System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. inż. Mirosław Galicki
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: inżynieria mechaniczna (100 %)
Jednostka: Instytut Inżynierii Mechanicznej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 94 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wybrane metody planowania optymalnych trajektorii robotów manipulacyjnych, 2000. Mirosław Galicki, Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne 158 s. , ISBN: 8320424801, bibliogr. rys.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-2881] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Optymalne sterowanie ślizgowe manipulatorów mobilnych, Mirosław Galicki
// W: Postępy robotyki, 2018. / red. K. Tchoń, C. Zieliński, Warszawa : Oficyna Wydaw. Politechniki Warszawskiej (Prace Naukowe Politechniki Warszawskiej. Elektronika z. 196), s. 179--198, ISBN: 9788378147992
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20402] [data modyf: 30-05-2019 16:47]
[20] [1]
[2] Control of redundant robotic manipulators with state constraints, Mirosław Galicki
// W: Industrial robotics : theory, modelling and control, 2007. / ed. S. Cubero, Mammendorf : Verlag Robert Mayer-Scholz, s. 499--522, ISBN: 3866112858
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8877] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Makroekonomiczne aspekty sterowalnego modelu gospodarki polskiej, Mirosław Galicki, Agnieszka Kwiatkowska-Murzyn
// W: Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty, 2006. / red. M. Trocki, S. Gregorczyk, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydaw., s. 51--64, ISBN: 9788373782389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8426] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Wykorzystanie statycznych sztucznych sieci neuronowych oraz modeli ekonometrycznych do prognozowania indeksu cen dóbr i usług konsumpcyjnych, Mirosław Galicki, Marcin Relich
// W: Podejście procesowe w zarządzaniu, 2004. / red. M. Romanowska, M. Trocki . T. 2, Warszawa : Oficyna Wydawnicza Szkoły Głównej Handlowej, s. 257--265, ISBN: 837378084X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6638] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Task space based control of kinematically redundant manipulators, Mirosław Galicki
// W: Robot control 2003 (SYROCO' 03) : a proceedings volume from the 7th IFAC Symposium, 2003. . Vol. 1, Oxford : International Federation of Automatic Control by Elsevier LTD, s. 241--246
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[WZCZ-6632] [data modyf: 20-05-2004 10:25]
[6] Zastosowanie sztucznych sieci neuronowych oraz modeli ekonometrycznych do prognozowania wskaźnika inflacji, Marcin Relich, Mirosław Galicki
// W: Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003. / red. nauk. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 155--163, ISBN: 8389321378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5910] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Zastosowanie metod optymalizacji dynamicznej do planowania czasooptymalnych trajektorii robotów redundantnych przy geometrycznych organiczeniach na ścieżkę chwytaka, Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz
// W: Seminarium projektów badawczych finansowanych przez KBN w 1999 roku, 2000. , Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, s. 29--30
Kod: SKR-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-1880] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Control of manipulators, Mirosław Galicki
// W: Basics of robotics : theory and components of manipulators and robots, 1999. , Wien : Springer (Courses and Lectures 402), s. 305--318, ISBN: 3211831509
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2003] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Planowanie zadań robotów, Mirosław Galicki
// W: Podstawy robotyki : teoria i elementy manipulatorów i robotów, 1999. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne .- Wyd. 3 zmien. i rozsz., s. 353--410, ISBN: 8320423317
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2001] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Robot task planing, Mirosław Galicki
// W: Basics of robotics : theory and components of manipulators and robots, 1999. , Wien : Springer (Courses and Lectures 402), s. 318--376, ISBN: 3211831509
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2004] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[11] Sterowanie manipulatorów, Mirosław Galicki
// W: Podstawy robotyki : teoria i elementy manipulatorów i robotów, 1999. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne .- Wyd. 3 zmien. i rozsz., s. 340--352, ISBN: 8320423317
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2000] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Zastosowanie metod optymalizacji dynamicznej do planowania czasooptymalnych trajektorii robotów redundantnych przy geometrycznych ograniczeniach na ścieżkę chwytaka, Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz
// W: Seminarium projektów badawczych finansowanych przez KBN w 1998 roku, 1998. , Radom : Wydaw. i Zakład Poligrafii Instytutu Technologiii Eksploatacji, s. 237--240, ISBN: 8372040559
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-1860] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[13] Optimal path planning for moving objects, Krzysztof Łasiński, Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz
// W: RoManSy 11 : Theory and practice of robots and manipulators, 1997. / ed. by A. Morecki, G. Bianchi, C. Rzymkowski, Wien : Springer-Verlag (Courses and Lectures 381), s. 293--300, ISBN: 321182903
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15138] [data modyf: 18-02-2013 11:49]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Optimal cascaded control of mobile manipulators / Mirosław Galicki, 2019. Nonlinear Dynamics Vol. 96, iss. 2, 1367--1389, ISSN: 0924-090X, , eISSN: 1573-269X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Control, Mobile manipulators, Non-holonomic constraints, Sliding manifolds, Trajectory tracking
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 140)    DOI: 10.1007/s11071-019-04860-7         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-23961] [data modyf: 04-10-2019 17:37]
[140] [1]
[2] Investigation of generalization ability of a trained stochastic kinetic model of neuron / Aleksandra Świetlicka, Krzysztof Kolanowski, Rafał Kapela, Mirosław Galicki, Andrzej Rybarczyk, 2018. Applied Mathematics and Computation Vol. 319, 115--124, ISSN: 0096-3003, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Generalization ability, Gradient descent, Image processing, Kinetic model of neuron, Markov kinetic schemes, Noise reduction
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )    DOI: 10.1016/j.amc.2017.01.058         Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[AWCZ-21413] [data modyf: 14-10-2019 14:07]
[1] [0,2]
[3] Tracking the Kinematically Optimal Trajectories by Mobile Manipulators / Mirosław Galicki, 2018. Journal of Intelligent and Robotic Systems, 1--14, ISSN: 0921-0296, , eISSN: 1573-0409, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Kinematically optimal finite-time control, Lyapunov stability, Mobile manipulator, Task space trajectory tracking
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10846-018-0868-7         Cytowania wg Scopus: 3 [28-09-2020]
[AWCZ-22790] [data modyf: 28-05-2018 14:34]
[25] [1]
[4] Kinematically optimal robust control of redundant manipulators / Mirosław Galicki, 2017. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 22, no. 4, 839--865, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, redundant robotic manipulator, robust optimal finite-time control, task space trajectory tracking
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2017-0055         Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-22102] [data modyf: 15-12-2017 09:00]
[15] [1]
[5] Robust task space finite-time chattering-free control of robotic manipulators / Mirosław Galicki, 2017. Journal of Intelligent and Robotic Systems Vol. 85, iss. 3-4, 471--489, ISSN: 0921-0296, , eISSN: 1573-0409, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite-time control, Lyapunov stability, Robotic manipulator, Task space trajectory tracking
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1007/s10846-016-0387-3         Cytowania wg Scopus: 8 [28-09-2020]
[AWCZ-20153] [data modyf: 27-11-2018 13:53]
[25] [1]
[6] The planning of optimal motions of non-holonomic systems / Mirosław Galicki, 2017. Nonlinear Dynamics Vol. 90, iss. 3, 2163--2184, ISSN: 0924-090X, , eISSN: 1573-269X, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Collision-free trajectories, Non-holonomic systems, Optimal control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1007/s11071-017-3793-6         Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[AWCZ-21692] [data modyf: 28-05-2018 12:04]
[45] [1]
[7] Constraint finite-time control of redundant manipulators / Mirosław Galicki, 2016. International Journal of Robust and Nonlinear Control Vol. 27, iss. 4, 639--660, ISSN: 1049-8923, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, finite-time control, redundant manipulator, task-space trajectory tracking
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.1002/rnc.3591         Cytowania wg Scopus: 10 [28-09-2020]
[AWCZ-20201] [data modyf: 30-03-2017 12:24]
[8] Finite-time-trajectory tracking control in a task space of robotic manipulators / Mirosław Galicki, 2016. Automatica Vol. 67, 165--170, ISSN: 0005-1098, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite-time control, Lyapunov stability, Robotic manipulator, Task space trajectory tracking
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.automatica.2016.01.025         Cytowania wg Scopus: 60 [28-09-2020]
[AWCZ-19736] [data modyf: 29-11-2016 13:53]
[9] Real-time constrained trajectory generation of mobile manipulators / Mirosław Galicki, 2016. Robotics and Autonomous Systems Vol. 78, 49--62, ISSN: 0921-8890, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Collision avoidance, Constraint trajectory generator, Lyapunov stability, Mobile manipulators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.robot.2016.01.008         Cytowania wg Scopus: 14 [28-09-2020]
[AWCZ-19812] [data modyf: 07-03-2017 14:11]
[10] Robust task space trajectory tracking control of robotic manipulators / Mirosław Galicki, 2016. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 21, no. 3, 547--568, ISSN: 1425-1655, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, finite-time control, redundant manipulator, task space trajectory cracking, vibration reduction
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1515/ijame-2016-0033         Cytowania wg Scopus: 3 [28-09-2020]
[AWCZ-20300] [data modyf: 09-08-2016 14:01]
[11] An adaptive non-linear constraint control of mobile manipulators / Mirosław Galicki, 2015. Mechanism and Machine Theory Vol. 88, 63--85, ISSN: 0094-114X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, Mobile manipulators, Non-linear constraint control
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2015.02.001         Cytowania wg Scopus: 11 [28-09-2020]
[AWCZ-18895] [data modyf: 24-08-2015 13:11]
[12] Finite-time control of robotic manipulators / Mirosław Galicki, 2015. Automatica Vol. 51, 49--54, ISSN: 0005-1098, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Finite-time non-linear control, Lyapunov stability, Robotic manipulator, Trajectory tracking
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.automatica.2014.10.089         Cytowania wg Scopus: 94 [28-09-2020]
[AWCZ-18528] [data modyf: 03-09-2015 09:53]
[13] Inverse-free control of a robotic manipulator in a task space / Mirosław Galicki, 2014. Robotics and Autonomous Systems Vol. 62, no. 2, 131--141, ISSN: 0921-8890, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability heory, inverse-free control, robotic manipulator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1016/j.robot.2013.11.005         Cytowania wg Scopus: 19 [28-09-2020]
[AWCZ-17791] [data modyf: 20-08-2015 13:32]
[14] Adaptive control of redundant robotic manipulators with state constraints / Mirosław Galicki, 2012. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 17, no 4, 1123--1138, ISSN: 1425-1655, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability theory, end-effector path following, robotic manipulator
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16839] [data modyf: 27-12-2012 13:41]
[15] Control of mobile manipulators in a task space / Mirosław Galicki, 2012. IEEE Transactions on Automatic Control Vol. 57, no. 2, 1--6, ISSN: 0018-9286, , eISSN: 1558-2523, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, control, mobile manipulators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)        Cytowania wg Scopus: 12 [28-09-2020]
[AWCZ-16749] [data modyf: 22-04-2020 09:50]
[16] Two-stage constrained control of mobile manipulators / Mirosław Galicki, 2012. Mechanism and Machine Theory Vol. 54, 18--40, ISSN: 0094-114X, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, end-effector trajectory tracking, mobile manipulator, singularity- and collision-free trajectory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 35)    DOI: 10.1016/j.mechmachtheory.2012.04.001         Cytowania wg Scopus: 16 [28-09-2020]
[AWCZ-16469] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[17] Collision-free control of mobile manipulators in a task space / Mirosław Galicki, 2011. Mechanical Systems and Signal Processing Vol. 25, no 7, 2766--2784, ISSN: 0888-3270, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, collision-free trajectory, end-effector trajectory tracking, mobile manipulator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 45)    DOI: 10.1016/j.ymssp.2010.11.003         Cytowania wg Scopus: 19 [28-09-2020]
[AWCZ-15774] [data modyf: 15-07-2011 10:22]
[18] Generating the controls for mobile manipulators subject to state constraints / Mirosław Galicki, 2011. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 16, no 3, 989--1003, ISSN: 1425-1655, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability theory, mobile manipulator, singularity and collision-free control
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16184] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[19] Task space control of mobile manipulators / Mirosław Galicki, 2011. Robotica Vol. 29, iss. 2, 221--232, ISSN: 0263-5747, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: end-effector trajectory tracking, lyapunov stability, mobile manipulator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 25)    DOI: 10.1017/S026357471000007X         Cytowania wg Scopus: 22 [28-09-2020]
[AWCZ-15437] [data modyf: 14-02-2011 16:39]
[20] Collision-free control of an omni-directional vehicle / Mirosław Galicki, 2009. Robotics and Autonomous Systems Vol. 57, no 9, 889--900, ISSN: 0921-8890, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, an omni-directional vehicle, collision-free trajectory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.1016/j.robot.2009.06.005         Cytowania wg Scopus: 4 [28-09-2020]
[AWCZ-14008] [data modyf: 15-09-2009 12:14]
[21] Constraint task-space control of redundant manipulators / Mirosław Galicki, 2009. International Journal of Applied Mechanics and Engineering Vol. 14, no 3, 703--714, ISSN: 1425-1655, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: collision-free control, obstacles, redundant manipulator
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14129] [data modyf: 04-11-2009 11:06]
[22] Identification of neural activity based on fMRI data: a simulation study / Dirk Hemmelmann, Lutz Leistritz, Herbert Witte, Mirosław Galicki, 2009. Journal of Physiology - Paris Vol. 103, iss. 6, 353--360, ISSN: 0928-4257, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: connectivity, dynamic casual modelling, neural network
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 15)    DOI: 10.1016/j.physparis.2009.05.008
[AWCZ-14012] [data modyf: 24-06-2016 13:19]
[23] Nonholonomic motion planning of mobile robots / Mirosław Galicki, 2009. Lecture Notes in Control and Information Sciences 396, 277--286 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.1007/978-1-84882-985-5
[AWCZ-14279] [data modyf: 21-12-2009 10:34]
[24] An adaptative regulator of robotic manipulators in the task space / Mirosław Galicki, 2008. IEEE Transactions on Automatic Control Vol. 53, no 4, 1058--1062, ISSN: 0018-9286, , eISSN: 1558-2523, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, adaptive control, robotic manipulators
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])
[AWCZ-13132] [data modyf: 22-07-2008 13:58]
[25] Adaptive path-constrained control of a robotic manipulator in a task space / Mirosław Galicki, 2007. Robotica Vol. 25, no 1, 103--112, ISSN: 0263-5747, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, adaptive control, robotic manipulator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 13 [28-09-2020]
[AWCZ-11869] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Generalized kinematic control of redundant manipulators / Mirosław Galicki, 2007. Lecture Notes in Control and Information Sciences: Robot motion and control 2007 Vol. 360, 219--226 bibliogr. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[AWCZ-12268] [data modyf: 11-07-2007 13:35]
[27] Adaptive control of kinematically redundant manipulator along a prescribed geometrie path / Mirosław Galicki, 2006. Lecture Notes in Control and Information Sciences: Robot motion and control : recent developments Vol. 335, 129--139 rys. wykr.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])
[AWCZ-11034] [data modyf: 24-08-2006 11:25]
[28] Application of generalized dynamic neural networks to biomedical data / Lutz Leistritz, Mirosław Galicki, Eberhard Kochs, Ernst Bernhard Zwick, Clemens Fitzek, Jürgen R. Reichenbach, Herbert Witte, 2006. IEEE Transactions on Biomedical Engineering Vol. 53, no 11, 2289--2299 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: classification of temporal sequences, dynamic neural networks (DNNs), optimal control, pattern recognition
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 5 [28-09-2020]
[AWCZ-11242] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Path-constrained control of a redundant manipulator in a task space / Mirosław Galicki, 2006. Robotics and Autonomous Systems Vol. 54, 234--243, ISSN: 0921-8890, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, control constraints, path following
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 18 [28-09-2020]
[AWCZ-10906] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Collision-free control of robotic manipulators in the task space / Mirosław Galicki, 2005. Journal of Robotic Systems Vol. 22, no 8, 439--455 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [28-09-2020]
[AWCZ-10367] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Control-based solution to inverse kinematics for mobile manipulators using penalty functions / Mirosław Galicki, 2005. Journal of Intelligent and Robotic Systems Vol. 42, no 3, 213--238, ISSN: 0921-0296, , eISSN: 1573-0409, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, collision-free trajectory, mobile manipulator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 23 [28-09-2020]
[AWCZ-10341] [data modyf: 13-09-2005 09:34]
[32] Improving generalization capabilities of dynamic neural networks / Mirosław Galicki, Lutz Leistritz, Ernst Bernhard Zwick, Herbert Witte, 2004. Neural Computation Vol. 16, no 6, 1253--1282 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 10 [28-09-2020]
[AWCZ-9608] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[33] Metody numeryczne w optymalizacji dynamicznej kosztów produkcji / Agnieszka Kwiatkowska-Murzyn, Mirosław Galicki, 2004. Management Vol. 8, no 2, 175--186, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11540] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Path following by the end-effector of a reduntant manipulator operating in a dynamic environment / Mirosław Galicki, 2004. IEEE Transactions on Robotics Vol. 20, no 6, 1018--1025 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, collision-free trajectory, dynamic environment, reduntant manipulator
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10016] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] Design of parameters of parallel manipulators for a specified workspace / Anna Kosińska, Mirosław Galicki, Krzysztof Kedzior, 2003. Robotica Vol. 21, no 5, 575--579, ISSN: 0263-5747, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: designing, kinematics, parallel manipulators, workspace
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 11 [28-09-2020]
[AWCZ-9240] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[36] Designing and optimization of parameters of Delta-4 parallel manipulator for a given workspace / Anna Kosińska, Mirosław Galicki, K. Kędzior, 2003. Journal of Robotic Systems Vol. 20, no 9, 539--548 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 57 [28-09-2020]
[AWCZ-9105] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[37] Inverse kinematics solution to mobile manipulators / Mirosław Galicki, 2003. International Journal of Robotics Research Vol. 22, no 12, 1041--1064 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: inverse kinematics, mobil manipulator, stability, transversality conditions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 37 [28-09-2020]
[AWCZ-9297] [data modyf: 17-12-2003 14:21]
[38] Determination of parameters of 3-dof spatial orientation manipulators for a specified workspace / Anna Kosińska, Mirosław Galicki, K. Kędzior, 2002. Robotica Vol. 20, 179--183, ISSN: 0263-5747, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: designing, kinematics, parallel manipulators, workspace
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 8 [28-09-2020]
[AWCZ-8888] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Learning the dynamic neural networks with the improvement of generalization capabilities / Mirosław Galicki, Lutz Leistritz, Herbert Witte, 2002. Lecture Notes in Computer Science: Artificial Neural networks - ICANN 2002 Vol. 2415, 377--382 bibliogr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[AWCZ-8584] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[40] Initial state training procedure improves dynamic recurrent networks with time-dependent weights / Lutz Leistritz, Mirosław Galicki, Herbert Witte, Eberhard Kochs, 2001. IEEE Transactions on Neural Networks Vol. 12, no 6, 1513--1518 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dynamic neural networks, initial network states, optimal control, trajectory learning
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [24])        Cytowania wg Scopus: 4 [28-09-2020]
[AWCZ-5769] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Path tracking by the end-effector of a redundant manipulator / Mirosław Galicki, 2001. Archives of Control Sciences Vol. 11, no 3-4, 131--147, ISSN: 1230-2384, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, path tracking, redundant manipulator, trajectory generation
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-6031] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[42] Real-time trajectory generation for redundant manipulators with path constraints / Mirosław Galicki, 2001. International Journal of Robotics Research Vol. 20, no 8, 676--693 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: collision avoidance, end-effector path, redundant manipulator, stability
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 9 [28-09-2020]
[AWCZ-6032] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Time-optimal controls of kinematically redundant manipulators with geometric constraints / Mirosław Galicki, 2000. IEEE Transactions on Robotics and Automation Vol. 16, no 1, 89--93 bibliogr. rys. wykr.
Słowa kluczowe: optimal control, redundant manipulator, regular trajectory
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 32 [28-09-2020]
[AWCZ-4201] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Time-optimal motions of robotic manipulators / Mirosław Galicki, Dariusz Uciński, 2000. Robotica Vol. 18, 659--667, ISSN: 0263-5747, bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pontryagin's Maximum Principle, Reduntant manipulator, Time-optimal motions
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [20])        Cytowania wg Scopus: 8 [28-09-2020]
[AWCZ-2940] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] Some problems of multiple robot cooperation in manufacturing systems / Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz, 1998. Management, no 3, 66--77, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11430] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] The planning of robotic optimal motions in the presence of obstacles / Mirosław Galicki, 1998. International Journal of Robotics Research Vol. 17, no 3, 248--259 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-4181] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Planowanie trajektorii optymalnej robota redundantnego z uwzględnieniem ograniczeń na sterowania / Mirosław Galicki, Iwona Pająk, Grzegorz Pająk, 1997. Management, nr 2, 168--182, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11487] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] Robotic optimal motions as an element of manufacturing process / Mirosław Galicki, Grzegorz Pająk, 1997. Management, nr 1, 125--144, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11474] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Time-optimal control of redundant manipulators / Mirosław Galicki, Grzegorz Pająk, Iwona Pająk, 1997. Applied Mathematics and Computer Science Vol. 7, no 2, 333--341 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5173] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[50] Minimum - energetic motions for redundant manipulators in work spaces including obstacles / Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz, Krzysztof Łasiński, 1996. Archive of Mechanical Engineering Vol. 43, no. 4, 313--327 bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Pontryagin's Maximum Principle, minimum-energetic motion, optimal path planning, redundant manipulators
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-17102] [data modyf: 27-02-2013 13:11]
[51] Redundancy resolution of manipulator by global optimization / Mirosław Galicki, 1995. Applied Mathematics and Computer Science Vol. 5, no 2, 277--293 bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-5170] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[52] Optimal planning of a collision-free trajectory of redundant manipulators / Mirosław Galicki, 1992. International Journal of Robotics Research Vol. 11, no 6, 549--559 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [?] )        Cytowania wg Scopus: 22 [28-09-2020]
[AWCZ-17221] [data modyf: 10-04-2013 09:00]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Generowanie bezkolizyjnych trajektorii manipulatorów redundantnych / Mirosław Galicki // W: Studia z Automatyki i Informatyki .- 2001, T. 26, s. 55--68, ISSN: 0867-3977, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3988] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Śledzenie ścieżki efektora przez manipulator redundantny / Mirosław Galicki // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 46) .- 2001, T. 1, nr 102, s. 231--240 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: manipulator redundantny, stabilność, sterowanie, ścieżka efektora,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3301] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Optymalne sterowanie robotów przy ograniczeniach na zmienne stanu / Mirosław Galicki, Dariusz Uciński // W: Studia z Automatyki i Informatyki .- 1998, T. 23, s. 95--111, ISSN: 0867-3977, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2904] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Planowanie optymalnych trajektorii wielu manipulatorów redundantnych / Mirosław Galicki, Dariusz Uciński // W: Prace Naukowe Instytutu Cybernetyki Technicznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 44) .- 1998, T. 1, nr 98, s. 171--178 bibliogr. rys. wykr. summ.
Słowa kluczowe: dekompozycja-koordynacja, manipulatory redundantne, optymalne sterowanie, planowanie trajektorii,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-2891] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Mathematische Analyse des Hubrollentransporters / Krzysztof Łasiński, Piotr Gawłowicz, Mirosław Galicki // W: Manufacturing Management .- 1995, Vol. 2, no 2, s. 26--34 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9554] [data modyf: 30-03-2017 12:35]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Optimal trajectory tracking control of omni-directional mobile robots, 2019. Mirosław Galicki, Marek Banaszkiewicz // W: Proceedings of the 12th International Workshop on Robot Motion and Control - RoMoCo '19. Poznań, Polska New York : IEEE Xplore, 2019, s. 137--142, ISBN: 9781728129754
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.1109/RoMoCo.2019.8787377   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[KONF-23532] [data modyf: 23-10-2019 14:38]
[0] [0]
[2] Optimal kinematic finite-time control of mobile manipulators, 2017. Mirosław Galicki // W: Robot Motion and Control - RoMoCo 2017 : 11th international workshop. Wąsowo, Polska New York : IEEE Xplore, 2017, s. 129--134
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/RoMoCo.2017.8003903   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 4 [28-09-2020]
[KONF-22737] [data modyf: 23-10-2019 14:41]
[15] [1]
[3] Kinematic finite-time control of robotic manipulators, 2015. Mirosław Galicki // W: Robot Motion and Control - RoMoCo 2015 : proceedings of the 10th international workshop. Poznań, Polska [B. m.] : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2015, s. 21--26, ISBN: 9781479970445
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1109/RoMoCo.2015.7219708   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [28-09-2020]
[KONF-21978] [data modyf: 01-09-2016 10:47]
[4] Constrained finite-time control of mobile manipulators, 2014. Mirosław Galicki // W: Modelling of Mechanical and Mechatronic Systems. MMaMS 2014 : 6th International Conference. Novy Smokovec, Słowacja [b. m.] : --, 2014, Procedia Engineering, Vol. 96, ISSN 1877-7058, s. 111--125
Słowa kluczowe: Lyapunov stability, collision avoidance, mobile manipulator task

Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.1016/j.proeng.2014.12.120   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[KONF-21608] [data modyf: 17-03-2017 17:28]
[5] Constraint control of mobile manipulators, 2011. Mirosław Galicki // W: 8th International Workshop on Robot Motion and Control - RoMoCo 2011. [Gronów], Polska London : Springer-Verlag, 2012, Lecture Notes in Control and Information Sciences, Vol. 422, s. 17--26, ISBN: 9781447123422
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[KONF-20530] [data modyf: 19-11-2012 12:17]
[6] Collision free control of redundant manipulators in a task space, 2007. Mirosław Galicki // W: Twelfth World Congress in Mechanism and Machine Science - IFToMM 2007. Besançon, Francja Besançon : [brak wydawcy], 2007, s. [6] CD-ROM
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18450] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Collision-free and path-constrained control of kinematically redundant manipulator, 2006. Mirosław Galicki // W: Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 2, s. 101--114, ISBN: 8374810432
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18023] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Ciągłe rekurencyjne sztuczne sieci neuronowe i ich zastosowanie w identyfikacji obiektów dynamicznych, 2005. Marcin Relich, Mirosław Galicki // W: XV Krajowa Konferencja Automatyki - KKA 2005. Warszawa, Polska Warszawa : [brak wydawcy], 2005, T. 3, s. 51--56, ISBN: 8389475022
Słowa kluczowe: dynamiczne sztuczne sieci neuronowe, identyfikacja obiektów dynamicznych, systemy nieliniowe

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17227] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Control of kinematically redundant manipulator with actuator constraints, 2005. Mirosław Galicki // W: Robot Motion and Control - RoMoCo '05 : proceedings of the fifth International Workshop. Dymaczewo, Polska Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2005, s. 123--130, ISBN: 8371432666
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[KONF-17215] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] The application of artificial feed-forward neural networks and linear econometric models in the prediction of the consumer price index, 2003. Marcin Relich, Mirosław Galicki // W: Computer Information Systems and Industrial Management Applications - CISIM '03. Elk, Polska Białystok : [brak wydawcy], 2003, s. 117--124, ISBN: 8387256552
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15876] [data modyf: 21-10-2003 13:39]
[11] Motion control of robotic manipulators in task space, 2002. Mirosław Galicki // W: Proceedings of the 2002 IEEE/RSJ International Conference on Intelligent Robots and Systems - IROS 2002. Lausanne, Szwajcaria Lausanne : [brak wydawcy], 2002, s. [6] CD-ROM, ISBN: 0780373995
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 11 [28-09-2020]
[KONF-15038] [data modyf: 15-10-2002 11:03]
[12] Robot motions in task space with control constraints, 2002. Mirosław Galicki // W: Robot Motion and Control - RoMoCo '02 : Proceedings of the third international workshop. Bukowy Dworek, Polska Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2002, s. 141--146, ISBN: 8371434294
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[KONF-15286] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Robot motions in a dynamic environment, 2001. Mirosław Galicki // W: Robot Motion and Control - RoMoCo '01 : Proceedings of the Second International Workshop. Gronów, Polska Poznań : Wydaw. Politechniki Poznańskiej, 2001, s. 175--180
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 2 [28-09-2020]
[KONF-12759] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Collision-free trajectory planning of the redundant manipulators, 2000. Grzegorz Pająk, Mirosław Galicki // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR 2000 : Proceedings of the Sixth International Conference. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 2000, Vol. 2 : Robotics : Neural Networks : Discrete Processes : Identification, s. 605--610
Słowa kluczowe: penalty functions, redutant manipulator, scaling dynamic equations, suboptimal trajectory

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1740] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[15] Wybrane metody planowania trajektorii redundantnych robotów manipulacyjnych, 2000. Piotr Gawłowicz, Mirosław Galicki // W: Materiały XVII Ogólnopolskiej Konferencji Naukowo-Dydaktycznej Teorii Maszyn i Mechanizmów : Proceedings XVII Polish National Conference on TMM. Warszawa-Jachranka, Polska Warszawa : Oficyna Wydawnicza Politechniki Warszawskiej, 2000, s. 211--216
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9550] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Path-constrained motion planning for multi-manipulator systems, 1999. Dariusz Uciński, Mirosław Galicki // W: European Control Conference - ECC '99 : Conference Proceedings. Karlsruhe, Niemcy Karlsruhe : [brak wydawcy], 1999, s. [5] CD-ROM
Słowa kluczowe: coordinated robots, motion planning, optimal control, redundant manipulator

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [28-09-2020]
[KONF-3402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] The planning of suboptimal collision-free robotic motions, 1999. Iwona Pająk, Mirosław Galicki // W: Robot Motion and Control - RoMoCo '99 : Proceedings of the first workshop. Kiekrz, Polska [B.m.] : Technical Iniversity of Zielona Góra, Poznań University of Technology, 1999, s. 229--243
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 13 [28-09-2020]
[KONF-8637] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Optimal cooperation of multiple robots based on parametric decomposition, 1998. Mirosław Galicki // W: Methods and Models in Automation and Robotics - MMAR '98 : Proceedings of the Fifth International Symposium. Międzyzdroje, Polska Szczecin : Wydaw. Uczelniane Politechniki Szczecińskiej, 1998, Vol. 3 : Discrete Processes : Robotics, s. 781--786
Słowa kluczowe: collision avoidance, optimal control, parametric decomposition, redundant manipulators

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-1940] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Czasooptymalne ruchy robotów przy uwzględnieniu geometrycznych ograniczeń na ścieżkę efektora, 1997. Piotr Gawłowicz, Mirosław Galicki // W: Tendencje rozwojowe w procesach produkcyjnych : VIII międzynarodowa konferencja naukowo-techniczna. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, Sekcja 1 : Inżynieria produkcji, s. 217--223
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13713] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Optymalizacja ruchów robota w procesach produkcyjnych, 1997. Mirosław Galicki // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : II Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, s. 364--373
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15893] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[21] Optimal path planning for multiple vehicles, 1996. Krzysztof Łasiński, Mirosław Galicki, Piotr Gawłowicz // W: Theory and practice of robots and manipulators : eleventh CISM-IFToMM symposium. Udine, Włochy [B. m.] : [brak wydawcy], 1996, s. [1] abstr.
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20765] [data modyf: 18-03-2013 13:29]
[22] O pewnej koncepcji współpracy wielu robotów, 1991. Mirosław Galicki, Witold Wendrowski // W: Automatyzacja procesów technicznego przygotowania produkcji i wytwarzania - RYDZYNA '91 : międzynarodowa konferencja naukowa. Rydzyna, Polska Zielona Góra : Wyd. WSI, 1991, s. 175--178
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16174] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Teoria maszyn i mechanizmów : [XX konferencja naukowo-dydaktyczna] / (Red.) Józef Wojnarowski, Mirosław Galicki .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2006, T. 1-2 .- ISBN: 8374810432
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4255] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski