System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Joanna Gorzelana
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: językoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 91 pozycji bibliograficznych
21 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Swoistość stylistyczno-językowa poezji religijnej okresu oświecenia, 2016. Joanna Gorzelana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 433 s. , ISBN: 9788378422501, bibliogr.
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13430] [data modyf: 15-03-2017 08:18]
[2] Właściwości językowo-stylistyczne poezji religijnej Franciszka Karpińskiego, 2006. Joanna Gorzelana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 238 s. , ISBN: 8374810173, .- http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=28266&from=&dirids=1&ver_id=&lp=2&QI=
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7577] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] W poszukiwaniu modnych "wartości". Analiza językowa dwóch diariuszy, Joanna Gorzelana
// W: Revitalizace hodnot: umění a literatura IV, 2019. / ed. Josef Dohnal, Brno : Ústav slavistiky FF MU, Česká asociace slavistů,Tribun EU, s. 423--434, ISBN: 9788026314776
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20983] [data modyf: 16-07-2019 09:40]
[5] [1]
[2] Obrzędy Wielkiego Postu i Wielkanocy we wspomnieniach Bukowińczyków, Joanna Gorzelana
// W: Studia Kresowe. Literatura - język - kulturologia, 2018. / red. nauk. Katarzyna Węgorowska, Katarzyna Grabias-Banaszewska, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 275--284, ISBN: 9788395119705
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20121] [data modyf: 29-05-2019 11:43]
[20] [1]
[3] Religioznaâ leksika kak otraženie hristianskogo mirovozzreniâ geroev povesti Valentina Rasputina "Proščanie s Materoj" i ee pol'skogo perevoda, Joanna Gorzelana, Aleksandra Urban-Podolan
// W: Studia słowiańskie. Język, kultura i literatura 1, 2018. / red. Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszka Łazar, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwesytetu Zielonogórskiego, s. 147--163, ISBN: 9788378423348
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20618] [data modyf: 29-05-2019 12:57]
[14,2] [0,71]
[4] Zmiany znaczeniowe leksemu "parafianin", "parafianka" w epoce oświecenia na przykładzie czasopisma "Monitor", Joanna Gorzelana
// W: Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989, 2018. / red. nauk. Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura t. 1), s. 45--55, ISBN: 9788378423201
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20368] [data modyf: 29-05-2019 12:27]
[20] [1]
[5] "Na jedną melodię" - o dwóch najpopularniejszych tekstach polskiego oświecenia, Joanna Gorzelana
// W: Język Polski i Kultura. Tom 3 : W stronę analizy tekstów użytkowych i artystycznych, 2017. / red. nauk. Anita Račákova, Bańska Bystrzyca : Wydawnictwo Belianum, s. 99--111, ISBN: 9788055713816
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20574] [data modyf: 04-06-2019 11:33]
[5] [1]
[6] Obraz "serca" w poezji religijnej polskiego oświecenia, Joanna Gorzelana
// W: Revitalizace hodnot: umění a literatura III, 2017. / ed. Josef Dohnal, Brno : Ústav slavistiky FF MU, s. 63--71, ISBN: 9788026313052
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19236] [data modyf: 31-05-2019 11:53]
[5] [1]
[7] Swojsko czy obco? O nazwach zespołów bukowińskich w Polsce, Joanna Gorzelana
// W: Bukowina - inni wśród swoich, 2017. / red. nauk. Radu Florian Bruja, Helena Krasowska, Magdalena Pokrzyńska, Warszawa - Zielona Góra - Piła : Instytut Slawistyki Polskiej Akademii Nauk, Wydział Pedagogiki, Psychologii i Socjologii Uniwersytet, s. 131--140, ISBN: 9788364031595
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19137] [data modyf: 03-06-2019 09:35]
[20] [1]
[8] Antropomorficzne ujmowanie Boga w poezji religijnej oświecenia, Joanna Gorzelana
// W: Język doświadczenia religijnego [IX], 2016. / red. nauk. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Joanna Rutkowska, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Akademii im. Jakuba z Paradyża, s. 45--54, ISBN: 9788365466044
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18943] [data modyf: 20-04-2017 13:17]
[9] Elemeny kulury rosyjskiej w świadomości Polaków na podstawie haseł w krzyżówkach popularnych polskich tygodników, Joanna Gorzelana, Roksana Jurkowska
// W: Studia wschodniosłowiańskie. Literatura i język 2, 2016. / pod red. nauk. Małgorzaty Łuczyk, Nel Bielniak, Agnieszki Łazar i Aleksandry Urban-Podolan, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 155-163, ISBN: 9788378422273
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19032] [data modyf: 23-05-2017 11:17]
[10] Tropienie śladów Biblii w "Kolekcji Kryminałów" Joanny Chmielewskiej, Joanna Gorzelana
// W: Kryminał. Między tradycją a nowatorstwem, 2016. / red. nauk. Marta Ruszczyńska, Dorota Kulczycka, Wolfgang Brylla, Elżbieta Gazdecka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Scripta Humana. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego. t. 5), s. 287--298, ISBN: 9788378422303
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18222] [data modyf: 11-10-2016 08:46]
[11] Doświadczenie grzechu przejawiające sę w sposobach jego określania (w poezji religijnej oświecenia), Joanna Gorzelana
// W: Język doświadczenia religijnego [VIII], 2015. / red. nauk. Grzegorz Cyran, Elżbieta Skorupska-Raczyńska . t. VIII, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 43--62, ISBN: 97863134914
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17587] [data modyf: 11-02-2016 09:35]
[12] Rzeczowniki ekspresywne określające osoby w poezji religijnej polskiego oświecenia, Joanna Gorzelana
// W: Revitalizace hodnot: umění a literatura II, 2015. / ed. Josef Dohnal, Brno : Ústav slavistiky Filozofické fakulty Masarykovy univerzity, s. 177--187, ISBN: 9788026309093
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16862] [data modyf: 06-08-2015 12:02]
[13] Jak określano Maryję w poezji religijnej polskiego oświecenia, Joanna Gorzelana
// W: Język doświadczenia religijnego [VII], 2014. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej . t. VII, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 149--163, ISBN: 9788363134747
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16851] [data modyf: 04-09-2015 14:36]
[14] Określenia Drugiej Osoby Boskiej w poezji Konstancji Benisławskiej, Joanna Gorzelana
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom VI, 2014. / red. nauk. Grzegorz Cyran i Elżbieta Skorupska-Raczyńska, Gorzów Wielkopolski : Wydawnictwo Naukowe Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Jakuba z Paradyża, s. 77--93, ISBN: 9788363134587
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16248] [data modyf: 04-09-2015 14:52]
[15] Prawosławie i katolicyzm na pograniczu kultur. Leksyka religijna na Bukowinie w opowieściach polskich Bukowińczyków, Joanna Gorzelana, Marika Sobczak
// W: Studia wschodniosłowiańskie: literatura i język, 2014. / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Nel Bielniak, Aleksandra Urban-Podolan, Zielona Góra : Wydawnictwo Morpho, s. 241--252, ISBN: 9788362352241
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16592] [data modyf: 04-02-2016 09:11]
[16] Biblizmy i aluzje biblijne w powieści Kornela Makuszyńskiego "Szatan z siódmej klasy", Joanna Gorzelana
// W: W stronę literatury i języka, 2013. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska 5), s. 279--297, ISBN: 9788378421160
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16216] [data modyf: 27-08-2014 09:47]
[17] Językowe wyznaczniki wartości cierpienia w poezji religijnej polskiego oświecenia, Joanna Gorzelana
// W: Revitalizace hodnot: umění a literatura : Kolektivní monografie, 2013. / ed. Josef Dohnal, Brno : Tribun EU, s. 121--130, ISBN: 9788026303794 http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/dlibra/publication/35486/edition/29745
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15429] [data modyf: 17-07-2018 13:33]
[18] Dom w poezji religijnej czasów oświecenia, Joanna Gorzelana
// W: Powrót do domu : studia z antropologii i poetyki przestrzeni, 2012. / praca zbiorowa pod red. Doroty Kulczyckiej i Anastazji Seul, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 87--102, ISBN: 9788374814454 http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/dlibra/publication/34839/edition/29008
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14635] [data modyf: 17-07-2018 13:51]
[19] Leksyka odnosząca się do anioła w "Pieśniach sobie śpiewanych" Konstancji Benisławskiej, Joanna Gorzelana
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom IV, 2012. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej-Raczyńskiej, Szczecin : ZAPOL; Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 91--112, ISBN: 9788375184839
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14857] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Funkcje zdrobnień w "Pieśniach sobie śpiewanych" Konstancji Benisławskiej, Joanna Gorzelana
// W: Język pisarzy : problemy słownictwa, 2011. / red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska, Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Prace Językoznawcze tom 3), s. 285--307, ISBN: 9788370727345
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14453] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Leksyka odnosząca się do kobiety w "Pieśniach sobie śpiewanych" Konstancji Benisławskiej, Joanna Gorzelana
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom III, 2010. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej, Szczecin : Volumina.pl Daniel Krzanowski, s. 181--201, ISBN: 9788362905034
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12923] [data modyf: 07-06-2011 11:09]
[22] "Słownik języka polskiego" Samuela Bogumiła Linego a współczesna leksyka Polaków - mieszkańców Ukrainy Zachodniej (Bukowina), Joanna Gorzelana
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie wobec swego czasu, 2010. / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Małgorzata Łuczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 41--52, ISBN: 9788374813822 http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/dlibra/publication/35431/edition/29730
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12906] [data modyf: 17-07-2018 13:48]
[23] Troska o język jako przejaw świadomości narodowej Polaków na Bukowinie (do II wojny światowej), Joanna Gorzelana, Mirosław Delost
// W: Meandry tożsamości, 2010. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej, Gorzów Wlkp. - Szczecin : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa (Język. Religia. Tożsamość IV), s. 97--108, ISBN: 9788389682044
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12921] [data modyf: 07-06-2011 10:37]
[24] Biblizmy w "Hymnie do Boga" Jana Pawła Woronicza, Joanna Gorzelana
// W: Zielonogórskie seminaria językoznawcze 2006 - 2007, 2009. / red. nauk. Magdalena Hawrysz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 15--25, ISBN: 9788374812528
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11383] [data modyf: 05-02-2010 08:01]
[25] Izbrannye poetiCeskie neologizmy Ioanna Pavla Voroniča na fone standartov epohi prosvešenia, Joanna Gorzelana
// W: Slovo i slovar' : vocabulum et vacabularium, 2009. , Grodno : Grodnenskij gosudarstvennyj universitet, s. 90--93
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11480] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[26] Leksyka odnosząca się do nieba w poemacie Jana Pawła Woronicza, Joanna Gorzelana
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom II, 2009. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej, Szczecin : Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego, s. 157--173, ISBN: 9788389872265
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11452] [data modyf: 05-02-2010 08:05]
[27] Określenia Boga w tłumaczeniach "Psałterza" Jana Kochanowskiego, Franciszka Karpińskiego i Leopolda Staffa, Joanna Gorzelana
// W: Wokół tekstów kultury : Literatura - Język - Teatr - Internet, 2009. / red. nauk. Maria Januszewicz, Tomasz Ratajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski nr 4), s. 313--326, ISBN: 9788374813174 http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/dlibra/publication/34837/edition/29006
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15274] [data modyf: 17-07-2018 13:57]
[28] Styl poezji Jana Pawła Woronicza (na przykładzie utworu "Na pokoje nowe w zamku królewskim..."), Joanna Gorzelana
// W: Język i styl twórcy w kręgu badań współczesnej humanistyki, 2009. / redakcja nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, współpraca Joanna Gorzelana, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Studia o Języku i Stylu Artystycznym Tom V), s. 105-117, ISBN: 9788374813167 http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/dlibra/publication/34836/edition/29005
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11957] [data modyf: 17-07-2018 13:58]
[29] Użycie poetyzmów przez Jana Pawła Woronicza w poemacie "Zjawienie Emilki...", Joanna Gorzelana
// W: Język pisarzy jako problem lingwistyki, 2009. / red. Tomasz Korpysz, Anna Kozłowska . Tom 2, Warszawa : Wydaw. Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego (Prace Językoznawcze), s. 191--208, ISBN: 9788370725686
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11463] [data modyf: 05-02-2010 08:07]
[30] Niektóre językowe cechy horoskopu w peomacie "Zjawienie Emilki..." ks. Jana Pawła Woronicza, Joanna Gorzelana
// W: Język doświadczenia religijnego. Tom I, 2008. / pod red. nauk. Grzegorza Cyrana i Elżbiety Skorupskiej - Raczyńskiej, Szczecin : Uniwersytet Szczeciński, s. 223--232, ISBN: 9788389872227
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10559] [data modyf: 05-02-2010 08:44]
[31] Stylistyczna wartość leksyki z kręgu rodziny w "Hymnie do Boga" Jana Pawła Woronicza, Joanna Gorzelana
// W: Stylistyka a leksykologia : związki, zależności, metody, 2008. / red. nauk. Krzysztof Maćkowiak, Cezary Piątkowski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Studia o Języku i Stylu Artystycznym Tom IV), s. 35--44, ISBN: 9788374811798 http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/dlibra/publication/34838/edition/29007
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10374] [data modyf: 17-07-2018 13:52]
[32] Teksty literatury polskiej na lekcji religii w gimnazjum, Joanna Gorzelana, Sabina Seul
// W: Język katechezy, 2008. / pod red. Renaty Przybylskiej i Wiesława Przyczyny, Tarnów : Wydaw. Diecezji Tarnowskiej "Biblios" (Teolingwistyka 5), s. 381--390, ISBN: 9788373326309
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10462] [data modyf: 05-02-2010 08:41]
[33] Oświeceniowy obraz carycy Katarzyny widziany przez pryzmat gatunku apokalipsy, Joanna Gorzelana
// W: Literatury i języki wschodniosłowiańskie z perspektywy początku XXI wieku, 2007. / red. nauk. Andrzej Ksenicz, Bazyli Tichoniuk, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 271--279, ISBN: 9788374810999
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11721] [data modyf: 16-02-2010 08:54]
[34] Stylizacja biblijna w "Hymnie do Boga" Jana Pawła Woronicza, Joanna Gorzelana
// W: Świat Słowian w języku i kulturze : Literaturoznawstwo, 2006. / pod red. nauk. Ewy Komorowskiej i Żanety Kozickiej - Borysowskiej . T. 7, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 61--65, ISBN: 9788360903162
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11723] [data modyf: 16-02-2010 09:14]
[35] Leksyka religijna Słowian w poemacie "Lech" Jana Pawła Woronicza, Joanna Gorzelana
// W: Świat słowian w języku i kulturze: językoznawstwo, 2005. / red. Ewa Komorowska, Agnieszak Krzanowska . 6, Szczecin : Print Group Daniel Krzanowski, s. 87--90
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8277] [data modyf: 12-06-2010 10:53]
[36] Elementy potoczności w "Psałterzu Dawida" Franciszka Karpińskiego, Joanna Gorzelana
// W: Przejawy potoczności w tekstach artystycznych, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Studia o Języku i Stylu Artystycznym 3), s. 45--55, ISBN: 8372680590
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2644] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Elementy leksykalne z pola semantycznego religii w "Historii mego wieku"? Franciszka Karpińskiego / Joanna Gorzelana, 2019. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 5, 109--124, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bóg, Enlightenment, God, faith, memoirs, modlitwa, oświecenie, pamiętnik, prayer, wiara
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25451] [data modyf: 08-07-2020 08:57]
[5] [1]
[2] Sprawozdanie z konferencji naukowej "Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do 1989 roku" / Joanna Gorzelana, 2018. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 4, 531--533, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24118] [data modyf: 28-05-2019 12:25]
[5] [1]
[3] Cytaty biblijne w oświeceniowym czasopiśmie "Monitor" / Joanna Gorzelana, 2017. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, 3, 171--184, ISSN: 2450-3584, bibliogr.
Słowa kluczowe: Biblia, Enlightenment, cytat, czasopismo "Monitor", oswiecenie, quote, the "Monitor" magazine, the Bible
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-22401] [data modyf: 21-02-2018 10:21]
[5] [1]
[4] Leksyka związana z rodziną w poezji religijnej polskiego oświecenia / Joanna Gorzelana, 2017. Poznańskie Spotkania Językoznawcze 34, 71--84, ISSN: 2082-9825, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Enlightenment, family, religious poetry
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)    DOI: 10.14746/psj.2017.34.5
[AWCZ-23403] [data modyf: 10-12-2018 11:51]
[7] [1]
[5] Stylizacja archaiczna w powieściach historycznych Henryka Sienkiewicza / Joanna Gorzelana, 2017. Język Polski w Gimnazjum, nr 2 [2016/2017], 9--18 bibliogr.
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20754] [data modyf: 21-12-2016 08:39]
[5] [1]
[6] Biblizmy we współczesnej literaturze popularnej na przykładzie "Kolekcji Kryminałów" Joanny Chmielewskiej / Joanna Gorzelana, 2016. Poznańskie Studia Polonistyczne. Seria Językoznawcza Vol. 23, Nr 1, 21--38, ISSN: 1233-8672, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: biblism, detective novel, phraseological modification, popular literature
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.14746/pspsj.2016.23.1.2
[AWCZ-20331] [data modyf: 07-09-2016 10:54]
[7] Mitologizmy w poezji religijnej polskiego oświecenia / Joanna Gorzelana, 2016. Opera Slavica vol. 26, iss. 4, 17--27, ISSN: 1211-7676, summ.
Słowa kluczowe: Enlightenment, mitologizm, mythological idioms, oświecenie, poezja religijna, religious poetry
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-20787] [data modyf: 05-01-2017 09:01]
[8] Nie tylko o Mickiewiczu... (Anastazja Seul, Literatura polska w wypowiedziach Jana Pawła II. Sacrum.Prawda.Piękno. Poznań 2014) / Joanna Gorzelana, 2016. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego, nr 2, 328--331, ISSN: 2450-3584, bibliogr. summ.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-21138] [data modyf: 06-03-2017 09:32]
[9] "Daj Boże Oświecenie w Polsce!". Określenia Boga w pierwszym roczniku czasopisma "Monitor" / Joanna Gorzelana, 2015. Filologia Polska. Roczniki Naukowe Uniwersytetu Zielonogórskiego 1, 63--76, ISSN: 2450-3584, http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/dlibra/publication/52129/edition/45839
Słowa kluczowe: "Monitor", Bóg, God, Polish Enlightenment, oswiecenie polskie, religia, religion
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19660] [data modyf: 17-07-2018 13:37]
[10] Na pasionku w Brzeźnicy / Joanna Gorzelana, 2015. Polonus, nr 7, 33--35
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-19237] [data modyf: 02-09-2015 16:36]
[11] Zapożyczenia, neologizmy czy archaizmy? : o znaczeniu i budowie słowotwórczej określeń nazywających postacie w polskiej wersji gry internetowej Hearthstone / Joanna Gorzelana, Jacek Michałowski, 2015. Opera Slavica vol. 25, iss. 2, 34--46, ISSN: 1211-7676, https://digilib.phil.muni.cz/bitstream/handle/11222.digilib/133948/2_OperaSlavica_25-2015-2_4.pdf?sequence=1
Słowa kluczowe: archaism, archaizm, character, computer game, gra komputerowa, neologism, neologizm, postać
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-19134] [data modyf: 07-09-2015 12:26]
[12] Poetyzmy i ich funkcja w poezji religijnej polskiego Oświecenia (na wybranych przykładach) / Joanna Gorzelana, 2014. Opera Slavica vol. 24, iss. 1, 11--20, ISSN: 1211-7676,
Słowa kluczowe: podniosłość, poetyzm semantyczny, poetyzm stylistyczny, sacrum
Kod: CZR-ZAG    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-18353] [data modyf: 31-07-2015 11:56]
[13] "Zaświeciła jasna gwiazda nad Betlejem" - o IX Bukowińskim Kolędowaniu w Nowogrodzie Bobrzańskim / Joanna Gorzelana, 2014. Polonus, nr 1, 4--7
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18040] [data modyf: 29-07-2015 10:21]
[14] "Kolędowe zdybanie w Piławie Dolnej" / Joanna Gorzelana, 2013. Polonus, nr 1, 4--8
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-17074] [data modyf: 21-07-2015 10:48]
[15] VII Bukowińskie Kolędowanie / Joanna Gorzelana, 2012. Polonus, 1, 10--12
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-16773] [data modyf: 28-11-2012 11:19]
[16] Czy "niewierny Tomasz" jest wyrażeniem recesywnym? / Joanna Gorzelana, 2011. Język Polski: Organ Towarzystwa Miłośników Języka Polskiego, 4, 305--309, ISSN: 0021-6941, bibliogr.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-16260] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[17] Górale czadeccy czy czaczańscy"? / Joanna Gorzelana, 2003. Poradnik Językowy, nr 4, 56--57, ISSN: 0551-5343,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-9239] [data modyf: 12-06-2010 11:11]
[18] Kolęda "Bóg się rodzi" odczytywana przez wartości zapisane w języku / Joanna Gorzelana, 2003. Język Polski w Gimnazjum, nr 2, 72--76
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9238] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Dlaczego akceptować? / Joanna Gorzelana, 1999. Edukacja i Dialog, nr 108, 20--22, ISSN: 0866-952X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8183] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[20] 1000 lat polskiego słownictwa religijnego / Joanna Gorzelana, 1997. Ruch Literacki, nr 3/4, 621--624, ISSN: 0035-9602,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-7616] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[21] Używki w oczach maturzystów / Joanna Gorzelana, 1997. Problemy Alkoholizmu, nr 8-9, [1-3] wkładka
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-14467] [data modyf: 11-02-2010 08:05]
[22] Młodzież o miłości / Joanna Gorzelana, 1996. Edukacja i Dialog, nr 9, 45--48, ISSN: 0866-952X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9237] [data modyf: 20-11-2003 11:16]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Nazwy przestrzeni w "Psałterzu" oraz "Pieśniach nabożnych" Franciszka Karpińskiego / Joanna Gorzelana // W: Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski(Z. 2) .- 2005, s. 343--351
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7030] [data modyf: 26-03-2008 13:11]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] "Bog" i "d'âvol" v original'nom tekste i perevode na pol'skij âzyk povesti Valentina Rasputina "Proščanie s Materoj", 2015. Joanna Gorzelana, Aleksandra Urban-Podolan // W: Sbornik příspěvků z mezinárodni konference XXIII. Olomouncké Dny Rusistů. Olomouc, Czechy Olomouc : Univerzita Palackeho v Olomouci, 2016, s. 77--90, ISBN: 9788024449388
Słowa kluczowe: Almighty, Creator, God, Jerzy Litwiniuk, Lord, Satan, Valentin Rasputin, demon, devil, fiend, literary translation

Kod: KON-H-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[KONF-22195] [data modyf: 29-06-2016 08:07]
[2] Bibleizmy v original'nom tekste i perevode na pol'skij âzyk povesti V. Rasputina "Proščanie s Materoj", 2015. Joanna Gorzelana, Aleksandra Urban-Podolan // W: Dialog Kultur VIII. Sborník příspěvku z mazinárodní vědecké konference Hradec Králové 20. - 21. ledna 2015. Hradec Králové, Czechy Hradec Kralove : Univerzita Hradec Králové, Gaudeamus, 2015, s. 52--63
Słowa kluczowe: Biblical expressions, Biblical phraseology, V. Rasputin, translation

Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22093] [data modyf: 16-03-2016 11:58]
[3] Boroska bosori... kilka słów o czarownicach w świetle podań Polaków z Bukowiny, 2008. Joanna Gorzelana // W: Polska i Rumunia - od historycznego sąsiedztwa do europejskiego partnerstwa : materiały z sympozjum = Polonia şi România - de la vecinătatea istorică la parteneriatul european : materialele simpozionului. Suceava, Rumunia Suceava : Związek Polaków w Rumunii, 2009, s. 415--419 http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/dlibra/publication/34886/edition/29079
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19876] [data modyf: 17-07-2018 13:53]
[4] Język Biblii jako tworzywo poezji Jana Pawła Woronicza (na przykładzie poematu "Zjawienie Emilki..."), 2008. Joanna Gorzelana // W: Język religijny dawniej i dziś : (w kontekście teologicznym i kulturowym) materiały z konferencji, Gniezno 22--24 września 2008. Gniezno, Polska Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2009, s. 179--187, ISBN: 9788361573111
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19181] [data modyf: 17-06-2009 11:50]
[5] Przymiotniki złożone w poezji Jana Pawła Woronicza, 2007. Joanna Gorzelana // W: Z zagadnień leksykalno-semantycznych : materiały trzeciej konferencji językoznawczej Profesora Bogusława Krei. Gdańsk, Polska Gdańsk : Wydaw. Uniwersytetu Gdańskiego, 2009, s. 383--390, ISBN: 9788373265998
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19427] [data modyf: 15-12-2009 09:17]
[6] Wybrane zjawiska językowe występujące w nazwach religijnych górali czadeckich z Bukowiny, 2007. Joanna Gorzelana // W: We wspólnocie narodów i kultur. W kręgu relacji polsko-rumuńskich : materiały z sympozjum. Suceava, Rumunia Suceava : Związek Polaków w Rumunii, 2008, s. 354--361, ISBN: 9789730058178 http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/dlibra/publication/34842/edition/29011
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18875] [data modyf: 17-07-2018 13:54]
[7] Kilka uwag o związkach frazeologicznych dotyczących zwierząt w języku polskich Bukowińczyków, 2006. Joanna Gorzelana // W: Bliżej siebie. Polacy i Rumuni a historyczne i kulturowe dziedzictwo Europy = Mai aproape unii de alţii. Polonezii şi românii raportaţi la patriomoniul istoric şi cultural al Europei : materiały z sympozjum. Suceava, Rumunia Suceava : Związek Polaków w Rumunii, Uniunea Polonezilor din România, 2007, s. 78--88, ISBN: 9789730051575 http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/dlibra/publication/34855/edition/29014
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18486] [data modyf: 17-07-2018 13:55]
[8] Stylizacja biblijna w poemacie historycznym Jana Pawła Woronicza Lech, 2006. Joanna Gorzelana // W: Język religijny dawniej i dziś : materiały z konferencji, Poznań 24 - 26 kwietnia 2006. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. "Poznańskie Studia Polonistyczne", 2007, s. 464--470
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18685] [data modyf: 21-02-2008 14:24]
[9] Językowy obraz kobiety w piosenkach ludowych polskich Bukowińczyków, 2005. Joanna Gorzelana // W: Rumuni i Polacy w Europie. Historia i dzień dzisiejszy : materiały z sympozjum. Suczawa, Rumunia Suceava : Związek Polaków w Rumunii, 2006, s. 31--40, ISBN: 9730045070 http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/dlibra/publication/34841/edition/29010
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17963] [data modyf: 17-07-2018 14:02]
[10] Frazeologia biblijna w "pieśniach nabożnych" Franciszka Karpińskiego, 2004. Joanna Gorzelana // W: Język religijny dawniej i dziś. Gniezno, Polska Poznań : Wydawnictwo "Poznańskie Studia Polonistyczne, 2005, 2, s. 504--509
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17759] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Kilka uwag o antroponimach Górali Czadeckich z gminy Brzeźnica (woj. lubuskie), 2004. Joanna Gorzelana, Sabina Seul // W: Góry i góralszczyzna w dziejach i kulturze pogranicza polsko-słowackiego : (Podhale, Spisz, Orawa, Gorce, Pieniny); materiały z Międzynarodowej Konferencji Naukowej Kraków - Nowy Targ - Bukowina Tatrzańska 21-24 października 2004. Kraków, Polska Nowy Targ : Podhalańska Wyższa Szkoła Zawodowa, 2005, Literatura i język, s. 232--236, ISBN: 8392158938 http://zbc.uz.zgora.pl/repozytorium/dlibra/publication/34843/edition/29012
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17368] [data modyf: 17-07-2018 14:03]
[12] Język religijny Franciszka Karpińskiego jako fenomen polskiego oświecenia, 2004. Joanna Gorzelana // W: Świat Słowian w języku i kulturze : [materiały V Międzynarodowej Konferencji Slawistycznej Młodych Naukowców]. Pobierowo, Polska Szczecin : PPH ZAPOL, 2004, Językoznawstwo, s. 85--89, ISBN: 8360140251
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17238] [data modyf: 08-07-2005 11:27]
[13] "Pieśni nabożne" Franciszka Karpińskiego odzytane w kontekście liturgii kościoła katolickiego, 2000. Joanna Gorzelana // W: Gatunki okołoliterackie : (materiały z konferencji naukowej). Szczawo Zdrój, Polska Wałbrzych : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2002, s. 241--248, ISBN: 838842565X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14962] [data modyf: 11-09-2002 13:46]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Wartości językowe i kulturowe obecne w czasopiśmiennictwie polskim do roku 1989 : (Prace aksjologiczne. Język - literatura - kultura; t. 1) / (Red.) Joanna Gorzelana, Monika Kaczor, Anastazja Seul .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2018, 2017 s. .- ISBN: 9788378423201
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5755] [data modyf: 29-05-2019 13:33]
[2] Gwarili na Bukowinie... Baśnie, legendy i historie prawdziwe/ Zygfryd Seul ; zebrała i spisała / (Red.) Joanna Gorzelana .- Żagań : DEKORGRAF, 2012, 128 s. .- ISBN: 9788360119921 .- wyd. II popr. i rozszerzone
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4991] [data modyf: 28-11-2012 12:24]
[3] Gwarili na Bukowinie... Baśnie, legendy i historie prawdziwe/ Zygfryd Seul ; zebrała i spisała / (Red.) Joanna Gorzelana .- Gorzów Wielkopolski : Wydaw. Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej, 2009, 100 s. .- ISBN: 978838968246X
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4705] [data modyf: 02-03-2010 07:57]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Językowe aspekty kultury politycznej Sejmu Wielkiego / / Małgorzata Dawidziak-Kładoczna .- Częstochowa : Akademia im. Jana Długosza w Częstochowie , 2012 (Rec.) Joanna Gorzelana // Język Polski .- 2015, XCV, 1-2, s. 191--193
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Biblia w powieści Romana Brandstaettera "Jezus z Nazarethu" / / Anastazja Seul .- Zielona Góra , 2004 (Rec.) .- W poszukiwaniu śladów "Biblii" w dziele literackim / Joanna Gorzelana // Między słowem a obrazem .- 2007, s. 471--473
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Jak pachnie rezeda. Lingwistyczne studium zapachów / / Marian Bugajski .- Wrocław , 2004 (Rec.) .- Co język mówi o nosie, czyli ... lingwistyczne studium zapachów / Joanna Gorzelana // Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2007, t. 5, s. 247--248
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Osobliwość języka poezji Michaliny Chełmońskiej - Szczepankowskiej / / Jerzy Brzeziński .- Zielona Góra , 2003 (Rec.) .- Jak nauczycielka wiersze pisała / Joanna Gorzelana // Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2007, t. 5, s. 243--245
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Głosem prawie cudzym. Z poezji okołokonferencyjnej / / Michałowski P. .- Kraków , 2004 (Rec.) Joanna Gorzelana // Odra .- 2006, nr 9, s. 129
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Jestem jak człowiek, który we śnie lata... O symbolice ptaków w twórczości Juliusza Słowackiego / / Dorota Kulczycka .- Zielona Góra , 2004 (Rec.) Joanna Gorzelana // Uniwersytet Zielonogórski .- 2005, nr 10/1, s. 37
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Proroctwa chrześcijańskie jako gatunek mowy na tle innych gatunków profetycznych / / Kładoczny P. .- Zielona Góra , 2004 (Rec.) Joanna Gorzelana // Język Polski .- 2005, nr 4, s. 304--306
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Metodologiczne i metodyczne problemy nauczania składni polskiej / / Jaworski J. .- Zielona Góra , 2001 (Rec.) Joanna Gorzelana // Edukacja Humanistyczna. Rocznik naukowo-dydaktyczny .- 2002, t. 2, s. 169--170
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Słownik a poezja / / Maćkowiak K. .- Zielona Góra , 2001 (Rec.) Joanna Gorzelana // Pro Libris .- 2002, nr 1, s. 121--122
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Pół wieku kultury języka w Polsce / / Bugajski M. .- Warszawa , 1999 (Rec.) Joanna Gorzelana // Edukacja Humanistyczna .- 2000, nr 2/3, s. 129-130
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Zarys dziejów języka polskiego / / Walczak B. .- Wrocław , 1999 (Rec.) Joanna Gorzelana // Poradnik Językowy .- 2000, nr 3, s. 51--52
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Słownik polszczyzny potocznej / / Anusiewicz J. .- Warszawa , 1999 (Rec.) Joanna Gorzelana // Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1999, nr 10, s. 289--292
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] Wykłady z polskiej składni / / Grzegorczykowa R. .- Warszawa , 1998 (Rec.) Joanna Gorzelana // Polonistyka .- 1999, nr 6, s. 373--374
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski