System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. inż. Silva Robak (dawniej: Luther)
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: informatyka (100 %)
Jednostka: Instytut Matematyki
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 68 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Contribution to the improvement of the software development process for product families, 2006. Silva Robak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski 278 s. , ISBN: 8374810645, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7906] [data modyf: 12-03-2007 15:37]
[2] XENIX wielodostępny, wieloprogramowy system operacyjny (UNIX System V), 1991. Silva Robak Wyd. 3, Zielona Góra : [B. w.] 285 s. bibliogr. summ.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7108] [data modyf: 24-02-2005 13:01]
[3] XENIX wielodostępny, wieloprogramowy system operacyjny (UNIX System V), 1991. Silva Robak Wyd. 2 poszerz. i uzup., Zielona Góra : [B. w.] 286 s.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7956] [data modyf: 24-04-2007 12:11]
[4] Wielodostępny, wieloprogramowy system operacyjny XENIX (UNIX System V/2), 1989. Silva Robak, Zielona Góra : Ośrodek Postępu Organizacyjnego przy Zarządzie Oddziału TNOiK w Zielonej Górze 308 s. rys. tab.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7955] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Układy elektroniki przemysłowej : instrukcje do ćwiczeń laboratoryjnych, 1979. Silva Robak, Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI 23 s. rys. tab.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7223] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Business process modeling - method and tools, Silva Robak
// W: Information systems in management IV, 2010. / sc. ed. W. Karwowski, A. Orłowski, Warszawa : Wydaw. SGGW, s. 58--65, ISBN: 9788375832174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12687] [data modyf: 17-02-2011 12:11]
[2] The selection phase in decision making aided with a decision support system, Silva Robak, Andrzej Pieczyński
// W: Information systems in management IV, 2010. / sc. ed. W. Karwowski, A. Orłowski, Warszawa : Wydaw. SGGW, s. 66--74, ISBN: 9788375832174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12688] [data modyf: 17-02-2011 12:14]
[3] The development of a web-based information system supporting the work of a dean's office, Silva Robak, Grzegorz Arkit
// W: Information systems in management II, 2008. / ed. A. Jakubiec, W. Karwowski, A. Orłowski, Warszawa : Wydaw. SGGW, s. 134--143, ISBN: 9788372449856
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10435] [data modyf: 26-06-2009 10:01]
[4] Koncepcje sieciowych systemów informacyjnych opartych o semantic Web Services, Silva Robak, Bogdan Franczyk
// W: Nowe koncepcje i metody w systemach informatycznych : monografia, 2005. / red. A.Januszewski, L.Drelichowski, Bydgoszcz : Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, s. 28--35, ISBN: 8391961761
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7753] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Od rodzin systemów oprogramowania do koncepcji fabryk oprogramowania, Silva Robak
// W: Nowe koncepcje i metody w systemach informatycznych : monografia, 2005. / red. A.Januszewski, L.Drelichowski, Bydgoszcz : Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, s. 123--131, ISBN: 8391961761
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7754] [data modyf: 07-11-2005 16:54]
[6] Applying system families concept to design of data acquisition module for CIM, Kamil Politowicz, Tomasz Borowiecki, Silva Robak
// W: Computer integrated manufacturing. Vol. 2 : proceedings of the International Conference CIM 2001, 2001. , Warszawa : Wydaw. Naukowo-Techniczne, s. 106--110, ISBN: 8320426405
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2090] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Zastosowanie wzorców projektowych i języka modelowania UML - wzorzec iterator, Silva Robak, Kamil Politowicz
// W: Systemy informatyczne inżynierii zarządzania, 2001. , Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Politechniki Zielonogórskiej, s. 335--354, ISBN: 8385911375
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-4998] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Użytkowanie komputera, Silva Robak
// W: Technika komputerowa : materiały szkoleniowe : wariant B, 1985. , Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, s. 9--17
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-7464] [data modyf: 11-02-2009 09:35]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Applying e-learning systems for Big Data education / Grzegorz Arkit, Silva Robak, Aleksandra Arkit, 2018. Information Systems in Management Vol. 7, no. 2, 85--96, ISSN: 2084-5537, , eISSN: 2544-1728, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Big Data, Hadoop platform tools, Linux, cloud computing, e-learning platform, virtualization
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.22630/ISIM.2018.7.2.8
[AWCZ-23293] [data modyf: 15-11-2018 12:20]
[1,67] [0,33]
[2] Decision-support system for the maritime trade / Andrzej Pieczyński, Silva Robak, 2009. Polish Journal of Environmental Studies Vol. 18, no 4B, 172--176, ISSN: 1230-1485, bibliogr. rys. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Exsys, business intelligence, decision-support systems, expert systems, fuzzy logic, heuristic decision tree, uncertainty
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-14125] [data modyf: 03-11-2009 14:58]
[3] Assessing the non-technical service aspects by using fuzzy methods / Andrzej Pieczyński, Silva Robak, 2008. Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2008 Vol. 5097, 295--305 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[AWCZ-13153] [data modyf: 29-07-2008 09:18]
[4] Fuzzy modeling of QoS for e-business transaction realized by web services / Silva Robak, Andrzej Pieczyński, 2008. Journal of Applied Computer Science Vol. 16, no 1, 69--79 bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-13399] [data modyf: 24-11-2008 16:05]
[5] Architecture supporting service-orientation in value networks for e-business / Silva Robak, Bogdan Franczyk, 2007. Management Vol. 11, no 2, 99--103, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12747] [data modyf: 15-04-2008 14:30]
[6] Adjusting software-intensive systems developed by using software factories and fuzzy features / Silva Robak, Andrzej Pieczyński, 2006. Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2006 Vol. 4029, 297--305 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 2 [18-01-2021]
[AWCZ-10954] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Wpływ architektury systemów informacyjnych na elastyczność procesów biznesowych / Silva Robak, Bogdan Franczyk, Andrej Werner, 2005. Management Vol. 9, no 2, 147--154, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11613] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Application of fuzzy weighted feature diagrams to model variability in software families / Silva Robak, Andrzej Pieczyński, 2004. Lecture Notes in Artificial Intelligence: Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2004 Vol. 3070, 370--375 bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 4 [18-01-2021]
[AWCZ-9633] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Business process management framework for eCommerce applications / Silva Robak, Elke Pulvermüller, Andreas Speck, Bogdan Franczyk, 2003. Management Vol. 7, no 1, 207--212, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11516] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Employment of fuzzy logic in feature diagrams to model variability in software families / Silva Robak, Andrzej Pieczyński, 2003. Journal of Integrated Design and Process Science Vol. 7, no 3, 79--94 bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: FODA feature diagrams, feature diagram tree, fuzzy representation, knowledge base, power plant description
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])        Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[AWCZ-9314] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Modeling Web Services variability with feature diagrams / Silva Robak, Bogdan Franczyk, 2003. Lecture Notes in Computer Science: Web, Web-Services and Database Systems Vol. 2593, 120--128 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [10])        Cytowania wg Scopus: 12 [18-01-2021]
[AWCZ-8896] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Extending the UML for modelling variability for system families / Silva Robak, Bogdan Franczyk, Kamil Politowicz, 2002. International Journal of Applied Mathematics and Computer Science Vol. 12, no 2, 285--298, ISSN: 1641-876X, , eISSN: 2083-8492, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: UML extensibility mechanisms, commonality and variability, feature diagram, object-oriented software enineering, system families
Kod: CZR-JCR    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8454] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Zastosowanie diagramów właściwości do modelowania zmienności komponentów w systemach handlu elektronicznego / Silva Robak, 2002. Management Vol. 6, no 2, 183--192, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11506] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Zastosowanie technologii ram w zarządzaniu projektem informatycznym / Kamil Politowicz, Silva Robak, 2002. Management Vol. 6, no 2, 161--170, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11504] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Customization of RUP methodology for service-oriented programming / Silva Robak // W: Studies & Proceedings Polish Association for Knowledge Management .- 2007, no 11, s. 104--110 bibliogr. wykr. summ. .- Vol. ed. J. Kacprzyk, ed. committe: O. Hryniewicz, A. Straszak, J. Studziński
Słowa kluczowe: SOA, Web 2.0, service-orientation, software development for e-business,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7929] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Geschäftsprozess-Flexibilität durch SoA / Andrej Werner, Bogdan Franczyk, Silva Robak // W: Gesellschaft für Informatik - Fachausschuß Management der Anwendungsentwicklung und-wartung - (WI-MAW-Rundbrief ; 21) .- 2006, Jg. 12, H. 1, s. 27--39 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7583] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Problemy tworzenia oprogramowania dla usług / Silva Robak, Bogdan Franczyk // W: Studia i Materiały Polskiego Stowarzyszenia Zarządzania Wiedzą .- 2006, nr 7, s. 156--161 bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: SoA, Web services, modelowanie, systemy informacyjne, usługi (services),

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7581] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Variant system features modeled with fuzzy weights in the development with software factories / Silva Robak, Andrzej Pieczyński // W: Wissenschaftliche Berichte .- 2005, H. 84, s. 23--29 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7112] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Building customer-specific software with the frame technology / Kamil Politowicz, Sebastian Saniuk, Silva Robak // W: Prace Naukowe Instytutu Technologii Maszyn i Automatyzacji Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 38) .- 2001, nr 80, s. 55--61 bibliogr. rys. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3081] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Obiektowe ewolucyjne podejście do tworzenia rodzin systemów z zastosowaniem struktur aplikacji / Silva Robak, Bogdan Franczyk // W: Studia z Automatyki i Informatyki .- 2001, T. 26, s. 179--189, ISSN: 0867-3977, bibliogr. rys. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5793] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] A Multichannel Asynchronous Terminal Communication Processor for Unibus Computer Systems / Silva Robak, Andrzej Janczak, Zygmunt Mazurkiewicz // W: Wissenschaftliche Zeitschrift der Technischen Hochschule Ilmenau .- 1987, Jahrg. 33, H.4, s. 59--64 bibliogr. rys. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6984] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Interaktiver BASIC-Interpreter fuer Intel 8080 - eine Vorstellung / Silva Robak // W: Prace Naukowe Instytutu Metrologii Elektrycznej Politechniki Wrocławskiej - (Konferencje ; 8) .- 1982, nr 22, s. 54--58 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6988] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Information Systems Development and Usage with Consideration of Privacy and Cyber Security Aspects, 2019. Janusz Jabłoński, Silva Robak // W: Federated Conference on Computer Science and Information Systems - FedCSIS 2019. Leipzig, Niemcy New York : IEEE Xplore, 2019, s. 577--584, ISBN: 9788395235788
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.15439/2019F261   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 1 [18-01-2021]
[KONF-23581] [data modyf: 12-11-2019 17:39]
[0] [0]
[2] Privacy requirements modeling in collaborative business processes, 2017. Marcin Robak, Silva Robak // W: Methods and Tools in Production Engineering - MTPE' 17 : 50th Anniversary of the Faculty of Mechanical Engineering. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : University of Zielona Góra, 2017, s. 1
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23191] [data modyf: 25-09-2018 11:55]
[0] [0]
[3] Business Process Optimization with Big Data Analytics Under Consideration of Privacy, 2016. Silva Robak, Bogdan Franczyk, Marcin Robak // W: FedCSIS 2016 [dokument elektroniczny] : proceedings of the 2016 Federated Conference on Computer Science and Information Systems. Gdańsk, Polska Warszawa : Polskie Towarzystwo Informatyczne, 2016, Annals of Computer Science and Informations Systems, Vol. 8, s. 1199--1204, ISBN: 9788360810903
Kod: KON-WoS    BibTeX    DOI: 10.15439/2016F542   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 3 [18-01-2021]
[KONF-22390] [data modyf: 28-02-2017 12:25]
[4] Research problems associated with big data utilization in logistics and supply chains design and management, 2014. Silva Robak, Bogdan Franczyk, Marcin Robak // W: Federated Conference on Computer Science and Information Systems- FedCSIS 2014. Warsaw, Polska Warsaw : Polish Information Processing Society, 2014, Annals of Computer Science and Information Systems, Vol. 3, s. 92--93, ISBN: 9788360810606
Kod: KON-ANG    BibTeX    DOI: 10.15439/2014F472   (pkt: 0)
[KONF-21549] [data modyf: 05-10-2015 15:04]
[5] Applying big data and linked data concepts in supply chains management, 2013. Silva Robak, Bogdan Franczyk, Marcin Robak // W: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems - FedCSIS 2013. Kraków, Polska New York : IEEE Conference Publications, 2013, s. 1203--1209, ISBN: 9781467344715
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 17 [18-01-2021]
[KONF-21087] [data modyf: 28-02-2017 12:58]
[6] Applying Linked Data concepts in BPM, 2012. Silva Robak, Bogdan Franczyk, Marcin Robak // W: Proceedings of the Federated Conference on Computer Science and Information Systems - FedCSIS. Wrocław, Polska [B. m.] : IEEE Conference Publications, 2012, s. 1105--1110, ISBN: 9781467307086
Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 7 [18-01-2021]
[KONF-20514] [data modyf: 06-03-2013 08:37]
[7] Application of an expert system for some logistic problem, 2010. Andrzej Pieczyński, Silva Robak // W: 10th International Conference on Artificial Intelligence and Soft Computing - ICAISC 2010. Zakopane, Polska Berlin Heidelberg : Springer-Verlag, 2010, Lecture Notes on Artificial Intelligence, Vol. 6114, s. 630--637, ISBN: 103642132316
Słowa kluczowe: business intelligence, decision-support system, expert systems, exsys, fuzzy logic, heuristic decision tree, probability

Kod: KON-WoS    BibTeX   (pkt: 15)
[KONF-20541] [data modyf: 21-11-2012 13:57]
[8] Fuzzy modeling of the quality of services for informations systems, 2007. Silva Robak, Andrzej Pieczyński // W: Sieci i systemy informatyczne : teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje : XV konferencja. Łódź, Polska Łódź : "Piątek Trzynastego Wydaw.", 2007, s. 79--82, ISBN: 9788374151481
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18544] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[9] Software development process for service families with RUP, 2007. Silva Robak, Bogdan Franczyk // W: Sieci i systemy informatyczne : teoria, projekty, wdrożenia, aplikacje : XV konferencja. Łódź, Polska Łódź : "Piątek Trzynastego Wydaw.", 2007, s. 79--82, ISBN: 9788374151481
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18545] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[10] Features with fuzzy probability, 2004. Andrzej Pieczyński, Silva Robak, Anna Walaszek-Babiszewska // W: Engineering of Computer-Based Systems - ECBS 2004 : Proceedings 11th IEEE International Conference and Workshop. Brno, Czechy Los Alamitos : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2004, s. 323--328, ISBN: 0769521258
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 6 [18-01-2021]
[KONF-16409] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[11] Employing fuzzy logic in feature diagrams to model variability in software product-lines, 2003. Silva Robak, Andrzej Pieczyński // W: Engineering of Computer-Based Systems - ECBS 2003 : 10th IEEE International Conference and Workshop. Huntsville, USA Los Alamitos : Institute of Electrical and Electronics Engineers, 2003, s. 305--311, ISBN: 0769519172
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)    SCOPUS     Cytowania wg Scopus: 18 [18-01-2021]
[KONF-15509] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[12] Feature modeling notations for system families, 2003. Silva Robak // W: Software Variability Management (SVM) : International workshop - ICSE'03. Portland, USA [B.m.] : [brak wydawcy], 2003, s. 58--62
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15514] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[13] Modeling variability for software product families, 2003. Silva Robak // W: Modeling Variability for Object-Oriented Product Lines - ECOOP 2003 : workshop at the European Conference. Darmstadt, Niemcy Ilmenau : [brak wydawcy], 2003, s. 32--41, ISBN: 3833007796
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15763] [data modyf: 24-02-2005 12:50]
[14] Developing software families, 2002. Silva Robak // W: Prozessorientierte Methoden und Werkzeuge für die Entwicklung von Informationssystemen - Promise 2002 : Workshop der Gesellschaft für Informatik : Lecture Notes in Informatics. Potsdam, Niemcy Bonn : Gesellschaft für Informatik, 2002, Vol. P-21, s. 138--149, ISBN: 16175468
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15043] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Modeling features in object-oriented components for e-commerce, 2002. Silva Robak, Matthias Clauss // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW 2002 : VIII Konfrencja : Wspomaganie decyzji - integracja systemów. Bydgoszcz - Ciechocinek, Polska Bydgoszcz : Katedra Informatyki ATR, 2002, s. 137--145, ISBN: 8390859998
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15008] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] Modeling Web Services Variability with Feature Diagrams, 2002. Silva Robak, Bogdan Franczyk // W: Web Services : Research, Standarization and Deployment - WS-RSD'02. Erfurt, Niemcy Ilmenau : [brak wydawcy], 2002, s. 563--572, ISBN: 398086281X
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15041] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Rozszerzenia języka UML w modelowaniu systemów czasu rzeczywistego, 2002. Sławomir Szostak, Silva Robak, Roman Stryjski // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW 2002 : VIII Konfrencja : Wspomaganie decyzji - integracja systemów. Bydgoszcz - Ciechocinek, Polska Bydgoszcz : Katedra Informatyki ATR, 2002, s. 167--174, ISBN: 8390859998
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15010] [data modyf: 03-10-2002 12:41]
[18] Using frame technology for handling construction-time variability in software product-lines, 2002. Silva Robak, Kamil Politowicz // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW 2002 : VIII Konfrencja : Wspomaganie decyzji - integracja systemów. Bydgoszcz - Ciechocinek, Polska Bydgoszcz : Katedra Informatyki ATR, 2002, s. 146--155, ISBN: 8390859998
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15009] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[19] Version-based approach for modeling software systems, 2002. A. Speck, Silva Robak, E. Pulvermüller, M. Clauss // W: Model-Based Software Reuse : 16th European Conference on Object-Oriented Programming - ECOOP 2002. Malaga, Hiszpania Karlsruhe : Universität Karlsruhe, 2002, Technical Report no 2002-4, s. 15--22
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15391] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] Feature interaction and composition problems in software product lines, 2001. Silva Robak, Bogdan Franczyk // W: Feature Interaction in Composed System : 15th European Conference on Object-Oriented Programming - ECOOP 2001. Budapest, Węgry Karlsruhe : Universität Karlsruhe, 2001, s. 61--65
Słowa kluczowe: crosscutting feature, feature composition, feature interaction, product lines

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14816] [data modyf: 29-05-2002 10:30]
[21] UML extensions for modeling real-time and embedded systems, 2001. Sławomir Szostak, Silva Robak, Roman Stryjski, Bogdan Franczyk // W: Discrete-Event System Design - DESDes '01 : Proceedings of the International Workshop. Przytok k/Zielonej Góry, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. PZ, 2001, s. 109--114
Słowa kluczowe: UML extensibility mechanisms, extended sequence diagrams, real-time and embedded systems

Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10334] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Zastosowanie JSP jako techniki generatywnej do realizacji części systemów w ramach linii produktów, 2001. Silva Robak, Roman Stryjski // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW 2001 : VII Konferencja : Informacje, zarządzanie, decyzje. Ciechocinek, Polska Bydgoszcz : Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 2001, s. 54--62
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10611] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[23] Wielokrotna używalność w obiektowym procesie rozwoju oprogramowania, 2000. Silva Robak, Roman Stryjski // W: Komputerowe Systemy Wielodostępne - KSW 2000 : VI Konferencja : Technologie informatyczne w biznesie : Efekty wdrożeń projektów celowych. Ciechocinek, Polska Bydgoszcz : Akademia Techniczno-Rolnicza w Bydgoszczy, 2000, s. 141--147
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-10676] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Ausbildungskonzeption für das Studium "Angewandte Mathematik" in der Fachrichtung "Grundprobleme der Technik" an der IHS Zielona Góra, 1989. Michał Kisielewicz, Silva Robak // W: Mikrorechner : studentische Ausbildung und industrielle Anwendung : 10. Wissenschaftliches Seminar. Ilmenau, Niemcy Ilmenau : Technische Hochschule, 1989, s. 15--19
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Anwendung eines Texteditors durch verschiedene UNIX-Rechner im lokalen Netzwerk, 1988. Silva Robak // W: Mikrorechner : studentische Ausbildung und industrielle Anwendung : 9. Wissenschaftliches Seminar. Dresden, Niemcy Dresden : [brak wydawcy], 1988, s. 35--38
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17067] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Verbindung der Geräteunabhängigkeitsfragen in Mikrorechnerbetriebssystemen mit der Darstellungsschicht des ISO-Modells, 1988. Silva Robak // W: 33. Internationales Wissenschaftliches Kolloquium. Ilmenau, Niemcy Ilmenau : [brak wydawcy], 1988, s. 137--140
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17079] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] A multichannel for asynchronous terminal communication processor for multibus II and unibus computer systems, 1986. Zygmunt Mazurkiewicz, Silva Robak, Andrzej Janczak // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : VII Seminarium Naukowe - Wrocław, VIII Seminarium Naukowe - Zielona Góra. Wrocław, Polska Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Inżynierskiej, 1987, s. 23--27
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18896] [data modyf: 08-09-2008 11:18]
[28] Methods of terminal transfer realisation in a Local Area Network (UTI-NET), 1985. Zygmunt Mazurkiewicz, Silva Robak // W: Mikrorechner : studentische Ausbildung und industrielle Anwendung : 6. Wissenschaftliches Seminar. Ilmenau, Niemcy Ilmenau : Technische Hochschule, 1985, s. 54--61
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17081] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Anwendung Allgemeiner Entwurfsmodelle zum systematischen Entwurf von Mikrorechner - Softwaresystemen, 1984. Silva Robak // W: Mikroprocesory - dydaktyka i zastosowania : V Seminarium Naukowe. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1984, s. 101--105
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17078] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Bewertung der Stellung von höheren Programmiersprachen bei der Programmierung von Mikrorechnern, 1980. Silva Robak // W: Mikrorechner : studentische Ausbildung und industrielle Anwendung : 2. Wissenschafliches Seminar. Ilmenau, Niemcy Ilmenau : Technische Hochschule, 1980, s. 33--38
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17082] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Realisierung programmierbarer Steuerungen, 1978. Silva Luther // W: II Międzynarodowe Studenckie Sympozjum Naukowe. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uczelniane WSI, 1978, s. 49--56
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17089] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Analizator składniowy języka Pascal-HDL / Silva Robak .- Wyższa Szkoła Inżynierska w Zielonej Górze : Instytut Automatyki i Metrologii, 1986 ; 69s. Raport: WES-40/86
Kod:RAP-TECH    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Beitrag zum systematischen Entwurf von interactiven Sprachverarbeitungssystemen (Interpretern) für Mikrorechner / Silva Robak .- Technische Hochschule Ilmenau : Fakultät für Technische Wissenschaften des Wissenschaflichen Rates der TH Ilmenau, 1984 .- 97 s. / Promotor: prof. Dr. sc. techn. W. Liebich .- + 73 Mikrof. + Thesen zur Dissertation
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski