System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. dr hab. Bogdan Trocha
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 120 pozycji bibliograficznych
25 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Zbrodnia w fantastycznych światach : Motywy kryminalne w literaturze fantastycznej, 2017. Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury 433 s. , ISBN: 9788394050658, bibliogr. summ.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14182] [data modyf: 30-05-2019 14:34]
[100] [1]
[2] Literatura i kultura popularna. Metody: propozycje i dyskusje, 2015. Jakub Z. Lichański, Wojciech Kajtoch, Bogdan Trocha, Wrocław : Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Uniwersytet Wrocławski 117 s. , ISBN: 9788393632176,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13064] [data modyf: 28-04-2016 09:04]
[3] Mit pod lupą, 2013. Jakub Sadowski, Andrzej Szyjewski, Bogdan Trocha, Kraków : Uniwersytet Jana Pawła II w Krakowie 134 s. , ISBN: 9788364275643,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13163] [data modyf: 16-06-2016 11:29]
[4] Mitologie totalitarne/autorytarne w literaturze i kulturze Hiszpanii i Polski, 2013. Jakub Z. Lichański, Marcin Napiórkowski, Bogdan Trocha, Eligiusz Piotrowski, Zielona Góra : Fabryka Reklamy IBI 195 s. , ISBN: 9788392102878,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11871] [data modyf: 28-07-2015 10:47]
[5] Degradacja mitu w literaturze fantasy, 2009. Bogdan Trocha, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 430 s. , ISBN: 9788374812429,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9269] [data modyf: 05-02-2010 07:36]
[6] Szkice z filozofii miłości, 2005. Bogdan Trocha, Dzierżoniów : @HUS-net 273 s. , ISBN: 8391999009,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-7679] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Przestrzeń dramatu jako kategoria filozoficzna : studium teorii przestrzeni Józefa Tischnera, 2000. Bogdan Trocha, Zielona Góra : Dom Wydaw. "Gest" 133 s. , ISBN: 8390516756,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5998] [data modyf: 26-03-2002 13:18]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Figury obcego we współczesnej fantastyce - postacie, strategie i funkcje. Fantastyczne gry ze spotkaniem, Bogdan Trocha
// W: Słowiańska literatura i kultura popularna. Figury swojskości i obcości współczesnego świata w literaturze i kulturze popularnej krajów słowiańskich, 2019. / red. nauk. Tatiana Hajder, Roman Sapeńko, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski Instytut Filologii Polskiej Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury (Najnowsza słowiańska literatura i kultura popularna), s. 23--40, ISBN: 9788394050696
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21344] [data modyf: 14-02-2020 11:01]
[20] [1]
[2] Prawo i (nie)porządek w literaturze fantastycznej, Bogdan Trocha
// W: Przyjemność (z) czytania. Pamięci profesora Tadeusza Żabskiego, 2019. / red. Anna Gemra, Wrocław : Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Uniwersytet Wrocławski, s. 177--199, ISBN: 9788394665616
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20995] [data modyf: 05-08-2019 09:15]
[20] [1]
[3] Typologia herosa w literaturze popularnej, Bogdan Trocha
// W: Heroica. Bohaterstwo w literaturze i kulturze europejskiej, 2019. / red. nauk. Anna Gawarecka, Włodzimierz Szturc, Elżbieta Wesołowska, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 279--296, ISBN: 9788323234968
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20994] [data modyf: 05-08-2019 09:09]
[20] [1]
[4] (Dlaczego) Nie wolno krzywdzić ludzi - o dwóch schematach rozumienia zbrodni w trylogii "Twoja twarz jutro" Javiera Maríasa, Bogdan Trocha
// W: Widma Maríasa. Szkice krytyczne, 2017. / pod red. Wojciecha Charchalisa i Arkadiusza Żychlińskiego, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Filologia Romańska), s. 137--167, ISBN: 9788323232087
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19672] [data modyf: 30-05-2019 14:57]
[20] [1]
[5] Mythopoeiczne i fantastyczne renarracje otwartych pytań w powieściach Kazimierza Truchanowskiego "Totenhorn" i "Dzwony Piekieł", Bogdan Trocha
// W: Poprawianie masek : wokół pisarstwa Kazimierza Truchanowskiego, 2017. / pod red. Zbigniewa Chlewińskiego, Płock : Samizdat Zofii Łoś, s. 164--204, ISBN: 9788392665939
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18635] [data modyf: 25-01-2017 13:19]
[5] [1]
[6] Renarracje spekulacyjne apokryfów we współczesnej prozie, Bogdan Trocha
// W: O literaturze i kulturze (nie tylko) popularnej : Prace ofiarowane Profesorowi Jakubowi Z. Lichańskiemu, 2017. / pod red. Anny Gemry i Adama Mazurkiewicza, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 89--104, ISBN: 9788380886186
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19207] [data modyf: 03-06-2019 09:51]
[20] [1]
[7] Between the Clichés and Speculative Re-Narration: Features of Ancient Themes in Popular Literature, Bogdan Trocha
// W: Antiquity in Popular Literature and Culture, 2016. / ed. by Konrad Dominas, Elżbieta Wesołowska, Bogdan Trocha, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 21--36, ISBN: 9781443890243
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17961] [data modyf: 15-06-2016 08:35]
[8] Historia alternatywna we współczesnej polskiej powieści popularnej wobec historii i polityki, Bogdan Trocha
// W: Slov'âns'ka fantastika [3] : zbirnik naukovih prac', 2016. . t. 3, Kiiv : Kiivs'kij nacional'nij universitet imeni Tarasa Ševčenka, s. 216--226, ISBN: 9786177480128
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18539] [data modyf: 21-12-2016 08:33]
[9] Kategoria spotkania we wczesnej powieści detektywistycznej, Bogdan Trocha
// W: Na tropie motywów : Literatura kryminalna, 2016. , Kraków : EMG, s. 43--64, ISBN: 9788363464103
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18834] [data modyf: 08-03-2017 09:52]
[10] Mitologizacje bohatera w literaturze fantastycznej, Bogdan Trocha
// W: Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, 2016. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 317--333, ISBN: 9788394050610
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18630] [data modyf: 25-01-2017 13:03]
[11] Savremene apokrifne renaracije lika Jude u romanima Kirila Jeskova i Henrika Panasa, Bogdan Trocha
// W: Juda Iskariotskij u slovenskim kulturama : sbornik radova, 2016. / Dejan Ajdačih, Beograd : Alma, s. 176--190, ISBN: 9788679744388
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18664] [data modyf: 30-01-2017 12:23]
[12] Zur Rezeption der Antike heute. Statt eines Vorworts, Konrad Dominas, Bogdan Trocha, Paweł Wałowski
// W: Die Antike in der populären Kultur und Literatur, 2016. / Konrad Dominas, Bogdan Trocha, Paweł Wałowski (Hg.), Berlin : Frank&Timme, s. 7--12, ISBN: 9783732902385
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-18121] [data modyf: 07-09-2016 09:27]
[13] Groteska i nowe mity w cyklu o Jakubie Wędrowyczu Andrzeja Pilipiuka, Bogdan Trocha
// W: Slov'âns'ka fantastika (2) : zbirnik naukovih prac', 2015. . t. 2, Kiiv : Kiivs'kij nacional'nij universitet imeni Tarasa Ševčenka, s. 242--256, ISBN: 9786177241484
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17192] [data modyf: 05-10-2015 08:25]
[14] Mityczne źródła zbrodniczej intrygi - kryminalne schematy fabularne w literaturze staroegipskiej i w Biblii, Bogdan Trocha
// W: Literatura kryminalna. Na tropie źródeł, 2015. / pod red. Anny Gemry, Kraków : EMG, s. 183--198, ISBN: 9788363464684
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17822] [data modyf: 28-04-2016 09:12]
[15] Poszukiwanie rodzimej arkadii w polskiej literaturze popularnej - między alternatywną historią a współczesną bajką dla dorosłych, Bogdan Trocha
// W: Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej, 2015. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 465--481, ISBN: 9788394050689
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17159] [data modyf: 01-10-2015 11:48]
[16] Fantastyka jako spekulacyjne "laboratorium moralne"? Literacko-aksjologiczny aspekt poszukiwania wzorcow tożsamości w ponowoczesnym swiecie, Bogdan Trocha
// W: "Homo mythicus" - mityczne wzorce tożsamości, 2014. / pod red. Haliny Kubickiej, Grzegorza Trębickiego i, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 37--41, ISBN: 9788394050641
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16505] [data modyf: 14-01-2015 15:11]
[17] Metamorfozy socrealizma v pol'skoj populârnoj literature posle 1945 goda, Bogdan Trocha
// W: Socio-Cultural Dynamics of Global Processes, 2014. / ed. Igor F. Kefeli, Sankt-Peterburg : The Ministry of Education and Science of the Russian Federation, s. 111--118, ISBN: 9785426800014
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16394] [data modyf: 06-08-2015 12:46]
[18] Między thrillerem religijnym a teologicznym - czyli zdrodnie i intrygi w świecie religii, Bogdan Trocha
// W: Literatura kryminalna. Śledztwo w sprawie gatunków, 2014. / pod red. Anny Gemry, Kraków : EMG, s. 211--234, ISBN: 9788363464608
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16896] [data modyf: 15-06-2015 08:25]
[19] Mity państwa w literackiej grotesce fantastycznej Andrzeja Pilipiuka, Bogdan Trocha
// W: Mitologizacje państwa w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej, 2014. / red. Wojciech Charchalis i Bogdan Trocha, Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, s. 493--507, ISBN: 9788394050603
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16459] [data modyf: 16-12-2014 14:06]
[20] Phantastik als spekulatives "moralisches Labor"? Der literarisch-axiologische Aspekt der Suche nach Identitätsmustern in der postmodern Welt, Bogdan Trocha, Paweł Wałowski
// W: Übergänge und Entgrenzungen in der Fantastic, 2014. / Hg. Christine Lötscher, Petra Schrackmann, Ingrid Tomkowiak, Aleta-Amirée von Holzen . Band/Volume 1, Berlin : LIT Verlag (Fantastikforschung. Research in the Fantastic), s. 263--290
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16326] [data modyf: 04-11-2014 11:26]
[21] Władza w prozie Marcina Wolskiego, Bogdan Trocha
// W: Między przymusem a akceptacją : Meandry władzy w literaturze i kulturze popularnej, 2014. / pod red. Anny Gemry i Konrada Dominasa, Wrocław : Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Uniwersytet Wrocławski, s. 63--76, ISBN: 9788393632152
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16877] [data modyf: 02-06-2015 11:42]
[22] Współczesna renarracja mitycznych historii Greków, Bogdan Trocha
// W: Człowiek w zwierciadle przeszłości : ucieczka od historii do Historii, 2014. / red. T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 155--175, ISBN: 9788378421443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16812] [data modyf: 27-08-2015 11:36]
[23] Mythische Identität. Statt eines Vorworts, Bogdan Trocha, Paweł Wałowski
// W: Homo mythicus* : Mythische Identitätsmuster, 2013. / Bogdan Trocha, Paweł Wałowski (Hg.), Berlin : Frank&Timme (Literaturwissenschaft Band 35), s. 7--10, ISBN: 9783865964359
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15583] [data modyf: 06-08-2015 12:15]
[24] The Loneliness of the Greek Hero, Bogdan Trocha
// W: In the Mirror of the Past : Of Fantasy and History, 2013. / ed. by. Bogdan Trocha, Aleksander Rzyman, Tomasz Ratajczak, Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, s. 83--104, ISBN: 9781443845281
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15295] [data modyf: 26-04-2013 09:27]
[25] Zur Präsenz des "wilden Denkens" in der populären Unterhaltungsliteratur, Bogdan Trocha
// W: Homo mythicus : Mythische Identitätsmuster, 2013. / Bogdan Trocha, Paweł Wałowski (Hg.), Berlin : Frank&Timme (Literaturwissenschaft Band 35), s. 11--40, ISBN: 9783865964359
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15573] [data modyf: 07-10-2013 10:16]
[26] Aletheiczny wymiar słowa w powieściach Eliota Pattisona i Hana Shaogonga, Bogdan Trocha
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu, 2012. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 329--341, ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14760] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[27] Literatura popularna jako przestrzeń gry, spekulacji i poszukiwań, Bogdan Trocha
// W: Związki i rozwiązki : Relacje kultury i literatury popularnej ze starymi i nowymi mediami, 2012. / pod red. Anny Gemry i Haliny Kubickiej, Wrocław : Pracownia Literatury i Kultury Popularnej oraz Nowych Mediów Uniwersytet Wrocławski, s. 33--53, ISBN: 9788393632107
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15206] [data modyf: 22-03-2013 13:12]
[28] Źródła i funkcje mitycznych cytacji w rosyjskiej, ukraińskiej, czeskiej i polskiej literaturze popularnej po 1990 roku, Bogdan Trocha
// W: Slov'ans'ka fantastika, 2012. , Kiiv : Kiivs'kij Universitet, s. 66-76
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15037] [data modyf: 07-08-2015 11:49]
[29] Konsekwencje interpretacyjne obecności mitu w "świecie tekstu", Bogdan Trocha
// W: Mityczne scenariusze : od mitu do fikcji - od fikcji do mitu, 2011. / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy . 1, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 31--41, ISBN: 9788374814317
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14152] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[30] Mityczne wzorce drogi inicjacyjnej motywu quest w literaturze fantasy, Bogdan Trocha
// W: Mit początku, mit drogi : analiza historyczna, społeczna i kulturowa, 2010. / pod red. Bożeny Płonki-Syroki i Edyty Rudolf, Wrocław : Oficyna Wydaw. Arboretum, s. 317--341, ISBN: 9788360011928
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11860] [data modyf: 01-04-2010 13:28]
[31] "Mythopoeiczne" aspekty liryki Zbigniewa Herberta, Bogdan Trocha
// W: Pojęcia kiełkujące z rzeczy. Filozoficzne inspiracje twórczości Zbigniewa Herberta, 2010. / red. Józef Maria Ruszar, Kraków : Wydawnictwo Platan, s. 101--137, ISBN: 9788389711670
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19681] [data modyf: 28-12-2017 08:42]
[32] Antropologiczne konsekwencje spekulacji mythopoeicznej - człowiek wobec nadprzyrodzonego w religious fantasy i mythopoeic fantasy, Bogdan Trocha
// W: Język. Religia. Tożsamość. Tom III, 2009. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, s. 385--401, ISBN: 9788389682362
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11802] [data modyf: 02-03-2010 12:46]
[33] Fantasy - spekulacja czy ucieczka? Lektura czasu zdesakralizowanego, Bogdan Trocha
// W: Wokół źródeł fantasy, 2009. / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 71--85, ISBN: 9788374812962
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11576] [data modyf: 05-02-2010 08:11]
[34] O fantasy w badaniach naukowych. Wprowadzenie, Bogdan Trocha, Tomasz Ratajczak
// W: Fantasy w badaniach naukowych, 2009. / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 7--20, ISBN: 9788374812443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11064] [data modyf: 05-02-2010 07:50]
[35] Obecność mitu w literaturze fantasy. Problemy metodologiczne, Bogdan Trocha
// W: Fantasy w badaniach naukowych, 2009. / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 51--67, ISBN: 9788374812443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11065] [data modyf: 05-02-2010 07:51]
[36] Od mitu do mitopoetyckich spekulacji, Bogdan Trocha
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet, 2009. / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski nr 4), s. 245--267, ISBN: 9788374813174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15277] [data modyf: 25-04-2013 10:29]
[37] Teofanie w "Pieśniach" Karola Wojtyły, Bogdan Trocha
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet, 2009. / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski nr 4), s. 145--158, ISBN: 9788374813174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15285] [data modyf: 25-04-2013 12:08]
[38] Wokół źródeł fantasy, Bogdan Trocha, Tomasz Ratajczak
// W: Wokół źródeł fantasy, 2009. / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 9--17, ISBN: 9788374812962
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11595] [data modyf: 05-02-2010 08:12]
[39] Aksjologiczne "tło" wykładni Harrego Pottera J. K. Rowling, Bogdan Trocha
// W: Literatura, język, dydaktyka : szkice humanistyczne, 2008. / red. nauk. M. Sinica, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 123--134, ISBN: 9788374811576
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10264] [data modyf: 11-02-2010 10:43]
[40] Mythopoeiczne aspekty lektury dzieła literackiego, Bogdan Trocha
// W: Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, 2008. / red. Marian Sinica, Leszek Jazownik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 209-223, ISBN: 9788374812184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10841] [data modyf: 05-02-2010 09:06]
[41] Problematyka metodologii wykładni literatury fantasy, Bogdan Trocha
// W: Między słowem a obrazem, 2007. / red. nauk. Karol Smużniak, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski (Filologia Polska 3), s. 85--97, ISBN: 9788374810937
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9080] [data modyf: 11-02-2010 09:58]
[42] O tym jak filozofowie myślą o religii, Bogdan Trocha
// W: Wobec Boga i człowieka : Księga jubileuszowa dla ks. prof. Romana Harmacińskiego: praca zbiorowa, 2006. / pod red. Eligiusza Piotrowskiego, Zielona Góra - Gorzów Wlkp. : Wydaw. Diecezjalne, s. 225--241, ISBN: 8370771041
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8557] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Psychodeliczna reinterpretacja Corpus Chrystii według Philipa K. Dicka, Bogdan Trocha
// W: Korowód idei i metod : prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, 2006. / red. nauk. Grzegorz Kubski, Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 379--388, ISBN: 8374810564
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9028] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Znaczenie miłości w Gwieździe Zbawienia Franza Rozenzweiga, Bogdan Trocha
// W: Przechować pamięć o przeszłości. Z. 2, 2006. / oprac. red. Beata Hebzda-Sołogub, Dzierżoniów : Edytor Drukarnia-Wydawnictwo, s. 44--53, ISBN: 8389818256
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11743] [data modyf: 19-02-2010 10:19]
[45] Chrześcijańska transformacja paidei w kręgach aleksandryjskich i jej uwarunkowania tekstualno-interpretacyjne, Bogdan Trocha
// W: Wymiary szkolnej edukacji polonistycznej, 2005. / red. nauk. Dorota Amborska-Głowacka, Romuald Marek Jabłoński, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 315--334, ISBN: 8389712679
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7459] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[46] Degradacja mitu a konflikt hermeneutyk, Bogdan Trocha
// W: Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej, 2003. / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski 1), s. 277--292, ISBN: 8389321432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6068] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[47] Dekradacja mitu w powieściach "fantasy", Bogdan Trocha
// W: Naprzyrodzone : praca zbiorowa, 2003. / pod red. Elżbiety Przybył, Kraków : Zakład Wydaw. "Nomos", s. 364--369, ISBN: 8388508563
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8558] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[48] W kręgu myśli Emmanuela Levinasa - czyli filozofowanie po Zagładzie, Bogdan Trocha
// W: Przechować pamięć o przeszłości, 2002. / oprac. red. Beata Hebzda-Sołogub, Dzierżoniów : Dzierzoniowski Ośrodek Kultury, s. 54--64, ISBN: 8391560120
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5419] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[49] Michała Wołodyjowskiego etos rycerski, Bogdan Trocha
// W: Henryk Sienkiewicz : biografia, twórczość, recepcja, 1998. , Lublin : [br. wyd.] (Studia Sienkiewiczowskie 1), s. 225--234, ISBN: 8390441006
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4877] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Anthropological Aspects of Józef Tischner's Philosophy of Drama / Bogdan Trocha, 2019. Future Human Image Vol. 1, 104--112, ISSN: 2311-8822, , eISSN: 2519-2604, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: anthropology, axiology, philosophy of dialogue, philosophy of drama
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)    DOI: 10.29202/fhi/11/12
[AWCZ-24177] [data modyf: 21-06-2019 09:26]
[5] [1]
[2] The Depictions of the Cosmos in Popular Culture: in Searching of the Sense of Wholeness / Roman Sapeńko, Bogdan Trocha, 2019. Philosophy and Cosmology Vol. 23, 168--177, ISSN: 2307-3705, , eISSN: 2307-3705, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Fantasy, Image of the Cosmos, Popular Culture, Science fiction, Speculative fiction, the Universe
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24454] [data modyf: 21-10-2019 11:50]
[10] [0,5]
[3] Fantastyka jako spekulacyjne "laboratorium moralne"? Literacko-aksjologiczny aspekt poszukiwania wzorców tożsamości w ponowoczesnym świecie / Bogdan Trocha, 2018. Literatura Ludowa, 3--23, ISSN: 0024-4708, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: antropologia, fantastyka naukowa, fantastyka spekulacyjna, hermeneutyka, krytyka mitograficzna, laboratorium moralne
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.12775/LL.1.2018.001
[AWCZ-23181] [data modyf: 05-10-2018 13:22]
[11] [1]
[4] Wojna w kulturze - bohater kulturowy / Bogdan Trocha, 2018. Studia z Kultury Popularnej: Popkultura wobec współczesnych konfliktów zbrojnych, nr 2, 237--247, ISSN: 2544-7033,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24176] [data modyf: 21-06-2019 09:18]
[5] [1]
[5] Spekulacyjna i diagnostyczna funkcja słowiańskiej fantastyki w perspektywie własnej tradycji / Bogdan Trocha, 2016. Književna Istorija XLVIII, 160, 97--122, ISSN: 0350-6428, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: fantastyka, fantasy, folklor, mitologia, rzeczywistości alternatywne, science fiction
Kod: CZR-INNE    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-22244] [data modyf: 22-01-2018 10:02]
[6] Transhumanizm i posthumanizm w literaturze fantastycznej w perspektywie kliszy kulturowej i futorologicznej spekulacji / Bogdan Trocha, 2016. Rocznik Lubuski: Transhumanizm a kontrintuicyjność mitycznego obrazu człowieka t. 42, cz. 2, 115--132, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: myth, posthumanism, speculative fiction, transhumanism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-20934] [data modyf: 24-01-2017 09:32]
[7] Transhumanizm i posthumanizm w literaturze fantastycznej w pespektywie kliszy kulturowej i futurologicznej spekulacji / Bogdan Trocha, 2016. Rocznik Lubuski: Transhumanizm a kontrintuicyjnośc mitycznego obrazu człowieka T. 42, cz. 2, 115--132, ISSN: 0485-3083, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: posthumanism, speculative fiction, transhumanism
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)
[AWCZ-21016] [data modyf: 30-05-2017 10:50]
[8] Techniki inkorporacji literatury oralnej w literaturze popularnej / Bogdan Trocha, 2015. Quaestiones Oralitatis I, 2, 147--166, ISSN: 2449-8181, summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20017] [data modyf: 28-04-2016 08:48]
[9] Funkcje bajki w postmodernistycznej literaturze fantasy / Bogdan Trocha, 2012. Literatura Ludowa, 3, 3--13, ISSN: 0024-4708, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-16662] [data modyf: 28-11-2012 12:22]
[10] Degradacja mitu w literaturze fantasy / Bogdan Trocha, 2011. Polonistyka, Nr 2, 14--17, ISSN: 0551-3707,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15501] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[11] Co kocha współczesny człowiek? / Bogdan Trocha, 2007. Zeszyty Karmelitańskie: pismo poświęcone duchowości, nr 1, 11-22
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11842] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Józefa Tischnera od-czytywanie świata / Bogdan Trocha, 2001. Logos i Ethos, nr 2, 41--45, ISSN: 0867-8308,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8142] [data modyf: 10-01-2003 11:08]
[13] Historyczne perspektywy hermeneutyki / Bogdan Trocha, 2000. Edukacja Humanistyczna, nr 2/3, 4--10
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8137] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Wilhelma Diltheya hermeneutyka przeżywanego życia / Bogdan Trocha, 2000. Edukacja Humanistyczna, nr 4, 27--34
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7897] [data modyf: 09-02-2008 11:47]
[15] Poznanie i odpowiedzialność / Bogdan Trocha, 1999. Edukacja Humanistyczna, 2-3, 9--22
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-7800] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[16] W kręgu fenomenologii pytania / Bogdan Trocha, 1998. Edukacja Humanistyczna, nr 4, 29-39
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-6470] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Das literarische Bild der Absage an die offizielle Version der jüngsten Geschichte Polens im Schaffen von Marcin Wolski und Jarosław Marek Rymkiewicz / Bogdan Trocha, Paweł Wałowski // W: Orbis Linguarum .- 2015, vol. 43, s. 163--178, ISSN: 1426-7241,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)
[AWI-10322] [data modyf: 25-01-2016 10:22]
[2] Lektury czasu wolnego - nauczycielska terra incognita / Bogdan Trocha // W: Dydaktyka Literatury i Konteksty .- 2014, XXXIII, s. 142--146, ISSN: 2084-3372, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: fantasy, literature of free time, popular literature, science-fiction,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10111] [data modyf: 03-08-2015 09:39]
[3] Funkcje motywów religijnych w thrillerze teologicznym (na wybranych przykładach) / Bogdan Trocha // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna .- 2012, XVIII, s. 87--103, ISSN: 0867-7441, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9695] [data modyf: 29-10-2013 07:26]
[4] Postać kapłana w literaturze popularnej / Bogdan Trocha // W: Studia Paradyskie .- 2011, T. 20, s. 113--124, ISSN: 0860-8539,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9352] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[5] Nowe i stare mapy piekła w literaturze fantasy i science fiction / Bogdan Trocha // W: Acta Universitatis Wratislaviensis. Literatura i Kultura Popularna .- 2010, XVI, s. 53--69, ISSN: 0867-7441,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 6)
[AWI-8650] [data modyf: 04-06-2010 12:42]
[6] Wolność, poznanie i odpowiedzialność w polu relacji uczeń - nauczyciel/mistrz / Bogdan Trocha // W: Dydaktyka Literatury .- 2010, 30, s. 81--94
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8733] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[7] Manipulacja wzorcem mitycznym w literaturze / Bogdan Trocha // W: Dydaktyka Literatury .- 2009, T. 29, s. 165--181
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8433] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[8] Mistyczne zapośredniczenie - doświadczenie religijne a doświadczenie imaginacyjne jako problem hermeneutyczny / Bogdan Trocha // W: Dydaktyka Literatury .- 2007, T. 27, s. 101--114
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8068] [data modyf: 12-02-2008 12:22]
[9] Fenomenologia a kwestia kształcenia - zarys problemu / Bogdan Trocha // W: Dydaktyka Literatury .- 2006, T. 26, s. 207--215
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7557] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Przestrzeń w "Ogniem i mieczem" Henryka Sienkiewicza jako przestrzeń ludzkiego dramatu / Bogdan Trocha // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2006, T. 4, s. 39--50, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7514] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Funkcjonalność "Jakości metafizycznych" dzieła literackiego a kompetencje odbiorcy / Bogdan Trocha // W: Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski(Z. 2) .- 2005, s. 305--321
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7027] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Rozumienie jako kategoria ontologiczna / Bogdan Trocha // W: Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2002, T. 2, s. 15-24, ISSN: 1505-280X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5522] [data modyf: 09-02-2008 11:50]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Bohater literatury popularnej w ponowoczesnym świecie, 2017. Bogdan Trocha // W: Globalizovanij svit: viprobuvannâ ljuds'kogo buttâ = Globalized World: Challenge of the Being of Human Life. Žitomir, Ukraina Žitomir : Žitomirskij Deržavnij Universitet imeni Ivana Franka, 2017, s. 21--26, ISBN: 9786177483907
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22786] [data modyf: 23-10-2017 11:35]
[0] [0]
[2] Wojna w kulturze - bohater kulturowy, 2017. Bogdan Trocha // W: Dilema vijny/miru v postgumannomu sviti : Zbirnik naukovih prac' (za materialami mižregional'nogo naukovo-praktičnogo seminaru iz mižregional'nogo naukovo-praktičnogo seminaru iz mižnarodnoju učastju, 28-29 kvitnâ 2017 roku, m. Žitomir. Žitomir, Ukraina Žitomir : Ministerstvo Osviti i Nauki Ukraini, 2017, s. 7--11, ISBN: -
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-22783] [data modyf: 23-10-2017 09:20]
[0] [0]
[3] Miłość w sytuacjach granicznych ludzkiego życia, 2004. Bogdan Trocha // W: Opieka nad umierającymi wyrazem naszego szacunku dla życia : ars moriendi ars vivendi. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 40--47
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16738] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Między potępieniem a przebóstwieniem, czyli miłość w polu wartości, 2002. Bogdan Trocha // W: Literatura w kręgu wartości : materiały z VI sesji z cyklu "Świat jeden , ale nie jednolity", Bydgoszcz, 21-23 października 2002 roku. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Akademia Bydgoska, 2003, s. 385--397, ISBN: 8370964931
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16005] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Dramat jako kategoria filozoficzna w myśli ks. Józefa Tischnera, 2000. Bogdan Trocha // W: Gatunki okołoliterackie : (materiały z konferencji naukowej). Szczawo Zdrój, Polska Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2002, s. 273--278, ISBN: 838842565X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14964] [data modyf: 11-09-2002 13:48]
[6] Horyzont a ethos, 1996. Bogdan Trocha // W: Wartości i symbole w przestrzeni edukacyjnej : materiały I Ogólnopolskiej Sesji Pedagogicznej zorganizowanej przez Wojewódzki Ośrodek Metodyczny w Gorzowie Wlkp. w dniach 26 i 27 września 1996 roku. Gorzów Wlkp., Polska Gorzów Wlkp. : Wojewódzki Ośrodek Metodyczny, 1997, s. 131--148
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-13202] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Poetyka odbioru sacrum, 1992. Bogdan Trocha // W: W poszukiwaniu zapomnianych wartości : Chrzescijańskie wartości w edukacju literackiej i językowej. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : WSP, 1995, s. 149--156, ISBN: 8385693742
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16237] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Antiquity in Popular Literature and Culture / (Red.) Konrad Dominas, Elżbieta Wesołowska, Bogdan Trocha .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2016, 340 s. .- ISBN: 9781443890243
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5458] [data modyf: 15-06-2016 08:34]
[2] Die Antike in der populären Kultur und Literatur / (Red.) Konrad Dominas, Bogdan Trocha, Paweł Wałowski .- Berlin : Frank & Timme, 2016, 210 s. .- ISBN: 9783732902385
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5481] [data modyf: 07-09-2016 09:22]
[3] Mitologizacja człowieka w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej / (Red.) Wojciech Charchalis, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, 2016, 726 s. .- ISBN: 9788394050610
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5540] [data modyf: 25-01-2017 12:51]
[4] Mitologizacja kultury w polskiej i iberyjskiej twórczości artystycznej / (Red.) Wojciech Charchalis, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, 2015, 618 s. .- ISBN: 9788394050689
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5360] [data modyf: 01-10-2015 12:46]
[5] Człowiek w zwierciadle przeszłości : ucieczka od historii do Historii / (Red.) Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2014, 404 s. .- ISBN: 9788378421443
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5306] [data modyf: 02-09-2015 16:47]
[6] "Homo mythicus" - mityczne wzorce tożsamości / (Red.) Halina Kubicka, Grzegorz Trębicki, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, 2014, 289 s. .- ISBN: 9788394050641
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5273] [data modyf: 02-09-2015 16:28]
[7] Mitologizacje państwa w kulturze i literaturze iberyjskiej i polskiej / (Red.) Wojciech Charchalis, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Pracownia Mitopoetyki i Filozofii Literatury UZ, 2014, 596 s. .- ISBN: 9788394050603
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5261] [data modyf: 02-09-2015 16:25]
[8] Homo mythicus : Mythische Identitätsmuster / (Red.) Bogdan Trocha, Paweł Wałowski .- Berlin : Frank & Timme, 2013, 216 s. .- ISBN: 9783865964359
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5135] [data modyf: 02-09-2015 16:19]
[9] In the Mirror of the Past : Of Fantasy and History / (Red.) Bogdan Trocha, Aleksander Rzyman, Tomasz Ratajczak .- Newcastle upon Tyne : Cambridge Scholars Publishing, 2013, 104 s. .- ISBN: 9781443845281
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5091] [data modyf: 02-09-2015 16:16]
[10] Mit - Literatura - Tajemnica / (Red.) Waldemar Gruszczyński, Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2013, 304 s. .- ISBN: 9788378421153
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5195] [data modyf: 02-09-2015 16:40]
[11] Mityczne scenariusze : od mitu do fikcji - od fikcji do mitu / (Red.) Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, tom 2, 262 s. .- ISBN: 9788374814324
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4955] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[12] Mityczne scenariusze : od mitu do fikcji - od fikcji do mitu / (Red.) Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2011, tom 1, 250 s. .- ISBN: 9788374814317
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4954] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[13] Fantasy w badaniach naukowych / (Red.) Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2009, 229 s. .- ISBN: 9788374812443
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4593] [data modyf: 05-02-2010 11:06]
[14] Wokół źródeł fantasy / (Red.) Tomasz Ratajczak, Bogdan Trocha .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 330 s. .- ISBN: 9788374812962
Kod: RED-MP-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4670] [data modyf: 05-02-2010 11:08]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Narracje apokryficzne w kulturze współczesnej / / Małgorzata Jankowska .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM , 2011 (Rec.) .- Nowe formy apokryfów współczesnego świata / Bogdan Trocha // Literatura i Kultura Popularna .- 2013, XIX, s. 166--168
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski