014. Tomasz Socha(*) // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VII Sympozjon. Wrocław - Pawłowice, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2014, s. 65--66, ISBN: 9788371252440
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21575] [data modyf: 25-08-2015 12:33]
[19] Numerical analysis of viscoelastic layered beams by using ABAQUS user subroutine UMAT and five-parameter rheological model, 2013. Tomasz Socha // W: 20th International Conference on Computer Methods in Mechanics - CMM 2013 : short papers. Poznań, Polska Poznań : Institute of Structural Engineering, Poznań University of Technology, 2013, s. 1--2, ISBN: 9788389333513
Słowa kluczowe: ABAQUS, UMAT subroutine, creep, displacements analysis, finite element method, multi-layered structures, rheology, wooden structures

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21093] [data modyf: 04-09-2015 12:09]
[20] Numeryczna analiza pracy lepkosprężystych belek warstwowych z użyciem systemu ABAQUS i procedury UMAT, 2013. Tomasz Socha // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : IV konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, s. 65--66, ISBN: 9788378420811
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20866] [data modyf: 25-08-2015 11:28]
[21] Numeryczna analiza ugięć lepkosprężystych belek warstwowych z użyciem zmiennej w czasie macierzy sztywności, 2012. Tomasz Socha // W: Kompozyty : Konstrukcje Warstwowe : VI Sympozjon. Wrocław - Srebrna Góra, Polska Wrocław : Dolnośląskie Wydawnictwo Edukacyjne, 2012, s. 63--64, ISBN: 9788371252211
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20582] [data modyf: 21-12-2012 11:53]
[22] Reologiczna redystrybucja naprężeń w belkach warstwowych, 2010. Tomasz Socha // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : III konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 73--74, ISBN: 9788374823389
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19655] [data modyf: 12-07-2010 13:19]
[23] Numerical analysis of viscoelastic layered beams by using object-oriented programming, 2009. Tomasz Socha, Mieczysław Kuczma // W: Computer Methods in Mechanics - CMM 2009 : 18th international conference : short papers. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : The University of Zielona Góra Press, 2009, s. 429--430, ISBN: 9788374812450
Słowa kluczowe: deflections, finite element method, multi-layered structures, object-oriented programming, rheology

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19206] [data modyf: 16-06-2009 12:53]
[24] Analiza lepkosprężystych belek warstwowych, 2008. Mieczysław Kuczma, Tomasz Socha // W: Mechanika ośrodków niejednorodnych : II konferencja naukowa : streszczenia referatów. Zielona Góra - Łagów, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, s. 45--46, ISBN: 9788374811682
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19083] [data modyf: 19-02-2009 12:05]
[25] Wpływ obciążeń długotrwałych na ugięcia i naprężenia w drewnianych belkach z wklejonym zbrojeniem kompozytowym, 2006. Tomasz Socha // W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych : VII konferencja naukowa. Szczecin - Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2006, s. 291--298, ISBN: 8374570083
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17832] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Sześcioparametrowy model reologii drewna, 2004. Tomasz Socha // W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych : VI konferencja naukowa. Szczecin - Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2004, s. 117--124, ISBN: 838876473X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16415] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[27] Wyznaczenie czasu krytycznego w problemie stateczności lepkosprężystej kratownicy Misesa, 2003. Jakub Marcinowski, Tomasz Socha // W: X Sympozjum Stateczności Konstrukcji. Zakopane, Polska Łódź : Katedra Wytrzymałości Materiałów i Konstrukcji Politechniki Łódzkiej, 2003, s. 291--298, ISBN: 8391401928
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15761] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[28] Liniowo lepkosprężyste modele reologii drewna, 2002. Tomasz Socha // W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych : V Konferencja Naukowa. Szczecin, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2002, s. 81--88, ISBN: 8388764365
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15368] [data modyf: 21-02-2003 09:05]
[29] Rozkład naprężeń w lepko-sprężystym pręcie warstwowym, 2002. Tomasz Socha // W: Konstrukcje zespolone : VI Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Redakcja Wydawnictw Naukowo-Technicznych UZ, 2002, T. 1 : Referaty, s. 155--162
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14890] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[30] Badania belek drewnianych zbrojonych włóknokompozytami, 1999. Tomasz Socha // W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych : Konferencja Naukowa : Referaty. Szczecin-Świnoujście, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1999, s. 199--202, ISBN: 8387423335
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-6002] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Badania doświadczalne konstrukcji zespolonych drewniano-kompozytowych, 1999. Tomasz Socha // W: Konstrukcje zespolone : V Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, T. 2 : Referaty, s. 217--226
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7302] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[32] Badania zginanych elementów zespolonych drewniano-stalowych pod obciążeniem długotrwałym, 1997. Tomasz Socha // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 1 : Budownictwo i inżynieria sanitarna, s. 71--75
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14203] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Grzyby pleśniowe w nowym budownictwie mieszkaniowym, 1997. Stanisław Misztal, Grzegorz Misztal, Tomasz Socha // W: Ochrona obiektów budowlanych przed korozją biologiczną i ogniem : IV Sympozjum Naukowo-Techniczne. Szklarska Poręba, Polska Wrocław : Oficyna Wydaw. Politechniki Wrocławskiej, 1997, s. 133--140, ISBN: 8390328569
Słowa kluczowe: błędy wentylacji, grzyby pleśniowe, wilgotne sciany

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22574] [data modyf: 03-04-2017 13:09]
[34] Odkształcenia pełzania zginanych elementów drewnianych wzmocnionych przyklejonymi wkładkami metalowymi, 1996. Stanisław Misztal, Tomasz Socha // W: Drewno i materiały drewnopochodne w konstrukcjach budowlanych : sympozjum naukowe. Szczecin - Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1996, s. 219--226, ISBN: 8386359048
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17831] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Badanie wytrzymałości na ścinanie dyblo-kotwo-łączników o grubości 5,5mm oraz 7,5mm / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć, Bartłomiej Wieczorek .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2020 ; 1--18s. Raport: IB-3/2020
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Badanie nośności belek z profili zimnogiętych SIGMA / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Paweł Błażejewski, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć, Bartłomiej Wieczorek .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2019 ; 1--60s. Raport: IB-11/2019
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Badanie stateczności i wytrzymałości belek z perforowanych profili zimnogiętych SIGMA / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Paweł Błażejewski, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2019 ; 1--44s. Raport: IB-5/2019
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Badanie sztywności, wytrzymałości na rozciąganie i nośności belek z profili zimnogiętych Sigma o rozpiętości 6m / Arkadiusz Denisiewicz, Tomasz Socha, Paweł Błażejewski, Krzysztof Kula, Krzysztof Kłapoć .- Uniwersytet Zielonogórski : Instytut Budownictwa, 2019 ; 1--29s. Raport: IB-10/2019
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski