System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Sławomir Kufel
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: literaturoznawstwo (100 %)
Jednostka: Instytut Filologii Polskiej
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 51 pozycji bibliograficznych
5 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Poezje /Józef Szymanowski; oprac, 2018. Sławomir Kufel, Warszawa : Uniwersytet Zielonogórski i Wydawnictwo DiG 146 s. , ISBN: 9788328600492,
Kod: MON-W1-H-T    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-15223] [data modyf: 04-12-2019 11:52]
[20] [1]
[2] Rokoko, 2017. Sławomir Kufel, Zielona Góra : Instytut Filologii Polskiej Uniwersytetu Zielonogórskiego 184 s. , ISBN: 9788394656935, bibliogr.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14008] [data modyf: 31-05-2019 11:04]
[100] [1]
[3] Wprowadzenie do literaturoznawstwa kognitywnego, 2011. Sławomir Kufel, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 246 s. , ISBN: 9788374814638,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-10877] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Fragmenty mozaiki : szkice i materiały z czasów oświecenia, 2009. Sławomir Kufel, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 187 s. , ISBN: 9788374812467,
Kod: MON-ANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9171] [data modyf: 05-02-2010 07:35]
[5] Twórczość poetycka Adama Jerzego Czartoryskiego, 2003. Sławomir Kufel, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 262 s. , ISBN: 8389321319,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6592] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Nad "Ziemiaństwem polskim" Kajetana Koźmiana" : interpretacje i konteksty, 2000. Sławomir Kufel, Zielona Góra : Wydaw. WSP 97 s. , ISBN: 8372680345,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4807] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] O przekładzie wierszy Antanasa Strazdasa z roku 1814, Sławomir Kufel
// W: W kręgu bibliologii, literatury, prasy i teatru. : Księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Franciszkowi Pilarczykowi w 80. rocznicę urodzin, 2019. / red. nauk. Jolanta Chwastyk-Kowalczyk, Andrzej Buck, Przemsław Bartkowiak, Gorzów Wielkopolski : Akademia im. Jakuba z Paradyża, Wydawnictwo WiMBP im. C. Norwida w Zielonej Górze, s. 205--212, ISBN: 9788365466785
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21227] [data modyf: 21-11-2019 12:05]
[20] [1]
[2] Oświeceniowy światłocień, Sławomir Kufel
// W: Oświecenie nieoświecone : człowiek, natura i magia, 2018. / pod red. Danuty Kowalewskiej, Agaty Roćko i Filipa Wolańskiego, Warszawa : Muzeum Pałacu Króla Jana III w Wilanowie, s. 157--168, ISBN: 9788366104051
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20633] [data modyf: 29-05-2019 11:59]
[5] [1]
[3] Luna, oder der Spiegel. Bemerkungen zum "Somnium" von Johannes Kepler, Sławomir Kufel
// W: Der (neue) Mensch und seine Welten. Deutschsprachige fantastische Literatur und Sciece-Fiction, 2017. / Hrsg. Paweł Wałowski . Band 67, Berlin : Frank&Timme, s. 15--30, ISBN: 9783732902378
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19198] [data modyf: 30-05-2019 14:53]
[5] [1]
[4] Indywidualizm w literaturze greckiej, Sławomir Kufel
// W: Homo moralis - homo creativus : Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu, 2015. / red. nauk. i oprac. Joanna Dudek i Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 107--120, ISBN: 9788378422013
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17301] [data modyf: 09-11-2015 10:35]
[5] Komunikacja memowa w perspektywie kognitywnej, Sławomir Kufel
// W: Tożsamość w komunikowaniu, 2014. / red. nauk. Magdalena Steciąg, Marian Bugajski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Seminaria Językoznawcze 2013), s. 65--71, ISBN: 9788378421429
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16356] [data modyf: 12-11-2014 09:07]
[6] Literatura okolicznościowa czy literatura okoliczności?, Sławomir Kufel
// W: Poezja okolicznościowa w Polsce w latach 1730-1830. W kręgu spraw publicznych i narodowych, 2014. / pod red. Marka Nalepy, Grzegorza Trościńskiego, Romana Magrysia, Rzeszów : Wydawnictwo Uniwersytetu Rzeszowskiego, s. 75--82, ISBN: 9788373389625
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16143] [data modyf: 02-07-2014 14:14]
[7] Patriotyzm indywidualny. Poeci polskiego rokoka wobec kwestii narodowej (Jakub Jasiński, Wojciech Mier, Tomasz Kajetan Węgierski), Sławomir Kufel
// W: Środowiska kulturotwórcze czasów oświecenia i romantyzmu, 2013. / pod red. Bogusława Doparta, Kraków : Księgarnia Akademicka (Studia Dziewiętnastowieczne tom 11), s. 59--69, ISBN: 9788376384245
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16178] [data modyf: 21-07-2014 09:01]
[8] Obraz pogranicza Rzeczypospolitej w Journal d'un voyage de Constantinople en Pologne, fait a la suite de son Excellence M. Jacq Porter, Ambassadeur d'Angleterre [1762] Rudjera Boškovicia, Sławomir Kufel
// W: Byle w ludziach światło było... : Księga Pamiątkowa ku czci Profesora Wacława Woźnowskiego w dziesiątą rocznicę jego śmierci, 2012. / pod red. Grzegorza Zająca, Kraków : Księgarnia Akademicka, s. 171--179, ISBN: 9788376381930
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14547] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[9] The description of the polish Kingdom's southern territories in Rudjer Boskovic's "Journal d'un voyage de Constantinople en Pologne, fait a la suite de son excellence M. Jacq. Porter, Ambassadeur d'Angleterre (1762)", Sławomir Kufel
// W: Nations of the Self : the search for identity in the East Central Europe in the 18th century, 2012. / eds. Dariusz Dolański, Agnieszka Pufelska, Zielona Góra - Potsdam : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 97--106, ISBN: 9788378420187
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14815] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[10] Klasyk w jaskini. Kilka uwag na marginesie "Barbarzyńcy w ogrodzie" Zbigniewa Herberta, Sławomir Kufel
// W: Bór nici : wątki klasyczne i romantyczne w twórczości Zbigniewa Herberta, 2011. / red. Małgorzata Mikołajczak, Kraków : Wydaw. Platan, s. 31--41, ISBN: 9788389711878
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13704] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[11] The Czartoryskis and the English inspirations, Sławomir Kufel
// W: Aufklärung und Kulturtransfer in Mittel- und Osteuropa, 2009. / herausgegeben von Agnieszka Pufelska und Iwan Michelangelo D'Aprile, Hannover : Wehrhahn Verlag, s. 125--134, ISBN: 9783865252197
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11264] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[12] Rokoko literackie w Polsce. Na marginesie twórczości Tomasza Kajetana Węgierskiego, Wojciecha Miera i Jakuba Jasińskiego, Sławomir Kufel
// W: Korowód idei i metod : prace na jubileusz Profesora Czesława P. Dutki i Zakładu Teorii Literatury, 2006. / red. nauk. Grzegorz Kubski, Małgorzata Mikołajczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 63--81, ISBN: 8374810564
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9019] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] "Powązki" Adama Jerzego Czartoryskiego czyli prawdziwy koniec oświeceniowej utopii, Sławomir Kufel
// W: Trzydziestolecie polonistyki zielonogórskiej, 2003. / red. nauk. Jerzy Brzeziński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Filologia Polska. Uniwersytet Zielonogórski 1), s. 101--116, ISBN: 8389321432
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6057] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Adam Jerzy Czartoryski, Sławomir Kufel
// W: Pisarze polskiego oświecenia, 1996. / pod red. Teresy Kostkiewiczowej i Zbigniewa Golińskiego, Warszawa : Wydaw. Naukowe PWN, s. 30-52, ISBN: 8301120320
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5607] [data modyf: 05-03-2003 17:58]
[15] Ostatni na "Parnasie". O Kajetanie Koźmianie - twórcy wyalienowanym, Sławomir Kufel
// W: Od Koźmiana do Czernika : studia i szkice o literaturze polskiej XIX i XX wieku, 1992. / pod red. Stanisława Kryńskiego, Rzeszów : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, s. 7--25
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11275] [data modyf: 10-09-2009 10:13]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Tylko żadnej polityki, proszę... / Sławomir Kufel, 2009. Pro Libris, Nr 2, 6--8, ISSN: 1642-5995, fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-14046] [data modyf: 02-10-2009 10:15]
[2] Ubi Troia=Ubi Troia / Sławomir Kufel, 2005. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 2, 6--14, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-10732] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Nieustanna klątwa : o twórczości Zbigniewa Święcha / Sławomir Kufel, 2004. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 3/4, 138--140, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9887] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Was mit Europa?=Co z tą Europą? / Sławomir Kufel, 2004. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 2, 16--19, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-9659] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Krótka historia humanistów : z wnioskami / Sławomir Kufel, 2003. Pro Libris, 1, 19--23, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8988] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Metafizyka cienia / Sławomir Kufel, 2002. Pro Libris: Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne, nr 2, 83--86, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8673] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Lubuska tożsamość / Sławomir Kufel, 2001. Pro Libris: Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne, nr 1, 7--11, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8661] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Dydaktyka i parenetyka. Uwagi o elementach świata przedstawionego w "Ziemiaństwie polskim" Kajetana Koźmiana / Sławomir Kufel, 1998. Pamiętnik Literacki, z. 3, 5--14, ISSN: 0031-0514,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-8852] [data modyf: 11-06-2010 16:14]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] W poszukiwaniu bohatera. U źródeł legendy literackiej Józefa księcia Poniatowskiego / Sławomir Kufel // W: Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Rzeszowskiego. Seria Filologiczna. Historia Literatury .- 2010, zeszyt 65, s. 146--157, ISSN: 1643-0522, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-8936] [data modyf: 25-05-2011 12:12]
[2] Współczesne edytorstwo praktyczne : kilka uwag porządkujących / Sławomir Kufel // W: Prace Edytorskie .- 2009, 1, s. 25--35
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8456] [data modyf: 20-10-2009 09:11]
[3] Imaginuj sobie waćpan, czyli o wyobraźni oświeconych / Sławomir Kufel // W: Filologia Polska / Uniwersytet Zielonogórski(Z. 2) .- 2005, s. 17--31
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7013] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] O problemie metanarracji w "Dzienniku 1813-1817" Adama Jerzego Czartoyskiego / Sławomir Kufel // W: Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio A .- 2002, vol. 20/21, s. 197-209
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5967] [data modyf: 05-03-2003 18:05]
[5] Gospodarstwo doskonałe, czyli o uprawie i hodowli w "Ziemiaństwie polskim" Kajetana Koźmiana / Sławomir Kufel // W: Studia i Materiały Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Zielonej Górze. Filologia Polska .- 1999, z. 10, s. 69--75
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4393] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[6] Uwagi do katalogu tekstów literackich Adama Jerzego Czartoryskiego / Sławomir Kufel // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1999, T. 2, s. 305--307
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5357] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Sielskość utracona. O dziedzictwie sielskim w "Ziemiaństwie polskim" Kajetana Koźmiana / Sławomir Kufel // W: Almanach Historycznoliteracki .- 1998, T. 1, s. 21--36
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4511] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Postać graficzna rękopisów z Archiwum Domowego książąt Czartoryskich, 2002. Sławomir Kufel // W: Słowo do oglądania : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 135--146, ISBN: 8389712385
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19284] [data modyf: 10-09-2009 09:59]
[2] Poemat dydaktyczny i opisowy w wykładach Ludwika Osińskiego, 1994. Sławomir Kufel // W: Literatura, kultura, język : z warsztatów badawczych. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000, s. 167--171, ISBN: 8372680337
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14305] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[3] "Prozodia polska" Adama Jerzego Czartoryskiego na tle myśli estetycznoliterackiej epoki, 1998. Sławomir Kufel // W: Na przełomie Oświecenia i Romantyzmu : o sytuacji w literaturze polskiej lat 1793-1830. Rzeszów, Polska Rzeszów : Wydaw. WSP, 1999, s. 121--136, ISBN: 8372620482
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15414] [data modyf: 05-03-2003 18:10]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Prace Edytorskie / (Red.) Sławomir Kufel, Katarzyna Grabias-Banaszewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 1
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4642] [data modyf: 20-10-2009 09:28]
[2] Informator o studiach w Instytucie Filologii Polskiej : rok akademicki 2003/2004/ oprac. / (Red.) Sławomir Kufel .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, 61 s. .- ISBN: 8389321343
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4856] [data modyf: 21-03-2011 09:52]
[3] Poematy i wiersze / Adam Jerzy Czartoryski / (Red.) Sławomir Kufel .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2003, 317 s. .- ISBN: 8389321300
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3955] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Prozodia polska. Przekłady poetyckie / Adam Jerzy Czartoryski / (Red.) Sławomir Kufel .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002, 139 s. .- ISBN: 8389048159
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3850] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] A jednak będzie noc poślubna / / A. Siatecki .- Zielona Góra : Pro Libris , 2007 (Rec.) Sławomir Kufel // Pro Libris .- 2008, nr 3, s. 125--126
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Lalkarz König i ja. Powrót na Dolny Ślask / / Müller A. .- Poznań , 2004 (Rec.) Sławomir Kufel // Pro Libris .- 2004, nr 3/4, s. 136--138
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Dolny Śląsk. Ziemia spotkania / / Zawada A. .- Wrocław , 2002 (Rec.) Sławomir Kufel // Pro Libris .- 2003, nr 1, s. 122-123
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Trzy tajne dokumenty / / Świech Z. .- Kraków , 2003 (Rec.) Sławomir Kufel // Pro Libris .- 2003, nr 2, s. 103--105
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Ziemia Międzyrzecka w przeszłości. Materiały z sesji historycznej... / .- Zielona Góra , 2003 (Rec.) Sławomir Kufel // Pro Libris .- 2003, nr 1, s. 121
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Familoki / / Bereska H. .- Kraków , 2001 (Rec.) Sławomir Kufel // Pro Libris .- 2002, nr 1, s. 136--139
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Teoria kształcenia literackiego w latach 1918-1939: antologia / .- Zielona Góra , 2001 (Rec.) Sławomir Kufel // Pro Libris .- 2002, nr 2, s. 112--113
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Podjąć przerwany dialog: o poezji Urszuli Kozioł / / Mikołąjczak M. .- Kraków , 2000 (Rec.) Sławomir Kufel // Pro Libris .- 2001, nr 1, s. 117--118
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski