System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Urszula Gołębiowska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Neofilologii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 19 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] The lesson of the other. Alterity and Subjectivity in Henry James's Fiction, 2019. Urszula Gołębiowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 151 s. , ISBN: 9788378423744, bibliogr. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-15141] [data modyf: 25-11-2019 11:32]
[100] [1]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Back in "the terrible city": Henry James and his Characters in Search of the Past and a less Polarized Future, Urszula Gołębiowska
// W: Henry James' Travel. Fiction and Non-Fiction, 2019. / ed. by Mirosława Buchholtz, Abingdon : Routledge, s. 101--111, ISBN: 9781138350526
Kod: MOR-WII-H    BibTeX   (pkt: 75)
[WZCZ-20591] [data modyf: 02-07-2019 12:46]
[75] [1]
[2] Memory, Myth, and Modernism in Kazuo Ishiuro's "The Buried Giant", Urszula Gołębiowska, Mirosława Kubasiewicz
// W: Modernism Re-visited, 2019. . Vol. 14, Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Seria Monografii Naukowych Uniwersytetu Zielonogórskiego), s. 153--165, ISBN: 9788378423867
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21232] [data modyf: 25-11-2019 11:28]
[14,2] [0,71]
[3] The use of memory and history in Alice Munro's short stories, Urszula Gołębiowska
// W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture, 2018. / ed. by Leszek Szymański, Joanna Zawodniak, Agnieszka Łobodziec, Marek Smoluk, Zielona Góra : Wydział Humanistyczny Uniwersytetu Zielonogóskiego, s. 255--263, ISBN: 9788394656904
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19891] [data modyf: 29-05-2019 12:20]
[20] [1]
[4] The Self Between "Two Incongruous and Incompatible Cultures" in Paul Bowles's "The Sheltering Sky", Urszula Gołębiowska
// W: Multiculturalism, Multilingualism and the Self: Literature and Culture Studies : Issues in Literature and Culture, 2017. / eds. Jacek Mydla, Małgorzata Poks, Leszek Drong, - : Springer International Publishing AG (Second Language Learning and Teaching), s. 17--27, ISBN: 9783319610481    DOI: DOI 10.1007/978-3-319-61049-8_2
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19256] [data modyf: 03-06-2019 11:52]
[20] [1]
[5] A Female Character in Search of a Self in J. M. Coetzee's Foe, Urszula Gołębiowska
// W: Novelistic Inquiries into the Mind, 2016. / Grzegorz Maziarczyk, Joanna Klara Teske (eds.), Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 135--148, ISBN: 9781443894906
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18330] [data modyf: 27-10-2016 09:18]
[6] Moving Beyond (Cultural) Criticism in Henry James's Late Transatlantic Encounters, Urszula Gołębiowska
// W: American Literature and Intercultural Discourses, 2016. / eds. Agnieszka Łobodziec, Iwona Filipczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 7), s. 65--77, ISBN: 9788378422716
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18658] [data modyf: 30-01-2017 11:08]
[7] Odzyskane ciało Catherine Sloper. "Plac Waszyngtona" Henry'ego Jamesa w interpretacji Agnieszki Holland, Urszula Gołębiowska
// W: Literatura a film, 2016. / red. Dorota Kulczycka, Monika Hernik-Młodzianowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 6), s. 159--170, ISBN: 9788378422310
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18114] [data modyf: 05-09-2016 11:44]
[8] "Nadnaturalnie spotęgowana siła wyglądu" w opowiadaniach z tomu "Coś, o czym chciałam ci powiedzieć" (1974), Urszula Gołębiowska
// W: Alice Munro - wprowadzenie do twórczości, 2015. / pod red. Mirosławy Bucholtz, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 91--106, ISBN: 9788380190726
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16773] [data modyf: 02-04-2015 11:44]
[9] Acquisitive Perception and Inner Conflict in Henry James's Fiction, Urszula Gołębiowska
// W: Henry James Goes to War, 2014. , Frankfurt am Main : Peter Lang Edition (Dis/Continuities. Toruń Studies in Language, Literature and Culture Vol. 5), s. 207--218, ISBN: 9783631646014
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16022] [data modyf: 13-05-2014 08:22]
[10] Recepcja Eugeniusza Sue w Anglii połowy XIX wieku na podstawie monografii Berry Palmer Chevasco, Urszula Gołębiowska
// W: Eugeniusz Sue. Życie - twórczość - recepcja*, 2014. / red. nauk. Dorota Kulczycka, Aneta Narolska . t. 3, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego.), s. 333--341, ISBN: 9788378421610
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16602] [data modyf: 06-08-2015 12:14]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Pamięć i zapominanie w "Pogrzebanym olbrzymie" Kazuo Ishigury / Urszula Gołębiowska, 2020. ER(R)GO. Teoria. Literatura. Kultura, nr 4 (1/2020), 117--131, ISSN: 1508-6305, , eISSN: 2544-3186,
Słowa kluczowe: Ishiguro, amnesia, amnesty, collective memory
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.31261/errgo.7660
[AWCZ-25581] [data modyf: 31-08-2020 10:59]
[70] [1]
[2] Łupy Henry'ego Jamesa: między życiem publicznym a prywatnym / Elaine Hudson; tłum. z j. ang. / Urszula Gołębiowska, 2017. Litteraria Copernicana 1 (21), 131--139, ISSN: 1899-315X, bibliogr. fot.
Słowa kluczowe: Henry James, James's house, Lamb House, The Spoils of Poynton, dom Henry'ego Jamesa, privacy, prywatnoś, publicity, rozgłos, status
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21203] [data modyf: 27-03-2017 13:49]
[0] [0]
[3] Potyczki Henry'ego Jamesa o wolność powieści / Urszula Gołębiowska, 2017. Litteraria Copernicana, 1 (21), 49--59, ISSN: 1899-315X,
Słowa kluczowe: "The Art of Fiction", Henry James, ethics, etyka, freedom, otherness, teoria powieści, theory of the novel, wolność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: http://dx.doi.org/10.12775/LC.2017.004
[AWCZ-21196] [data modyf: 27-03-2017 13:47]
[10] [1]
[4] Beyond the Political - an Ethical Reading of J.M. Coetzee's "Foe" / Urszula Gołębiowska, 2016. Annales Universitatis Paedagogicae Cracoviensis. Studia Anglica VI, 104--113, ISSN: 2299-2111, , eISSN: 2449-5239, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: etyka, feminizm, intertekstualność, teoria postkolonialna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWCZ-22008] [data modyf: 23-11-2017 10:56]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Alterity and Experience in Henry James's "The Beast in the Jungle" / Urszula Gołębiowska // W: Acta Humana .- 2010, nr 1, s. 85--94
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8797] [data modyf: 10-01-2011 10:17]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Representations of history in Alice Munro's short fictions, 2016. Urszula Gołębiowska // W: Interdisciplinary views on the English language, literature and culture : a scientific celebrating the 10th anniversary of English philology at the University of Zielona Góra held under the honorary patronage of the Rector of the University of Zielona Góra, prof. dr hab. inż. Tadeusz Kuczyński. Zielona Góra, Polska ZIelona Góra : University of Zielona Góra, 2016, s. 49, ISBN: 9788394656904 .- [abstract]
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22384] [data modyf: 19-12-2016 09:41]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Modernism Re-visited / (Red.) Urszula Gołębiowska, Mirosława Kubasiewicz .- Zielona Góra : Wydział Humanistyczy Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, Vol. 14, 174 s. .- ISSN: 2657-5906 .- ISBN: 9788378423867
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5854] [data modyf: 25-11-2019 12:03]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski