System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Małgorzata Konopnicka
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 71 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Sulechoviensia. Historyczne zapiski encyklopedyczne od 1945 r. do współczesności, 2019. Małgorzata Konopnicka, Sulechów : Gmina Sulechów; Vega Studio Adv. Tomasz Müller 176 s. , ISBN: 9788380562318,
Kod: ROZ-1    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-15185] [data modyf: 05-11-2019 13:35]
[20] [1]
[2] Armia Fryderyka Wielkiego. Od wstąpienia Fryderyka Wielkiego na tron do wybuchu wojny siedmioletniej / Curt Jany; tł. z j. niem., 2016. Małgorzata Konopnicka, Oświęcim : Wydawnictwo Napoleon V 376 s. , ISBN: 9788365652348,
Kod: TLU-K    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-13531] [data modyf: 25-01-2017 13:28]
[3] Oficer - urzędnik - dworzanin : Kariery szlachty śląskiej w państwie pruskim (1740-1806), 2014. Małgorzata Konopnicka, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego 407 s. , ISBN: 9788378421085,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12026] [data modyf: 16-03-2017 10:47]
[4] Kontrreformacja w księstwie głogowskim : (XVI-XVIII w.), 2002. Małgorzata Konopnicka, Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 186 s. (Historia. Uniwersytet Zielonogórski 4), ISBN: 8389048175, .- http://zbc.uz.zgora.pl/dlibra/docmetadata?id=1726&from=pubstats/
Kod:
MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6221] [data modyf: 02-01-2008 10:28]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Stypułów w okresie wczesnonowożytnym XVI-XVIII wieku, Małgorzata Konopnicka
// W: Z dziejów wsi Stypułów, 2020. / red.nauk. Joanna Karczewska, Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, s. 29--36, ISBN: 9788393564583
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-21695] [data modyf: 05-10-2020 13:44]
[5] [1]
[2] Bulin, Cisów, Sokołów, Czciradz, Słocina, Podbrzezie Dolne i Podbrzezie Górne w okresie wczesnonowożytnym XVI-XVIII wieku, Małgorzata Konopnicka
// W: Gmina Kożuchów w przeszłości. Część druga, 2019. / red. nauk. Joanna Karczewska, Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, s. 29--38, ISBN: 97883935645
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20927] [data modyf: 05-06-2019 10:29]
[5] [1]
[3] Związki między wykształceniem a karierą zawodową szlachty śląskieju w drugiej połowie XVIII wieku, Małgorzata Konopnicka
// W: Halle i Sulechów - ośrodki pietyzmu i edukacji : tło religijno-historyczne, powiązania europejskie, 2019. / red. B. Burda, A. Chodorowska, B. Husak, B. Klosterberg, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 263--270, ISBN: 9788378423768
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21107] [data modyf: 07-10-2019 09:14]
[20] [1]
[4] Bielice, Drwalewice, Dziadoszyce, Lasocin w XVI-XVIII wieku, Małgorzata Konopnicka
// W: Gmina Kożuchów w przeszłości. Część pierwsza, 2018. / red. nauk. Joanna Karczewska, Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciów Ziemi Kożuchowskiej, s. 29--39, ISBN: 9788393564569
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-20140] [data modyf: 03-06-2019 11:18]
[5] [1]
[5] Solniki w okresie nowożytnym (XVI-XVIII wiek), Małgorzata Konopnicka
// W: Z dziejów wsi Solniki, 2017. / red. nauk. Joanna Karczewska, Kożuchów : Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Kożuchowskiej, s. 29--38, ISBN: 9788393564552
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19094] [data modyf: 31-05-2017 09:03]
[5] [1]
[6] Źródła do dziejów Wschowy w Geheimes Staatsarchiv Preussischer Kulturbesitz Berlin-Dahlem, Małgorzata Konopnicka
// W: Życie duchowe na ziemi wschowskiej i pograniczu wielkopolsko-śląskim, 2017. / pod red. Marty Małkus i Kamili Szymańskiej, Wschowa - Leszno : Stowarzyszenie Czas A.R.T., Muzeum Okręgowe w Lesznie, s. 9--17, ISBN: 9788363363369
Kod: MOR-INNE    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19908] [data modyf: 03-06-2019 11:08]
[5] [1]
[7] Szlachta ziemi kłodzkiej wobec Fryderyka II, Małgorzata Konopnicka
// W: Kultura ziemi kłodzkiej. Tradycje i współczesność, 2016. / red. nauk. Edward Białek, Wojciech Browarny, Małgorzata Ruchniewicz, Wrocław : Oficyna Wydawnicza ATUT, s. 52--65, ISBN: 9788379772032
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-19921] [data modyf: 15-03-2018 09:54]
[8] Dziennik Paula Pätzolda "Bombardowanie Głogowa" / Paul Pätzold; tłum., Małgorzata Konopnicka, Jarosław Helwig
// W: Glogau 1945 upadek twierdzy, 2015. , Wrocław - Głogów : Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa, s. 113--147, ISBN: 9788365071170
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17782] [data modyf: 19-04-2016 09:16]
[9] Wstęp do dziennika Paula Pätzolda, Małgorzata Konopnicka, Jarosław Helwig
// W: Glogau 1945 upadek twierdzy, 2015. , Wrocław - Głogów : Stowarzyszenie Przyjaciół Muzeum i Historii Miasta Głogowa, s. 107--112, ISBN: 9788365071170
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17781] [data modyf: 19-04-2016 09:14]
[10] Oficer w służbie cywilnej na Śląsku 1740-1806 (współczesna historiografia wobec dawnego stereotypu), Małgorzata Konopnicka
// W: Mity i legendy w polskiej historii wojskowości, 2014. / pod red. Wiesława Cabana, Józefa Smolińskiego, Kielce : Uniwersytet Jana Kochanowskiego, s. 122--132
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16094] [data modyf: 09-06-2014 14:24]
[11] Mieszczanin - oficer - szlachcic. Nobilitacje oficerów w monarchii pruskiej w latach 1740-1806, Małgorzata Konopnicka
// W: Między Barokiem a Oświeceniem : Społeczeństwo stanowe, 2013. / pod red. Stanisława Achremczyka i Jerzego Kiełbika, Olsztyn : Ośrodek Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie, s. 260--271, ISBN: 9788360839591
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16035] [data modyf: 14-05-2014 08:25]
[12] Migracje śląskich urzędników i oficerów w państwie pruskim (1740-1806), Małgorzata Konopnicka
// W: Jakość i warunki życia a procesy demograficzne w Europie Środkowo-Wschodniej w czasach nowożytnych, 2013. / red. Hanna Kurowska, Dorota Szaban, Zielona Góra : Drukarnia Wydawnictwo "Druk - Ar" (Zielonogórskie Studia Demograficzne nr 3), s. 43--54, ISBN: 9788360087800
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15732] [data modyf: 18-12-2013 11:25]
[13] Nobility and Bourgeoisie in the Administration of the Province and in the Silesian Judiciary System (1740-1806). Selected Aspects of Inter-Estate Confrontation, Małgorzata Konopnicka
// W: Images of/from Enlightenment, 2013. / eds. Dariusz Dolański, Anna Janczys, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 165--183, ISBN: 9788378420484
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15338] [data modyf: 31-08-2015 10:00]
[14] Szlachta śląska wobec "ekspansji i integracji" fryderycjańskiej (1740-1806), Małgorzata Konopnicka
// W: Europejski wiek osiemnasty. Uniwersalizm myśli, różnorodność dróg : Studia i materiały, 2013. / pod red. Marka Dębowskiego, Anny Grześkowiak-Krwawicz i Michała Zwierzykowskiego, Kraków : Wydawnictwo Towarzystwa Naukowego "Societas Vistulana", s. 259--271, ISBN: 9788361033660
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15849] [data modyf: 12-02-2014 11:44]
[15] Social Mobility of Silesian Nobility in Frederician Times (1740-1806) - Selected Aspects of Clerical Career, Małgorzata Konopnicka
// W: Nations of the Self : the search for identity in the East Central Europe in the 18th century, 2012. / eds. Dariusz Dolański, Agnieszka Pufelska, Zielona Góra - Potsdam : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 185--198, ISBN: 9788378420187
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14817] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[16] Socjalna mobilność szlachty śląskiej w czasach fryderycjańskich (1740-1806) - wybrane aspekty kariery urzędniczej, Małgorzata Konopnicka
// W: "Trzeba dyscypliny - bez niej nie da się pasji składnie wyrazić... "* : Studia z dziejów nowożytnych (XVI-XVIII w.), 2012. / pod red. Macieja Foryckiego, Adama Perłakowskiego, Filipa Wolańskiego, Poznań : Instytut Historii UAM, s. 329--343, ISBN: 9788363047078
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-15054] [data modyf: 29-01-2013 12:55]
[17] Landraci zielonogórscy w latach 1741-1806 - kryteria wyboru i motywy kariery urzędniczej, Małgorzata Konopnicka
// W: Burmistrz, landrat, wojewoda : przemiany administracyjne na Środkowym Nadodrzu od średniowiecza aż do czasów współczesnych, 2011. / red. nauk. Przemysław Bartkowiak, Dawid Kotlarek, Jarosław Kuczer, Zielona Góra : Pro Libris, s. 44--55, ISBN: 9788388336867
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13766] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[18] Między lojalizmem wobec Habsburgów a pruską rzeczywistością. Szlachta górnośląska na dworze pruskim (1741-1806), Małgorzata Konopnicka
// W: Šlechtic v Horním Slezsku = Szlachcic na Górnym Śląsku : vztah regionu a center na příkladu osudů a kariér šlechty Horního Slezska (15.-20. století) = relacje między regionem i centrum w losach i karierach szlachty na Górnym Śląsku (XV-XX wiek), 2011. / red. Jiří Brnovják, Wacław Gojniczek, Aleš Zářický, Katowice - Ostrava : Uniwersytet Śląski - Ostravská Univerzita, s. 259--270, ISBN: 9788073689360
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-14047] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[19] Zielona Góra pod rządami pruskimi (1740-1806), Małgorzata Konopnicka
// W: Historia Zielonej Góry : dzieje miasta do końca XVIII wieku, 2011. / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego . Tom I, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 239--266, ISBN: 9788374814461
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13851] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[20] Działalność fundacyjna szlachty księstwa głogowskiego w XVIII wieku, Małgorzata Konopnicka
// W: Glogovia Maior - Wielki Głogów pomiędzy blaskiem dziejów i cieniem ruin, 2010. / pod red. Bogusława Czechowicza i Małgorzaty Konopnickiej, Głogów - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 315--326, ISBN: 9788374813549
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12305] [data modyf: 25-10-2010 09:00]
[21] Otyń w czasach jezuitów (1649-1787), Małgorzata Konopnicka
// W: Otyń : zarys dziejów, 2010. / oprac. zespół pod red. Tomasza Andrzejewskiego, Otyń : Urząd Gminy, s. 89--109, ISBN: 9788360087534
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12400] [data modyf: 18-11-2010 13:52]
[22] Szlachcic śląski w administracji powiatu. Kryteria wyboru i motywy karier landratów w latach 1740-1806, Małgorzata Konopnicka
// W: Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI -XVIII wieku, 2010. / red. nauk. Małgorzata Konopnicka, Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 219--239
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12004] [data modyf: 26-05-2010 11:37]
[23] Erhebungen in den Freiherrenstand in Schlesien nach 1740. Praxis der Titelverleihung, Małgorzata Konopnicka
// W: Aufklärung und Kulturtransfer in Mittel- und Osteuropa, 2009. / herausgegeben von Agnieszka Pufelska und Iwan Michelangelo D'Aprile, Hannover : Wehrhahn Verlag, s. 71--88, ISBN: 9783865252197
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11262] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[24] Hans Ernst von Kottwitz (1757-1843). Czołowy przedstawiciel ruchu przebudzeniowego, propagator pracy na rzecz ubogich, Małgorzata Konopnicka
// W: Zapisali się w dziejach Środkowego Nadodrza : szkice biograficzne, 2009. / red. nauk. Przemysław Bartowiak, Jarosław Kuczer, Dawid Kotlarek, Zielona Góra : Pro Libris, s. 49--56, ISBN: 9788388336720
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-11430] [data modyf: 29-10-2009 11:49]
[25] Między habsburskim dziedzictwem a pruską rzeczywistością - praktyka nadawania tytułu baronowskiego na Śląsku po 1740 r., Małgorzata Konopnicka
// W: "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności** : prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2008. / red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 287--299, ISBN: 9788374811910
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10481] [data modyf: 29-09-2008 12:44]
[26] Świebodzin w latach 1740 - 1806, Małgorzata Konopnicka
// W: Dzieje Świebodzina, 2007. / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego, Świebodzin - Zielona Góra : Muzeum Regionalne w Świebodzinie, s. 107--132, ISBN: 8392281438
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9112] [data modyf: 28-01-2008 17:43]
[27] Zróżnicowanie religijne jako element dziedzictwa kulturowego Żagania, Małgorzata Konopnicka
// W: Dziedzictwo artystyczne Żagania, 2006. / pod red. Bogusława Czechowicza i Małgorzaty Konopnickiej, Wrocław - Zielona Góra - Żagań : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, s. 109--118, ISBN: 8374320435
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8762] [data modyf: 28-01-2008 18:17]
[28] Duchowieństwo zakonne realizatorem habsburskiej polityki kontrreformacji w księstwie głogowskim, Małgorzata Konopnicka
// W: Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym, 2005. / pod red. Marka Derwicha i Anny Pobóg-Malinowskiej, Wrocław - Opole - Warszawa : Wydaw. DiG, Larhcor, s. 248--255, ISBN: 8371810
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8053] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[29] Rola religii w przenikaniu się kultur na Środkowym Nadodrzu w okresie od XVI do XVII wieku, Dariusz Dolański, Małgorzata Konopnicka
// W: Religijność na polskich pograniczach w XVI-XVIII wieku, 2005. / red. nauk. Dariusz Dolański, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 79--95, ISBN: 8389712954
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8116] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[30] Sława w okresie wczesnonowożytnym (XVI-XVIII wiek), Małgorzata Konopnicka
// W: Sława : zarys dziejów, 2004. / oprac. zespół pod red. Wojciecha Strzyżewskiego, Sława : Urząd Miasta i Gminy, s. 67--88, ISBN: 8392010000
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-6795] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[31] Otyń w czasach wczesnonowożytnych (XVI-XVIII w.), Małgorzata Konopnicka
// W: Ziemie Zachodnie, Polska-Niemcy, integracja europejska, 2001. , Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 187--196, ISBN: 8372680558
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3807] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[32] Jerzy Filip Teleman (1681-1767): muzyk, kompozytor, Małgorzata Konopnicka
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek), 1998. , Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", s. 204--206, ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4807] [data modyf: 20-03-2002 18:14]
[33] Karol Reinach (1710-1791): zarządca otyńskich dóbr jezuickich, Małgorzata Konopnicka
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek), 1998. , Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", s. 168--170, ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4799] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Rodzina von Stentsch - właściciele Przytoku w XVI-XIX wieku / Małgorzata Konopnicka, 2018. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, nr 12, 121--131, ISSN: 1899-2722, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Silesia, Silesian nobility, historia regionu, local history, szlachta śląska, von Stentsch, Śląsk
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-23677] [data modyf: 14-02-2019 11:44]
[7] [1]
[2] Rodzina von Seydel z Luboszyc. Przyczynek do badań prozopograficznych szlachty dolnołużyckiej / Małgorzata Konopnicka, Grzegorz Ostrowski, 2017. Studia Zachodnie t. 19, 75--85, ISSN: 1428-0663, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Dolne Łużyce, Luboszyce, epigrafika, prozopografia, szlachta
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22370] [data modyf: 15-02-2018 08:51]
[4,5] [0,5]
[3] Socio-Economic Structure of Upper-Silesian Nobility in the Light of Vassal Tables of 1752 / Małgorzata Konopnicka, 2013. Slezský sborník. Acta Silesiaca, číslo 1, 19--38, ISSN: 0037-6833, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Frederic II, Upper Silesia, Upper-Silesian nobility, nobility, vassal tables
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17398] [data modyf: 21-07-2015 10:03]
[4] Struktura szlachty śląskiej w świetle pruskich tablic wasalnych z drugiej połowy XVIII i początku XIX w. / Małgorzata Konopnicka, 2012. Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka", nr 3, 21--48, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17399] [data modyf: 11-07-2013 08:36]
[5] Hans Carl von Schönaich. Pierwszy śląski książę Fryderyka Wielkiego II (cz. 1) / Małgorzata Konopnicka, 2008. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 1, 110--114, ISSN: 1642-5995,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-12964] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[6] Hans Carl von Schönaich. Pierwszy śląski książę Fryderyka Wielkiego II (cz. 2) / Małgorzata Konopnicka, 2008. Pro Libris: lubuskie pismo literacko-kulturalne, nr 2, 143--146, ISSN: 1642-5995, bibliogr. fot.
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-13253] [data modyf: 25-09-2008 10:44]
[7] Ekonomiczne i religijne podłoze konfliktu miedzy Janem z Kostrzyna a joannitami / Dariusz Dolański, Małgorzata Konopnicka, 2002. Rocznik Lubuski: Rozwój badań naukowych na pograniczu śląsko-łużyckim od XVI do XX wieku, T. 28 cz. 1, 73--81, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11736] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Epitafium ku czci Wolfa Aleksandra von Rottenburga / Małgorzata Konopnicka, 2001. Rocznik Lubuski: Rola szlachty w kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego Nowej MArchii (XVI-XVIIIw.), T. 27 cz. 1, 141--186, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11747] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] List Jana z Kostrzyna potwierdzający prawa do sekularyzacji zakonu joannitów ora i innych dóbr kościelnych (1538/1539) / Małgorzata Konopnicka, 2001. Rocznik Lubuski: Rola szlachty w kształtowaniu oblicza społeczno-gospodarczego Nowej MArchii (XVI-XVIIIw.), T. 27 cz. 1, 171--171, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11740] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Stosunki wyznaniowe na pograniczu śląsko-lubuskim w XVi-XVII wieku / Małgorzata Konopnicka, Dariusz Dolański, 2000. Rocznik Lubuski: Szlachta pogranicza śląsko-wielkopolsko-lubuskiego (XVI-XVIII w.), T. 26 cz. 2, 51--75, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11750] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[11] Wpływ przygranicznego połozenia księstwa głogowskiego na stosunki wyznaniowe w okresie wczesnonowożytnym: (XVI-XVIII w.) / Małgorzata Konopnicka, 1999. Rocznik Lubuski: Przeszłość i teraźniejszość pogranicza lubuskiego, T. 25, 155-165, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11757] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Julius Cezar Coturius (1596-1651) / Małgorzata Konopnicka, 1997. Rocznik Lubuski: Zróżnicowanie wyznaniowe a więzi społeczne na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim w okresie wczesno-nowożytnym, T. 23 cz. 1, 153--154, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11784] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[13] Udział jezuitów w kształtowaniu więzi społecznej na terenie Księstwa Głogowskiego w XVI wieku / Małgorzata Konopnicka, 1997. Rocznik Lubuski: Zróżnicowanie wyznaniowe a więzi społeczne na pograniczu śląsko-wielkopolsko-brandenburskim w okresie wczesno-nowożytnym, T. 23 cz. 1, 39-44, ISSN: 0485-3083,
Kod: CZR-INNE3    BibTeX   (pkt: [0])
[AWCZ-11782] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Szlachta dawnego księstwa głogowskiego według tablic wasalnych z 1752 r. / Małgorzata Konopnicka // W: Studia Zachodnie .- 2012, nr 14, s. 287--304, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 2)
[AWI-9596] [data modyf: 10-06-2013 12:59]
[2] Dworskie urzędy dziedzinowe na Śląsku / Małgorzata Konopnicka // W: Studia Zachodnie .- 2011, T. 13, s. 139--151, ISSN: 1428-0663, tab. summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9254] [data modyf: 26-02-2015 13:01]
[3] Regulamin uroczystości złożenia hołdu lennego JKM Fryderykowi Wilhelmowi, królowi pruskiemu, przez Suwerenne Księstwo Śląskie i Hrabstwo Kłodzkie dnia 15 października 1786 r. / Małgorzata Konopnicka // W: Studia Zachodnie .- 2007, T. 9, s. 175--181, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [4])
[AWI-7944] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Klaryski głogowskie / Małgorzata Konopnicka // W: Studia Zachodnie .- 2002, T. 6, s. 91--100, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5982] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Księstwo głogowskie w okresie potrydenckiej reformy kościoła / Małgorzata Konopnicka // W: Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 55--62, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4887] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
[6] Program nauczania w szkole zielonogórskiej z roku 1621 / Bogumiła Burda, Małgorzata Konopnicka // W: Studia Zielonogórskie .- 1999, T. 5, s. 155-166, ISSN: 1233-815X,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4108] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Kwestia narodowościowa w archidiakonacie głogowskim w XVII wieku / Małgorzata Konopnicka // W: Studia Zachodnie .- 1998, T. 3, s. 49--53, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4875] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Signum termporis i pia causa. Działalność fundacyjna protestantów głogowskich w XVIII i na początku XIX wieku, 2010. Małgorzata Konopnicka // W: Wielokulturowe dziedzictwo Głogowa - wczoraj i dziś : materiały z konferencji naukowej - Głogów - 6.12.2010. Głogów, Polska Głogów : Muzeum Archeologiczno-Historyczne, 2010, s. 275--290, ISBN: 9788360732427
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19839] [data modyf: 10-12-2010 08:54]
[2] Duchowieństwo zakonne realizatorem habsburskiej polityki kontrreformacji w księstwie głogowskim, 2002. Małgorzata Konopnicka // W: Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym. Kamień Śląski, Polska Warszawa : Wydawnictwo DIG, 2005, s. 447-455, ISBN: 8371813740
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17876] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Rola religii dla przenikania się kultur na Środkowym Nadodrzu, 2003. Dariusz Dolański, Małgorzata Konopnicka // W: Polska Niemcy=Poland Germany : pogranicze kulturowe i etniczne=cultural and ethnic border. Słubice, Polska Poznań : Wydaw. Poznańskie, 2004, s. 305--320, ISBN: 8387266167
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17064] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[4] Stosunki wyznaniowe w Świebodzinie w XVII wieku, 2002. Małgorzata Konopnicka // W: Świebodzin 700 lat historii : materiały z jubileuszowej konferencji naukowej. Świebodzin, Polska Świebodzin : Wydaw. Muzeum Regionalnego, 2002, s. 149--158, ISBN: 8390594307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15465] [data modyf: 27-03-2003 14:50]
[5] Kontrreformacja w księstwie głogowskim na tle stosunków wyznaniowych na Dolnym Śląsku w XVII w., 1999. Małgorzata Konopnicka // W: Międzynarodowa konferencja naukowa na temat Znaczenie ośrodka wrocławskiego w kulturze Polski, Niemiec i Czech na przełomie XVI i XVII wieku. Częstochowa, Wrocław, Polska Częstochowa : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1999, s. 129--142
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14182] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Bibliografia druków sulechowskiej oficyny Frommannów z lat 1726-1798 w zbiorach bibliotek polskich / (Red.) Bogumiła Burda, Małgorzata Konopnicka, Ewa Majcherek .- Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2019, 121 s. .- ISBN: 9788378424031
Kod: RED-MON-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[RED-5903] [data modyf: 01-06-2020 08:00]
[2] Glogovia Maior - Wielki Głogów pomiędzy blaskiem dziejów i cieniem ruin / (Red.) Bogusław Czechowicz, Małgorzata Konopnicka .- Głogów - Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 475 s. .- ISBN: 9788374813549
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4788] [data modyf: 25-10-2010 09:07]
[3] Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI -XVIII wieku / (Red.) Małgorzata Konopnicka, Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2010, 259 s. .- ISBN: 9788374813112
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4733] [data modyf: 02-04-2020 13:50]
[4] Dziedzictwo artystyczne Żagania / (Red.) Bogusław Czechowicz, Małgorzata Konopnicka .- Wrocław - Zielona Góra - Żagań : Oficyna Wydaw. ATUT - Wrocławskie Wydaw. Oświatowe, 2006, 190 s. .- ISBN: 8374320435
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4296] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Bibersteinowie w dziejach pogranicza śląsko - łużyckiego / / red. Tomasz Jaworski .- Zielona Góra , 2006 (Rec.) Małgorzata Konopnicka // Studia Zachodnie .- 2008, T. 10, s. 208--212
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Klasztory franciszkańskie w miastach śląskich i górnołużyckich XIII-XVI wieku / / Wąs G. .- Wrocław , 2000 (Rec.) Małgorzata Konopnicka // Studia Zachodnie .- 2004, T. 7, s. 389--391
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Kanonicy regularni na Śląsku: życie konwentów w śląskich klasztorach kanoników regularnych w średniowieczu / / Pobóg-Lenartowicz A. .- Opole , 1999 (Rec.) Małgorzata Konopnicka // Rocznik Lubuski .- 2000, T. 26 cz. 2, s. 215--217
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
8. Doktoraty i habilitacje (PHD-HAB)

[1] Kontrreformacja w Księstwie Głogowskim : (XVI - XVIII w.) / Małgorzata Konopnicka .- Wyższa Szkoła Pedagogiczna - Zielona Góra : Wydział Humanistyczny, 2000 .- 295 s. / Promotor: prof. dr hab. Kazimierz Bartkiewicz
Kod: PHD    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski