System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

mgr Witold Kędziora
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 5 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] L'agence de voyage. Manuel de français sur objectifs spécifiques. Simulation globale. Niveau A2/B1. Enseignant, 2019. Cécile Demaret, Marc Hamelrijckx, Marie-Claire Hoebanx, Elżbieta Jastrzębska, Laurie Joosten, Witold Kędziora, Witold Kowalski, Liliana Kozar, [b.m.] : University of Zielona Góra, Haute École Francisco Ferrer 30 s. , ISBN: -, bibliogr.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-15234] [data modyf: 12-12-2019 12:19]
[2] L'agence de voyage. Manuel de français sur objectifs spécifiques. Simulation globale. Niveau A2/B1.Étudiant, 2019. Cécile Demaret, Marc Hamelrijckx, Marie-Claire Hoebanx, Elżbieta Jastrzębska, Laurie Joosten, Witold Kędziora, Witold Kowalski, Liliana Kozar, [b.m.] : University of Zielona Góra, Haute École Francisco Ferrer 154 s. , ISBN: -, bibliogr.
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-15233] [data modyf: 12-12-2019 12:16]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Concours la civilization de la France : "La France sans secrets" fevrier mars 2005 / Witold Kędziora, Witold Kowalski, 2005. Prof-Europe, nr 6, 44
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10563] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] AGENDA/Événements 2000/2001 / Witold Kędziora, 2001. Prof-Europe, Nr 4, 14
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8242] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Paul Personne / Witold Kędziora, 2000. Prof-Europe, Nr 3, 23
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8239] [data modyf: 07-08-2015 10:22]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski