System Komputerowej Ewidencji Publikacji

Strona główna   |   Skorowidz nazwisk   |   Raporty   |   Przesyłanie plików źródłowych   |   Kategorie osiągnięć naukowych   |   Dyscypliny naukowe   |   Wyloguj PBN
 
Więcej
z którymkolwiek ze słów
ze wszystkimi słowami
skonstruuj wyrażenie logiczne Pomoc
 

dr hab. Jarosław Dudek
Dyscypliny naukowe: Dyscyplina podstawowa: historia (100 %)
Jednostka: Instytut Historii
Okres: cały dorobek (zarejestrowany w systemie)
Znaleziono: 77 pozycji bibliograficznych
10 pozycji bibliograficznych za ostatnie 4 pełne lata
Uwagi: (*) - gwiazdka przy nazwisku autora z UZ oznacza, że w danej publikacji podano afiliację autora inną niż UZ.

[N] - liczby punktów w nawiasie kwadratowym [ ]. Pojawia się przy artykułach w czasopismach, które opublikowano przed rokiem 2009. Dla tych publikacji system podaje liczbę punktów, która obowiązywała w roku 2009 niezależnie od roku publikacji.

[?] - znak zapytania zamiast liczby punktów. Pojawia się przy artykułach w czasopismach. Sygnalizuje, że w systemie SKEP nie znaleziono wyceny punktowej danego czasopisma na ministerialnej liście czasopism punktowanych.

Szczegółowe zasady obliczania punktów za publikacje w systemie SKEP znajdują się tutaj.

[C] [D] - dotyczy publikacja za lata [2017 - 2018] oraz [2019 - 2020]
C - Liczba punktów publikacji przypadająca na pracownika
D - Część slotu przypadająca na pracownika

Uwaga: W przypadku gdy pracownik zadeklarował również dyscyplinę dodatkową, po znaku "/" znajdują się analogiczne dane dotyczace dyscypliny dodatkowej.


1. Monografie naukowe, podręczniki akademickie, skrypty (Wydawnictwa zwarte) (WZ)

[1] Chazarowie : Polityka - kultura - religia VII-XI wiek, 2016. Jarosław Dudek, Warszawa : Wydawnictwo Naukowe PWN 503 s. , ISBN: 9788301187446,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-13203] [data modyf: 15-03-2017 08:16]
[2] Chrzest Chazarii - projekty i próby realizacji, 2014. Jarosław Dudek, Poznań : Instytut Historii UAM 40 s. , ISBN: 9788363047412,
Kod: KSI-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-12146] [data modyf: 16-03-2017 10:43]
[3] Pęknięte zwierciadło : kryzys i odbudowa wizerunku władcy bizantyńskiego od 1056 roku do ok. 1095 roku, 2009. Jarosław Dudek, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego 355 s. , ISBN: 9788374812825, bibliogr. mapy.
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-9372] [data modyf: 20-01-2010 08:27]
[4] "Cała ziemia dyrracheńska" pod panowaniem bizantyńskim w latach 1005-1205, 1999. Jarosław Dudek, Zielona Góra : Wydaw. WSP 196 s. , ISBN: 8386832983,
Kod: MON-NANG    BibTeX   (pkt: 25)
[WZ-3804] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Program nauczania historii dla liceów ogólnokształcących na terenie Środkowego Nadodrza, 1997. Bogumiła Burda, Dariusz Dolański, Jarosław Dudek, Tomasz Nodzyński, Zielona Góra : Wydaw. Verbum 68 s. , ISBN: 8390111489,
Kod: SKT-MP-PN    BibTeX   (pkt: 0)
[WZ-6074] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
2. Rozdziały w monografiach, podręcznikach, skryptach, publikacje konferencyjne w wydawnictwach książkowych (Rozdziały w wydawnictwach zwartych) (WZ-ROZ)

[1] Bizancjum i Słowianie. Między Wschodem a Zachodem, Jarosław Dudek
// W: Władza i państwo w średniowieczu : Zbiór wykładów popularnonaukowych wygłoszonych podczas XV Ogólnopolskiego Festiwalu Kultury Słowiańskiej i Cysterskiej w Lądzie nad Wartą w dniach 1-2 czerwca 2019 roku, 2020. / red. nauk. Michał Brzostowicz, Maciej Przybył, Jacek Wrzesiński, Poznań-Ląd : Muzeum Archeologiczne w Poznaniu, s. 47--70, ISBN: 9788360109717
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21557] [data modyf: 24-06-2020 12:47]
[20] [1]
[2] Zachodnie Bałkany (VII - XIV w.) - utracone i odzyskane dla Bizancjum, Jarosław Dudek
// W: Widmo Mahometa, cień Samuela: cesarstwo bizantyńskie w relacji z przedstawicielami innych religii i kultur (VII-XV wiek), 2020. / Zofia A. Brzozowska, Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Teresa Wolińska, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (Byzantina Lodziensia nr 39), s. 45--58, ISBN: 9788381428040
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21640] [data modyf: 10-08-2020 11:22]
[20] [1]
[3] Kekaumenos as medieval "homo romaeus", Jarosław Dudek
// W: Byzantina et Slavica : Studies in Honour of Pofessor Maciej Salamon, 2019. / red. nauk. Stanisław Turlej, Michał Stachura, Bartosz Jan Kołoczek, Adam Izdebski, Kraków : Towarzystwo Wydawnicze Historia Iagellonica, s. 93--102, ISBN: 9788366304147
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21558] [data modyf: 24-06-2020 13:08]
[20] [1]
[4] The Christianisation of the Eastern Euopean Steppe Peoples, Jarosław Dudek
// W: Studies on the Christianisation of Europe, 2019. / ed. Józef Dobosz, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza, s. 147--164, ISBN: 9788323234920
Kod: MOR-WI    BibTeX   (pkt: 20)
[WZCZ-21002] [data modyf: 29-08-2019 13:29]
[20] [1]
[5] Chazarowie w Konstantynopolu (VII-XI w.), Jarosław Dudek
// W: Miasto na skrzyżowaniu mórz i kontynentów : Wczesno- i średniobizantyński Konstantynopol jako miasto portowe, 2016. / red. Mirosław J. Leszka, Kirił Marinow, Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego (Byzantina Lodziensia XXIII), s. 79--102, ISBN: 9788380883703
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18462] [data modyf: 08-12-2016 09:57]
[6] Chrystianizacja ludów stepowych Europy Wschodniej, Jarosław Dudek
// W: Chrystianizacja "Młodszej Europy", 2016. / red. Józef Dobosz, Jerzy Strzelczyk, Marzena Matla, Poznań : Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Seria Historyczna. Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu), s. 147--165, ISBN: 9788323230748
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18266] [data modyf: 14-10-2016 08:58]
[7] Poabdykacyjne żywoty cesarzy bizantyńskich w XI wieku, Jarosław Dudek
// W: Orbis hominum: civitas, potestas, universitas. W kręgu badań nad kształtowaniem cywilizacji w wiekach średnich, 2016. / red. Mateusz Goliński, Stanisław Rosik, Wrocław : Wydawnictwo Chronicon (Scripta Historica Medievalia t. 5), s. 39--57, ISBN: 9788394273446
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-18399] [data modyf: 17-11-2016 11:45]
[8] Cesarzowe Bizancjum - piękne i wspaniałe, Jarosław Dudek
// W: Homo moralis - homo creativus : Prace dedykowane Profesorom Zdzisławowi Kalicie, Krzysztofowi Kaszyńskiemu, 2015. / red. nauk. i oprac. Joanna Dudek i Stefan Konstańczak, Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 41--48, ISBN: 9788378422013
Kod: ROZ-2    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-17296] [data modyf: 09-11-2015 10:31]
[9] Bizancjum w świecie fantasy, Jarosław Dudek
// W: Człowiek w zwierciadle przeszłości : ucieczka od historii do Historii, 2014. / red. T. Ratajczak, B. Trocha, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Fantastyczność i cudowność), s. 125--133, ISBN: 9788378421443
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16811] [data modyf: 27-08-2015 11:36]
[10] Koczownik potrzebny, tolerowani i... niepożądany, Jarosław Dudek
// W: Królowie i biskupi, rycerze i chłopi - identyfikacja zmarłych : Funeralia Lednickie. Spotkanie 16, 2014. / red. Wojciech Dzieduszycki, Jacek Wrzesiński, Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich, s. 163--172, ISBN: 9788393138869
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16047] [data modyf: 19-05-2014 13:14]
[11] Kościół prawosławny na ziemiach albańskich do podboju osmańskiego, Jarosław Dudek
// W: Tradycje bizantyjskie. Romantyzm i inne epoki*, 2014. / red. nauk. Edward Kasperski, Olaf Krysowski, Warszawa : Wydział Polonistyki Uniwersytetu Warszawskiego, s. 345--366, ISBN: 9788364111563
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-16439] [data modyf: 11-12-2014 10:04]
[12] Oblicza miłości w tradycji politycznej Bizancjum w XI-XII w. (Anna Komnena i Nicefor Bryennios), Jarosław Dudek
// W: Homo, qui sentit : Ból i przyjemnośc w średniowiecznej kulturze Wschodu i Zachodu, 2013. / pod red. Jacka Banaszkiewicza i Kazimierza Ilskiego, Poznań : Instytu Historii Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza (Publikacje Instytutu Historii UAM nr 111), s. 33--47, ISBN: 9788363047207
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-15398] [data modyf: 17-06-2013 08:04]
[13] Cesarz Bazyli II w opiniach średniowiecznych Bułgarów, Jarosław Dudek
// W: Stereotypy bałkańskie : księga jubileuszowa Profesor Ilony Czamańskiej, 2011. / red. Jędrzej Paszkiewicz, Zdzisław Pentek, Poznań : Instytut Historii UAM, s. 62--85, ISBN: 9788389407900
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-13771] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[14] List Brunona z Kwerfurtu do Henryka II i De administrando imperio (cap. 37) Konstantyna Porfirogenety: próba rekonstrukcji trasy misyjnej Brunona do kraju Pieczyngów, Jarosław Dudek
// W: Bruno z Kwerfurtu : osoba - dzieło - epoka, 2010. / red. nauk. Marian Dygo, Wojciech Fałkowski, Pułtusk : Akademia Humanistyczna im. A. Gieysztora, s. 241--254
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-12656] [data modyf: 14-02-2011 09:49]
[15] Cesarstwo Bizantyńskie, Jarosław Dudek
// W: Vademecum bałkanisty : lata 500 - 2007, 2009. / red. Ilona Czamańska, Zdzisław Pentek, Poznań : Instytut Historii UAM, s. 82--88, ISBN: 9788389407573
Kod: ENC-H    BibTeX   (pkt: 0)
[WZCZ-11435] [data modyf: 30-10-2009 08:59]
[16] Diogenowicze na ziemi połowieckiej i ruskiej w XI - XII w., Jarosław Dudek
// W: "Młodsza Europa". Od Średniowiecza do Współczesności** : prace ofiarowane Profesor Marii Barbarze Piechowiak Topolskiej w siedemdziesiątą rocznicę urodzin, 2008. / red. nauk. Jan Jurkiewicz, Roman M. Józefiak, Wojciech Strzyżewski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 63--81, ISBN: 9788374811910
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10474] [data modyf: 29-09-2008 12:22]
[17] "Osierocone Cesarstwo", czyli jakiego władcy już nie potrzebowali Bizantyńczycy po wygaśnięciu dynastii macedońskiej, Jarosław Dudek
// W: Hominem quaerere. Człowiek w źródle historycznym, 2008. / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia), s. 125--139, ISBN: 9788322929667
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10963] [data modyf: 18-03-2009 09:15]
[18] Konstantynopol ( 1-3 IV 1081) : Incydent czy pierwsza zdobycz "Klanu" Komnenów?, Jarosław Dudek
// W: Byzantina Europaea : księga jubileuszowa ofiarowana Profesorowi Waldemarowi Ceranowi, 2007. / red. Maciej Kokoszko i Mirosław J. Leszka, Łódź : Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego (Byzantina Lodziensia XI), s. 81--96, ISBN: 9788375251654
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-10210] [data modyf: 09-06-2008 18:12]
[19] Nowa Patzynakia pomiędzy Wschodem i Zachodem. Z zapomnianych dziejów małego ludu, Jarosław Dudek
// W: Opuscula archaeologica : opera dedicata in professorem Thaddeum Malinowski, 2007. / red. nauk. Wojciech Dzieduszycki, Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, s. 103--125, ISBN: 9788374810739
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9181] [data modyf: 29-01-2008 11:27]
[20] Obraz prawdziwego pogranicza w oczach Brunona - Bonifacego z Kwerfurtu, Jarosław Dudek
// W: Człowiek pogranicza polsko - niemieckiego, 2007. / red. nauk Wiesław Hładkiewicz, Tomasz Jaworski, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Studia Łużyckie nr 5), s. 11--23, ISBN: 9788374811187
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9402] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[21] Prince Oleg - Michael Sviatoslavitch in Byzantine Captivity, 1079 - 1083: Some Remarks on the Byzantine Empire's Pontic Policy in the Second Half on the Eleventh Century, Jarosław Dudek
// W: Byzantium, New Peoples, New Powers : The Byzantino - Slav Contact Zone, from the Ninth to the Fifteenth Century, 2007. / edited by Miliana Kaimakamova, Maciej Salomon, Małgorzata Smorąg Różycka, Cracow : Uniwersytet Jagielloński (Byzantina et Slavica Cracoviensia V), s. 201--209, ISBN: 9788388737831
Kod: MOR-ANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9834] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[22] Kilka uwag o niepełnym powodzeniu jednej z misji Brunona z Kwerfurtu, Jarosław Dudek
// W: Polacy - Niemcy - Pogranicze : studia historyczne: księga poświęcona Profesorowi Joachimowi Benyskiewiczowi w siedemdziesiątą rocznicę urodzin oraz pięćdziesięciolecie pracy, 2006. / red. nauk. Grażyna Wyder, Tomasz Nodzyński, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 23--36, ISBN: 8374810289
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8437] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[23] Obraz przeszłości rodu Komnenów według "Materiałów historycznych" Nicefora Breynniosa i "Aleksjady" porfirogenetki Anny, Jarosław Dudek
// W: Cognitioni gestorum : Studia z dziejów średniowiecza dedykowane Profesorowi Jerzemu Strzelczykowi, 2006. / red. Dariusz A. Sikorski, Andrzej M. Wyrwa, Poznań - Warszawa : Wydaw. DiG, s. 277--289, ISBN: 8371814380
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8675] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[24] Patrycjusz Swen (Sfenis) w bizantyńskiej wieży Babel, Jarosław Dudek
// W: Mundus hominis - cywilizacja, kultura, natura : wokół interdyscyplinarności badań historycznych, 2006. / pod red. Stanisława Rosika i Przemysława Wiszewskiego, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia 175), s. 291--305, ISBN: 9788322928448
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-9453] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[25] Bizantyńska niewola księcia Olega-Michała Światosłowicza. Ze studiów nad pontyjską polityką Cesarstwa Bizantyńskiego w drugiej połowie XI w., Jarosław Dudek
// W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, 2005. / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 163--185, ISBN: 8389712520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7263] [data modyf: 15-04-2005 11:07]
[26] pieczęć magistra Jana Kegena jako wyraz polityki Bizancjum wobec stepowców w połowie XI w., Jarosław Dudek
// W: "Causa creandi" : o pragmatyce źródła historycznego, 2005. / pod red. Stanisław Rosuka i Przemysława Wiszewskiego, Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego (Acta Universitatis Wratislaviensis. Historia), s. 327--343, ISBN: 8322926839
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-8436] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[27] Profesor Wojciech Peltz (1945-2002), Jarosław Dudek
// W: Europa Środkowo-Wschodnia : ideologia, historia a społeczeństwo: księga poświęcona pamięci Profesora Wojciecha Peltza, 2005. / red. nauk. Jarosław Dudek, Daria Janiszewska, Urszula Świderska-Włodarczyk, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 7--10, ISBN: 8389712520
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7251] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[28] Wojciech Peltz (1945-2002), Jarosław Dudek
// W: 50 lat Polskiego Towarzystwa Historycznego w Zielonej Górze, 2005. / red. nauk. Dariusz Dolański, Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 115--118, ISBN: 8389712997
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7958] [data modyf: 19-01-2006 17:51]
[29] Oblicza rebelli Roussela de Bailleul (1073-1075), normandzkiego rycerza na służbie bizantyńskiej, Jarosław Dudek
// W: Zamach stanu w dawnych społecznościach, 2004. / pod red. Arkadiusza Sołtysika przy współpracy Justyny Olko, Warszawa : Ośodek Badań nad Tradycją Antyczną Uniwersytet Warszawski, s. 275--292, ISBN: 8392018036
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-7049] [data modyf: 23-05-2006 17:16]
[30] Przybycie cesarza Ottona II do Gniezna w marcu 1000 r. jako cesarski "adventus"? Ze studiów nad genezą i przebiegiem Zjazdu Gnieździeńskiego, Jarosław Dudek
// W: Studia historyczne nad polityką, gospodarką i kulturą : księga pamiątkowa z okazji siedemdziesiątej rocznicy urodzin profesora Mariana Eckerta, 2002. , Zielona Góra : Oficyna Wydawnicza Uniwersytetu Zielonogórskiego, s. 25-44, ISBN: 8389321009
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5262] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[31] Miejsce i rola Biblii w kreowaniu świata wartości bizantyńskich prowincjonalnych arystokratów (na przykładzie wybranych sylwetek), Jarosław Dudek
// W: Nowy Testament w dziejach i kulturze Europy : 450 rocznica przekładu Nowego Testamentu przez Mikołaja Jakubicę na język dolnołużycki, 2001. , Zielona Góra : Wydaw. Szkoły Nauk Humanistycznych i Społecznych Uniwersytetu Zielonogórskiego (Zielonogórskie Studia Łużyckie nr 3), s. 229-242, ISBN: 8372680574
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-3533] [data modyf: 01-01-2002 00:00]
[32] Konsekwencje zjazdu gnieździeńskiego roku 1000 dla polski i jej sąsiadów, Jarosław Dudek
// W: Szprotawa 1000-2000 : w kręgu europejskich idei zjednoczeniowych, 2000. , Zielona Góra : Wydaw. WSP, s. 7--23, ISBN: 8372680035
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4689] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[33] Zjazd gnieździeński 1000 r. jako wyraz realizacji polityki cesarstwa Ottonów wobec Europy Środkowo-Wschodniej, Jarosław Dudek
// W: Szprotawski epizod zjazdu gnieździeńskiego w 1000 roku, 2000. , Szprotawa : Wydaw. WSP, s. 67--88, ISBN: 8372680027
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4695] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[34] Henryk I Brodaty (1163-1238): książę wrocławski, krakowski, wielkopolski, Jarosław Dudek
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek), 1998. , Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", s. 79--81, ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4783] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[35] Henryk II (ok. 1260-1309): książę głogowski, Jarosław Dudek
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek), 1998. , Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", s. 84-87, ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4785] [data modyf: 20-03-2002 17:28]
[36] Henryk II Pobożny (ok. 1193-1241): książę wrocławski, wielkopolski i krakowski, Jarosław Dudek
// W: Ludzie Środkowego Nadodrza : wybrane szkice biograficzne (XII - XX wiek), 1998. , Zielona Góra : Wydaw. "Verbum", s. 82--83, ISBN: 8390937506
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-4784] [data modyf: 20-03-2002 17:27]
[37] Czasy starożytne; oprac., Jarosław Dudek
// W: Wybór tekstów zródłowych z dziejów etyki, 1992. / wybór i oprac. Jarosłąw Dudek, Joanna Dudek, Krzysztof Kaszyński, Zielona Góra : WSP, s. 7--56, ISBN: 838569305X
Kod: MOR-NANG    BibTeX   (pkt: 5)
[WZCZ-5813] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
3. Artykuły w czasopismach (CZASOP)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Chazarowie : zapomniani alianci zapomnianego imperium / Jarosław Dudek, 2019. Pomocnik Historyczny - Polityka: Dzieje Bizancjum. Zaginione cesarstwo, nr 1, 62--63, ISSN: 2391-7717,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23998] [data modyf: 05-04-2019 11:37]
[0] [0]
[2] Imperialne multi-kulti / Jarosław Dudek, Marek J. Wilczyński, 2019. Pomocnik Historyczny - Polityka: Dzieje Bizancjum. Zaginione cesarstwo, nr 1, 64--68, ISSN: 2391-7717,
Kod: ROZ-3    BibTeX   (pkt: 0)
[AWCZ-23959] [data modyf: 25-03-2019 11:06]
[0] [0]
[3] The Bulgarian elites after the Byzantine conquest. 1018-1041 / Jarosław Dudek, 2019. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia Vol. 26, 43--71, ISSN: 0239-4278, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bizancjum, Bulgaria, Bulgarian aristocracy in 11th century, Bułgaria, Byzantium, Jan Orfanotrof i jego próby reform, John the Orphanotrophos and his attempts at reform, Kometopouloi dynasty, Peter Deljan and the uprising in 1040-1041, Piotr Delian i powstanie w 1040?1041, arystokracja bułgarska w XI w., cesarz Bazyli II, dynastia Komitopulów, emperor Basil II
Kod: CZR-N-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 20)    DOI: 10.14746/bp.2019.26.3
[AWCZ-25005] [data modyf: 28-02-2020 10:34]
[20] [1]
[4] Status Wołochów w jedenstowiecznym Bizancjum (wg "Rad" Kekaumena) / Jarosław Dudek, 2018. Balcanica Posnaniensia. Acta et studia XXV, 31--52, ISSN: 0239-4278, bibliogr. summ.
Słowa kluczowe: Bizancjum, Byzantium, Kekaumen, Kekaumenos, Tesalia, The Vlachs, Thessaly, Wallachian law, Wołosi, prawo wołoskie
Kod: CZR-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 10)    DOI: 10.14746/bp.2018.25.12
[AWCZ-23745] [data modyf: 01-03-2019 09:50]
[10] [1]
[5] Biskupi Dyrrachionu w strukturach Patriarchatu Konstantynopola (VII-XI wiek) / Jarosław Dudek, 2013. Vox Patrum: Patriarchaty Wschodu w starożytności. Radość u Ojców Kościoła, tom 58/2012, 221--236, ISSN: 0860-9411, summ.
Kod: CZR-ERIH    BibTeX   (pkt: 10)
[AWCZ-17540] [data modyf: 21-07-2015 10:09]
4. Publikacje recenzowane w innych wydawnictwach ciągłych (INNE-REC)

Uwaga!. Pokazane w nawiasach liczby oznaczają całkowitą wartość punktową danej publikacji. W przypadku publikacji wieloautorskich poszczególni jej autorzy otrzymują tylko pewną część tych punktów, zgodnie z odpowiednimi zasadami obowiązującymi na UZ.
[1] Hebdomon w ideologii cesarskiej Nowego Rzymu według tekstu kroniki Jana Skylitzesa / Jarosław Dudek // W: Balcanica Posnaniensia. Acta et studia .- 2013, XX, s. 25--39, ISSN: 0239-4278, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 5)
[AWI-9920] [data modyf: 22-07-2015 09:46]
[2] Blaski i cienie "epirockiego separatyzmu" kościelnego w latach 1204-1230 / Jarosław Dudek // W: Piotrkowskie Zeszty Historyczne .- 2011, T. 12, cz. 2, s. 197--209
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-9281] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[3] Metropolici Dyrrachion od VII do XIII wieku - próba charakterystyki / Jarosław Dudek // W: Balcanica Posnaniensia. Acta et studia .- 2011, T. 18, s. 67--82, ISSN: 0239-4278, summ.
Kod: CIA-WYKAZ    BibTeX   (pkt: 4)
[AWI-9287] [data modyf: 28-11-2012 12:23]
[4] Bruno of Querfurt's Mission to "Patzinacia" (1008 AD): new information about the Bulgarian-Byzantine War? / Jarosław Dudek // W: Byzantinoslovaca .- 2010, III, s. 47--57
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: 0)
[AWI-8855] [data modyf: 07-03-2011 09:30]
[5] Ludy tureckie w Cesarstwie Bizantyńskim w latach 1025 -1097 / Jarosław Dudek // W: Balcanica Posnaniensia. Acta et studia .- 2007, T. 14, s. 83--124
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-7979] [data modyf: 24-10-2007 12:34]
[6] Emperor Otto III's "advent" at Gniezno in March 1000 : as evidence of the presence of the Byzantine creemonials at the first Piasts' court? / Jarosław Dudek // W: Byzantinoslavica: revue internationale des études byzantines .- 2005, T. 63, s. 117--130
Kod: CIA-ERIH    BibTeX   (pkt: [?] )
[AWI-7194] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Polog i jego rola na bizantyńskim pograniczu XI-XIII w. / Jarosław Dudek // W: Acta Universitatis Wratislaviensis - (Historia ; t. 152) .- 2001, no 2306, s. 143--156
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5190] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[8] Administracja bizantyńska na obszarze Albanii i zachodniej Macedonii w epoce Komnenów (1081-1185) / Jarosław Dudek // W: Balcanica Posnaniensia. Acta et studia .- 1999, t. 10/11, s. 63--76
Kod: CIA-JED    BibTeX   (pkt: [0])
[AWI-5189] [data modyf: 13-01-2003 17:39]
5. Materiały konferencyjne (KONF)

[1] Zachodnie Bałkany (VII-XIV w.) - utracone i odzyskane dla Bizancjum, 2018. Jarosław Dudek // W: Media aetas - historia viva. Średniowiecze - historia żywa : VI Kongres Mediewistow Polskich 2018. Abstrakty. Wrocław, Polska Wrocław : Fundacja dla Uniwersytetu Wrocławskiego, 2018, s. 140--141, ISBN: 9788392708735
Kod: ROZ-5    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-23247] [data modyf: 12-10-2018 09:34]
[0] [0]
[2] Car Bułgarów Kałojan jako "nowy Krum", 2011. Jarosław Dudek // W: Obcy: Funeralia Lednickie : Spotkanie 14. Lednica, Polska Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, 2012, s. 105--114, ISBN: 9788393138814
Kod: KON-H-NANG    BibTeX   (pkt: 4)
[KONF-20358] [data modyf: 16-10-2013 13:42]
[3] Święty Jan Włodzimierz (?-1016) w życiu i w legendzie. Niefortunny polityk i patron Serbów oraz Albańczyków, 2010. Jarosław Dudek // W: Kim jesteś człowieku? : Funeralia Lednickie Spotkanie 13. Ostrów Lednicki, Polska Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, 2011, s. 223--230, ISBN: 9788392621164
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19973] [data modyf: 17-05-2011 12:12]
[4] Pochówki bizantyńskich cesarzy według tekstu kroniki Jana Skylitzesa, 2008. Jarosław Dudek // W: Metody. Źródła. Dokumentacja : Funeralia Lednickie. Spotkanie 11. Lednica, Polska Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, 2009, s. 309--318, ISBN: 9788392621157
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19176] [data modyf: 17-06-2009 11:56]
[5] Lekarz jako dziejopis: Bar Hebraeus o epidemii w Konstantynopolu (1077-1078), 2007. Jarosław Dudek // W: Epidemie, klęski, wojny : Funeralia Lednickie. Spotkanie 10. Lednica, Polska Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, 2008, s. 187--193, ISBN: 9788392621188
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-19178] [data modyf: 09-06-2009 09:31]
[6] Tryumf i asceza: Ideowa wymowa miejsca grobu Bazylego II (976-1025), 2006. Jarosław Dudek // W: Środowisko pośmiertne człowieka: Funeralia Lednickie - spotkanie 9. Ostrów Lednicki, Polska Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, 2007, s. 149--156, ISBN: 8391920364
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18317] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[7] Nicefor III Botaniata - autokrator nazbyt stary?, 2005. Jarosław Dudek // W: Starość - wiek spełnienia: Funeralia Lednickie - spotkanie 8. Lednica, Polska Poznań : Stowarzyszenie Naukowe Archeologów Polskich Oddział w Poznaniu, 2006, s. 241--249, ISBN: 8391920380
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17767] [data modyf: 07-08-2015 10:22]
[8] Antyczna geneza niektórych elentów ceremoniału zjazdu gnieździeńskiego, 2002. Jarosław Dudek // W: Słowo do oglądania : [materiały konferencyjne]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2004, s. 189--198, ISBN: 8389712385
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17163] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[9] Czy eunuch mógł zostać bizantyńskim mężem stanu (ze studium nad dziejami Bizancjum w XI wieku), 2002. Jarosław Dudek // W: Ad fontes : o naturze źródła historycznego: [materiały konferencyjne]. Lubawka, Polska Wrocław : Wydaw. Uniwersytetu Wrocławskiego, 2004, s. 313--330, ISBN: 8322925646
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-17017] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[10] Postawa arystokracji bizantyjskiej wobec idei krucjat w drugiej połowie XI wieku, 1999. Jarosław Dudek // W: Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2002, s. 139--158, ISBN: 8389048248
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15167] [data modyf: 02-01-2003 13:19]
[11] Wizerunek bizantyńskiego arystokraty-wojownika w "Radach" Kekaumenosa, 1996. Jarosław Dudek // W: Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku : [materiały konferencji]. Zielona Góra, Polska Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997, s. 65--76, ISBN: 8386832398
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-15241] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[12] Wpływ kobiet na kształtowanie modelu wychowawczego arystokracji bizantyńskiej w XI i XII wieku : (w świetle biografii wybranych przedstawicielek rodziny Komnenów), 1993. Jarosław Dudek // W: Wychowanie w rodzinie od starożytności po wiek XX : materiały z konferencji naukowej Katedry Historii Wychowania - czerwiec 1993 r. Bydgoszcz, Polska Bydgoszcz : Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 1994, s. 153--162, ISBN: 8370960871
Kod: KON-NANG    BibTeX   (pkt: 0)
[KONF-18384] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
6. Prace zbiorowe (Redakcje naukowe czasopism, prac zbiorowych, monografii, podręczników, numerów specjalnych czasopism) (RED)

[1] Na tropie źródła i jego interpretacji : (Zielonogórskie Spotkania Źródłoznawcze, t. 1) / (Red.) Michał Dalidowicz, Jarosław Dudek, Adam Górski .- Zielona Góra : Wydawnictwo Eternum, 2015 .- ISBN: 9788394023737
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-5382] [data modyf: 27-11-2015 12:24]
[2] Europa Środkowo-Wschodnia / (Red.) Jarosław Dudek, Daria Janiszewska-Sieńko, Urszula Świderska-Włodarczyk .- Zielona Góra : Oficyna Wydaw. Uniwersytetu Zielonogórskiego, 2005, 499 s.
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-4108] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[3] Rycerstwo Europy środkowo-wschodniej wobec idei krucjat / (Red.) Wojciech Peltz, Jarosław Dudek .- Zielona Góra : Uniwersytet Zielonogórski, 2002, 163 s. .- ISBN: 8389048248
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3878] [data modyf: 07-08-2015 10:20]
[4] Etos rycerski w Europie Środkowej i Wschodniej od X do XV wieku / (Red.) Wojciech Peltz, Jarosław Dudek .- Zielona Góra : Wydaw. WSP, 1997, 166 s. .- ISBN: 8386832398
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3543] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
[5] Wybór tekstów źródłowych z dziejów etyki / (Red.) Jarosław Dudek, Joanna Dudek, Krzysztof Kaszyński .- Zielona Góra : WSP, 1992, 144 s. .- ISBN: 838569305X
Kod: RED-MP-POL    BibTeX   (pkt: 5)
[RED-3897] [data modyf: 07-08-2015 10:21]
7. Raporty, recenzje, konkursy (RAP-REC)

[1] Arabskie oblężenia Konstantynopola w VII-VIII wieku. Rzeczywistość i mit / / Błażej Cecota .- Łódź : Wydawnictwo Uniwersytetu Łódzkiego , 2015 (Rec.) Jarosław Dudek // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2017, nr 11, s. 259--263
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[2] Zwierzęta w kulturze literackiej Bizantyńczyków - Anavlepsate eis ta petina... / / Anna Kotłowska .- Poznań : Wydawnictwo Naukowe UAM , 2013 (Rec.) Jarosław Dudek // In Gremium. Studia nad Historią, Kulturą i Polityką .- 2015, nr 9, s. 241--245
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[3] Państwo wielkomorawskie i jego sąsiedzi / / Polek K. .- Kraków , 1994 (Rec.) Jarosław Dudek // Studia Zachodnie .- 1999, T. 4, s. 353--355
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)
[4] Słownik starożytności słowiańskich: encyklopedyczny zarys kultury Słowian od czsów najdawniejszych do schyłku wieku XII. T. 8 cz. 2 / .- Warszawa , 1996 (Rec.) Jarosław Dudek // Studia Zachodnie .- 1998, T. 3, s. 226--227
Kod: REC-KSI    BibTeX   (pkt: 0)


kontakt techniczny: skep@bu.uz.zgora.pl
© 2001-2020 Uniwersytet Zielonogórski