System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Mirosława Kubasiewicz
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 13 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Memory, Myth, and Modernism in Kazuo Ishiuro's "The Buried Giant", Urszula Gołębiowska, Mirosława Kubasiewicz
// W: Modernism Re-visited, 2019. . Vol. 14, Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego), s. 153--165, ISBN: 9788378423867
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21232] [data modyf: 25-11-2019 11:28]
[2] Niemożliwość egzystencji autentycznej w świecie patriarchalnym w opowiadaniu Katherine Mansfield "Frau Brechenmacher idzie na wesele", Mirosława Kubasiewicz
// W: Kobiety-pisarki, kobiety-bohaterki, 2018. / red. nauk. Nel Bielniak, ALeksandra Urban-Podolan . Tom 11, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego), s. 123--131, ISBN: 9788378423584
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21046] [data modyf: 11-09-2019 11:07]
[3] Art Collectors and Artists: Love in the Works of Marcel Proust and Katherine Mansfiels, Mirosława Kubasiewicz
// W: Katherine Mansfield's French Lives, 2016. / ed. by Claire Davidson and Gerri Kimber, Leiden / Boston : Brill Rodopi (Internationale Forschungen zur Allgemeinen und Vergleichenden Literaturwissenschaft Vol. 191), s. 156--168, ISBN: 9789004283688
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17670] [data modyf: 14-03-2016 12:57]
[4] Pani Dalloway spotkanie ze śmiercią. O filmowej interpretacji powieści Virginii Woolf, Mirosława Kubasiewicz
// W: Literatura a film, 2016. / red. Dorota Kulczycka, Monika Hernik-Młodzianowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 6), s. 145--157, ISBN: 9788378422310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18113] [data modyf: 05-09-2016 11:41]
[5] Katherine Mansfield and Stanisław Wyspiański - Meeting Points, Mirosława Kubasiewicz
// W: Katherine Mansfield and Continental Europe : Connections and Influences, 2015. / ed. by Janka Kascakova and Gerri Kimber, Basingstoke : Palgrave Macmillan, s. 84--98, ISBN: 9781137429964
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16803] [data modyf: 24-04-2015 11:17]
[6] Seamus Heaney and Katherine Mansfield, Mirosława Kubasiewicz
// W: Katherine Mansfield and World War One, 2014. / ed. by Gerri Kimber, Todd Martin, Delia da Sousa Correa, Isobel Maddison, Alice Kelly, Edinburgh : Edinburgh University Press (Katherine Mansfield Studies Vol. 6), s. 114--115, ISBN: 9780748695348
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16298] [data modyf: 17-10-2014 10:10]
[7] The Judges by Stanislaw Wyspianski translated by Katherine Mansfield / transcription and note on the play, Mirosława Kubasiewicz
// W: The Edinburgh Edittion of the Collected Works of Katherine Mansfield : The Poetry and Critical Writings od Katherine Mansfield, 2014. / ed. by Gerri Kimber and Angela Smith . Vol. 3, Edinburgh : Edinburgh University Press, s. 182--196, ISBN: 9780748685011
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16401] [data modyf: 01-12-2014 12:13]
[8] Authentic Existence and the Characters of Katherine Mansfield, Mirosława Kubasiewicz
// W: Katherine Mansfield and Literary Modernism : Historicizing Modernism, 2011. / Edited by Janet Wilson, Gerri Kimber and Susan Reid, [B.m.] : Continuum International Publishing Group, s. 53--63, ISBN: 9781441111302
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13616] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "2 hours priceless talk" - on the Friendship between Katherine Mansfield and Virginia Woolf / Mirosława Kubasiewicz, 2018. Explorations: A Journal of Language and Literature Vol. 6, 52--66, ISSN: 2353-6969, bibliogr.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23757] [data modyf: 26-11-2019 10:58]
[2] Negocjacje / transakcje / interakcje - o współpracy translatorskiej Virginii Woolf, Katherine Mansfield i Samuela Koteliańskiego / Mirosława Kubasiewicz, 2017. Przekładaniec. A Journal of Translation Studies, 319--329, ISSN: 1425-6851, , eISSN: 1689-1864, bibliogr. .- [artykuł recenzyjny]
Słowa kluczowe: Bachtin, Bakhtin, Koteliansky, Mansfield, Wismann, Woolf, graniczność, liminality, translation as collaboration, współpraca translatorska
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 14)
[AWCZ-21730] [data modyf: 13-11-2018 12:30]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] An encounter with death in Katherine Mansfield's "The Garden Party" / Mirosława Kubasiewicz // W: Acta Humana .- 2010, nr 1, s. 75--83
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8796] [data modyf: 10-01-2011 10:16]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Modernism Re-visited / (Red.) Urszula Gołębiowska, Mirosława Kubasiewicz .- Zielona Góra : Wydział Humanistyczy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, Vol. 14, 174 s. .- ISSN: 2657-5906 .- ISBN: 9788378423867
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5854] [data modyf: 25-11-2019 12:03]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski