System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Joanna Karczewska
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 116 pozycji bibliograficznych
25 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Kożuchów. Studia z dziejów średniowiecznego miasta, 2018. Joanna Karczewska, Kraków : Wydawnictwo Avalon 184 s. , ISBN: 9788377302781, bibliogr. fot.
Kod: MON-W1-H    BibTeX   (pkt: 100)
[WZ-14688] [data modyf: 28-05-2019 12:30]
[100] [1]
[2] Regesta Fontium Freystadtensium / oprac., 2014. Adam Górski, Beata Grelewicz, Joanna Karczewska, Roman Stelmach ; Adam Górski, Beata Grelewicz, Joanna Karczewska, Roman Stelmach., Kożuchów - Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum 326 s. , ISBN: 9788393474158,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12139] [data modyf: 22-03-2017 11:13]
[3] Własność szlachecka na pograniczu wielkopolsko - kujawskim w pierwszej połowie XV wieku, 2010. Joanna Karczewska, Kraków : Wydaw. Avalon 472 s. , ISBN: 9788360448946,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9576] [data modyf: 18-05-2010 10:00]
[4] Ród Pomianów na Kujawach w średniowieczu, 2003. Joanna Karczewska, Poznań - Wrocław : Wydaw. Historyczne 350 s. (Biblioteka Genealogiczna T. 8), ISBN: 8373930043,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6864] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Fundacja i fundatorzy kościoła parafialnego w Kosieczynie, Joanna Karczewska
// W: Ziemia Międzyrzecka w przeszłości [XVIII], 2020. / red nauk. Marceli Tureczek, Grzegorz Urbanek; współpr. Izabela Stopyra . t. XVIII, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 73--79, ISBN: 9788381802819
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21665] [data modyf: 21-09-2020 11:32]
[20] [1]
[2] Stypułów w średniowieczu, Joanna Karczewska
// W: Z dziejów wsi Stypułów, 2020. / red.nauk. Joanna Karczewska, Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, s. 21--28, ISBN: 9788393564583
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21694] [data modyf: 05-10-2020 13:43]
[5] [1]
[3] Wsie Bulin, Cisów, Czciradz, Podbrzezie Dolne, Podbrzezie Górne, Słocina i Sokołów w średniowieczu, Joanna Karczewska
// W: Gmina Kożuchów w przeszłości. Część druga, 2019. / red. nauk. Joanna Karczewska, Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, s. 19--28, ISBN: 97883935645
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20926] [data modyf: 05-06-2019 10:27]
[5] [1]
[4] O średniowiecznych Kościeszkach, Joanna Karczewska
// W: Od Popiela do Kazimierza Wielkiego : Księga Jubileuszowa dedykowana Wojciechowi Dzieduszyckiemu, 2018. / red. nauk. Michał Brzostowicz, Tomasz Kasprowicz, Maciej Przybył, Jacek Wrzesiński, Poznań : Instytut Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk, s. 125--132, ISBN: 9788395145025
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20699] [data modyf: 04-06-2019 11:49]
[20] [1]
[5] Wsie Lasocin, Bielice, Drwalewice i Dziadoszyce w średniowieczu, Joanna Karczewska
// W: Gmina Kożuchów w przeszłości. Część pierwsza, 2018. / red. nauk. Joanna Karczewska, Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciów Ziemi Kożuchowskiej, s. 21--28, ISBN: 9788393564569
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20139] [data modyf: 03-06-2019 11:18]
[5] [1]
[6] Działalność fundacyjna przedstawicieli rodu Pomianów na terytorium Korony (XV-XVII wiek), Joanna Karczewska
// W: Pomerania et alia : opuscula Joachimo Zdrenka dedicata, 2017. / red. nauk. Joanna Karczewska, Marceli Tureczek, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 249--258, ISBN: 9788380196315
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-18855] [data modyf: 03-06-2019 09:22]
[20] [1]
[7] Dzieje parafii wschowskiej w średniowieczu, Joanna Karczewska
// W: Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, 2017. / pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej, Wschowa - Leszno : Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Okręgowe w Lesznie, s. 61--71, ISBN: 9788363363369
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19909] [data modyf: 03-06-2019 11:08]
[5] [1]
[8] Dzieje Solnik w średniowieczu, Joanna Karczewska
// W: Z dziejów wsi Solniki, 2017. / red. nauk. Joanna Karczewska, Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, s. 21--28, ISBN: 9788393564552
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19093] [data modyf: 03-06-2019 11:03]
[5] [1]
[9] Świeccy urzędnicy księcia Kujawskiego Kazimierza Konradowica, Joanna Karczewska
// W: Książe Kazimierz Konradowic i Kujawy jego czasów, 2017. / pod red. Dariusza Karczewskiego, Kraków : Wydawnictwo Avalon, s. 103--139, ISBN: 9788377302255
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19124] [data modyf: 31-05-2019 13:42]
[20] [1]
[10] Świętochna z Brzeźna i Grabia, Joanna Karczewska
// W: Polski Słownik Biograficzny [z. 211], 2017. / red. Andrzej Romanowski . T. 51/4, z. 211, Kraków : Redakcja Polskiego Słownika Biograficznego, s. 497--499
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19877] [data modyf: 31-05-2019 11:31]
[5] [1]
[11] "W karczmie nie masz pana" - staropolska karczma jako centrum rozrywki, Joanna Karczewska
// W: Homo ludens. Zabawki i rozrywki na co dzień i od święta w dziejach krajów Europy Środkowej i ich sąsiadów, 2017. / red. Agnieszka Teterycz-Puzio, Wojciech Bejda, Lech Kościelak, Słupsk : Wydawnictwo Naukowe Akademii Pomorskiej w Słupsku, s. 191--199, ISBN: 9788374672887
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19801] [data modyf: 03-06-2019 09:31]
[20] [1]
[12] Początki chrystianizacji i organizacji kościelnej na Ziemi Lubuskiej (do XII w.), Joanna Karczewska
// W: Chrześcijańskie dziedzictwo Ziemi Lubuskiej : Konferencja naukowa z okazji 1050 rocznicy Chrztu Polski w Zielonogorsko-Gorzowskim Wyższym Seminarium Duchownym Gościkowo-Paradyż 2 czerwca 2016, 2016. / pod red. Roberta Romualda Kufla, Zielona Góra : Archiwum Diecezjalne, s. 11--19, ISBN: 978839311035
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18687] [data modyf: 01-02-2017 09:13]
[13] Higiena publiczna w czasach zarazy. Miejskie przepisy sanitarne na okoliczność epidemii w XV-XVIII wieku, Joanna Karczewska
// W: Czystość i brud. Higiena nowożytna (XV-XVIII w.), 2015. / red. Walentyna Korpalska, Wojciech Ślusarczyk, Bydgoszcz : Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy, s. 271--280, ISBN: 9878394317706
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17195] [data modyf: 05-10-2015 09:39]
[14] Książę Kazimierz Konradowic - twórca księstwa kujawskiego, Joanna Karczewska, Dariusz Karczewski
// W: Znani i nieznani ludzie regionu kujawsko-pomorskiego, 2015. / pod red. Waldemara Rozynkowskiego, Małgorzaty Strzeleckiej, Michała Targowskiego, Toruń : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika (Region kujawsko-pomorski w przeszłości 3), s. 15--25, ISBN: 9788323134695
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17340] [data modyf: 16-11-2015 08:46]
[15] Minigajło - przodek Meysztowiczów herbu Rawicz, Joanna Karczewska
// W: Unia w Horodle na tle stosunków polsko-litewskich : Od Krewa do Zaręczenia wzajemnego Obojga Narodów, 2015. / pod red. Sławomira Górzyńskiego, Warszawa : Wydawnictwo DiG, s. 165--173, ISBN: 9788371818363
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16672] [data modyf: 05-03-2015 12:07]
[16] Majątki Kotwiczów w ziemi wschowskiej w późnym średniowieczu, Joanna Karczewska
// W: Rycerze - szlachta - ziemianie. Szlachetnie urodzeni na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, 2014. / pod red. Pawła Klinta, Marty Małkus i Kamili Szymańskiej, Wschowa-Leszno : Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Ziemi Wschowskiej, Muzeum Okręgowe w Lesznie, s. 39--46, ISBN: 9788363363123
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16373] [data modyf: 17-11-2014 11:04]
[17] Urzędnicy księstwa gniewkowskiego w XIV wieku, Joanna Karczewska(*)
// W: Pamięć - tradycja - trwanie. Szkice z dziejów Gniewkowa i okolic, 2014. / pod red. Tomasza Łaszkiewicza, Gniewkowo : Gmina Gniewkowo & Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Inowrocławiu, s. 31--40, ISBN: 9788393240357
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16186] [data modyf: 29-07-2014 10:23]
[18] Zarys historii cmentarza ewangelickiego w Kożuchowie, Joanna Karczewska
// W: Lapidarium w Kożuchowie : 380 lat cmentarza ewangelickiego, 2014. / red. Adam Górski, Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, s. 7--17, ISBN: 9788393564521
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-16127] [data modyf: 26-06-2014 09:40]
[19] Dzieje Kargowej w średniowieczu, Joanna Karczewska
// W: Historia Kargowej i zarys dziejów miasta partnerskiego Weissenberg = Die Geschichte der Stadt Kargowa mit historischer Beschreibung der Partnerstadt Weissenberg, 2013. / red. nauk. Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Gminna Biblioteka Publiczna im. Eugeniusza Paukszty w Kargowej, s. 59--66, ISBN: 9788393500222
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15182] [data modyf: 04-09-2015 14:34]
[20] Dziejopis z Kożuchowa - Joachim Cureus, Joanna Karczewska
// W: Ludzie w dziejach Kożuchowa*, 2013. / red. Tomasz Andrzejewski, Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, s. 45--51, ISBN: 9788393564514
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15503] [data modyf: 29-08-2013 10:21]
[21] Stosunki kredytowe na terytorium Kujaw i wschodniej Wielkopolski w XV wieku, Joanna Karczewska
// W: Rynki lokalne i regionalne w XV-XVIII wieku, 2013. / pod red. Piotra Guzowskiego, Krzysztofa Borody, Białystok - Kraków : Wydawnictwo Avalon, s. 9--18, ISBN: 9788377300671
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15766] [data modyf: 07-01-2014 07:50]
[22] Majątki rodu Pomianów na pograniczu kujawsko-wielkopolskim w średniowieczu, Joanna Karczewska
// W: Studia z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego, 2012. / pod red. Andrzeja Mietza, Pawła Szczepankiwicza . T. 2, Bydgoszcz - Wierzbinek : Urząd Gminy w Wierzbinku, s. 9--16, ISBN: 9788393446384
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15358] [data modyf: 03-06-2013 10:05]
[23] Początki samorządności miejskiej na Śląsku głogowskim. Zarys, Joanna Karczewska
// W: Burmistrz, landrat, wojewoda : przemiany administracyjne na Środkowym Nadodrzu od średniowiecza aż do czasów współczesnych, 2011. / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Jarosław Kuczer, Zielona Góra : Pro Libris, s. 19--25, ISBN: 9788388336867
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13764] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[24] Parafie w Głogowie do końca XIV wieku, Joanna Karczewska
// W: Glogovia Maior - Wielki Głogów pomiędzy blaskiem dziejów i cieniem ruin, 2010. / pod red. Bogusława Czechowicza i Małgorzaty Konopnickiej, Głogów - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 225--232, ISBN: 9788374813549
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12306] [data modyf: 25-10-2010 09:02]
[25] Szlachta obcego pochodzenia w świetle średniowiecznych wielkopolskich wywodów szlachectwa, Joanna Karczewska
// W: Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI -XVIII wieku, 2010. / red. nauk. Małgorzata Konopnicka, Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 11--20
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12000] [data modyf: 26-05-2010 11:24]
[26] Zakazana rozrywka. Hazard w Polsce na podstawie średniowiecznych zapisek sądowych, Joanna Karczewska
// W: Klio viae et invia : Opuscula Marco Cetwiński dedicata, 2010. / pod red. Anny Odrzywolskiej - Kidawy, Warszawa : Wydaw. DiG, s. 473--479, ISBN: 9788371816833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12436] [data modyf: 06-12-2010 10:20]
[27] Dzieje przedlokacyjnej Gąsawy, Joanna Karczewska
// W: Gąsawa w pamięci historycznej : w związku z 620. rocznicą lokacji miasta, 2009. / pod red. Dariusza Karczewskiego, Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu, s. 11--16, ISBN: 9788392215288
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11573] [data modyf: 22-12-2009 08:58]
[28] Książę Henryk VIII Wróbel (1357/1363-1397) i księżna Katarzyna (przed 1367-1420). Władcy księstwa kożuchowsko - zielonogórskiego, Joanna Karczewska
// W: Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza : szkice biograficzne, 2009. / red. nauk. Przemysław Bartowiak, Jarosław Kuczer, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris, s. 9--14, ISBN: 9788388336720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11425] [data modyf: 29-10-2009 11:39]
[29] Uwagi do dziejów klasztoru dominikanów w Krośnie Odrzańskim w Średniowieczu, Joanna Karczewska
// W: Scriptura, diploma, sigillum : prace ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu, 2009. / red. nauk. Joachim Zdrenka, Joanna Karczewska, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 69--74, ISBN: 9788374812658
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11269] [data modyf: 09-09-2009 13:48]
[30] Dzieje Świebodzina w średniowieczu, Joanna Karczewska
// W: Dzieje Świebodzina, 2007. / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego, Świebodzin - Zielona Góra : Muzeum Regionalne w Świebodzinie, s. 49--60, ISBN: 8392281438
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9110] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Szlachta cząstkowa i zagrodowa w Wielkopolsce i na Kujawach w XV wieku, Joanna Karczewska
// W: Społeczeństwo Polski średniowiecznej : zbiór studiów, 2007. / pod red. Stefana K. Kuczyńskiego . Tom XI, Warszawa : Wydaw. "DiG", s. 135--153, ISBN: 9788371815164
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10062] [data modyf: 29-04-2008 11:50]
[32] Średniowieczne miary powierzchni ziemi w Wielkopolsce i na Kujawach w świetle źródeł sądowych, Joanna Karczewska
// W: Człowiek wobec miar i czasu w przeszłości, 2007. / pod red. Piotra Guzowskiego, Marzeny Liedke, Kraków : Wydaw. Avalon, s. 143---151, ISBN: 97883360448359
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9705] [data modyf: 28-01-2008 12:26]
[33] Szlachta pałucka i jej majątki w XV wieku, Joanna Karczewska
// W: Terra palucensis et monasterium in Lokna : XXV lat badań archeologiczno-architektonicznych w łekneńskim kompleksie osadniczym, 2006. / pod red. Andrzeja Marka Wyrwy . 6, Warszawa : Wydaw. DiG, s. 155--181, ISBN: 8371814259
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8598] [data modyf: 30-10-2006 16:32]
[34] Lokacja Kargowej w 1661 roku, Joanna Karczewska
// W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, 2005. / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 409--417, ISBN: 8389712520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7270] [data modyf: 15-04-2005 11:36]
[35] Majątki rodu Leszczyców na pograniczu wielkopolsko-kujawskim w XV wieku, Joanna Karczewska
// W: Społeczeństwo Polski średniowiecznej : zbiór studiów. T.10, 2004. / pod red. Stefana K. Kuczyńskiego, Warszawa : Wydaw. DiG, s. 103--119, ISBN: 8371813465
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7184] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[36] Kujawsko-dobrzyńskie władztwo Władysława Opolczyka, Joanna Karczewska
// W: Władysław Opolczyk jakiego nie znamy : próba oceny w sześćsetlecie śmierci, 2001. , Opole : Wydaw. Uniwersytetu Opolskiego, s. 53--59
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4889] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[37] Służewski Bronisz h. Pomian, Joanna Karczewska
// W: Polski Słownik Biograficzny, 1999. . T. 39/1, Warszawa-Kraków : Instytut Historii PAN, s. 159-160
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-4892] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[38] Bogusza z Kościelca, Joanna Karczewska
// W: Inowrocławski słownik biograficzny. Z. 3, 1997. / pod red. Edmunda MIkołajczyka, Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu, s. 6--7, ISBN: 8390746603
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6448] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Bronisz, Joanna Karczewska
// W: Inowrocławski słownik biograficzny. Z. 3, 1997. / pod red. Edmunda MIkołajczyka, Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu, s. 7, ISBN: 8390746603
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6449] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Budziwój, Joanna Karczewska
// W: Inowrocławski słownik biograficzny. Z. 3, 1997. / pod red. Edmunda MIkołajczyka, Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu, s. 7, ISBN: 8390746603
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6450] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Dobiegniew z Kołudy (młodszy), Joanna Karczewska
// W: Inowrocławski słownik biograficzny. Z. 3, 1997. / pod red. Edmunda MIkołajczyka, Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu, s. 18, ISBN: 8390746603
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6451] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[42] Dobiegniew z Kołudy (średni), Joanna Karczewska
// W: Inowrocławski słownik biograficzny. Z. 3, 1997. / pod red. Edmunda MIkołajczyka, Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu, s. 18-19, ISBN: 8390746603
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6452] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[43] Jan Bezdziadowic z Kołudy, Joanna Karczewska
// W: Inowrocławski słownik biograficzny. Z. 3, 1997. / pod red. Edmunda MIkołajczyka, Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu, s. 30--31, ISBN: 8390746603
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6453] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[44] Wojciech Ściborowic z Pęchowa, Joanna Karczewska
// W: Inowrocławski słownik biograficzny. Z. 3, 1997. / pod red. Edmunda MIkołajczyka, Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu, s. 103, ISBN: 8390746603
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6454] [data modyf: 16-03-2004 16:53]
[45] Zygfryd, Joanna Karczewska
// W: Inowrocławski słownik biograficzny. Z. 3, 1997. / pod red. Edmunda MIkołajczyka, Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne Oddział w Inowrocławiu, s. 113, ISBN: 8390746603
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-6455] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[46] Jan z Płonkowa h. Pomian, Joanna Karczewska
// W: Inowrocławski słownik biograficzny. Z. 2, 1994. / pod red. Edmunda Mikołajczaka, Inowrocław : Kujawsko-Pomorskie Towarzystwo Regionalne Oddział w Inowrocławiu, s. 39--40
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-5633] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Siedziby rycerskie na pograniczu Wielkopolski i Kujaw w późnym średniowieczu / Joanna Karczewska, 2019. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego XVIII (XXIX), 37--47, ISSN: 1230-803X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Greater Poland, Wielkopolska, castle, knighthood, land latifundium, latyfundium ziemskie, nobility, residence, rezydencja, rycerstwo, stronghold, szlachta, warownia, zamek
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24989] [data modyf: 25-02-2020 10:45]
[20] [1]
[2] Szlak Kopernikowski - zapomniany turystyczny klasyk / Joanna Karczewska, Dariusz Karczewski, 2019. Turystyka Kulturowa Vol. 2, 7--20, ISSN: 1689-4642, , eISSN: 1689-4642, bibliogr. mapy. summ.
Słowa kluczowe: Copernicus Trail, Rok Kopernikowski, Szlak Kopernikowski, Year of Copernicus, szlaki turystyczno-kulturowe, tourist-cultural trails
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)
[AWCZ-24074] [data modyf: 13-05-2019 10:09]
[10] [0,5]
[3] Z Wielkopolski do Prus Królewskich. O rodzinie Sokolowskich herbu Pomian na przełomie XV i XVI w. / Joanna Karczewska, 2019. Polonia Maior Orientalis. Studia z Dziejów Wielkopolski Wschodniej t. VI, 13--21, ISSN: 2392-0106,
Słowa kluczowe: Greater Polan, Prussia Land, Prusy Królewskie, Sokolowski Family, Wielkopolska, genealogia, genealogy, rodzina Sokolowskich
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-24848] [data modyf: 21-01-2020 10:52]
[5] [1]
[4] Dzieje Przytoku w średniowieczu / Joanna Karczewska, 2018. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, nr 12, 113--119, ISSN: 1899-2722, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Dolny Śląsk, Lower Silesia, Middle Ages, genealogia, genealogy, toponomastic, toponomastyka, średniowiecze
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23675] [data modyf: 14-02-2019 11:42]
[7] [1]
[5] The Court Records of Wschowa (1495?1526). / Marek Słoń, Urszula Zachara-Związek, Arkadiusz Borek, Witold Brzeziński, Michał Gochna, Emil Kalinowski, Joanna Karczewska, Paweł Klint, Krisztina Rabai, Michał Słomski, Konrad Szuba, Tomasz Związek, 2018. Studia Geohistorica, nr 6, 206--219, ISSN: 2300-2875, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: 15th century, 16th century, Wschowa, court book, digital humanities, source edition
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22951] [data modyf: 18-07-2018 10:22]
[0,58] [0,08]
[6] Majątki szlacheckie w okolicy Kcyni na przełomie XIV i XV wieku / Joanna Karczewska, 2017. Studia Zachodnie t. 19, 17--26, ISSN: 1428-0663, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: genealogia, osadnictwo, szlachta, własność
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22367] [data modyf: 15-02-2018 08:51]
[9] [1]
[7] Nauczanie nauk pomocniczych historii na Uniwersytecie Zielonogórskim - obserwacje z perspektywy małego ośrodka akademickiego. / Joanna Karczewska, 2017. Wschodni Rocznik Humanistyczny tom XIV, nr 2, 117--122, ISSN: 1731-982X, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Kazimierz Bobowski, Poland, University of Zielona Góra, auxiliary sciences of history, epigraphics
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-22208] [data modyf: 12-01-2018 13:11]
[7] [1]
[8] Nieznany dokument z 1474 roku do genealogii Glaubitzów ze Śląska Głogowskiego / Joanna Karczewska, 2017. Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" r. LXXI, nr 2, 117--124, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 11)    DOI: 10.25945/SKHS.2017.2.06
[AWCZ-24529] [data modyf: 06-11-2019 11:14]
[11] [1]
[9] Nieznany XVII-wieczny dokument do dziejów babimojskich kościołów / Joanna Karczewska, 2016. Studia Zachodnie t. 18, 385--390, ISSN: 1428-0663, bibliogr. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Babimojszczyzna, dyplomatyka, historia kościoła
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21424] [data modyf: 31-05-2017 09:28]
[10] Księga ziemska przedecka pierwsza jako źródło do dziejów Kujaw / Joanna Karczewska, 2015. Ziemia Kujawska t. XXIV, 109--114
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-20677] [data modyf: 08-12-2016 09:48]
[11] Otoczenie księcia kożuchowsko-zielonogórskiego Henryka VIII Wróbla i jego żony księżnej Katarzyny / Joanna Karczewska, 2014. Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka" LXIX, nr 1, 59--82, ISSN: 0037-7511, summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-18376] [data modyf: 29-07-2015 10:07]
[12] Rozmieszczenie wsi zagrodowych i drobnoszlacheckich w powiecie gnieźnieńskim na przełomie XV i XVII wieku / Joanna Karczewska, 2014. Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, t. 29, 19--40, ISSN: 1643-8191,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 8)
[AWCZ-18645] [data modyf: 29-07-2015 10:56]
[13] Struktura własnościowa osadnictwa regionu nadgoplańskiego (do końca XV wieku) / Joanna Karczewska, 2012. Slavia Antiqua: Rocznik poświęcony starożytnościom słowiańskim Tom LIII, 71--104, ISSN: 0080-9993,
Słowa kluczowe: Genealogy, History of Mediaeval Poland, Property, Settlers
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17464] [data modyf: 29-08-2013 10:37]
[14] Fundacja ołtarza Fischerów w kościele parafialnym św. Mikołaja w Głogowie / Joanna Karczewska, 2009. Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka", nr 4, 725--731, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 6)
[AWCZ-14424] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[15] Uwagi prozopograficzne nad składem klasztoru kanoników regularnych w Żaganiu w połowie XV w. / Joanna Karczewska, 2007. Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka", nr 3, 349--355, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12620] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[16] Nieznane zapiski herbowe z wielkopolskich ksiąg sądowych / Joanna Karczewska, 2005. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego VII (XVIII), 111--115, ISSN: 1230-803X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10826] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Rodzina Lubomskich herbu Pomian / Joanna Karczewska, 2005. Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego VII (XVIII), 31--34, ISSN: 1230-803X,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWCZ-10825] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rody rycerskie w okolicy Kruszwicy i ich majątki w późnym średniowieczu / Joanna Karczewska // W: Z Dziejów Pogranicza Kujawsko-Wielkopolskiego .- 2015, T. 3, s. 39--49, ISSN: 2081-2094, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10399] [data modyf: 24-08-2016 09:58]
[2] Przywilej księżnej Katarzyny i jej synów dla Kożuchowa z 1419 roku / Joanna Karczewska // W: Studia Zachodnie .- 2014, t. 16, s. 223--227, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10034] [data modyf: 03-08-2015 09:43]
[3] Z dziejów klasztoru franciszkanów w Żarach w średniowieczu / Joanna Karczewska // W: Studia Zachodnie .- 2008, T. 10, s. 47--51, ISSN: 1428-0663, bibliogr. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-8235] [data modyf: 31-05-2010 14:39]
[4] Rodzina von Leslav i jej działalność w XIV - XV wieku / Joanna Karczewska // W: Studia Zachodnie .- 2007, T. 9, s. 75--80, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7940] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Ród Kotwiców na Kujawach w średniowieczu / Joanna Karczewska // W: Genealogia: studia i materiały historyczne .- 2002, T. 14, s. 19--30
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6406] [data modyf: 29-01-2004 17:23]
[6] Elita Kujaw inowrocławskich za rządów synów Ziemomysła : cz. 1 / Joanna Karczewska // W: Ziemia Kujawska .- 2001, T. 14, s. 17--26
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5547] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Toponomastyczne inspiracje nazwą herbową Pomian / Joanna Karczewska // W: Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego .- 1999, s. 157--163, ISSN: 1230-803X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5549] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Urzędnicy książąt kujawskich: Leszka, Przemysła i Kazimierza Ziemomysłowiców : cz. 2 / Joanna Karczewska // W: Ziemia Kujawska .- 1998, T. 13, s. 5--35
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5548] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[9] Fundacja i fundatorzy kościoła parafialnego we Wrzącej Wielkiej / Joanna Karczewska // W: Rocznik Łódzki .- 1997, T. 64, s. 223--229
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5545] [data modyf: 20-02-2003 09:32]
[10] Urzędnicy książąt kujawskich: Leszka, Przemysła i Kazimierza Ziemomysłowiców : cz. 1 / Joanna Karczewska // W: Ziemia Kujawska .- 1997, T. 12, s. 101--137
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5546] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Nepotyzm w rodzinie Pomianów / Joanna Karczewska // W: Przegląd Bydgoski .- 1996, R. 7, s. 81--88
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5996] [data modyf: 13-03-2003 10:19]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Parafia kożuchowska w średniowieczu, 2011. Joanna Karczewska // W: Kościół farny w Kożuchowie w świetle najnowszych badań : materiały z konferencji naukowej. [B.m.], - Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2011, s. 29--36, ISBN: 9788392728498
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-20113] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[2] Początki i rozwój samorządu miejskiego na Śląsku głogowskim (na przykładzie Głogowa, Kożuchowa i Żagania), 2010. Joanna Karczewska // W: 700 lat Samorządu Miejskiego Kożuchowa : materiały z sesji naukowej, Kożuchów, 28 V 2010 r.. Kożuchów, Polska Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2010, s. 7--14, ISBN: 9788392728481
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19597] [data modyf: 04-06-2010 14:29]
[3] Sytuacja klasztorów na terenie księstwa głogowskiego w dobie reformacji, 2009. Joanna Karczewska // W: Kościół Łaski w Kożuchowie : materiały z sesji naukowej, Kożuchów 19 V 2009 roku. Kożuchów, Polska Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2009, s. 39--46, ISBN: 9788392728436
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19193] [data modyf: 15-06-2009 13:32]
[4] Kościoły kożuchowskie w średniowieczu, 2008. Joanna Karczewska // W: Zabytki Kożuchowa i okolic. Ochrona i renowacja : materiały z seminarium naukowego "Renowacja architektury sakralnej i zabytkowych budowli strategią na zachowanie i promocję dziedzictwa kulturowego w województwie lubuskim". Kożuchów, 30 V 2008 r. Kożuchów, Polska Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2008, s. 7--14, ISBN: 9788392728405
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18809] [data modyf: 03-06-2008 14:21]
[5] Symbolika lwa w heraldyce ziem środkowopolskich (Kujawy, ziemie łęczycka i sieradzka) w średniowieczu, 2008. Joanna Karczewska // W: Lwy w heraldyce i sztuce europejskiej = Lions in Heraldry and Art in Europe : Miedzynarodowa konferencja historyczna, Gdańsk, 23 października 2008. Gdańsk, Polska Gdańsk : Fundacja "Wspólnota Gdańska", Uniwersytet Gdański, 2008, s. 60--63, ISBN: 9788392747109
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18959] [data modyf: 30-10-2008 17:18]
[6] Wielkopolskie księgi sądowe jako źródło informacji o społeczeństwie i gospodarce regionu, 2003. Joanna Karczewska // W: Tekst źródła - krytyka, interpretacja : [materiały konferencyjne]. Kazimierz Dolny, Polska Warszawa : Wydaw. DiG, 2005, s. 245--252, ISBN: 8371813856
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17685] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Kontakty majątkowe rycerstwa wielkopolskiego z klasztorem cystersów w Paradyżu w XIII wieku, 2001. Joanna Karczewska // W: Opactwo cysterskie w Paradyżu : jego kultura w dziejach i kulturze pogranicza. Paradyż, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 43--49, ISBN: 8389321947
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16389] [data modyf: 23-05-2006 18:29]
[8] Klęski elementarne na Pomorzu w świetle Kroniki Pelplińskiej, 2001. Joanna Karczewska // W: Pelplin. 725 rocznica powstania opactwa cysterskiego : ulturotwórcza rola cystersów na Kociewiu: materiały sesji naukowej zorganizowanej w Pelplinie w dniach 21-23 września 2001 r., przez Starostwo Powiatowe w Tczewie, Instytut Historii Uniwersytetu Gdańskiego. Pelplin, Polska Pelplin : Wydaw. Diecezji Pelplińskiej "Bernardinum", 2002, s. 149--154, ISBN: 8388935933
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15423] [data modyf: 23-05-2006 18:26]
[9] Kontakty rycerstwa wielkopolskiego z klasztorem w Obrze w XIII-XIV wieku, 2002. Joanna Karczewska // W: Świebodzin 700 lat historii : materiały z jubileuszowej konferencji naukowej. Świebodzin, Polska Świebodzin : Wydaw. Muzeum Regionalnego, 2002, s. 93--98, ISBN: 8390594307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15463] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[10] Sądy ziemskie w powiecie radziejowskim w XV wieku, 2002. Joanna Karczewska // W: Radziejów poprzez stulecia : materiały sesji naukowej "Radziejów poprzez stulecia. W 750-lecie nadania praw miejskich dla Radziejowa" zorganizowanej 11 maja w Radziejowie. Radziejów, Polska Włocławek-Radziejów : LEGA Oficyna Wydaw. Włocławskiego Towarzystwa Naukowego, 2002, s. 145--152, ISBN: 8388115588
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15424] [data modyf: 23-05-2006 18:19]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Gmina Kożuchów w przeszłości. Część druga / (Red.) Joanna Karczewska .- Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2019 .- ISBN: 9788393564576
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5826] [data modyf: 05-06-2019 10:15]
[2] Gmina Kożuchów w przeszłości. Część pierwsza / (Red.) Joanna Karczewska .- Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2018, 150 s. .- ISBN: 9788393564569
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5728] [data modyf: 29-05-2019 13:50]
[3] Pomerania et alia / (Red.) Joanna Karczewska, Marceli Tureczek .- Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, 2017 .- ISBN: 9788380196315
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5561] [data modyf: 03-06-2019 11:14]
[4] Z dziejów wsi Solniki / (Red.) Joanna Karczewska .- Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, 2017, 107 s. .- ISBN: 9788393564552
Kod: RED-MON-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5587] [data modyf: 03-06-2019 11:16]
[5] Scriptura, diploma, sigillum : prace ofiarowane Profesorowi Kazimierzowi Bobowskiemu / (Red.) Joachim Zdrenka, Joanna Karczewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 434 s. .- ISBN: 9788374812658
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4627] [data modyf: 09-09-2009 14:03]
[6] Opactwo cysterskie w Paradyżu / (Red.) Joanna Karczewska .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, 152 s. .- ISBN: 8389321947
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4033] [data modyf: 06-02-2008 11:07]
[7] Inowrocławski Słownik Biograficzny / (Red.) Edmund Mikołajczak, Joanna Karczewska .- Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne o/Inowrocław, 2000, z. 4, 151 s. .- ISBN: 839074662X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3793] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Inowrocławski Słownik Biograficzny / (Red.) Edmund Mikołajczak, Joanna Karczewska .- Inowrocław : Polskie Towarzystwo Historyczne o/Inowrocław, 1997, z. 3, 119 s. .- ISBN: 8390746603
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3792] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Analecta Freystadiensia czyli kronika Kożuchowa / / Adam Górski, Wojciec Krawczuk .- Kraków - Kożuchów : Wydawnictwo Eternum , 2016 (Rec.) Joanna Karczewska // Studia Zachodnie .- 2017, nr 1
Kod: ROZ-7    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Zrod stavovského Hlohovska / / Petr Kozák .- Opava , 2008 (Rec.) Joanna Karczewska // Studia Zachodnie .- 2011, T. 13, s. 373--375
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Międzyrzecz - dzieje miasta / / red. Wojciech Strzyżewski, Marceli Tureczek .- Międzyrzecz , 2009 (Rec.) Joanna Karczewska // Studia Zachodnie .- 2010, T. 12, s. 205--211
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Wokół znaków i symboli. Herby, pieczęcie i monety na Pomorzu, Śląsku i ziemi lubuskiej do 1945 roku / / red. Agnieszka Chlebowska, Agnieszka Gut , 2008 (Rec.) Joanna Karczewska // Studia Zachodnie .- 2009, 11, s. 222--224
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[5] Dokumenty Gorzowa Wielkopolskiego (Landsbergu) z lat 1257 - 1373 / / Ewa Syska .- Gorzów Wlkp. - Poznań , 2006 (Rec.) Joanna Karczewska // Studia Zachodnie .- 2008, T. 10, s. 206--208
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[6] Najstarsze kujawskie księgi ziemskie (1397 - 1408). Kolejność i chronologia kart / / Janusz Biemiak .- Warszawa , 2007 (Rec.) Joanna Karczewska // Ziemia Kujawska .- 2008, T. XXI, s. 175--176
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[7] Rytier a jeho král'. Stibor zo Stiboríc a Zigmunt Luksemburský: Sonda dozivota stredovekého uhorského slachtica s osobitnym zretelom na uzemie Slovenska / / Dvořáková Daniela .- Budmerice , 2003 (Rec.) Joanna Karczewska // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego .- 2005, VII (XVIII), s. 154--155
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[8] Česká šlechta a feudalita ve středověku a raném novověku: majetková a sociálni struktura politická moc a kulturni reprezentace šlechty a feudality v českém státě ve 13. první polovině 17. století / / Jurok J. .- Nový Jičín , 2000 (Rec.) Joanna Karczewska // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego .- 2003, T. 6, s. 178-179
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[9] Pani z Pernštejna. Vzestup a pád rodu zubři hlavy v dějinách Čech a Morawy / / Vorel P. .- Praha , 1999 (Rec.) Joanna Karczewska // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego .- 2002, T. 5
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[10] Ród Cielepałów: studium genealogiczne / / Szybkowski S. .- Gdańsk , 1999 (Rec.) Joanna Karczewska // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego .- 2002, T. 5, s. 191--193
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[11] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie. T. 15: Kujawy wschodnie i ziemia dobrzyńska w średniowieczu / .- Włocławek , 2001 (Rec.) Joanna Karczewska // Ziemia Kujawska .- 2002, T. 15, s. 234--236
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[12] Służewo na Kujawach wschodnich. Zarys dziejów / / Paczkowski S. .- Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Naukowe , 1999 (Rec.) Joanna Karczewska // Ziemia Kujawska .- 2001, T. 14, s. 239--242
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[13] The Elefánty. The Hungarian Nobleman and his Kindred / / Fügedi E. .- Budapest (Rec.) Joanna Karczewska // Rocznik Polskiego Towarzystwa Heraldycznego .- 1999, T. 4, s. 223-224
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[14] Zapiski Kujawsko-Dobrzyńskie, tom IX: Gospodarka i społeczeństwo / .- Włocławek : Włocławskie Towarzystwo Nukowe , 1995 (Rec.) Joanna Karczewska // Ziemia Kujawska .- 1997, T. 12, s. 267--269
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski