System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

prof. zw. dr hab. Czesław Osękowski
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 122 pozycji bibliograficznych
16 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra we wspólny samorząd terytorialny, 2016. Czesław Osękowski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 251 s. , ISBN: 9788378422686,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13403] [data modyf: 15-03-2017 08:17]
[2] Referendum z 30 czerwca 1946 roku w Polsce, 2000. Czesław Osękowski, Warszawa : Wydaw. Sejmowe 399 s. , ISBN: 837059X,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6083] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Wybory do sejmu z 19 stycznia 1947 roku w Polsce, 2000. Czesław Osękowski, Poznań : Wydaw. Poznańskie 363 s. , ISBN: 8371771843,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6082] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[4] Pogranicze polsko-niemieckie w okresie transformacji (1989-1997), 1999. Czesław Osękowski, Hieronim Szczegóła, Zielona Góra : Wydaw. WSP 374 s. , ISBN: 8386832762,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-4926] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[5] Euroregiony na pograniczu polsko - niemieckim (1991-1997), 1998. Czesław Osękowski, Hieronim Szczegóła, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe 197 s. , ISBN: 8390399040,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-5834] [data modyf: 13-03-2002 13:12]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Przemiany na pograniczu polsko-niemieckim w latach 1970-1989, Czesław Osękowski
// W: Meandry modernizacji, 2020. / red.nauk. Dorota Bazuń, Radosław Domke, Mariusz Kwiatkowski, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 177--197, ISBN: 9788381802468
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21772] [data modyf: 13-11-2020 10:11]
[20] [1]
[2] Społeczeństwo Ziemi Lubuskiej wobec polityki władz w latach 1945--1956, Czesław Osękowski
// W: Powrót do Macierzy? Ziemie Zachodnie i Północne w Polsce Ludowej, 2020. / red. nauk. Maciej Fic, Katowice : Wydawnictwo Unwersytetu Śląskiego, s. 39--57, ISBN: 9788322639603
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21701] [data modyf: 06-10-2020 08:29]
[20] [1]
[3] Sybiracy na Ziemi Lubuskiej po drugiej wojnie światowej, Czesław Osękowski
// W: Spojrzenia nie tylko na wschód. Od Dolnego Śląska po Syberię. XX wiek w historii, histriografii i naukach politycznych : Księga dedykowana Profesorowi Staisławowi Ciesielskiemu w 65. rocznicę urodzin, 2019. / red. nauk. Grzegorz Hryciuk, Małgorzata Ruchniewicz, Aleksander Srebrakowski, Toruń : Wydawnictwo Adam Marszałek, s. 295--312, ISBN: 9788381801799
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21353] [data modyf: 14-02-2020 12:15]
[20] [1]
[4] Gospodarka Zielonej Góry po 1989 roku, Czesław Osękowski
// W: Zielona Góra: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Historia po 1989 r. Część 2, 2018. / red. Bogumiła Burda, Leszek Kania, Alina Polak-Woźniak, Małgorzata Szymczak, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Zielona Góra, s. 10--31, ISBN: 9788394090739
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21698] [data modyf: 05-10-2020 14:28]
[20] [1]
[5] Przemiany w gospodarce Zielonej Góry po 1989 roku., Czesław Osękowski
// W: Zielona Góra: przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Historia po 1989 r. Część 2, 2018. / red. Bogumiła Burda, Leszek Kania, Alina Polak-Woźniak, Małgorzata Szymczak, Zielona Góra : Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział Zielona Góra, s. 10--31, ISBN: 9788394090739
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21130] [data modyf: 11-10-2019 09:17]
[20] [1]
[6] Warunki życia na Kresach Wschodnich II Rzeczypospolitej, Czesław Osękowski
// W: Zielonogórscy Sybiracy, 2018. / red. nauk. Czesław Osękowski, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru, s. 21--36, ISBN: 9788395025303
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19929] [data modyf: 03-06-2019 11:26]
[20] [1]
[7] Ziemia Lubuska - nowy region na polskim pograniczu z Niemcami, Czesław Osękowski
// W: Wrocław - Śląsk - Polska - pomiędzy Zachodem a Wschodem : księga dedykowana prof. Grzegorzowi Straucholdowi w 60. rocznicę urodzin, 2018. / pod red. Wojciecha Kucharskiego, Joanny Nowosielskiej-Sobel, Wrocław : Uniwersytet Wrocławski, Ośrodek "Pamięć i Przyszłość" (Spotkania Dolnośląskie Nowe 2), s. 224--247, ISBN: 9788394981655
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20708] [data modyf: 29-05-2019 12:44]
[20] [1]
[8] Ziemia Lubuska - rodząca sie tożsamość, nowe aspiracje, Czesław Osękowski
// W: Polskie etosy regionalne i ich znaczenie z perspektywy ogólnonarodowej, 2018. / red. Jan Szomburg, Marcin Wandałowski, Gdańsk : Instytut Badań nad Gospodarką Rynkową (Wolność i Solidarność nr 82), s. 129--136, ISBN: 9788376151458
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20597] [data modyf: 29-05-2019 12:55]
[5] [1]
[9] Związki Wielkopolski z Ziemią Lubuską w pierwszych latach po drugiej wojnie światowej, Czesław Osękowski
// W: Wielkopolska i ... nie tylko, 2018. / red. nauk. Konrad Białecki, Tomasz Ceglarz, Marcin Jurek, Łukasz Komorowski, Poznań : Uniwersytet im. Adama Mickiewicza, s. 117--131, ISBN: 9788365663627
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-20669] [data modyf: 04-06-2019 11:33]
[20] [1]
[10] Czy potrzebne są dalsze badania nad powojennymi dziejami Ziem Odzyskanych?, Czesław Osękowski
// W: Pomorze i archiwa : księga pamiątkowa z okazji 75. urodzin Profesora Kazimierza Kozłowskiego, 2017. / pod red. Marii Frankel i Radoslawa Gazińskiego, Szczecin : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego (Rozprawy i Studia / Uniwersytet Szczeciński t. 991), s. 469--487, ISBN: 9788379721603
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19772] [data modyf: 31-05-2019 11:21]
[20] [1]
[11] Polityczne, demograficzne i ekonomiczne uwarunkowania osadnictwa wojskowego na pograniczu polsko-niemieckim po II wojnie światowej, Czesław Osękowski
// W: "Ojczyzna obrońcy swemu" : Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku, 2017. / pod red. Marka Kornata, Marcina Kruszyńskiego i Tomasza Osińskiego, Lublin-Warszawa : Instytut Pamięci Narodowej, s. 325--339, ISBN: 9788380982581
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19925] [data modyf: 05-06-2019 11:48]
[20] [1]
[12] Uwarunkowania rozwoju Zielonej Góry po połączeniu miasta z gminą, Czesław Osękowski
// W: Zielona Góra przeszłość, teraźniejszość i przyszłość. Część 1, 2017. / pod red. Bogumiły Burdy, Leszka Kani, Aliny Polak i Małgorzaty Szymczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 9--18, ISBN: 9788378422976
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-19458] [data modyf: 30-05-2019 14:55]
[20] [1]
[13] Bedeutung der deutsch-polnischen Verträge von 1990 und 1991 für die Zusammenarbeit auf dem gemeinsamen Grenzgebiet, Czesław Osękowski
// W: 25 Jahre deutsch-polnische Nachbarschaft aus der Sicht der Woiwodschaft Lebus, 2016. / red. Magdalena Balak-Hryniewicz, Hanna Kurowska, Czesław Osękowski, Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, s. 211--226, ISBN: 9788393525812
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19078] [data modyf: 08-06-2017 08:38]
[14] Połączenie miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra w jeden samorząd terytorialny, Czesław Osękowski
// W: Samorząd terytorialny w Polsce i w Niemczech. Struktury, aktorzy, działanie, 2015. / pod red. Adama Jarosza i Olgierda Kieca, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego (Samorząd terytorialny w Polsce. Stan obecny i szanse modernizacji 2), s. 125--135, ISBN: 9788378422280
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18309] [data modyf: 24-10-2016 11:46]
[15] Specyfika "Ziem Odzyskanych" po II wojnie światowej. Analiza problemu, Czesław Osękowski
// W: "Ziemie Odzyskane" po drugiej wojnie światowej, 2015. / pod red. Czesława Osękowskiego i Grzegorza Straucholda, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--19, ISBN: 9788378422006
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-17320] [data modyf: 10-11-2015 14:29]
[16] Wstęp, Czesław Osękowski, Grzegorz Strauchold
// W: "Ziemie Odzyskane" po drugiej wojnie światowej, 2015. / pod red. Czesława Osękowskiego i Grzegorza Straucholda, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 5--6, ISBN: 9788378422006
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17319] [data modyf: 10-11-2015 14:28]
[17] Pogranicze polsko-niemieckie po 1945 roku. Zmiana roli i znaczenia, Czesław Osękowski
// W: Transgraniczność w perspektywie socjologicznej. Pogranicza i centra współczesnej Europy, 2014. / red nauk. Maria Zielińska, Beata Trzop, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe (Seria Monograficzna Tom IX, część 1), s. 273--288, ISBN: 9788388317132
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16517] [data modyf: 15-01-2015 13:54]
[18] Moje spotkania z Andrzejem Toczewskim, Czesław Osękowski
// W: Historia. Kultura. Muzeum, 2012. / pod red. Anitty Maksymowicz, Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej, s. 9--13, ISBN: 9788388426759
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15076] [data modyf: 06-02-2013 13:10]
[19] Obraz tożsamości Lubuszan, Czesław Osękowski
// W: Historia. Kultura. Muzeum, 2012. / pod red. Anitty Maksymowicz, Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej, s. 9--12, ISBN: 9788388426759
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15074] [data modyf: 06-02-2013 13:00]
[20] Profesor Hieronim Szczegóła - badacz dziejów Ziemi Lubuskiej, pogranicza polsko - niemieckiego i najnowszej historii Polski, Czesław Osękowski
// W: Profesor Hieronim Szczegóła : w 80. rocznicę urodzin, 2011. / red. Dariusz Dolański, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 19--23, ISBN: 9788374814300
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13592] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[21] Barrieren der gesellschaftlichen Integration nach dem Zweiten Weltkrieg in den sogenannten wiedergewonnenen Gebieten, Czesław Osękowski
// W: Regionale Geschichtskultur : Phänomene - Projekte - Probleme aus Niedersachsen, Westfalen, Tschechien, Lettland, Ungarn, Rumänien und Polen, 2010. / Joachim Kuropka (Hg.), Berlin : LIT Verlag, s. 207--215, ISBN: 9783643107909
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12324] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[22] Dylematy akceptacji nowej ojczyzny (rozważania na przykładzie pogranicza polsko - niemieckiego po 1945 roku), Czesław Osękowski
// W: "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności** : prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2008. / red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 565--568, ISBN: 9788374811910
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10491] [data modyf: 29-09-2008 13:25]
[23] Pogranicze polsko-niemieckie w latach 70. XX wieku, Czesław Osękowski
// W: Polacy - Niemcy - Pogranicze : studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy, 2006. / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 291--300, ISBN: 8374810289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8451] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[24] Dorobek i główne kierunki badań historycznych w Zielonej Górze (1945-2005), Dariusz Dolański, Czesław Osękowski
// W: 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze, 2005. / red. nauk. Dariusz Dolański, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 21--35, ISBN: 8389712997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7947] [data modyf: 23-05-2006 17:13]
[25] Polska w procesie integracji europejskiej, Czesław Osękowski
// W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, 2005. / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 149--159, ISBN: 8389712520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7262] [data modyf: 15-04-2005 11:04]
[26] Sytuacja społeczno-polityczna w Polsce przed obradami okrągłego stołu, Czesław Osękowski
// W: Studia politologiczne i historyczne : księga jubileuszowa dedykowana Profesorowi Bronisławowi Pasierbowi, 2005. / red. nauk. Czesław Osękowski, Jarosław Macała, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 363--372, ISBN: 8389712911
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7801] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Współpraca transgraniczna. Wykorzystanie środków Unii Europejskiej. Symbolika samorządów, Czesław Osękowski, Waldemar Sługocki, Wojciech Strzyżewski
// W: Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej, 2005. / red. Cz. Osękowski, J. Korbicz, Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, s. 233--256, ISBN: 8388317806
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7472] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[28] Czy istnieje wielokulturowość na pograniczu polsko-niemieckim?, Czesław Osękowski
// W: Wielokulturowość w nauczaniu historii, 2004. / red. nauk. Bogumiła Burda, Bogdan Halczak, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 11--20, ISBN: 8389712504
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7159] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Główne wyznaczniki dziedzictwa polsko-niemieckiego na pograniczu lubuskim, Czesław Osękowski
// W: Ziemia Lubuska : studia nad tożsamością regionu, 2004. / pod red. Andrzeja Toczewskiego, Zielona Góra : Muzeum Ziemi Lubuskiej, s. 183--188, ISBN: 8388426265
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7116] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[30] Jedna partia, Czesław Osękowski
// W: Polska XX wieku, 2004. / red. nauk. Marek Derwich, Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie (Polska. Dzieje Cywilizacji i Narodu), s. 122--127, ISBN: 8373117970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6494] [data modyf: 29-03-2004 14:40]
[31] Najweselszy z baraków, Czesław Osękowski, Andrzej Zawada, Waldemar Okoń
// W: Polska XX wieku, 2004. / red. nauk. Marek Derwich, Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie (Polska. Dzieje Cywilizacji i Narodu), s. 160--165, ISBN: 8373117970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6498] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Pomożecie?, Czesław Osękowski
// W: Polska XX wieku, 2004. / red. nauk. Marek Derwich, Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie (Polska. Dzieje Cywilizacji i Narodu), s. 154--157, ISBN: 8373117970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6497] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Przegrany październik, Czesław Osękowski
// W: Polska XX wieku, 2004. / red. nauk. Marek Derwich, Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie (Polska. Dzieje Cywilizacji i Narodu), s. 146--151, ISBN: 8373117970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6496] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[34] Społeczeństwo Ziemi Lubuskiej wobec problemu niemieckiego w dekadzie lat sześćdziesiątych XX wieku, Czesław Osękowski
// W: Wokół historii i polityki : studia z dziejów XIX i XX wieku dedykowane Profesorowi Wojciechowi Wrzesińskiemu w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2004. / pod red. Stanisława Ciesielskiego, Teresy Kulak, Krzysztofa Ruchniewicza i Jakuba Tyszkiewicza, Toruń : Wydaw. Adam Marszałek, s. 615--624, ISBN: 837322906X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6925] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[35] W służbie ideologii, Czesław Osękowski, Andrzej Zawada, Waldemar Okoń
// W: Polska XX wieku, 2004. / red. nauk. Marek Derwich, Wrocław : Wydaw. Dolnośląskie (Polska. Dzieje Cywilizacji i Narodu), s. 136--141, ISBN: 8373117970
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6495] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[36] Zarys historii integracji gospodarczej w Europie po II wojnie światowej, Czesław Osękowski
// W: Ekonomika integracji europejskiej : wprowadzenie do gospodarki Unii Europejskiej, 2004. / red. L. Koćwin, Zielona Góra : Wydaw. "Maria", s. 25--30, ISBN: 8388842641
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6978] [data modyf: 03-12-2004 10:01]
[37] Der Pass- und Visafreien Personenverkehr zwischen der DDR und Polen in den siebziger Jahren; politische, wirtschaftlische und gesellschaftliche Auswirkungen, Czesław Osękowski
// W: Zwangsverordnete Freundschaft? : die Beziehungen zwischen der DDR und Polen 1949-1990, 2003. / Basil Kerski, Andrzej Kotula, Kazimierz Wóycicki (Hrsg), Osnabrück : fibre Verlag (Veröffentlichungen der Deutsch-Polnischen-Geselschaft Bundesverband E.V. B. 1), s. 123--133, ISBN: 3929759764
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6124] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[38] Die polnisch-deutschen Euroregionen in der Sicht der regionalen Politik der EU, Czesław Osękowski
// W: Kulturvemittlung und Interregionalitäten : wissenschaftliche Reihe des Collegium Polonicum Sonderband, 2003. / hg. Peter Nitschke, Frankfurt (Oder) : Collegium Polonicum, s. 105--114, ISBN: 8388135740
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5932] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[39] Idea integracji europejskiej, Czesław Osękowski
// W: Polska w obliczu integracji europejskiej : doświadczenia iperspektywy: praca zbiorowa, 2003. / pod red. Jerzego Babiaka, Kalisz : Ogólnopolskie Centrum Edukacji Europejskiej instytut Biznesu, s. 9--12, ISBN: 8371515782
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6125] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[40] Pogranicze polsko-niemieckie w drugiej połowie XX wieku, Czesław Osękowski
// W: Studia : archiwalne - historyczne - politologiczne, 2003. / pod red. Antoniego Czubińskiego, Jana Macholaka, Szczecin : Stowarzyszenie Archiwistów Polskich, Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, s. 249--265, ISBN: 838911514X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5621] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[41] Mniejszości narodowe na Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej, Czesław Osękowski
// W: Problemy narodowościowe Europy Środkowo-Wschodniej w XIX i XX wieku : księga pamiątkowa dla Profesora Przemysława Hausera, 2002. , Poznań : Wydawn. Naukowe UAM (Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Seria Historia 198), s. 599--610, ISBN: 8323212066
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5051] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[42] Specyfika pogranicza polsko-niemieckiego po drugiej wojnie światowej, Czesław Osękowski
// W: Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 59--74, ISBN: 8389321009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5263] [data modyf: 16-12-2002 18:27]
[43] Zmiana uwarunkowań polsko-niemieckiej współpracy granicznej po 1989 roku, Czesław Osękowski
// W: Społeczeństwo, armia i polityka w dziejach Polski i Europy : studia z dziejów politycznych i wojskowych dedykowane Profesorowi Benonowi Miśkiewiczowi z okazji siedemdziesięciolecia urodzin, 2002. , Poznań : Instytut Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Publikacje Instytutu Historii UAM 50), s. 811-826, ISBN: 8386650648
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5216] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[44] Der polnische Primas Kardinal Stefan Wyszyński (1901-1981) und die Frage der Beziehungen und der Aussöhnung zwischen Polen und Deutschland, Czesław Osękowski
// W: Persőnichkeit und Zeitgeschehen : Beiträge zur Geschichte des 17. bis 20. Jahrhunderts: Festgabe fűr Joachim Kuropka zum 60. Geburstag, 2001. , Vechta : Eiswasser-Verl., s. 295--305, ISBN: 392414341=2
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5303] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[45] Die deutsche Minderheit in Polen nach dem Zweiten Weltkrieg, Czesław Osękowski
// W: Historische Begegnungen zwischen Deutschen und Polen im Gespräch deutscher und polnischer Historiker, 2001. , Vechta, Zielona Góra : LIT Verlag; Wydaw. WSP, s. 55--63, ISBN: 3825844053
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4970] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[46] Erste Konzeptionen der Grenzhahen zusammenarbeit am Beispil von Brandenburg und Lebuser Land (1990-1993), Czesław Osękowski, Hieronim Szczegóła
// W: Historische Begegnungen zwischen Deutschen und Polen im Gespräch deutscher und polnischer Historiker, 2001. , Vechta, Zielona Góra : LIT Verlag; Wydaw. WSP, s. 9--15, ISBN: 3825844053
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4969] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[47] Grudzień 1970 roku na Ziemi Lubuskiej, Czesław Osękowski
// W: Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska, 2001. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 117--126, ISBN: 8372680558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3805] [data modyf: 05-02-2003 11:34]
[48] Profesor Hieronim Szczegóła - historyk dziejów najnowszych Polski, badacz pogranicza i stosunków polsko-niemieckich, Czesław Osękowski
// W: Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska, 2001. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 7--10, ISBN: 8372680558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3787] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[49] Specyfika działania opozycji politycznej na pograniczu polsko-niemieckim w latach 1945-1981, Czesław Osękowski
// W: Opozycja w systemach demokratycznych i niedemokratycznych, 2001. , Kraków : [br. wyd.], s. 359--365, ISBN: 83091537005
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2864] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[50] Bariery współpracy euroregionalnej na pograniczu polsko-niemieckim, Czesław Osękowski
// W: Euroregiony mosty do Europy bez granic, 2000. , Warszawa : Dom Wydaw. ELIPSA, s. 150--159, ISBN: 8371513488
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3250] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[51] Stosunki i pogranicze polsko-niemieckie w latach 1989-1991, Czesław Osękowski
// W: Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP (Historia. Wyższa Szkoła Pedagogiczna im. Tadeusza Kotarbińskiego w Zielonej Górze), s. 227--246, ISBN: 8372680302
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3316] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[52] Pogranicze polsko-niemieckie w okresie stalinowskim, Czesław Osękowski
// W: Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim, 1999. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 41--48, ISBN: 8386832843
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-2222] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[53] Edmund Jan Osmańczyk wobec problemu Łużyc w 1945 i 1946 roku, Czesław Osękowski
// W: Serbołużyczanie - Łużyce : badania historyczne i fascynacje, 1998. , Zielona Góra : Wydaw. WSP (Zielonogórskie Studia Łużyckie nr 2), s. 291--297, ISBN: 8386832
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4310] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Lokalny i ponadlokalny charakter konfliktu w Lubogórze / Czesław Osękowski, 2020. Dzieje Najnowsze Vol. 52, No 4, 73--113, ISSN: 0419-8824, , eISSN: 2451-1323, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Solidarność, konflikt, negocjacje, partia, rolnictwo, strajk, władza
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 70)    DOI: 10.12775/DN.2020.4.04
[AWCZ-26009] [data modyf: 29-12-2020 13:09]
[70] [1]
[2] Nowi "Lubuszanie" wobec problemów osadniczych i politycznych na Ziemi Lubuskiej w latach 1945-1956. Opór - przystosowanie - uległość / Czesław Osękowski, 2018. Studia Paradyskie t. 28, 255--291, ISSN: 0860-8539, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Communism, Stalinism, Ziemia Lubuska, acquiescence, adaptation, authoritarianism, authorities, autorytaryzm, community, displaced people, integracja społeczna, komunizm, opór społeczny, osadnicy, przesiedleńcy, przystosowanie, represje, repressions, settlers, social integration, social resistance, spoleczeństwo, stalinizm, the Lubusz Land, totalitarianism, totalitaryzm, uległość, władza
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23686] [data modyf: 14-02-2019 13:27]
[7] [1]
[3] Demograiczne i migracyjne uwarunkowania rozwoju oświaty w Zielonej Górze po połączeniu miasta Zielona Góra z gminą Zielona Góra / Czesław Osękowski, 2016. Studia Zachodnie t. 18, 291--306, ISSN: 1428-0663, bibliogr. tab. wykr. summ.
Słowa kluczowe: Zielona Góra, demografia, migracje, oświata
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21421] [data modyf: 31-05-2017 08:44]
[4] Połączenie Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra w jeden samorząd terytorialny szansą na wzrost potencjału i przyspieszony rozwój / Czesław Osękowski, 2014. Studia Zielonogórskie tom XX, 7--26, ISSN: 1233-815X,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-18932] [data modyf: 31-07-2015 11:53]
[5] Stereotyp Łemka w świadomości zielonogórskich studentów / Bohdan Halczak, Czesław Osękowski, 2004. Rocznik Lubuski: Edukacja w społeczeństwie wielokulturowym, T. 30 cz. 1, 51--60, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11658] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Regionalna tradycja na pograniczu polsko-niemieckim / Czesław Osękowski, 2002. Pro Libris: Lubuskie Pismo Literacko-Kulturalne, nr 1, 7--12, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-8664] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Społeczeństwo Ziemi Lubuskiej wobec problemu niemieckiego w latach 1960-1970 / Czesław Osękowski, 1999. Rocznik Lubuski: Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego, T. 25, 219--231, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11758] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Historia i dzień dzisiejszy Glisna / Czesław Osękowski, 1997. Nadwarciański Rocznik Historyczno-Archiwalny, nr 4, 331--333
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12252] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Łączenie rodzin jako element normalizacji stosunków polsko-niemieckich po II wojnie światowej / Czesław Osękowski, 1993. Rocznik Lubuski: Polacy i Niemcy: idea dobrego sąsiedztwa, T. 18, 167--179, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11807] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Połączenie Miasta Zielona Góra i Gminy Zielona Góra w jeden samorząd terytorialny szansą na wzrost potencjału i przyspieszony rozwój / Czesław Osękowski // W: Studia Zielonogórskie .- 2014, Tom XX, s. 7--26, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10054] [data modyf: 31-07-2015 13:08]
[2] Sprawozdanie z działalności Uniwersytetu Zielonogórskiego w latach 2004-2012 / Czesław Osękowski // W: Studia Zielonogórskie .- 2012, tom 18, s. 157--170, ISSN: 1233-815X,
Kod: ROZ-4    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9542] [data modyf: 27-02-2013 12:36]
[3] Fiasko polityki integracyjnej państwa wobec grup ludnościowych w Polsce zachodniej i północnej po II wojnie światowej / Czesław Osękowski // W: Balcanica Posnaniensia. Acta et studia .- 2001, T. 11/12, s. 265--271
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5640] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Proces zasiedlania Ziemi Lubuskiej po II wojnie światowej / Czesław Osękowski // W: Studia Zachodnie .- 2000, T. 5, s. 5-14, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4026] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Marzec 1968 na Ziemi Lubuskiej / Czesław Osękowski // W: Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 227--239, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4896] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Niemieckie koncepcje współpracy na pograniczu z Polską (1990-1992) / Czesław Osękowski, Jörg Janzen // W: Studia Zachodnie .- 1998, T. 3, s. 187--202, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4882] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Komitet do spraw Współpracy Pogranicznej Polski i Niemiec / Czesław Osękowski // W: Europa Regionum .- 1997, t. II, s. 311--321
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5586] [data modyf: 21-02-2003 13:25]
[8] Social integration and disintegration on the territories of Western and northern Poland between 1945 and 1956 / Czesław Osękowski // W: Polish Population Reviev .- 1997, No 10, s. 299--309
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5588] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Współpraca województw przygranicznych z Brandenburgią / Czesław Osękowski // W: Acta Politica - (Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego) .- 1997, nr 8, s. 117--125
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5415] [data modyf: 21-03-2002 13:52]
[10] Konflikt o Dom Katolicki w Zielonej Górz / Czesław Osękowski // W: Studia Zielonogórskie .- 1995, T. 1, s. 123--139, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6439] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[11] Problemy zagospodarowania Odry po drugiej wojnie światowej : (refleksje historyczne) / Czesław Osękowski // W: Studia Zachodnie .- 1992, [T. 1], s. 165--179, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6495] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Oredzie biskupów polskich do biskupow niemieckich z 1965 roku a stosunki polsko-niemieckie, 2015. Czesław Osękowski // W: Dalekowzroczność czy doraźne cele? W 50. rocznicę orędzia biskupów polskich do niemieckich : Materiały z konferencji zorganizowanej 9 grudnia 2015 roku w Archiwum Panstwowym w Gorzowie Wielkopolskim. Gorzów Wielkopolski, Polska Gorzów Wielkopolski : Archiwum Państwowe w Gorzowie Wielkopolskim i Towarzystwo Przyjaciół Archiwum i Pamiatek Przeszłości, 2016, s. 12--25, ISBN: 9788394295509
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-22216] [data modyf: 04-07-2016 08:35]
[2] Referendum ludowe z 30 czerwca 1946 roku i zniesienie Senatu przez władze ludowe, 2012. Czesław Osękowski // W: Senat w tradycji i praktyce ustrojowej Rzeczypospolitej : Materiały z konferencji zorganizowanej przez Senat Rzeczypospolitej Polskiej we współpracy z Polskim Towarzystwem Historycznym i Polskim Towarzystwem Nauk Politycznych z okazji 90. rocznicy pierwszego posiedzenia Senatu II Rzeczypospolitej. Warszawa, Polska Warszawa : Kancelaria Senatu, 2013, s. 32--42, ISBN: 9788363220136
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20826] [data modyf: 29-07-2015 08:59]
[3] Pogranicze polsko-niemieckie jako przestrzeń przenikania kultur, 2005. Czesław Osękowski // W: Historia Książki na terenach pogranicza i jej rola w kształtowaniu społeczeństw wielokulturowych=Zur Geschichte des Buches in der Grenzregion und dessen Rolle in der mulrikulturellen Gesellschaften : materiały z polsko-niemieckiej konferencji bibliotekarzy, Zielona Góra, 21-22 kwietnia 2005 =Materialen aus der deutsch-polnischen Konferentz der Bibliothekaren und Bibliothekarinnen, Zielona Góra, den 21-22 April 2005. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Pro Libris - Wydaw. Wojewódzkiej i MIejskiej Biblioteki Publicznej, 2005, s. 7--11, ISBN: 8388336460
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17267] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Przemiany społeczne na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej (z wyartykułowaniem Ziemi Lubuskiej), 2004. Czesław Osękowski // W: Ruch ludowy wobec Ziem Odzyskanych : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wwydaw. Uniwersytetu Zieloogórskiego, 2005, s. 7--15, ISBN: 838971258X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17285] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Bariery i obszary polsko-niemieckiej współpracy w Unii Europejskiej, 2002. Czesław Osękowski // W: Integracja europejska - odpowiedzialność chrześcijańska=Europäische Integration - Christliche Verantwortung; "Niemcy i Polacy w Unii Europejskiej - partnerstwo czy dominacja" ="Deutschen un Polen in der Europäische Union - Partnerschaft oder Dominanz" : Materiały z polsko-niemieckiego sympozjum z 9 marca 2002 r. w Słubicach ; Materiały z polsko-niemieckiej konferencji z dnia 23 października w Zielonej Górze. Słubice, Zielona Góra, Polska Warszawa : Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana" Zespół Programowo-Formacyjny, 2004, s. 102, ISBN: 8389250055
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16252] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[6] Uprzedzenia i konflikty Polaków i Niemców na wspólnym pograniczu po 1989 roku, 2000. Czesław Osękowski // W: Skąd przychodzi Antychryst? : Kontakty i konflikty etniczne w Europie Środkowej i Południowej: fakty - interpretacje - refleksje. Kraków, Polska Kraków : Wydaw. Naukowe Akademii Pedagogicznej, 2004, s. 180--189, ISBN: 8372712915
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16835] [data modyf: 03-01-2005 11:02]
[7] Kontrowersje wokół polskiego członkowstwa w Unii Europejskiej, 2003. Czesław Osękowski // W: Polska w Unii Europejskiej : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, s. 17--27, ISBN: 83893210610
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15739] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Pogranicze polsko-niemeickie w przededniu rozszerzenia Unii Europejskiej, 2002. Czesław Osękowski // W: Lubuskie w Unii Europejskiej : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska [Zielona Góra] : Lubuski Komitet Europejski, 2003, s. 9--15
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15729] [data modyf: 11-09-2003 11:07]
[9] Ziemie odzyskane w granicach Polski. Nowa jakość terytorialna, społeczna i ekonomiczna, 2002. Czesław Osękowski // W: Eugeniusz Kwiatkowski a polskie ziemie zachodnie i północne : [materiały konferencyjne]. Wrocław, Polska Wrocław : Instytut Historyczny Uniwersytetu Wrocławskiego, 2003, s. 39--51, ISBN: 838784313X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-16137] [data modyf: 23-01-2004 16:23]
[10] Cechy kulturowe ludności osiedlonej na Ziemiach Odzyskanych po II wojnie światowej, 2001. Czesław Osękowski // W: Polacy z Bukwiny : ich losy i kultura - źródłem tożsamości narodowej: materiały z Międzynarodowego Sejmiku Krajoznawczego PTTK. Żary, Polska Żary : PTTK / Oddział Powiatu Żarskiego, 2002, s. 23--36, ISBN: 8391383408
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14931] [data modyf: 24-07-2002 10:53]
[11] Osadnictwo Wojskowe na Pomorzu Zachodnim, 2001. Czesław Osękowski // W: Osadnictwo polskie na Pomorzu Zachodnim 1945-1950 : mity i rzeczywistość: materiały z sesji naukowej zorganizowanej przez Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Zamek Książąt Pomorskich i Archiwum Państwowe w Szczecinie. Szczecin, Polska Szczecin : Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wydaw. "Dokument" Oficyna Wydawnicza Archiwum Państwowego, 2002, s. 93--102, ISBN: 838934100X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15163] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Ks. Prymas Stefan Wyszyński wobec stosunków polsko-niemieckich, 2001. Czesław Osękowski // W: Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich : w 100-lecie urodzin Prymasa Tysiąclecia. Zielona Góra, Polska Warszawa : Katolickie Stowarzyszenie "CIvitas Christiana", 2001, s. 20--32, ISBN: 8391505472
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14680] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Polnische Ausiedler angesichts der Perspektive von eigen Leben in den "wiedergewonnenen Gebieten", 2000. Czesław Osękowski // W: Vertreibung? Aussiedlung? : das gemeinsame Schicksal der Bewohner der Grafschaft Glatz: ein Tagunsband. Jauernick bei Görlitz, Niemcy Görlitz : VIADUKT, 2001, s. 103--120, ISBN: 3929872455
Kod: KON-ANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14686] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[14] Społeczeństwo Polski wobec wyborów do Sejmu Ustawodawczego, 1997. Czesław Osękowski // W: Pamiętny rok 1947 : [materiały konferencji "Rok 1947"]. Rzeszów, Polska Rzeszów : Wydaw. WSP, 2001, s. 11--23, ISBN: 8372620024
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14678] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[15] Społeczno-polityczne tło poznańskiego czerwca 1956, 2001. Czesław Osękowski // W: Poznański Czerwiec 1956 : [materiały konferencyjne]. Poznań, Polska Poznań : Instytut Pamięci Narodowej, 2001, s. 11--20, ISBN: 8391598373
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14684] [data modyf: 08-04-2002 10:24]
[16] Polscy osadnicy wobec perspektywy własnego życia na Ziemiach Odzyskanych, 2000. Czesław Osękowski // W: Wypędzenie? - Wysiedlenie? : polska i niemiecka wspólnota anatemy wypędzenia. Jauernick-Buschbach, Niemcy [B.m.] : [brak wydawcy], 2000, s. 103--119, ISBN: 3929872501
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15496] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[17] Bariery integracji społecznej na Pomorzu Zachodnim w latach 1945-1956, 1997. Czesław Osękowski // W: Pomerania Ethnica : mniejszości narodowe i etniczne na Pomorzu Zachodnim. Barzkowice, Polska Szczecin : [brak wydawcy], 1998, s. 71--80, ISBN: 8390918617
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14682] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[18] Społeczeństwo Polski zachodniej i północnej wobec Poznańskiego Czerwca, 1996. Czesław Osękowski // W: Przełomowy rok 1956 : Poznański Czerwiec, Polski Październik, Budapeszt. Poznań, Polska Poznań : Wydaw. Poznańskie, 1998, s. 101--111, ISBN: 8386138777
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14683] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[19] Październik 1956 r. w województwach zielonogórskim i szczecińskim, 1996. Czesław Osękowski // W: Październik 1956 na Ziemiach Zachodnich i Północnych. Mierki k. Olsztyna, Polska Wrocław : Instytut Historii Uniwersytetu Wrocławskiego, 1997, s. 95--107
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14480] [data modyf: 19-03-2002 14:46]
[20] Wybory do Sejmu 19 stycznia 1947 r. w zachodniej i północnej Polsce, 1997. Czesław Osękowski // W: Władze komunistyczne wobec ziem odzyskanych po II wojnie światowej. Słupsk, Polska Słupsk : Wydaw. Uczelniane WSP, 1997, s. 99--111, ISBN: 838700636X
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14482] [data modyf: 19-03-2002 15:03]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Znaki pamięci (1989-2019). 30 lat Związku Sybiraków w Zielonej Górze / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, 72 s. .- ISBN: 9788395025303
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5818] [data modyf: 28-05-2019 11:39]
[2] Zielonogórscy Sybiracy / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, Stowarzyszenie na rzecz Pomocy Zesłańcom Sybiru, 2018 .- ISBN: 9788395025303
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5697] [data modyf: 29-05-2019 13:50]
[3] 25 lat polsko-niemieckiego sąsiedztwa z perspektywy Województwa Lubuskiego = 25 Jahre deutsch-polnische Nachbarschraft aus der Sicht der Woiwodschaft Lebus / (Red.) Magdalena Balak-Hryńkiewicz, Hanna Kurowska, Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Urząd Marszałkowski Województwa Lubuskiego, 2016, 415 s. .- ISBN: 9788393525812
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5580] [data modyf: 25-05-2017 09:09]
[4] "Ziemie Odzyskane" po drugiej wojnie światowej / (Red.) Czesław Osękowski, Grzegorz Strauchold .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2015, 185 s. .- ISBN: 9788378422006
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5375] [data modyf: 10-11-2015 14:34]
[5] Stan wojenny na Ziemi Lubuskiej / (Red.) Czesław Osękowski, Robert Skobelski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2009, 275 s. .- ISBN: 9788374813013
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4669] [data modyf: 22-12-2009 08:52]
[6] Konflikt o Dom Katolicki w Zielonej Górze w dniu 30 maja 1960 roku w świetle dokumentów / (Red.) Tadeusz Dzwonkowski, Stanisław Jankowiak, Filip Leśniak, Czesław Osękowski .- Poznań : Wydawnictwo Poznańskie, 2006, 484 s. .- ISBN: 8371772300
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4325] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[7] Rocznik Lubuski : Pogranicze lubusko-brandenburskie po II wojnie światowej / (Red.) Czesław Osękowski, Robert Skobelski .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2005, T. 31 cz. 2, 223 s. .- ISSN: 0485-3083
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4194] [data modyf: 04-12-2012 10:41]
[8] Studia politologiczne i historyczne / (Red.) Czesław Osękowski, Jarosław Macała .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 564 s. .- ISBN: 8389712911
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4174] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Województwo lubuskie w roku przyjęcia Polski do Unii Europejskiej / (Red.) Czesław Osękowski, Józef Korbicz .- Zielona Góra : Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 2005, 256 s. .- ISBN: 8388317806
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4123] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Z dziejów Ziemi Lubuskiej po drugiej wojnie światowej / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, T. 1, 294 s. .- ISBN: 8389712970
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4195] [data modyf: 06-02-2008 11:23]
[11] Polska w Unii Europejskiej / (Red.) Jan Andrykiewicz, Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2003, 134 s. .- ISBN: 838931610
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3964] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin Prof. dra hab. Hieronima Szczegóły / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2001, 542 s. .- ISBN: 8372680558
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3224] [data modyf: 06-02-2008 10:57]
[13] Stefan Kardynał Wyszyński wobec Ziem Zachodnich i Północnych oraz stosunków polsko-niemieckich / (Red.) Tadeusz Dzwonkowski, Czesław Osękowski .- Warszawa : Katolickie Stowarzyszenie "Civitas Christiana", 2001 .- ISBN: 8391505472
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3808] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[14] Dziesięć lat transformacji ustrojowej w Polsce / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 2000, 246 s. .- ISBN: 8372680302
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-2923] [data modyf: 06-02-2008 10:54]
[15] Studia Zachodnie / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Wydaw. Wyższej Szkoły Pedagogicznej, 2000, T. 5 .- ISSN: 1428-0663
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3939] [data modyf: 30-05-2003 11:32]
[16] Studia Zachodnie / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, T. 4, 373 s. .- ISBN: 8386832991
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3424] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[17] Ziemie Zachodnie i Północne Polski w okresie stalinowskim / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1999, 254 s. .- ISBN: 8386832843
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3223] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[18] Studia Zachodnie / (Red.) Czesław Osękowski .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1998, 234, T. 3 .- ISSN: 1428-0663
Kod: RED-C-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-3423] [data modyf: 13-11-2008 10:26]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Myśł zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945-1957 / / Strauchold G. .- Toruń , 2003 (Rec.) Czesław Osękowski // Komunikaty Mazursko-Warmińskie .- 2003, nr 4, s. 587--590
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Kriegsende im Osten: die Rote Armee und die Besetzung Deutschland östlch von Oder und Neiße 1944/1945 / / Zeidler M. .- München , 1996 (Rec.) Czesław Osękowski // Rocznik Lubuski .- 1997, T. 23 cz.1, s. 178--180
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski