System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Krzysztof Benyskiewicz
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 42 pozycji bibliograficznych
9 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Władysław Herman. Książę Polski 1079-1102, 2014. Krzysztof Benyskiewicz, Kraków : Wydawnictwo Avalon 472 s. , ISBN: 9788377301067,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-12083] [data modyf: 16-03-2017 10:47]
[2] Książę Polski Władysław I Herman 1079-1102, 2010. Krzysztof Benyskiewicz, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 468 s. , ISBN: 9788374813303,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9748] [data modyf: 21-09-2010 10:12]
[3] W kręgu Bolesława Szczodrego i Władysława Hermana : Piastowie w małżeństwie, polityce i intrydze, 2010. Krzysztof Benyskiewicz, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego 151 s. (Acta Universitatis Wratislaviensis 3218), ISBN: 9788322931097,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9749] [data modyf: 21-09-2010 10:17]
[4] Mieszko Bolesławowic 1069-1089 : źródła i tradycja historiograficzna, 2005. Krzysztof Benyskiewicz, Kraków : Towarzystwo Naukowe Societas Vistulana 232 s. , ISBN: 8388385569,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-7385] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Ród Jeleni Niałków z Kębłowa i jego rola w procesie jednoczenia państwa polskiego na przełomie XIII i XIV wieku, 2002. Krzysztof Benyskiewicz, Poznań - Wrocław : Wydawnictwo Historyczne 234 s. (Biblioteka Genealogiczna t. 4), ISBN: 8391356361,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-6545] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Kronika parafii p.w. Narodzenia Marii Panny w Nowym Kramsku pow. Wolsztyn ; oprac., Andrzej Suchorski, Krzysztof Benyskiewicz
// W: Z dziejów Nowego Kramska : Źródła i szkice historyczne, 2013. / pod red. Joachima Benyskiewicza, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 177--240, ISBN: 9788378420569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15612] [data modyf: 22-10-2013 09:09]
[2] Maria Zientara-Malewska, Krzysztof Benyskiewicz
// W: Z dziejów Nowego Kramska : Źródła i szkice historyczne, 2013. / pod red. Joachima Benyskiewicza, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 55--62, ISBN: 9788378420569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15611] [data modyf: 22-10-2013 09:00]
[3] Nowe Kramsko i jego rycerscy właściciele w XIV wieku, Krzysztof Benyskiewicz
// W: Z dziejów Nowego Kramska : Źródła i szkice historyczne, 2013. / pod red. Joachima Benyskiewicza, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 13--27, ISBN: 9788378420569
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15610] [data modyf: 22-10-2013 08:59]
[4] Zielona Góra w średniowieczu do końca XV wieku, Krzysztof Benyskiewicz
// W: Historia Zielonej Góry : dzieje miasta do końca XVIII wieku, 2011. / pod red. Wojciecha Strzyżewskiego . Tom I, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 63--122, ISBN: 9788374814461
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13849] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Księżna Maria, żona palatyna Piotra. Historia i legenda XII w., Krzysztof Benyskiewicz
// W: Klio viae et invia : Opuscula Marco Cetwiński dedicata, 2010. / pod red. Anny Odrzywolskiej - Kidawy, Warszawa : Wydaw. DiG, s. 733--750, ISBN: 9788371816833
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12438] [data modyf: 06-12-2010 10:24]
[6] Rycerstwo nadobrzańskie wobec idei husyckich w połowie XV wieku, Krzysztof Benyskiewicz
// W: Szlachta europejska w strukturach lokalnych XVI -XVIII wieku, 2010. / red. nauk. Małgorzata Konopnicka, Jarosław Kuczer, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 21--32
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12001] [data modyf: 26-05-2010 11:25]
[7] Dzierżek z Chyciny wierny rycerz Ludwika Starszego Wittelsbacha, Krzysztof Benyskiewicz
// W: Człowiek pogranicza polsko - niemieckiego, 2007. / red. nauk Wiesław Hładkiewicz, Tomasz Jaworski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Studia Łużyckie nr 5), s. 51--61, ISBN: 9788374811187
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9404] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[8] Stosunki polsko-niemieckie w dobie rządów Władysława Hermana, Krzysztof Benyskiewicz
// W: Polacy - Niemcy - Pogranicze : studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy, 2006. / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 37--63, ISBN: 8374810289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8438] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Pieczęć księcia Władysława Laskonogiego z 1231 roku, Krzysztof Benyskiewicz
// W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, 2005. / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 373--396, ISBN: 8389712520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7269] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Zamach stanu w Rogoźnie, Krzysztof Benyskiewicz
// W: Zamach stanu w dawnych społecznościach, 2004. / pod red. Arkadiusza Sołtysika przy współpracy Justyny Olko, Warszawa : Ośodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytet Warszawski, s. 329--347, ISBN: 8392018036
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7050] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] "Kmiotek Niebieski" w Wielkopolsce, czyli bractwo św. Izydora w Nowym Kramsku w XVII-XIX wieku / Krzysztof Benyskiewicz, 2019. Studia Zachodnie, nr 21, 65--82, ISSN: 1428-0663, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Nowe Kramsko, Religious brotherhood, Saint Isidore, bractwa religijne, św. Izydor
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-25653] [data modyf: 28-09-2020 11:45]
[5] [1]
[2] Puer et Ruthena puella, czyli małżeństwo Mieszka syna Bolesława Szczodrego. Artykuł polemiczny / Krzysztof Benyskiewicz, 2019. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką 13, 141--152, ISSN: 1899-2722, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bolesław II the Generous, Bolesław Szczodry, Mieszko Bolesławowic, Mieszko son of Bolesław II, Poland, Polish-Ruthenian relations, Polska, Ruś, Władysław Herman, genealogia Piastów, genealogy of the Piast, stosunki polsko-ruskie
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10 .34768/ig .vi13 .323
[AWCZ-25563] [data modyf: 25-08-2020 12:52]
[20] [1]
[3] Wyprawa Bolesława Chrobrego i Światopełka na Kijów w ruskiej tradycji historiograficznej (XIV?XVI wiek) / Krzysztof Benyskiewicz, 2019. Klio: czasopismo poświęcone dziejom Polski i powszechnym, 17--39, ISSN: 1643-8191, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bolesław Chrobry, Bolesław the Brave, Poland, Polish-Ruthenian relations, Polska, Predsława, Rus, Ruś, Svatopelk, Yaroslav the Wise, invasion on Kiev, stosunki polsko-ruskie, wyprawa kijowska, Światopełk
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 40)    DOI: 10.12775/KLIO.2019.002
[AWCZ-24528] [data modyf: 06-11-2019 09:55]
[40] [1]
[4] Czy Bolesław Chrobry dwukrotnie wyprawiał się przeciwko Jarosławowi Mądremu? Interpretacja 65 rozdziału siódmej księgi Kroniki Thietmara / Krzysztof Benyskiewicz, 2018. Scientific Papers of the Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko national university. History. Vol. 29, 219--234, ISSN: 2309-2254, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bolesław Chrobry, Jarosław Mądry, Kronika Thietmara, Polska, Ruś, stosunki niemiecko-ruskie, stosunki polsko-ruskie, Światopełk
Kod: CZR-INNE-5    BibTeX   (pkt: 5)
[AWCZ-23315] [data modyf: 20-11-2018 09:17]
[5] [1]
[5] Malachiasz Kramski, komendarz kościoła w Nowym Kramsku (przeł. XVI i XVIII w.) / Krzysztof Benyskiewicz, 2018. Studia Zachodnie t. 20, 71--92, ISSN: 1428-0663, bibliogr. fot. summ.
Słowa kluczowe: Malachiarz Kramski, Nowe Kramsko, historia Kościoła
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-23784] [data modyf: 11-03-2019 13:12]
[9] [1]
[6] Tycz Bär - starosta babimojski 1404-1407(?) / Krzysztof Benyskiewicz, 2017. Studia Zachodnie t. 19, 27--50, ISSN: 1428-0663, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Tycz Bär, Władysław Jagiełło, genealogia, heraldyka, lokalne elity rycerskie, rycerstwo obce, rycerstwo polskie, starostwo babimojskie, wojny polsko-krzyżackie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-22368] [data modyf: 15-02-2018 08:51]
[9] [1]
[7] Jan Długosz jako kronikarz dziejów podniestrza w I połowie XII wieku / Krzysztof Benyskiewicz, 2016. In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką, Nr 10, 35--58, ISSN: 1899-2722, summ.
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 7)
[AWCZ-20980] [data modyf: 06-02-2017 10:25]
[8] Przeobrażenia demograficzne w Parafii Nowe Kramsko w latach 1707-1806 w świetle Ksiąg ochrzczonych i zmarłych / Krzysztof Benyskiewicz, 2016. Studia Zachodnie t. 18, 71--91, ISSN: 1428-0663, bibliogr. tab. summ.
Słowa kluczowe: Księgi ochrzczonych i zmarłych, Nowe Kramsko, demografia
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 9)
[AWCZ-21417] [data modyf: 30-05-2017 10:13]
[9] Udział rycerstwa polskiego w bitwie pod Mailbergiem (1082 r.) / Krzysztof Benyskiewicz, 2006. Śląski Kwartalnik Historyczny "Sobótka", nr 4, 507-518, ISSN: 0037-7511,
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: [6])
[AWCZ-12260] [data modyf: 07-03-2008 13:32]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Czy księżniczka Predsława stała się ofiarą "dynastycznej" zemsty Bolesława Chrobrego, czy wyobraźni późnośredniowiecznych latopisarzy? / Krzysztof Benyskiewicz // W: Scientific Papers of the Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko national university. History. - (Istorični Nauki) .- 2017, t. 27, s. 122--146, ISSN: 2309-2254, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Boleslaw the Brave, Poland, Predslava, Rus, Yaroclav the Wise, international relations,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10566] [data modyf: 11-10-2017 09:12]
[2] Stosunki polsko-ruskie w świetle Opowieści o oślepieniu Wasylka trembowelskiego / Krzysztof Benyskiewicz // W: Scientific Papers of the Kamianets-Podilskyi Ivan Ohiienko national university. History. - (Istorični Nauki) .- 2015, tom 25, s. 248--265, ISSN: 2309-2254, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Polish principality, Rus, polish-rus relations, prince Davyd Ihor, prince Vladyslav Herman, prince Wasyl'ko Rostyslavovych, principality of Trembowla,

Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-10347] [data modyf: 31-03-2016 09:48]
[3] "Testament" Macieja Byldy z Nowego Kramska. Uzupełnienie do "Księgi ławniczej Nowego Kramska" / Krzysztof Benyskiewicz // W: Studia Zachodnie .- 2014, t. 16, s. 11--21, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-10026] [data modyf: 03-08-2015 09:41]
[4] Podkomorzy kaliski Mikołaj z Wolicy. Herb Doliwów z Kępy, Wolicy i Rozdrażewa / Krzysztof Benyskiewicz // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2011, Tom 5, s. 41--56, ISSN: 1899-2722, fot. summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 3)
[AWI-9038] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[5] Dyspensa małżeńska w Nowym Kramsku w pierwszej połowie XIX wieku / Krzysztof Benyskiewicz // W: Studia Zachodnie .- 2010, T. 12, s. 7--15, ISSN: 1428-0663, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8782] [data modyf: 26-02-2015 12:58]
[6] Inskrypcja Jana Watty Belęckiego w kościele pod wezwaniem Najświętszej Marii Panny i św. Jakuba w Obrze / Krzysztof Benyskiewicz // W: Studia Epigraficzne .- 2008, T. 3, s. 79--88
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8164] [data modyf: 09-06-2008 11:40]
[7] Układ pokojowy Władysława Hermana z Przetysławem II w 1093(94) roku w świetle Kroniki Kosmasa / Krzysztof Benyskiewicz // W: In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2008, Tom 2, s. 15--26, ISSN: 1899-2722, summ.
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-8270] [data modyf: 15-01-2009 13:23]
[8] Nagrobek Ewy Wilkowskiej córki Stanisława z Wilkowa Niemieckego / Krzysztof Benyskiewicz // W: Studia Epigraficzne .- 2006, T .2, s. 185--198
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7570] [data modyf: 16-10-2006 14:40]
[9] Udział margrabiów magdenburskich w zabójstwie Przemysła II w świetle relacji "Rocznika kapituły poznańskiej" / Krzysztof Benyskiewicz // W: Studia Zachodnie .- 2004, T. 7, s. 11--30, ISSN: 1428-0663,
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6809] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Władysław Laskonogi wystawcą dokumentów fundacyjnych klasztoru cyctersów w Obrze / Krzysztof Benyskiewicz // W: Studia Żródłoznawcze .- 2004, T. 12, s. 65-79
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-6982] [data modyf: 10-06-2010 14:17]
[11] Herb Jeleni wielkopolskich w XIV-XVI wieku / Krzysztof Benyskiewicz // W: Genealogia: studia i materiały historyczne .- 2003, T. 15, s. 7--34
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-6981] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[12] Zdrada Jeleni z Kłębowa w świetle relacji "Rocznika mansjonarzy krakowskich" / Krzysztof Benyskiewicz // W: Prace Naukowe Wyższej Szkoły Pedagogicznej w Częstochowie. Zeszyty Historyczne .- 2000, z. 6, s. 15--50
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-4968] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Cystersi łekneńscy wobec prawa i własności książęcej w XIII wieku. Krytyka autentyczności dokumentu Przemysła I z 24 II 1243 roku, 2002. Krzysztof Benyskiewicz // W: Klasztor w państwie średniowiecznym i nowożytnym. Kamień Śląski, Polska Warszawa : Wydawnictwo DIG, 2005, s. 93--110, ISBN: 8371813740
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17875] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[2] Rola polityczna i koligacje kasztelana międzyrzeckiego Wisława, 2005. Krzysztof Benyskiewicz // W: Ziemia Międzyrzecka śladami historii : materiały z III sesji historycznej zorganizowanej w Muzeum w Międzyrzeczu 13 maja 2005 r.. Międzyrzecz, Polska Zielona Góra : Ksiegarnia Akademicka, 2005, s. 67--84, ISBN: 8391806057
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17487] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[3] Gniewomir ze Świebodzina i jego następcy w XIV-XV wieku, 2002. Krzysztof Benyskiewicz // W: Świebodzin 700 lat historii : materiały z jubileuszowej konferencji naukowej. Świebodzin, Polska Świebodzin : Wydaw. Muzeum Regionalnego, 2002, s. 79--92, ISBN: 8390594307
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15462] [data modyf: 27-03-2003 14:47]
[4] Rycerstwo polskie wobec pogan i pogaństwa w XI-XIII wieku, 1999. Krzysztof Benyskiewicz // W: Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002, s. 17--37, ISBN: 8389048248
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15164] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[5] Janusz z Widzimia. Udział przedstawicieli rodu Jeleni w rywalizacji o tron Wielkopolski w latach 1233-1241, 1996. Krzysztof Benyskiewicz // W: Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku : [materiały konferencji]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997, s. 145--156, ISBN: 8386832398
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-14343] [data modyf: 14-03-2002 12:03]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Księga ławnicza Nowego Kramska 1572 - 1782 : edycja źródłowa/ oprac. / (Red.) Krzysztof Benyskiewicz .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2008, 127 s. .- ISBN: 9788374811514
Kod: OPRAC    BibTeX   (pkt: 0)
[RED-4865] [data modyf: 08-04-2011 10:56]


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski