System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. arch. Jan Konrad Stawiarski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Budownictwa
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 8 pozycji bibliograficznych
0 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kształtowanie osadnictwa zachodniego pogranicza w procesie integracji z Unią Europejską, Jan Konrad Stawiarski
// W: Aktywizacja społeczności lokalnych w procesie integracji europejskiej, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 167--171, ISBN: 8372680086
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3086] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Przestrzenne uwarunkowania przekształceń form osadniczych zachodniego pogranicza / Jan Konrad Stawiarski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 32) .- 1998, nr 120, s. 15--25 mapy. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2240] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Zakład Architektury i Budownictwa / Jan Konrad Stawiarski // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Zielonogórskiej - (Budownictwo ; 32) .- 1998, nr 120, s. 7--13 rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2300] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Badania techniczno-konserwatorskie pałacu w Jarnatowie / Jadwiga Pieńczewska, Jan Konrad Stawiarski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 16) .- 1986, nr 77, s. 215--229 bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7759] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Rekonstrukcja XIII-wiecznego zamku na wodzie w Żarach (hipoteza radiestezyjna) / Wojciech Eckert, Jan Kasiński, Jan Konrad Stawiarski // W: Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Inżynierskiej - (Budownictwo ; 16) .- 1986, nr 77, s. 187--199 bibliogr. fot. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7758] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Czy możliwe jest stosowanie technologii wielkiej płyty w zabytkowych zespołach miejskich?, 1984. Jadwiga Pieńczewska, Jan Konrad Stawiarski // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : III konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 29--35
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15696] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Elastyczność kształtowania wnętrz i wielkości mieszkań w budownictwie wielkopłytowym, 1984. Wojciech Eckert, Jan Konrad Stawiarski // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : III konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 20--24
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15694] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Wielka płyta w śródmieściu małego miasta, 1984. Wojciech Eckert, Jan Konrad Stawiarski // W: Problemy realizacyjne systemowego budownictwa mieszkaniowego W-70 i Wk-70 : III konferencja problemowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 25--28
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15695] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski