System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Witold Kowalski
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
3 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] L'agence de voyage. Manuel de français sur objectifs spécifiques. Simulation globale. Niveau A2/B1. Enseignant, 2019. Cécile Demaret, Marc Hamelrijckx, Marie-Claire Hoebanx, Elżbieta Jastrzębska, Laurie Joosten, Witold Kędziora, Witold Kowalski, Liliana Kozar, [b.m.] : University of Zielona Góra, Haute École Francisco Ferrer 30 s. , ISBN: -, bibliogr.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-15234] [data modyf: 12-12-2019 12:19]
[2] L'agence de voyage. Manuel de français sur objectifs spécifiques. Simulation globale. Niveau A2/B1.Étudiant, 2019. Cécile Demaret, Marc Hamelrijckx, Marie-Claire Hoebanx, Elżbieta Jastrzębska, Laurie Joosten, Witold Kędziora, Witold Kowalski, Liliana Kozar, [b.m.] : University of Zielona Góra, Haute École Francisco Ferrer 154 s. , ISBN: -, bibliogr.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-15233] [data modyf: 12-12-2019 12:16]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Rozwój francuskiej kultury renesansu w dobie wojen włoskich, Witold Kowalski
// W: Płynne Włochy, 2017. , Katowice : Wydawnictwo Gnome, s. 59--66, ISBN: 9788363268459
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18844] [data modyf: 03-06-2019 11:55]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] L'image du Japan dans "Ni d'Eve, ni d'Adam" d'Amélie Nothomb. Essai critique / Witold Kowalski, 2011. Studia Romanica Posnaniensia, vol. 38/1, 111--117, ISSN: 0137-2475, bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16867] [data modyf: 08-01-2013 09:51]
[2] Concours la civilization de la France : "La France sans secrets" fevrier mars 2005 / Witold Kędziora, Witold Kowalski, 2005. Prof-Europe, nr 6, 44
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10563] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski