System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr inż. Marzena Góralczyk
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Nauk o Zarządzaniu i Jakości
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 58 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Tożsamość organizacyjna szansą na tworzenie przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw - w świetle badań empirycznych, Marzena Góralczyk
// W: Wyzwania współczesnego zarządzania : kreowanie kapitału intelektualnego organizacji, 2016. / red. nauk. L. Kiełtyka, W. Jędrzejczak, P. Kobis, Warszawa : Towarzystwo Naukowe Organizacji i Kierownictwa, s. 59--69, ISBN: 9788372858153
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18732] [data modyf: 14-02-2017 14:02]
[2] Zmienność otoczenia a kształtowanie strategii przedsiębiorstwa w kontekście jej związków z kulturą organizacyjną, Janina Stankiewicz, Marzena Góralczyk
// W: Historia i perspektywy nauk o zarządzaniu : księga pamiątkowa dla uczczenia Jubileuszu 40-lecia pracy naukowo-dydaktycznej Prof. zw. dra hab. Arkadiusza Potockiego, 2012. / red. nauk. B. Mikuła, Kraków : Fundacja Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, s. 131--139, ISBN: 9788362511617
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14983] [data modyf: 28-12-2012 13:18]
[3] Zachowanie projakościowe konsumentów źródłem poszukiwania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw, Marzena Góralczyk
// W: Zarządzanie jakością - doskonalenie organizacji, 2010. / red. T. Sikora, Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, s. 388--413, ISBN: 9788392920946
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12137] [data modyf: 14-07-2010 10:28]
[4] Wiedza o konsumentach źródłem poszukiwania przewagi konkurencyjnej przedsiebiorstw przemysłu spożywczego, Marzena Góralczyk
// W: Czynniki i źródła przewagi konkurencyjnej, 2009. / red. nauk. M. Juchniewicz, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 199--205, ISBN: 9788389112842
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11624] [data modyf: 15-01-2010 14:21]
[5] Rola jakości produktów spożywczych w decyzjach zakupowych konsumentów - implikacje dla producentów, Marzena Góralczyk
// W: Koncepcje zarządzania jakością : doświadczenia i perspektywy, 2008. / red. T. Sikora, Kraków : Wydaw. Naukowe PTTŻ, s. 353--359, ISBN: 9788392464662
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10579] [data modyf: 05-11-2008 09:54]
[6] Determinanty decyzji zakupowych konsumentów w zakresie nabywania innowacyjnych produktów na przykładzie artykułów spożywczych, Marzena Góralczyk
// W: Społeczno-kulturowe i organizacyjne problemy zarządzania współczesnym przedsiębiorstwem, 2007. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 189--197, ISBN: 9788374810975
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9158] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Sytuacja demograficzna, zatrudnienie i bezrobocie w małych miastach województwa lubuskiego, Marzena Góralczyk, Ludwik Skiba
// W: Szanse rozwoju ziem zachodniego pogranicza - aspekt regionalny i globalny, 2007. / red. G. Bartkowiak, Zielona Góra : Zachodnia Wyższa Szkoła Handlu i Finansów Międzynarodowych im. Jana Pawła II, s. 77--91, ISBN: 9788389932037
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10075] [data modyf: 06-05-2008 14:46]
[8] Możliwości implikacji teorii zarządzania w polskich przedsiębiorstwach, Marzena Góralczyk, Janina Stankiewicz
// W: Nowoczesne zarządzanie : koncepcje i instrumenty, 2006. / red. M. Trocki, S. Gregorczyk, Warszawa : Szkoła Główna Handlowa w Warszawie - Oficyna Wydaw., s. 155--162, ISBN: 9788373782389
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8427] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Budowa przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstwa przemysłu mleczarskiego w oparciu o kształtowanie asortymentu wyrobów, Marzena Góralczyk
// W: Kapitał - informacja - jakość, 2005. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 235--240, ISBN: 8389712660
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7721] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Konsekwencje zastosowania rozwiązań marketingowych w spółdzielniach mleczarskich funkcjonujących na terenie województwa lubuskiego, Marzena Góralczyk
// W: Przedsiębiorczość i marketing szansą rozwoju obszarów wiejskich, 2004. / red. S. Urban, Wrocław : Wydaw. Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego, s. 156--164, ISBN: 8370117252
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7108] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Zakres stosowania promocji przez producentów w przemyśle mleczarskim w województwie lubuskim, Marzena Góralczyk
// W: Organizacja w warunkach nasilającej się konkurencji, 2004. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 363--370, ISBN: 8389712016
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6771] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Marka produktu a zachowania nabywców wyrobów mleczarskich - implikacje dla producentów, Marzena Góralczyk
// W: Współczesne problemy i koncepcje zarządzania : nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem, 2003. / red. J. Stankiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 365--373, ISBN: 8389321335
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6030] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[13] Znaczenie innowacji produktowych w kształtowaniu konkurencyjności wyrobów mleczarskich, Marzena Góralczyk
// W: Funkcjonowanie małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce, 2003. / red. Z. Warzocha, Olsztyn : Uniwersytet Warmińsko-Mazurski, s. 303--315, ISBN: 838911285x
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6180] [data modyf: 10-12-2003 12:19]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Evaluation of the effectiveness of the transport management in the enterprise X / Justyna Pękalska, Marzena Góralczyk, 2019. Acta Logistica Moravica: Periodický internetový časopis v oboru logistiky Vol. 9, no. 2, 42--54, ISSN: 1804-8315, bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: doprava, dopravní proces, efektivita dopravy, evaluation of transport activities, hodnocení dopravních činností, management, transport, transport efficiency, transport management, transport process, řízení dopravy
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24572] [data modyf: 13-11-2019 13:52]
[2] Organizational identity as an opportunity to create a competitive advantage of business enterprises / Marzena Góralczyk, 2015. Przegląd Organizacji, nr 12, 72--77, ISSN: 0137-7221, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: kultura organizacyjna, przedsiebiorstwo, przewaga konkurencyjna, tożsamość organizacyjna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 13)
[AWCZ-19924] [data modyf: 17-03-2016 18:26]
[3] Wyzwalanie przedsiębiorczych zachowań przez kształtowanie kultury organizacyjnej / Janina Stankiewicz, Marzena Góralczyk, 2013. Przegląd Organizacji, nr 12, 3--8, ISSN: 0137-7221, bibliogr. rys. summ.
Słowa kluczowe: competetiveness, entrepreneurship, organizational culture
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-18067] [data modyf: 20-08-2015 12:15]
[4] Wykorzystanie nowoczesnych metod komunikowania się przedsiębiorstwa z konsumentami podstawą budowania trwałych relacji / Marzena Góralczyk, 2011. Przegląd Mleczarski, nr 12, 44--47 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: company, competitive advantage, customer, informacja, information, konsument, przedsiębiorstwo, przewaga konkurencyjna, relacje, relations
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16091] [data modyf: 16-09-2014 16:33]
[5] Wykorzystanie systemów CRM w kształtowaniu konkurencyjności przedsiębiorstw / Marzena Góralczyk, 2010. Przegląd Mleczarski, nr 12, 47--51 bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15259] [data modyf: 16-09-2014 16:33]
[6] Uwarunkowania konsumpcji produktów spożywczych / Marzena Góralczyk, 2009. Marketing i Rynek, nr 10, 29--35, ISSN: 1231-7853, tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14382] [data modyf: 04-03-2010 12:43]
[7] Konsumpcja wyrobów mleczarskich wśród mieszkańców województwa lubuskiego / Marzena Góralczyk, 2007. Problems of Agricultural Economics = Zagadnienia Ekonomiki Rolnej, nr 2, 144--151, ISSN: 0044-1600, , eISSN: 2392-3458, bibliogr. tab.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12324] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Rola marki produktów spożywczych w decyzjach zakupowych konsumentów - studium przypadku / Marzena Góralczyk, 2007. Problemy Jakości, nr 3, 46--48 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-12285] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Jak konsumenci oceniają ofertę wyrobów mleczarskich? (cz. 1) / Marzena Góralczyk, 2006. Przegląd Mleczarski, nr 10, 30--32 rys. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11236] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Jak konsumenci oceniają ofertę wyrobów mleczarskich? (cz. 2) / Marzena Góralczyk, 2006. Przegląd Mleczarski, nr 11, 48--50 rys. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11272] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Jakość produktów spożywczych determinantą konsumpcji - studium przypadku / Marzena Góralczyk, 2006. Problemy Jakości, nr 11, 44--46 tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-11366] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Konsumenckie uwarunkowania spożycia wyrobów mięsnych / Marzena Góralczyk, 2006. Marketing i Rynek, nr 7, 26--32, ISSN: 1231-7853, tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11271] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Asortyment wyrobów mleczarskich - gdzie szukać źródeł przewagi konkurencyjnej? / Marzena Góralczyk, 2005. Przegląd Mleczarski, nr 4, 24--26 rys. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-10238] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Determinanty kształtowania popytu na wyroby mleczarskie - studium przypadku / Marzena Góralczyk, 2005. Management Vol. 9, no 2, 265--271, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11620] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[15] Cena a konkurencyjność (część 1) / Marzena Góralczyk, 2004. Przegląd Mleczarski, nr 8, 26--27 rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9673] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[16] Cena a konkurencyjność (część 2) / Marzena Góralczyk, 2004. Przegląd Mleczarski, nr 9, 26--28 rys. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9721] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[17] Idzie konkurencja! / Marzena Góralczyk, 2004. Przegląd Mleczarski, nr 2, 24--28 fot. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9482] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[18] Konsumenci kształtują konkurencyjność / Marzena Góralczyk, 2004. Przegląd Mleczarski, nr 5, 26--29 fot. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9607] [data modyf: 01-06-2004 11:46]
[19] Oferta przemysłu mleczarskiego w opinii konsumentów / Marzena Góralczyk, 2004. Przemysł Spożywczy, nr 3, 39--40 bibliogr. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9558] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[20] Rola pośredników handlowych w kształtowaniu popytu na wyroby mleczarskie / Marzena Góralczyk, 2004. Handel Wewnętrzny, 4-5, 63--66, ISSN: 0438-5403,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9929] [data modyf: 04-12-2004 13:28]
[21] Teoretyczne i praktyczne aspekty dystrybucji produktów mleczarskich przez pośredników handlowych / Marzena Góralczyk, 2004. Management Vol. 8, no 2, 271--279, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11543] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[22] Innowacyjność stymulatorem poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw na przykładzie branży mleczarskiej / Marzena Góralczyk, 2003. Management Vol. 7, no 2, 157--163, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11524] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Uwarunkowania spożycia wyrobów mleczarskich / Marzena Góralczyk, 2003. Marketing i Rynek, nr 10, 26--31, ISSN: 1231-7853, tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9283] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[24] Uwarunkowania wyboru strategii i kanałów dystrybucji w przedsiębiorstwach przemysłu mleczarskiego / Marzena Góralczyk, 2003. Management Vol. 7, no 2, 177--184, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11526] [data modyf: 05-10-2007 14:19]
[25] Zakres stosowania reklamy przez uczestników rynku mleczarskiego na przykładzie województwa lubuskiego / Marzena Góralczyk, 2003. Przegląd Mleczarski, nr 9, 355--358 bibliogr. tab. wykr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWCZ-9282] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[26] Determinanty poprawy konkurencyjności przedsiębiorstw przemysłu spożywczego na przykładzie branży mleczarskiej / Marzena Góralczyk, 2002. Management Vol. 6, no 2, 291--301, ISSN: 1429-9321, bibliogr. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11512] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Just in time - metodą usprawniania zarządzaniem zasobami rzeczowymi w przedsiębiorstwie / Marzena Góralczyk, 2000. Management Vol. 4, no 2, 81--88, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. tab. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11435] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Czynniki rozwoju przedsiębiorstw w warunkach zmienności otoczenia / Marzena Góralczyk, 1999. Management Vol. 3, no 2, 145--156, ISSN: 1429-9321, bibliogr. rys. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11398] [data modyf: 05-10-2007 14:24]
[29] Faktoring - formą finansowania przedsiębiorstw / Marzena Góralczyk, 1998. Management, no 4, 225--232, ISSN: 1429-9321, bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11413] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Venture capital - forma finansowania rozwoju przedsiębiorstw / Marzena Góralczyk, 1997. Management, nr 2, 120--125, ISSN: 1429-9321, bibliogr. summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-11485] [data modyf: 05-10-2007 14:33]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Konsumenckie uwarunkowania przewagi konkurencyjnej przedsiębiorstw przemysłu spożywczego / Marzena Góralczyk // W: Roczniki Naukowe Stowarzyszenia Ekonomistów Rolnictwa i Agrobiznesu .- 2010, T. 12, z. 4, s. 95--99, ISSN: 1508-3535, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: competitive advantage, consumer, enterprise, food industry, konsument, przedsiębiorstwo, przemysł spożywczy, przewaga konkurencyjna,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8759] [data modyf: 05-11-2010 14:07]
[2] Uwarunkowania konsumpcji artykułów spożywczych na przykładzie wyrobów mleczarskich i mięsnych - studium przypadku / Marzena Góralczyk // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2006, nr 1118, T. 1, s. 268--273 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7672] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Budowanie jakościowej przewagi konkurencyjnej wyrobów mleczarskich i jej znaczenie dla konsumentów / Marzena Góralczyk // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2005, nr 1070, T.1, s. 277--283 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-7129] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Potencjał konkurencyjny przemysłu mleczarskiego w procesie integracji z Unią Europejską / Marzena Góralczyk, Piotr Kułyk // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2004, nr 1015, T. 1, s. 214--219 bibliogr. tab. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWI-6585] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Zarządzanie informacją a potencjał konkurencyjny przedsiębiorstwa / Marzena Góralczyk // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Zarządzanie i Marketing ; 17) .- 2004, s. 19--27, ISSN: 2084-2686, bibliogr. rys.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6771] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Czynniki decydujące o zakupie wyrobów mleczarskich w opinii uczestników rynku - implikacje dla producentów / Marzena Góralczyk // W: Prace Naukowe Akademii Ekonomicznej im. Oskara Langego we Wrocławiu .- 2003, nr 983, T. 1, s. 234--240 bibliogr. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6119] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[7] Zarządzanie informacją a wyzwania przyszłości / Marzena Góralczyk // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Zarządzanie i Marketing ; 16) .- 2003, T. 2, s. 113--119, ISSN: 2084-2686, bibliogr. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6335] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Wiedza o marketingu i jej zastosowanie w przedsiębiorstie - studium przypadków / Marzena Góralczyk // W: Prace Naukowe Wałbrzyskiej Wyższej Szkoły Zarządzania i Przedsiębiorczości - (Zarządzanie i Marketing ; 14) .- 2002, T. 2, s. 39--49, ISSN: 2084-2686, bibliogr. tab.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5815] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[9] Czynniki kształtujące konkurencyjność wyrobów przemysłu mleczarskiego / Marzena Góralczyk // W: Studia i Materiały - (Referaty) .- 2001, T. 18-19, nr 1-2, s. 265--269 bibliogr. rys. tab. summ.
Słowa kluczowe: elementy marketingu mix, konkurencyjność, wyroby mleczarskie,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-3382] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Logistyka a strategia przedsiębiorstwa / Marzena Góralczyk // W: Manufacturing Management .- 1995, Vol. 2, no 4, s. 23--30 bibliogr. tab. wykr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8154] [data modyf: 02-06-2008 09:43]
[11] Wybrane formy wspierania zarządzaniem zasobami rzeczowymi i finansowymi w przedsiębiorstwie / Marzena Góralczyk // W: Zeszyty Naukowe. TNOiK Oddz. w Poznaniu .- 1995, nr 3, s. 101--107 bibliogr.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-9948] [data modyf: 17-07-2014 14:04]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Franchising - instrumentem wspierającym zarządzanie przedsiębiorstwem, 2000. Marzena Góralczyk // W: Instrumenty zarządzania we współczesnym przedsiębiorstwie : Zbiór referatów na Ogólnopolską Konferencję Naukową. Boszkowo, Polska Poznań : Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, 2000, T. 1, s. 107--115
Słowa kluczowe: franchising, przedsiębiorstwo macierzyste, użytkownik, zarządzanie

Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-9715] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Rozwój przedsiębiorstwa a wyzwania przyszłości, 2000. Marzena Góralczyk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : V Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 2000, s. 47--55
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-5831] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] Konkurencyjność przedsiębiorstw warunkiem ich przetrwania i rozwoju, 1999. Marzena Góralczyk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : IV Konferencja naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1999, s. 37--45
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-8585] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Franchising - formą wspierania rozwoju przedsiębiorstw, 1997. Marzena Góralczyk // W: Nowoczesne zarządzanie przedsiębiorstwem : II Konferencja Naukowa. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. PZ, 1997, s. 59--67
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15883] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski