System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr Dorota Szagun
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 58 pozycji bibliograficznych
13 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Do połowy XIX w., 2015. Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego., Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 630 s. , ISBN: 9788379694266,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12687] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[2] Wybór tekstów z dziejów języka polskiego. Od połowy XIX w., 2015. Marek Cybulski, Danuta Bieńkowska, Anetta Gajda, Danuta Kowalska, Anna Lenartowicz, Anita Pawlowska, Magdalena Pietrzak, Jaga Świderska, Anna Tomecka-Mirek, Elżbieta Umińska-Tytoń, Ewa Woźniak, Rafał Zarębski, Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Magdalena Jurewicz-Nowak, Irmina Kotlarska, Iwona Małgorzata Pałucka-Czerniak, Dorota Szagun, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska ; pod red. nauk. Marka Cybulskiego., Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego 689 s. , ISBN: 9788379697526,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12688] [data modyf: 24-09-2015 14:54]
[3] Jedna pieśń - dwa dzieła : szkice o dwóch wersjach "Pieśni nad pieśniami" w romantyzmie, 2011. Dorota Szagun, Zielona Góra : Księgarnia Akademicka 143 s. , ISBN: 9788360218204,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10232] [data modyf: 20-07-2011 09:40]
[4] Ukształtowanie leksykalno-stylistyczne poezji religijnej Kornela Ujejskiego, 2006. Dorota Szagun, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski 261 s. , ISBN: 9788374810722,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7908] [data modyf: 05-02-2010 07:45]
[5] Polskie pióra znad Wilii : bibliografia polskich współczesnych pisarzy Wileńszczyzny 1985-2000, 2001. Henryk Szylkin, Dorota Szagun, Zielona Góra : Towarzystwo Miłośników Wilna i Ziemi Wileńskiej 32 s. , ISBN: 839111712X,
Kod: KSI-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-10264] [data modyf: 14-09-2011 09:50]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Poetycka konwencja opisu urody kobiecej w osiemnastowiecznym "Zwierciadle powierzchownych i wewnętrznych przymiotów", Dorota Szagun
// W: Język pisarzy: środki artystycznego wyrazu, 2019. / pod red. Tomasza Korpysza i Anny Kozłowskiej, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Prace Językoznawcze Instytutu Filologii Polskiej UKSW T. 10), s. 63--77, ISBN: 978-8380906471
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21360] [data modyf: 24-02-2020 11:19]
[20] [1]
[2] Rodzina dynastyczna w dylogii Elżbiety Cherezińskiej ("Harda" i "Kólowa"), Dorota Szagun
// W: Współczensy i dawny obraz rodziny w języku, 2019. / red. nauk. Leonarda Mariak, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 431--445, ISBN: 9788379722471
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21196] [data modyf: 30-10-2019 08:33]
[20] [1]
[3] Applauz winszowny JMCi Panu Stanisławowi jako wzór zachowania językowego wspólnoty szlacheckiej, Dorota Szagun
// W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze. 2017 : Wokół dziejów używania polszczyzny - wspólnoty, potrzeby, zachowania komunikatywne, 2018. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 371--381, ISBN: 9788378423188
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19838] [data modyf: 03-06-2019 11:22]
[20] [1]
[4] Między konwencją a oryginalnością. O "Pacierzu Ślęzakow do Pana Boga na Prusakow, Dorota Szagun
// W: Filologia jako porządkowanie chaosu. Studia nad językiem i tekstem : Ad honorem Professoris Marci Cybulski, 2018. / pod red. Ewy Woźniak i Anny Lenartowicz-Zagrodnej, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego, s. 231--239, ISBN: 9788381424011
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20850] [data modyf: 29-05-2019 12:14]
[20] [1]
[5] Nauczać dziejów języka polskiego..., Dorota Szagun
// W: Historia języka w XXI wieku. Stan i perspektywy, 2018. / red. nauk. Magdalena Pastuch, Mirosława Siuciak, Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, s. 666--668, ISBN: 9788322631379
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20495] [data modyf: 04-06-2019 11:55]
[20] [1]
[6] Zmiany w zakresie form narzędnikowych a licentia poetica (na podstawie twórczości Kornela Ujejskiego), Dorota Szagun
// W: Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia, 2018. / red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 121--130, ISBN: 9788395119705
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20119] [data modyf: 29-05-2019 11:45]
[20] [1]
[7] Obraz dziecka w poezji Kornela Ujejskiego, Dorota Szagun
// W: Współczesny i dawny obraz dziecka w języku, 2017. / pod red. Leonardy Mariak i Joanny Rychter, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 305--314, ISBN: 9788378673811
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19219] [data modyf: 03-06-2019 11:54]
[5] [1]
[8] Dwujęzyczność szlachty na przykladzie XVIII-wiecznej sylwy, Dorota Szagun
// W: Kontakty językowe w komunikowaniu, 2016. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Magdalena Adamczyk, Marek Biszczanik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2015), s. 99--108, ISBN: 9788378422617
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18645] [data modyf: 30-01-2017 10:08]
[9] Językowy obraz konia w polszczyźnie jako wyraz tradycji wspólnoty szlacheckiej, Dorota Szagun
// W: Język w życiu wspólnoty, 2015. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Marzanna Uździcka, Anna Wojciechowska, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2014), s. 177--191, ISBN: 9788378422334
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17718] [data modyf: 01-04-2016 12:21]
[10] Sarmata na marsowym polu. Językowe wyznaczniki tożsamości szlacheckiej na przykładzie fragmentu XVIII-wiecznej sylwy, Dorota Szagun
// W: Tożsamość w komunikowaniu, 2014. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013), s. 173--181, ISBN: 9788378421429
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16360] [data modyf: 12-11-2014 11:07]
[11] Językowy wyraz pobożności w szesnastowiecznej regule Zakonu Świętej Klary. Cnota ubóstwa jako główny element aktu normatywnego, Dorota Szagun
// W: Piśmiennictwo zakonne w dobie staropolskiej, 2013. / pod red. Magdaleny Kuran, Katarzyny Kaczor-Scheitler i Michała Kurana, Łódź : Wydział Filologiczny Uniwersytetu Łódzkiego (Analecta Literackie i Językowe tom III), s. 285--296, ISBN: 9788375259964
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15805] [data modyf: 24-01-2014 11:36]
[12] Tempus fugit, aeternitas manet. Potoczne i religijne postrzeganie czasu w świetle wybranych leksykonow języka polskiego i XVI-wiecznej "Reguły polskiej zakonu panny św. Klary", Dorota Szagun
// W: Ruch w języku - język w ruchu, 2012. / pod red. Karoliny Lisczyk-Kubiny i Marcina Maciołka, Katowice : GNOME - Wydawnictwa Naukowe i Artystyczne, Uniwersytet Śląski (Język - historia i współczesność), s. 7--14, ISBN: 9788363268190
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15204] [data modyf: 22-03-2013 11:50]
[13] Językowe przejawy cierpienia i śmierci w literaturze faktu (Zdzisław Chlewiński i Helena Pasierbska), Dorota Szagun
// W: Pamieć czasu Zagłady : 1939 - 2009, 2011. / red. Maria Jazownik, Anita Kucharska - Dziedzic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 189--199, ISBN: 9788360218235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13034] [data modyf: 08-08-2011 09:08]
[14] Kategoria czasu w "Biblii Tysiąclecia" na tle "Biblii" Jakuba Wujka (próba porównania), Dorota Szagun
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2010, 2011. / red. nauk. Stanisław Borawski, Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 181--196, ISBN: 9788374814515
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14126] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[15] "Wróciło do nas niebo wraz z piekłem na ziemi". Obraz września 1939 r. w antologii wierszy "W ogniu, pyle i krwi", Dorota Szagun
// W: Pamieć czasu Zagłady : 1939 - 2009, 2011. / red. Maria Jazownik, Anita Kucharska - Dziedzic, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 283--295, ISBN: 9788360218235
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13038] [data modyf: 08-08-2011 09:19]
[16] Poetycko-ostrobramsko-maryjna ikona zapisana w sonetach Santockiego Lirnika, Katarzyna Węgorowska, Dorota Szagun
// W: Sonety ostrobramskie, 2010. / Henryk Szylkin, Zielona Góra : Regionalne Centrum Animacji Kultury w Zielonej Górze, s. 7--14, ISBN: 9788392531135
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15051] [data modyf: 28-01-2013 13:48]
[17] Cechy leksykalno-stylistyczne "Pieśni z pieśni" Kornela Ujejskiego, Dorota Szagun
// W: Język pisarzy jako problem lingwistyki, 2009. / red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska . Tom 2, Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Prace Językoznawcze), s. 229--243, ISBN: 9788370725686
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11464] [data modyf: 05-02-2010 08:07]
[18] "Piękna nad pięknemi". Językowy obraz Sulamitki w "Pieśni z pieśni" Kornela Ujejskiego, Dorota Szagun
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet, 2009. / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski nr 4), s. 327--337, ISBN: 9788374813174
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15273] [data modyf: 25-04-2013 09:04]
[19] Style wypowiedzi angielskich w "Siewcy wiatru" Mai Lidii Kossakowskiej, Dorota Szagun
// W: Fantasy w badaniach naukowych, 2009. / pod red. Tomasza Ratajczaka i Bogdana Trochy, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 191--196, ISBN: 9788374812443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11067] [data modyf: 05-02-2010 07:51]
[20] Tłumaczenie jako źródło badań nad językiem i stylem twórcy (Brodziński - Ujejski), Dorota Szagun
// W: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, 2009. / redakcja nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, współpraca Joanna Gorzelana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Studia o Języku i Stylu Artystycznym Tom V), s. 289-297, ISBN: 9788374813167
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11960] [data modyf: 11-05-2010 13:39]
[21] Globalizacja a mała ojczyzna. Obraz przyrody w poezji Henryka Szylkina, Dorota Szagun
// W: Edukacja literacka wobec przemian cywilizacyjnych i kulturowych, 2008. / red. Marian Sinica, Leszek Jazownik, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 399-408, ISBN: 9788374812184
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10845] [data modyf: 05-02-2010 09:07]
[22] Spójność "Skarg Jeremiego" Kornela Ujejskiego, Dorota Szagun
// W: Polski cykl liryczny, 2008. / pod red. Krystyny Jakowskiej i Dariusza Kuleszy, Białystok : Wydaw. Uniwersytetu w Białymstoku, s. 57--67, ISBN: 9788374311892
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10875] [data modyf: 05-02-2010 09:18]
[23] Czas historyczny a czas sakralny w "Melodiach biblijnych" Kornela Ujejskiego, Dorota Szagun
// W: Czas - język - kultura, 2006. / pod red. Anny Dąbrowskiej i Alicji Nowakowskiej, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Język a Kultura T. 19), s. 235--240, ISBN: 8322927797
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8879] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Bibliografia prac Profesora Jerzego Brzezińskiego/ oprac., Dorota Szagun, Cezary Piątkowski
// W: Język polski : w perspektywie diachronicznej i synchronicznej: księga poświęcona Profesorowi Jerzemu Brzezińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2004. / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 15--22, ISBN: 8389712350
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-10061] [data modyf: 28-04-2008 15:03]
[25] Deleksykalizacja wyrazów w wybranych utworach Cypriana Norwida, Dorota Szagun
// W: Zielonogórskie seminaria polonistyczne 2001, 2002. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 419--426, ISBN: 8389321025
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5364] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[26] Sakralność upotoczniona - powszedniość w służbie sakralności. Potoczność leksyki religijnej w poezji Cypriana Norwida, Dorota Szagun
// W: Przejawy potoczności w tekstach artystycznych, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Studia o Języku i Stylu Artystycznym 3), s. 125--132, ISBN: 8372680590
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2647] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Strategie nominacyjne i narracyjne jako świadectwo zachowań etycznych w dyskursie związanym z organizowaniem edukacji osób z niepełnosprawnościami / Dorota Szagun, 2019. Roczniki Humanistyczne LXVII, z. 6, 157--172, ISSN: 0035-7707, , eISSN: 2544-5200, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: dyskurs publiczny, etyka, język urzędowy, peryfraza, poprawność polityczna
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.18290/rh.2019.67.6-9
[AWCZ-24603] [data modyf: 02-12-2019 09:19]
[70] [1]
[2] Sylwa szlachecka jako archiwum pamięci i źródło wzorów stylistycznych / Dorota Szagun, 2019. Stylistyka 28, 323--334, ISSN: 1230-2287, , eISSN: 2545-1669, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: erudition, memory, noble sylva, style, usefulness
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.25167/Stylistyka.28.2019.20
[AWCZ-24992] [data modyf: 25-02-2020 10:59]
[20] [1]
[3] Profesor Jerzy Brzeziński (1934-2017) / Dorota Szagun, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3, 19--26, ISSN: 2450-3584,
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22395] [data modyf: 21-02-2018 09:36]
[5] [1]
[4] Konceptualizacja mowy i języka w "Trylogii" Henryka Siemkiewicza / Dorota Szagun, 2016. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica: Codzienność w mistrzowskim opracowaniu. W 100. rocznice śmierci Henryka Sienkiewicza vol. 50, 61--73, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Sienkiewicz, Trilogy, conceptualization, language, nobility, speech
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-21355] [data modyf: 12-05-2017 11:44]
[5] Przekorne nawiązania do Sienkiewiczowskiego wzorca powieści historycznej w "Bohunia" Jacka Komudy / Dorota Szagun, 2015. Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica 49, 81--92, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: cytat hołdowniczy, intencjonalność, intentionality, intertekstualność, intertextuality, text pattern, tributary quote, wzorzec tekstowy
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-20101] [data modyf: 30-05-2016 09:42]
[6] Sylwa jako świadectwo sarmackich obyczajów. Przyczynek do badań / Dorota Szagun, 2015. Rozprawy Komisji Językowej (Łódź) t. LXI, 239--249, ISSN: 0076-0390, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: communicative community, custom, gatunek, genre, nobility, obyczaj, silva, sylwa, szlachta, wspólnota komunikatywna
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-19908] [data modyf: 11-03-2016 10:37]
[7] Formy atrybutywne w polskiej regule św. Klary / Dorota Szagun, 2012. Poznańskie Spotkania Językoznawcze, tom XXIII, 197--212, ISSN: 2082-9825,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWCZ-17166] [data modyf: 25-03-2013 09:22]
[8] Kornel Ujejski - Jeremi polski / Dorota Szagun, 2012. Nad Odrą, Nr 9-10, 47--49
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16801] [data modyf: 13-12-2012 10:57]
[9] O liryce Marzeny Mackojć / Dorota Szagun, 2012. Nad Odrą, nr 1-2, 50--52
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16371] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[10] "Wieniec słów" Dariusza Kaplewskiego. W oczekiwaniu na tom poezji. / Dorota Szagun, 2012. Nad Odrą, Nr 9-10, 64
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16802] [data modyf: 13-12-2012 10:58]
[11] "Wiosenne czarodziejstwa" i "Jesienne plagi". O poezji Teresy Markiewicz / Dorota Szagun, 2011. Nad Odrą, Nr 3-4, 62--66
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-15820] [data modyf: 12-09-2011 09:58]
[12] Drobiazg językowy, czyli słowo o handoucie / Dorota Szagun, 2007. Poradnik Językowy, nr 10, 96--100, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12962] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Biblijny genetivus partitivus czy forma superlatywu w poezji Norwida? / Dorota Szagun, 2002. Język Polski, nr 1, 17--20, ISSN: 0021-6941,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8283] [data modyf: 11-06-2010 17:19]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Językowa konceptualizacja czasu w tynieckim przekładzie Biblii / Dorota Szagun // W: Acta Universitatis Lodziensis. Folia Linguistica .- 2014, 48, s. 117--126, ISSN: 0208-6077, , eISSN: 2450-0119, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bible, Biblia, cultural patterns, mindset, phrase, połączenia słowne z wyrazem "czas", przekład, schemat kulturowy, translation, verbal connections with the word "time", wyrażenie, wzorzec myślowy,

Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-10178] [data modyf: 03-08-2015 09:38]
[2] Językowe sposoby wyrażania czasu w wybranych regułach franciszkańskich XVI wieku / Dorota Szagun // W: Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze .- 2013, r. 2011, s. 205--217 bibliogr. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9619] [data modyf: 22-07-2015 09:49]
[3] Nauka wyrazów w "Początkach botaniki" Stanisława Jundziłła / Dorota Szagun // W: Studia Kresowe .- 2010, Tom1, s. 77--90
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8903] [data modyf: 12-04-2011 09:32]
[4] Kilka cech języka osobniczego Kornela Ujejskiego / Dorota Szagun // W: Rozprawy Komisji Językowej (Łódź) .- 2008, t. LIII, s. 219--225, ISSN: 0076-0390, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-8308] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Konotacje aksjologiczne liczby i ilości na podstawie wybranych związków wyrazowych, 2009. Dorota Szagun // W: Ilość - wielkość - wartość : materiały z konferencji 11-13 maja 2009 r. -, - Łódź : Archidiecezjalne Wydawnictwo Łódzkie, 2010, s. 457--471, ISBN: 9788389790736
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19584] [data modyf: 26-05-2010 08:38]
[2] Formy z cząstką pra- w historycznej polszczyźnie. Na materiale wybranych słowników języka polskiego, 2008. Dorota Szagun // W: Tajemnice rozwoju : materiały z konferencji 10-12 maja 2008 r.. -, Polska Łódź : Archidiecezjanlne Wydawnictwo Łódzkie, 2009, s. 483--492
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19163] [data modyf: 22-05-2009 08:35]
[3] Formy z cząstką wszech-, 2007. Dorota Szagun // W: Z zagadnień leksykalno-semantycznych : materiały trzeciej konferencji językoznawczej Profesora Bogusława Krei. Gdańsk, Polska Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 359--365, ISBN: 9788373265998
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19428] [data modyf: 15-12-2009 09:19]
[4] Anioł i anielskość w romantyzmie na podstawie poezji Kornela Ujejskiego i Cypriana Norwida, 2003. Dorota Szagun // W: Anioł w literaturze i kulturze : [materiały konferencyjne]. Karpacz, Polska Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUTT - Wrocławskie Wydawnictwo Oświatowe, 2004, s. 98--110, ISBN: 837432001X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16954] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Leksyka cierpienia uświęconego w "Skargach Jeremiego" Kornela Ujejskiego, 2002. Dorota Szagun // W: Język religijny dawniej i dziś : materiały z konferencji Gniezno 5-17 kwietnia 2002. Gniezno, Polska Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2004, s. 318--323, ISBN: 8388176455
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16435] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Leksyka waloryzująca przestrzeń w wybranych utworach Kornela Ujejskiego : ("Słowo Jeremiego", "Noc natchnienia", "Ojcze nasz" z cyklu: "Skargi Jeremiego"), 2001. Dorota Szagun // W: "Słowa, słowa, słowa"... w komunikacji językowej. Gdańsk-Stawiska, Polska Gdańsk : Fundacja Rozwoju Uniwersytetu Gdańskiego, 2004, s. 39--44, ISBN: 8388829963
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16484] [data modyf: 05-08-2004 09:37]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego / (Red.) Dorota Szagun, Aneta Narolska .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2017, 3, 544 s. .- ISSN: 2450-3584
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-5692] [data modyf: 07-03-2018 09:09]
[2] Polskie pióra znad Wilii : bibliografia polskich współczesnych pisarzy Wileńszczyzny 1985 - 2005 : wydanie drugie rozszerzone / (Red.) Henryk Szylkin, Dorota Szagun .- Zielona Góra : Pro Libris, 2005, 38 s. .- ISBN: 8388336444
Kod: RED-BIB    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4491] [data modyf: 18-06-2008 11:18]
[3] Język polski / (Red.) Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Dorota Szagun .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, 294 s. .- ISBN: 8389712
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4099] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Wilno i okolice. Przewodnik literacki / / Józef Szostakowski .- Wilno : -- , 2012 (Rec.) Dorota Szagun // Nad Odrą .- 2012, nr 9--10, s. 91--92
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski