System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Dorota Kużdowicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 48 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Komputerowo wspomagany controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach, 2001. Sławomir Kaluga, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Volker Lingnau, Paweł Orzeszko, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ 116 s. bibliogr. tab. .- + CD-ROM
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-3001] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Podaż informacji a popyt na informacje w controllingu przedsiębiorstwa, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz
// W: Kierunki zmian i rozwoju współczesnej rachunkowości zarządczej i controllingu, 2019. / red. M. Kowalewski, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Ekonomicznego, s. 31--40, ISBN: 978837695
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21153] [data modyf: 21-10-2019 10:07]
[2] Zastosowanie technik informacyjnych w controllingu organizacji, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz
// W: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : teoria i praktyka, 2019. / red. nauk P. Kużdowicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 157--172, ISBN: 9788378423850
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21309] [data modyf: 27-01-2020 13:48]
[3] Closure of reporting period in an enterprise using ERP system, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz
// W: Controlling and knowledge : shaping an information environment in contemporary business organizations, 2014. / ed. by J. Dyczkowska, P. Kużdowicz, Wrocław : Publishing House of Wrocław University of Economics, s. 91--104, ISBN: 9788376954141
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16857] [data modyf: 27-08-2015 09:50]
[4] Integracja obszarów logistyki, finansów i rachunku w systemie klasy ERP, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz
// W: Wykorzystanie metod ilościowych w praktyce małych i średnich przedsiębiorstw = Die nutzung quantitativer methoden in der praxis mittelständer unternehmen, 2011. / red. G.Zellmer, K. Witkowski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 103--110, ISBN: 9788393306800 .- [P. Kużdowicz afiliacja proALPHA Polska Sp. z o.o.]
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13006] [data modyf: 12-07-2011 12:54]
[5] Zastosowanie koncepcji organizacji uczącej się w planowaniu finansowym, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz
// W: Sposoby osiągania doskonałości organizacji w warunkach zmienności otoczenia - wyzwania teorii i praktyki. T. 1, 2006. / red. E. Skrzypek, Lublin : Uniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie, s. 13--21, ISBN: 108391473090
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8662] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Konsekwencje nowych Bazylejskich Umów Kapitałowych (Basel II) dla controllingu w przedsiębiorstwie, Dorota Kużdowicz
// W: Controlling w małych i średnich przedsiębiorstwach : efektywność controllingu wspomaganego komputerowo, 2004. / red. P. D. Kluge, P. Kużdowicz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 55--60, ISBN: 8388327763
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6722] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Wymagania Europejskiego procesu integracji stawiane komputerowo wspomaganemu controllingowi w sektorze małych i średnich przedsiębiorstw, Paul Dieter Kluge, Dorota Kużdowicz
// W: Stosunki gospodarcze Unii Europejskiej : handel, finanse i procesy integracyjne (wybrane zagadnienia), 2004. / red. nauk. M. Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 245--251, ISBN: 8389712024
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6673] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Planowanie płynności finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie, Dorota Kużdowicz
// W: Zarządzanie kapitałem i informacją : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003. / red. nauk. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 63--70, ISBN: 8389321378
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5906] [data modyf: 17-07-2003 14:09]
[9] Controlling w zintegrowanych systemach zarządzania, Paul Dieter Kluge, Sławomir Kaluga, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko
// W: Systemy informatyczne inżynierii zarządzania, 2001. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, s. 105--124, ISBN: 8385911375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-4988] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Zastosowanie rachunku kosztów działań w ocenie rentowności systemu zarządzania przez jakość, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko
// W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem. T. 1, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Nauk Ścisłych i Ekonomicznych, s. 49--62
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2291] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Controlling i jego problemy w przedsiębiorstwach małej i średniej wielkości, Sławomir Kaluga, Dorota Kużdowicz, Paweł Orzeszko
// W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji. T.1, 2000. , Łódź : Wydaw. "Elipsa", s. 466--474, ISBN: 8388719009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2122] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Kalkulacja kosztów dodatków metalowych w rachunku nośników kosztów i wyników / Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, 2014. Logistyka, nr 4, 3972--3980, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18448] [data modyf: 24-09-2015 09:23]
[2] Wyznaczanie kosztów oczekiwanych w przedsiębiorstwie / Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Krzysztof Witkowski, 2014. Logistyka, nr 6, 6447--6552, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18652] [data modyf: 24-09-2015 09:24]
[3] Przepływy strumieni wartości w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa / Paweł Kużdowicz, Marcin Relich, Dorota Kużdowicz, 2013. Logistyka, nr 5, 335--340, ISSN: 1231-5478, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17616] [data modyf: 24-09-2015 09:22]
[4] Application of cost accounting systems in an enterprise / Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, 2012. Management Vol. 16, no 2, 155--174, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: data flows, koszty bieżące, koszty normalne, normal and actual cost, potoki danych, system
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16945] [data modyf: 18-01-2013 12:17]
[5] The application of normal and actual cost accounting in production companies / Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Krzysztof Witkowski, 2012. Fórum Manažéra, no 2, 19--23 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: actual cost, calculation, data flows, normal cost
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17782] [data modyf: 24-01-2014 12:11]
[6] Podejście zintegrowane w ocenie rentowności systemu zarządzania przez jakość / Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, 2003. Management Vol. 7, no 2, 107--115, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11521] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Użyteczność modeli zarządzania gotówką w praktyce / Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, 2003. Controlling i Rachunkowość Zarządcza, nr 5, 25--29 tab. wykr.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8961] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Aspekty podatkowe i księgowe leasingu w zarządzaniu przedsiębiorstwem / Dorota Kużdowicz, Ewa Nowak, 2002. Management Vol. 6, no 2, 99--109, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11500] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Znaczenie polityki bilansowej w ocenie płynności finansowej przedsiębiorstwa / Dorota Kużdowicz, Tomasz Kucharski, 2001. Management Vol. 5, no 2, 133--140, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11460] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Activity Based Costing jako nowoczesna metoda kalkulacji kosztów w przedsiębiorstwie / Dorota Kużdowicz, Paweł Orzeszko, Paweł Kużdowicz, 2000. Management Vo. 4, no 2, 101--111, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11376] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Raportowanie przepływów strumieni wartości w systemie ERP / Dorota Kużdowicz, Janina Jędrzejczak-Gas, Paweł Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2016, Nr 442, s. 240--248, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: ERP system, operating segments, raportowanie, reporting, segmenty operacyjne, system ERP,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.15611/pn.2016.442.23
[AWI-10425] [data modyf: 04-11-2016 11:31]
[2] Rachunek kosztów planowanych źródłem informacji zarządczej / Dorota Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2014, Nr 343, s. 315--323, ISSN: 1899-3192,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-10082] [data modyf: 24-08-2015 15:18]
[3] Integracja rachunkowości finansowej i zarządczej w systemie ERP / Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2013, Nr 290, s. 319--330, ISSN: 1899-3192,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWI-9787] [data modyf: 24-08-2015 14:55]
[4] Zastosowanie metody kolejnych przybliżeń w rachunku kosztów działań / Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2010, Nr 123, s. 277--287, ISSN: 1899-3192, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: działania, iteracje, zasoby,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWI-8763] [data modyf: 08-11-2010 11:52]
[5] Analiza odchyleń w sztywnym i elastycznym rachunku kosztów planowanych / Dorota Kużdowicz // W: Prace Naukowe Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu .- 2008, Nr 14, s. 235--240, ISSN: 1899-3192, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-8261] [data modyf: 16-12-2008 12:20]
[6] Stand der Controllingbezogenen Vorbereitungen auf Basel II - ein empirischer Vergleich zwischen Polen und Deutschland / Andreas Jonen, Dorota Kużdowicz // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2007, nr 1174, s. 215--225 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-8057] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Controlling w średnich przedsiębiorstwach (teoria i praktyka) / Paul Dieter Kluge, Dorota Kużdowicz // W: Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej. Organizacja i Zarządzanie .- 2004, nr 39, s. 5--17, ISSN: 0239-9415, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: bazylejskie umowy kapitałowe, controlling, małe i średnie przedsiębiortswa, zintegrowane planowanie działalności przedsiębiortstwa,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [2])
[AWI-6799] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Nowe wymagania w stosunku do rachunkowości zarządczej i controllingu, wynikające z przystąpienia Polski do Unii Europejskiej / Paul Dieter Kluge, Dorota Kużdowicz // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2004, nr 1019, s. 16--22 bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6749] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Zarządzanie kapitałem pracującym w kotekście utrzymania płynności finansowej w małym i średnim przedsiębiorstwie / Dorota Kużdowicz // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2003, nr 989, s. 110--117 bibliogr. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6454] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Modeling the accounting system in ERP software, 2015. Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2015 [Dokument elektroniczny]. Jesenik, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2015, s. 370--379, ISBN: 9788087294611
Słowa kluczowe: ERP, accounting system, data flows, model

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21970] [data modyf: 17-01-2017 11:44]
[2] Aspects of computer-aided logistics controlling, 2013. Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Radim Lenort, Sebastian Saniuk, Krzysztof Witkowski // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 518--523, ISBN: 9788087294505
Słowa kluczowe: ERP, data quality, logistics controlling

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21101] [data modyf: 18-01-2017 11:48]
[3] Calculation of metal additives costs in the automotive industry, 2014. Paweł Kużdowicz, Anna Saniuk, Dorota Kużdowicz // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1779--1784, ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: automotive industry, cost calculation, metal additives costs

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 0 [23-11-2020]
[KONF-21697] [data modyf: 17-01-2017 11:59]
[4] Connections of costs accounting systems in an enterprise, 2013. Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: Carpathian Logistics Congress - CLC 2013 [Dokument elektroniczny]. Cracow, Polska [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 146--152, ISBN: 9788087294505
Słowa kluczowe: finance and controlling reconciliation, normal and actual cost

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21100] [data modyf: 18-01-2017 11:47]
[5] Cost control in enterprise purchasing processes, 2014. Paweł Kużdowicz, Dorota Kużdowicz, Anna Saniuk // W: 3rd International Conference on Recent Trends in Structural Materials - COMAT 2014 [Dokument elektroniczny]. Plzen, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1--5, ISBN: 9788087294451
Słowa kluczowe: cost control, purchasing processes, value stream

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-21572] [data modyf: 07-09-2015 16:49]
[6] Sources of debt capital in financing the activities of the metal industry, 2014. Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Krzysztof Witkowski // W: 23rd International Conference on Metallurgy and Materials - METAL 2014 [Dokument elektroniczny]. Brno, Czechy [Ostrava] : Tanger Ltd., 2014, s. 1772--1778, ISBN: 9788087294529
Słowa kluczowe: borrowed capital, financing, liabilities

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-21526] [data modyf: 17-01-2017 11:57]
[7] Closure of reporting period in companies using standard software, 2012. Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz // W: Znalosti pro tržní praxi 2012 - význam znalostí v aktuálni fázi ekonomického cyklu : sborník z mezinárodni vědecké konference. Olomouc, Czechy Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012, s. 258--263, ISBN: 9788087533048 .- http://knowledgeconference.cz/downloads/SBORNIK_ZNALOSTI_2012.pdf/ [dostęp: 21.11.2012]
Słowa kluczowe: data flow, month closure, oprogramowanie standardowe, przepływy danych, standard software, zamknięcie miesiąca

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20535] [data modyf: 18-01-2017 09:32]
[8] Cross-company data flows with ERP system, 2012. Paweł Kużdowicz, Marcin Relich, Dorota Kużdowicz // W: Znalosti pro tržní praxi 2012 - význam znalostí v aktuálni fázi ekonomického cyklu : sborník z mezinárodni vědecké konference. Olomouc, Czechy Olomouc : Societas Scientiarum Olomucensis II, 2012, s. 264--269, ISBN: 9788087533048 .- http://knowledgeconference.cz/downloads/SBORNIK_ZNALOSTI_2012.pdf/ [dostęp: 21.11.2012]
Słowa kluczowe: ERP system, cost accounting, data flows, potoki danych, rachunek kosztów, system ERP

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20536] [data modyf: 18-01-2017 09:34]
[9] The application of normal and actual cost accounting in production companies, 2012. Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Krzysztof Witkowski // W: Global Crises - Opportunities and Threats - CO-MA-TECH 2012 : 20th international scientific conference. Trnava, Słowacja Trnava : Vydav. Alumnipress, 2012, s. 154--159, ISBN: 9788080961800
Słowa kluczowe: actual cost, calculation, data flows, normal cost

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20687] [data modyf: 17-10-2013 13:06]
[10] Technologia komputerowo wspomaganego controllingu w MSP w warunkach nowej bazylejskiej umowy kapitałowej - Basel II, 2004. Paul Dieter Kluge, Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz, Paweł Orzeszko, Agata Ostrowska-Huba // W: Uwarunkowania sukcesu przedsiębiorstwa w gospodarce opartej na wiedzy - SUCCESS 2004 : materiały z konferencji naukowej. Kazimierz Dolny, Polska Lublin : Uniwersytet Marii Curie Skłodowskiej, 2004, T. 2, s. 329--340, ISBN: 8391473066
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Model planowania płynności finansowej w przedsiębiorstwie, 2003. Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz // W: Financni a logisticke rizeni : v kontextu vstupu Ceske republiky do Evropske unie : sbornik referatu z mezinarodni konference. Ostrava, Czechy Ostrava : [brak wydawcy], 2003, s. 136--142, ISBN: 802390860X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16023] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Controlling i jego problemy w przedsiębiorstwach o małej i średniej wielkości, 2000. Sławomir Kaluga, Dorota Kużdowicz, Paweł Orzeszko // W: Zarządzanie organizacjami gospodarczymi w warunkach globalizacji : VII Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Łódź, Polska Łódź : [brak wydawcy], 2000, s. [9] CD-ROM
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9992] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Jakość wyznacznikiem efektywnej obsługi klienta, 1998. Dorota Kużdowicz, Krzysztof Witkowski // W: Zarządzanie łańcuchem dostaw - Logistics '98 : Materiały konferencyjne. Katowice, Polska Katowice : Wydaw. Polskie Towarzystwo Logistyczne, Instytut Logistyki i Magazynowania, 1998, T. 2, s. 393--400
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5830] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wdrażanie systemu controllingu do przedsiębiorstwa średniej wielkości, 1998. Dorota Kużdowicz, Paweł Orzeszko // W: 20. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 20. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1998, T. 5 : Zarządzanie, s. 50--54
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-7828] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Oddziaływanie jakości na sytuację kosztów i zysków w przedsiębiorstwie, 1997. Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz // W: 19. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki - MSN - 19. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, T. 5 : Zarządzanie, s. 111--114
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14699] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Kompleksowe zarządzanie jakością (TQM), 1996. Dorota Kużdowicz, Paweł Kużdowicz // W: 18. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1996, T. 5 : Zarządzanie, s. 108--111
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15527] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Zarządzanie przez jakość w polskich przedsiębiorstwach, 1995. Dorota Kużdowicz // W: 17. Międzynarodowe Sympozjum Naukowe Studentów i Młodych Pracowników Nauki. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : [brak wydawcy], 1995, T. 4 : Zarządzanie, s. 60--63
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15975] [data modyf: 07-08-2015 10:20]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski