System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Piotr Kładoczny
Dyscypliny naukowe:
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 58 pozycji bibliograficznych
12 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Semantyka nazw dźwięków w języku polskim, 2012. Piotr Kładoczny . t. 1 i 2, Łask : Oficyna Wydaw. LEKSEM 518 + 743 s. , ISBN: 9788360178040,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-11394] [data modyf: 15-02-2013 11:22]
[2] Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy : na tle innych gatunków profetycznych, 2004. Piotr Kładoczny, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 251 s. , ISBN: 8389712180,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7017] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Estetyczne wywody użytkowników Internetu na temat interpretacji muzycznych podczas Konkursu Chopinowskiego w 2015 roku, Piotr Kładoczny
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2018 : Estetyka językowa w komunikowaniu, 2019. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 289--303, ISBN: 9788378423379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20880] [data modyf: 04-06-2019 11:50]
[2] Styl profetyczny w języku, Piotr Kładoczny
// W: Hrestomatiâ teolingvistiki, 2019. / red. A. Gadomskij, V. Hlebda, O.V. Čevela et al. . T. 2, Ul'ânovsk : Instytut Slawistyki Uniwersytetu Opolskiego, Kazanskij gosudarstviennyj medicinskij universitet, s. 245--265, ISBN: 9785604174746
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20855] [data modyf: 28-05-2019 11:44]
[3] Metoda konotacyjno-kolokacyjnego wykorzystania korpusu do badań semantyki nazw na przykładzie rzeczownikowych nazw dzwięków, Piotr Kładoczny(*)
// W: Ad notam - ad gloriam : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Kazimierzowi Długoszowi z okazji 60-lecia aktywności zawodowej i 40-lecia pracy naukowej, 2018. / red. nauk. Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, s. 63--72, ISBN: 9788365466433
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20587] [data modyf: 04-06-2019 11:49]
[4] Teksty paramedyczne skierowane do pacjentów z problemami kardiologicznymi, Piotr Kładoczny
// W: Dyskurs (para)medyczny. Gatunki - funkcje - przeobrażenia, 2018. / red nauk. Adam Dombrowski, Waldemar Żarski, Wrocław - Kraków : Collegium Columbinum, s. 93--116, ISBN: 9788376241548
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20610] [data modyf: 29-05-2019 12:35]
[5] Obrazowanie zmysłowe we wczesnych i późnych pismach Jerzego Pilcha, Piotr Kładoczny
// W: Język - obraz - dyskurs, 2017. / pod red. Marka Cieszkowskiego, Anny Kapuścińskiej i Jacka Szczepaniaka, Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe(t. XXVII), s. 89--102, ISBN: 9788360775486
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20076] [data modyf: 03-06-2019 10:47]
[6] Co dziś w jedzeniu jest niezdrowe i jak o tym mówimy?, Piotr Kładoczny
// W: Kuchnia i stół w komunikacji społecznej. Dyskurs, tekst, kultura, 2016. / red. nauk. Waldemar Żarski, Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, s. 93--101, ISBN: 9788379772124
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19409] [data modyf: 17-10-2017 11:23]
[7] Konceptualizacja percepcji słuchowej i innych zmysłów w "Drugim Dzienniku" Jerzego Pilcha, Piotr Kładoczny
// W: Słowo. Dźwięk. Obraz, 2016. / pod red. Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej i Joann Rutkowskiej, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Akademii im. Jakuba z Paradyża, s. 61--71, ISBN: 9788389682826
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19015] [data modyf: 16-05-2017 10:35]
[8] Kontakty językowe i komunikacja w środowisku audiofilów, Piotr Kładoczny
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu, 2016. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015), s. 235--255, ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18651] [data modyf: 30-01-2017 10:28]
[9] Nazwy dźwięków jedzenia na podstawie Narodowego Korpusu Języka Polskiego, Piotr Kładoczny
// W: Od-głosy jedzenia, 2015. / pod red. nauk. Grażyny Pietruszewskiej-Kobieli i Adama Regiewicza, Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie (Od-głosy kultury tom II), s. 33--42, ISBN: 9788374554275
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16746] [data modyf: 20-03-2015 12:24]
[10] Czas zamknięty w zegarach - o czasie w języku zegarmistrzów i milośnikow zegarów, Piotr Kładoczny
// W: Pętla czasu. Język i kultura, 2014. / red. nauk. Jarosław Pacuła, Bielsko-Biała : Wydawnictwo Naukowe Akademii Techniczno-Humanistycznej, s. 23--38, ISBN: 9788363713836
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16615] [data modyf: 23-02-2015 13:36]
[11] Język w opisie dźwięków, Piotr Kładoczny
// W: Język - estetyka - sztuka, 2014. / pod red. Danuty Jastrzębskiej-Golonki i Agnieszki Rypel, Bydgoszcz : Bydgoskie Towarzystwo Naukowe (Prace Komisji Językoznawczej Bydgoskiego Towarzystwa Naukowego t. XXIV), s. 149--158, ISBN: 9788360775400
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16461] [data modyf: 16-12-2014 16:37]
[12] Miłośnicy zegarków i zegarów - ich wizerunek i tożsamość w Internecie, Piotr Kładoczny
// W: Tożsamość w komunikowaniu, 2014. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013), s. 265--278, ISBN: 9788378421429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16363] [data modyf: 12-11-2014 11:25]
[13] Nazwy dźwiekow wydawanych przez instrumenty muzyczne w świetle Narodowego Korpusu Języka Polskiego, Piotr Kładoczny
// W: Język a muzyka. Ujęcia filologiczne i muzykologiczne, 2014. / red. nauk. Joanna Kuć, Krystyna Wojtczuk, Siedlce : Pracownia Wydawnicza Wydziału Humanistycznego Uniwersytet Przyrodniczo-Humanistyczny w Siedlcach, s. 53--69, ISBN: 9788364415647
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16866] [data modyf: 01-06-2015 09:13]
[14] Rama interpretacyjna percepcji słuchowej, Piotr Kładoczny
// W: Narracyjność języka i kultury [32], 2014. / pod red. Doroty Filar, Doroty Piekarczyk, Lublin : Wydawnictwo Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 161--177, ISBN: 9788377845721
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16656] [data modyf: 03-03-2015 11:54]
[15] Świadomość językowa użytkowników Internetu na tle Narodowego Korpusu Języka Polskiego w zakresie użycia nazw dźwięków, Piotr Kładoczny
// W: Świadomość językowa w komunikowaniu, 2012. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 265--274, ISBN: 9788378420293
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14756] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Konceptualizacja drogi w percepcji słuchowej, Piotr Kładoczny
// W: Droga w języku i kulturze : analizy antropologiczne, 2011. / pod red. Jana Adamowskiego i Katarzyny Smyk, Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, s. 37--51, ISBN: 9788377840948
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14804] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[17] Wpływ kontekstu na znaczenie nazw dźwięków, Piotr Kładoczny
// W: Nowe zjawiska w języku, tekście i komunikacji : kontekst a komunikacja, 2011. / pod red. Izy Matusiak-Kempy i Sebastiana Przybyszewskiego . III, Olsztyn : Centrum Badań Europy Wschodniej UWM, s. 55--64, ISBN: 9788361605522
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14801] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Analiza semantyczna nazw dźwięków oznaczających gwizdy, Piotr Kładoczny
// W: Współczesna polszczyzna w badaniach językoznawczych : od leksyki do języka poezji, 2010. / red. nauk. Piotr Zbróg, Kielce : Instytut Filologii Polskiej. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy Jana Kochanowskiego, s. 123--133, ISBN: 9788362196036
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14802] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Czy istnieje norma w używaniu nazw dźwięków?, Piotr Kładoczny
// W: Norma a komunikacja, 2009. / pod red. Magdaleny Steciąg i Mariana Bugajskiego, Wrocław : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 365--372, ISBN: 9788374325202
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11652] [data modyf: 05-02-2010 08:29]
[20] Nazwy dźwięków w nazwiskach polskich, Piotr Kładoczny
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, 2009. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 135--145, ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11387] [data modyf: 05-02-2010 08:02]
[21] Świat dźwięków w twórczości Manueli Gretkowskiej, Piotr Kładoczny
// W: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, 2009. / redakcja nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, współpraca Joanna Gorzelana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Studia o Języku i Stylu Artystycznym Tom V), s. 177-191, ISBN: 9788374813167
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11959] [data modyf: 11-05-2010 13:36]
[22] Osobliwości nazw dźwięków w języku Stefana Żeromskiego, Piotr Kładoczny
// W: Stylistyka a leksykologia : związki, zależności, metody, 2008. / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Studia o Języku i Stylu Artystycznym Tom IV), s. 73--83, ISBN: 9788374811798
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10376] [data modyf: 05-02-2010 08:38]
[23] Wartościowanie w tekstach o przyszłości na podstawie wypowiedzi studenckich, Piotr Kładoczny
// W: Antynomie wartości : problematyka aksjologiczna w językoznawstwie, 2007. / pod red. Agnieszki Oskiery, Łódź : Wyższa Szkoła Humanistyczno-Ekonomiczna, s. 19--28, ISBN: 9788374052276
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10161] [data modyf: 05-02-2010 09:58]
[24] Czas w tekstach profetycznych na przykładzie współczesnych proroctw chrześcijańskich, Piotr Kładoczny
// W: Czas - język - kultura, 2006. / pod red. Anny Dąbrowskiej i Alicji Nowakowskiej, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Język a Kultura T. 19), s. 121--132, ISBN: 8322927797
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8878] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Językowe aspekty wielokulturowości tekstów profetycznych, Piotr Kładoczny
// W: Wielokulturowość w języku, 2006. / pod red. Anny Dąbrowskiej i Anny Burzyńskiej - Kamienieckiej, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Język a Kultura T. 18), s. 161--173, ISBN: 9788322927878
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8998] [data modyf: 05-02-2010 10:55]
[26] Nazwy dźwięków w "Słowniku języka polskiego" pod redakcją Witolda Doroszewskiego, Piotr Kładoczny
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2005, 2006. / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 139--148, ISBN: 9788374810777
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8987] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Nieobjawione teksty o przyszłości w Kościele katolockim, Piotr Kładoczny
// W: Literatura, kultura, komunikacja : Księga pamiątkowa ku czci Profesora Jerzego Jastrzębskiego w 60. rocznicę urodzin, 2006. / pod red. Kariny Stasiuk i Marka Graszewicza, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, s. 165--179, ISBN: 8322927061
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8999] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Między agresja a życzliwością w proroctwach i przepowiedniach, Piotr Kładoczny
// W: Życzliwość i agresja w języku i kulturze, 2005. / pod red. Anny Dąbrowskiej i Alicji Nowakowskiej, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Język a Kultura T. 17), s. 131--143, ISBN: 8322927002
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8545] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Prognoza jako gatunek prasowy, Piotr Kładoczny
// W: Współczesne analizy dyskursu : kognitywna analiza dyskursu a inne metody badawcze, 2005. / po red. Marii Krauz, Stanisława Gajdy, Rzeszów : Wydaw. Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 167--179, ISBN: 837338216X
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7924] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Księga Ezehiela - spojrzenie językoznawcy, Piotr Kładoczny
// W: Perspektywy dyskursu religijnego, czyli przyjęcie Kaina, 2004. / Piotr. P. Chruszczewski, Kraków : Krakowskie Towarzystwo Popularyzowania Wiedzy o Komunikacji Językowej "Tertium" (Język a Komunikacja 5 t. 2), s. 115--132, ISBN: 8391476464
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6974] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Struktura gatunkowa "objawień oławskich" Kazimierza Domańskiego, Piotr Kładoczny
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 223--241, ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5457] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[32] Teksty profetyczne we współczesnej prasie, Piotr Kładoczny
// W: Tekst w mediach, 2002. , Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, s. 297--308, ISBN: 8371715064
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5371] [data modyf: 15-01-2003 13:36]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Ramy interpretacyjne zmysłów we wczesnych i poźnych powieściach Jerzego Pilcha / Piotr Kładoczny(*), 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 321--362, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: konceptualizacja, powieść, rama interpretacyjna, zmysły
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24108] [data modyf: 27-05-2019 14:10]
[2] Odgłosy wojny w przekazach prasowych i literackich / Piotr Kładoczny, 2017. Oblicza Komunikacji: Obrazy wonjy w mediach, pamięci i języku, nr 10, 9--22, ISSN: 2083-5345, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: konceptualizacja, nazwa dźwięku, odgłosy wojny
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-23375] [data modyf: 28-11-2018 14:16]
[3] Konceptualizacja zmysłów w twórczości Adama Mickiewicza / Piotr Kładoczny, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 263--306, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Mickiewicz, konceptualizacji, rama interpretacyjna, zmysły
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21136] [data modyf: 06-03-2017 09:26]
[4] Kategorie akustyczne w opisie semantycznym nazw dźwięku / Piotr Kładoczny(*), 2015. Prace Filologiczne tom LXVI, 85--105, ISSN: 0138-0567, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: acoustic feature, auditory impression, cecha akustyczna, nazwa dźwieku, onomatopeja, onomatopoeia, semantics, semantyka, sound name, słuchowa cecha wrażeniowa
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-19002] [data modyf: 31-07-2015 12:37]
[5] Świat percepcji słuchowej w derywatach oddźwiękowych / Piotr Kładoczny, 2015. Język a Kultura: Struktura słowa a interpretacja świata t. 25, 151--168, ISSN: 1232-9657, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: derywat, nazwy dźwięków, percepcja słuchowa, słowotwórstwo
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 12)
[AWCZ-21373] [data modyf: 17-05-2017 11:56]
[6] Niejasności interpunkcyjne w wyliczeniach i wypunktowaniach / Piotr Kładoczny, 1999. Poradnik Językowy, nr 7, 60--67, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8181] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Analiza semantyczna leksemu "hałas" / Piotr Kładoczny // W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze .- 2013, r. 2011, s. 97--115 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9616] [data modyf: 22-07-2015 09:49]
[2] Nazwy dźwięku a nazwy czynności i nazwy ruchu / Piotr Kładoczny // W: Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Językoznawstwo .- 2013, z. VIII, s. 139--149 summ.
Kod: ANK4_13_16    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9564] [data modyf: 21-02-2017 11:32]
[3] "Krakanie" jako przykład łamania tabu językowego / Piotr Kładoczny // W: Język a Kultura .- 2009, Tom 21, s. 73--83, ISSN: 1232-9657, bibliogr.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-8603] [data modyf: 27-04-2010 12:47]
[4] Proroctwa jako akty mowy / Piotr Kładoczny // W: Prace Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego - (Seminaria Naukowe Wrocławskiego Towarzystwa Naukowego ; A 2 (53)) .- 1999, s. 27--32
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5551] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[5] Studenckie Koło Naukowe Językoznawców / Janusz Anusiewicz, Piotr Kładoczny // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Prace Literackie ; Z. 34) .- 1998, No 1946, s. 115--121
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5550] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Słowotwórstwo przymiotnikow oddźwiękowych, 2013. Piotr Kładoczny // W: Słowotwórstwo dawne i współczesne : Materiały szóstej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei "Wokół słów i znaczeń" VI. Gdańsk, Polska Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2014, s. 73--85, ISBN: 9788378652359
Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-21675] [data modyf: 05-08-2015 10:01]
[2] Słowotwórstwo nazw dźwięków, 2011. Piotr Kładoczny // W: Wokół słów i znaczeń V. Słowotwórstwo w różnych odmianach języka : Materiały piątej konferencji językoznawczej poświęconej pamięci Profesora Bogusława Krei. Gdańsk, Polska Gdańsk : Wydawnictwo Uniwersytetu Gdańskiego, 2013, s. 67--83, ISBN: 9788378650943
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20820] [data modyf: 29-07-2015 08:59]
[3] Właściwości semantyczne nazw oznaczających stuki i inne podobne dźwięki, 2007. Piotr Kładoczny // W: Z zagadnień leksykalno-semantycznych : materiały trzeciej konferencji językoznawczej Profesora Bogusława Krei. Gdańsk, Polska Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 199--206, ISBN: 9788373265998
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19426] [data modyf: 15-12-2009 09:15]
[4] Wizjoner w przestrzeni religijnych wizji przyszłości, 2001. Piotr Kładoczny // W: Przestrzeń w języku i kulturze : problemy teoretyczne , interpretacje tekstów religijnych; [materiały konferencyjne]. Lublin, Polska Lublin : Wydaw. Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej, 2005, s. 273--288, ISBN: 8322723954
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17479] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Czy istnieją czasowniki profetyczne?, 2001. Piotr Kładoczny // W: "Słowa, słowa, słowa"... w komunikacji językowej : [materiały konferencyjne]. Gdańsk-Stawiska, Polska Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 307--313, ISBN: 8388829963
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16748] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Profetyczne gatunki mowy współczesnego chrześcijaństwa, 2002. Piotr Kładoczny // W: Język religijny dawniej i dziś : materiały z konferencji Gniezno 5-17 kwietnia 2002. Gniezno, Polska Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2004, s. 63--76, ISBN: 8388176455
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16770] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Wewnętrzne i zewnętrzne relacje tekstowe na przykładzie kilku religijnych gatunków mowy, 2002. Piotr Kładoczny // W: Gatunki mowy i ich ewolucja : [materiały konferencyjne]. Katowice, Polska Katowice : Wydaw. Uniwersytetu Śląskiego, 2004, T. 2: Tekst a gatunek, s. 384--392, ISBN: 832261294X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16769] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Wzorce gatunkowe objawień, 2002. Piotr Kładoczny // W: Język, literatura, dydaktyka : [materiały konferencyjne]. Poronin, Polska Łódź : Wydaw. Wyższej Szkiły Humanistycno-Ekonomicznej, 2003, T. 1, s. 263--274, ISBN: 8387814849
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16155] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Język proroctw, przepowiedni i apokalips, 2000. Piotr Kładoczny // W: Idee chrześcijańskie w życiu Europejczyka : język, piśmiennictwo, sztuki plastyczne, obyczaje: materiały z konferencji. Łódź, Polska Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2001, cz. 1, s. 223--234, ISBN: 83879312
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14615] [data modyf: 27-03-2002 12:24]
[10] Przepowiednie w internecie, 2001. Piotr Kładoczny // W: Nowe media, nowe w mediach : [materiały konferencyjne]. Wrocław, Polska Wrocław : Oficyna wydaw. Arboretum, 2001, s. 99--107, ISBN: 8386309605
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14851] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Marta Ruszczyńska, Piotr Kładoczny .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2016, nr 2 .- ISSN: 2450-3584
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5567] [data modyf: 06-04-2017 08:50]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Gatunki prasowe / / Wojtak M. .- Lublin , 2004 (Rec.) Piotr Kładoczny // Zeszyty Prasoznawcze .- 2005, nr 1/2, s. 163--165
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Morfologia / / pod red. Renaty Grzegorczykowej, Romana Laskowskiego, Henryka Wróbla. .- Warszawa , 1984 (Rec.) Piotr Kładoczny // Za pozwoleniem .- 1994, nr 13, s. 62--65
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski