System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Magdalena Idzikowska
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 23 pozycji bibliograficznych
6 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Tacierzyństwo, surogatka, bachor - "brzydkie słowa" związane z rodziną w ocenie językoznawców i użytkowników języka, Magdalena Idzikowska
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 343--353, ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20883] [data modyf: 04-06-2019 11:50]
[2] Przezwisko w komunikacji wewnątrzrodzinnej, Magdalena Idzikowska
// W: Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne, 2018. / red. nauk. Magdalena Hawrysz i Marzanna Uździcka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze), s. 61--73, ISBN: 9788378423188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19747] [data modyf: 03-06-2019 11:07]
[3] Rodzina jako wartość w prasie społecznej lat 80. (na przykładzie "Magazynu Rodzinnego" z roku 1989), Magdalena Idzikowska
// W: Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, 2018. / red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura t. 1), s. 91--104, ISBN: 9788378423201
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20370] [data modyf: 29-05-2019 12:27]
[4] Rodzinność w przekazie medialnym, Magdalena Idzikowska
// W: Etyczność w mediach - między pogardą a szacunkiem, 2017. / red. Michał Drożdż, Klaudia Cymanow-Sosin, Tarnów : Wydawnictwo Biblos, s. 172--182, ISBN: 9788377934838
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19866] [data modyf: 31-05-2019 11:52]
[5] Zwyczaje językowe w komunikacji grup internetowych na przykładzie forum rodzicielskiego, Magdalena Idzikowska
// W: Język w życiu wspólnoty, 2015. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014), s. 37--52, ISBN: 9788378422334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17713] [data modyf: 01-04-2016 12:02]
[6] Współczesne macierzyństwo w przekazie medialnym - aspekty językowe, Magdalena Idzikowska
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom V, 2013. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 275--287, ISBN: 9878363134532
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15525] [data modyf: 17-09-2013 15:47]
[7] "Rodzina przygodą życia" - wizerunek rodziny w prasie katolickiej, Magdalena Idzikowska
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom IV, 2012. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Szczecin : ZAPOL; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 113--125, ISBN: 9788375184839
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14858] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[8] Świadomość językowa a przejawy ekspresji na blogach o macierzyństwie, Magdalena Idzikowska
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu, 2012. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 291--301, ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14758] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] "W brzuchu mi kiełkuje" - językowy wizerunek macierzyństwa w przestrzeni internetowej (na przykładzie blogów), Magdalena Idzikowska
// W: Język nowych mediów, 2012. / pod red. Kazimierza Michalewskiego, Łódź : Wydaw. Primum Verbum, s. 31--41, ISBN: 9788362157426
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14463] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Językowy obraz rodziny w prasie dla rodziców, Magdalena Idzikowska
// W: Wartości kulturowe w rodzinie: założenia, realia i egzemplifikacje, 2010. / red. nauk. Wojciech Muszyński, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 164--176, ISBN: 9788376116709
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11998] [data modyf: 26-05-2010 11:06]
[11] Wyraziste właściwości nazewnictwa medialnego drugiej połowy XX wieku, Magdalena Idzikowska
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, 2009. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 45--55, ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11384] [data modyf: 05-02-2010 08:01]
[12] O pewnej osobliwości nazewniczej - tytuły zinów, Magdalena Idzikowska
// W: Między słowem a obrazem, 2007. / red. nauk. Karol Smużniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski (Filologia Polska 3), s. 47--59, ISBN: 9788374810937
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9078] [data modyf: 11-02-2010 09:58]
[13] Tytuły pism okresu PRL jako nazewniczy obraz epoki (na materiale prasy powojennej 1945 - 1948), Magdalena Idzikowska
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, 2006. / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 65--77, ISBN: 9788374810777
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8984] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Kilka uwag o nazwach polskich mediów, Magdalena Idzikowska
// W: Mowa rozświetlona myślą : Swiadomość normatywno-stylistyczna współczesnych Polaków, 1999. , Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis no 1982), s. 222--228, ISBN: 8322919506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3385] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Żeby mama sobie poszła i już nigdy nie wrócila". Wizerunek rodziny i rodzicielstwa w prasie (na materiale "Wysokich Obcasów") / Magdalena Idzikowska, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3, 195--212, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: "The High Heels", "Wysokie Obcasy", parenting in the media, prasa, rodzicielstwo w mediach, the image of a family, the press, wizerunek rodziny
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22403] [data modyf: 21-02-2018 10:27]
[2] "Żeby mama sobie poszła i już nigdy nie wróciła". Wizerunek rodziny i rodzicielstwa w prasie (na materiale "Wysokich Obcasów") / Magdalena Idzikowska, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 3, 189--204, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22236] [data modyf: 18-01-2018 09:47]
[3] Uwagi o konferencji naukowej "Normatywna problematyka tekstów pisanych" : (Zielona Góra, 12-13 listopada 1998 r.) / Magdalena Hawrysz, Magdalena Idzikowska, 1998. Edukacja Humanistyczna, nr 4, 135-138
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6476] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] O funkcjach imion osobowych we współczesnej polszczyźnie / Magdalena Idzikowska, 1996. Poradnik Językowy, nr 10, 57--67, ISSN: 0551-5343, .- Nazwisko autora: M. Król
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-10123] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Wpływ zmian społecznych na emocjonalność przekazu medialnego (na przykładzie wartościujących określeń relacji rodzinnych w prasie), 2010. Magdalena Idzikowska // W: Dynamika spoločenských zmien a stratifikácia národného jazyka : Zborník príspevkov z konferencie konanej 13. 04. 2010 v Banskej Bystrici. Banská Bystrica, Słowacja Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 2012, s. 137--145, ISBN: 9788055704418
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20836] [data modyf: 16-10-2013 11:30]
[2] Nazwy własne mediów w komunikacji językowej (na przykładzie nazewnictwa rozgłośni radiowych), 2006. Magdalena Idzikowska // W: Zborník materiálov zo 6. medzinárodnej vedeckej konferencie o komunikácii Kontinuitné a diskontinuitné otázky jazykovej komunikácie : Banská Bystrica, 13. - 15. septembra 2006. Banská Bystrica, Słowacja Banská Bystrica : Pedagogická fakulta Univerzity Mateja Bela, 2007, s. 228--234, ISBN: 9788080834555
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18745] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Współczesne tendencje w nazewnictwie pism, 2003. Magdalena Idzikowska // W: Z najnowszych tendencji w polskim nazewnictwie : [materiały Wrocławskiej Konferencji Onomastycznej]. Wrocław, Polska Łask : Oficyna Wydaw. LEKSEM, 2005, s. 131--149, ISBN: 8360178089
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17553] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Komunikacyjne aspekty tytułów pism polskich, 2003. Magdalena Idzikowska // W: Súčasná jazyková komunikácia v interdisciplinárnych súvislostiach : 5. medzinárodná konferencia o komunikácii. Banská Bystrica, Słowacja Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 2004, s. 359--367, ISBN: 8080559791
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16885] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Imiona osobowe w roli chrematonimów : (na przykładzie nazw artykułów handlowych), 1998. Magdalena Idzikowska // W: Onomastyka polska a nowe kierunki językoznawcze : materiały z XI Ogólnopolskiej Konferencji Onomastycznej. Bydgoszcz - Pieczyska, Polska Bydgoszcz : Wydaw. WSP, 2000, s. 211--221
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14618] [data modyf: 07-08-2015 10:21]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski