System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Stanisław Borawski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 48 pozycji bibliograficznych
2 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w., 2015. Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego., Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 630 s. , ISBN: 9788379694266,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12687] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[2] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w., 2015. Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego., Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 689 s. , ISBN: 9788379697526,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12688] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[3] Reguła zakonu świętej Klary : wyrazy graficzne z lokalizacjami wraz z podobizną zabytku i transliteracją, 2007. Stanisław Borawski, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski 217 s. , ISBN: 9788374810944,
Kod: KSI-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-8038] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Słownictwo potoczne listów Zygmunta Miłkowskiego do Juliana Łukaszewskiego (1867 - 1895), 2007. Stanisław Borawski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 611 s. , ISBN: 9788374810791,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7974] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Transliteracja grafemiczna "Księgi protokołów sądu wójtowskiego miasta Opola z lat 1698-1821", 2003. Stanisław Borawski, Ilpo Tapani Piirainen, Astrid Dormann-Sellinghoff, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT 285 s. (Orbis Linguarum 23), ISBN: 8389247526,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6708] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Wybór tekstów do historii języka polskiego, 2003. Stanisław Borawski, Antoni Furdal Wyd. 2, uzup., Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 345 s. , ISBN: 8301140666,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6891] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Wprowadzenie do historii języka polskiego : zagadnienia historiozoficzne, 2002. Stanisław Borawski 2, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN 279 s. , ISBN: 8301130849,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4607] [data modyf: 12-02-2003 13:54]
[8] Zweisprachige Stadtbücher aus Oppeln/Opole; Herausgegeben, 2002. Stanisław Borawski, Astrid Dormann-Sllinghoff, Ilpo Tapani Piirainen, Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe 431 s. (Orbis Linguarum Bd 14), ISBN: 8387299812,
Kod: KSI-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6354] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Tradycja i perspektywy : przeszłość i przyszłość nauki o dziejach języka polskiego, 1995. Stanisław Borawski, Wrocław : Towarzystwo Przyjaciół Polonistyki Wrocławskiej 208 s. , ISBN: 837091019X,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6355] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Nauczycielskie zadania historyków języka wobec narodowej wspólnoty komunikatywnej dawniej i obecnie, Stanisław Borawski, Bernadetta Niesporek-Szamburska
// W: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, 2018. / red. nauk. Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 653--656, ISBN: 9788322631379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20493] [data modyf: 04-06-2019 11:55]
[14,2] [0,71]
[2] Synteza dziejów polszczyzny a możliwości integracji badań, Stanisław Borawski
// W: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, 2018. / red. nauk. Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 17--31, ISBN: 9788322631379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20592] [data modyf: 04-06-2019 11:34]
[20] [1]
[3] Rękopiśmienna pamiątka ku uciesze lub do ćwiczenia w edytorstwie filologicznym, Stanisław Borawski
// W: Cum reverentia, gratia, amicitia... (I) : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bogdanowi Walczakowi, 2013. / pod red. Jolanty Migdał i Agnieszki Piotrowskiej-Wojaczyk . tom I, Poznań : Wydawnictwo Rys, s. 189--191, ISBN: 9788363664053
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15297] [data modyf: 26-04-2013 13:05]
[4] W kwestii wzorów i autorytetu w dziejach języka polskiego - Helmutowi Keipertowi z okazji Jubileuszu, Stanisław Borawski
// W: Schnittpunkt Slavistik : Ost und West im wissenschaftlichen Dialog. Festgabe für Helmut Keipert zum 70. Geburtstag. Teil 1: Slavistik im Dialog - einst und jetzt, 2012. / hg. Irina Podtergera, Göttingen : V&R unipress, s. 385--391, ISBN: 9783899719727
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14724] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[5] Dwie XVII-wieczne nowiny. O propagandowym użyciu listu prywatnego, Stanisław Borawski
// W: Gatunki mowy i ich ewolucja : gatunek a komunikacja społeczna, 2011. / pod red. Danuty Ostaszewskiej . Tom IV, Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, s. 135--146, ISBN: 9788322619928
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14230] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[6] Zanim Jaś został panem Janem - o wartościach i wartościowaniu w "Dzienniku nauczyciela domowego", Stanisław Borawski, Irmina Kotlarska
// W: "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności : prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2008. / red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 387--396, ISBN: 9788374811910
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11691] [data modyf: 11-02-2010 08:55]
[7] Odmiana języka i gatunek mowy jako pojęcia sterujące w opisie dziejów języka, Stanisław Borawski
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, 2006. / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 11--30, ISBN: 9788374810777
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8982] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Podstawowe warunki skuteczności językoznawców w działaniu ma rzecz ogólnonarodowej wspólnoty komunikacyjnej, Stanisław Borawski
// W: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku, 2005. / pod red. Stanisława Gajdy, Andrzeja Markowskiego, Józefa Porayskiego-Pomsty, Warszawa : Rada Języka Polskiego przy Prezydium Polskiej Akademii Nauk [et al.], s. 130--139, ISBN: 8371517068
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9014] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Podstawy idei poznawczej studiów nad dziejami używania języka. Esej o diachronii, Stanisław Borawski
// W: Rozprawy o historii języka polskiego, 2005. / red. nauk. Stanisław Borawski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 13--61, ISBN: 8389712936
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7925] [data modyf: 09-06-2010 14:28]
[10] "Siostry" i "panny" in der polnisches Gesetzregel der Jungfrauen der Heiligen Klara aus dem 16. Jahrundert, Stanisław Borawski
// W: Normen, Namen und Tendenzen in der Slavia : Festschrift für Karl Gutschnidt zum 65. Geburstag, 2004. / Hrsg. Volkmar Lehmann, Ludger Udolph, München : Verlag Sagner (Slavolinguistica B. 3), s. 317--327, ISBN: 3876908086
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6540] [data modyf: 16-04-2004 11:18]
[11] Społeczność opolska w świetle nazw osobowych "Księgi wójtowskiej" m. Opola (1698-1721), Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz
// W: Przeszłość i teraźniejszość poskiej onomastyki, 2003. / pod red. Romany Łobodzińskiej, Wrocław : Wrocławskie Towarzystwo Naukowe Wydaw., s. 77--88, ISBN: 8373740120
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6466] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Późnośredniowieczna "Reguła polska zakonu panny św. Klary", Stanisław Borawski
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 15--73, ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5347] [data modyf: 10-01-2003 12:03]
[13] O niektórych polskich przekładach "Psalmu" 51. [Vlg. 50.] w związku z pojęciem wzorca przekładu tekstu kanonicznego, Stanisław Borawski
// W: Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy : 450 rocznica przekładu Nowego Testamentu przez Mikołaja Jakubicę na język dolnołużycki, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Studia Łużyckie nr 3), s. 197--216, ISBN: 8372680574
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3531] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[14] Listy T. T. Jeża do dr. J. Łukaszewskiego. Między poetyką normatywną listu a nieregularną komunikacją w rozproszonej wspólnocie, Stanisław Borawski
// W: Mowy piękno wielorakie, 2000. , Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego (Gatunki Mowy i Ich Ewolucja 1), s. 291--301, ISBN: 8322610335
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3526] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[15] Glosa do transkrypcji "Bogurodzicy", Stanisław Borawski
// W: Z polszczyzny historycznej i współczesnej, 1997. , Rzeszów : Wydaw. WSP, s. 203--213, ISBN: 8387288705
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3393] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[16] "Imparat şi proletar" Mihaile Eminescu w przekładzie Emila Zegadłowicza. O motywacji tłumaczenia, Stanisław Borawski
// W: Praktyka językowo-stylistyczna w tekstach artystycznych doby nowopolskiej, 1997. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 19--28, ISBN: 8386832371
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3535] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Historyk języka w trzech rolach. Esej hisroriozoficzny o pojęciach sterujących narracją dziejopisarską w językoznawstwie polskim po roku 1945 / Stanisław Borawski, 2013. Poradnik Językowy, z. 7, 31--41, ISSN: 0551-5343, summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17753] [data modyf: 21-07-2015 13:00]
[2] O reformie ortografii ze stanowiska komunikacyjno-informacyjnego / Stanisław Borawski, 1999. Edukacja Humanistyczna, nr 1, 31--39
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6610] [data modyf: 09-02-2008 11:41]
[3] Integracja językowa czy asymilacja, przeniesienie lub przejmowanie wzorów językowych zachowań / Stanisław Borawski, 1997. Rocznik Lubuski: Współczesna polszczyzna na Ziemiach Zachodnich i Północnych, T. 23 cz. 2, 23--32, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11779] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] W kręgu pryncypiów w studiach nad triadą: język - obyczaj - wspólnota / Stanisław Borawski, Marzanna Uździcka // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2014, 48, s. 9--19, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: community, custom, imitation, język, naśladownictwo, powtarzalność, repetition, the language, wspólnota,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10175] [data modyf: 03-08-2015 09:38]
[2] U początków leksykografii polskiej : o pewnej potrzebie ustabilizowanego słownictwa / Stanisław Borawski // W: Prace Filologiczne .- 2006, Tom LI, s. 31--40
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Początki idei poznawczej badania odmian językowych w historii języka polskiego / Stanisław Borawski // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1999, z. 10, s. 195--205
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4400] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Uwagi historyka języka w związku z opublikowaniem przez Jana Pirożyńskiego elementarza Piotra Sextilisa (1556 r.) / Stanisław Borawski // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1999, z. 10, s. 207--209
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4401] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Przedmowa do śpiewnika katolickiego nowo reformowanego z 1638 roku, 2010. Stanisław Borawski // W: Naród. Religia. Język : materiały z konferencji 17-19 maja 2010 r.. -, - Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2011, s. 23--29, ISBN: 9788389790958
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20207] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[2] Pojęcie "rozwoju języka" w dawnych narracjach dziejopisarskich historyków języka polskiego (przed 1939 r.), 2008. Stanisław Borawski // W: Tajemnice rozwoju : materiały z konferencji 10-12 maja 2008 r.. -, Polska Łódź : Archidiecezjanlne Wydawnictwo Łódzkie, 2009, s. 55--62
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19159] [data modyf: 22-05-2009 08:25]
[3] Nowocześni, czyli nadawcy o sobie, 2007. Stanisław Borawski // W: Tradycja a nowoczesność : materiały z konferencji 14 - 16 maja 2007. Łódź, Polska Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2008, s. 387--393, ISBN: 9788389790392
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18796] [data modyf: 19-05-2008 13:49]
[4] Trzy paradoksy. O języku i treści "Monologu królowej przedmieścia", 2006. Stanisław Borawski // W: Pogranicza : materiały z konferencji 8 - 10 maja 2006 r. -, Polska Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2007, s. 21--33, ISBN: 9788389790255
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18350] [data modyf: 21-05-2007 13:41]
[5] Edukacja młodego arystokraty : wokół kwestii autorytetu w języku i wychowaniu, 2005. Stanisław Borawski // W: Osoba i osobowość - czynniki je kształtujące : materiały z konferencji 9-11 maja 2005 r.. Łódź, Polska Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2006, s. 41--52, ISBN: 8389790
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18081] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Krótki esej o pamięci. Wzorcowość a typowość w myśleniu o przeszłości, 2003. Stanisław Borawski // W: Zapomniane dziedzictwo kulturowe : na wschodzie Europy od XV do XX wieku. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielongórskiego, 2005, s. 9-13, ISBN: 8389712865
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17545] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Podstawowe warunki skuteczności językoznawców w działaniu na rzecz ogólnonarodowej wspólnoty komunikacyjnej, 2004. Stanisław Borawski // W: Polska polityka komunikacyjnojęzykowa wobec wyzwań XXI wieku : [materiały konferencyjne]. Kamień Śląski, Polska Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, 2005, s. 130--139, ISBN: 8371517068
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18080] [data modyf: 17-11-2006 13:21]
[8] Skonwencjonalizowane zachowanie językowe i rytuał a funkcjonowanie wspólnoty komunikacyjnej, 2004. Stanisław Borawski // W: Rytuał. Język - religia : materiały z konferencjii 17-19 maja 2004 r.. Łódź, Polska Łódź : Archidiecezjalne Wydaw. Łódzkie, 2005, s. 59--75, ISBN: 8389790025
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17440] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Spontaniczność i konwencja w etykietalnych formułach adresowych (na materiale listów Z. Miłkowskiego do J. Łukaszewskiego), 2002. Stanisław Borawski // W: Gatunki mowy i ich ewolucja : [materiały konferencyjne]. Katowice, Polska Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004, T. 2: Tekst a gatunek, s. 93--104, ISBN: 832261294X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16304] [data modyf: 27-05-2006 10:49]
[10] List jako narzędzie komunukacji w rozproszonej wspólnocie, 2002. Stanisław Borawski // W: Mniej znane historie z dziejów Europy Środkowowschodniej : materiały z sesji naukowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra - Poznań : Bogucki Wydaw. Naukowe, 2003, s. 23--34, ISBN: 8389290251
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16108] [data modyf: 13-01-2004 16:11]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010 / (Red.) Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, 300 s. .- ISBN: 9788374814515
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4952] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[2] Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005 / (Red.) Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2006 .- ISBN: 9788374810777
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4315] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Rozprawy o historii języka polskiego / (Red.) Stanisław Borawski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 502 s. .- ISBN: 8389712936
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4189] [data modyf: 09-06-2010 14:43]
[4] Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001 / (Red.) Stanisław Borawski, Jerzy Brzeziński .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2001, 515 s. .- ISBN: 8389321025
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4027] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Szkice z dziejów literackich języków słowiańskich / / Ewa Magdalena Siatkowska .- Warszawa , 2004 (Rec.) Stanisław Borawski // Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005/ red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz .- 2006, s. 323--326
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Postać w literaturze: wizerunek staropolski / / Ostaszewska D. .- Katowice , 2001 (Rec.) Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz // Zielonogórskie seminaria polonistyczne / red.nauk. Stanisław Borawski, Jerzy Brzeziński.- Zielona Góra: Uniwersytet Zielongórski .- 2002, s. 509--515
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski