System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Magdalena Jurewicz-Nowak
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 34 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Językowy wyraz kontaktów międzyetnicznych w "Księdze wójtowskiej miasta Opola" z przełomu wieków XVII i XVIII, 2015. Magdalena Jurewicz-Nowak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 373 s. , ISBN: 9788378421917,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13561] [data modyf: 03-02-2017 11:02]
[2] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w., 2015. Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego., Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 630 s. , ISBN: 9788379694266,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12687] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[3] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w., 2015. Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego., Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 689 s. , ISBN: 9788379697526,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12688] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[4] Obraz językowych stosunków polsko - niemieckich w syntezach historycznojęzykowych, 2011. Magdalena Jurewicz-Nowak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 163 s. , ISBN: 9788374814393,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10679] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kryterium estetyczne jako wyznacznik kształtowania wzorów językowych zachowań w "Teoryjej stylu polskiego" Józefy Kamockiej (XIX w.), Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 125--136, ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20873] [data modyf: 04-06-2019 11:51]
[2] Language modelling of a teacher's portrait in the work of Aniela Szycówna "On teacher's duties and his education" (1915), Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Social Pedagogy with the care for human being (from polish research), 2019. , Wietnam : Vinh University Publishing House, s. 41--53, ISBN: 9786049234514
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20806] [data modyf: 04-06-2019 11:57]
[3] Słownictwo przyrodnicze (roślinne) warunkowane prawnie w "Zwierciadle saskim" Pawła Szczerbica z XVI wieku, Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Miasto. Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Cz. 7, 2019. / red. nauk. Małgorzata Święcicka, Monika Peplińska, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu kazimierza Wielkiego, s. 140--151, ISBN: 9788380182189
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20771] [data modyf: 04-06-2019 11:47]
[4] Formuły z udziałem "verba dicendi" sterujące zachowaniami językowymi odbiorcy w "Zwierciadle saskim" Pawła Szczerbica (XVI wiek), Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem : Ad honorem Professoris Marci Cybulski, 2018. / pod red. Ewy Woźniak i Anny Lenartowicz-Zagrodnej, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 405--414, ISBN: 9788381424011
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20852] [data modyf: 29-05-2019 12:14]
[5] Nauczycielskie powinności historyka języka względem wspólnoty narodowej, Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, 2018. / red. nauk. Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 657--659, ISBN: 9788322631379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20494] [data modyf: 04-06-2019 11:55]
[6] Relacja nadawczo-odbiorcza w dawnym języku prawnym (na materiale "Zwierciadła Saskiego" Pawła Szczerbica z XVI w.) , Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne, 2018. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 115--127, ISBN: 9788378423188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19832] [data modyf: 03-06-2019 11:21]
[7] Sposoby użycia języka w negocjacjach cenowych w dawnej polszczyźnie (XVIII w.), Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2016 : Zachowanie językowe - spontaniczność i automatyzm, 2017. / pod red. Magdaleny Hawrysz, Marzanny Uździckiej i Anny Wojciechowskiej, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 41--55, ISBN: 9788378423945
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19301] [data modyf: 31-05-2019 13:47]
[8] Językowe kontakty międzyetniczne we wspólnocie miejskiej warunkowane dzialalnością handlową w osiemnastowiecznym Wroclawiu, Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu, 2016. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015), s. 109--126, ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18646] [data modyf: 13-02-2017 11:15]
[9] Zmiany znaczeniowe w polu semantycznym staropolskich nazw środków transportu, Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto [6], 2016. / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 107--123, ISBN: 9788380180994
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18707] [data modyf: 03-02-2017 10:43]
[10] Od prośby do nakazu. Rada w "Poradniku domowym" Jacka Dziarkowskiego, Magdalena Jurewicz-Nowak, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: Język w życiu wspólnoty, 2015. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014), s. 53--72, ISBN: 9788378422334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17714] [data modyf: 01-04-2016 12:04]
[11] Konwersacyjne nacechowanie stylistyczne jako sygnał więzi wspólnotowych na materiale kazań dziewiętnastowiecznych Józefa Męcińskiego, Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Tożsamość w komunikowaniu, 2014. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013), s. 183--192, ISBN: 9788378421429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16361] [data modyf: 12-11-2014 11:21]
[12] Określenie przestrzeni w protokołach sądowych na materiale "Czerwonej Księgi" Mysłowic (XVI-XVIII w.), Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Przestrzeń zróżnicowana językowo, kulturowo i społecznie. Miasto [5], 2014. / pod red. Małgorzaty Święcickiej i Moniki Peplińskiej-Narloch, Bydgoszcz : Wydawnictwo Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego, s. 100--112, ISBN: 9788370969899
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16480] [data modyf: 09-01-2015 13:29]
[13] Kondensacja treści i leksyki a funkcjonalność dydaktyczna kazania na materiale mów Józefa Męcińskiego (XIX w.), Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Kondensacja i kompresja w języku, tekstach i kulturze, 2013. / pod red. Waldemara Żarskiego, Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT- Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 55--69, ISBN: 9788374329491
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15850] [data modyf: 12-02-2014 12:21]
[14] Leksem i pojęcie "grzech" jako sposób organizowania mowy (na materiale wybranych kazań XIX-wiecznych), Magdalena Jurewicz-Nowak, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak
// W: W stronę literatury i języka, 2013. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska 5), s. 343--362, ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16219] [data modyf: 27-08-2014 10:01]
[15] O znaczeniach terminów: "obyczaj", "zwyczaj", "prawo" w "Zwierciadle saskim" Pawła Szczerbica (XVI w.), Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Komunikacyjne aspekty badania języka, 2013. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2012), s. 7--18, ISBN: 9788378421184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15936] [data modyf: 21-03-2014 08:32]
[16] Religijna kwalifikacja przejawów obyczaju w mowach kaznodziejskich Józefa Męcińskiego (XIX wiek), Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Język, wielokulturowość, tożsamość, 2013. / pod red. Marii Pająkowskiej-Kensik, Anny Paluszak-Bronki i Krzysztofa Kołatki, Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego nr XXIII), s. 203--213, ISBN: 9788360775387
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15626] [data modyf: 05-11-2013 15:31]
[17] Granice prototypu protokołu sądowego i ich przekraczanie w tekstach polskich i niemieckich na materiale "Księgi wójtowskiej m. Opola 1698-1721", Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Żywe problemy historii języka, 2010. / pod red. Marcina Kuźmickiego i Marka Osiewicza, Poznań : Wydaw. Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk, s. 137--152
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12422] [data modyf: 01-12-2010 11:04]
[18] Obraz językowych stosunków polsko-niemieckich w książce Tadeusza Lehra - Spławińskiego "Język polski. Pochodzenie, powstanie, rozwój", Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, 2009. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 69--83, ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11385] [data modyf: 05-02-2010 08:01]
[19] Stanisław Rospond w kwestii stosunków językowych polsko - niemieckich, Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, 2009. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 299--312, ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11392] [data modyf: 05-02-2010 08:02]
[20] Obraz językowych kontaktów polsko - niemieckich w syntezie Zenona Klemensiewicza, Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, 2006. / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 79--92, ISBN: 9788374810777
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8985] [data modyf: 05-02-2010 10:53]
[21] Funkcjonowanie mody w stroju i prezencji w aspekcie komunikatywnym: (próba rejestracji i analizy fenomenu), Magdalena Jurewicz-Nowak
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 165--188, ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5352] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Językowe wykładniki emocji i ocen w wybranych artykułach prasowych (na marginesie polemiki wokół "Wirów" H. Sienkiewicza / Magdalena Jurewicz-Nowak, 2016. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica: Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznice śmierci Henryka Sienkiewicza vol. 50, 263--277, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Henryk Sienkiewicz, a novel "Wiry", emotional speech, evaluation, expressing feelings, journalism, review, twentieth century
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21359] [data modyf: 12-05-2017 11:56]
[2] Językowe akty etykiety środowiskowej i zawodowej w rozmówkach handlowych Jerzego Schlaga (XVIII wiek) / Magdalena Jurewicz-Nowak, 2015. Rozprawy Komisji Językowej (Łódź) t. LXI, 43--60, ISSN: 0076-0390, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Polish-German phrasebook, dzieje uzywania języka, grzecznościowe zachowania językowe, rozmówki polsko-niemieckie, speech communities, the behaviour of politeness, the history of language use, wspólnota komunikatywna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19887] [data modyf: 08-03-2016 11:54]
[3] Taktyka oskarżenia w sprawie Gabriela Czechowicza w kontekście sporu politycznego - analiza retoryczna / Magdalena Jurewicz-Nowak, 2015. Forum Artis Rhetoricae: Retoryka jako narzędzie w badaniach tekstów prawnych i dziennikarskich, cz. 1, nr 3 (42), 7--14, ISSN: 1733-1986, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: argumentative techniques, judical speech, mowa sądowa, political dispute, retoryka, rhetoric, spór polityczny, strategia, strategy tactics, taktyka, techniki argumentacyjne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-19795] [data modyf: 09-02-2016 10:16]
[4] Opis stosunków polsko-niemieckich w syntezach historycznojęzykowych - stosowane pojęcia i terminy / Magdalena Jurewicz-Nowak, 2012. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, tom XXIII, 37--57, ISSN: 2082-9825,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17163] [data modyf: 25-03-2013 09:13]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nazwy pokrewieństwa i powinowactwa w "Zwierciadle saskim" z 1581 roku. Prawne determinanty użycia / Magdalena Jurewicz-Nowak // W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze .- 2013, r. 2011, s. 51--76 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9614] [data modyf: 22-07-2015 09:47]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wykład początków państwowości polskiej w syntezach historycznojęzykowych, 2010. Magdalena Jurewicz-Nowak // W: Naród. Religia. Język : materiały z konferencji 17-19 maja 2010 r.. -, - Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2011, s. 137--150, ISBN: 9788389790958
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20209] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Interferencje graficzne polsko-niemieckie w "Księdze protokołów sądu wójtowskiego miasta Opola z lat 1698-1721", 2007. Magdalena Jurewicz-Nowak // W: Dokument pisany w badaniach historyka języka polskiego. Z badań nad grafią i fonetyką historycznej polszczyzny : Cykliczne Spotkania Historyków Języka Polskiego. Kalsk, Polska Zielona Góra - Poznań : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, s. 235--249, ISBN: 9788374812535
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19524] [data modyf: 18-03-2010 13:20]
[3] Pojęciowy i terminologiczny wyraz funkcjonowania prawnego wspólnoty wieloetnicznej, 2006. Magdalena Jurewicz-Nowak // W: Pogranicza : materiały z konferencji 8 - 10 maja 2006 r. -, Polska Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007, s. 215--229, ISBN: 9788389790255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18352] [data modyf: 21-05-2007 13:41]
[4] Model protokołu sądów bartniczych w starostwie leżajskim, 2002. Magdalena Jurewicz-Nowak // W: Gatunki mowy i ich ewolucja : [materiały konferencyjne]. Katowice, Polska Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004, T. 2: Tekst a gatunek, s. 147-157, ISBN: 832261294X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16350] [data modyf: 28-04-2004 12:56]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski